<xmp id="kmuss"><menu id="kmuss"></menu>
 • <menu id="kmuss"></menu>
  <tt id="kmuss"><sup id="kmuss"></sup></tt>
  <menu id="kmuss"></menu>
 • <xmp id="kmuss"><nav id="kmuss"></nav>
  <input id="kmuss"></input>
  <nav id="kmuss"><code id="kmuss"></code></nav>
  <menu id="kmuss"></menu>
  <input id="kmuss"></input>
 • <xmp id="kmuss"><nav id="kmuss"></nav>

  我的爸爸

  六年級作文391字
  作者:qwqwqwqw
 •  
 •  
 • de
 •  
 •  
 •  我的爸爸 
 •  
 •  
 •  
 • de
 • shì
 • jiāo
 • shī
 •  
 • zhǎng
 • pàng
 • pàng
 •  我的爸爸是一個教師,他長得胖胖
 • de
 •  
 • hái
 • dài
 • zhe
 • yǎn
 • jìng
 •  
 • le
 • píng
 • tóu
 •  
 • 的,還戴著一副眼鏡,理了個平頭,個子
 • gāo
 •  
 • 不高。
 •  
 •  
 •  
 • huān
 • yóu
 • yǒng
 •  
 • pǎo
 •  
 • pīng
 • pāng
 • qiú
 •  
 •  爸爸喜歡游泳、跑步、打乒乓球、
 • kàn
 • shū
 •  
 • yóu
 •  
 • 看書、旅游。
 •  
 •  
 •  
 • duì
 • yào
 • qiú
 • hěn
 • yán
 •  
 • jīng
 •    
 • táo
 •  
 •  我爸爸對我要求很嚴,他經/逃?乙
 •  
 •  
 • chǎ
 • bìng
 •  
 • xìng
 • huái
 • wèi
 • jiē
 • huǎng
 • huáng
 • dài
 • liáo
 •  
 • zhuī
 • tíng
 •  
 • ??衩病S幸淮蔚揭晃皇迨寮胰プ隹停?
 • dài
 • níng
 •  
 • sòng
 • huán
 • nián
 • zhí
 • zhōng
 • hái
 •  
 •  
 • yóu
 • dài
 • 迨甯?宋乙桓鲇執笥衷駁鈉還??掖郵迨
 • dài
 • zhǒng
 • xīn
 • yōng
 •  
 • hái
 •  
 •  
 • dǒu
 • xíng
 • dōu
 • yáo
 • yún
 • chù
 •  
 • 迨種薪庸?還??徒蚪蠐形兜爻云鵠矗?
 • hùn
 • diǎn
 • fēi
 •  
 • zhí
 • zhǐ
 • táo
 • dān
 • hái
 • cóng
 • cōng
 •  
 • 諢丶業穆飛希?職紙萄滴宜擔骸霸叢匆?
 • píng
 • huán
 • nián
 • xīn
 • chǎ
 •  
 • yīng
 •  
 • chún
 • shuò
 •  
 • lèng
 •  
 •  
 •  
 • 鲆桓鲇欣衩駁暮⒆櫻?鶉爍?愣?鰨??
 • huǎng
 •  
 • 敵恍弧!
 •  
 •  
 •  
 • yào
 • qiú
 • zuò
 • chéng
 • shí
 • de
 • rén
 •  
 • yǒu
 •  爸爸要求我做一個誠實的人。有一
 • tōu
 • tōu
 • zài
 • fáng
 • jiān
 • kàn
 • diàn
 • shì
 •  
 • jiào
 • kāi
 • mén
 • 次我偷偷在房間里看電視,爸爸叫我開門
 •  
 • gǎn
 • jǐn
 • diàn
 • shì
 • guān
 • le
 •  
 • wèn
 • shuō
 •  
 •  
 • ,我趕緊把電視關了,爸爸問我說:“你
 • zài
 • gàn
 • shí
 • me
 •  
 •  
 • shuō
 •  
 •  
 • zài
 • kàn
 • shū
 •  
 •  
 • kàn
 • 在干什么?”我說:“我在看書”。他看
 • le
 • yǎn
 •  
 • jiù
 • shuō
 •  
 •  
 • zài
 • huǎng
 • shì
 •  
 • mán
 • 了一眼,就說:“你在撒謊不是?你瞞得
 • le
 • ma
 •  
 • zhī
 • cuò
 • ma
 •  
 •  
 • zhī
 • hǎo
 • chéng
 • rèn
 •  
 • 了我嗎?你知錯嗎?”我只好承認。爸爸
 • duì
 • shuō
 •  
 •  
 • zuò
 • cuò
 • le
 • shì
 • yào
 • zhǔ
 • dòng
 • chéng
 • rèn
 •  
 • qiān
 • 對我說:“自己做錯了事要主動承認,千
 • wàn
 • shuō
 • huǎng
 •  
 • zhī
 • cuò
 • jiù
 • gǎi
 • hái
 • shì
 • hǎo
 • hái
 •  
 •  
 • 萬不可說謊,知錯就改還是好孩子。”爸
 • de
 • jiāo
 • huì
 • láo
 • zài
 • xīn
 •  
 • 爸的教誨我牢記在心里。
 •  
 •  
 •  
 • shì
 • yào
 • qiú
 • yán
 • de
 • rén
 •  
 •  我爸爸是一個要求嚴格的人,我喜
 • huān
 •  
 • shì
 • jiāo
 • cóng
 • xiǎo
 • zuò
 • dǒng
 • mào
 • 歡我爸爸,是他教育我從小做一個懂禮貌
 •  
 • chéng
 • shí
 • zhèng
 • zhí
 • de
 • rén
 •  
 • 、誠實正直的人。
 •  
 • 
   
  無注音版:
   
    我的爸爸
   
   
   我的爸爸是一個教師,他長得胖胖的,還戴著一副眼鏡,理了個平頭,個子不高。
   
   爸爸喜歡游泳、跑步、打乒乓球、看書、旅游。
   
   我爸爸對我要求很嚴,他經/逃?乙??衩病S幸淮蔚揭晃皇迨寮胰プ隹停?迨甯?宋乙桓鲇執笥衷駁鈉還??掖郵迨迨種薪庸?還??徒蚪蠐形兜爻云鵠矗?諢丶業穆飛希?職紙萄滴宜擔骸霸叢匆?鲆桓鲇欣衩駁暮⒆櫻?鶉爍?愣?鰨??敵恍弧!
   
   爸爸要求我做一個誠實的人。有一次我偷偷在房間里看電視,爸爸叫我開門,我趕緊把電視關了,爸爸問我說:“你在干什么?”我說:“我在看書”。他看了一眼,就說:“你在撒謊不是?你瞞得了我嗎?你知錯嗎?”我只好承認。爸爸對我說:“自己做錯了事要主動承認,千萬不可說謊,知錯就改還是好孩子。”爸爸的教誨我牢記在心里。
   
   我爸爸是一個要求嚴格的人,我喜歡我爸爸,是他教育我從小做一個懂禮貌、誠實正直的人。
   

   爸爸

   六年級作文531字
   作者:未知
  •  
  • 爸爸
  •  
  •  
  •  
  • xīn
  • jiāng
  • shí
  •  
  • xīn
  • jiāng
  • shí
  • shì
  •  新疆區石河子 新疆石河子市第一
  • xiǎo
  • xué
  •  
  • zhǎn
  • jié
  • 小學 展梓杰
  • 閱讀全文

   “懶”爸爸

   六年級作文1005字
   作者:未知
  •  
  •  
  • lǎn
  •  
  • “懶”爸爸
  •  
  •  
  • běi
  • jīng
  • shì
  • chéng
  •  
  • wài
  • èr
  • xiǎo
  • xué
  • liù
  • nián
  •  北京市西城區 德外第二小學六年級
  •    
  • bān
  •  
  • zhāng
  • lún
  • 3班 張倫
  • 閱讀全文

   “懶”爸爸

   六年級作文1005字
   作者:未知
  •  
  •  
  • lǎn
  •  
  • “懶”爸爸
  •  
  •  
  • běi
  • jīng
  • shì
  • chéng
  •  
  • wài
  • èr
  • xiǎo
  • xué
  • liù
  • nián
  •  北京市西城區 德外第二小學六年級
  •    
  • bān
  •  
  • zhāng
  • lún
  • 3班 張倫
  • 閱讀全文

   爸爸的脾氣

   六年級作文759字
   作者:未知
  •  
  • de
  • 爸爸的脾氣
  •  
  •  
  • nán
  • shěng
  • cháng
  •  
  • cháng
  • shī
  • xiǎo
  • bān
  •  
  • huáng
  •  湖南省常德 常師附小班 黃弋
  •  
  • 
  • 閱讀全文

   我的好爸爸

   六年級作文798字
   作者:未知
  •  
  • de
  • hǎo
  • 我的好爸爸
  •  
  •  
  • guǎng
  • dōng
  • shěng
  • mào
  • míng
  • shì
  •  
  • guǎng
  • dōng
  • shěng
  • mào
  • míng
  • shì
  • diàn
  • bái
  • xiàn
  •  廣東省茂名市 廣東省茂名市電白縣
  • xiǎo
  • xué
  • liù
  • nián
  • bān
  •  
  • chén
  • xiǎo
  • mèi
  • 第一小學六年級五班 陳曉媚
  • 閱讀全文

   我的爸爸

   六年級作文567字
   作者:未知
  •  
  • de
  • 我的爸爸
  •  
  •  
  • jiāng
  • shěng
  • zhèn
  • jiāng
  • dān
  • yáng
  •  
  • dān
  • yáng
  • shì
  • qián
  • ài
  • zhōng
  • xīn
  • xiào
  •  江蘇省鎮江丹陽 丹陽市前艾中心校
  • liù
  • ?
  •    
  •  
  •  
  • shù
  • juān
  • 六(2) 束麗娟
  • 閱讀全文

   勤勞的爸爸

   六年級作文817字
   作者:焦繼成
  • de
  • shì
  • wéi
  • jīng
  • míng
  • néng
  • gàn
  • de
  • yǎng
  • zhū
  • gāo
  • shǒu
  •  
  • 我的爸爸是一為精明能干的養豬高手,他
  • shēn
  • cái
  • gāo
  •  
  • què
  • shí
  • fèn
  • jiàn
  • zhuàng
  •  
  • guāng
  • suī
  • rán
  • 身材不高,卻十分健壯,他目光雖然犀利
  • què
  • fàn
  • xiáng
  •  
  • yǒu
  • hēi
  • de
  • bǎng
  • dàn
  • káng
  • zhe
  • fán
  • zhòng
  • 卻不泛慈祥,他黝黑的臂膀不但扛著繁重
  • 閱讀全文

   爸爸的手

   六年級作文1684字
   作者:李子佩
  •  
  • de
  • shǒu
  • 爸爸的手
  •  
  • shǎn
  • shěng
  • chéng
  • chéng
  • xiàn
  • chéng
  • guān
  • xiǎo
  • liù
  • shí
  • bān
  •  
  • 陜西省澄城縣城關一小六十一班 李子
  • pèi
  • 閱讀全文

   勤勞的爸爸

   六年級作文817字
   作者:焦繼成
  • de
  • shì
  • wéi
  • jīng
  • míng
  • néng
  • gàn
  • de
  • yǎng
  • zhū
  • gāo
  • shǒu
  •  
  • 我的爸爸是一為精明能干的養豬高手,他
  • shēn
  • cái
  • gāo
  •  
  • què
  • shí
  • fèn
  • jiàn
  • zhuàng
  •  
  • guāng
  • suī
  • rán
  • 身材不高,卻十分健壯,他目光雖然犀利
  • què
  • fàn
  • xiáng
  •  
  • yǒu
  • hēi
  • de
  • bǎng
  • dàn
  • káng
  • zhe
  • fán
  • zhòng
  • 卻不泛慈祥,他黝黑的臂膀不但扛著繁重
  • 閱讀全文

   爸爸教育了我

   六年級作文387字
   作者:張洪愷
  •  
  •  
  • jiāo
  • le
  •  
  •  
  • de
  • zài
  • è
  • ěr
  • duō
  •  爸爸教育了我 我的爸爸在鄂爾多
  • shì
  • pán
  • jǐng
  • zhèn
  • gōng
  • zuò
  •  
  • gōng
  • zuò
  • fēi
  • cháng
  •  
  • 斯市棋盤井鎮工作。他工作非常努力,他
  • yǒu
  • hěn
  • qiáng
  • de
  • jìng
  • jīng
  • shén
  •  
  • jīng
  • cháng
  • jiā
  • bān
  • jiā
  • dào
  • shēn
  • 有很強的敬業精神,他經常加班加到深夜
  • 閱讀全文

   爸爸媽媽,我想對你們說

   六年級作文330字
   作者:王蘇鴻
  •  
  • xiǎng
  • duì
  • men
  • shuō
  • 爸爸媽媽,我想對你們說
  •  
  • nèi
  • méng
  • yàn
  • nào
  • ěr
  • shì
  • shí
  • yàn
  • xiǎo
  • xué
  • liù
  • bān
  • wáng
  • 內蒙古巴彥淖爾市實驗小學六四班王蘇
  • hóng
  • 閱讀全文

   爸爸的故事

   六年級作文639字
   作者:黃躍珊
  •  
  • de
  • shì
  • 爸爸的故事
  •  
  •  
  • biān
  • zhe
  • xiǎo
  • shí
  • biān
  • jīng
  • cǎi
  • zǒu
  •  我一邊踢著小石子一邊無精打采地走
  • zhe
  •  
  • tài
  • yáng
  • chū
  • hūn
  • àn
  • de
  • guāng
  •  
  • zài
  • wéi
  • nán
  • guò
  • 著。太陽發出昏暗的光,似乎在為我難過
  • 閱讀全文

   斤爸爸媽媽的一封信

   六年級作文806字
   作者:謝文靜
  • qīn
  • ài
  • de
  •  
  • 親愛的爸爸媽媽:
  •  
  •  
  • nín
  • men
  • hǎo
  •  
  • zhè
  • shì
  • xiě
  • xìn
  • gěi
  •  您們好!這也許是我第一次寫信給你
  • men
  •  
  • zhī
  • dào
  • gāi
  • shuō
  • xiē
  • shí
  • me
  • hǎo
  •  
  • jiù
  • xiān
  • lái
  • tán
  • 們,也不知道該說些什么好,那就先來談
  • 閱讀全文

   我的爸爸

   六年級作文395字
   作者:小鵬鵬愛…
  •  
  • de
  • 我的爸爸
  •  
  • de
  • shì
  • gāo
  • ǎi
  •  
  • yǒu
  • gāo
  • gāo
  • 我的爸爸是一個個子不高不矮,有高高
  • de
  •  
  • shēn
  • yǎn
  • jīng
  • de
  • rén
  •  
  • gěi
  • rén
  • gǎn
  • jiào
  • jiù
  • 的鼻子,深色眼睛的人,給人第一感覺就
  • 閱讀全文

   給爸爸畫像

   六年級作文464字
   作者:申政云
  • gěi
  • huà
  • xiàng
  •  
  • dào
  • zhēn
  • xiàn
  • shǔ
  • guāng
  • xiǎo
  • xué
  • liù
  • nián
  • ?
  •    
  •  
  • 給爸爸畫像 道真縣曙光小學六年級(2
  • bān
  •  
  • shēn
  • zhèng
  • yún
  •  
  •  
  • yǒu
  • hěn
  • xiōng
  • de
  •  
  • 班 申政云 我有一個很兇的爸爸。他
  • zuǐ
  • chún
  • hòu
  • hòu
  • de
  •  
  • yǎn
  • jīng
  • xiàng
  • táo
  •  
  • wān
  • xiàng
  • xiàng
  • 嘴唇厚厚的,眼睛像葡萄,彎得像大象牙
  • 閱讀全文

   我的爸爸

   六年級作文496字
   作者:小鵬鵬愛…
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • de
  •  我的爸爸
  •  
  •  
  •  
  • tài
  • xiàn
  • chéng
  • guān
  • zhèn
  • sān
  • xiǎo
  • xué
  • liù
  • ?
  •    
  •  
  • bān
  •  
  •  太和縣城關鎮第三小學六(2)班 
  • 閱讀全文

   愛“撒謊”的爸爸

   六年級作文618字
   作者:任永收
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • de
  • jīn
  • nián
  •       
  • suì
  • le
  •  
  • zhǎng
  • de
  • yòu
  • gāo
  • yòu
  • shòu
  •  
  • cóng
  • 我的爸爸今年41歲了,長的又高又瘦,從
  • lái
  • jiù
  •  
  • dàn
  • shì
  •  
  • yǒu
  • fēi
  • cháng
  • de
  •  
  • 來就不打我。但是,他有一個非常大的“
  • 閱讀全文

   “五星上將”—— 爸爸

   六年級作文599字
   作者:小瓜呆
  •  
  • de
  • bān
  •  
  • guǒ
  • yòng
  • xīng
  • lái
  • píng
  • 我的爸爸可不一般,如果用五星來評他
  •  
  • jiù
  • shì
  • wèi
  •  
  • xīng
  • shàng
  • jiāng
  •  
  •  
  • ,那爸爸就是一位“五星上將”!
  •  
  • xīng
  •  
  •  
  • xiào
  • shùn
  • xīng
  •  
  • shì
  • chū
  • le
  • míng
  • de
  • xiào
  • 一星——孝順星。爸爸是出了名的大孝
  • 閱讀全文

   我的爸爸

   六年級作文141字
   作者:陸永杰
  •  
  • de
  • 我的爸爸
  •  
  •  
  • de
  • fēi
  • cháng
  • téng
  • ài
  • guān
  • xīn
  • de
  • shì
  • yǒu
  •  我的爸爸非常疼愛我他關心我的事有
  • hěn
  • duō
  • dàn
  • yìn
  • xiàng
  • zuì
  • shēn
  • de
  • jiàn
  • shì
  • shì
  • zài
  • fēng
  • jiāo
  • jiā
  • 很多但我印象最深的一件事是在風雨交加
  • 閱讀全文

   爸爸的皺紋

   六年級作文82字
   作者:徐瑤
  • de
  • zhòu
  • wén
  •  
  • jiù
  • xiàng
  • shì
  • xiǎo
  • chuán
  • yǐn
  • de
  • ?
  • làng
  •  
  • 爸爸的皺紋 就像是小船引起的波浪 它
  • shǐ
  • xiǎng
  •  
  • qīng
  • chè
  • de
  • shuǐ
  •  
  • de
  • zhòu
  • wén
  •  
  • zǒng
  • 使我想起 清澈的湖水 爸爸的皺紋 總
  • shì
  • ruò
  • yǐn
  • ruò
  • xiàn
  • de
  •  
  • shǐ
  • dān
  • xīn
  • xiǎo
  • chuán
  • huì
  • fān
  • le
  • chuán
  •  
  • 是若隱若現的 使我擔心小船會翻了船 
  • 閱讀全文

   爸爸

   六年級作文837字
   作者:鄭舒心
  •  
  •  
  •  爸爸
  •  
  •  
  • ?
  • huáng
  • xiǎo
  • xué
  • liù
  • nián
  •  
  • zhèng
  • shū
  • xīn
  •  
  •  (黃河路小學六年級 鄭舒心)
  •  
  •  
  • zài
  • rén
  • shēng
  • dào
  • zhōng
  •  
  • zuì
  • shú
  • de
  • shì
  • de
  •  在我人生道路中,我最熟悉的是我的
  • 閱讀全文

   爸爸,我錯了

   六年級作文713字
   作者:陳婷
  •  
  •  
  •  
  • cuò
  • le
  •  
  •  
  •  
  •  爸爸,我錯了  
  • lóng
  • wén
  • měi
  • xiǎo
  • xué
  •  
  • liù
  • nián
  •  
  • chén
  • tíng
  •  
  •  
  • 龍文區孚美小學 六年級 陳婷 
  •  
  • 
  • 閱讀全文

   爸爸,為何不讓我孝敬您?

   六年級作文606字
   作者:卜曉輝
  •  
  •  
  • ?
  • tiě
  • bái
  • xiāng
  • zhōng
  • xīn
  • xiǎo
  • xué
  • liù
  • nián
  • ?
  •    
  •  
  • bān
  •  (鐵爐白族鄉中心小學六年級(1)班
  •  
  • bo
  • xiǎo
  • huī
  •  
  • 卜曉輝)
  •  
  •  
  •  
  •             
  • nián
  • qiū
  • de
  • xīng
  • èr
  • qīng
  • chén
  •  
  • tóng
  •  2008年秋季的一個星期二清晨,我和同
  • 閱讀全文

   爸爸

   六年級作文1022字
   作者:楊海燕
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  爸爸 
  •  
  •  
  • zài
  • xué
  • huì
  • xiě
  • zuò
  • wén
  • kāi
  • shǐ
  •  
  • hěn
  • shǎo
  •  
  •  
  •  在我學會寫作文開始,很少——幾乎
  • méi
  • yǒu
  • xiě
  • guò
  •  
  • duō
  • shù
  • shì
  • de
  • shì
  •    
  • kèn
  • 沒有寫過我爸爸,多數是我媽媽的事/裉煳
  • 閱讀全文

   給爸爸媽媽的一封信

   六年級作文991字
   作者:張宏圖
  •  
  •  
  • gěi
  • de
  • fēng
  • xìn
  •  
  •  
  •  給爸爸媽媽的一封信 
  • pàn
  • zhèn
  • zhōng
  • xīn
  • xiǎo
  • xué
  • liù
  • nián
  • bān
  •  
  • zhāng
  • hóng
  •  
  •  
  • 河畔鎮中心小學六年級四班 張宏圖 
  •  
  • qīn
  • ài
  • de
  •  
  •  
  •  
  • 親愛的爸爸媽媽: 
  • 閱讀全文

   我的爸爸

   六年級作文475字
   作者:牛奶
  •  
  •  
  • yǒu
  • guān
  • xīn
  • téng
  • ài
  • de
  • de
  • hǎo
  •  
  •  我有一個關心我疼愛我的的好爸爸。
  • gāo
  • gāo
  • de
  •  
  • jiàn
  • zhuàng
  • de
  • shēn
  • cái
  •  
  • jīng
  • cháng
  • chuān
  • jiàn
  • 他高高的個子,健壯的身材,經常穿一件
  • hēi
  • de
  •  
  • liǎn
  • shàng
  • zhǎng
  • zhe
  • shuāng
  • yuán
  • liū
  • liū
  • de
  • 黑色的皮衣服,臉上長著一雙圓溜溜的大
  • 閱讀全文

   爸爸教我學英語

   六年級作文481字
   作者:杜睿
  •  
  •  
  • zhè
  • xué
  • cóng
  • nóng
  • cūn
  • zhuǎn
  • dào
  • le
  • shí
  • de
  • píng
  • shí
  •  這學期我從農村轉到了離石的和平實
  • yàn
  • xiǎo
  • xué
  •  
  • qián
  • cóng
  • lái
  • méi
  • xué
  • guò
  • yīng
  •  
  • zhè
  • xué
  • 驗小學。以前我從來沒學過英語,這學期
  • píng
  • shí
  • yàn
  • xiǎo
  • xué
  • kāi
  • shè
  • le
  • yīng
  •  
  • lǎo
  • shī
  • jiǎng
  • de
  • 和平實驗小學開設了英語課,老師講的我
  • 閱讀全文

   給爸爸媽媽的一封信

   六年級作文555字
   作者:興興
  • qīn
  • ài
  • de
  •  
  • 親愛的爸爸媽媽:
  •  
  •  
  • men
  • hǎo
  •  
  • zài
  • jiā
  • shí
  • huò
  • men
  • guò
  • de
  • hǎo
  • ma
  •  你們好,我不在家時或你們過的好嗎
  •  
  • suī
  • rán
  • měi
  • zhōu
  • liù
  • dōu
  • huí
  • jiā
  •  
  • dàn
  • dōu
  • méi
  • yǒu
  • wèn
  • guò
  • men
  • ?雖然每周六都回家,但都沒有問過你們
  • 閱讀全文

   我的爸爸

   六年級作文391字
   作者:qwqwqwqw
  •  
  •  
  • de
  •  
  •  
  •  我的爸爸 
  •  
  •  
  •  
  • de
  • shì
  • jiāo
  • shī
  •  
  • zhǎng
  • pàng
  • pàng
  •  我的爸爸是一個教師,他長得胖胖
  • de
  •  
  • hái
  • dài
  • zhe
  • yǎn
  • jìng
  •  
  • le
  • píng
  • tóu
  •  
  • 的,還戴著一副眼鏡,理了個平頭,個子
  • 閱讀全文

   我的爸爸

   六年級作文510字
   作者:康鈺
  •  
  •  
  • de
  •  我的爸爸
  •  
  •  
  •  
  • hěn
  • ài
  • gàn
  • jìng
  •  
  • dàn
  • shì
  • qián
  • hěn
  • hèn
  •  我爸爸很愛干凈,但是我以前很恨
  •  
  • 他。
  • 閱讀全文
  蚂蚁彩票 www.ky1007.com | www.2200ra8.com | hgyz66.com | www.939562.com | www.msc44.la | bwinwww.com | www.99094e.com | 667766k.com | www.530255.com | www.n9163.com | xpjgo7.com | www.56011v.com | 7141nn.com | www.303482.com | www.blg888.com | 5856oo.com | www.8039x.com | www.42424688.com | 8449tt.com | www.62778811.com | www.143800.com | 26668x.com | www.377666n.com | 1077oo.com | www.062166.com | www.4963qq.com | dz3666.com | www.330671.com | www.5555zh.cm | 65786578.net | www.330671.com | www.565578.com | 2146j.com | www.536180.com | www.8850w1.com | f5858.com | www.43131n.com | www.7366004.com | 3169a.com | JS1388k.com | www.5583066.com | 33443885.com | xuexinjun66.cn | www.6678578.com | www.365109b.com | 0245e.com | www.95666w.com | www.88837l.com | 3614n.com | www.71233x.com | www.kelake99.com | 7003zz.com | www.828165.com | www.85857t.com | 9649t.com | www.178281.com | www.4058uu.com | 55885156.com | 9737.me | www.60108t.com | www.tyc55.com | bet111000.com | www.hy5509.com | www.c51kk.vip | ylzz522.com | 12562004.com | www.hg77750.com | www.21365ll.com | 5448099.com | www.930155.com | www.138578.com | amjsc01.com | yh888t.com | www.61233d.com | www.249696.com | 35hh.vip | 55ll8331.com | www.37676.cc | www.00772x.com | www.k88883.com | 930238.com | www.3479a.com | www.11599019.com | www5144.com | bet99969.com | www.962505.com | www.9737cc.me | www.kj638.com | 1634z.com | www.670665.com | www.35252g.com | www.dy6611.com | 55331cc.com | www.324277.com | www.h6630.com | www.xpj1535.com | 2709o.com | 179.com | www.902775.com | www.3032jj.com | www.67797u.com | 3467y.com | 9121903.com | www.35155n.com | www.55549.cc | www.yh3377.cc | 86226.com | 64898d.com | www.00clf.com | www.458633.com | www.6137f.com | feicai0572.com | 4066v.com | www.215135.com | www.9646e.com | www.c44aa.com | www.95679.com | 66185a.net | 22207r.com | www.707250.com | www.js69vv.cc | www.js00369.com | 7508a.com | y1915y.com | www.299058.com | www.xy52aa.com | www.328209.com | www.sb9907.com | 0015ff.com | hg3457.com | www.040438.com | www.585hc.com | www.467155.com | www.c6784.com | 3178ll.com | 4591001.com | 27878mm.com | www.956458.com | www.798345.com | www.c5c55.com | www.yh8894.com | 35252k.com | 76944.com | 866489.com | www.631279.com | www.506600.com | www.333jyh.com | www.00hg444.com | ms024.com | wenetian.net | 11422.cc | 78119966.com | aa3335.com | www.hf5881.com | www.0194000.com | www.bwinyz05.com | www.91gwc.com | www.u8867.com | 3131a.cc | x333.co | wnsr8820.com | x48d.com | o3410.com | www.109026.com | www.le96.com | www.02088.com | www.99552aa.com | www.310935.com | www.xpj1808.com | www.40818f.com | LXYL360.com | 67890nnn.com | 1813h.com | y1915y.com | 56988a.com | 85698i.com | www.192880.com | www.ch8955.com | www.61233n.com | www.7681004.com | www.38775zz.com | www.00772y.com | www.ledian11.cc | www.s33558.com | www.hg0110.com | www.xpj7777.cc | 33115xx.com | v997b.com | 56987yy.com | sb83.com | 4508kk.com | 7508z.com | 2233blg.com | 89777i.com | cc56988.com | 7334t.com | 80850bb.com | www.106326.com | www.775701.com | www.950665.com | www.88ckb.com | www.9155e.com | www.5484b.com | www.53900n.com | www.288963.com | www.81608c.com | www.3a008.com | www.60886g.com | www.1754x.com | www.a30666.vip | www.255837.com | www.ggo.99233o.com | www.6a444.com | www.msc128.com | www.pj6368.com | www.810msc.com | www.988300.com | www.long987.com | www.781msc.com | www.4126n.cc | www.ra8804.com | www.hg55328.com | www.msc60.com | www.333550.com | www.302848.com | www.808777.com | www.dz8789.com | www.081168.net | www.10mscc.com | www.5049n.com | www.bet91488.com | www.ag5555.com | www.32031t.com | www.8003.com | www.61655b.com | www.11303.cc | www.c6121.com | www.684077.com | www.495770.com | pj38839.com | 3807n.com | bet051.com | b68080.com | 67890nnn.com | vns8305.com | www.wan6668888.com | www.25288f.com | www.91293.com | www.tycyl.cc | www.h94600.com | www.16878i.com | www.5623c.com | www.793500.com | www.327556.com | dzc06.com | f2850.com | 29522dd.com | www.975126.com | www.558403.com | 55818v.com | 118888x.com | 50099q.com | hjdc789.com | 9421sx2.com | www.44msc.la | www.998855m.com | www.a88.com | www.4923i.com | www.6fk.com | www.206991.com | 3568m.com | ll00558.com | 00048i.com | 866666q.com | www.vns6036.com | www.yifa325.com | www.620932.com | www.ampj3435.com | www.773593.com | 66744.com | 8381j.com | 76886r.com | www.737.am | www.55422o.com | www.5981u.com | www.72890.com | www.ct6675.com | 3474000.com | 405087.com | feicai0745.com | www.hg3598.com | www.10377.com | www.869934.com | www.5578w.com | www.062866.com | 7726014.com | 159666m.com | www.283804.com | www.77731z.com | www.fg9904.com | www.596353.com | hg0491.com | 1233015.com | www.70.tt | www.rgcp333.com | www.531089.com | www.676285.com | 2466.com | 3169p.com | www.118893.com | www.598012.com | www.2373x.com | 6150h.com | 5856sss.com | www.vns998.com | www.674886.com | www.169097.com | www.127283.com | 239239.com | www.458458.net | www.cscp.bet | www.77801m.com | www.83993e.com | 01578.com | www.0686333.com | www.6805.com | www.5086w.com | 95gamevip1.com | 33kk8331.com | www.js8040.com | www.4440yl.com | www.662517.com | 655660088.com | www.8767700.com | www.hq597.com | www.22603.cc | 52688f.com | u2894.com | www.6y7y.net | www.71233j.com | 76886w.com | hjdc789.com | www.hg474.com | www.2418w.com | www.031079.com | 3559eeee.com | www.pj66615.com | www.0343g.com | www.77114a.com | 77606w.com | www.cj270.com | www.z77929.com | hd2629.com | 500000751.com | www.5956fff.com | www.3890s.com | 73055.vip | 51335u.com | www.gt111999.com | www.729987.com | 8522yyyy.com | www.41685.com | www.28891d.com | 2383oo.com | 7779t.cc | www.969709.com | www.694679.com | hd55331.com | www.370011.com | www.ww.68203e.com | 55545b.com | 2698l.com | www.5099kk.com | www.796933.com | 2214ww.com | www.224333222.com | www.?junzi8888.com | 2190r.com | 22883v.com | www.s2894.com | 888.tf | 1077rrr.com | www.hg8ee.com | www.303470.com | bk080.net | www.c72.com | www.606674.com | 307590.com | www.6766msc.com | www.979133.com | 4461z.com | www.91293.com | www.lqc6.com | l67890.com | www.000xy8.com | www.868176.com | 3957v.com | www.888c31.com | www.679822.com | bt1088.com | www.06068.com | www.379802.com | 2455h.com | www.a80288.com | 3822f.com | 88304p.com | www.flb904.com | 3136ww.com | www.4107h.com | www.50788y.com | 9354444.com | www.hg4799.com | www.811597.com | youfa55.vip | www.89677o.com | 2381mmm.com | www.252388.com | www.6482c.com | 33335002.com | www.86939.com | www.803243.com | qmbc4.com | www.9822ab.com | vbet.io | www.701707.com | www.ya270.com | 08159p.com | www.1754p.com | 9068t.com | www.as0005.com | www.yi765.com | w8381.com | www.xpj958.net | 2019rr.cc | www.pj6545.com | www.860958.com | 0033q.cc | www.4331t.com | 33599ff.com | www.77731r.com | bet888000.com | www.62284.com | www.3478g.cc | 2142233.com | www.97828z.vip | 8030m.com | www.83568t.com | 2546w.com | www.770444.com | www.799200.com | 365225d.com | www.dy964.com | www.354277.com | 5429u.com | www.55885h.com | www.a8a8789.com | www.yh7788.bet | 8015r.com | www.80969c.com | dzhcpw.com | www.335503.com | www.324611.com | www.22288806.com | www.927035.com | feicai0712.com | www.65707b.com | 37255.com | www.917004.com | 7599bb.com | www.6057777.com | 26119f.com | www.huangma21.com | 7811ss.com | www.720c51.com | 8520d.com | www.3122t.com | 4195cc.com | www.yz300.com | 2147004.com | www.long86.net | 23800p.com | www.88597.com | 08530002.com | www.55466.com | 500000972.com | www.xam03.com | meigaomei2017.com | www.870000.com | xsj.com | www.2945c.com | yd91.com | www.4136o.com | 838388h.com | www.7225a.com | 01234h.com | www.8905w.com | 2324jjj.com | www.77424.com | w8381.com | www.78949r.com | 3258w.com | www.022v.cc | www.6868xj.com | www.901375.com | www.dh70507.com | www.226705.com | www.js80088.com | dzj223.com | www.55526m.com | bj799.com | www.30350c.com | 4557.com | www.50054g.com | 59964bb.com | www.616888.com | www.0393901.com | 8036vv.com | www.998855w.com | ll8159.cc | www.14168j.com | 4182006.com | www.73gcw.com | www.as0008.com | bet365ok03.com | www.888c31.com | 2505.com | www.4331l.com | 30007m.com | www.874918.com | www.25288i.com | 33775002.com | www.55070x.com | 3559yyyy.com | www.56718.com | www.38200r.com | www.33997e.com | www.79500j.com | u21148.com | www.52072p.com | www.6177a.com | ii4675.com | www.o3065.com | 3846ccc.com | www.52303f.com | www.xhtd4455.com | hg2015.cc | www.c80288.com | 85698w.com | www.980221.com | www.7935444.com | 78666v.com | www.12136v.com | 2978.com | www.351857.com | www.640suncity.com | 0332y.com | www.36166w.com | www.hg4030.com | 0033v.cc | www.12136w.com | 99151f.com | www.36166i.com | www.00773v.com | 9971004.com | www.648148.com | www.7335xx.com | 3950m.com | www.fyyy8.com | www.kk7788.com | ry7722.com | www.3478j.cc | www.hqr66.com | 4323s.com | www.8039a.com | www.mg7088.com | p86811.com | www.29277p.com | www.66gg940.com | 3559s.com | www.89894m.com | www.sbet567.net | 5478y.com | www.78700l.com | www.hg56783.biz | 3225q.com | www.33588b.com | www.0686888.com | 474.com | www.ssme8.com | www.548666.com | 4329822.com | www.493306.com | www.hg8qq.com | 2864e.com | 3678qq.com | www.1449.com | www.668778.com | 0823.com | www.47370.cc | www.643sunbet.com | 8159jjj.cc | www.400662.com | www.4996hz.com | 7979xpj.com | 4379k.com | www.ky1004.com | www.36796.com | 4255ccc.com | www.444216.com | www.4058u.com | 1597442.com | r61788.com | www.29277w.com | www.pj5673.com | 001122332.com | www.183209.com | www.73990d.com | www.1019993.com | 88894f.com | www.hx7766.com | www.79500j.com | 2381g.com | 44115144.com | www.5522t.cc | www.1700.com | 5004dd.com | 80368oo.com | www.71gcw.com | www.705905.com | 14891489.com | 55323k.com | www.c135.vip | www.55mgm777.com | www.38200i.com | 3066nnn.com | www.530961.com | www.4102e.com | www.29886s.com | 5856www.com | www.88065a.com | www.81608y.com | www.1112290.com | wnsbc.com | 5144s.com | www.3478a.cc | www.0011xpj.net | www.76060t.com | ctxdh.com | www.234329.com | www.6889782.com | www.026789.com | 6220i.com | x48q.com | www.791561.com | www.634505.hk | www.33885940.com | 26668n.com | 8520f.com | www.cb7188.com | www.369403.com | www.704178.com | 9649c.com | 88850pp.com | www.805357.com | www.c94600.com | www.xz1088.com | 495663.com | 53206655.com | 3131.cc | www.33598m.com | www.2bet005.com | www.25288q.com | bj299.com | 7240z.com | www.361929.com | www.sx139972.com | www.8839zz.com | www.hg6339.com | 1294o.com | 2222k11.com | www.675066.com | www.9g9g9g.com | www.0057f.com | www.77537x.com | mf709.com | j84105.com | www.33112v.com | www.7793n.com | www.69989f.com | www.00355c.com | www.9566879.com | 1775a.com | 6220ss.com | www.178952.com | www.66095.cc | www.106846.com | www.581777.com | www.79884.com | 4028722.com | 6396x.com | 16888d.com | www.599849.com | www.96386l.com | www.06820j.com | www.01416.com | www.28758k.com | x72227.com | 680556.com | 3189zz.com | www.549377.com | www.35155y.com | www.752848.com | www.3846m.com | www.z47.cc | ee360360.cn | 00556132.com | 66300.org | xh15555.com | www.339208.com | www.2688cai.com | www.9989586.com | www.08bet8.com | www.848033.com | www.7772558.com | 667766d.com | 22959.com | ff555.com | 33333ylg.com | 7720776.com | www.713799.com | www.9149k.com | www.f98478.com | www.6880oo.com | www.55526x.com | www.msc51.com | www.9068gg.com | 4136n.com | 2997778.com | s3405.com | aaa2267.com | 6269ee.com | 1483f.com | www.52303e.com | www.608850.com | www.cly6.com | www.50051j.com | www.yh68073.com | www.742588.com | www.6880zz.com | www.50054.com | www.569389.com | www.w8586.com | www.365815x.com | www.hg1898.com | 4195k.com | gc.cc | 23800v.com | jj00558.com | 4288c.com | x15666.com | 746.com | 567940.com | 3392958.com | 1101885.com | 10800999.com | 3mgmiii.com | hg321.org | 7744vn77.com | 1427.com | 6601wz.com | bfvip88.com | 21866b.com | 9007004.com | 00787.com | qq1331.com | o72227.com | 234905.com | spj5577.com | 6150o.com | bet3659903.com | x292888.com | n888go.com | 11018h.com | 78118866.com | 66876s.com | 9411nnn.com | 54240088.com | 5309u.com | 88850ff.com | 1382.cm | 4694q.com | 7726bbb.com | 2247jj.com | 11005g.com | 3950k.com | 11002007.com | 70118n.com | 256777e.com | k83377.com | www.6491q.com | www.54776.com | www.oo8702.com | www.xpj0028.com | www.5487.com | www.801917.com | www.9737gg.com | www.104665.com | www.2566y9.com | www.55717a.com | www.222067.com | www.27775.cc | www.cpkk6.com | www.738126.com | www.217880.com | 9694j.com | 5478z.com | 4195yy.com | 4426123.com | 3365.com | 2455d.com | www.32126a.net | www.fedxb.com | www.789025.com | www.480084.com | www.hgdc300.com | www.m98478.com | www.51331m.com | www.cai001.vip | www.401271.com | tt888v.com | 883399t.com | shen5588.com | 00773u.com | c388l.com | www.67797w.com | www.747808.com | www.38345v.com | www.hg33397.com | www.hd8675.com | www.5095g.com | www.504633.com | 1316131.com | 12742m.com | 1552666.com | 2381aa.com | www.8xinhao.com | www.2997701.com | www.7415u.com | www.hg7226.com | www.66907.cc | www.495358.com | 55268.net | 228449.com | 8956789.com | www.4759oo.com | www.pj990.com | www.90j.com | www.3w28.com | www.51331f.com | www.558416.com | 00889193.com | 0610.com | dyjxz.com | www.yh66855.com | www.lzlylc.com | www.40288m.com | www.57578j.com | www.452812.com | 3122y.com | 3868.cc | yin1044.com | www.592433.com | www.1064b.com | www.js69.com | www.643388.com | 3yuhe.com | gg4119.com | vip201538.com | www.801npj.com | www.6662ylg.com | www.15355v.com | www.558610.com | 3016uuu.com | b21148.com | www.63877e.com | www.tmx6872.com | www.68365n.com | www.987428.com | 1098528.com | 32212g.com | www.11166638.com | www.bm118.com | www.55676t.com | www.980158.com | 11nn8331.com | 36403311.com | www.365109c.com | www.58665h.com | www.115107.com | www.501342.com | 0332v.com | 3122m.com | www.hc8888.com | www.s2894.com | www.fcff3.com | 377633.com | 32424e.com | www.h7788l.com | www.1122xpj.net | www.08992.com | 99111hh.com | 4955d.com | www.333133s.com | www.38138h.com | www.3479u.com | 1js345.com | 33002007.com | www.0759563.com | www.958661.com | www.fcsj.com | 25115.am | 2190j.com | www.003344.com | www.9989586.com | www.282990.com | y1458.com | www.lb0011.com | www.57800z.com | www.kc19.com | 11452288.com | 3121v.com | www.gf8888.com | www.77803c.com | 08778d.com | 3522a.vip | www.9956699.com | www.hr1333.com | www.235892.com | 55967h.com | www.8814e7.com | www.506830.com | www.444956.com | 444000yy.com | www.29856.com | www.6880dd.com | www.501206.com | 21366l.com | www.54549900.com | www.58908a.com | www.357165.com | 4461x.com | www.32126b.net | www.hg7226.com | www.026918.com | 50029900.com | www.pj43.com | www.80065r.com | 5309u.com | 88842949.com | www.500cp.cc | www.910282.com | 921330.com | www.j8877.com | www.40288e.com | www.187132.com | 4152e.com | www.hg7211m.com | www.51331c.com | 68228c.com | www.66664400.com | www.1851139.com | www.551475.com | 3679zz.com | www.hg7211z.com | www.34788w.com | 36502w.com | www.222544.com | www.7036ll.com | 760ss.cc | 8189891.com | www.71071m.com | www.536180.com | bcw1234.com | www.cc444.com | www.hjin5.com | 4774466.com | www.9566438.com | www.78949k.com | 47479.com | www.r22365.com | www.0601x.com | 1592w.com | www.kim217.com | www.68365x.com | 89892ee.com | 4638844.com | www.4546500.com | 4233.com | 6641u.com | www.9464005.com | bbs.classic023.com | 23249.com | www.535083.com | 4195x.com | www.912399.com | www.030158.com | 9479c3.com | www.00829y.com | www.365.tv | 8722llll.com | www.wanda00.com | www.77dwj.com | 3566bb.com | www.i7793.com | www.551727.com | 642223.com | www.420086.com | pic.caibw1.com | www.591107.app | www.862239.com | tt6827.com | www.7111w.com | www.5854k.cc | xxx67890.com | www.5049q.com | www.250209.com | 2418009.com | www.12345606.cc | jjj5144.com | www.29886m.com | www.8816o.com | 3471.com | www.209035.com | 4195qq.com | www.hg290.com | www.96386j.com | ggg444000.com | www.dw8844.com | www.394277.com | 35441444.com | www.165888.com | 33bwi.com | www.706222.com | www.188937.com | rr1331.com | www.bet73y.com | 983888f.com | www.rycp051.com | 62105.com | www.alpk8.com | www.2988cai.com | 6261p.com | www.200.cc | 5360i.com | www.72hk.com | www.279556.com | www.yh8009.com | www.36788h.com | 7555y.com | www.4996hb.com | 1389e.com | www.6uu6uu.com | www.361979.com | www.pj550077.com | www.50052q.com | 3566ff.com | www.704901.com | 2016.ag | www.138908.com | 8827xx.com | www.yh8352.com | www.701250.com | 6600mmmm | www.31330.cc | 78332.com | www.48330m.com | l99474.com | www.33111122.com | 1636002.com | www.85857k.com |