<xmp id="kmuss"><menu id="kmuss"></menu>
 • <menu id="kmuss"></menu>
  <tt id="kmuss"><sup id="kmuss"></sup></tt>
  <menu id="kmuss"></menu>
 • <xmp id="kmuss"><nav id="kmuss"></nav>
  <input id="kmuss"></input>
  <nav id="kmuss"><code id="kmuss"></code></nav>
  <menu id="kmuss"></menu>
  <input id="kmuss"></input>
 • <xmp id="kmuss"><nav id="kmuss"></nav>

  最敬佩的人

  六年級作文410字
  作者:付晶峰
 • jīng
 • cháng
 • wài
 • gōng
 • guǎn
 • de
 • ?
 • zhù
 • gōng
 •  
 • měi
 • dāng
 • jìn
 • 我經常去外公管理的建筑工地,每當我進
 • gōng
 • shí
 •  
 • mén
 • qián
 • mén
 • wèi
 • chén
 • zǒng
 • shì
 • qíng
 • zhāo
 • 入工地時,門前門衛陳大爺總是熱情地招
 • dài
 •  
 • shǐ
 • jié
 • yǒu
 • zhǒng
 • yóu
 • rán
 • ér
 • shēng
 • de
 • chóng
 • jìng
 • xīn
 • 待我,使我結他有一種由然而生的崇敬心
 • qíng
 •  
 •  
 •  
 • 情。 
 •  
 •  
 • bié
 • kàn
 • nián
 • guò
 • ?g
 • jiǎ
 •  
 • shēn
 • jiàn
 • zhuàng
 • niú
 •  
 •  別看他年過花甲,身體健壯如牛。一
 • tiān
 • dào
 • wǎn
 • máng
 • máng
 • zài
 • ?
 • zhù
 • gōng
 • shàng
 •  
 • kàn
 • yòu
 • 天到晚忙忙碌碌在建筑工地上,你看他又
 • zài
 • jiǎn
 • líng
 • suì
 • zhuān
 • tóu
 • duī
 • le
 • duī
 •  
 • huì
 • ér
 • yòu
 • 在那里撿零碎磚頭堆了一大堆,一會兒又
 • máng
 • zhe
 • qīng
 • jiǎo
 • bàn
 • páng
 • de
 • shā
 • shí
 •  
 • zǒng
 • ér
 • fāng
 • yán
 • zhī
 • lián
 • 忙著清理攪拌機旁的沙石,總而方言之連
 • chī
 • fàn
 • de
 • shí
 • jiān
 • dōu
 • máng
 • yàn
 • shōu
 • jìn
 • gōng
 • de
 • cái
 • liào
 • bìng
 • qiān
 • 吃飯的時間都忙驗收進入工地的材料并簽
 • dān
 •  
 • jiā
 • dōu
 • chēng
 • wéi
 •  
 • hóng
 • guǎn
 • jiā
 •  
 •  
 • cóng
 • gōng
 • 單,大家都稱他為“紅管家”。自從工地
 • shàng
 • yǒu
 • le
 • hòu
 •  
 • shā
 • shí
 •  
 • kuài
 • zhuān
 • tóu
 •  
 • 上有了他以后,一粒沙石、一塊磚頭、一
 • méi
 • tiě
 • dìng
 •  
 • chǎn
 • shuǐ
 •  
 •  
 • dōu
 • bèi
 • shōu
 • shí
 • gàn
 • gàn
 • 枚鐵釘、一鏟水泥……都被他收拾得干干
 • jìng
 • jìng
 •  
 •  
 •  
 • 凈凈。 
 •  
 •  
 • dàn
 • guǎn
 • cái
 • liào
 •  
 • ér
 • qiě
 • hái
 • guǎn
 • gōng
 • ān
 •  他不但管理材料,而且還管理工地安
 • quán
 •  
 • yǒu
 • de
 • gōng
 • rén
 • yuàn
 • lóu
 •  
 • biàn
 • chéng
 • zuò
 • yùn
 • cái
 • 全,如有的工人不愿爬樓梯,便乘坐運材
 • liào
 • shēng
 • jiàng
 •  
 • yīn
 • wéi
 • shēng
 • jiàng
 • zhuān
 • wéi
 • yùn
 • cái
 • liào
 • suǒ
 • yòng
 •  
 • 料升降機。因為升降機專為運材料所用,
 • zuò
 • rén
 • shì
 • ān
 • quán
 • de
 •  
 • zhī
 • yào
 • bèi
 • kàn
 • jiàn
 • jiù
 • huì
 • bèi
 • zhì
 • 坐人是不安全的,只要被他看見就會被制
 • zhǐ
 •  
 • xiàn
 • gōng
 • rén
 • méi
 • zǎi
 • ān
 • quán
 • mào
 •  
 •  
 • huì
 • xǐng
 • 止,發現工人沒載安全帽……他也會提醒
 •  
 • yīn
 • gōng
 • shàng
 • de
 • gōng
 • rén
 • zèng
 • wài
 • hào
 • jiào
 •  
 • hǎo
 • ,因此工地上的工人贈他一個外號叫“好
 • guǎn
 • xián
 • shì
 • de
 • ān
 • quán
 • yuán
 •  
 • cóng
 • lái
 • dōu
 • jiào
 • lèi
 •  
 • 管閑事的安全員”他從來都不叫累,也不
 • mái
 • yuàn
 • tiān
 • dào
 • wǎn
 • pīn
 • mìng
 • gōng
 • zuò
 • méi
 • dào
 • jiā
 • bān
 • ?
 • 埋怨自己一天到晚拼命工作沒得到加班報
 • chóu
 •  
 • fǎn
 • ér
 • de
 •  
 •  
 •  
 • 酬,反而樂呵呵的。 
 •  
 •  
 • shì
 • wài
 • gōng
 • gōng
 • de
 • hóng
 • guǎn
 • jiā
 •  
 • shì
 • xué
 •  他是我外公公司的紅管家,也是我學
 • de
 • hǎo
 • bǎng
 • yàng
 •  
 • yào
 • xué
 • fèng
 • xiàn
 • de
 • 習的好榜樣,我要學習他默默無私奉獻的
 • jīng
 • shén
 •  
 • 精神。
 •  
 •  
 • zhǐ
 • dǎo
 •  
 •  指導 
   
  無注音版:
   我經常去外公管理的建筑工地,每當我進入工地時,門前門衛陳大爺總是熱情地招待我,使我結他有一種由然而生的崇敬心情。
   
    別看他年過花甲,身體健壯如牛。一天到晚忙忙碌碌在建筑工地上,你看他又在那里撿零碎磚頭堆了一大堆,一會兒又忙著清理攪拌機旁的沙石,總而方言之連吃飯的時間都忙驗收進入工地的材料并簽單,大家都稱他為“紅管家”。自從工地上有了他以后,一粒沙石、一塊磚頭、一枚鐵釘、一鏟水泥……都被他收拾得干干凈凈。
   
    他不但管理材料,而且還管理工地安全,如有的工人不愿爬樓梯,便乘坐運材料升降機。因為升降機專為運材料所用,坐人是不安全的,只要被他看見就會被制止,發現工人沒載安全帽……他也會提醒,因此工地上的工人贈他一個外號叫“好管閑事的安全員”他從來都不叫累,也不埋怨自己一天到晚拼命工作沒得到加班報酬,反而樂呵呵的。
   
    他是我外公公司的紅管家,也是我學習的好榜樣,我要學習他默默無私奉獻的精神。
    指導 

   她們,注定是群不尋常的人!

   六年級作文574字
   作者:未知
  •  
  • men
  •  
  • zhù
  • ?
  • shì
  • qún
  • xún
  • cháng
  • de
  • rén
  •  
  • 她們,注定是群不尋常的人!
  •  
  •  
  • běi
  • jīng
  • shì
  • cháo
  • yáng
  •  
  • guǎn
  • zhuāng
  • èr
  • xiǎo
  • liù
  • sān
  • bān
  •  
  • zhāng
  •  北京市朝陽區 管莊二小六三班 張
  • hàn
  • 翰琦
  • 閱讀全文

   把鮮花送給最美麗的人

   六年級作文607字
   作者:未知
  •  
  • xiān
  • ?g
  • sòng
  • gěi
  • zuì
  • měi
  • de
  • rén
  • 把鮮花送給最美麗的人
  •  
  •  
  • běi
  • jīng
  • shì
  • cháo
  • yáng
  •  
  • tuán
  • jié
  • èr
  • xiǎo
  • liù
  • nián
  •  北京市朝陽區 團結湖二小六年級一
  • bān
  •  
  • 班 蘇怡
  • 閱讀全文

   我最敬佩的人

   六年級作文486字
   作者:未知
  •  
  • zuì
  • jìng
  • pèi
  • de
  • rén
  • 我最敬佩的人
  •  
  •  
  • guǎng
  • jīn
  • chéng
  • jiāng
  •  
  • guǎng
  • shěng
  • jīn
  • chéng
  • jiāng
  •  廣西區金城江 廣西省金城江區第五
  • xiǎo
  • xué
  • liù
  • ?
  •    
  •  
  • bān
  •  
  • zhōu
  • jun4
  • yuán
  • 小學六(3)班 周俊媛
  • 閱讀全文

   做一個對社會有用的人

   六年級作文1650字
   作者:未知
  •  
  • zuò
  • duì
  • shè
  • huì
  • yǒu
  • yòng
  • de
  • rén
  • 做一個對社會有用的人
  •  
  •  
  • běi
  • shěng
  • xián
  • níng
  •  
  • shí
  • yàn
  • xiǎo
  • xué
  • liù
  • ?
  • èr
  •  
  •  
  • wáng
  •  湖北省咸寧 實驗小學六(二) 王
  • shī
  • tíng
  • 詩婷
  • 閱讀全文

   難忘的人

   六年級作文626字
   作者:未知
  •  
  • nán
  • wàng
  • de
  • rén
  • 難忘的人
  •  
  •  
  • guǎng
  • nán
  • níng
  • shì
  •  
  • rén
  • mín
  • dōng
  • xiǎo
  • xué
  • liù
  • ?
  •    
  •  
  • bān
  •  廣西區南寧市 人民東小學六(2)班
  •  
  • huáng
  • měi
  • zhī
  • 黃美芝
  • 閱讀全文

   默默奉獻的人

   六年級作文695字
   作者:未知
  •  
  • fèng
  • xiàn
  • de
  • rén
  • 默默奉獻的人
  •  
  •  
  • guǎng
  • nán
  • níng
  • shì
  •  
  • rén
  • mín
  • dōng
  • xiǎo
  • xué
  • liù
  • ?
  •    
  •  
  • bān
  •  廣西區南寧市 人民東小學六(2)班
  •  
  • huáng
  • měi
  • zhī
  • 黃美芝
  • 閱讀全文

   在這場沒有硝煙的戰爭中,你們是最可愛的人

   六年級作文993字
   作者:未知
  •  
  • zài
  • zhè
  • chǎng
  • méi
  • yǒu
  • xiāo
  • yān
  • de
  • zhàn
  • zhēng
  • zhōng
  •  
  • men
  • shì
  • zuì
  • 在這場沒有硝煙的戰爭中,你們是最可
  • ài
  • de
  • rén
  •  
  • 愛的人 
  •  
  •  
  • guǎng
  • dōng
  • shěng
  • zhàn
  • jiāng
  • shì
  • xiá
  • shān
  •  
  • shí
  • xiǎo
  • xué
  • liù
  • ?
  •  廣東省湛江市霞山區 十一小學六(
  • 閱讀全文

   我敬佩的一個人

   六年級作文793字
   作者:未知
  •  
  • jìng
  • pèi
  • de
  • rén
  • 我敬佩的一個人
  •  
  •  
  •    
  •  
  •  
  •  
  • qián
  •  
  •  
  • dǒu
  • jiǎo
  • tiào
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  /ㄊ∪?蕁∈Ψ陡絞糶⊙Я?甓?唷≈
  •  
  •  
  • A?
  • 閱讀全文

   我敬佩的人

   六年級作文493字
   作者:未知
  •  
  • jìng
  • pèi
  • de
  • rén
  • 我敬佩的人
  •  
  •  
  • jiāng
  • shěng
  • nán
  • jīng
  •  
  • jiāng
  • níng
  • shàng
  • yuán
  • xiǎo
  • xué
  • liù
  • ?
  •    
  •  
  •  江蘇省南京 江寧區上元小學六(4
  • bān
  •  
  • wáng
  • dōng
  • 班 王東
  • 閱讀全文

   我最敬佩的一種行為

   六年級作文491字
   作者:未知
  •  
  • zuì
  • jìng
  • pèi
  • de
  • zhǒng
  • háng
  • wéi
  •  
  • 我最敬佩的一種行為 
  •  
  •  
  •    
  •  
  •  
  •  
  • xiǎo
  •  
  •  
  • dǒu
  • jiǎo
  • tiào
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  /ㄊ∪?菔小∈Ψ陡絞糶⊙Я?甓?唷
  •  
  •  
  •  
  • ≈A?
  • 閱讀全文

   令我敬佩的人

   六年級作文481字
   作者:あァ夜お…
  •  
  • dāng
  • men
  • jiàn
  • jiàn
  • kāng
  • kāng
  • zǒu
  • zài
  • jiē
  • shàng
  • men
  • shì
  • fǒu
  • 當我們健健康康地走在大街上你們是否
  • huì
  • xiǎng
  • xiē
  • rén
  • ne
  • duì
  • le
  • jiù
  • shì
  • wéi
  • le
  • chéng
  • shì
  • jiàn
  • kāng
  • 會想起一些人呢對了那就是為了城市健康
  • wéi
  • le
  • shì
  • mín
  • jiàn
  • kāng
  • de
  • rén
  •                   
  • bái
  • tiān
  • shǐ
  • 為了市民健康的人------白衣天使
  • 閱讀全文

   我最敬佩的人

   六年級作文291字
   作者:賀正陽
  •  
  •  
  • zuì
  • jìng
  • pèi
  • de
  • rén
  •  我最敬佩的人
  •  
  • 
  •  
  • zuì
  • jìng
  • pèi
  • de
  • rén
  •  
  • shì
  • shí
  • me
  • wěi
  • rén
  •  
  • shì
  • 我最敬佩的人,不是什么偉人,也不是
  • 閱讀全文

   我的人生觀

   六年級作文434字
   作者:筱優
  •  
  •  
  • shì
  • píng
  • píng
  • fán
  • fán
  • de
  • xiǎo
  • hái
  •  
  • dàn
  • duì
  • rén
  • 我,是一個平平凡凡的小女孩,但對人
  • shēng
  • yǒu
  • zhe
  • zhòng
  • tóng
  • de
  • kàn
  • ?
  •  
  • xià
  • miàn
  • jiù
  • lái
  • tán
  • tán
  • 生有著與眾不同的看法。下面就來談談我
  • de
  • rén
  • shēng
  • guān
  • ba
  •  
  • 的人生觀吧!
  • 閱讀全文

   有愛的人生

   六年級作文491字
   作者:莫爾德麗
  •  
  •  
  • ài
  • shì
  • shí
  • me
  •  
  •  
  • guǒ
  • yǒu
  • rén
  • wèn
  •  
  • huì
  • háo
  • “愛是什么?”如果有人問我,我會毫
  • yóu
  • huí
  •  
  •  
  • ài
  • shì
  • wǎn
  • zhǎn
  • wēn
  • nuǎn
  • de
  • dēng
  • 不猶豫地回答:“愛是夜晚一盞溫暖的燈
  •  
  • zhào
  • liàng
  • le
  • de
  • rén
  • shēng
  •  
  • ài
  • shì
  • jīng
  • líng
  •  
  • zài
  • ,它照亮了我的人生;愛是一個精靈,在
  • 閱讀全文

   做一個有真才實學的人

   六年級作文602字
   作者:陳琦
  • zuò
  • yǒu
  • zhēn
  • cái
  • shí
  • xué
  • de
  • rén
  • 做一個有真才實學的人
  •  
  • chāng
  • shì
  • jiā
  • gǎng
  • xiǎo
  • xué
  •          
  • bān
  • chén
  •  
  • zhǐ
  • dǎo
  • jiāo
  • shī
  • zōu
  • 宜昌市伍家崗小學601班陳琦 指導教師鄒
  • hóng
  • xiá
  • 紅霞
  • 閱讀全文

   敬佩

   六年級作文1198字
   作者:祁居龍
  • lǎo
  • shī
  • zài
  • men
  • xīn
  • zhōng
  • shì
  • zūn
  • shén
  • shèng
  • de
  • diāo
  • xiàng
  •  
  • yào
  • 老師在我們心中是一尊神圣的雕像,需要
  • men
  • màn
  • màn
  • xīn
  • shǎng
  •  
  • lǎo
  • shī
  • zài
  • men
  • xīn
  • zhōng
  • shì
  • lún
  • 我們慢慢去欣賞;老師在我們心中是一輪
  • yào
  • yǎn
  • de
  • tài
  • yáng
  •  
  • shí
  • gěi
  • men
  • guāng
  • míng
  • wēn
  • nuǎn
  •  
  • 耀眼的太陽,時刻給予我們光明和溫暖。
  • 閱讀全文

   最可愛的人

   六年級作文1075字
   作者:胡袁嬌
  •  
  • zuì
  • ài
  • de
  • rén
  • 最可愛的人
  •  
  •  
  • liào
  • chǎng
  • xiāng
  • zhōng
  • xīn
  • xiǎo
  • xué
  • liù
  • ?
  •  
  • bān
  •  
  • yuán
  • jiāo
  •  廖場鄉中心小學六(一)班 胡袁嬌
  •  
  •  
  • chǎng
  • lái
  • de
  • zhèn
  • zāi
  • hài
  •  
  • luàn
  • le
  •  一場突如其來的地震災害,打亂了我
  • 閱讀全文

   一個讓我敬佩的人

   六年級作文417字
   作者:張宇
  • ràng
  • jìng
  • pèi
  • de
  • rén
  • 一個讓我敬佩的人
  •  
  • 
  •  
  •  
  • duō
  • rén
  • jìng
  • pèi
  • de
  • duō
  • shì
  • xiē
  • míng
  • rén
  •  
  • háo
  •  許多人敬佩的大多是那些名人,富豪
  • 閱讀全文

   心底深處的人

   六年級作文697字
   作者:閆紫菱
  •  
  • zhōu
  • jīng
  • kāi
  • shí
  • yàn
  • xiǎo
  • xué
  • liù
  • ?
  •    
  •  
  • bān
  •  
  • 徐州經濟開發區實驗小學六(2)班 
  •  
  • 
  •  
  • zài
  • xīn
  • shēn
  • chù
  •  
  • zhí
  • huǎng
  • dòng
  • zhe
  • de
  • shēn
  • yǐng
  •  
  • 在我心深處,一直晃動著他的身影。那
  • 閱讀全文

   最敬佩的人

   六年級作文683字
   作者:徐瑤
  •  
  •  
  • zuì
  • jìng
  • pèi
  • de
  • rén
  •  最敬佩的人
  •  
  • 
  •  
  •  
  • měi
  • rén
  • dōu
  • yǒu
  • shí
  • fèn
  • jìng
  • pèi
  • de
  • rén
  •  
  • xiàng
  • léi
  •  每個人都有一個十分敬佩的人,像雷
  • 閱讀全文

   文明風——做一個有責任心的人

   六年級作文633字
   作者:雪兒520
  •  
  •  
  • ?g
  • yǒu
  • guǒ
  • de
  • de
  • rèn
  •  
  • yún
  • yǒu
  • de
  • rèn
  •  
  • tài
  •  花有果的的責任;云有雨的責任;太
  • yáng
  • yǒu
  • guāng
  • míng
  • de
  • rèn
  •  
  • rén
  • lèi
  • yǒu
  • zuò
  • rén
  • de
  • rèn
  •  
  • 陽有光明的責任;人類有做人的責任;我
  • yǒu
  • de
  • rèn
  •  
  •  
  •  
  • 也有我的責任。 
  • 閱讀全文

   瀟灑的人

   六年級作文661字
   作者:曹聰
  •  
  •  
  • xiāo
  • de
  • rén
  •  瀟灑的人
  •  
  •  
  •  
  • xīng
  • tiān
  •  
  • jiě
  • jiě
  • dài
  • bǎi
  • huò
  • lóu
  • mǎi
  • dōng
  •  星期天,姐姐帶我去百貨大樓買東
  •  
  • huí
  • lái
  • shí
  • tiān
  • shàng
  • xià
  • le
  •  
  • shì
  • men
  • pǎo
  • dào
  • 西,回來時天上下起了雨,于是我們跑到
  • 閱讀全文

   我敬佩的一個人

   六年級作文470字
   作者:李立心
  •  
  •  
  • jìng
  • pèi
  • de
  • rén
  •  
  •  
  •  我敬佩的一個人 
  •  
  •  
  •  
  • zuì
  • jìng
  • pèi
  • de
  • rén
  • shì
  • de
  •  
  • shēn
  • shàng
  •  我最敬佩的人是我的媽媽,她身上
  • yǒu
  • duō
  • zhí
  • xué
  • de
  • fāng
  •  
  • jiù
  • jiàn
  • shì
  • lái
  • 有許多值得我學習的地方。就拿一件事來
  • 閱讀全文

   我想成為這樣的人--無國界醫生

   六年級作文711字
   作者:愛太痛
  •  
  •  
  • xiǎng
  • chéng
  • wéi
  • zhè
  • yàng
  • de
  • rén
  •  
  • men
  • lái
  • tóng
  • de
  •  我想成為這樣的人,他們來自不同的
  • guó
  • jiā
  •  
  • xìn
  • yǎng
  • tóng
  • de
  • zōng
  • jiāo
  •  
  • dàn
  • què
  • yǒu
  • zhe
  • 地區和國家,信仰不同的宗教,但卻有著
  • tóng
  • jiān
  • ?
  • de
  • biāo
  •  
  • xié
  • zhù
  • xiē
  • shòu
  • zhàn
  • huǒ
  •  
  • 同一個堅定的目標:協助那些受戰火,自
  • 閱讀全文

   給幫助過我們的人一封信

   六年級作文322字
   作者:康鈺
  •  
  •  
  • gěi
  • bāng
  • zhù
  • guò
  • men
  • de
  • rén
  • fēng
  • xìn
  •  給幫助過我們的人一封信
  •  
  • bāng
  • zhù
  • guò
  • men
  • de
  • rén
  •  
  • 幫助過我們的人:
  •  
  •  
  •  
  • nín
  • men
  • hǎo
  •  
  • nín
  • men
  • de
  • shēn
  • hǎo
  • ma
  •  
  • guò
  • kuài
  •  您們好!您們的身體好嗎?過得快
  • 閱讀全文

   我最敬佩的人

   六年級作文616字
   作者:康鈺
  •  
  •  
  • zuì
  • jìng
  • pèi
  • de
  • rén
  •  我最敬佩的人
  •  
  •  
  • zài
  • shēng
  • huó
  • zhōng
  •  
  • men
  •  
  • dōu
  • yǒu
  • zuì
  • jìng
  • pèi
  • de
  •  在生活中,你們 都有自己最敬佩的
  • rén
  • ba
  •  
  • men
  • zuì
  • jìng
  • pèi
  • de
  • rén
  • shì
  • shuí
  • ne
  •  
  • gào
  • 人吧!你們罪敬佩的人事誰呢?我告訴你
  • 閱讀全文

   我敬佩的一個人

   六年級作文584字
   作者:藍子健
  • jìng
  • pèi
  • de
  • rén
  • 我敬佩的一個人
  •  
  •  
  • rén
  • rén
  • dōu
  • yǒu
  • jìng
  • pèi
  • de
  • rén
  •  
  • zhè
  • xiē
  • rén
  • huò
  •  人人都有自已敬佩的人,這些人或許
  • shì
  • de
  • ǒu
  • xiàng
  •  
  • huò
  • shì
  • xiē
  • wěi
  • de
  • rén
  • ér
  • 是他的偶像,或許是一些偉大的人物而我
  • 閱讀全文

   最敬佩的人

   六年級作文410字
   作者:付晶峰
  • jīng
  • cháng
  • wài
  • gōng
  • guǎn
  • de
  • ?
  • zhù
  • gōng
  •  
  • měi
  • dāng
  • jìn
  • 我經常去外公管理的建筑工地,每當我進
  • gōng
  • shí
  •  
  • mén
  • qián
  • mén
  • wèi
  • chén
  • zǒng
  • shì
  • qíng
  • zhāo
  • 入工地時,門前門衛陳大爺總是熱情地招
  • dài
  •  
  • shǐ
  • jié
  • yǒu
  • zhǒng
  • yóu
  • rán
  • ér
  • shēng
  • de
  • chóng
  • jìng
  • xīn
  • 待我,使我結他有一種由然而生的崇敬心
  • 閱讀全文

   世界上最陰毒的人

   六年級作文451字
   作者:龐鈺濱
  •  
  •  
  • zhè
  • tiān
  • lái
  •  
  • jiā
  • zhè
  • biān
  • tǎo
  • de
  • rén
  • jìng
  • rán
  •  這幾天以來,我家這邊乞討的人竟然
  • yuè
  • lái
  • yuè
  • duō
  • le
  •  
  • zuì
  • è
  • de
  • shì
  •  
  • sān
  • shí
  • lái
  • suì
  • de
  • 越來越多了!最可惡的是:三十來歲的女
  • rén
  • bào
  • zhe
  • sān
  • suì
  • duō
  • de
  • hái
  • zài
  • tiān
  • qiáo
  • biān
  • tǎo
  •  
  • yǎn
  • 人抱著三歲多的孩子在天橋邊乞討,一眼
  • 閱讀全文

   不當被挫折擊敗的人

   六年級作文588字
   作者:王圣杰
  •  
  •  
  • dāng
  • bèi
  • cuò
  • shé
  • bài
  • de
  • rén
  •  不當被挫折擊敗的人
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • hēi
  • àn
  • zhēng
  • le
  • de
  • guāng
  • míng
  •  
  • yǒu
  • gǎn
  •  ——讀《黑暗征服不了的光明》有感
  •  
  •  
  • jun1
  • ?
  • de
  • zhōng
  • yíng
  • wèi
  • mén
  • de
  • dōng
  •  日軍建立的集中營位于蘇門答臘的東
  • 閱讀全文
  蚂蚁彩票 www.558423.com | WWW.255599.COM | 26444o.com | WWW.751818.COM | cp11993.com | www.514033.com | www.pj81619.com | 2418t.com | www.5265.com | 032656.com | WWW.581860.COM | mohan2013.com | WWW.22448.COM | 73567tg20.com | www.914907.com | www.3116p.com | 566846a.com | www.yl978.com | 7945ll.com | WWW.720723.COM | 500000757.com | www.810715.com | www.7225y.com | 2013.co | www.9478h.com | 703.ceo | WWW.491402.COM | 1591ccc.com | www.354177.com | www.hg36799.com | 51133e.com | WWW.182224.COM | 0166f.com | www.234259.com | www.w98478.com | 4052j.com | WWW.511260.COM | aa2205.com | www.507933.com | www.717456.com | 00jidu.com | WWW.186935.COM | www.0082737.com | 2544b1.com | WWW.156020.COM | 65005u.com | www.171209.com | www.68568l.com | 3823.com | www.828165.com | www.cb500.cc | 111122ll.com | www.978137.com | www.hr1811.com | 3467l.cc | WWW.686876.COM | www.630468.com | 3346.com | WWW.771924.COM | www.9997018.com | 7720b.com | WWW.463046.COM | www.28000r.com | 7874.cc | WWW.754308.COM | www.16181l.com | 15533.com | WWW.386000.COM | www.65066cc.com | qpby0066.com | WWW.388651.COM | www.13k0048.com | 54443z.com | WWW.383199.COM | www.792088.com | j669933.com | WWW.676651.COM | www.7004.com | 009207.com | www.257233.com | www.99355.cc | 915620.com | 55331j.com | WWW.873604.COM | www.71071a.com | ydf588.com | WWW.728839.COM | www.5859118.com | 908080i.com | www.178192.com | www.5cpb.com | www.85857i.com | 1813k.com | WWW.565229.COM | www.60007x.com | 8905i.com | 3844t.com | WWW.375214.COM | www.4102u.com | 32666a.com | www.196016.com | www.gyfc6.com | www.9737hh.me | js6444.com | www.959551.com | www.36166b.com | 1168k.com | 3007811.com | WWW.813585.COM | www.81520n.com | mgm3242c.com | 4052l.com | www.803242.com | www.hx7766.com | www.4963yy.com | hg21210.com | www.276608.com | WWW.460028.COM | www.00772p.com | jing6333.com | www.71399e.com | WWW.617478.COM | www.6787758.com | 2776f.com | hv712.com | WWW.358709.COM | www.333xm.cc | www.j2894.com | b5957.com | 3556.com | www.805357.com | WWW.375009.COM | www.n1432.com | x111888.com | kk3189.com | WWW.308380.COM | www.44yfa.com | www.55070j.com | 550111f.com | 884192.com | WWW.113046.COM | www.hf1680.com | www.5517.ag | jinsha.tm | 866489.com | www.763829.com | WWW.38658.COM | www.4331l.com | www.998855r.com | 30179944.com | 6868cp.cc | www.939096.com | WWW.686059.COM | www.win1231.com | 8287.com | 4018i.com | ww2649.com | www.588229.com | WWW.676146.COM | www.0270y.com | www.19yh4.com | 40033xxx.com | 509.co | 8588kj.com | WWW.528161.COM | WWW.112507.COM | www.3a436.com | www.baifucp.com | nn67890.com | 518cp8.com | www.447478.com | WWW.115435.COM | www.78gcw.com | www.xpj8816.com | www.67df.com | 56988w.vip | 61366d.com | 3mgmrrr.com | 277288.com | www.927191.com | WWW.819883.COM | www.22dwj.com | www.dyslot.com | www.4828998.com | 37570k.com | 3938vv.com | 6556e.com | 8018522.com | www.497918.com | WWW.88300.COM | WWW.508657.COM | www.11310.cc | www.660066.vip | www.bet63x.com | 91019t.com | 1596b.com | WWW.525833.COM | h4212.com | 33432z.com | 40033e.com | 2864e.com | www.288988b.com | www.jjssss.com | www.yun879.com | www.0014f.com | WWW.719377.COM | WWW.122174.COM | www.585868.cc | 867500.com | ll67890.com | 8547z.com | 3522j.vip | www.99113y.com | www.14168a.com | www.68689t.com | WWW.22407.COM | WWW.203102.COM | www.775377.com | 781888.com | 8030s.com | 117799.com | 8901k.com | www.6880ss.com | www.0601s.com | WWW.690877.COM | WWW.563684.COM | www.602917.com | 3mgmzzz.com | i4212.com | 473042.com | www.559159.com | www.3691z.com | WWW.678926.COM | WWW.190486.COM | www.603154.com | 7744fff.com | dzj0707.com | 2190m.com | www.60886o.com | www.0058c.com | WWW.283999.COM | www.680352.com | 50000.com | 2324ooo.com | www.jjjj55555.com | www.ykdyfls.com | www.hc3656.com | WWW.51200.COM | 987588.com | xpj70005.com | 668cp66.com | www.07679d.com | www.hm6988.com | WWW.649508.COM | 625444.com | 88535a.com | 2767i.com | www.56011u.com | WWW.719615.COM | www.927260.com | 723012.com | douguo.com | www.hg8xx.com | www.9356r.com | WWW.79258.COM | 96116.cc | 3676vip.com | www.xpj915.com | www.9149c.com | WWW.582657.COM | www.128345.com | 912567.com | www.4212q.com | www.0270y.com | WWW.681422.COM | www.003675.com | 70099.com | www.2350.com | www.33588x.com | WWW.800596.COM | 040967.com | 8522llll.com | www.4562.am | WWW.833183.COM | 48339.com | amblrdc.net | www.9737gg.me | www.hw6689.com | WWW.911646.COM | wns78.com | 2092989.com | www.49956g.com | WWW.659565.COM | 55899h.com | gg3189.com | www.0967002.com | WWW.46129.COM | 97444.cc | y99345.am | www.hg8.vip | WWW.180932.COM | 50067a.com | a2306.com | www.97655s.com | WWW.84653.COM | 5804e.com | www.44c668.com | www.930xj.com | www.548177.com | 4775511.com | www.47506i.com | WWW.707657.COM | 9168b.com | v2299.com | www.679950.com | WWW.11074.COM | t5429.com | www.eb000.com | WWW.125338.COM | www.126509.com | 3640jj.com | www.881543.com | WWW.610445.COM | 36517.info | www.vns6607.com | WWW.857947.COM | 4647.net | BY30839.com | www.982jc.com | www.310477.com | xx3344.com | www.dy826.com | www.918361.com | x33q.vip | www.68993238.com | WWW.182841.COM | 1596c.com | www.883399d.com | WWW.784103.COM | 55332007.com | www.4996lj.com | WWW.690393.COM | 6641m.com | www.98698e.com | WWW.682001.COM | 81511n.com | www.7415uu.com | WWW.344482.COM | t8159.cc | www.99552ee.com | WWW.63738.COM | pj8821.com | www.pj55716.com | WWW.818945.COM | 703.com | www.8bd.com | www.444801.com | 998m.cc | www.ya848.com | www.888780.com | 58802l.com | WWW.648086.COM | 80567d.com | www.2021f.com | WWW.709729.COM | 89777g.com | www.9646z.com | www.529106.com | 11mm8332.com | WWW.216326.COM | 06382828.com | www.8967q.com | WWW.63938.COM | jing7776.com | www.89777j.com | www.193006.com | 111ths.com | WWW.799032.COM | 53262bb.com | www.585721.com | www.548477.com | hwcp22.com | WWW.569579.COM | hg57977.com | www.58404c.com | WWW.755444.COM | 7240u.com | www.c4523.com | 9988vn77.com | www.9187w.com | www.619477.com | LXYL361.com | WWW.456064.COM | 79889f.com | www.bj699.com | lhc111.com | www.4963t.com | WWW.311566.COM | 4488x.com | WWW.495422.COM | yh3434.com | www.amjs779.com | www.225065.com | www.tt15.com | WWW.840181.COM | 22098d.com | WWW.663689.COM | 89777z.com | www.004869.com | www.0u6.com | www.bwinyz35.com | www.536180.com | 444789.com | WWW.32358.COM | 22883j.com | WWW.787154.COM | 7744ddd.com | www.5091p.com | 58222aa.com | www.065925.com | www.39223.com | www.xpj16684.com | www.544779.com | www.2945h.com | WWW.827036.COM | 0193300.com | WWW.778797.COM | 3534k.com | WWW.503352.COM | yth67.com | www.c1959.com | jixiang6.com | www.6364s.com | 12742h.com | www.29277f.com | 53262l.com | www.97655z.com | 50021133.com | www.80075p.com | 921350.com | www.4323v.com | 3hga.com | www.66653x.com | 3189p.com | www.34788b.com | 45888c.com | www.8667c.com | 1463p.com | www.6364b.com | 8381mm.com | WWW.116078.COM | 83138x.com | WWW.320264.COM | ahg0088.com | WWW.481556.COM | 22098x.com | WWW.75157.COM | 2jssss.com | WWW.360343.COM | 2543002.com | WWW.528797.COM | www.80gfc.com | www.321676.com | www.o32031.com | www.6767673.com | www.4988s.cc | 5betbet365.com | www.17wsz.com | 336.cc | WWW.685484.COM | 3242k.com | WWW.350677.COM | 2934p.com | www.701540.com | www.1851115.com | 090916.com | www.304005.com | 7811cc.com | WWW.117946.COM | 7141rr.com | www.806375.com | www.4521y.com | 55899h.com | www.f093.com | 496ll.com | WWW.922147.COM | www.6880yy.com | 0241h.com | www.4dwj.com | hg886.com | WWW.143098.COM | www.91779z.com | 6363e.com | WWW.451810.COM | ff00558.com | www.776860.com | www.52062n.com | 53638888.cn | WWW.495459.COM | 64111z.com | www.96386o.com | www.71399b.com | mry04.com | WWW.579149.COM | www.45598q.com | 4444sands.com | WWW.64263.COM | 1077ee.com | www.666118a.com | www.81699.cc | ibc88.com | www.680227.com | www.646869.com | 8547qq.com | WWW.368012.COM | www.10999c.com | 12qz3.com | WWW.292733.COM | www.lfcp095.com | 84494477.com | WWW.489669.COM | lc4343g.com | 789699.com | WWW.616569.COM | feicai0794.com | 997997.com | www.hqcp6.com | 2613.com | 177333.com | WWW.9507.COM | 22883p.com | v08199.com | WWW.876170.COM | www.61msxfpt2.com | hb8040.com | WWW.873604.COM | www.621416.com | 567zcp.com | WWW.336692.COM | www.173151.com | 77225002.com | WWW.308509.COM | 3834222.com | www.liu118.com | www.cp701.vip | 5369m.com | 89456.com | WWW.699564.COM | 3844ii.com | WWW.396249.COM | www.2256.cc | spj09.net | www.602857.com | www.832090.com | 4488e.com | www.927816.com | www.8473u.com | 89777c.com | WWW.898765.COM | www.5552721.com | 6002r.com | www.966013.com | www.091628.com | www.196309.com | www.rrle1.com | 3009b.com | 555vn77.com | WWW.312303.COM | www.00773h.com | 4449193.com | WWW.775555.COM | www.4078j.com | 0652p.com | WWW.898540.COM | www.35700cc.com | h9539.com | www.775714.com | www.5095z.com | 22556s.com | www.755213.com | www.022am.cc | 21866n.com | 66066o.com | WWW.506691.COM | www.1007.cc | 4461e.com | www.356387.com | www.axc5.com | 033v.net | 3467t.com | WWW.473732.COM | www.bd2019b.com | wnsr780.com | 866666r.com | WWW.683083.COM | www.7415ss.com | 131o.net | WWW.561724.COM | www.65707j.com | 28481000.com | 56987rr.com | WWW.632448.COM | www.3479m.com | v9966.com | 666ths.com | WWW.676902.COM | www.bwinyz11.com | y7065.com | www.505444.com | WWW.777364.COM | www.x999678.com | 4997e.com | 99306a.com | WWW.275651.COM | www.07163j.com | 2443e.com | 365225.com | WWW.93639.COM | www.221222.cc | m3410.com | 9971008.com | WWW.826234.COM | www.flff3.com | www.bet91486.com | pj88qq.com | 943kj.com | WWW.343885.COM | www.39500d.com | 2677www.com | JS1388b.com | WWW.669929.COM | www.222335.com | 50067v.com | www.x2x6.com | WWW.898907.COM | www.41518j.com | www.307922.com | 3846e.com | 20559944.com | www.810897.com | WWW.101425.COM | www.hg9388.com | 3245k.com | qq5443.com | www.50024v.com | www.cf9900.com | www.06386666.com | 1331zz.com | yp888.com | WWW.688264.COM | www.6939q.com | 243d2.com | 3614z.com | 91019.net | www.681770.com | WWW.648455.COM | www.99788b.com | www.351089.com | 3522f.vip | 68ps.com | www.23718.com | WWW.456153.COM | WWW.452225.COM | www.8008553.com | bg555666.com | 88304q.com | 84496677.com | WWW.684033.COM | WWW.322401.COM | www.050881.com | 3890a.com | 93922k.com | www.864155.com | WWW.364328.COM | www.8d828.com | www.j37.cc | oo3336.com | x33y.vip | www.83993u.com | WWW.275056.COM | www.013ac.com | www.nx58qp.com | 588qqq.cc | cc4255.com | P35o.com | www.196056.com | www.99849.cc | www.68993238.com | 00774kk.com | 454663.com | WWW.484176.COM | WWW.550634.COM | www.77114y.com | www.d63568.com | LXYL360.com | 32yxw.com | 33382c.com | 35252s.com | WWW.111708.COM | WWW.269948.COM | www.1764s.com | www.9170105.com | bs78933.com | 3522oo.cc | 35222vv.com | bj0111.com | WWW.358944.COM | WWW.663564.COM | www.57169.cc | www.ya2019q.com | 23066.com | feicai027.com | 1592c.com | 33775002.com | www.124467.com | www.824980.com | WWW.376975.COM | WWW.611022.COM | www.wns99.me | www.98698k.com | 641155.com | 官网捕鱼4.com | bosw8.com | www.80948.com | www.34559.com | WWW.310276.COM | WWW.654788.COM | WWW.318481.COM | WWW.655538.COM | WWW.904111.COM | www.hm5222.com | www.52303l.com | www.0194000.com | www.zsjzxyy.com | www.23819.am | www.xpj448888.com | www.biying930vip.com | www.c44tt.com | 22009193.com | 2613b.com | 2190.com | uet.bet | 143.cc | 55818g.com | 8547aa.com | www.37449a.com | 880977.com | www.80767u.com | www.598799.com | WWW.521422.COM | WWW.110487.COM | WWW.211953.COM | WWW.757017.COM | WWW.904119.COM | WWW.449768.COM | WWW.170007.COM | www.cp718.vip | WWW.396345.COM | www.cb7388.com | WWW.885470.COM | WWW.578535.COM | WWW.670835.COM | www.8816f.com | www.222hy.cc | www.5189666.com | www.8c444.com | www.377666p.com | www.cn365h.com | www.xpj6.net | www.w84.com | www.h98478.com | www.amyhdc0000.com | www.ya2019m.com | www.55268.vip | www.3933t.cc | www.dyslot.com | www.5086e.com | www.63606u.com | www.9989587.com | www.111158.com | www.42842817.com | www.50024z.com | www.33068.cc | WWW.117844.COM | WWW.571909.COM | WWW.847004.COM | WWW.776915.COM | WWW.492856.COM | WWW.318535.COM | www.889489.com | WWW.207302.COM | WWW.595009.COM | www.444073.com | www.106235.com | 4499buyu.com | yhbeijing.vip | 7771008.com | 2267z.com | 8344dd.com | e99345.am | 2127ee.com | www.18123.com | www.4446ggg.com | www.55676h.com | www.pjzxyl.co | www.hc2388.com | www.50052k.com | WWW.884293.COM | WWW.572362.COM | WWW.313572.COM | www.927320.com | www.277320.com | 87665z.com | 2805z.com | 223blr.com | chinapsp.cn | 15a16.net | www.x55.com | www.a.pj3608.com | www.73736b.com | www.flcb6.com | WWW.134706.COM | WWW.365685.COM | www.68568v.com | WWW.444636.COM | 3084.com | 5528839.com | 30688p.com | 0747yy.com | www.4078b.com | www.173383.com | www.0270l.com | WWW.804977.COM | WWW.37303.COM | www.496689.com | 354221.com | x333.com | 65005u.com | lp06.com | www.4058gg.com | www.50064m.com | WWW.280813.COM | WWW.684700.COM | www.326366.com | 1669b.com | 3807x.com | 64111n.com | www.3032hh.com | www.81233m.com | WWW.97238.COM | WWW.372676.COM | www.799666a.com | www.186793.com | n888ok.com | zzcp668.com | 1705z.com | www.1466q.com | www.168749.com | WWW.403667.COM | www.524880.com | 8868369.com | 40033.com | 87665p.com | www.4102b.com | WWW.133230.COM | WWW.909375.COM | www.271051.com | 2934k.com | 162970.com | 9421sx2.com | www.3398711.com | WWW.153065.COM | WWW.298039.COM | www.040423.com | 5004mm.com | 2190d.com | www.58vs88.com | www.456vip.com | www.66wcw.com | WWW.653659.COM | 460880.com | 4445365.com | 28288w.com | www.66pjjt.com | WWW.310295.COM | WWW.202522.COM | 4647033.com | 8159ccc.cc | 053144.com | www.wd0066.com | WWW.625433.COM | www.43131o.com | www.550164.com | 1429e.com | www.97cp456.com | www.hg3005.tw | WWW.914613.COM | www.306061.com | 58222q.com | LXYL351.com | www.777557.cc | WWW.550618.COM | www.580296.com | 4869822.com | 2373g.com | www.173151.com | WWW.185106.COM | www.207881.com | ylzz1.cc | www.19019d.com | www.30350v.com | www.c5615.com | www.588824.com | 88000.com | 22296ae.com | www.55717n.com | WWW.258495.COM | m.yq4.net | 9158ba.com | www.6880jj.com | WWW.390717.COM | www.560723.com | 78666r.com | www.50999d.com | www.7793b.com | www.808466.com | 35252s.com | 22p88.cc | www.2934f.com | WWW.102234.COM | 500000592.com | bwin8z.com | www.amjs449.com | WWW.785875.COM | www.566011.com | 7003p.com | www.3846ff.com | WWW.614113.COM | hg89111.com | 9435.cc | www.0601i.com | WWW.149023.COM | 3136ww.com | 2643b.com | www.695a.cc | WWW.521307.COM | 5478m.com | www.4996ah.com | WWW.646537.COM | www.598tm.com | 8899988.com | www.77016.cc | www.732400.com | 365vip600.cc | www.47506b.com | WWW.479633.COM | 0080s.com | 2805y.com | www.089e.cc | WWW.616491.COM | 77229193.com | www.00778q.com | www.hcjt8.com | www.53900o.com | 9xh.vip | www.66598b.com | www.599749.com | bb32355.com | www.48330d.com | WWW.371210.COM | 9yuhe.com | www.565548.com | WWW.678983.COM | 8118522.com | www.10999j.com | WWW.41444.COM | 494999.com | 80368nn.com | www.004hy.cc | www.536350.com | 4508ii.com | www.bj499.com | WWW.898369.COM | 70661.com | www.99552tt.com | WWW.568834.COM | 566777q.com | www.9170182.com | www.1222ac.com | 582206.com | 054007.com | www.50732d.com | www.51515e.com | 11228331.com | www.997746.com | www.577062.com | v2299.com | www.bet365gf.co | www.609553.com | 85698v.com | www.vip9587.com | WWW.60930.COM | 492dh.com | 3844p.com | WWW.296499.COM | qqtheme.com | www.35700c.com | WWW.563924.COM | js14.com | www.4102x.com | WWW.66299.COM | 3513006.com | www.0600l.cc | WWW.684700.COM | 8721331.com | www.rrle3.com | www.880868.com | www.sj52488.com | WWW.30232.COM | 55967m.com | www.376500.com | www.51515z.com | ying58.xyz | WWW.45254.COM | 1665e.com | 06382525.com | www.ejylc13.com | www.235944.com | 50067p.com | WWW.236448.COM | 23233o.com | www.amjs3456.com | www.722563.com | 35252n.com | WWW.841366.COM | 2019kk.cc | www.32365.Com | www.895858.com | 2306l.com | WWW.425005.COM | 5657.com | www.80075j.com | www.29178e.com | www.n32939.com | WWW.809793.COM | 22264066.com | WWW.157808.COM | 11184066.com | lh7358.com | WWW.862065.COM | 2146j.com | WWW.848239.COM | 4809b.com | www.091628.com | 48885.com | hhh8827.com | WWW.840958.COM | 61323399.com | WWW.766273.COM | 767365.com | www.yh08.com | 22117i.com | www.97060e.com | www.914904.com | 38-365-365.com | WWW.793389.COM | 7766881.com | www.5522q.cc | 2223805.com | www.7415hh.com | www.683717.com | www.rgcp15.com | WWW.501952.COM | 23599.com | WWW.225570.COM | 444000aa.com | www.16878u.com | angei9gov.cn | www.820808.com | 44488m.com |