<xmp id="kmuss"><menu id="kmuss"></menu>
 • <menu id="kmuss"></menu>
  <tt id="kmuss"><sup id="kmuss"></sup></tt>
  <menu id="kmuss"></menu>
 • <xmp id="kmuss"><nav id="kmuss"></nav>
  <input id="kmuss"></input>
  <nav id="kmuss"><code id="kmuss"></code></nav>
  <menu id="kmuss"></menu>
  <input id="kmuss"></input>
 • <xmp id="kmuss"><nav id="kmuss"></nav>

  感恩母校

  六年級作文492字
  作者:胡芳芳
 •  
 •  
 • zhōu
 • xiàng
 • zhèn
 • zhōng
 • xīn
 • xiǎo
 • xué
 • liù
 • ?
 •    
 •  
 • bān
 •  
 • fāng
 • fāng
 •  
 •  周巷鎮中心小學六(1)班 胡芳芳 
 •  
 • 
 •  
 •  
 • shí
 • guāng
 • rěn
 • rǎn
 •  
 • zhǎ
 • yǎn
 • jiān
 • liù
 • nián
 • de
 • xiǎo
 • xué
 • shēng
 • huó
 • jiù
 •  時光荏苒,眨眼間六年的小學生活就
 • zhè
 • yàng
 • shì
 • le
 •  
 • jiù
 • hǎo
 • xiàng
 • chǎng
 • duǎn
 • zàn
 • què
 • měi
 • hǎo
 • de
 • mèng
 • 這樣逝去了。就好像一場短暫卻美好的夢
 •  
 •  
 •  
 • 。 
 •  
 •  
 • hái
 • qīng
 • chǔ
 •  
 • liù
 • nián
 • qián
 •  
 • zhe
 •  我還清楚地記得,六年前,我拉著爸
 • de
 • shǒu
 • zǒu
 • jìn
 • zhè
 • xiào
 • yuán
 •  
 • xīn
 • zhōng
 • yǒu
 • duì
 • xiǎo
 • xué
 • shēng
 • 爸的手走進這個校園。心中既有對小學生
 • huó
 • de
 • xiàng
 • wǎng
 •  
 • yǒu
 • duì
 • xiǎo
 • xué
 • shēng
 • huó
 • de
 • diǎn
 • diǎn
 • hài
 • 活的向往,也有對小學生活的一點點害怕
 •  
 • shì
 •  
 • shuí
 • xiǎng
 • dào
 •  
 • zhǎ
 • yǎn
 • jiān
 • cóng
 • yīn
 • 。可是,誰想到,一眨眼間我從一個不喑
 • shì
 • shì
 • de
 •  
 • xiǎo
 • tóu
 •  
 •  
 • zhǎng
 • chéng
 • le
 • yǒu
 • zhī
 • shí
 •  
 • 世事的“小丫頭”,長成了一個有知識,
 • dǒng
 • mào
 • de
 • shǎo
 • nián
 •  
 • zhè
 •  
 • dōu
 • shì
 •  
 • lǎo
 • shī
 • de
 • xīn
 • qín
 • 懂禮貌的少年。這 都是 老師的辛勤付
 • chū
 • ya
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 出呀!  
 •  
 •  
 • jìng
 • ài
 • de
 • lǎo
 • shī
 •  
 • zhè
 • liù
 • nián
 • lái
 • nín
 • duì
 • men
 • huò
 • yán
 •  敬愛的老師,這六年來您對我們或嚴
 • huò
 • sōng
 •  
 • huò
 • shuō
 • huò
 •  
 • shì
 •  
 • yǒu
 • diǎn
 • kěn
 • ?
 • 或松,或說或責。可是,有一點可以肯定
 •  
 • zhè
 • shì
 • wéi
 • le
 • men
 • hǎo
 •  
 • lǎo
 • shī
 • zài
 • zhāng
 • zhāng
 • jiǎng
 • zhuàng
 • hòu
 • :這是為了我們好!老師在一張張獎狀后
 • miàn
 •  
 • shì
 • nín
 • xīn
 • qín
 • de
 • hàn
 • shuǐ
 •  
 • zài
 • xiān
 • yàn
 • de
 •  
 • 面,是您辛勤的汗水;在一個個鮮艷的“
 •          
 •  
 • fèn
 • hòu
 • miàn
 •  
 • shì
 • nín
 • tāo
 • tāo
 • jué
 • de
 • jiāo
 • dǎo
 •  
 • lǎo
 • shī
 •  
 • 100”分后面,是您滔滔不絕的教導。老師,
 • shì
 • nín
 • wéi
 • le
 • ràng
 • men
 • shàng
 • táng
 • yǒu
 • de
 •  
 • ?g
 • 是您為了讓我們上一堂有趣的課,不惜花
 • fèi
 • de
 • shí
 • jiān
 • xiě
 • jiāo
 • àn
 •  
 • lǎo
 • shī
 •  
 • shì
 • nín
 • wéi
 • le
 • ?
 • 費自己的時間寫教案;老師,是您為了輔
 • dǎo
 • men
 • zuò
 • zuò
 •  
 • yòng
 • shí
 • jiān
 • chá
 • yuè
 • liào
 •  
 • 導我們做作業,利用課余時間查閱資料…
 •  
 • wéi
 • le
 • men
 •  
 • nín
 • chū
 • le
 • tài
 • duō
 • tài
 • duō
 •  
 • zài
 • men
 • …為了我們,您付出了太多太多。在我們
 • xīn
 • zhōng
 •  
 • nín
 • jǐn
 • shì
 • wèi
 • lǎo
 • shī
 •  
 • gèng
 • shì
 • wèi
 • zhì
 • yǒu
 • 心中,您不僅是一位老師,更是一位摯友
 •  
 • wèi
 • qīn
 • rén
 •  
 •  
 •  
 • 、一位親人! 
 •  
 •  
 • ò
 •  
 • tóng
 • xué
 • men
 •  
 • liù
 • nián
 • de
 • tóng
 • chuāng
 • yǒu
 • ràng
 • men
 •  哦!同學們,六年的同窗友誼讓我們
 • xué
 • huì
 • le
 • zuò
 •  
 • zhù
 • chí
 •  
 • yǒu
 • ràng
 • men
 • 學會了合作,互助與扶持。友誼讓我們互
 • xiàng
 • bāng
 • zhù
 •  
 •  
 • ràng
 • men
 • jiān
 • chí
 •  
 •  
 • fèn
 • dòu
 • 相幫助、鼓勵。讓我們堅持、努力、奮斗
 •  
 •  
 •  
 • ! 
 •  
 •  
 • rán
 • ér
 •  
 • zuì
 • zhí
 • gǎn
 • xiè
 • jiù
 • shì
 • xiào
 •  
 • shì
 •  然而,最值得感謝得就是母校。是母
 • xiào
 • ràng
 • men
 • yǒu
 • xué
 • de
 • tiān
 •  
 • shì
 • xiào
 • ràng
 • men
 • míng
 • 校讓我們有學習的天地。是母校讓我們明
 • bái
 • zuò
 • rén
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 白做人…… 
 •  
 •  
 • qiān
 • yán
 • wàn
 •  
 • huì
 • chéng
 • huà
 •  
 • xiào
 •  
 • xiè
 • xiè
 •  千言萬語,匯成一句話:母校,謝謝
 • nín
 •  
 •  
 • 您 
 •  
 • 
   
  無注音版:
   
    周巷鎮中心小學六(1)班 胡芳芳
   
   
   時光荏苒,眨眼間六年的小學生活就這樣逝去了。就好像一場短暫卻美好的夢。
   
    我還清楚地記得,六年前,我拉著爸爸的手走進這個校園。心中既有對小學生活的向往,也有對小學生活的一點點害怕。可是,誰想到,一眨眼間我從一個不喑世事的“小丫頭”,長成了一個有知識,懂禮貌的少年。這 都是 老師的辛勤付出呀!
   
   
   敬愛的老師,這六年來您對我們或嚴或松,或說或責。可是,有一點可以肯定:這是為了我們好!老師在一張張獎狀后面,是您辛勤的汗水;在一個個鮮艷的“100”分后面,是您滔滔不絕的教導。老師,是您為了讓我們上一堂有趣的課,不惜花費自己的時間寫教案;老師,是您為了輔導我們做作業,利用課余時間查閱資料……為了我們,您付出了太多太多。在我們心中,您不僅是一位老師,更是一位摯友、一位親人!
   
    哦!同學們,六年的同窗友誼讓我們學會了合作,互助與扶持。友誼讓我們互相幫助、鼓勵。讓我們堅持、努力、奮斗!
   
    然而,最值得感謝得就是母校。是母校讓我們有學習的天地。是母校讓我們明白做人……
   
    千言萬語,匯成一句話:母校,謝謝您
   
   

   母校,我們愛您

   六年級作文710字
   作者:未知
  •  
  • xiào
  •  
  • men
  • ài
  • nín
  • 母校,我們愛您
  •  
  •  
  • běi
  • jīng
  • shì
  • cháo
  • yáng
  •  
  • tuán
  • jié
  • èr
  • xiǎo
  • liù
  • nián
  •  北京市朝陽區 團結湖二小六年級一
  • bān
  •  
  • 班 蘇怡
  • 閱讀全文

   20年以后的母校

   六年級作文728字
   作者:未知
  •  
  •       
  • nián
  • hòu
  • de
  • xiào
  • 20年以后的母校
  •  
  •  
  • guǎng
  • dōng
  • shěng
  • guǎng
  • zhōu
  • shì
  •  
  • tiān
  • lóng
  • dòng
  • huá
  • měi
  • yīng
  •  廣東省廣州市 天河區龍洞華美英語
  • shí
  • yàn
  • xué
  • xiào
  •    
  • bān
  •  
  • zhāng
  • 實驗學校3班 張璐璐
  • 閱讀全文

   感恩父母

   六年級作文1191字
   作者:未知
  •  
  •  
  •  
  • gǎn
  • ēn
  •  
  •  感恩父母 
  •  
  • men
  • cóng
  • lái
  •  
  • tīng
  • dào
  • zhè
  • wèn
  •  
  • jiā
  • kěn
  • 我們從哪里來?聽到這個問題,大家肯
  • ?
  • dōu
  • huì
  • shuō
  •  
  • shì
  • men
  • dài
  • dào
  • shì
  • jiè
  • shàng
  • lái
  • de
  • 定都會說,是父母把我們帶到世界上來的
  • 閱讀全文

   感恩父母

   六年級作文1177字
   作者:呂子涵
  • gǎn
  • ēn
  • 感恩父母
  •  
  • shù
  • yáng
  • xiàn
  • shí
  • yàn
  • xiǎo
  • xué
  •  
  • hán
  • 沭陽縣實驗小學 呂子涵
  •  
  • yǒu
  • shǒu
  • jiào
  •  
  • gǎn
  • ēn
  • de
  • xīn
  •  
  •  
  • zhōng
  • yǒu
  • 有一首歌叫《感恩的心》,歌中有一句
  • 閱讀全文

   感恩

   六年級作文752字
   作者:磁效應
  •  
  • luò
  • zài
  • kōng
  • zhōng
  • pán
  • xuán
  •  
  • xiě
  • zhe
  • gǎn
  • ēn
  • de
  • 落葉在空中盤旋,譜寫著一曲感恩的樂
  • zhāng
  •  
  • shì
  • shù
  • duì
  • yǎng
  • de
  • gǎn
  • ēn
  •  
  • bái
  • yún
  • 章,那是大樹對滋養它大地的感恩;白云
  • zài
  • wèi
  • lán
  • de
  • tiān
  • kōng
  • zhōng
  • piāo
  • dàng
  •  
  • huì
  • huà
  • zhe
  • gǎn
  • 在蔚藍的天空中飄蕩,繪畫著那一幅幅感
  • 閱讀全文

   感恩老師

   六年級作文682字
   作者:趙帥謙
  • xiān
  • ?g
  • gǎn
  • ēn
  •  
  • yīn
  • wéi
  • rùn
  • shèng
  • kāi
  •  
  • shù
  • 鮮花感恩雨露,因為雨露滋潤它盛開;樹
  • gǎn
  • ēn
  • yáng
  • guāng
  •  
  • yīn
  • wéi
  • yáng
  • guāng
  • ràng
  • chéng
  • zhǎng
  •  
  • gāo
  • shān
  • gǎn
  • 木感恩陽光,因為陽光讓它成長;高山感
  • ēn
  •  
  • yīn
  • wéi
  • ràng
  • gāo
  • sǒng
  •  
  •  
  • ér
  • gǎn
  • 恩大地,因為大地讓它高聳……而我則感
  • 閱讀全文

   感恩

   六年級作文953字
   作者:陳悅欣
  •  
  •  
  • xiān
  • ?g
  • gǎn
  • ēn
  •  
  • yīn
  • wéi
  • rùn
  • chéng
  • zhǎng
  •  鮮花感恩雨露,因為雨露滋潤它成長
  •  
  • xióng
  • yīng
  • gǎn
  • ēn
  • lán
  • tiān
  •  
  • yīn
  • wéi
  • lán
  • tiān
  • ràng
  • áo
  • xiáng
  •  
  • gāo
  • ;雄鷹感恩藍天,因為藍天讓它翱翔;高
  • shān
  • gǎn
  • ēn
  •  
  • yīn
  • wéi
  • shǐ
  • gāo
  • sǒng
  •  
  • ér
  • gǎn
  • 山感恩大地,因為大地使它高聳;而我感
  • 閱讀全文

   放飛感恩的心

   六年級作文562字
   作者:未知
  •  
  •  
  • xiǎo
  • shí
  • hòu
  •  
  • de
  • zhèn
  •  
  • wa
  • wa
  •  
  •  
  •  
  • de
  •  小時候,我的一陣“哇哇……”的哭
  • shēng
  •  
  • jiù
  • wéi
  • de
  • diào
  • fán
  • nǎo
  •  
  • ér
  • xiàn
  • zài
  •  
  • 聲,父母就為我的調皮煩惱;而現在,父
  • yào
  • wéi
  • de
  • xué
  • kùn
  • nǎo
  •  
  • yǎng
  • le
  • xīn
  • shēng
  • 母也要為我的學習困惱,滋養了一個新生
  • 閱讀全文

   觀《感恩》》有感

   六年級作文688字
   作者:李雪嬌
  •  
  •  
  • guān
  •  
  •  
  • gǎn
  • ēn
  •  
  •  
  • yǒu
  • gǎn
  •  
  •  
  •  觀〈〈感恩〉〉有感 
  •  
  •  
  • xīng
  • xià
  •  
  • men
  • kàn
  • le
  • jiāo
  • piàn
  •  
  •  星期五下午,我們看了一部教育片。
  • zōu
  • lǎo
  • shī
  • suī
  • rán
  • méi
  • yǒu
  • yòng
  • jīng
  • tiān
  • dòng
  • de
  • háo
  • yán
  • zhuàng
  •  
  • 鄒老師雖然沒有用驚天動地的豪言壯語,
  • 閱讀全文

   別了,我愛的母校

   六年級作文432字
   作者:章明慧
  •  
  •  
  • diǎn
  • jiāng
  • lái
  • lín
  •  
  • cóng
  •  
  • huì
  •  畢業典禮即將來臨,從此,我會離你
  • yuǎn
  • 遠去
  •  
  •  
  • xiào
  •  
  • qīn
  • ài
  • de
  • xiào
  •  
  • shì
  • qiān
  • wàn
  • ér
  •  母校,我親愛的母校,我是你千萬兒
  • 閱讀全文

   讀《成長感恩的心》有感

   六年級作文671字
   作者:費佳蕙
  •  
  •  
  • huà
  • shuō
  • hǎo
  •  
  • yuàn
  • chéng
  • fēng
  • wàn
  • làng
  •  
  • gān
  • miàn
  •  俗話說得好“愿乘風破萬里浪,甘面
  • shí
  • nián
  • shū
  •  
  •  
  • zuò
  • wéi
  • xiǎo
  • xué
  • shēng
  •  
  • xué
  • shì
  • men
  • 壁讀十年書”。作為小學生,學習是我們
  • de
  • rèn
  •  
  • shū
  • yīng
  • shì
  • men
  • de
  • ài
  • hǎo
  •  
  • 的責任,讀書也應是我們的愛好。我也喜
  • 閱讀全文

   告別母校

   六年級作文617字
   作者:王棟
  •  
  •  
  • tiān
  • kōng
  • jiù
  • shì
  • yàng
  • zhàn
  • lán
  •  
  • yún
  • duǒ
  • rán
  • shì
  •  天空依舊是那樣湛藍,云朵依然是那
  • yàng
  • jié
  • bái
  •  
  • de
  • yáng
  • guāng
  • zhào
  • shè
  • zài
  • liǎn
  • shàng
  •  
  • zhè
  • shì
  • duō
  • 樣潔白,和煦的陽光照射在臉上,這是多
  • me
  • wēn
  • nuǎn
  •  
  • ér
  • qīng
  • sōng
  • kuài
  • de
  • xīn
  •  
  • fǎng
  • bèi
  • 么溫暖。而我那顆輕松快樂的心,仿佛被
  • 閱讀全文

   給母校的建議

   六年級作文537字
   作者:魔法小白…
  • zūn
  • jìng
  • de
  • xiào
  • zhǎng
  •  
  • 尊敬的校長:
  •  
  •  
  • wèi
  • lán
  • de
  • tiān
  • kōng
  • shì
  • xiǎo
  • niǎo
  • de
  • jiā
  •  
  • qīng
  • chè
  • de
  • liú
  •  蔚藍的天空是小鳥的家,清澈的河流
  • shì
  • ér
  • de
  • jiā
  •  
  • měi
  • de
  • xiào
  • yuán
  • shì
  • men
  • gòng
  • tóng
  • de
  • jiā
  • 是魚兒的家,美麗的校園是我們共同的家
  • 閱讀全文

   話別—寫給母校

   六年級作文552字
   作者:余沛
  •  
  •  
  • huà
  • bié
  •    
  • xiě
  • gěi
  • xiào
  •  
  •  
  •  話別-寫給母校 
  •  
  •  
  •  
  • yòu
  • zǒu
  • zài
  • shú
  • de
  • xiào
  • yuán
  •  
  • kàn
  • zhe
  •  我又一次走在熟悉的校園里,看著
  • xiào
  • yuán
  • de
  • zhuān
  •  
  • cǎo
  •  
  • kàn
  • zhe
  • jīng
  • 校園里的一磚一瓦,一草一木;看著已經
  • 閱讀全文

   感恩母親

   六年級作文1587字
   作者:王旭杰
  •  
  •  
  • gǎn
  •  
  • ēn
  •  
  •  
  • qīn
  •  
  •  
  •  感 恩 母 親 
  •  
  •  
  •  
  • wáng
  • jié
  •  
  •  
  •  
  •  王旭杰  
  •  
  •  
  •  
  • bái
  • yún
  • zài
  • wèi
  • lán
  • de
  • tiān
  • kōng
  • zhōng
  • piāo
  • dàng
  •  
  • huì
  • zhì
  • chū
  •  白云在蔚藍的天空中飄蕩,繪制出
  • 閱讀全文

   給母校的一封信

   六年級作文564字
   作者:牛哥
  •  
  •  
  • gěi
  • xiào
  • de
  • fēng
  • xìn
  •  給母校的一封信
  •  
  • jìng
  • ài
  • de
  • xiào
  • 敬愛的母校
  •  
  •  
  • nín
  • hǎo
  •  
  •  您好!
  • 閱讀全文

   感恩媽媽

   六年級作文1550字
   作者:陳蓓
  •  
  •  
  • zài
  • rén
  • de
  • shēng
  • dāng
  • zhōng
  •  
  • yào
  • gǎn
  • xiè
  • de
  • rén
  • hěn
  •  在一個人的一生當中,要感謝的人很
  • duō
  •  
  •  
  • gǎn
  • xiè
  • xīn
  • qín
  • péi
  • men
  • de
  • lǎo
  • shī
  •  
  • gǎn
  • 多,比如:感謝辛勤培育我們的老師、感
  • xiè
  • zhēn
  • chéng
  • dài
  • rén
  • de
  • tóng
  • xué
  •  
  • gǎn
  • xiè
  • jiù
  • shāng
  • de
  • shēng
  • 謝真誠待人的同學、感謝救死扶傷的醫生
  • 閱讀全文

   感恩父母

   六年級作文558字
   作者:康鈺
  •  
  •  
  • gǎn
  • ēn
  •  感恩父母
  •  
  •  
  •  
  •  
  • gǎn
  • ēn
  • de
  • xīn
  •  
  • gǎn
  • xiè
  • yǒu
  •  
  • bàn
  • shēng
  •  “感恩的心,感謝有你,伴我一生
  •  
  • ràng
  • yǒu
  • yǒng
  • zuò
  •  
  • gǎn
  • ēn
  • de
  • xīn
  •  
  • gǎn
  • xiè
  • ,讓我有勇氣做我自己,感恩的心,感謝
  • 閱讀全文

   感恩的心

   六年級作文1702字
   作者:夏影
  •  
  •  
  •  
  • lái
  • ǒu
  • rán
  •  
  • xiàng
  • chén
  •  
  • yǒu
  • shuí
  • kàn
  •  “我來自偶然,像一顆塵土,有誰看
  • chū
  • de
  • cuì
  • ruò
  •  
  • lái
  • fāng
  •  
  • qíng
  • guī
  • chù
  •  
  • 出我的脆弱。我來自何方,我情歸何處,
  • shuí
  • zài
  • xià
  • huàn
  •  
  • měi
  • dāng
  •  
  • gǎn
  • ēn
  • de
  • xīn
  •  
  • zhè
  • 誰在下一刻呼喚我”每當“感恩的心”這
  • 閱讀全文

   已離開母校的我

   六年級作文455字
   作者:李鈺漩
  •  
  •  
  • kāi
  • xiào
  • de
  •  
  • zài
  • guò
  • zhè
  • shǔ
  • jiǎ
  •  已離開母校的我,再度過這一個暑假
  •  
  • jiù
  • shì
  • míng
  • zhèng
  • yán
  • shùn
  • de
  • chū
  • zhōng
  • shēng
  • le
  •  
  • kāi
  • ,我就是名正言順的初中生了,已離開母
  • xiào
  • de
  •  
  • jiù
  • shì
  • kāi
  • le
  • zuì
  • hǎo
  • de
  • péng
  • yǒu
  •  
  •  
  • 校的我,也就是離開了我最好的朋友——
  • 閱讀全文

   感恩母校

   六年級作文492字
   作者:胡芳芳
  •  
  •  
  • zhōu
  • xiàng
  • zhèn
  • zhōng
  • xīn
  • xiǎo
  • xué
  • liù
  • ?
  •    
  •  
  • bān
  •  
  • fāng
  • fāng
  •  
  •  周巷鎮中心小學六(1)班 胡芳芳 
  •  
  • 
  •  
  •  
  • shí
  • guāng
  • rěn
  • rǎn
  •  
  • zhǎ
  • yǎn
  • jiān
  • liù
  • nián
  • de
  • xiǎo
  • xué
  • shēng
  • huó
  • jiù
  •  時光荏苒,眨眼間六年的小學生活就
  • 閱讀全文

   我還有一顆感恩的心

   六年級作文451字
   作者:陳清
  • hái
  • yǒu
  • gǎn
  • ēn
  • de
  • xīn
  •  
  •  
  • 我還有一顆感恩的心 
  •  
  •  
  • zhōu
  • xiàng
  • zhèn
  • zhōng
  • xīn
  • xiǎo
  • xué
  • liù
  • ?
  •    
  •  
  • bān
  •  
  • chén
  • qīng
  •  
  •  
  •  周巷鎮中心小學六(1)班 陳清 
  •  
  •  
  •  
  • hái
  • yǒu
  • gǎn
  • ēn
  • de
  • xīn
  •  
  • huò
  • jīn
  • de
  • xīn
  • shēng
  •  “我還有一顆感恩的心”霍金的心聲
  • 閱讀全文

   深愛母校

   六年級作文527字
   作者:游繡月
  •  
  •  
  • jìng
  • jìng
  • lái
  • dào
  • zhè
  • xué
  • xiào
  •  
  • qīng
  • qīng
  • wén
  • zhe
  • zhè
  • fēn
  •  靜靜地來到這學校,輕輕地聞著這芬
  • fāng
  • de
  •  
  • zhè
  • de
  • qiē
  • dōu
  • shì
  • me
  • wēn
  • nuǎn
  •  
  • 芳的氣息,這里的一切都是那么溫暖、和
  • xié
  •  
  • bàn
  • zhe
  • lǎng
  • lǎng
  • de
  • shū
  • shēng
  •  
  • chūn
  • qiū
  •  
  • liù
  • 諧。伴著朗朗的讀書聲,幾度春秋,我六
  • 閱讀全文

   再見了,母校!

   六年級作文408字
   作者:張天巍
  • men
  • lǎng
  • lǎng
  • de
  • shū
  • shēng
  •  
  • cāo
  • chǎng
  • shàng
  •  
  • hái
  • liú
  • zhe
  • men
  • 我們朗朗的讀書聲;操場上,還留著我們
  • bēn
  • pǎo
  • jiǎo
  • jiàn
  • de
  • shēn
  • yǐng
  •  
  • duō
  • me
  • xiǎng
  • liú
  • zhù
  • xiē
  • wēn
  • nuǎn
  • ér
  • 奔跑矯健的身影。多么想留住那些溫暖而
  • yòu
  • měi
  • hǎo
  • de
  • ā
  •  
  •  
  •  
  • 又美好的日子啊! 
  • 閱讀全文

   再見了,母校!再見了,親愛的伙伴!

   六年級作文450字
   作者:許夢楠
  • bīn
  • hǎi
  • xué
  • xiào
  •  
  •    
  • nián
  •    
  • bān
  •  
  • mèng
  • nán
  • 濱海學校 62班 許夢楠
  •  
  •  
  • shí
  • guāng
  • fēi
  • shì
  •  
  • zhuǎn
  • yǎn
  • jiān
  •  
  •    
  • nián
  • de
  • tóng
  • chuāng
  • shēng
  •  時光飛逝,轉眼間,6年的同窗生涯默
  •  
  • dàn
  • jiāo
  • shì
  •  
  • hái
  • huí
  • xiǎng
  • zhe
  • men
  • lǎng
  • lǎng
  • de
  • 默離去,但教室里,還回響著我們朗朗的
  • 閱讀全文

   我學會了感恩

   六年級作文702字
   作者:陳藝文
  • xué
  • huì
  • le
  • gǎn
  • ēn
  •  
  •  
  • 我學會了感恩 
  • hóng
  • yàn
  • wài
  • xué
  • xiào
  • liù
  • nián
  •  
  • chén
  • wén
  •  
  •  
  •  
  • 鴻雁外語學校六年級 陳藝文  
  •  
  •  
  • cóng
  • xiǎo
  • dào
  •  
  • zhí
  • shēng
  • huó
  • zài
  • diǎn
  • diǎn
  •  從小到大,一直生活在父母點點滴滴
  • 閱讀全文

   我學會了感恩

   六年級作文1005字
   作者:王建瑩
  • xué
  • huì
  • le
  • gǎn
  • ēn
  •  
  •  
  • 我學會了感恩 
  •  
  •  
  • hóng
  • yàn
  • wài
  • xué
  • xiào
  • liù
  • nián
  •  
  • wáng
  • ?
  • yíng
  •  
  •  
  •  鴻雁外語學校六年級 王建瑩 
  •  
  •  
  • zài
  • guó
  • wài
  • yǒu
  • gǎn
  • ēn
  • jiē
  •  
  • rén
  • men
  • huì
  • zhǔn
  • bèi
  • fēng
  •  在國外有一個感恩節,人們會準備豐
  • 閱讀全文

   懷念母校

   六年級作文542字
   作者:龐鈺濱
  •  
  •  
  • huái
  • niàn
  • de
  • xiào
  •  
  • liù
  • suì
  • bàn
  • jiù
  • zài
  • zhàn
  • jiāng
  • shì
  •  懷念我的母校,我六歲半就在湛江市
  • chén
  • guāng
  • xiǎo
  • xué
  • shū
  •  
  • zài
  • shàng
  • wán
  • èr
  • nián
  • xià
  • de
  • shí
  • hòu
  • 晨光小學讀書,在上完二年級下冊的時候
  •  
  • biàn
  • yào
  • lái
  • shēn
  • zhèn
  • shū
  • le
  •  
  • ,我便要來深圳讀書了。
  • 閱讀全文

   別了,母校

   六年級作文774字
   作者:落日回頭
  •  
  •  
  • bié
  • le
  •  
  • xiào
  •  
  •  
  •  別了,母校 
  •  
  •  
  • kàn
  • le
  • liù
  • nián
  • de
  • zhè
  • běn
  • shū
  • jīng
  • jiē
  • jìn
  • zuì
  • hòu
  •  看了六年的這本書已經接近最后一頁
  •  
  • shì
  • wéi
  • le
  • xià
  • běn
  • shū
  • ér
  • dài
  •  
  • hái
  • shì
  • wéi
  • le
  • fàng
  • xià
  • 。是為了下一本書而期待,還是為了放下
  • 閱讀全文
  蚂蚁彩票平台蚂蚁彩票主页蚂蚁彩票网站蚂蚁彩票官网蚂蚁彩票娱乐 www.55268j.vip | www.jinshagg.com | www.303464.com | www.hg7842.com | 11uu8331.com | www.js552.com | kk38648.com | www.682542.com | www.hg55328.com | o2490.com | www.38775tt.com | 77882007.com | www.771645.com | www.48599.com | 56988mm.com | www.ihg5566.com | 2546s.com | 55331t.com | www.16181f.com | b4647.com | www.874966.com | www.hxcp300.com | 30019ee.com | www.5856873.com | www.6cw.org | P37.com | 0286.com | www.530961.com | www.242333.com | m0003.com | www.hm6788.com | www.40686b.com | 4747.com | www.2222y.cc | www.873999.com | 98345g.com | www.6364g.com | www.ttn88.com | 39390524.com | www.hy5502.com | www.797077.com | jx2300.com | www.7515aa.com | www.hxcp300.com | js01.app | www.943977.com | www.hk278.com | ii01234.com | www.646377.com | www.hjcp22.com | 55797g.com | www.422626.com | www.47727.net | 7141bb.com | 2021b.com | www.40288l.com | www.48696.com | 1123222.com | www.586806.com | www.d32126.cc | 3473o.com | www.83033p.com | www.www-9644.com | 4018hh.com | www.560265.com | www.bwinyz46.com | 1wns.com | 1259c.com | www.61233s.com | www.875808.com | hhgz0077.com | www.50026v.com | www.38775ww.com | www.o32126.cc | 4288a.com | www.022n.cc | www.hg8059.com | 3522v.vip | 1168l.com | www.984709.com | www.yh8461.com | 4189222.com | www.278203.com | www.8905x.com | www.1504.com | 8037hhh.com | MM98.top | www.80075c.com | www.8888883.com | 660fh.com | 34g35.com | www.49956l.com | www.45066.com | 69990e.com | 2542277.com | www.caim4.com | 5360f.com | www.585277.com | www.0612j.com | www.v99950.com | 01234mm.com | 175030.com | www.dayou566.com | www.871817.com | 228888w.com | jss1150.cn | www.35czj.com | www.678js333.com | www.287720.com | 33318d.com | m88.com | www.05czj.com | www.tyc8138.com | www.0099hg.com | 1422.cc | xbo198.com | www.36166w.com | www.19019p.com | www.28758k.com | 8037q.com | www.068657.com | www.0194005.com | www.607967.com | www.653507.com | ee40033.com | 8381ll.com | www.29277w.com | www.4058zz.com | www.365815n.com | 61322299.com | 9697444.com | www.49956e.com | www.51876.cc | www.417920.com | www.82788.com | 3844nn.com | 08778n.com | 1305800.com | www.988456.vip | www.hn58qp.com | www.gd68199.com | www.hg5588.net | bbo626.com | dh5145.com | www.77802e.com | www.2109c.com | www.flb177.com | www.01593.com | www.223456j.com | 3059.com | 9365.com | 88535e.com | www.544093.com | www.35155y.com | www.91779k.com | www.4394.com | www.kelake22.com | www.y1311.com | 4066nn.com | js559.net | 3678ww.com | www.703890.com | www.08588a.com | www.g7764.com | www.005828.com | www.8188zr.com | n2306.com | 2jsiii.com | 28824a.com | 2649bb.com | www.309939.com | www.sygj4.com | www.4323e.com | www.40288m.com | www.c5c11.com | www.xz1088.com | www.39695z.com | 88y66.vip | 2096w.com | f7742.com | 7779822.com | www.32123o.com | www.788464.com | www.3005x.com | www.89777m.com | www.30350c.com | www.0057d.com | www.4519.com | www.xinhao77.com | www.55268uu.com | www.lpj789.com | 123456dd.cc | v62365.com | 3482l.com | 3679pp.com | z45638.com | feicai0311.com | 074f7.com | 26444l.com | 79964c.com | www.210155.com | www.142336.com | www.vns518.com | www.4123ll.com | 7js345.com | www8827.com | ee0385.com | kbf3525.com | 56944.com | 7052004.com | 78808f.com | 9922477.com | 99bo.me | jjjj19927.com | 20771199.com | 4809y.com | 3258v.com | 22117g.com | x33y.vip | yth67.com | 87363a.com | 69443366.com | 2214z.com | 5856ggg.com | 4541r.com | k70111.com | js551.com | 060785.cn | p45638.com | h8381.com | ylg11111.com | www.longfa110.com | www.wxr44.com | www.hg968.com | www.995f.net | www.hgw675.com | www.352233.com | www.998855j.com | www.497875.com | www.0099xpj.net | www.80188t.com | www.47506.cn | www.3398744.com | www.hg77033.com | www.99677j.com | www.31847.com | www.c5635.com | www.838552.com | www.541638.com | www.178397.com | 2618o.com | q2894.com | xh999.com | 4270ee.com | w3405.com | 3379cc.com | www.aicaicc.com | www.f5566.com | www.624444d.com | www.77731k.com | www.64566e.com | www.48330d.com | www.54400n.com | www.hj8987.com | www.439863.com | n444000.com | 6944009.com | 82365n.com | ww38648.com | www.81866k.com | www.8814e5.com | www.03808.com | www.6663ylg.com | www.zzyl69.com | www.66201.cc | www.503990.com | 0241h.com | 6177012.com | 08159c.com | 18775k.com | www.25288a.com | www.333010.com | www.185145.com | www.4331y.com | www.789199a.com | www.77801o.com | 61329966.com | 3656991.com | 15a4.net | www.hg0423.com | www.4996dl.com | www.8d222.com | www.844141.com | zhcp68.com | 5478444.com | 3379ll.com | www.66615hh.com | www.288988c.com | www.68993237.com | www.683505.com | 8790b.com | 0805o.com | bb888bb888.com | www.006071.com | 5478d.com | 3009o.com | www.66146.net | www.00778k.com | www.81678g.com | www.545669.com | 80567m.com | pj200.cc | www.10050939.com | www.39937.com | www.hc2788.com | p2894.com | 3846y.com | www.pjgansu.com | www.2233suncity.com | www.9989586.com | www.675120.com | 7u3777.com | dzjgw9999.com | www.246123.com | www.852225.com | www.754880.com | 667766u.com | m99345.am | www.huangguan1088.com | www.pj1707.com | www.akw0.com | 6868pp.cc | mf709.com | www.js737737.com | www.db486.com | www.567630.com | rauuu.com | 1064.com | www.682260.com | www.41518h.com | 9030d.com | 18aobo.com | www.hga8181.com | www.7240w.com | www.330276.com | 666365.bet | www.pj6653.com | www.1111yh.vip | www.27czj.com | 73567tg13.com | 3189y.com | www.5966ddd.com | www.66376m.com | 4635588.com | 22296oo.com | www.352233.com | www.76520z.com | v3544.com | 3136oo.com | www.t4042.com | www.22010.cc | xpj44444.vip | www.b3653.com | www.8080999h.com | www.257660.com | www.sx1844.com | 4636644.com | 0747b.com | www.79500i.com | www.ji224.com | 727720.com | www.bwin599.com | www.088365.com | www.33997u.com | tz6.com | www.2945j.com | www.33qxc.com | qj-vip.com | www.8694q.com | www.sj5558.com | 3131d.cc | www.6033k.com | www.79095g.com | www.001857.com | 7439.com | www.biying940vip.com | www.286276.com | netsoft2012.com | www.boao555.com | www.cp8001.cc | ys-57.co | www.hg9777.com | www.5086v.com | 1077tt.com | www.e2229e.com | www.35918t.com | 5003p.com | www.06797r.com | www.81233q.com | 15a31.net | www.4938m.com | www.460433.com | 1294l.com | www.8455z.com | www.50026c.com | 9411ccc.com | www.xb0029.com | www.08588z.com | www.fcff8.com | v9s.com | www.15b19.net | www.3126q.com | 77112007.com | www.938d.cc | www.673730.com | 33ss8332.com | www.5446uu.com | www.178769.com | 22296rr.com | www.3383066.com | hg993.cc | www.msc44.la | www.513.vip | 435797.com | www.8967d.com | www.49956i.com | 1463h.com | www.37377i.com | hjcp22.com | www.4901a.com | www.713667.com | 500000744.com | www.40288p.com | hg999333q.com | www.hg0770.com | www.hf5887.com | wz11939.com | www.88553.com | a8159.cc | www.399777.com | www.596702.com | am9.cc | www.js7583.com | 060fff.com | www.ggr.99233r.com | 69111i.com | www.gef777.com | www.2632z.com | 45637y.com | www.07679i.com | 2618q.com | www.23394.com | 64899.com | www.87680z.com | www.c6712.com | 111122xx.com | www.js7551.com | 3678ooo.com | www.9b008.com | hh1331.com | www.t7888.com | www.66332u.com | www.7893w28.com | www.al5678.com | www.86339g.com | 60957777.com | www.15365d.com | 2381a.com | www.860389.com | 00nn8331.com | www.msc60.com | www.001879.com | www.7025a.com | www.616144.com | www.65533vip.com | www.c6121.com | 2618zz.com | www.1368f.cc | 111122cc.com | www.5086h.com | 5443c.com | www.33588j.com | 500000458.com | www.80767x.com | bk080.net | www.334777.com | 5309x.com | www.222067a.com? | 7605c.com | www.169097.com | 20055577.com | www.75538c.com | 6175oo.com | www.35155s.com | 8290p.com | www.0014z.com | 4123ee.com | www.976616.com | www.664848.com | www.635893.com | www.sb9907.com | www.234269.com | www.hg2958.com | xpj6602.com | www.05044.com | 99151i.com | www.356062.com | 405087.com | www.44118c.com | n21148.com | www.168749.com | 2643w.com | www.hx6611.com | www.h7444.com | www.178379.com | www.093779.com | 2851d.com | www.hg173e.com | 4270ll.com | www.333999qipai.com | 80850u.com | www.7777hv.com | www.4759ll.com | www.325826.com | www.68003.com | 1434l.com | www.4963rr.com | 0207200.com | www.5679527.com | 4025a.com | www.08588z.com | www.b3653.com | www.258015.com | www.g78306.com | 156050.com | www.97828y.vip | 7989w.com | www.rcw567.com | www.bd0088.com | 889345.com | www.478378.com | 6118i.com | www.c6882.com | www.16639.com | 33599ee.com | www.3w222.com | pj31.com | www.623190.com | www.814c.com | zhcp26.com | www.xy52.cc | www.hg444.tv | 99ff940.com | www.sha0066.com | hwapp1.com | www.c134.vip | www.8888855555.com | 1434p.com | www.8582vv.com | www.hg05567.com | 82093.com | www.7225z.com | 22ee8331.com | www.558401.com | www.r8877.com | m4255.com | www.qucp3.com | 5004qq.com | www.63606i.com | 2546v.com | www.43131p.com | www.009329.com | ued888.com | www.345583.com | www.198930.com | xpj5004.com | www.657630.com | www.cscp.bet | 8547o.com | www.602469.com | www.20199kk.com | hh38648.com | www.luck887.com | www.rgcp111.com | 052979.com | www.511079.com | www.38345i.com | 2078y.com | www.299058.com | www.bwinyz43.com | 2844j.com | 00gg8331.com | www.abc288.com | www.404ks.com | 1312166.com | www.365380dh.com | www.hg22331.com | 8557i.com | www.clh1.com | www.l4042.com | 38850055.com | www.204500.com | www.jinsha51.com | 3424o.com | 5429k.com | www.77114l.com | www.1688hg.com | 36406655.com | www.454589.com | www.huangma29.com | j83377.com | vns365c.com | www.50051d.com | www.56748.com | 4556d.com | www.068653.com | www.ba308.com | www.xpj8898.com | 23015.com | www.979738.com | www.3157n.com | 11223885.com | 0729n.com | www.2934i.com | www.61345.cc | 8977.com | 2381ccc.com | www.66ffi.com | www.c948c.com | zhcp70.com | 22115156.com | www.585hc.com | www.38345a.com | 1504.com | 57157k.com | www.802865.com | www.00778o.com | www.4xinhao.com | 1813h.com | www.362477.com | www.70669b.com | www.098842.com | 4289q.com | l00351.com | www.60108s.com | www.3cq3.com | 88119193.com | b2624.com | www.353990.com | www.qiji333.com | www.11114100.com | 11884747.com | 58222f.com | www.4ttz.com | www.a80288.com | www.9996gg.com | 338333.com | 90856x.com | www.2350p.com | www.22mgm777.com | www.sky2888.com | 22117j.com | 4880p.com | www.qm71.com | www.60886g.com | www.xh1111.com | 3379l.com | 04666x.com | www.330175.com | www.0601k.com | www.27363q.com | www.ys0022.com | 3467h.com | jing7770.com | www.976561.com | www.75600y.com | www.qlm588.com | www.6033l.com | 23599k.com | 6423d.com | www.c143.vip | www.k98478.com | www.1008msc.com | www.28758f.com | 22299xx.com | mf704.com | www.224344.com | www.50026y.com | www.8080999b.com | www.555030a.com | www.00018js.com | 888365.com | 496dd.com | www.312299.com | www.50026b.com | www.n3410.com | www.842211.com | www.hj0888.com | 655661133.com | y52777.com | 8180v.com | www.987425.com | www.5856885.com | www.7796877.com | www.91990a.com | hgw168g.com | 40033dd.com | 364860.com | www.66652a.com | www.bxcp5.com | www.2418u.com | www.917056.com | www.260666.com | www.365665.com | feicai0745.com | 0166c.com | 35252e.com | www.52303o.com | www.966829.com | www.16188a.com | www.078121.top | www.725025.com | www.82hhh.com | www.hg444.tw | 4997o.com | 7003xx.com | 9068f.com | 63305z.com | www.247500.com | www.223456h.com | 500000431.com | 4182o.com | 88119f.com | hkmh88.com | 2019j.cc | www.81233o.com | www.773593.com | www.22505.cc | www.hg27288.com | www.9464001.com | www.t32939.com | www.hj829.com | www.slr000.com | www.hg3598.com | 1082.com | 2381c.com | 00ss8331.com | 4488zzz.com | 50067n.com | yuhe.in | zz1916.com | 0015pp.com | 61327766.com | www.67258a.com | www.lf888.club | www.901833.com | www.8039m.com | www.80065f.com | www.37266m.com | www.blr9944.com | www.88325m.com | www.4996gs.com | www.28000f.com | www.x456x.com | www.622msc.com | www.666478.com | www.48588c.com | www.v82888.com | www.77537i.com | www.7893900.com | www.ylhg2828.com | www.bm1100.vip | 9421sx2.com | 8742mm.com | 5005b.com | 5651.com | bg345.com | 3146.com | 38822211.com | 47300.com | 5446bb.com | 5144x.com | 7736j.com | www.mg4354.com | www.glc22.com | www.wn2098.com | www.ylg5999.com | www.amh50.com | www.8124t.com | www.xinhao4455.com | www.7669f.net | www.xpj9878.com | www.67797h.com | www.599suncity.com | www.klcpdd.com | www.28481166.com | www.w9630.com | www.40042.com | p2306.com | ylzz1.cc | 3678oo.com | 4152r.com | 87965kk.com | rr2649.com | 8901x.com | www.wn2098.com | www.2090988.com | www.1818xpj.com | www.0098.cc | www.932285555.com | 7720q.com | 3778yy.com | hd8449.com | zhcp66.com | www.1869m.com | www.hg3733.com | www.0003yh.com | www.2850899.com | www.c7201.com | www.j32031.com | www.x99678.com | www.61233z.com | www.csgc8.com | www.501264.com | 0004661.com | 1859002.com | 22207f.com | 5456a.com | 97799c.com | www.357996.com | www.914511.com | www.5966iii.com | www.huangma23.com | www.555999qipai.com | www.65707r.com | www.921599.com | www.106056.com | 58222f.com | 08778l.com | pj911c.cc | 79889b.com | www.746128.com | www.gh5550033.com | 35222h.com | 2805y.com | www.yh8210.com | www.kk7788.com | www.8473m.com | www.0343t.com | www.3479x.com | www.370155.com | 84511.com | 5566074.com | 20772222.com | www.7435w.com | www.xpj180.com | www.673888h.com | www.ww.68203e.com | www.hx1162.com | 6824.com | 5856fff.com | 473042.com | www.xinhao2233.com | www.3195555.com | www.v01888.com | www.80075b.com | www.603774.com | 00dd8331.com | 3846aaa.com | 5004dd.com | www.mg7088.com | www.5981n.com | www.bet73f.com | www.629965.com | 131jj.net | 4288oo.com | www.629554.com | www.791555.com | www.0383.com | www.065wy.com | 667766o.com | 1458i.com | 55155s.com | www.609494.com | www.62979y.com | www.5095s.com | 33sb.com | 2190b.com | 883399x.com | www.sun0009.com | www.79095n.com | www.222hy.cc | 3379pp.com | 33668.com | www.pj80888.com | www.5966xxx.com | www.ylylc03.com | www.djcp007.com | 2685js.com | 59889v.com | www.448336.com | www.12136k.com | www.904867.com | 7894.com | 71017g.com | www.33302a6.com | www.99552ss.com | www.cp8009.cc | 1691266.com | 88214.net | www.dafa3.cc | www.1449.com | www.611306.com | 53262aa.com | 7141ww.com | www.0866.com | www.6613622.com | www.109076.com | w69441133.com | www.333222l.com | www.pj88y.com | www.1248i.cc | 3844h.com | 444000h.com | www.068500.com | www.234567.pw | www.357256.com | amblrdc.net | www.9374q.com | www.wnsr3526.com | www.8039z.com | 470178.com | 8290g.com | www.hg8265.com | www.bet73x.com | 26119b.com | 53358n.com | www.pj5955.com | www.065835.com | www.54400v.com | 5295.com | www.lefa888.com | www.ejylc12.com | emz7995.com | ca7701.com | www.vnsr22888.com | www.6033888.com | 8569811i.com | 53t.com | www.79111bb.com | www.41518z.com | 1463j.com | 83086p.com | www.caipiao88.com | www.le05.com | 18775l.com | www.cr4888.com | www.u80288.com | www.607993.com | alpk88.com | www.311sunbet.com | www.4245.com | 9694a.com | 4023g.com | www.808888e.com | www.cb2188.com | pjjiangxi.com | www.7111w.com | www.55717f.com | 7874.com | 131t.net | www.35700bb.com | www.354177.com | 35nn.vip | www.dafabetbogg.com | www.vt34.com | 91333.com | www.xb0023.com | www.91233d.com | 5802ll.com | www.223456w.com | www.59999.am | 5647q.com | www.ab943.com | www.3846h.com | 083900.com | 11161199.com | www.hg33397.com | js58123.com | 99151f.com | www.91779g.com | 129880.net | 0080d.com | www.j2894.com | 1706766.com | 624221.com | www.802sun.com | 55797l.com | www.pjliaoning.com | www.6768993.com | 1624cc.com | www.7025d.com | www.71399q.com | 53059.vip | www.55422o.com | www.yfa3.com | jjj40033.com | www.725025.com | www.444216.com | 97799o.com | www.45598u.com | js8800vip.com | www.4123uu.com | www.6939d.com | 5478y.com | www.367888a.com | www.hu508.com | 66681i.com | www.mm55826.com | www.106326.com | xg6111.com | www.hg7122.com | jinlong01.com | www.222584.com | www.6fk.com | 80368d.com | www.biying990vip.com | n444000.com | www.ca1066.com | www.78949c.com | 1468ccc.com | www.998855o.com | www.170792.com | 55984u.com | www.974209.com | 2004877.com | www.11ledian11.cc | www.303471.com | 365vip07.win | www.37266m.com | 1408y.com | www.2y935.com | www.77801a.com | www.hg250.com | www.50788y.com | 3467v.cc | www.bet63j.com | e61653.com | www.92220746.com | www.870035.com | 59889h.com | www.7886263.com | 2643z.com | www.dyjtaiwan.com | 9694a.com | www.88837w.com | www.982799.com | 7989l.com | www.cp1518.com | vns00oo.com | www.829797h.com | 7779q.cc | www.39266.com | www.173225.com | www.xhtd02.com | www.104ak.com | 8569811u.com | www.97828h.vip | 496.se | www.57800b.com | 0136365.com | www.4786e.com | hg58555.com | www.9679k.com | www.624880.com | www.111893.com | www.3478v.cc | 8036mm.com | www.21202v.com | 91019f.com |