<xmp id="kmuss"><menu id="kmuss"></menu>
 • <menu id="kmuss"></menu>
  <tt id="kmuss"><sup id="kmuss"></sup></tt>
  <menu id="kmuss"></menu>
 • <xmp id="kmuss"><nav id="kmuss"></nav>
  <input id="kmuss"></input>
  <nav id="kmuss"><code id="kmuss"></code></nav>
  <menu id="kmuss"></menu>
  <input id="kmuss"></input>
 • <xmp id="kmuss"><nav id="kmuss"></nav>

  我心中的樂園

  六年級作文480字
  作者:未知
 •  
 • xīn
 • zhōng
 • de
 • yuán
 • 我心中的樂園
 •  
 •  
 • guǎng
 • dōng
 • shěng
 • guǎng
 • zhōu
 • shì
 •  
 • huáng
 • wén
 • chuán
 • xiǎo
 • xué
 • liù
 • ?
 •  廣東省廣州市 黃埔區文船小學六(
 •    
 •  
 • bān
 •  
 • huáng
 • màn
 • dān
 • 3)班 黃曼丹
 •  
 • 
 •  
 • jiā
 • zhī
 • dào
 • xīn
 • zhōng
 • de
 • yuán
 • shì
 • zěn
 • yàng
 • de
 • ma
 •  
 • xiàn
 • 大家知道我心中的樂園是怎樣的嗎?現
 • zài
 • jiù
 • ràng
 • lái
 • jiè
 • shào
 • jiè
 • shào
 • ba
 •  
 • 在就讓我來介紹介紹吧!
 •  
 • tīng
 • tīng
 •  
 •  
 • měi
 • měi
 • yuán
 •  
 • chōng
 • mǎn
 • le
 • huān
 • shēng
 • xiào
 • 聽聽,“美美樂園”里充滿了歡聲笑語
 •  
 • dāng
 • rán
 •  
 • yuán
 • jìn
 • shì
 • liè
 • hǎo
 • wán
 • de
 • dòng
 • 。那當然咯,樂園里盡是激烈好玩的機動
 • yóu
 •  
 • hái
 • yǒu
 • qīng
 • xīn
 • de
 • kōng
 •  
 • yuán
 • nèi
 • shù
 • chéng
 • yīn
 •  
 • 游戲,還有清新的空氣,園內綠樹成蔭,
 • ?g
 • duǒ
 • zhēng
 • fāng
 • dòu
 • yàn
 •  
 • xiǎo
 • qīng
 • chè
 • jiàn
 •  
 • xiàn
 • zài
 •  
 • 花朵爭芳斗艷,小河清澈見底。現在,我
 • men
 • xiān
 • wán
 • wán
 • guò
 • shān
 • chē
 • ba
 •  
 • kàn
 • dào
 • zhè
 • me
 • gāo
 • de
 • guò
 • shān
 • chē
 • 們先玩玩過山車吧。看到這么高的過山車
 •  
 • jiā
 • shì
 • fǒu
 • hán
 • ér
 • ne
 •  
 • bié
 • dān
 • xīn
 •  
 • kuài
 • zuò
 • shàng
 • ,大家是否不寒而栗呢?別擔心,快坐上
 • ba
 •  
 •  
 • gǎn
 • jiào
 • zěn
 • me
 • yàng
 •  
 • hěn
 • shén
 • ba
 •  
 • yuán
 • lái
 • 去吧。嘻嘻,感覺怎么樣,很神吧。原來
 • zhè
 • shì
 •  
 • tài
 • kōng
 • guò
 • shān
 • chē
 •  
 •  
 • shì
 • shì
 • jiào
 • zuò
 • shàng
 • le
 • 這是“太空過山車”,是不是覺得坐上了
 • zhòu
 • fēi
 • chuán
 •  
 • zhèng
 • zài
 • tài
 • kōng
 • zhōng
 • màn
 • yóu
 •  
 • zhè
 • me
 • hǎo
 • wán
 • de
 • 宇宙飛船,正在太空中漫游?這么好玩的
 • yóu
 •  
 • guài
 • xiǎo
 • hái
 • men
 • xìng
 • zhì
 •  
 • wán
 • le
 • 游戲,怪不得小孩子們興致勃勃,玩了一
 • yòu
 •  
 • gōng
 • yuán
 • de
 • hǎo
 • dōng
 • duō
 • zhe
 • ne
 •  
 • biān
 • kàn
 • 次又一次。公園里的好東西多著呢,邊看
 • diàn
 • yǐng
 • biān
 • xuán
 • zhuǎn
 • de
 •  
 • diàn
 • yǐng
 • xiǎo
 • fēi
 •  
 •  
 • huì
 • diào
 • táng
 • guǒ
 • 電影邊旋轉的“電影小飛機”、會掉糖果
 • de
 •  
 • táng
 • guǒ
 • xiǎo
 • chē
 •  
 • děng
 • děng
 •  
 •  
 • měi
 • měi
 • yuán
 •  
 • 的“糖果小汽車”等等。“美美樂園”不
 • jǐn
 • shì
 • hái
 • men
 • de
 • tiān
 •  
 • hái
 • shì
 • qīng
 • nián
 • men
 • lǎo
 • rén
 • men
 • 僅是孩子們的天地,還是青年們和老人們
 • xiū
 • de
 • hǎo
 • fāng
 •  
 • kàn
 • kàn
 • zuò
 • zài
 • hào
 • chuán
 • de
 • lǎo
 • nǎi
 • nǎi
 • 休息的好地方。看看坐在一號船的老奶奶
 •  
 • xiào
 • zuǐ
 • lǒng
 •  
 • yīn
 • wéi
 • chuán
 • de
 • zuò
 • wèi
 • ,笑得嘴巴合也合不攏。因為船里的座位
 • shì
 • tái
 • àn
 •  
 • zuò
 • zài
 • shàng
 • miàn
 • shū
 •  
 • chuán
 • shàng
 • 是一臺按摩機,坐在上面可舒服啦!船上
 • hái
 • fàng
 • zhe
 • yōu
 • de
 • yīn
 • shī
 • láo
 • shī
 • de
 •  
 • lán
 • duō
 • nǎo
 • 還放著幽雅的音樂施特勞施的《藍色多瑙
 •  
 •  
 • shī
 • de
 •  
 • yáo
 • lán
 •  
 •  
 • bèi
 • duō
 • fēn
 • de
 • 河》、勃拉姆施的《搖籃曲》、貝多芬的
 •  
 • yuè
 • guāng
 •  
 •  
 •  
 • lǎo
 • nǎi
 • nǎi
 • zuò
 • zài
 • chuán
 • hái
 • xīn
 • 《月光曲》……老奶奶坐在船里還可以欣
 • shǎng
 • chuán
 • wài
 • xiù
 • de
 • fēng
 • jǐng
 •  
 • zhè
 • me
 • shū
 • shì
 •  
 • zěn
 • néng
 • gāo
 • 賞船外秀麗的風景,這么舒適,怎能不高
 • xìng
 • ya
 •  
 • 興呀!
 •  
 • zhè
 • jiù
 • shì
 • xīn
 • zhōng
 • de
 • yóu
 • yuán
 •  
 • èr
 • shí
 • nián
 • hòu
 • huān
 • yíng
 • 這就是我心中的游樂園,二十年后歡迎
 • lái
 • wán
 •  
 •  
 •  
 • zhǐ
 • dǎo
 • jiāo
 • shī
 •  
 • wáng
 • xiǎo
 • yàn
 •  
 • 你來玩! 指導教師:王小燕 
   
  無注音版:
   
   我心中的樂園
    廣東省廣州市 黃埔區文船小學六(3)班 黃曼丹
   
   大家知道我心中的樂園是怎樣的嗎?現在就讓我來介紹介紹吧!
   聽聽,“美美樂園”里充滿了歡聲笑語。那當然咯,樂園里盡是激烈好玩的機動游戲,還有清新的空氣,園內綠樹成蔭,花朵爭芳斗艷,小河清澈見底。現在,我們先玩玩過山車吧。看到這么高的過山車,大家是否不寒而栗呢?別擔心,快坐上去吧。嘻嘻,感覺怎么樣,很神吧。原來這是“太空過山車”,是不是覺得坐上了宇宙飛船,正在太空中漫游?這么好玩的游戲,怪不得小孩子們興致勃勃,玩了一次又一次。公園里的好東西多著呢,邊看電影邊旋轉的“電影小飛機”、會掉糖果的“糖果小汽車”等等。“美美樂園”不僅是孩子們的天地,還是青年們和老人們休息的好地方。看看坐在一號船的老奶奶,笑得嘴巴合也合不攏。因為船里的座位是一臺按摩機,坐在上面可舒服啦!船上還放著幽雅的音樂施特勞施的《藍色多瑙河》、勃拉姆施的《搖籃曲》、貝多芬的《月光曲》……老奶奶坐在船里還可以欣賞船外秀麗的風景,這么舒適,怎能不高興呀!
   這就是我心中的游樂園,二十年后歡迎你來玩!
   指導教師:王小燕 

   我心目中的媽媽

   六年級作文749字
   作者:未知
  •  
  • xīn
  • zhōng
  • de
  • 我心目中的媽媽
  •  
  •  
  •  
  • shān
  • dōng
  • shěng
  • níng
  •  
  • dōng
  • xīn
  • cūn
  • dōng
  • xiǎo
  • xué
  • liù
  •  山東省濟寧 濟東新村濟東小學六
  • nián
  • bān
  •  
  • zhèng
  • zhēng
  • 年級一班 鄭崢
  • 閱讀全文

   記我成長中的一件事

   六年級作文561字
   作者:未知
  •  
  • chéng
  • zhǎng
  • zhōng
  • de
  • jiàn
  • shì
  • 記我成長中的一件事
  •  
  •  
  •  
  • nán
  • shěng
  • shào
  • yáng
  • shì
  •  
  • dōng
  • xiǎo
  • xué
  •          
  • bān
  •  
  • huáng
  •  湖南省邵陽市 東塔小學133班 黃璐
  •  
  • 
  • 閱讀全文

   螞蟻,昆蟲中的英雄

   六年級作文950字
   作者:未知
  •  
  •  
  • kūn
  • chóng
  • zhōng
  • de
  • yīng
  • xióng
  • 螞蟻,昆蟲中的英雄
  •  
  •  
  •  
  • zhè
  • jiāng
  • shěng
  • níng
  • ?
  •  
  • níng
  • ?
  • nán
  • yuàn
  • xiǎo
  • xué
  •          
  •  
  • méi
  • jiā
  •  浙江省寧波 寧波南苑小學603 梅佳
  • bèi
  • 閱讀全文

   夢中的天堂

   六年級作文884字
   作者:未知
  •  
  • mèng
  • zhōng
  • de
  • tiān
  • táng
  • 夢中的天堂
  •  
  •  
  •    
  •  
  •  
  • mèi
  • pān
  • xìng
  • tíng
  • jiǎn
  •  
  •  
  •  
  • kuí
  • huà
  •  
  • cuī
  •  /ㄊ∠妹攀杏婷裥⊙Я?暌話唷∥鋁榱
  •  
  • 
  • 閱讀全文

   暴風雨中的勇敢者--讀《海燕》有感

   六年級作文705字
   作者:未知
  •  
  • bào
  • fēng
  • zhōng
  • de
  • yǒng
  • gǎn
  • zhě
  •       
  •  
  • hǎi
  • yàn
  •  
  • yǒu
  • gǎn
  • 暴風雨中的勇敢者--讀《海燕》有感
  •  
  •  
  • ?
  • shěng
  • mián
  • yáng
  •  
  • ?
  • shěng
  • yán
  • tíng
  • xiàn
  • yún
  • xiǎo
  • xué
  •  四川省綿陽 四川省鹽亭縣云溪小學
  •    
  •  
  • huái
  • jǐn
  • 4 李懷瑾
  • 閱讀全文

   我心中的樂園

   六年級作文480字
   作者:未知
  •  
  • xīn
  • zhōng
  • de
  • yuán
  • 我心中的樂園
  •  
  •  
  • guǎng
  • dōng
  • shěng
  • guǎng
  • zhōu
  • shì
  •  
  • huáng
  • wén
  • chuán
  • xiǎo
  • xué
  • liù
  • ?
  •  廣東省廣州市 黃埔區文船小學六(
  •    
  •  
  • bān
  •  
  • huáng
  • màn
  • dān
  • 3)班 黃曼丹
  • 閱讀全文

   我心中的黃河

   六年級作文893字
   作者:未知
  •  
  • xīn
  • zhōng
  • de
  • huáng
  • 我心中的黃河
  •  
  •  
  •    
  •  
  •  
  •  
  • qián
  •  
  •  
  • xiè
  • huī
  •  
  • yuè
  •  
  •  
  • jiǒng
  •  /ㄊ∪?蕁∪?菔械詼?笛樾⊙?迥耆
  •  
  •  
  • jiè
  • tuì
  • ?唷∩蚧褪
  • 閱讀全文

   夢想中的世界

   六年級作文544字
   作者:未知
  •  
  • mèng
  • xiǎng
  • zhōng
  • de
  • shì
  • jiè
  • 夢想中的世界
  •  
  •  
  •    
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • zhuō
  • gǎn
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • jiā
  •  /ㄊ×?!“捉感⊙Я?耆?唷×?珈
  •  
  • 
  • 閱讀全文

   那萬花叢中的一點綠

   六年級作文470字
   作者:未知
  •  
  • wàn
  • ?g
  • cóng
  • zhōng
  • de
  • diǎn
  • 那萬花叢中的一點綠
  •  
  •  
  • guǎng
  • dōng
  • shěng
  • shàn
  • tóu
  •  
  • shàn
  • tóu
  • shì
  • dān
  • xiá
  • xiǎo
  • xué
  • jīn
  • tāo
  • fèn
  •  廣東省汕頭 汕頭市丹霞小學金濤分
  • xiào
  •          
  • bān
  •  
  • fāng
  • zēng
  • 601班 方煜增
  • 閱讀全文

   雪中的景色

   六年級作文442字
   作者:未知
  •  
  • xuě
  • zhōng
  • de
  • jǐng
  • 雪中的景色
  •  
  •  
  • lín
  • shěng
  • yán
  • shì
  •  
  • cháo
  • yáng
  • xiǎo
  • xué
  •    
  •  
  • hóng
  • jié
  •  吉林省延吉市 朝陽小學5 李泓潔
  •  
  • 
  • 閱讀全文

   我心中的廣州

   六年級作文555字
   作者:未知
  •  
  • xīn
  • zhōng
  • de
  • guǎng
  • zhōu
  • 我心中的廣州
  •  
  •  
  • guǎng
  • dōng
  • shěng
  • guǎng
  • zhōu
  •  
  • guǎng
  • zhōu
  • dōng
  • shān
  • péi
  • zhèng
  • xiǎo
  • xué
  • liù
  • nián
  •  廣東省廣州 廣州東山培正小學六年
  •    
  • bān
  •  
  • huáng
  • jiā
  • 3班 黃嘉懿
  • 閱讀全文

   我看老師眼中的好作文

   六年級作文717字
   作者:未知
  •  
  • kàn
  • lǎo
  • shī
  • yǎn
  • zhōng
  • de
  • hǎo
  • zuò
  • wén
  • 我看老師眼中的好作文
  •  
  •  
  •    
  •  
  •  
  • xiān
  • jiǎo
  • xiǎo
  •  
  • cháo
  •  
  • jué
  • yuè
  •  
  •  
  •  
  •    
  •  
  • bān
  •  /ㄊ∧掀絞小∷巢?厥笛樾⊙Я?3)班
  •  
  • zhāng
  • bīng
  • 張冰
  • 閱讀全文

   捕捉生活中的美

   六年級作文608字
   作者:夏漪
  •  
  • zhuō
  • dào
  •  
  • shàng
  • xué
  • de
  •  
  • hǎo
  • měi
  •  
  • 我捕捉到:上學的路,好美!
  •  
  • shàng
  • xué
  • de
  • měi
  • rén
  • dōu
  • zǒu
  • guò
  • zhī
  • duō
  • shǎo
  • le
  •  
  • 上學的路每個人都走過不知多少次了,
  • dàn
  • yòu
  • yǒu
  • duō
  • shǎo
  • rén
  • de
  • huì
  • zhè
  • duàn
  • měi
  • de
  • 但又有多少人去細細的體會這一段美麗的
  • 閱讀全文

   繁忙中的愛

   六年級作文579字
   作者:未知
  • fán
  • máng
  • zhōng
  • de
  • ài
  • 繁忙中的愛
  •  
  • xiàn
  • zhǎng
  • liú
  • xiǎo
  • píng
  • méi
  • yǒu
  • xuè
  • yuán
  • guān
  • de
  • xiǎo
  • 一個和副縣長劉筱平沒有血緣關系的小
  • hái
  •  
  • pín
  • kùn
  • de
  • xué
  • shēng
  •  
  • què
  • yǒu
  • zhe
  • qīn
  • de
  • 孩,一個貧困的學生,卻有著親如母女的
  • 閱讀全文

   籠中的小鳥

   六年級作文395字
   作者:孫媛
  •  
  • shì
  • zhī
  • xiǎo
  • xiǎo
  • xiǎo
  • xiǎo
  • niǎo
  • xiǎng
  • fēi
  • què
  • zěn
  • me
  • fēi
  • 我是一只小小小小鳥想飛卻怎么也飛不
  • gāo
  • měi
  • dāng
  • tīng
  • dào
  • zhè
  • shǒu
  • jiào
  • jiù
  • xiàng
  • zhè
  • dāng
  • zhōng
  • de
  • 高每當聽到這首歌覺得自己就像這當中的
  • xiǎo
  • niǎo
  • 小鳥
  • 閱讀全文

   將“八榮八恥”刻在心中

   六年級作文1241字
   作者:葉子
  • ài
  • guó
  • shì
  • zhǒng
  • quán
  •  
  • wéi
  • mín
  • shì
  • zhǒng
  • fèng
  • xiàn
  •  
  • qín
  • láo
  • 愛國是一種權利;為民是一種奉獻;勤勞
  • shì
  • zhǒng
  • fèn
  • xiǎng
  •  
  • xué
  • shì
  • zhǒng
  • zhì
  • huì
  •  
  • tuán
  • jié
  • shì
  • 是一種分享;科學是一種智慧;團結是一
  • zhǒng
  • liàng
  •  
  • chéng
  • xìn
  • shì
  • zhǒng
  • měi
  •  
  • shǒu
  • ?
  • shì
  • zhǒng
  • 種力量;誠信是一種美德;守法是一種義
  • 閱讀全文

   我是大自然中的一員

   六年級作文332字
   作者:劉璐
  •  
  • xiōng
  • qíng
  • 兄弟情
  •  
  •  
  • shì
  • rán
  • zhōng
  • de
  • yuán
  •  
  •  
  • huái
  • shù
  •  
  • shēng
  •  我是大自然中的一員——槐樹,我生
  • huó
  • zài
  • yín
  • ?
  • shì
  • měi
  • de
  • zhōng
  • shān
  • gōng
  • yuán
  •  
  • wéi
  • le
  • chuáng
  • jiān
  • ?g
  • 活在銀川市美麗的中山公園。為了床間花
  • 閱讀全文

   我心中的老師

   六年級作文593字
   作者:張雅楠
  •  
  • yǒu
  • wèi
  • zhī
  • shí
  • yuān
  •  
  • duì
  • xué
  • shēng
  • ǎi
  • qīn
  • de
  • 我有一位知識淵博,對學生和藹可親的
  • hǎo
  • lǎo
  • shī
  •  
  • shuāng
  • míng
  • liàng
  • de
  • yǎn
  • jīng
  • tòu
  • zhe
  • chún
  • 好老師,她那雙明亮的大眼睛里透露著淳
  •  
  • wēn
  • qíng
  •  
  • wéi
  • jiāo
  • shì
  • jìn
  • xīn
  • jìn
  •  
  • shí
  • shí
  • 樸、溫情,她為教育事業盡心盡力,時時
  • 閱讀全文

   我心中的魯迅

   六年級作文1091字
   作者:劍氣如虹
  •  
  • duì
  • lái
  • shuō
  •  
  • yǒu
  • liǎng
  • xùn
  •  
  •  
  •  
  •  
  • shì
  • 對我來說,有兩個魯迅。  一個是
  • gòng
  • zài
  •  
  • shén
  • kān
  •  
  • de
  • xùn
  •  
  • shì
  • dào
  • liǎng
  • zhōu
  • 供在“神龕”里的魯迅,他去世不到兩周
  • nián
  •  
  •  
  • shì
  • hào
  •  
  • jiù
  • yǒu
  • le
  • duō
  •  
  • duō
  • 年,“謚號”就有了許多,多得我必須細
  • 閱讀全文

   雨中的火花

   六年級作文1090字
   作者:張靜茗
  • zhè
  • shì
  • míng
  • tōng
  • de
  • néng
  • zài
  • tōng
  • le
  • de
  • hái
  • ér
  •  
  • 這是一名普通的不能再普通了的女孩兒,
  • zài
  • xīng
  • de
  • shàng
  •  
  • jiàn
  • shí
  • fèn
  • gǎn
  • dòng
  •  
  • ò
  • 在一個星期日的上午,一件十分感動,哦
  •  
  • duì
  • bié
  • rén
  • lái
  • shuō
  • jiàn
  • hěn
  • píng
  • cháng
  • de
  • shì
  • 不,也許對于別人來說一件很平常的事發
  • 閱讀全文

   我眼中的春天

   六年級作文370字
   作者:歐陽紫銀
  •  
  • yǎn
  • zhōng
  • de
  • chūn
  • tiān
  • 我眼中的春天
  •  
  •  
  • yǒu
  • rén
  • huān
  •  
  • niǎo
  • chán
  • míng
  • de
  • xià
  • tiān
  •  
  • yǒu
  • rén
  •  有人喜歡 鳥語蟬鳴的夏天,有人喜
  • huān
  • qiū
  • gāo
  • shuǎng
  • de
  • qiū
  • tiān
  •  
  • yǒu
  • rén
  • huān
  • bái
  • xuě
  • ái
  • ái
  • 歡秋高氣爽的秋天,也有人喜歡白雪皚皚
  • 閱讀全文

   雪中的快樂

   六年級作文680字
   作者:あァ夜お…
  •  
  • rén
  • de
  • shēng
  • yǒu
  • duō
  • xué
  • zhōng
  • de
  • yóu
  • 人的一生有許多樂趣學習中的樂趣游戲
  • zhōng
  • de
  • hěn
  • duō
  • hěn
  • duō
  • shèn
  • dào
  • shù
  • qīng
  •  
  • 中的樂趣很多很多甚到數不清 
  •  
  •  
  • shēng
  • huó
  • zài
  • guó
  • de
  • nán
  • fāng
  • zhè
  • bèi
  • méi
  • yǒu
  •  我生活在祖國的西南方這一輩子沒有
  • 閱讀全文

   讀《地震中的父與子》有感

   六年級作文563字
   作者:崔皚霖
  •  
  • jīn
  • tiān
  •  
  • huái
  • zhe
  • dòng
  • de
  • xīn
  • qíng
  • kǒu
  • wán
  • le
  • 今天,我懷著激動的心情一口氣讀完了
  •  
  • zhèn
  • zhōng
  • de
  •  
  • zhè
  • piān
  • wén
  • zhāng
  •  
  • wán
  • hòu
  •  
  • 《地震中的父與子》這篇文章。讀完后,
  • de
  • xīn
  • jiǔ
  • jiǔ
  • wèi
  • néng
  • píng
  • jìng
  •  
  • 我的心久久未能平靜。
  • 閱讀全文

   狐貍眼中的世界

   六年級作文712字
   作者:王蘇鴻
  • yǎn
  • zhōng
  • de
  • shì
  • jiè
  • 狐貍眼中的世界
  •  
  •  
  •  
  •  
  • nèi
  • méng
  • yàn
  • nào
  • ěr
  • shì
  • shí
  • yàn
  • xiǎo
  • xué
  • liù
  • bān
  • 內蒙古巴彥淖爾市實驗小學六四班
  • 閱讀全文

   祖國在我心中

   六年級作文679字
   作者:羅思旗
  • jìng
  • ài
  • de
  • lǎo
  • shī
  • qīn
  • ài
  • de
  • tóng
  • xué
  • men
  •  
  • 敬愛的老師和親愛的同學們:
  •  
  •  
  • men
  • hǎo
  •  
  •  你們好!
  •  
  •  
  • měi
  • dāng
  • men
  • chuān
  • zhe
  • zhěng
  • de
  • xiào
  •  
  • dài
  • zhe
  • xiān
  •  每當我們穿著整齊的校服,戴著那鮮
  • 閱讀全文

   祖國在我心中

   六年級作文1085字
   作者:謝蕊霓
  • huí
  • kàn
  • shǐ
  •  
  • zhèn
  • xìng
  • zhōng
  • huá
  • 回看歷史 振興中華
  •  
  • jìng
  • ài
  • de
  • lǎo
  • shī
  •  
  • qīn
  • ài
  • de
  • tóng
  • xué
  •  
  • 敬愛的老師、親愛的同學:
  •  
  •  
  • jiā
  • hǎo
  •  
  • jīn
  • tiān
  • yǎn
  • jiǎng
  • de
  • shì
  •  
  • huí
  • kàn
  •  大家好!今天我演講的題目是《回看
  • 閱讀全文

   祖國在我心中

   六年級作文697字
   作者:小小大人…
  • jìng
  • ài
  • de
  • lǎo
  • shī
  • qīn
  • ài
  • de
  • tóng
  • xué
  • men
  • 敬愛的老師親愛的同學們
  •  
  • jiā
  • hǎo
  • 大家好
  •  
  •       
  • duō
  • nián
  • qián
  • dài
  • wěi
  • rén
  • máo
  • dōng
  • miàn
  • duì
  • guó
  • de
  • zhuàng
  • 50多年前一代偉人毛澤東面對祖國的壯麗
  • 閱讀全文

   祖國在我心中

   六年級作文594字
   作者:王凌鋒
  • zūn
  • jìng
  • de
  • lǎo
  • shī
  •  
  • qīn
  • ài
  • de
  • tóng
  • xué
  •  
  • 尊敬的老師,親愛的同學:
  •  
  • jiā
  • hǎo
  •  
  • 大家好!
  •  
  • měi
  • dāng
  • kàn
  • dào
  • bèi
  • xiān
  • xuè
  • rǎn
  • hóng
  • de
  • xīng
  • hóng
  • rǎn
  • rǎn
  • 我每當看到被鮮血染紅的五星紅旗冉冉
  • 閱讀全文

   祖國在我心中

   六年級作文562字
   作者:揚帆啟航
  • jìng
  • ài
  • de
  • lǎo
  • shī
  •  
  • tóng
  • xué
  • men
  •  
  •  
  •  
  • 敬愛的老師,同學們: 
  •  
  •  
  • jiā
  • hǎo
  •  
  •  
  •  
  •  大家好! 
  •  
  •  
  • dāng
  • shuō
  • men
  • shì
  • rén
  • de
  • shí
  • hòu
  •  
  • ?
  •  當我說你們是哪里人的時候,你一定
  • 閱讀全文

   軍訓展示中的收獲

   六年級作文804字
   作者:史寧
  •  
  •  
  • zài
  • zhè
  • xīng
  • de
  • xīng
  • èr
  •  
  • men
  • xué
  • xiào
  • de
  •  在這個星期的星期二,我們學校的四
  •  
  •  
  • liù
  • nián
  • de
  • tóng
  • xué
  • wéi
  • duì
  • xué
  • xiào
  • de
  • lǐng
  • 、五、六年級的同學為部隊以及學校的領
  • dǎo
  • zhǎn
  • shì
  • le
  • zài
  • jun1
  • xùn
  • zhōng
  • xué
  • de
  • dòng
  • zuò
  •  
  • men
  • 導展示了在軍訓中學習的幾個動作。我們
  • 閱讀全文
  蚂蚁彩票 0080n.com | www.4136c.com | www.998632.com | 83golf.com | 228888h.com | www.g32031.com | 835.cc | 51133p.com | www.gg55826.com | www.370155.com | 9498.biz | www.83033y.com | 86811mm.com | www.3814222.com | www.caim3.com | 4036tt.com | www.365022.bet | 68ps.com | www.hk8688.com | www.526197.com | 56988jj.com | www.70669c.com | 98955d.com | www.yh8214.com | www.139975.com | 21214.com | www.4058a.com | www.927793.com | zz3189.com | www.71399l.com | 9649e.com | www.89599c.com | YL7999.com | www.8494b.com | www.77801z.com | wqdqm.com | www.656659.com | 8294n.com | www.yf230.com | 6969xpj.com | www.9949x.com | www.510830.com | www.wns911.com | www.ya130.com | js888.us | www.954321e.com | 51452.com | www.bwinyz28.com | 3807ii.com | www.h456x.com | ff555q.com | www.5360uu.com | g86811.com | www.5966fff.com | 6245p.com | www.suncity9.com | 3614p.com | www.2945d.com | nf6655.com | www.hg8547.com | www.60108u.com | www.493365.com | www.496918.com | www.617707.com | www.376387.com | www.6146f.com | www.089859.com | www.2846b.com | www.219077.com | www.js520345.com | www.hx6686.com | www.26777.cc | www.307797.com | www.v15542.com | www.296180.com | www.xpj9238.com | 33382tt.com | www.35877c.com | 2934j.com | www.85857e.com | 3640n.com | www.10999o.com | 8159f.cc | www.68682c.com | 99111ww.com | www.sjgc9.com | www.7188c.com | www.068675.com | www.227777.com | 2851v.com | www.x88678.com | 5hga.com | www.55885j.com | 1429k.com | www.755860.com | www.t8003.com | 00889193.com | www.47506l.com | 55323v.com | www.hg57977.com | 2613u.com | www.536411.com | www.jsc222.com | 8015r.com | www.bet73v.com | 3089p.com | www.401278.com | www.788789.com | 703.ceo | www.50080k.com | 12742l.com | www.330716.com | www.pj5633.com | blhvip9.com | www.6687j.com | 704.com | www.976921.com | www.vns3591.com | 097979.com | www.8899kcd.com | 777hg222.com | www.178795.com | www.cp0017.com | zb129.com | www.988068.com | www.am185.com | 22299oo.com | www.yh68222.com | www.338830.com | lehu221.com | www.9187d.com | 2595n.com | 97799m.com | www.97828j.vip | 1331l.com | 2373t.com | www.hg2300.com | www.555xhtd.com | 6641cc.com | www.4809x.com | www.403770.com | www.cp0017.com | www.160wt.com | www.88325r.com | www.2226358.com | 3169l.com | 72550.com | 518cp-3.com | www.853548.com | www.7350.vip | www.9737uu.com | www.222884.com | 4123yy.com | 44dd8332.com | 0802.com | 99306d.com | www.925073.com | www.22211.am | www.48330e.com | www.4136k.com | www.hg091.com | www.119946.com | 7945ii.com | 4114.com | t8009.com | yh233888.com | www.187512.com | www.c3069.com | www.868553.com | www.094546.com | www.0177msc.com | www.pj88137.com | 272.net | 662015.com | 667766s.com | 2805x.com | www.202703.com | www.926280.com | www.33598h.com | www.588870.com | www.90506.com | www.fh9000.com | www.y30226.com | 0434388.com | 3616444.com | y7454.com | 38345r.com | jdfschool.com | www.324977.com | www.665010.com | www.12455w.com | www.35898e.com | www.03a88.com | www.tianbet.com | www.xpj2638.com | www.v15541.com | www.yh57788.com | 77368888.com | 2008nn.com | 2013.vip | www.797xj.com | 23066.com | 2013.com | www.bmcp1344.com | 2649zz.com | 35252y.com | 3844rr.com | 131sss.net | 73055t.com | 66185a.net | 8037ttt.com | 8381007.com | 80368dd.com | 38853885.com | 769k.com | ylg11111.com | 7744yyy.com | www.8520k.com | 5855ww.com | www.a1a222.cc | www.6802pj.com | feicai0813.com | www.555xin2.com | www.hg1455.com | 7744bbb.com | 55betbet365.com | www.4495h.com | www.ag8801.com | www.67797b.com | www.70669e.com | www.hg33733.com | www.7111s.com | www.mgm777l.com | www.54146666.com | www.i2824.com | www.hg3301.com | www.490000.com | www.bscpjj.com | www.huangma28.com | www.7415xx.com | www.565578.com | www.sha4111.com | www.57800z.com | www.32031q.com | www.6421.com | www.80865.com | www.86267r.com | www.29277hh.com | www.009hy.cc | www.355243.com | 98955i.com | pp7742.com | 0860j.com | bwin8.com | 87680h.com | 3121z.com | www.10071007.com | www.hg0453.com | www.558575.com | www.50999n.com | www.7415n.com | www.792065.com | www.36788r.com | www.807839.com | 336611.com | 33115w.com | mi527.com | wnsr8828.com | www.xpj1177.cc | www.5555by.com | www.19019r.com | www.ii4625.com | www.26163f.com | www.609715.com | www.90848a.com | hg0505.com | mc1314.com | 3189b.com | www.xpj2018.com | www.hd779.com | www.2997774.com | www.08588p.com | www.500108.com | hhvip65.com | y1253.com | 444000vvv.com | www.40818f.com | www.3239777.com | www.7225p.com | www.68568f.com | www.543411.com | 8988g.com | dw777.net | 2222k22.com | www.xpj8812.com | www.93955d.com | www.78949h.com | www.379477.com | 0239.cc | 32126m.net | www.2222k0.com | www.5146z1.com | www.68568g.com | www.178769.com | 88851h.com | 00048i.com | www.76543l.com | www.1064g.com | www.87668b.com | www.137103.com | 1775aa.com | vipy15.com | www.js2021.com | www.38138a.com | www.9478i.com | www.203035.com | 4379d.com | www.147891635.com | www.303800.com | www.blr8844.com | www.811310.com | 2222k95.com | 55818p.com | www.443887.com | www.0343r.com | www.581477.com | 201.com | LXYL352.com | www.bw115.com | www.6939k.com | www.606285.com | ff3189.com | www.033033w.com | www.5504d.com | www.36788m.com | dj0001.com | 424138.com | www.23488v.com | www.hg4442.com | www.50054i.com | 7003r.com | www.995q.net | www.3066ee.com | www.ck6787.com | s88021cc.com | www.vns68.com | www.89677w.com | www.927576.com | ks3334.com | 30006e.com | www.tt123.la | www.c4523.com | 3559kkk.com | www.9374e.com | www.377666p.com | www.c3069.com | 5295g.com | www.32126e.net | www.833976.com | www.709812.com | 3222.cc | www.pj567.com | www.663558.com | www.234259.com | 5003bb.com | www.kk377.com | www.615006.com | 8520n.com | 55545r.com | www.6636msc.com | www.009hy.cc | i99474.com | www.88807g.com | www.5958122.com | 22225003.com | www.7200399.com | www.xj6005.com | www.022174.com | v5959.com | www.4136l.com | www.357173.com | biying900.com | www.56655r.com | www.881805.com | 52688i.com | www.hg22331.com | www.78949s.com | hh38648.cc | www.32666w.com | www.79579.com | 550099com | www.8522cn.com | www.43818c.com | 5622d.com | www.hg1115k.com | www.84499.cc | 73055r.com | www.099989f.com | www.csgc2.com | 36405544.com | www.56655s.com | www.529026.com | 33382n.com | www.175702.com | www.330691.com | 33511.com | www.07679c.com | ccidnet.com | www.365665.com | www.83993s.com | p88818.com | www.889029.com | www.853530.com | hga018.com | www.38345z.com | www.66332e.com | hg999333a.com | www.68993225.com | mr8001.com | www.wn99yyy.com | www.60ksw.com | 243a2.com | www.jjjj006.com | www.187515.com | 1669k.com | www.2418c.com | 3121e.com | www.vnsr22888.com | www.901527.com | 00vv8331.com | www.blr1144.com | hh38648.cc | www.hg7857.com | www.370933.com | 1144011.com | www.99997148.com | vip4357.com | www.zte666.com | 009649.com | www.lb77.com | www.44kcw.com | 2142233.com | www.78680q.com | 19991i.com | www.3033b.com | 5001v.com | www.h30226.com | www.hf0886.com | ambyc5.com | www.18617.com | 3568w.com | www.668cp33.com | 9949.com | www.701439.com | www.364277.com | www.hg6969.net | www.000ac.com | feicai0317.com | www.186664.com | 4518.com | www.38138b.com | zz1916.com | www.998855d.com | 0747qq.com | www.3844d.com | www.89894v.com | www.77537j.com | www.619616.com | www.81a88.com | www.138136a.com | 22205.com | www.1777ac.com | 888p1.cc | www.3478y.cc | bwin8b.com | www.bj499.com | 86811x.com | www.5958126.com | 444v44.com | www.410057.com | 3778gg.com | www.5856883.com | xx888z.com | www.777723.com | 9339999h.com | www.3797733.com | 55545j.com | www.78949y.com | 896230.com | www.56717.com | feicai0359.com | www.3126v.com | 175070.com | www.69998.cc | www.68666t.com | www.819920.com | www.benz4422s.com | www.325826.com | www.sun5655.com | 88048.com | www.tai555.com | feicai0570.com | www.4996qh.com | 0234jj.com | www.8855287.com | 2037.com | www.53536.cc | www.hg4498.com | www.507433.com | www.40033.1940033.com | 1468kkk.com | www.qmc0066.com | 3176688.com | www.4102g.com | weibo.com | www.3126w.com | www.6491l.com | www.286967.com | www.xpj63.com | hg99957.com | www.704906.com | u7742.com | www.5091p.com | www.7669g.net | 30019x.com | www.666478.com | 1005022.com | www.4996gy.com | 67890qqq.com | www.50811.com | 14680123.com | www.hcw018.com | www.47748.com | 1036bb.com | www.73990h.com | 22299ii.com | www.cp778.com | www.55520666.com | 22227893.com | www.441766.com | 88772007.com | www.791361.com | www.9988619.com | 65561199.com | www.618146.com | 3377vn77.com | www.81678e.com | www.sj52488.com | 36407733.com | www.55czj.com | www.157479.com | j15jj.com | www.37377o.com | www.333xin2.com | 99567r.com | www.19019m.com | pj00rr.com | www.907712.com | www.js1108.com | c388e.com | www.66332d.com | www.7830f.com | 6868ww.cc | www.t98478.com | www.1869n.com | 386kzb.com | www.2000c.cc | 6830q.com | www.383566.com | www.169902.com | 998d.cc | www.590979.com | www.p9478.com | y0000.com | www.558429.com | www.5504z.com | df8f.com | www.455518.com | www.9b002.com | 3049y.com | www.50052o.com | www.47506w.com | 3544e.com | 188.cc | www.065815.com | www.boma0124.com | 6396u.com | www.66026.cc | www.303800.com | 4488y.com | www.602327.com | www.55545b.com | 2546r.com | 93936b.com | www.7240i.com | www.bmw0055.com | w9621.com | www.65707l.com | www.04762004.com | 55kka.com | www.826552.com | www.m32939.com | 8827nnn.com | 81511n.com | www.703wb.com | www.33189.com | 3405ll.com | www.380068.com | www.9895u.com | www.8124v.com | c388x.com | www.6888ac.com | www.7793r.com | 168cp-f.com | 7334t.com | www.632086.com | www.49559.com | wanyingjia.com | vipvip0000.com | www.hg77704.com | www.xpj238886.com | 3482d.com | www.rcw321.com | www.hr1866.com | www.emc7677.com | jj1915.com | www.50052o.com | www.5958199.com | www.rr8800.com | 6261s.com | 88048.com | www.68682h.com | www.1156oo.com | 9030u.com | 4037789.com | www.974288.com | www.414432.com | www.39695l.com | 4556xl.com | www.50732o.com | www.0194004.com | www.056005.com | 2820i.com | 4123rr.com | www.799849.com | www.88325e.com | www.y8867.com | 08159p.com | 3522ww.com | www.3126w.com | www.00773u.com | www.20909l.com | f86226.com | drcp555.com | www.8839r.com | www.hg126u.com | www.86611g.com | 5360f.com | 99567t.com | www.89929.cc | www.696668.com | www.362848.com | hwcp4444.com | 77605h.com | www.560265.com | www.sa606.com | www.111msc.com | www.70398.com | blm877.com | feicai0577.com | www.ascp4.com | www.73990h.com | www.hg9935.com | 9849733.com | 83138m.com | eebiao.com | www.c9668.com | www.38775ll.com | www.036888.com | www.k88875.com | 1915.com | c53965.com | www.529106.com | www.12455v.com | www.04567f.com | www.21365xx.com | hg5009.com | v997e.com | 70766633.com | www.897296.com | www.520860.com | www.8313z.com | www.999e888.com | 6175q.com | 218uu.com | lg888888.com | www.607212.com | www.81678n.com | www.06386677.com | www.7302004.com | www.xpj3398.com | 预览6830y.com | 4590t.com | 3mgmooo.com | www.djcp002.com | www.88ckb.com | www.6768996.com | www.71071k.com | www.hg8237.com | www.amjs601.com | 996622kk.com | 5219d.com | 1634r.com | 7742bb.com | www.560692.com | www.3890x.com | www.55717p.com | www.cn365t.com | www.129786.com | www.25288h.com | w9623.com | 41669vip.com | 9068s.com | 79964t.com | xd2017.com | www.99638e.com | www.700724.com | www.35885.cc | www.js1046.com | www.e32031.com | www.1168i.com | www.20976.com | www.900671.com | www.bm1102.vip | feicai0830.com | 3559888.cc | 11113885.com | 6868oo.cc | 31325y.com | 08530006.com | www.97655o.com | www.606674.com | www.hcjt3.com | www.32123r.com | www.89777g.com | www.3421h.com | www.4058xx.com | www.8967t.com | www.vs1368.com | www.11731.com | www.yh76ii.com | www.4111.cc | www.ylg258.com | qq5144.com | 131q.net | 55qq8332.com | a444000.com | man966.com | hbs124.com | 705558.com | ss40033.com | 88000076.com | 58222kk.com | 6218d.com | 61652h.com | z1777.com | 1706766.com | 7894f.com | www.339208.com | www.528335.com | www.572539.com | www.987581.com | www.fyyy6.com | www.022f.cc | www.089a.cc | www.3005x.com | www.1035g.com | www.022m.cc | www.33clf.com | www.917gc.com | www.555xm.cc | www.hjin2.com | www.ct6676.com | www.885345.com | www.701775.com | www.550423.com | www.330587.com | www.275073.com | www.101698.com | 8520c.com | 11683344.com | 1077xx.com | 7792g.com | 3552f.com | 452922.com | pj1007.com | 66006.com | 3614f.com | 91019f.com | 7744eee.com | 20772299.com | www.32126p.net | www.88807f.com | www.hg55ff.com | www.kj8018.com | www.998855q.com | www.e32939.com | www.115527h.com | www.326636.com | www.304005.com | www.50052x.com | www.qucw7.com | www.612918.com | www.178311.com | 500000414.com | 89892dd.com | 61320033.com | 4340e.com | 50067s.com | www.js887788.com | www.558422.com | www.22252055.com | www.68277555.com | www.ag0345.com | www.798588.net | www.50732r.com | www.956568.com | www.303472.com | 1483.com | 4195l.com | 7003uu.com | 883399e.com | www.1818810.com | www.451199.com | www.9966.so | www.9895d.com | www.4923k.com | www.sxyl4.com | www.297757.com | y9242com | 0234mm.com | 00ee8331.com | www.hmgj07.com | www.ttn88.com | www.28281app.com | www.780sun.com | www.32123j.com | www.599581.com | 4195599.com | 8901q.com | 8449qq.com | www.n32126.cc | www.8000hm.com | www.00772a.com | www.4331l.com | www.hm6788.com | P35vv.com | m82365.com | 3522v.vip | www.m33678.com | www.91293.com | www.555838.com | www.80767h.com | www.611306.com | 0015qq.com | 3662l.com | 500000874.com | www.82hhh.com | www.wnsr3536.com | www.27666000.com | www.595477.com | 8577e.cc | 4036hh.com | www.517ly13.com | www.46662.com | www.xpj4.net | www.81233d.com | www.444029.com | 0152.com | c58955.com | www.8814e3.com | www.60hga.com | www.pujing85.com | www.548211.com | 01885z.com | 99567u.com | www.sbet345.net | www.65066ee.com | www.77802d.com | www.175906.com | 5856mm.com | 2649b.com | www.9a003.com | www.6687u.com | www.dqz6.com | whadqc.com | 888992244.com | www.3459t.com | www.7415s.com | www.39500j.com | 88559vip.com | 3807e.com | www.99955545.com | www.7415ii.com | www.66069.cc | feicai0951.com | 3822k.com | www.2846z.com | www.p1432.com | www.022n.cc | 6601.co | 55331c.com | www.88570.com | www.8899nsb.com | www.626990.com | 118888h.com | vns8z.com | www.g9478.com | www.80075n.com | 666ths.com | 3559888.cc | www.xam58.com | www.5446e.com | www.550164.com | 00778t.com | www.0099hg.com | www.1064e.com | www.05czj.com | 118888a.com | 500000757.com | www.msc128.com | www.43818j.com | xpjdc.tw | 2709t.com | www.drf0876.com | www.772222.com | wh1030.com | 61328811.com | www.444510.com | www.05088.com | 2373w.com | 55ff8331.com | www.222bet365.cc | www.98528e.com | ude184.com | a5002.com | www.00772t.com | www.963063.com | spj02.com | www.234374.com | www.9464001.com | www.253529.com | 4022c.com | www.8867e.com | www.whh4488.com | 515165.com | dd.cc | www.848777r.com | www.703153.com | 30176611.com | www.9949x.com | www.ya2019u.com | 6a6a.com | 3121zz.com | www.5hg6668.com | www.580896.com | x388388.com | www.061626.com | www.26163c.com | bet365yulecheng871.org | www.11105.tv | www.29977.com | 73006.com | 923610.com | www.pj88n.com | www.514077.com | sss4165.com | www.41427.com | www.qmfc8.com | cscp.bet | www.js737737.com | www.61233q.com | aobo665.com | www.87680d.com | www.8582ee.com | 77b.com | www.vns98.com | www.win1238.com | 3807kk.com | www.7754j.com | www.58qp.cc | 95066666.com | www.379568.com | www.4520022.com | 0080a.com | www.32126p.net | www.4331m.com | dh074.com | www.333133s.com | www.4323u.com | 3178dd.com | www.m8867.com | www.5095c.com | 0343.com | www.25xz.com | www.791561.com | nn500f.com | www.71071t.com | www.73736a.com | feicai0712.com | www.xpj126.com | 58222bb.com | www.r27229.com | www.54400m.com | 69445588.com | www.ks1381.com | www.674770.com | 3388xpj.com | www.1429c1.com | yzc596.com | www.xhtd1122.com | www.89894z.com | 12742a.com | www.hj829.com | www.551416.com | 0434377.com | www.184088.com | bet35365w.com | www.hg55ff.com | www.974288.com | 84494444.com | www.x32031.com | 3568n.com | www.0153h.com | www.ybao9.com | 55545i.com | www.47506q.com | 01234rr.com | www.hg353.net | www.938621.com | 4809u.com | www.8905e.com | 33kk8332.com | www.663m.com | www.510830.com | 5446y.com | www.16065j.com | 1294n.cc | www.901148.com | 666365.com | www.995h.net | www.ybao3.com | 7276776.com | www.u94600.com | 3225q.com | www.p4042.com | 79964.com | www.995u.net | www.am2220.com | 2381002.com | www.4331m.com | 4255ll.com | www.bet63i.com | 3178uu.com | www.744743.com | www.60108i.com | www.67797n.com | www.cai345.cc | 1077xxx.com | www.84499g.com | 71314.com | www.c3846.com | 5589222.com | www.83568q.com | baidu169.com | www.hg30567.com | www.187135.com | www.3459c.com | www.799845.com | www.22264400.com |