<xmp id="kmuss"><menu id="kmuss"></menu>
 • <menu id="kmuss"></menu>
  <tt id="kmuss"><sup id="kmuss"></sup></tt>
  <menu id="kmuss"></menu>
 • <xmp id="kmuss"><nav id="kmuss"></nav>
  <input id="kmuss"></input>
  <nav id="kmuss"><code id="kmuss"></code></nav>
  <menu id="kmuss"></menu>
  <input id="kmuss"></input>
 • <xmp id="kmuss"><nav id="kmuss"></nav>

  未來的廣州

  六年級作文565字
  作者:未知
 •  
 • wèi
 • lái
 • de
 • guǎng
 • zhōu
 • 未來的廣州
 •  
 •  
 • guǎng
 • dōng
 • shěng
 • guǎng
 • zhōu
 • shì
 • wān
 •  
 • pán
 • qiú
 • nán
 • xiǎo
 • xué
 • liù
 •  廣東省廣州市荔灣區 蟠虬南小學六
 • nián
 • sān
 • bān
 •  
 • qiàn
 • wén
 • 年三班 李倩雯
 •  
 • 
 •  
 • shí
 • jiān
 • jìng
 • jìng
 • liū
 • zǒu
 •  
 • shì
 • jiè
 • qiāo
 • qiāo
 • biàn
 • huà
 • zhe
 •  
 • 時間靜靜地溜走,世界悄悄地變化著。
 • qián
 • de
 • guǎng
 • zhōu
 • yīn
 • wéi
 • bèi
 • rén
 • men
 • jīng
 • xīn
 • bǎo
 • bàn
 • 以前的廣州因為被人們精心地保護和打扮
 • hòu
 •  
 • guǎng
 • zhōu
 • jīng
 • tōng
 • guò
 • quán
 • shì
 • jiè
 • de
 • rèn
 • tóng
 •  
 • jiù
 • shì
 • 后,廣州已經通過全世界的認同,它就是
 • wán
 • měi
 • xiá
 • de
 • hǎi
 • yáng
 •  
 • guǎng
 • zhōu
 • yòu
 • míng
 •  
 •  
 • 一個完美無暇的綠色海洋,廣州又名——
 • zhōu
 •  
 • 綠洲。
 •  
 • zhōu
 • tóng
 • lín
 • hǎi
 •  
 • chù
 • qīng
 • sōng
 • huán
 • rào
 •  
 • luò
 • sōng
 • 綠洲如同林海,四處青松環繞,落葉松
 • zhēn
 • jiān
 • ér
 • qiě
 • hái
 • qīng
 • niú
 • máo
 •  
 • yáo
 • yáo
 • wàng
 • jiù
 • xiàng
 • 細如針尖而且還輕似牛毛。遙遙望去就像
 • pái
 • pái
 • de
 • jun1
 • rén
 • jīng
 • áo
 • guò
 • le
 • yán
 • dōng
 •  
 • zài
 • 一排排的軍人已經苦苦地熬過了嚴冬,再
 • zhǎng
 • chū
 • shù
 •  
 • de
 • shù
 • jiù
 • xiàng
 • jiàn
 • wán
 • měi
 • 次長出樹葉,那碧綠的樹葉就像一件完美
 • de
 • xīn
 • jun1
 •  
 • gěi
 • zhè
 • xiē
 • áo
 • guò
 • màn
 • zhǎng
 • yán
 • dōng
 • de
 • jun1
 • rén
 • men
 • 的新軍服,給這些熬過漫長嚴冬的軍人們
 • sòng
 • shàng
 • wēn
 • nuǎn
 •  
 • 送上溫暖。
 •  
 • shù
 • hóng
 • ?g
 • zhàn
 • zhōu
 • de
 • zǒng
 • miàn
 • de
 • fèn
 • zhī
 • sān
 •  
 • 綠樹紅花占綠洲的總面積的四分之三。
 • dàn
 • rén
 • men
 • réng
 • rán
 • zài
 • zhè
 • fèn
 • zhī
 • sān
 • de
 • tǎn
 • shàng
 • 但人們仍然可以在這四分之三的綠地毯上
 • ān
 •  
 • wéi
 • shí
 • me
 • shì
 • tǎn
 • ne
 •  
 • nán
 • dào
 • hóng
 • 安居樂業。為什么是綠地毯呢?難道紅地
 • tǎn
 •  
 • bái
 • tǎn
 • jiù
 • háng
 • le
 • ma
 •  
 • zhī
 • suǒ
 • shì
 • tǎn
 • 毯、白地毯就不行了嗎?之所以是綠地毯
 •  
 • shì
 • yīn
 • wéi
 • chú
 • le
 • bǎi
 • yóu
 • zhī
 • wài
 •  
 • biàn
 • dōu
 • zhǒng
 • shàng
 • ,是因為除了柏油馬路之外,遍地都種上
 • le
 • qīng
 • cǎo
 •  
 • cǎi
 • huài
 • le
 • zhè
 • de
 • tǎn
 •  
 • 了青草,你怕踩壞了這綠色的地毯,不怕
 •  
 • xiǎo
 • cǎo
 • shàng
 • ān
 • zhuāng
 • zhe
 • kuài
 • jīng
 • yíng
 • tòu
 • liàng
 • de
 •  
 • ,小草上安裝著一塊晶瑩透亮的玻璃;你
 • xiǎo
 • cǎo
 • men
 • shǔn
 • dào
 • guì
 • yóu
 • de
 • shuǐ
 •  
 •  
 • 怕小草們吮吸不到貴如油的露水,不怕,
 • zài
 • méi
 • yǒu
 • háng
 • rén
 • de
 • shí
 • hòu
 •  
 • jiù
 • huì
 • dòng
 • suō
 • huí
 •  
 • 在沒有行人的時候,玻璃就會自動縮回,
 • zài
 • suō
 • huí
 • de
 • shí
 • hòu
 • jīng
 • guò
 • dào
 • céng
 •  
 • biàn
 • huì
 • 在縮回的時候經過一道磨擦層,它便會把
 • háng
 • rén
 • liú
 • xià
 • de
 • gòu
 • diào
 •  
 • huì
 • yǒu
 • cǎo
 •  
 • 行人留下的污垢擦掉。你怕它會有枯草,
 •  
 • yǒu
 • zhè
 • me
 • yōu
 • zhì
 • de
 • tiáo
 • jiàn
 • huán
 • jìng
 • yòu
 • zěn
 • me
 • huì
 • 不怕,有這么優質的條件環境里又怎么會
 • yǒu
 • cǎo
 • ne
 •  
 • 有枯草呢?
 •  
 • zhōu
 • de
 • míng
 • shì
 • bái
 • tào
 • de
 •  
 • yuán
 • běn
 • dào
 • bào
 • máng
 • 綠洲的名譽不是白套的,原本一道抱茫
 • máng
 • de
 • qiáng
 • dōu
 • huì
 • bèi
 • shān
 • pān
 • mǎn
 • qiáng
 • dōu
 • shì
 •  
 •  
 • 茫的墻都會被爬山虎攀得滿墻都是綠……
 • rén
 • men
 • zài
 • zhè
 • zhōu
 • le
 • yōu
 • shēng
 • huó
 •  
 • shí
 • 人們在這個綠洲了無憂無慮地生活,食得
 • dào
 •  
 • suǒ
 • shí
 • shì
 • shí
 • pǐn
 • wéi
 • zhǔ
 •  
 • yóu
 • 地道,所以食物也是綠色食品為主。游客
 • de
 • dào
 • lái
 •  
 • ?
 • shì
 • gěi
 • men
 • bǎo
 • yǎn
 • de
 • 的到來,一定是給他們一個大飽眼福的機
 • huì
 •  
 • ràng
 • men
 • kàn
 • kàn
 • zhōu
 • shì
 • míng
 • shí
 • de
 • zhōu
 •  
 • 會,讓他們看看綠洲是名副其實的綠洲。
 •  
 •  
 • zhǐ
 • dǎo
 • jiāo
 • shī
 •  
 • shū
 • shuāng
 • měi
 •  指導教師:舒雙美
 •  
 • xiǎng
 • xiàng
 • hái
 • gòu
 • fēng
 • zài
 • jiē
 • zài
 •  
 • 想象力還不夠豐富再接再厲 
   
  無注音版:
   
   未來的廣州
    廣東省廣州市荔灣區 蟠虬南小學六年三班 李倩雯
   
   時間靜靜地溜走,世界悄悄地變化著。以前的廣州因為被人們精心地保護和打扮后,廣州已經通過全世界的認同,它就是一個完美無暇的綠色海洋,廣州又名——綠洲。
   綠洲如同林海,四處青松環繞,落葉松細如針尖而且還輕似牛毛。遙遙望去就像一排排的軍人已經苦苦地熬過了嚴冬,再次長出樹葉,那碧綠的樹葉就像一件完美的新軍服,給這些熬過漫長嚴冬的軍人們送上溫暖。
   綠樹紅花占綠洲的總面積的四分之三。但人們仍然可以在這四分之三的綠地毯上安居樂業。為什么是綠地毯呢?難道紅地毯、白地毯就不行了嗎?之所以是綠地毯,是因為除了柏油馬路之外,遍地都種上了青草,你怕踩壞了這綠色的地毯,不怕,小草上安裝著一塊晶瑩透亮的玻璃;你怕小草們吮吸不到貴如油的露水,不怕,在沒有行人的時候,玻璃就會自動縮回,在縮回的時候經過一道磨擦層,它便會把行人留下的污垢擦掉。你怕它會有枯草,不怕,有這么優質的條件環境里又怎么會有枯草呢?
   綠洲的名譽不是白套的,原本一道抱茫茫的墻都會被爬山虎攀得滿墻都是綠……人們在這個綠洲了無憂無慮地生活,食得地道,所以食物也是綠色食品為主。游客的到來,一定是給他們一個大飽眼福的機會,讓他們看看綠洲是名副其實的綠洲。
    指導教師:舒雙美
   想象力還不夠豐富再接再厲 

   未來的我

   六年級作文647字
   作者:未知
  •  
  • wèi
  • lái
  • de
  • 未來的我
  •  
  •  
  •  
  • guǎng
  • dōng
  • shěng
  • zhōng
  • shān
  • shì
  •  
  • zhōng
  • shān
  • shì
  • shí
  • zhōng
  • xīn
  • xiǎo
  •  廣東省中山市 中山市石岐中心小
  • xué
  • liù
  • ?
  •    
  •  
  • bān
  •  
  • dān
  • yán
  • 學六(6)班 盧丹妍
  • 閱讀全文

   未來的我

   六年級作文724字
   作者:未知
  •  
  • wèi
  • lái
  • de
  • 未來的我
  •  
  •  
  • guǎng
  • dōng
  • shěng
  • dōng
  • wǎn
  • shì
  •  
  • tiě
  • gǎng
  • xiǎo
  • xué
  • liù
  • ?
  •    
  •  
  • bān
  •  
  •  廣東省東莞市 鐵崗小學六(2)班 
  • zhòng
  • wén
  • 徐仲文
  • 閱讀全文

   未來的我

   六年級作文726字
   作者:未知
  •  
  • wèi
  • lái
  • de
  • 未來的我
  •  
  •  
  • guǎng
  • dōng
  • shěng
  • dōng
  • wǎn
  • shì
  •  
  • tiě
  • gǎng
  • xiǎo
  • xué
  • liù
  • ?
  •    
  •  
  • bān
  •  
  •  廣東省東莞市 鐵崗小學六(2)班 
  • zhòng
  • wén
  • 徐仲文
  • 閱讀全文

   未來的太空服

   六年級作文529字
   作者:未知
  •  
  • wèi
  • lái
  • de
  • tài
  • kōng
  • 未來的太空服
  •  
  •  
  • zhòng
  • qìng
  • shì
  • zhǎng
  • shòu
  •  
  • shí
  • yàn
  • xiào
  • liù
  • bān
  •  
  • jiāng
  • wén
  •  重慶市長壽區 實驗一校六班 姜文
  • 閱讀全文

   未來的世界

   六年級作文679字
   作者:未知
  •  
  • wèi
  • lái
  • de
  • shì
  • jiè
  • 未來的世界
  •  
  •  
  • běi
  • shěng
  • bǎo
  • ?
  •  
  • ān
  • xīn
  • xiǎo
  • xué
  • liù
  • èr
  • bān
  •  
  • zāng
  • qíng
  •  河北省保定 安新小學六二班 臧晴
  •  
  • 
  • 閱讀全文

   啊,未來......

   六年級作文147字
   作者:未知
  •  
  • ā
  •  
  • wèi
  • lái
  • 啊,未來
  •  
  •  
  • xīn
  • jiāng
  • shì
  •  
  • shì
  • xiào
  • liù
  • ?
  •    
  •  
  • bān
  •  
  • huáng
  •  新疆區哈密市 市八校六(5)班 黃
  • lěi
  • 閱讀全文

   未來的世界

   六年級作文679字
   作者:未知
  •  
  • wèi
  • lái
  • de
  • shì
  • jiè
  • 未來的世界
  •  
  •  
  • běi
  • shěng
  • bǎo
  • ?
  •  
  • ān
  • xīn
  • xiǎo
  • xué
  • liù
  • èr
  • bān
  •  
  • zāng
  • qíng
  •  河北省保定 安新小學六二班 臧晴
  •  
  • 
  • 閱讀全文

   啊,未來......

   六年級作文147字
   作者:未知
  •  
  • ā
  •  
  • wèi
  • lái
  • 啊,未來
  •  
  •  
  • xīn
  • jiāng
  • shì
  •  
  • shì
  • xiào
  • liù
  • ?
  •    
  •  
  • bān
  •  
  • huáng
  •  新疆區哈密市 市八校六(5)班 黃
  • lěi
  • 閱讀全文

   計算機與未來的教育

   六年級作文641字
   作者:未知
  •  
  • suàn
  • wèi
  • lái
  • de
  • jiāo
  • 計算機與未來的教育
  •  
  •  
  •    
  •  
  •  
  •  
  • xiǎo
  •  
  •  
  • dǒu
  • jiǎo
  • tiào
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  /ㄊ∪?菔小∈Ψ陡絞糶⊙Я?甓?唷
  •  
  •  
  •  
  • ≈A?
  • 閱讀全文

   未來的琵琶演奏家

   六年級作文440字
   作者:未知
  •  
  • wèi
  • lái
  • de
  • yǎn
  • zòu
  • jiā
  • 未來的琵琶演奏家
  •  
  •  
  • ān
  • huī
  • shěng
  • tóng
  • líng
  • shì
  •  
  • ?
  • shè
  • xiǎo
  • xué
  •          
  • bān
  •  
  • jiǎng
  • bīng
  • hán
  •  安徽省銅陵市 建設小學601班 蔣冰晗
  •  
  • 
  • 閱讀全文

   未來的廣州

   六年級作文565字
   作者:未知
  •  
  • wèi
  • lái
  • de
  • guǎng
  • zhōu
  • 未來的廣州
  •  
  •  
  • guǎng
  • dōng
  • shěng
  • guǎng
  • zhōu
  • shì
  • wān
  •  
  • pán
  • qiú
  • nán
  • xiǎo
  • xué
  • liù
  •  廣東省廣州市荔灣區 蟠虬南小學六
  • nián
  • sān
  • bān
  •  
  • qiàn
  • wén
  • 年三班 李倩雯
  • 閱讀全文

   未來的房子

   六年級作文495字
   作者:未知
  •  
  •  
  • wèi
  • lái
  • de
  • fáng
  • hǎo
  •  
  • ràng
  • zhù
  • lái
  • jiào
  •  未來的房子可好啦!讓你住起來既覺
  • shū
  • shì
  •  
  • yòu
  • jiē
  • yuē
  • néng
  • yuán
  •  
  • 得舒適,又節約能源。
  •  
  • zài
  • yán
  • de
  • xià
  • tiān
  •  
  • bié
  • rén
  • jiā
  • dōu
  • yào
  • shǐ
  • yòng
  • kōng
  • diào
  • 在炎熱的夏天,別人家里都要使用空調
  • 閱讀全文

   比出來的朋友

   六年級作文580字
   作者:孤寂黑鷹
  •  
  •  
  • huà
  • shuō
  •  
  • xiàng
  • shí
  •  
  • de
  • hǎo
  • péng
  •  俗話說"不打不相識"我與我的好朋
  • yǒu
  • zhāng
  • sōng
  • nán
  • jiù
  • shì
  • chū
  • lái
  • de
  •  
  • 友張松楠就是打出來的.
  •  
  •  
  •  
  • kāi
  • xué
  • lái
  • de
  • tiān
  • jiù
  • rén
  • le
  • jià
  •  我開學來的第一天就與人打了一架
  • 閱讀全文

   未來機器人

   六年級作文303字
   作者:副主席36…
  •  
  •       
  • nián
  • hòu
  •  
  • jiā
  • yǒu
  • le
  • duō
  • gōng
  • néng
  • de
  • rén
  •  
  • kàn
  • 20年后,我家有了一多功能的機器人。看
  •  
  • fāng
  • fāng
  • de
  • nǎo
  • dài
  • liǎng
  • yuán
  • yuán
  • de
  • xiǎo
  • yǎn
  • jīng
  • zhàn
  • fàng
  • zhe
  • 他,方方的腦袋兩個圓圓的小眼睛綻放著
  • de
  • guāng
  • máng
  •  
  • zhǎng
  • fāng
  • xíng
  • de
  • shēn
  • liǎng
  • duān
  • zhuāng
  • yǒu
  • liǎng
  • zhī
  • 綠色的光芒。長方形的身子兩端裝有兩只
  • 閱讀全文

   未來的生活

   六年級作文653字
   作者:陳娜茵
  •  
  •  
  • wàng
  • yǒu
  • chōng
  • mǎn
  • shàn
  • liáng
  • de
  • shēng
  • huó
  •  
  •  我希望有一個充滿善良的生活,我希
  • wàng
  • yǒu
  • měi
  • hǎo
  • de
  • wèi
  • lái
  • de
  • shēng
  • huó
  •  
  • 望有一個美好的未來的生活。
  •  
  •  
  • wàng
  • yǒu
  • xié
  • de
  • shēng
  • huó
  •  
  • kàn
  •  
  • jiā
  •  我希望有一個和諧的生活。看,大家
  • 閱讀全文

   錢買來的教訓

   六年級作文519字
   作者:朱廣正
  •  
  •  
  • qián
  • mǎi
  • lái
  • de
  • jiāo
  • xùn
  •  錢買來的教訓
  •  
  •  
  •  
  • shí
  • yàn
  • xiǎo
  • xué
  • liù
  • nián
  •  
  • zhū
  • guǎng
  • zhèng
  •  實驗小學六年級 朱廣正
  •  
  •  
  •  
  • yǒu
  • rén
  • ?g
  • qián
  • chī
  • yǒu
  • rén
  • ?g
  • qián
  • diǎn
  • yǒu
  • rén
  • ?g
  •  有人花錢吃喝有人花錢點歌有人花
  • 閱讀全文

   責任感帶來的完美

   六年級作文780字
   作者:劉展廷
  •  
  •  
  • rèn
  • gǎn
  • dài
  • lái
  • de
  • wán
  • měi
  •  責任感帶來的完美
  •  
  •  
  •  
  •  
  • shēn
  • zhèn
  • yuán
  • shān
  • jun1
  • xùn
  • huó
  • dòng
  • xīn
  •  ——深圳園山軍訓活動心得
  •  
  •  
  • shù
  • xiǎo
  • xué
  • liù
  • ?
  •    
  •  
  • bān
  •  
  • liú
  • zhǎn
  • tíng
  •  固戍小學六(4)班 劉展廷
  • 閱讀全文

   未來的門

   六年級作文237字
   作者:汪子怡
  •  
  •  
  • wèi
  • lái
  • de
  • mén
  •  未來的門
  •  
  •  
  •  
  • shí
  • jiān
  • guò
  • zhēn
  • kuài
  •  
  • zhuǎn
  • yǎn
  • xiàn
  • zài
  • jīng
  • shì
  •  時間過得真快,一轉眼現在已經是
  •             
  • nián
  •  
  • jīng
  • chéng
  • wéi
  • wèi
  • wěi
  • de
  • míng
  • jiā
  •  
  • 2020年啦!我已經成為啦一位偉大的發明家,
  • 閱讀全文

   科技小創意———未來探測儀

   六年級作文625字
   作者:管蕓
  •  
  •  
  • xiàn
  • zài
  • yǒu
  • duō
  • qīng
  • shǎo
  • nián
  • zǒu
  • shàng
  • le
  •  
  • xié
  •  
  •  
  •  現在有許多青少年走上了“斜路”,
  • yǒu
  • de
  • liàn
  • shàng
  • wǎng
  • luò
  • yóu
  •  
  • yǒu
  • de
  • zhèng
  •  
  • 有的迷戀上網絡游戲;有的不務正業,與
  • shè
  • huì
  • shàng
  • xiē
  • sān
  • de
  • rén
  • jiāo
  • wǎng
  •  
  • zhěng
  • tiān
  • zuò
  • 社會上一些不三不四的人交往,整天胡作
  • 閱讀全文

   未來的能源

   六年級作文1692字
   作者:成楊
  •  
  •  
  • shú
  • zhōng
  • xīn
  • xiǎo
  • xué
  •  
  • liù
  • ?
  •    
  •  
  • bān
  •  
  • chéng
  •  
  • yáng
  •  
  •  湖熟中心小學 六(4)班 成 楊 
  • ?
  • dǎo
  • lǎo
  • shī
  •  
  • wáng
  • jīn
  • fèng
  •  
  •  
  • 輔導老師:王金鳳 
  •  
  •  
  • lǎo
  • shī
  • zhì
  • le
  • piān
  •  
  • wèi
  • lái
  • de
  • néng
  • yuán
  •  
  • zuò
  •  老師布置了一篇《未來的能源》習作
  • 閱讀全文

   突如其來的槍聲

   六年級作文654字
   作者:廖永梅
  • hóng
  • tián
  • hóng
  • xiǎo
  • xué
  • liù
  • nián
  •  
  • liào
  • yǒng
  • méi
  •  
  •  
  • 洪田馬洪小學六年級 廖永梅 
  •  
  •  
  • chī
  • guò
  • fàn
  •  
  • zuò
  • zài
  • dèng
  • shàng
  • zhuān
  • xīn
  • zuò
  • zuò
  •  吃過午飯,我坐在凳子上專心地做作
  •  
  • 業。
  • 閱讀全文

   《課堂作業本》惹出來的“事件”

   六年級作文628字
   作者:鄭康輝
  •  
  • táng
  • zuò
  • běn
  •  
  • chū
  • lái
  • de
  •  
  • shì
  • jiàn
  •  
  •  
  •  
  • 《課堂作業本》惹出來的“事件” 
  •  
  • liù
  •  
  • bān
  •  
  • zhèng
  • kāng
  • huī
  •  
  •  
  • 六⑷班 鄭康輝 
  •  
  • jīn
  • tiān
  • xià
  •  
  • měi
  • tóng
  • xué
  • dōu
  • dào
  • le
  • lǎo
  • shī
  • gǎi
  • 今天下午,每個同學都發到了老師批改
  • 閱讀全文

   我的未來

   六年級作文640字
   作者:武靖
  • de
  • wèi
  • lái
  •  
  •  
  • 我的未來 
  •  
  •  
  • hóng
  • yàn
  • wài
  • liù
  • nián
  •  
  • jìng
  •  鴻雁外語六年級 武靖
  •  
  •  
  • shí
  • jiān
  • jìn
  • dào
  •             
  • nián
  •  
  • jīng
  • shì
  • xīng
  • guāng
  • wēi
  • ruǎn
  • gōng
  •  時間進入到2030年,我已經是星光微軟公
  • 閱讀全文

   突如其來的雨

   六年級作文349字
   作者:王海萍
  •  
  •  
  • jīn
  • tiān
  • xià
  • dài
  • zài
  • jiā
  • méi
  • shì
  • zuò
  •  
  • jiàn
  •  今天下午我待在家里沒事做,媽媽見
  • liáo
  •  
  • jiù
  • shuō
  • dài
  • chū
  • guàng
  • jiē
  •  
  • zǒu
  • dào
  • bàn
  •  
  • 我無聊,就說帶我出去逛街。走到半路,
  • tiān
  • kōng
  • xià
  • le
  • xiǎo
  • máo
  •  
  • máng
  • pǎo
  • huì
  • jiā
  • 天空下起了小毛雨,我急忙跑會家里拿雨
  • 閱讀全文

   我的未來不是夢

   六年級作文410字
   作者:郭雨馨
  •  
  •  
  • xiàng
  • xìn
  •  
  • de
  • wèi
  • lái
  • jué
  • duì
  • shì
  • chǎng
  • mèng
  •  
  •  我相信,我的未來絕對不是一場夢!
  • yīn
  • wéi
  •  
  • zhī
  • dào
  • xiàn
  • zài
  • de
  • měi
  • fèn
  •  
  • dōu
  • shì
  • 因為,我知道我現在的每一份努力,都是
  • zài
  • wéi
  • jiāng
  • lái
  • ?
  • shì
  • shà
  • ér
  • xià
  • měi
  • kuài
  • láo
  • 在為將來建立事業大廈而砌下每一塊牢固
  • 閱讀全文

   未來的“智能屋”

   六年級作文732字
   作者:劉浩宇
  •  
  •  
  • zhōu
  • shì
  • shí
  • yàn
  • xiǎo
  • xué
  • dōng
  • xiào
  • liù
  • ?
  •    
  •  
  • bān
  •  
  • liú
  •  蘇州市實驗小學東校區六(2)班 劉
  • hào
  • 浩宇
  •  
  •  
  • guǒ
  • xiǎng
  • yào
  • mǎi
  • fáng
  •  
  • yòu
  • zhǎo
  • dào
  • shì
  •  如果你想要買房子,可又找不到適合
  • 閱讀全文

   漫游未來世界

   六年級作文694字
   作者:王圣杰
  •  
  •    
  •  
  • chǔn
  • lán
  • *?撾蠢詞瀾
  •  
  •  
  • shí
  • guāng
  • xué
  • jiā
  •    
  • xiān
  • shēng
  • zài
  • kuàng
  • shān
  • cǎi
  • dào
  • le
  • zhǒng
  •  時光學家k先生在礦山采集到了一種稀
  • yǒu
  • yuán
  • xiàn
  • shǐ
  • de
  • dào
  • guāng
  • 有元素發現它可以使物體的速度達到光速
  • 閱讀全文

   未來的家

   六年級作文382字
   作者:與土
  •  
  •  
  • zhí
  • yǒu
  • mèng
  • xiǎng
  •  
  • jiù
  • shì
  • néng
  • gòu
  • jiā
  •  我一直有一個夢想,那就是能夠把家
  • bān
  • dào
  • wèi
  • lái
  •    
  • kèn
  • nǎo
  • sūn
  • luò
  • jìng
  • zhǎo
  • kuáng
  • shāo
  • yǔn
  • 般到未來去/裉煳業惱飧雒蝸脛沼誑梢允迪
  • zhì
  • shuǎ
  •  
  • qiào
  • qiě
  • zhì
  •  
  • zhí
  • zhǒng
  • lǎn
  •  
  •  
  • sōu
  • huī
  • zhēn
  • 至耍∧鞘且蛭?野職腫罱?⒚髁艘恢幀笆
  • 閱讀全文

   未來的海洋

   六年級作文496字
   作者:劉新博
  •  
  •  
  • wèi
  • lái
  • de
  • hǎi
  • yáng
  •  
  •  未來的海洋 
  •  
  •  
  • suí
  • zhe
  • de
  • jìn
  • shí
  • dài
  • de
  • zhǎn
  •  
  •  隨著科技的進步和時代的發展,一個
  • kāi
  • hǎi
  • yáng
  • de
  • xīn
  • shí
  • dài
  • jīng
  • lái
  • lín
  •  
  • 開發海洋的新時代己經來臨。
  • 閱讀全文

   未來的生活

   六年級作文:未來的生活
   作文字數:571
   作者:王成
  •  
  •  
  • xiàn
  • zài
  • men
  • de
  • shēng
  • huó
  • shuǐ
  • pǐn
  • yuè
  • lái
  • yuè
  • hǎo
  •  
  • duō
  •  現在我們的生活水品越來越好,許多
  • fāng
  • dōu
  • gài
  • le
  • lóu
  • fáng
  •  
  • dàn
  • shì
  • men
  • shì
  • fǒu
  • xiǎng
  • guò
  • xiàn
  • 地方都蓋起了樓房,但是我們是否想過現
  • zài
  • men
  • de
  • shēng
  • huó
  • shuǐ
  • pǐn
  • gāo
  • le
  •  
  • dàn
  • shì
  • zài
  • men
  • shēng
  • 在我們的生活水品提高了,但是在我們生
  • 閱讀全文
  蚂蚁彩票 4136q.com | 3685a.com | www.c6313.com | www.88837a.com | 9081.com | www.126629.com | 54140055.com | 1479d.com | www.44vn777.com | 2142255.com | www.938625.com | www.66458v.com | 143547.com | www.972577.com | zhcp32.com | www.259291.com | www.beb111.org | 80878p.com | www.50080z.com | www.87680z.com | 908080j.com | www.am57877.com | www.0077hg.com | 1077cc.com | www.88325r.com | 8036h.com | www.082712.com | www.99113v.com | 25288n.com | www.531982.com | www.5360tt.com | w86811.com | www.641638.com | www.hyl8.com | 7779k.cc | 5077666.com | www.52062v.com | bcylc7.com | 01234iii.com | www.29496a.com | www.55268ww.com | 54443u.com | www.61655x.com | www.37562.com | 0289r.com | www.c1959.com | www.60505.com | 8569811w.com | 5099tt.com | www.1764l.com | www.333222f.com | 7811aa.com | www.7406.Co | www.ljw038.com | 3644o.com | www.77fzc.com | www.yt7488.com | 001122335.com | www.096308.com | www.964964.com | www.vip22252.com | 655660066.com | www.959zf.com | www.88862.com | 7249u.com | www.255811.com | www.9895h.com | www.284888.com | 6175y.com | www.2934f.com | www.blg888.com | 2544c2.com | 22hh8332.com | www.3978t.com | www.feilipu3.com | a5aaa.com | ssl.ujiule.com | www.9350.vip | 69445566.com | www.35918z.com | www.9611h.com | 33115i.com | 8957c.com | www.23579.cc | www.4694u.com | www.wst.vip | 1596b.com | www.178012.com | www.673888s.com | www.js003.cc | 5350l.com | www.196209.com | www.48330v.com | www.66146.net | 2078t.com | 65005m.com | www.3890y.com | www.caipiao88c.com | www.298345.com | 0616.com | www.35155u.com | www.99788h.com | www.z948z.com | www.ssd1117.com | hg999333r.com | www.235925.com | www.hd8675.com | www.www-79489.com | www.306004.com | 9068w.com | bm1288.cc | www.32123b.com | www.4996hb.com | www.4853c.com | ylg123456.net | 3242w.com | www.819770.com | www.d63568.com | www.807881.com | 15a1.net | 39199x.com | 9949e.com | www.cyj1.com | www.flb906.com | www.721408.com | www.pj987.com | 22098z.com | 2805x.com | www.9lbc.com | www.qiji222.com | www.554198.com | www.hg33711.com | 80368qq.com | 22115003.com | blr6644.com | www.868955.com | www.yh76b.com | www.jinsha51.com | www.c1121.com | www.hg799900.com | 2247c.com | 4196r.com | 75335.com | www.023128.com | www.3416j.com | www.bjl917.com | www.7415c.com | www.9949q.com | www.pj63333.com | 67877m.com | 1697033.com | 99p1.cc | www.094499.com | www.cp2838.com | www.954321s.com | www.53094444.com | www.bai4422.com | www.wnsr828.com | 98345l.com | 092.com | 30019ff.com | www.163734.com | www.809296.com | www.50080j.com | www.1434s.com | www.7415jj.com | www.t7888.com | www.sb5202.com | www.4447727.com | v2351.com | 23599x.com | 08159r.com | 1077ii.com | www.50989e.com | www.744559.com | www.29277x.com | www.993916.com | www.y3410.com | www.673888g.com | www.91088.com | www.hg3326.com | www.05125f.com | www.hg022.com | 256777y.com | heji271.com | 3g88.com | 61322222.com | 54140088.com | 4955b.com | 3568ww.com | 6261m.com | 1966xpj.com | 118888i.com | 3089u.com | 33oo8331.com | 9421.com | 11170011.com | tt6831.com | 20160913.tv | www.178167.com | www.218195.com | www.506792.com | www.775377.com | www.828521.com | www.979505.com | www.c6823.com | www.77qxc.com | www.0014t.com | www.9356r.com | www.36166z.com | www.08992.com | www.33598n.com | www.50024w.com | www.33997f.com | www.50054x.com | www.68682f.com | www.35918q.com | www.00840w.com | www.66376.com | www.35231.com | www.7793v.com | www.fen00.com | www.876433.com | www.811257.com | www.580667.com | www.330985.com | www.114149.com | amyh130.com | 77662007.com | feicai0631.com | 7720d.net | 1443d.com | 44264444.com | am3144.com | 51200jj.com | www.32126m.net | www.58777l.com | www.yy6656.com | www.118sjz.cc | www.tt123.la | www.8577g.cc | www.bet73t.com | www.6539w.com | www.810716.com | www.226105.com | bet365vip.com | 77605i.com | 19880v.com | 9506j.com | 2190q.com | www.3066hg.com | www.333685.com | www.822834.com | www.19yh1.com | www.00878.com | www.633547.com | www.5177.cc | www.343277.com | 39558899.com | 64111s.com | hggjtg19.com | 84844001.com | www.yh1618.com | www.91gwc.com | www.5517ccc.com | www.954321c.com | www.60ksw.com | www.342677.com | JS1388r.com | 0245i.com | aaa7570.com | www.64400a.com | www.mgm777z.com | www.5049k.com | www.773570.com | www.06500w.com | www.509433.com | 80060202.com | spj09.net | 123456bb.cc | www.e22365.com | www.hg0599.com | www.99113c.com | www.660011xl.com | www.71071h.com | www.588vip.net | www.816142.com | 5369p.com | 3066ggg.com | zhcp84.com | www.3939mmm.com | www.hg8ww.com | www.702056.com | www.570477.com | c53965.com | 4189111.com | www.e26055.vip | www.095889.com | www.123456.cc | www.fh7577.com | 55797r.com | 4880x.com | 2hg7788.com | www.jty849.com | www.2566y7.com | www.33678rr.com | www.3005v.com | 111122hh.com | 4018.com | www.333133h.com | www.9737ee.me | www.33112c.com | www.29277o.com | 020700.com | www.4759ll.com | www.5504f.com | www.7239p.com | www.108067.com | sbd5551.com | 2998z.com | www.77007.com | www.84499j.com | 1483ff.com | 01234uu.com | www.9374d.com | www.jz3888.com | www.11303.cc | vic9308.com | 66463.com | www.44234.com | 55331l.com | www.js972.com | www.y07b.com | 12124688.com | 0015ff.com | www.vns3591.com | www.785409.com | www.346977.com | 4136c.com | www.56520g.com | www.88325u.com | www.552432.com | 0615002.com | www.617701.com | www.huangma29.com | www.cb3988.com | 1213zzz.com | www.pu1828.com | www.00773q.com | www.926887.com | b918.com | www.67797h.com | www.12136g.com | www.548338.com | 36408855.com | www.yh1618.com | www.6888779.com | z444000.com | 33382n.com | www.1111284.com | www.589zf.com | 35222z.com | www.yh3333.cc | www.38775gg.com | www.89656a.com | yhguizhou.vip | www.60486b.com | www.29699.com | 3424z.com | www.vns9958.com | www.4102a.com | 82093.com | 2805o.com | www.848777q.com | www.550973.com | 3242k.com | yh20140.vip | www.298345.com | www.ba509.com | 8827sss.com | 3122s2.com | www.5189555.com | www.097067.com | 7788.tt | www.4212k.com | www.506293.com | 33ee8332.com | www.27363r.com | www.610181.com | 6261yy.com | www.489858.com | www.566897.com | 20160044.com | www.ktmrocks.com | www.355240.com | vipvip2222.com | www.4694m.com | www.330692.com | 775948.com | www.06820v.com | c388p.com | 13132400.com | www.0343a.com | 5309i.com | www.29886h.com | www.29277x.com | zz330.com | www.460707.com | www.775702.com | 20055511.com | www.xpj338888.com | 68455.com | www.ylg4567.com | www.150158.com | 158108.com | www.13090.com | www.810525.com | 103niu.com | www.1754w.com | 3242a.com | www.83335k.com | www.8970.com | youle296.com | www.5679527.com | vbet.io | www.v58854.com | www.hx6626.com | raybet39.com | www.4102l.com | 7681.com | www.722168.com | www.390006.com | 2846e.com | www.28891d.com | 0201kk.com | www.rgcp111.com | 8988n.com | www.7830z.com | www.ybao9.com | 8449ss.com | www.wns99.me | 5651x.com | www.55526l.com | 2418w.com | www.3643u.com | www.986282.com | 44qq8331.com | www.97655q.com | 4152q.com | www.4521z.com | 56987rr.com | www.732156.com | www.26878u.com | www.d4737.com | www.981090.com | 7779o.cc | www.23636g.com | 55331l.com | www.68993225.com | 4152r.com | www.dingxin598.com | 5005a.com | www.qmc0033.com | 983888y.com | www.55466.com | hg58555.com | www.18373876153.com | www.542116.com | www.63877b.com | www.956568.com | 1408o.com | www.2408a.com | 931750.com | www.50052r.com | yhqinghai.vip | www.81678l.com | 22299ii.com | www.t639.com | 24005.com | www.12455v.com | 8977pp.com | www.j77929.com | 68228y.com | www.0601k.com | 2127v.com | www.aa355.com | 8988v.com | www.60123s.com | 59889v.com | www.5091w.com | haizhigang.com | www.c6883.com | www.0044hg.com | www.662517.com | www.43434688.com | www.127283.com | www.794933.com | 91019q.com | www.hg8265.com | kkk5144.com | www.92518.com | 83086g.com | www.63606i.com | 7062004.com | www.50811.com | k2554.com | www.ascp6.com | www.v1878.com | www.187393.com | www.g24074.com | so11.cc | www.71071k.com | 0234m.com | www.971406.com | 80368t.com | www.38381.cc | www.8494x.com | www.196046.com | www.234677.com | 40666111.com | www.xpj3.net | 2349003.com | www.500pt.com | www.sjcp111.com | 690824.com | www.911137.com | 1916w.com | www.16065n.com | 444p1.cc | www.371957.com | www.791555.com | 20833d.com | www.1764z.com | 131ss.net | www.701504.com | www.3844d.com | 1238.com | www.55676a.com | yh888h.com | www.550346.com | www.881389.com | 69990k.com | www.6678689.com | 6177011.com | www.137916.com | www.77731b.com | 59199.com | www.9818w.cc | www.1389u.com | 69y69.vip | www.flb377.com | 57157g.com | www.444171.com | 668668.am | www.0601c.com | www.zr609.com | 2544b1.com | www.69989e.com | jz7.com | www.288346.com | www.xlcp.com | 62222t.com | www.809573.com | www.esb116.net | 14683344.com | www.35wcp.com | www.60168b.com | 2214uu.com | www.77803f.com | www.99msc.la | 45460006.com | www.71399y.com | www.29886k.com | xpj72.com | www.88266d.com | www.5556358.com | 1463p.com | www.80075p.com | www.698012.com | 04666x.com | www.50052r.com | www.234567o.com | drcp222.com | www.08588s.com | www.140999.com | 预览w444000.com | www.090.la | www.xn221.com | 77606e.com | www.808910.com | www.rycp048.com | 57877.com | www.78700a.com | www.556537.com | www.56733i.com | yabo6000.com | www.16878i.com | www.d8867.com | 8890830.com | www.891595.com | www.92518.com | 2381yy.com | vns8c.com | www.ww.68203e.com | www.msc55.com | 4508kk.com | www.725102.com | www.5446ff.com | 5004gg.com | w5222.com | www.50051b.com | www.322113.com | 33382l.com | yk102.com | www.960023.com | www.88837y.com | mg4151.vip | www.449810.com | www.91779.com | www.76060s.com | 1483b.com | www.c5637.com | www.9b005.com | 22207i.com | 91019r.net | www.ch1018.com | www.8473o.com | www.629554.com | 6177006.com | www.903117.com | www.7893.cc | www.32126h.net | 0332u.com | www.388453.com | www.4102a.com | www.hg7227.com | 3405zzz.com | 2349014.com | www.81678p.com | www.htk03.com | 1624zz.com | 2js345.com | www.643477.com | www.xpj4.net | www.mg7088.com | 3656.ch | 67890vv.com | www.7qxc.com | www.1559509.com | www.4938h.com | 56400.com | b47479.com | www.16878j.com | www.98698s.com | www.28758s.com | 40033iii.com | 9222.com | www.750966.com | www.3116m.com | www.347579.com | dh7022.com | 6403.com | www.743633.com | www.436bbb.com | www.895095.com | 3544e.com | 4002aa.com | 73006.com | www.57022.cc | www.00778h.com | www.mng44.com | 6220rr.com | wnsrw.vip | www.082706.com | www.50080s.com | www.10999w.com | o72227.com | www.022m.cc | www.xpj33884.com | www.554331.com | www.04222e.com | 41188855.com | 2247d.com | www.745568.com | www.cp1518.com | www.98698k.com | www.2078y.com | 2776d.com | 444000uu.com | 683bet.com | www.918356.com | www.yh920955.com | www.6776kk.com | www.92220358.com | 47749u.com | 3640q.com | yabo9000.com | www.202406.com | www.66082.cc | www.7920f.com | www.018381.com | www.bet881.com | 20772299.com | 98955k.com | anhourofshortstories.com | ncw060.com | www.961339.com | www.q888.com | www.4521s.com | www.42842809.com | www.09569x.com | hb10611.com | 40033tt.com | 00773z.com | vnsr33888.com | www.542672.com | www.5441z.com | www.581137.com | www.hgw6668.com | www.49788.com | www.39695l.com | 500000598.com | 73055l.com | 99909n.com | 9479c3.com | 20188q.com | www.627797.com | www.9356u.com | www.37377w.com | www.2021f.com | www.ggu.99233u.com | www.333383.com | www.z22365.com | 3936o.com | hb8331.com | 4036tt.com | 0424.com | 90307e.com | 1077xx.com | 7196cc.com | www.399146.com | www.978261.com | www.66730.cc | www.529776.com | www.3691x.com | www.369403.com | www.19yh5.com | www.373365.com | www.4449.cc | www.a32126.cc | www.boma0150.com | www.ylg777555.com | 20611.com | 2127a.com | 6939.com | 28839v.com | 35222g.com | 97570c.com | 61328899.com | 5168333.cc | 1463l.com | 836858.com | 38648oo.cc | 99885002.com | 500000414.com | 1770w.com | www.43131e.com | www.175901.com | www.330652.com | www.560692.com | www.676944.com | www.786126.com | www.901180.com | www.cb2988.com | www.hj8987.com | www.hx1163.com | www.fyyy6.com | www.25czj.com | www.37to.com | www.hjin5.com | www.hjin6.com | www.ks883.net | www.00832333.com | www.bet3650514.com | www.653501.com | www.8658822.com | www.7830q.com | www.32666r.com | www.z47.cc | www.xy9999.com | www.47343.com | www.112111.com | www.435776.com | www.56655u.com | www.33707.com | www.pj888h.com | www.4058p.com | www.wns123h.com | www.802sun.com | www.08727.com | www.4331c.com | www.77210k.com | www.39118.cc | www.778811aa.com | www.591799.com | www.257588.com | cc32355.com | 4639966.com | xpj9411.cn | 316.cc | 7605t.com | xpj677r.com | 375656.com | 2418009.com | www.hg992233.com | www.sbet345.net | www.hg8903.com | www.55526w.com | www.5981p.com | www.js89c.vip | www.566493.com | www.39118.cc | www.743633.com | www.043552.com | 89777o.com | btt0707a.com | h01234.com | g99345.am | www.wxr44.com | www.255251.com | www.1122333.com | www.vn777.cn | www.x999678.com | www.26878p.com | www.901013.com | www.040423.com | 3007811.com | 53166g.com | 7720y.net | 3024t.com | www.sbet818.net | www.488700a.com | www.b35zz.com | www.68993262.com | www.5095c.com | www.550423.com | 6830u.com | 3662yh.com | 80850w.com | www.xsj900.com | www.xb0025.com | www.ssc8871.com | www.792089.com | www.16588t.com | www.533551.com | tyc22456.com | 6340.com | 99151u.com | www.r22365.com | www.lfcp097.com | www.js89w.vip | www.7793j.com | www.178762.com | 0698b.com | z9p5j.cn | www.ylg292.com | www.hg8443.com | www.1429d1.com | www.84499g.com | www.562602.com | l3144.com | 3775s.com | j8159.cc | www.33455b.com | www.35252i.com | www.26878d.com | www.168212.com | 3258u.com | y99345.am | www.311sunbet.com | www.5506488.com | www.1213688.com | www.602434.com | 566671144.com | 8547m.com | www.44yh765.com | www.twcp02.com | www.200900.com | www.506923.com | 44488c.com | 6261v.com | www.7676760088.com | www.v32939.com | www.50054g.com | www.80075e.com | 78119955.com | 3938.com | www.ks4499.com | www.x999789.com | www.655802.com | LXYL362.com | ff555l.com | www.xpj3210.com | www.32031n.com | www.964977.com | 18438YL.com | tz397.com | www.j7191.com | www.960620.com | www.830523.com | 6150t.com | 3379kk.com | www.633786.com | www.68993271.com | www.361770.com | qiangui001.com | 1213mmm.com | www.cp0017.com | www.50051g.com | 7744jjj.com | 806807.com | www.hg0125.com | www.77786yh.com | www.701489.com | 3726o.com | www.661zr.com | www.811129.com | www.5441n.com | hg4668.com | hgw7745.com | www.684000.com | www.81678m.com | 8905h.com | df8bet.com | www.hg5779.com | www.yh75060.com | 5001d.com | x33z.vip | www.am4444.com | www.2228229.com | www.50064a.com | am99914.com | www.3569b.com | www.2418y.com | 50067a.com | 8406.com | www.76775e.com | www.60007p.com | 91019k.com | 44mm8331.com | www.80gfc.com | www.c4532.com | 33bwi.com | www.benz4455s.com | www.ba502.com | www.186759.com | z7726.com | www.56992.com | www.81678m.com | 3435t.com | 8742y.com | www.11vn777.com | www.581905.com | 36407755.com | www.1199.cc | www.60007p.com | js66661.com | www.6686450.com | www.73990d.com | www.196103.com | 7720741.com | www.111msc.com | www.wct3.com | hg1088.com | www.hg4428.com | www.08588a.com | 1665e.com | www.hg02468.com | www.86339x.com | 59889.cc | 30006q.com | www.13k0048.com | www.196056.com | 20550452.com | www.98698u.com | www.533660.com | yhgansu.vip | www.o948o.com | www.743633.com | 4255vvv.com | www.70039n.com | www.ascp1.com | 7555v.com | www.67799.com | www.799666aa.com | mg4156.vip | www.042055.com | www.901576.com | 23599c.com | www.786555.com | www.665773.com | 44445309.com | www.55545p.com | www.268177.com | 97799o.com | www.80999.vip | 1389.com | a5002.com | www.w63568.com | xpjbk3.com | www.21365yy.com | www.77803w.com | x48f.com | www.477518.com | www.907118.com | 00773s.com | www.xpj29777.com | 4195kk.com | 6218.com | www.4988g.cc | 3258u.com | www.8896kk.com | www.987436.com | 70pj.com | www.4996jm.com | 9366c.com | www.365775.com | www.52072h.com | 69440055.com | www.77731g.com | www.151706.com | 69.am | www.200900.com | 3222y.cc | www.07773.com | www.xcw866.com | 1343.com | www.rfdc02.com | 0332h.com | www.998855h.com | www.88266e.com | www.hg39899.com | www.61655c.com | 4488z.com | www.71071c.com | hg7078.mobi | www.655666b.com | www.00ttz.com | ggg7570.com | www.07679z.com | 9030i.com | www.ouzhou7.com | www.295207.com | www.aobo8866.com | www.50051l.com | 3640xx.com | www.8080999c.com | w2649.com | www.326tk.com | www.186759.com | www.ylhg7878.com | www.43818s.com | 6150k.com | www.74737.com | spj02.com | www.2945c.com | 5lc8.com | www.7892902.com | www.711414.com | lswjs4399.com | www.51515n.com | pjqinghai.com | www.837929.com | 33599ff.com | www.70hga.com | zhcp34.com | www.8058n.com | 2381www.com | www.hg5100.com | www.343133.com |