<xmp id="kmuss"><menu id="kmuss"></menu>
 • <menu id="kmuss"></menu>
  <tt id="kmuss"><sup id="kmuss"></sup></tt>
  <menu id="kmuss"></menu>
 • <xmp id="kmuss"><nav id="kmuss"></nav>
  <input id="kmuss"></input>
  <nav id="kmuss"><code id="kmuss"></code></nav>
  <menu id="kmuss"></menu>
  <input id="kmuss"></input>
 • <xmp id="kmuss"><nav id="kmuss"></nav>

  最敬佩的人

  六年級作文410字
  作者:付晶峰
 • jīng
 • cháng
 • wài
 • gōng
 • guǎn
 • de
 • ?
 • zhù
 • gōng
 •  
 • měi
 • dāng
 • jìn
 • 我經常去外公管理的建筑工地,每當我進
 • gōng
 • shí
 •  
 • mén
 • qián
 • mén
 • wèi
 • chén
 • zǒng
 • shì
 • qíng
 • zhāo
 • 入工地時,門前門衛陳大爺總是熱情地招
 • dài
 •  
 • shǐ
 • jié
 • yǒu
 • zhǒng
 • yóu
 • rán
 • ér
 • shēng
 • de
 • chóng
 • jìng
 • xīn
 • 待我,使我結他有一種由然而生的崇敬心
 • qíng
 •  
 •  
 •  
 • 情。 
 •  
 •  
 • bié
 • kàn
 • nián
 • guò
 • ?g
 • jiǎ
 •  
 • shēn
 • jiàn
 • zhuàng
 • niú
 •  
 •  別看他年過花甲,身體健壯如牛。一
 • tiān
 • dào
 • wǎn
 • máng
 • máng
 • zài
 • ?
 • zhù
 • gōng
 • shàng
 •  
 • kàn
 • yòu
 • 天到晚忙忙碌碌在建筑工地上,你看他又
 • zài
 • jiǎn
 • líng
 • suì
 • zhuān
 • tóu
 • duī
 • le
 • duī
 •  
 • huì
 • ér
 • yòu
 • 在那里撿零碎磚頭堆了一大堆,一會兒又
 • máng
 • zhe
 • qīng
 • jiǎo
 • bàn
 • páng
 • de
 • shā
 • shí
 •  
 • zǒng
 • ér
 • fāng
 • yán
 • zhī
 • lián
 • 忙著清理攪拌機旁的沙石,總而方言之連
 • chī
 • fàn
 • de
 • shí
 • jiān
 • dōu
 • máng
 • yàn
 • shōu
 • jìn
 • gōng
 • de
 • cái
 • liào
 • bìng
 • qiān
 • 吃飯的時間都忙驗收進入工地的材料并簽
 • dān
 •  
 • jiā
 • dōu
 • chēng
 • wéi
 •  
 • hóng
 • guǎn
 • jiā
 •  
 •  
 • cóng
 • gōng
 • 單,大家都稱他為“紅管家”。自從工地
 • shàng
 • yǒu
 • le
 • hòu
 •  
 • shā
 • shí
 •  
 • kuài
 • zhuān
 • tóu
 •  
 • 上有了他以后,一粒沙石、一塊磚頭、一
 • méi
 • tiě
 • dìng
 •  
 • chǎn
 • shuǐ
 •  
 •  
 • dōu
 • bèi
 • shōu
 • shí
 • gàn
 • gàn
 • 枚鐵釘、一鏟水泥……都被他收拾得干干
 • jìng
 • jìng
 •  
 •  
 •  
 • 凈凈。 
 •  
 •  
 • dàn
 • guǎn
 • cái
 • liào
 •  
 • ér
 • qiě
 • hái
 • guǎn
 • gōng
 • ān
 •  他不但管理材料,而且還管理工地安
 • quán
 •  
 • yǒu
 • de
 • gōng
 • rén
 • yuàn
 • lóu
 •  
 • biàn
 • chéng
 • zuò
 • yùn
 • cái
 • 全,如有的工人不愿爬樓梯,便乘坐運材
 • liào
 • shēng
 • jiàng
 •  
 • yīn
 • wéi
 • shēng
 • jiàng
 • zhuān
 • wéi
 • yùn
 • cái
 • liào
 • suǒ
 • yòng
 •  
 • 料升降機。因為升降機專為運材料所用,
 • zuò
 • rén
 • shì
 • ān
 • quán
 • de
 •  
 • zhī
 • yào
 • bèi
 • kàn
 • jiàn
 • jiù
 • huì
 • bèi
 • zhì
 • 坐人是不安全的,只要被他看見就會被制
 • zhǐ
 •  
 • xiàn
 • gōng
 • rén
 • méi
 • zǎi
 • ān
 • quán
 • mào
 •  
 •  
 • huì
 • xǐng
 • 止,發現工人沒載安全帽……他也會提醒
 •  
 • yīn
 • gōng
 • shàng
 • de
 • gōng
 • rén
 • zèng
 • wài
 • hào
 • jiào
 •  
 • hǎo
 • ,因此工地上的工人贈他一個外號叫“好
 • guǎn
 • xián
 • shì
 • de
 • ān
 • quán
 • yuán
 •  
 • cóng
 • lái
 • dōu
 • jiào
 • lèi
 •  
 • 管閑事的安全員”他從來都不叫累,也不
 • mái
 • yuàn
 • tiān
 • dào
 • wǎn
 • pīn
 • mìng
 • gōng
 • zuò
 • méi
 • dào
 • jiā
 • bān
 • ?
 • 埋怨自己一天到晚拼命工作沒得到加班報
 • chóu
 •  
 • fǎn
 • ér
 • de
 •  
 •  
 •  
 • 酬,反而樂呵呵的。 
 •  
 •  
 • shì
 • wài
 • gōng
 • gōng
 • de
 • hóng
 • guǎn
 • jiā
 •  
 • shì
 • xué
 •  他是我外公公司的紅管家,也是我學
 • de
 • hǎo
 • bǎng
 • yàng
 •  
 • yào
 • xué
 • fèng
 • xiàn
 • de
 • 習的好榜樣,我要學習他默默無私奉獻的
 • jīng
 • shén
 •  
 • 精神。
 •  
 •  
 • zhǐ
 • dǎo
 •  
 •  指導 
   
  無注音版:
   我經常去外公管理的建筑工地,每當我進入工地時,門前門衛陳大爺總是熱情地招待我,使我結他有一種由然而生的崇敬心情。
   
    別看他年過花甲,身體健壯如牛。一天到晚忙忙碌碌在建筑工地上,你看他又在那里撿零碎磚頭堆了一大堆,一會兒又忙著清理攪拌機旁的沙石,總而方言之連吃飯的時間都忙驗收進入工地的材料并簽單,大家都稱他為“紅管家”。自從工地上有了他以后,一粒沙石、一塊磚頭、一枚鐵釘、一鏟水泥……都被他收拾得干干凈凈。
   
    他不但管理材料,而且還管理工地安全,如有的工人不愿爬樓梯,便乘坐運材料升降機。因為升降機專為運材料所用,坐人是不安全的,只要被他看見就會被制止,發現工人沒載安全帽……他也會提醒,因此工地上的工人贈他一個外號叫“好管閑事的安全員”他從來都不叫累,也不埋怨自己一天到晚拼命工作沒得到加班報酬,反而樂呵呵的。
   
    他是我外公公司的紅管家,也是我學習的好榜樣,我要學習他默默無私奉獻的精神。
    指導 

   她們,注定是群不尋常的人!

   六年級作文574字
   作者:未知
  •  
  • men
  •  
  • zhù
  • ?
  • shì
  • qún
  • xún
  • cháng
  • de
  • rén
  •  
  • 她們,注定是群不尋常的人!
  •  
  •  
  • běi
  • jīng
  • shì
  • cháo
  • yáng
  •  
  • guǎn
  • zhuāng
  • èr
  • xiǎo
  • liù
  • sān
  • bān
  •  
  • zhāng
  •  北京市朝陽區 管莊二小六三班 張
  • hàn
  • 翰琦
  • 閱讀全文

   把鮮花送給最美麗的人

   六年級作文607字
   作者:未知
  •  
  • xiān
  • ?g
  • sòng
  • gěi
  • zuì
  • měi
  • de
  • rén
  • 把鮮花送給最美麗的人
  •  
  •  
  • běi
  • jīng
  • shì
  • cháo
  • yáng
  •  
  • tuán
  • jié
  • èr
  • xiǎo
  • liù
  • nián
  •  北京市朝陽區 團結湖二小六年級一
  • bān
  •  
  • 班 蘇怡
  • 閱讀全文

   我最敬佩的人

   六年級作文486字
   作者:未知
  •  
  • zuì
  • jìng
  • pèi
  • de
  • rén
  • 我最敬佩的人
  •  
  •  
  • guǎng
  • jīn
  • chéng
  • jiāng
  •  
  • guǎng
  • shěng
  • jīn
  • chéng
  • jiāng
  •  廣西區金城江 廣西省金城江區第五
  • xiǎo
  • xué
  • liù
  • ?
  •    
  •  
  • bān
  •  
  • zhōu
  • jun4
  • yuán
  • 小學六(3)班 周俊媛
  • 閱讀全文

   做一個對社會有用的人

   六年級作文1650字
   作者:未知
  •  
  • zuò
  • duì
  • shè
  • huì
  • yǒu
  • yòng
  • de
  • rén
  • 做一個對社會有用的人
  •  
  •  
  • běi
  • shěng
  • xián
  • níng
  •  
  • shí
  • yàn
  • xiǎo
  • xué
  • liù
  • ?
  • èr
  •  
  •  
  • wáng
  •  湖北省咸寧 實驗小學六(二) 王
  • shī
  • tíng
  • 詩婷
  • 閱讀全文

   難忘的人

   六年級作文626字
   作者:未知
  •  
  • nán
  • wàng
  • de
  • rén
  • 難忘的人
  •  
  •  
  • guǎng
  • nán
  • níng
  • shì
  •  
  • rén
  • mín
  • dōng
  • xiǎo
  • xué
  • liù
  • ?
  •    
  •  
  • bān
  •  廣西區南寧市 人民東小學六(2)班
  •  
  • huáng
  • měi
  • zhī
  • 黃美芝
  • 閱讀全文

   默默奉獻的人

   六年級作文695字
   作者:未知
  •  
  • fèng
  • xiàn
  • de
  • rén
  • 默默奉獻的人
  •  
  •  
  • guǎng
  • nán
  • níng
  • shì
  •  
  • rén
  • mín
  • dōng
  • xiǎo
  • xué
  • liù
  • ?
  •    
  •  
  • bān
  •  廣西區南寧市 人民東小學六(2)班
  •  
  • huáng
  • měi
  • zhī
  • 黃美芝
  • 閱讀全文

   在這場沒有硝煙的戰爭中,你們是最可愛的人

   六年級作文993字
   作者:未知
  •  
  • zài
  • zhè
  • chǎng
  • méi
  • yǒu
  • xiāo
  • yān
  • de
  • zhàn
  • zhēng
  • zhōng
  •  
  • men
  • shì
  • zuì
  • 在這場沒有硝煙的戰爭中,你們是最可
  • ài
  • de
  • rén
  •  
  • 愛的人 
  •  
  •  
  • guǎng
  • dōng
  • shěng
  • zhàn
  • jiāng
  • shì
  • xiá
  • shān
  •  
  • shí
  • xiǎo
  • xué
  • liù
  • ?
  •  廣東省湛江市霞山區 十一小學六(
  • 閱讀全文

   我敬佩的一個人

   六年級作文793字
   作者:未知
  •  
  • jìng
  • pèi
  • de
  • rén
  • 我敬佩的一個人
  •  
  •  
  •    
  •  
  •  
  •  
  • qián
  •  
  •  
  • dǒu
  • jiǎo
  • tiào
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  /ㄊ∪?蕁∈Ψ陡絞糶⊙Я?甓?唷≈
  •  
  •  
  • A?
  • 閱讀全文

   我敬佩的人

   六年級作文493字
   作者:未知
  •  
  • jìng
  • pèi
  • de
  • rén
  • 我敬佩的人
  •  
  •  
  • jiāng
  • shěng
  • nán
  • jīng
  •  
  • jiāng
  • níng
  • shàng
  • yuán
  • xiǎo
  • xué
  • liù
  • ?
  •    
  •  
  •  江蘇省南京 江寧區上元小學六(4
  • bān
  •  
  • wáng
  • dōng
  • 班 王東
  • 閱讀全文

   我最敬佩的一種行為

   六年級作文491字
   作者:未知
  •  
  • zuì
  • jìng
  • pèi
  • de
  • zhǒng
  • háng
  • wéi
  •  
  • 我最敬佩的一種行為 
  •  
  •  
  •    
  •  
  •  
  •  
  • xiǎo
  •  
  •  
  • dǒu
  • jiǎo
  • tiào
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  /ㄊ∪?菔小∈Ψ陡絞糶⊙Я?甓?唷
  •  
  •  
  •  
  • ≈A?
  • 閱讀全文

   令我敬佩的人

   六年級作文481字
   作者:あァ夜お…
  •  
  • dāng
  • men
  • jiàn
  • jiàn
  • kāng
  • kāng
  • zǒu
  • zài
  • jiē
  • shàng
  • men
  • shì
  • fǒu
  • 當我們健健康康地走在大街上你們是否
  • huì
  • xiǎng
  • xiē
  • rén
  • ne
  • duì
  • le
  • jiù
  • shì
  • wéi
  • le
  • chéng
  • shì
  • jiàn
  • kāng
  • 會想起一些人呢對了那就是為了城市健康
  • wéi
  • le
  • shì
  • mín
  • jiàn
  • kāng
  • de
  • rén
  •                   
  • bái
  • tiān
  • shǐ
  • 為了市民健康的人------白衣天使
  • 閱讀全文

   我最敬佩的人

   六年級作文291字
   作者:賀正陽
  •  
  •  
  • zuì
  • jìng
  • pèi
  • de
  • rén
  •  我最敬佩的人
  •  
  • 
  •  
  • zuì
  • jìng
  • pèi
  • de
  • rén
  •  
  • shì
  • shí
  • me
  • wěi
  • rén
  •  
  • shì
  • 我最敬佩的人,不是什么偉人,也不是
  • 閱讀全文

   我的人生觀

   六年級作文434字
   作者:筱優
  •  
  •  
  • shì
  • píng
  • píng
  • fán
  • fán
  • de
  • xiǎo
  • hái
  •  
  • dàn
  • duì
  • rén
  • 我,是一個平平凡凡的小女孩,但對人
  • shēng
  • yǒu
  • zhe
  • zhòng
  • tóng
  • de
  • kàn
  • ?
  •  
  • xià
  • miàn
  • jiù
  • lái
  • tán
  • tán
  • 生有著與眾不同的看法。下面就來談談我
  • de
  • rén
  • shēng
  • guān
  • ba
  •  
  • 的人生觀吧!
  • 閱讀全文

   有愛的人生

   六年級作文491字
   作者:莫爾德麗
  •  
  •  
  • ài
  • shì
  • shí
  • me
  •  
  •  
  • guǒ
  • yǒu
  • rén
  • wèn
  •  
  • huì
  • háo
  • “愛是什么?”如果有人問我,我會毫
  • yóu
  • huí
  •  
  •  
  • ài
  • shì
  • wǎn
  • zhǎn
  • wēn
  • nuǎn
  • de
  • dēng
  • 不猶豫地回答:“愛是夜晚一盞溫暖的燈
  •  
  • zhào
  • liàng
  • le
  • de
  • rén
  • shēng
  •  
  • ài
  • shì
  • jīng
  • líng
  •  
  • zài
  • ,它照亮了我的人生;愛是一個精靈,在
  • 閱讀全文

   做一個有真才實學的人

   六年級作文602字
   作者:陳琦
  • zuò
  • yǒu
  • zhēn
  • cái
  • shí
  • xué
  • de
  • rén
  • 做一個有真才實學的人
  •  
  • chāng
  • shì
  • jiā
  • gǎng
  • xiǎo
  • xué
  •          
  • bān
  • chén
  •  
  • zhǐ
  • dǎo
  • jiāo
  • shī
  • zōu
  • 宜昌市伍家崗小學601班陳琦 指導教師鄒
  • hóng
  • xiá
  • 紅霞
  • 閱讀全文

   敬佩

   六年級作文1198字
   作者:祁居龍
  • lǎo
  • shī
  • zài
  • men
  • xīn
  • zhōng
  • shì
  • zūn
  • shén
  • shèng
  • de
  • diāo
  • xiàng
  •  
  • yào
  • 老師在我們心中是一尊神圣的雕像,需要
  • men
  • màn
  • màn
  • xīn
  • shǎng
  •  
  • lǎo
  • shī
  • zài
  • men
  • xīn
  • zhōng
  • shì
  • lún
  • 我們慢慢去欣賞;老師在我們心中是一輪
  • yào
  • yǎn
  • de
  • tài
  • yáng
  •  
  • shí
  • gěi
  • men
  • guāng
  • míng
  • wēn
  • nuǎn
  •  
  • 耀眼的太陽,時刻給予我們光明和溫暖。
  • 閱讀全文

   最可愛的人

   六年級作文1075字
   作者:胡袁嬌
  •  
  • zuì
  • ài
  • de
  • rén
  • 最可愛的人
  •  
  •  
  • liào
  • chǎng
  • xiāng
  • zhōng
  • xīn
  • xiǎo
  • xué
  • liù
  • ?
  •  
  • bān
  •  
  • yuán
  • jiāo
  •  廖場鄉中心小學六(一)班 胡袁嬌
  •  
  •  
  • chǎng
  • lái
  • de
  • zhèn
  • zāi
  • hài
  •  
  • luàn
  • le
  •  一場突如其來的地震災害,打亂了我
  • 閱讀全文

   一個讓我敬佩的人

   六年級作文417字
   作者:張宇
  • ràng
  • jìng
  • pèi
  • de
  • rén
  • 一個讓我敬佩的人
  •  
  • 
  •  
  •  
  • duō
  • rén
  • jìng
  • pèi
  • de
  • duō
  • shì
  • xiē
  • míng
  • rén
  •  
  • háo
  •  許多人敬佩的大多是那些名人,富豪
  • 閱讀全文

   心底深處的人

   六年級作文697字
   作者:閆紫菱
  •  
  • zhōu
  • jīng
  • kāi
  • shí
  • yàn
  • xiǎo
  • xué
  • liù
  • ?
  •    
  •  
  • bān
  •  
  • 徐州經濟開發區實驗小學六(2)班 
  •  
  • 
  •  
  • zài
  • xīn
  • shēn
  • chù
  •  
  • zhí
  • huǎng
  • dòng
  • zhe
  • de
  • shēn
  • yǐng
  •  
  • 在我心深處,一直晃動著他的身影。那
  • 閱讀全文

   最敬佩的人

   六年級作文683字
   作者:徐瑤
  •  
  •  
  • zuì
  • jìng
  • pèi
  • de
  • rén
  •  最敬佩的人
  •  
  • 
  •  
  •  
  • měi
  • rén
  • dōu
  • yǒu
  • shí
  • fèn
  • jìng
  • pèi
  • de
  • rén
  •  
  • xiàng
  • léi
  •  每個人都有一個十分敬佩的人,像雷
  • 閱讀全文

   文明風——做一個有責任心的人

   六年級作文633字
   作者:雪兒520
  •  
  •  
  • ?g
  • yǒu
  • guǒ
  • de
  • de
  • rèn
  •  
  • yún
  • yǒu
  • de
  • rèn
  •  
  • tài
  •  花有果的的責任;云有雨的責任;太
  • yáng
  • yǒu
  • guāng
  • míng
  • de
  • rèn
  •  
  • rén
  • lèi
  • yǒu
  • zuò
  • rén
  • de
  • rèn
  •  
  • 陽有光明的責任;人類有做人的責任;我
  • yǒu
  • de
  • rèn
  •  
  •  
  •  
  • 也有我的責任。 
  • 閱讀全文

   瀟灑的人

   六年級作文661字
   作者:曹聰
  •  
  •  
  • xiāo
  • de
  • rén
  •  瀟灑的人
  •  
  •  
  •  
  • xīng
  • tiān
  •  
  • jiě
  • jiě
  • dài
  • bǎi
  • huò
  • lóu
  • mǎi
  • dōng
  •  星期天,姐姐帶我去百貨大樓買東
  •  
  • huí
  • lái
  • shí
  • tiān
  • shàng
  • xià
  • le
  •  
  • shì
  • men
  • pǎo
  • dào
  • 西,回來時天上下起了雨,于是我們跑到
  • 閱讀全文

   我敬佩的一個人

   六年級作文470字
   作者:李立心
  •  
  •  
  • jìng
  • pèi
  • de
  • rén
  •  
  •  
  •  我敬佩的一個人 
  •  
  •  
  •  
  • zuì
  • jìng
  • pèi
  • de
  • rén
  • shì
  • de
  •  
  • shēn
  • shàng
  •  我最敬佩的人是我的媽媽,她身上
  • yǒu
  • duō
  • zhí
  • xué
  • de
  • fāng
  •  
  • jiù
  • jiàn
  • shì
  • lái
  • 有許多值得我學習的地方。就拿一件事來
  • 閱讀全文

   我想成為這樣的人--無國界醫生

   六年級作文711字
   作者:愛太痛
  •  
  •  
  • xiǎng
  • chéng
  • wéi
  • zhè
  • yàng
  • de
  • rén
  •  
  • men
  • lái
  • tóng
  • de
  •  我想成為這樣的人,他們來自不同的
  • guó
  • jiā
  •  
  • xìn
  • yǎng
  • tóng
  • de
  • zōng
  • jiāo
  •  
  • dàn
  • què
  • yǒu
  • zhe
  • 地區和國家,信仰不同的宗教,但卻有著
  • tóng
  • jiān
  • ?
  • de
  • biāo
  •  
  • xié
  • zhù
  • xiē
  • shòu
  • zhàn
  • huǒ
  •  
  • 同一個堅定的目標:協助那些受戰火,自
  • 閱讀全文

   給幫助過我們的人一封信

   六年級作文322字
   作者:康鈺
  •  
  •  
  • gěi
  • bāng
  • zhù
  • guò
  • men
  • de
  • rén
  • fēng
  • xìn
  •  給幫助過我們的人一封信
  •  
  • bāng
  • zhù
  • guò
  • men
  • de
  • rén
  •  
  • 幫助過我們的人:
  •  
  •  
  •  
  • nín
  • men
  • hǎo
  •  
  • nín
  • men
  • de
  • shēn
  • hǎo
  • ma
  •  
  • guò
  • kuài
  •  您們好!您們的身體好嗎?過得快
  • 閱讀全文

   我最敬佩的人

   六年級作文616字
   作者:康鈺
  •  
  •  
  • zuì
  • jìng
  • pèi
  • de
  • rén
  •  我最敬佩的人
  •  
  •  
  • zài
  • shēng
  • huó
  • zhōng
  •  
  • men
  •  
  • dōu
  • yǒu
  • zuì
  • jìng
  • pèi
  • de
  •  在生活中,你們 都有自己最敬佩的
  • rén
  • ba
  •  
  • men
  • zuì
  • jìng
  • pèi
  • de
  • rén
  • shì
  • shuí
  • ne
  •  
  • gào
  • 人吧!你們罪敬佩的人事誰呢?我告訴你
  • 閱讀全文

   我敬佩的一個人

   六年級作文584字
   作者:藍子健
  • jìng
  • pèi
  • de
  • rén
  • 我敬佩的一個人
  •  
  •  
  • rén
  • rén
  • dōu
  • yǒu
  • jìng
  • pèi
  • de
  • rén
  •  
  • zhè
  • xiē
  • rén
  • huò
  •  人人都有自已敬佩的人,這些人或許
  • shì
  • de
  • ǒu
  • xiàng
  •  
  • huò
  • shì
  • xiē
  • wěi
  • de
  • rén
  • ér
  • 是他的偶像,或許是一些偉大的人物而我
  • 閱讀全文

   最敬佩的人

   六年級作文410字
   作者:付晶峰
  • jīng
  • cháng
  • wài
  • gōng
  • guǎn
  • de
  • ?
  • zhù
  • gōng
  •  
  • měi
  • dāng
  • jìn
  • 我經常去外公管理的建筑工地,每當我進
  • gōng
  • shí
  •  
  • mén
  • qián
  • mén
  • wèi
  • chén
  • zǒng
  • shì
  • qíng
  • zhāo
  • 入工地時,門前門衛陳大爺總是熱情地招
  • dài
  •  
  • shǐ
  • jié
  • yǒu
  • zhǒng
  • yóu
  • rán
  • ér
  • shēng
  • de
  • chóng
  • jìng
  • xīn
  • 待我,使我結他有一種由然而生的崇敬心
  • 閱讀全文

   世界上最陰毒的人

   六年級作文451字
   作者:龐鈺濱
  •  
  •  
  • zhè
  • tiān
  • lái
  •  
  • jiā
  • zhè
  • biān
  • tǎo
  • de
  • rén
  • jìng
  • rán
  •  這幾天以來,我家這邊乞討的人竟然
  • yuè
  • lái
  • yuè
  • duō
  • le
  •  
  • zuì
  • è
  • de
  • shì
  •  
  • sān
  • shí
  • lái
  • suì
  • de
  • 越來越多了!最可惡的是:三十來歲的女
  • rén
  • bào
  • zhe
  • sān
  • suì
  • duō
  • de
  • hái
  • zài
  • tiān
  • qiáo
  • biān
  • tǎo
  •  
  • yǎn
  • 人抱著三歲多的孩子在天橋邊乞討,一眼
  • 閱讀全文

   不當被挫折擊敗的人

   六年級作文588字
   作者:王圣杰
  •  
  •  
  • dāng
  • bèi
  • cuò
  • shé
  • bài
  • de
  • rén
  •  不當被挫折擊敗的人
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • hēi
  • àn
  • zhēng
  • le
  • de
  • guāng
  • míng
  •  
  • yǒu
  • gǎn
  •  ——讀《黑暗征服不了的光明》有感
  •  
  •  
  • jun1
  • ?
  • de
  • zhōng
  • yíng
  • wèi
  • mén
  • de
  • dōng
  •  日軍建立的集中營位于蘇門答臘的東
  • 閱讀全文
  蚂蚁彩票平台蚂蚁彩票主页蚂蚁彩票网站蚂蚁彩票官网蚂蚁彩票娱乐 www.106536.com | 8905o.com | 0823.com | 4002.com | www.528112.com | www.32123n.com | www.pjjtzy.cc | www.2011.vip | www.8694t.com | 8577l.cc | chengbet.cc | xpj677d.com | 90856y.com | www.326477.com | www.36787g.com | www.86339f.com | www.609024.com | www.xaanf.com | www.4763118.com | 9694z.com | 55967k.com | 3121e.com | 2851u.com | www.340680.com | www.950596.com | www.41518g.com | www.xpj815.com | www.98698c.com | www.ddpahv.com | www.js7888.co | www.hg44403.com | 7792z.com | 35222i.com | 000hg.com | bjw918.com | hg2017.cc | www.033826.com | www.788464.com | www.7777y.cc | www.51876.cc | www.77802k.com | www.97828c.vip | www.820013.com | www.55526u.com | www.q9163.com | www.5319r.com | www.6491m.com | 3245d.com | qq365z.com | 3656xx.com | lh66k.com | df8w.com | jidu01.com | 5651b.com | yh3434.com | 3156eee.com | www.168232.com | www.461770.com | www.809182.com | www.932779.com | www.le520.com | www.hx6692.com | www.2934n.com | www.2373n.com | www.66201.cc | www.5522n.cc | www.36788m.com | www.80767g.com | www.hg6014.com | www.658060.com | www.pjc99.vip | www.xpj16688.com | www.8898hg.com | www.741199b.com | www.6555567.com | www.amjs661.com | www.9068jj.com | www.hg6642.com | www.wugou135.com | www.m1.10500ww.org | www.e67783.com | 063971.com | jj01234.com | mg0500.cc | c4647.com | 30177788.com | df8d.com | 1591xxx.com | www.js96333.com | www.c6635.net | www.1005cm-11sadfadssdxczfvadsfasdfasdcac.com | www.514234.com | www.555545.com | www.6033c.com | www.yinhecc33.com | www.tai55.com | www.97321f.com | www.48234h.com | www.55526t.com | www.8473v.com | www.88325i.com | www.t94600.com | www.win1235.com | www.83993c.com | www.8499b.com | www.hm5699.com | www.507285.com | www.136025.com | www.29277u.com | 44ee8331.com | qpby0066.com | 58885365.com | 33318d.com | 365488.bet | www.81866d.com | www.glc22.com | www.63877c.com | www.6tgpd.com | www.84859.com | www.987072.com | www.246776.com | www.4447795.com | www.5953588.com | www.51515h.com | www.975126.com | www.501207.com | 2012bet5.com | 3534t.com | 8037ll.com | pj9937.com | 668866.com | www.256333.com | www.bhhxled.com | www.138cpv.com | www.834546.com | www.868553.com | www.caim2.com | www.040425.com | 115505.com | 008423.com | 4556p.com | 44077p.com | www.77537e.com | www.8707c.com | www.js89f.vip | www.89980.cc | www.003675.com | 3559ii.com | m8381.com | www.76060m.com | www.49yj.com | www.zzyl61.com | www.6ttz.com | jxf964.com | amblrdc.net | 383744.com | www.hotelisboa.com | www.sha2277.com | www.33598b.com | www.78700i.com | 559805.com | 9995v.cc | www.89hghg.com | www.7hg6668.com | www.26163w.com | 0009193.com | 3657.cc | 59889y.com | www.msc83.com | www.669112.com | www.zou168.com | 50020088.com | 58532222.com | www.yh8449.com | www.sha0077.com | www.9818u.cc | payu360.com | 7003oo.com | www.4972oo.com | www.59040.com | www.36788l.com | zhongtietool.com | 2459c.com | qq38648.cc | www.3131666.com | www.585.cc | www.60108o.com | vns8351.com | www.hg2877.org | www.808888z.com | www.57022.cc | 8890832.com | 61325522.com | www.771671a.com | www.16065l.com | www.010585.com | 3473w.com | www.hg095.com | www.06820p.com | www.ck3578.com | uu1331.com | bet35365j.com | www.a11166.com | www.8667v.com | 56987ff.com | 55331oo.com | www.8882.cc | www.8d838.com | 8520q.com | 6641i.com | www.xy5050.com | www.9286.com | 6261c.com | feicai0594.com | www.k7817.vip | www.1035p.com | 5099yy.com | 1294s.com | www.88166j.com | www.909375.com | ak999.net | www.60yyhh.com | www.530056.com | www.499393.com | 4025y.com | www.pj8551.com | www.48330p.com | 56987zz.com | 55331i.com | www.1389nn.com | www.022ah.cc | pu38839.com | www.99338.com | www.88325.com | 4182g.com | 256777m.com | www.5146z5.com | www.927260.com | 37775145.com | www.ccc826.com | www.771497.com | uuu5144.com | www.hg44768.com | www.5583066.com | www.50026e.com | jl55555.com | www.80969x.com | www.589703.com | 22098q.com | www.hg7949.com | www.gyfc8.com | 14683355.com | www.z4777.com | www.6769r.com | 99449737.com | www.318008.com | www.75345.cc | 239429.com | www.yh00bet.com | www.50026w.com | yidali.com | www.f5566.com | www.77114d.com | 195668.com | www.555pj8.cc | www.43818w.com | wb750.com | www.89880033.com | www.bet73a.com | 500000760.com | www.11227136.com | www.52072t.com | blmdc6.com | www.kx151.com | www.5086q.com | 36408855.com | www.58665q.com | www.370155.com | 3678i.com | www.93955e.com | 80188g.com | www.wns8818.com | www.4331y.com | le888p.com | www.mic999.com | www.yi770.com | 3807rr.com | www.79500x.com | www.202803.com | 22296cc.com | www.234.pw | 22cc8331.com | www.xpj1535.com | www.987428.com | 4960077.com | www.696668.com | 555vn77.com | www.4107m.com | www.43818.com | 71707s.com | www.608568.com | www.50024o.com | www.wn2028.com | www.4798.cc | ff7742.com | www.8956.com | 33567i.com | www.29886t.com | www.w635.com | 97799f.com | www.7920p.com | 28824x.com | www.tk533.com | www.382780.com | 8052.am | www.168749.com | 0886.com | www.472741.com | 73999a.com | www.wns0028.com | www.876747.com | 6220a.com | www.48283333.com | lehu558.com | www.2289msc.com | www.43131n.com | www.9313333.com | www.c5836.com | 55nn8332.com | www.7239r.com | 7008590.com | www.5180889.com | 3304nn.com | www.yingle99.com | www.50052a.com | www.q22365.com | www.904867.com | ff555w.com | www.81678j.com | vip4553.com | www.5886mm.com | 2190b.com | www.19019d.com | pj8ee.com | www.988800.com | 09244777.com | www.yh3682.com | www.191855.com | www.76543w.com | www.770981.com | www.5888xpj.com | www.ya218.com | p888123.com | www.8839f.com | 131ttt.net | www.65707c.com | 55402hd.com | www.550021n.com | 82299.com | www.9646c.com | 8381007.com | www.1466o.com | lll3405.com | www.4809r.com | jjj40033.com | www.953572.com | 3846ll.com | www.hg873.com | 2141133.com | www.12455v.com | bb888822.com | www.50064j.com | 2846p.com | www.3890i.com | 7196xx.com | www.gocp6.com | www.pj6633.com | www.809387.com | www.bet8300.com | www.351376.com | www.wns08888.com | www.178397.com | www.wugou135.com | www.cp3.mobi | www.4111.cc | www.290727.com | www.078678.com | 3066hhh.com | www.ty23023.com | 8003822.com | www.bet63d.com | 08450.com | www.916177.com | xiaowei889.com | www.3552c.com | www.pj5333.com | www.511079.com | www.99399c.com | 97799v.com | www.5504.com | 87965ii.com | www.3691z.com | 20054499.com | www.669by.com | www.am0675.com | www.015689.com | www.34kj.com | 1597.com | www.yzqhyz.com | p5555.com | www.77yfa.com | www.vns9938.com | www.66652a.com | www.190bo.com | 3834503.com | www.74j.com | 8577j.cc | www.689169.com | www.163888ll.com | 5001z.com | www.848777c.com | 3788d.com | www.8839c.com | www.365109e.com | 866666c.com | www.19yh2.com | yyy40033.com | www.7793k.com | www.5557888.com | 111122oo.com | www.377666p.com | 681068.com | www.369888aa.com | www.655666e.com | 97297x.com | www.80188s.com | wb399.com | www.hy6932.com | www.xpj2778.com | 553322GG.com | www.165888.com | 8742a.com | www.055982.com | www.bccp877.com | so777.cc | www.981060.com | www.11777999.com | 2757v.com | www.68993231.com | feicai0898.com | www.202430.com | www.88266.com | 08159c.com | www.901187.com | www.jj905.net | 2js.com | www.36787d.com | www.j6628.com | 0805c.com | www.6939a.com | www.0636f.com | 3009k.com | www.686727.com | www.js255.com | 1js345.com | www.637907.com | www.js50b.com | hg2015.cc | www.5958116.com | mgm3242.net | www.878749.com | www.32126b.net | 6a6a.com | www.3066nn.com | yy01234.com | www.35155d.com | www.bg999666.com | www.504833.com | www.303408.com | 19880k.com | www.86339x.com | 3169w.com | www.770001.com | www.3090789.com | 37818.com | www.86339v.com | 2864t.com | www.657399.com | www.hg0658.com | bm1398.com | www.hg3233.com | omp156.com | www.278965.com | www.10mscc.com | 3454549.com | www.33112g.com | www.hg8987.com | meigaomei2017.com | www.9570100.com | JS1388f.com | www.782500.com | www.381111.com | 5360r.com | www.54400y.com | www.56520q.com | 23456.net | www.68365h.com | 58339.com | 4379t.com | www.7bet005.com | 2490f.com | www.606285.com | www.zgzcw.com | 4289h.com | www.hy5507.com | www.9411.am | 3522ii.com | www.34207.com | www.js8040.com | 84497766.com | www.08588c.com | www.hg486.com | 59889d.com | www.25688m.com | www.33js11.com | 61328833.com | www.1368i.cc | www.722168.com | 4995b.com | www.853548.com | www.5966ddd.com | 70118q.com | www.454556.com | www.8313c.com | 0033e.cc | 112j.net | www.778306.com | www.3888bet.com | 1859002.com | www.7714o.com | www.ks1384.com | 7335o.com | www.qucp4.com | www.23394.com | 2757q.com | www.237988.com | www.4058gg.com | 3644u.com | 5478z.com | www.87668m.com | www.spj57.com | 30688s.com | www.808732.com | www.356062.com | 2455n.com | 0011886.com | www.amjsylc.bet | www.36677c.com | 61320066.com | www.979683.com | www.35252z.com | v35151.com | 69990.com | www.yun873.com | www.2767vv.com | 40033i.com | www.146656.com | www.1851222.com | www.8694y.com | js04749.com | www.666507.com | www.35252e.com | www.8124e.com | 2677sss.com | www.743633.com | www.33111166.com | 272x.net | 914910.com | www.c6121.com | www.333jyh.com | www.pj7333.com | 55331vv.com | www.694880.com | www.d83377.com | www.4107q.com | 32555h.com | www.132031.com | www.5958115.com | www.ms9399.com | bet02.com | 5295o.com | www.5086c.com | www.98698e.com | www.pj9086.com | 472704.com | www.173880.com | www.89777a.com | www.9jsjs.com | 7141oo.com | bwinkkkcom | www.587810.com | www.i63568.com | www.xpj237.com | 3379bb.com | 5429r.com | www.624377.com | www.1434q.com | www.5405006.com | u2894.com | 4195yy.com | www.506951.com | www.644103.com | www.70suncity.org | 78117700.com | 0615.com | 3178cc.com | www.76wcp.com | www.47506r.com | www.dbet9.com | 8290z.com | 55663885.com | www.191065.com | www.83993j.com | www.2222yh.vip | www.1018111.com | 4182001.com | j15cc.com | www.225095.com | www.73166d.com | www.03bet8.com | www.pj6545.com | 2709p.com | 2240099.com | vv8824.com | www.hjin3.com | www.68365g.com | www.2302321.com | www.6635oo.com | hd4242.com | 5168cc.cc | www.81520a.com | www.cll168.com | www.v2662.com | www.0886drf.com | www.hg0096.com | 80850dd.com | b35151.com | 5360ee.com | www.800986.com | www.3zq02.com | www.99mgm777.com | www.58777y.com | 2767z.com | mmm01234.com | 37a700.com | www.60007a.com | www.hy5455.com | www.6939d.com | www.hg8mm.com | www.pj5747.com | www.333222g.com | 4647d.com | yth206.net | vic9308.com | www.003895.com | www.c9662.com | www.rfdc05.com | www.91779q.com | www.68suncitya.com | www.330099f.com | 1484vip.com | 2836517.com | 77005.com | vns7.vip | 3991100.com | www.473552.com | www.4388.cc | www.624202.com | www.81619.com | www.752568.com | www.xpj787.com | www.26777.cc | 20041.com | 500000518.com | 3788ff.com | x83377.com | o45638.com | 4997k.com | www.196073.com | www.874918.com | www.35918l.com | www.6678576.com | www.6880ee.com | www.88166n.com | www.99827.com | www.x100100.com | www.r22365.com | www.6aobo.com | 228888l.com | 61324455.com | bet365visa.com | 38398.com | 80368r.com | 713348.com | 6137g.net | 2546o.com | P35ss.com | www.236380.com | www.638807.com | www.445888a.com | www.2934j.com | www.50064p.com | www.yh7772.com | www.668679.com | www.8905f.com | www.1754h.com | www.a30666.vip | www.sscb00.cc | www.cp67771.com | www.597567d.com | www.642222.com | www.vns7312.com | www.663929.com | www.v58854.com | www.560404.com | www.56520w.com | www.365665.com | www.28758h.com | www.3089e.com | www.wn2058.com | www.a1a333.cc | www.573495470.com | bg555666.com | www.k8084.com | www.pu0012.com | www.zun371.com | www.4123vv.com | www.y5578.com | www.js69ll.cc | www.vns6266.com | www.85770e.com | www.7720a.com | www.066119.com | www.js16123.com | www.j30226.com | www.09569i.com | www.666204.com | www.21819q.com | www.220122a.com | www.hg0817.com | www.2822msc.com | www.58665g.com | www.28000x.com | www.cn365b.com | www.k3410.com | www.86339r.com | www.1117.com | www.sx139971.com | www.68993272.com | www.86677.com | www.xj778899.com | www.3208.com | www.50732r.com | www.371f.cc | www.855085.com | www.506729.com | www.80767i.com | 3122e.com | 27878qq.com | 6728.com | h4389.com | 8977xx.com | 2677yyy.com | www.653505.com | www.88837f.com | www.330246.com | www.5504b.com | www.6880oo.com | www.184088.com | www.16065l.com | www.7793n.com | www.911050.com | www.330832.com | 2132.com | 883399f.com | 5309w.com | 00774zz.com | 21866i.com | www.3459c.com | www.hg035.com | www.ggs.99233s.com | www.458633.com | www.950058.com | www.5086x.com | www.580671.com | 8011.cc | 3233yl.com | 4231.com | 71245.com | www.wnsr280.com | www.a4116.com | www.98698n.com | www.56011c.com | www.50732k.com | www.786126.com | 15856e.com | 59599a.com | 6487sss.com | js5651js.com | www.4880d.com | www.c44pp.com | www.626332.com | www.16878h.com | www.506237.com | 0638.cn | 5309b.com | 66876e.com | www.1112558.com | www.447858.com | www.3032kk.com | www.50732d.com | www.544242.com | 23800s.com | 063910.com | 2709b.com | www.pj5715.com | www.c5c66.com | www.bet3651689.com | www.5881.cc | www.54400o.com | 728055.com | 26668w.com | www.ylg05.com | www.lb22222.com | www.7920k.com | www.gai50.com | 11yy8331.com | 304daohang.com | 2649kk.com | www.vip36059.com | www.ii6241.com | www.313999.cc | www.761996.com | 20174466.com | 53262t.com | www.v6689.com | www.dafabetbogg.com | www.7240h.com | www.840202.com | 11qq8332.com | 9994cc16.com | www.hjdc2001.vip | www.732156.com | www.55676x.com | www.901397.com | 5443h.com | 2757c.com | www.00829c.com | www.hg173h.com | www.68689s.com | www.038079.com | ooo0022.com | 52688h.com | www.223349.com | www.6889772.com | www.511622.com | 3467l.com | 168cp-k.com | www.312778.com | www.hr255.com | www.587989.com | vip31445.com | 7141hh.com | www.hg7850.com | www.538445.com | www.330985.com | wb3223.com | www.4123vv.com | www.6616008.com | www.36787h.com | bbb7570.com | 2346333.com | www.44221.com | www.38775tt.com | www.659789.com | 365188.bet | sss5144.com | www.5504s.com | www.50064y.com | 3844ff.com | xx7742.com | www.958500.com | www.954321f.com | www.43131u.com | uu01234.com | www.5955333.com | www.5446o.com | www.477070.com | bet111000.com | www.20909l.com | www.79095z.com | www.617787.com | 14341434.com | www.8124d.com | www.1429d1.com | www.769179.com | ylzz322.com | www.betll365.com | www.0169b.com | www.hm6333.com | 28824x.com | www.405776.com | www.3066bb.com | www.677038.com | svip394.com | www.333133o.com | www.835993.com | www.193629.com | 57157.com | www.345188.com | www.7714d.com | 4809b.com | jj3189.com | www.19019l.com | www.935506.com | 4182n.com | www.00829j.com | www.924924.com | bj0222.com | 8030c.com | www.307922.com | www.ct6678.com | 65456.com | www.5454i.com | www.019988.com | aipin66.me | 89892kk.com | www.xpjok.com | www.254568.com | jinsha.tm | www.4699g.com | www.c5635.com | 918tx.com | www.hg2098.com | www.77802z.com | rrr5682.com | www.hg3636.com | www.x888678.com | 5005h.com | www.888xin2.com | www.xyh6001.com | blr6644.com | 8577m.cc | www.620932.com | www.51515u.com | feicai0938.com | www.bwin940.co | www.178775.com | 8901u.com | www.009319.com | www.178311.com | 3122w.com | www.sha4111.com | www.081501.com | 131www.net | www.yh234f.com | 32424k.com | vn13588.me | www.493337.com | 5437n.com | www.js507710.com | www.33pjjt.com | 89892uu.com | www.laok111.com | www.975277.com | 89777l.com | www.849558.com | www.99677c.com | pjzhejiang.com | www.33352055.com | www.66730.cc | 7508r.com | www.00013.net | www.755907.com | bet28q.com | www.hg8gg.com | p5377.com | www.68666j.com | www.68993229.com | 7742xx.com | www.e30226.com | www.41518z.com | 4018kk.com | www.jjjj007.com | www.501237.com | 123456dd.cc | www.78680y.com | cp019.com | www.d50336.com | www.ascp1.com | 112x.net | www.115496.com | 6175x.com | www.660649.com | www.022m.cc | 112u.net | www.530016.com | 150055.com | www.i55106.com | www.hm8222.com | 62222z.com | www.32031t.com | 998e.cc | www.741199b.com | www.621410.com | 5589921.com | www.5859118.com | 11018p.com | www.799666h.com | www.43131n.com | www.63877e.com | www.9149i.com | bet36550000.com | www.7225g.com | 1591vvv.com | www.pj7686.com | www.458178.com | www.1869m.com | www.51515j.com | 3482s.com | www.5517ccc.com | 9566279.com | www.82899.com | www.127169.com | www.76060q.com | www.3479aa.com | gggg19927.com | www.4520055.com | 0289r.com | www.7334c.com | 2934o.com | www.91221.com | www.095005.com | www.vip6277.com | www.csgc8.com | mgm3242k.com | www.hg0088.so | hg10t.com | www.2544g5.com | 1104016.com | www.85857e.com | 5003ttt.com | www.hg3348.com | www.083552.com | www.3643x.com | www.693670.com | www.yh66609.com | www.857t.com | 2373a.com | www.60007y.com | 22qq8331.com | www.843881.com | 55967l.com | www.3434bbb.com | 4775511.com | www.l32031.com | 33qq8332.com | www.9170116.com | j15gg.com | www.4694x.com | 5528839.com | www.535666h.com | 11989m.com | www.61345.cc | 2805j.com | www.c46.com | yin076.com | www.58118g.com | 37amjs.com | www.26123ee.com |