<xmp id="kmuss"><menu id="kmuss"></menu>
 • <menu id="kmuss"></menu>
  <tt id="kmuss"><sup id="kmuss"></sup></tt>
  <menu id="kmuss"></menu>
 • <xmp id="kmuss"><nav id="kmuss"></nav>
  <input id="kmuss"></input>
  <nav id="kmuss"><code id="kmuss"></code></nav>
  <menu id="kmuss"></menu>
  <input id="kmuss"></input>
 • <xmp id="kmuss"><nav id="kmuss"></nav>

  我的啟蒙老師

  六年級作文693字
  作者:未知
 •  
 • de
 • méng
 • lǎo
 • shī
 • 我的啟蒙老師
 •  
 •  
 • zhè
 • jiāng
 • shěng
 • zhū
 • shì
 •  
 • zhū
 • shì
 • shí
 • yàn
 • xiǎo
 • xué
 • liù
 • ?
 •  浙江省諸暨市 諸暨市實驗小學六(
 •    
 •  
 • bān
 •  
 • 1)班 斯澤雨
 •  
 • 
 •  
 • jīn
 • tiān
 •  
 • de
 • piān
 • sàn
 • wén
 • yòu
 • zài
 • ?
 • zhǐ
 • shàng
 • biǎo
 •  
 • 今天,我的一篇散文又在報紙上發表。
 • pěng
 • zhe
 • ?
 • zhǐ
 •  
 • xīn
 • qíng
 • jiǔ
 • jiǔ
 • néng
 • píng
 • jìng
 •  
 • yīn
 • wéi
 • lǎo
 • 我捧著報紙,心情久久不能平靜,因為老
 • shī
 • ā
 •  
 • zhè
 • yǒu
 • nín
 • chū
 • de
 • fèn
 • gōng
 • láo
 •  
 • 師啊,這里有您付出的一份功勞。
 •  
 • shuō
 •  
 • kòu
 • kāi
 • xiě
 • zuò
 • zhī
 • mén
 • de
 • méng
 • lǎo
 • shī
 • shì
 • 可以說,叩開我寫作之門的啟蒙老師是
 • men
 • xiàn
 • zài
 • de
 • yuán
 • lǎo
 • shī
 •  
 • jīn
 • nián
 • sān
 • shí
 • duō
 • suì
 •  
 • kàn
 • 我們現在的袁老師。她今年三十多歲,看
 • shàng
 • wēn
 • róu
 • gàn
 • liàn
 •  
 • tóu
 • hēi
 • de
 • xiù
 • bāo
 • hán
 • zhe
 • 上去溫柔干練,一頭烏黑的秀發里包含著
 • qióng
 • de
 • zhì
 • huì
 •  
 • míng
 • liàng
 • de
 • yǎn
 • jīng
 • fǎng
 • ?
 • kāi
 • zhe
 • xīn
 • fèi
 • 無窮的智慧,明亮的眼睛仿佛敞開著心肺
 • shí
 • shí
 • xǐng
 • men
 • xué
 • zhī
 • shí
 •  
 • xué
 • běn
 • lǐng
 •  
 • 時時提醒我們學知識、學本領。
 •  
 • huí
 • sān
 • nián
 • zhī
 • qián
 •  
 • yīn
 • wéi
 • cháng
 • xiě
 • hǎo
 • zuò
 • wén
 • 回憶三年級之前,我因為常寫不好作文
 •  
 • suǒ
 • bìng
 • huān
 • xiě
 • zuò
 •  
 • ér
 • xiě
 • chū
 • lái
 • de
 • dōng
 • ,所以并不喜歡寫作,而寫出來的東西也
 • cháng
 • shì
 • lún
 •  
 • de
 • ruò
 • diǎn
 • bèi
 • yuán
 • lǎo
 • shī
 • xiàn
 • le
 • 常是語無倫次。我的弱點被袁老師發現了
 •  
 • shì
 • jiào
 • dào
 • bàn
 • gōng
 • shì
 • shuō
 • dào
 •  
 •  
 • zhī
 • ,于是她把我叫到辦公室里說道:“我知
 • dào
 • hěn
 • xiǎng
 • xiě
 • hǎo
 • zuò
 • wén
 •  
 • dàn
 • jiù
 • shì
 • zǒng
 • xiě
 • hǎo
 •  
 • 道你很想寫好作文,但就是總也寫不好。
 • gào
 • xiě
 • zuò
 • jié
 • jìng
 •  
 • xiǎng
 • yào
 • xiě
 • hǎo
 •  
 • jiù
 • 那我告訴你寫作無捷徑,想要寫好,就得
 • duō
 • kàn
 • duō
 • xiě
 •  
 •  
 • tīng
 • le
 • lǎo
 • shī
 • de
 • huà
 •  
 • jiù
 • tiān
 • tiān
 • àn
 • 多看多寫”。我聽了老師的話,就天天按
 • lǎo
 • shī
 • de
 • bàn
 • ?
 • zuò
 •  
 • měi
 • tiān
 • yǒu
 • kōng
 • jiù
 • kàn
 • wài
 • shū
 • 老師的辦法去做,每天一有空就看課外書
 •  
 • jiē
 • jiǎ
 • jīng
 • cháng
 • pǎo
 • dào
 • shū
 • diàn
 • yuè
 • wén
 • xué
 • míng
 • zhe
 •  
 • bìng
 • ,節假日經常跑到書店閱讀文學名著,并
 • jiān
 • chí
 • xiě
 •  
 • yuán
 • lǎo
 • shī
 • měi
 • xiáng
 • qíng
 • gěi
 • 堅持寫日記。袁老師則每次詳情地給我批
 • gǎi
 •  
 • bìng
 • xiě
 • shàng
 • de
 • píng
 •  
 • jiù
 • zhè
 • 改日記,并寫上一句句鼓勵的評語。就這
 • yàng
 •  
 •  
 • de
 • zuò
 • wén
 • shuǐ
 • píng
 • guǒ
 • rán
 • yǒu
 • le
 • míng
 • 樣,日復一日,我的作文水平果然有了明
 • xiǎn
 • de
 • gāo
 •  
 • 顯的提高。
 •  
 • yǒu
 •  
 • xiě
 • de
 • zuò
 • wén
 • bèi
 • yuán
 • lǎo
 • shī
 • dāng
 • zhe
 • quán
 • bān
 • 有一次,我寫的作文被袁老師當著全班
 • tóng
 • xué
 • de
 • miàn
 • le
 • chū
 • lái
 •  
 • tóng
 • xué
 • men
 • fēn
 • fēn
 • ?
 • liè
 • 同學的面讀了出來,同學們紛紛報以熱烈
 • de
 • zhǎng
 • shēng
 •  
 • zhè
 • me
 • lái
 •  
 • xiě
 • zuò
 • de
 • xìn
 • xīn
 • jiù
 • gèng
 • 的掌聲,這么一來,我寫作的信心就更大
 • le
 •  
 • cóng
 • hòu
 • duì
 • xiě
 • zuò
 • qíng
 • yǒu
 • zhōng
 •  
 • jiù
 • zhè
 • yàng
 •  
 • 了。從此以后對寫作情有獨鐘。就這樣,
 • zài
 • lǎo
 • shī
 • de
 • zhǐ
 • dǎo
 • de
 • xià
 •  
 • xiě
 • chū
 • de
 • 我在老師的指導和自己的努力下,寫出的
 • wén
 • zhāng
 • zài
 • shì
 • jiá
 • shēng
 • de
 • fàn
 • le
 •  
 • 文章再不是夾生的飯了。
 •  
 •  
 • lǎo
 • shī
 • shì
 • zhe
 • jiāng
 • de
 • piān
 • wén
 • zhāng
 • tóu
 • gǎo
 • 一次,老師試著將我的一篇文章去投稿
 •  
 • méi
 • xiǎng
 • dào
 • jìng
 • rán
 • zài
 • ?
 • zhǐ
 • shàng
 • biǎo
 • le
 •  
 • tóng
 • xué
 • men
 • dōu
 • ,沒想到竟然在報紙上發表了,同學們都
 • hěn
 • xiàn
 •  
 • lǎo
 • shī
 • dōu
 • wéi
 • gāo
 • xìng
 •  
 • 很羨慕我,老師和爸爸媽媽都為我高興,
 • gèng
 • shì
 • dòng
 • shuì
 • zhe
 • jiào
 •  
 • cóng
 •  
 • gèng
 • 我自己更是激動得睡不著覺。從此,我更
 • ài
 • xiě
 • zuò
 • le
 •  
 • ér
 • xiě
 • chū
 • lái
 • de
 • zuò
 • wén
 • piān
 • yòu
 • piān
 • 愛寫作了,而寫出來的作文也一篇又一篇
 • biàn
 • chéng
 • le
 • qiān
 •    
 •  
 • sōu
 • yāo
 • wèi
 • yǒng
 • jǐng
 • 變成了鉛字/衲曄羆伲?夜餿俚夭渭恿蘇憬
 •  
 •  
 •  
 •  
 • hào
 • yǎo
 • zhuō
 •  
 • xué
 • wéi
 • ?⌒∽骷伊?昊崾捉齏?澩蠡帷
 •  
 • xiàng
 • huì
 • zǒu
 • de
 • xiǎo
 • hái
 •  
 • shì
 • yuán
 • lǎo
 • shī
 • 我像一個不會走路的小孩,是袁老師一
 • guò
 • lái
 •  
 • wéi
 • ?
 •  
 • zhī
 • wàng
 • 步一步把我扶過來,我無以為報,只希望
 • néng
 • xiě
 • chū
 • gèng
 • duō
 • gèng
 • měi
 • de
 • wén
 • zhāng
 •  
 • lǎo
 • shī
 • 自己能寫出更多更美的文章,不辜負老師
 • duì
 • de
 • wàng
 •  
 •  
 •  
 • zhǐ
 • dǎo
 • jiāo
 • shī
 •  
 • yuán
 • fēi
 •  
 • 對我的期望。 指導教師:袁緋 
   
  無注音版:
   
   我的啟蒙老師
    浙江省諸暨市 諸暨市實驗小學六(1)班 斯澤雨
   
   今天,我的一篇散文又在報紙上發表。我捧著報紙,心情久久不能平靜,因為老師啊,這里有您付出的一份功勞。
   可以說,叩開我寫作之門的啟蒙老師是我們現在的袁老師。她今年三十多歲,看上去溫柔干練,一頭烏黑的秀發里包含著無窮的智慧,明亮的眼睛仿佛敞開著心肺時時提醒我們學知識、學本領。
   回憶三年級之前,我因為常寫不好作文,所以并不喜歡寫作,而寫出來的東西也常是語無倫次。我的弱點被袁老師發現了,于是她把我叫到辦公室里說道:“我知道你很想寫好作文,但就是總也寫不好。那我告訴你寫作無捷徑,想要寫好,就得多看多寫”。我聽了老師的話,就天天按老師的辦法去做,每天一有空就看課外書,節假日經常跑到書店閱讀文學名著,并堅持寫日記。袁老師則每次詳情地給我批改日記,并寫上一句句鼓勵的評語。就這樣,日復一日,我的作文水平果然有了明顯的提高。
   有一次,我寫的作文被袁老師當著全班同學的面讀了出來,同學們紛紛報以熱烈的掌聲,這么一來,我寫作的信心就更大了。從此以后對寫作情有獨鐘。就這樣,我在老師的指導和自己的努力下,寫出的文章再不是夾生的飯了。
   一次,老師試著將我的一篇文章去投稿,沒想到竟然在報紙上發表了,同學們都很羨慕我,老師和爸爸媽媽都為我高興,我自己更是激動得睡不著覺。從此,我更愛寫作了,而寫出來的作文也一篇又一篇變成了鉛字/衲曄羆伲?夜餿俚夭渭恿蘇憬?⌒∽骷伊?昊崾捉齏?澩蠡帷
   我像一個不會走路的小孩,是袁老師一步一步把我扶過來,我無以為報,只希望自己能寫出更多更美的文章,不辜負老師對我的期望。
   指導教師:袁緋 

   我的老師

   六年級作文2973字
   作者:未知
  •  
  • de
  • lǎo
  • shī
  • 我的老師
  •  
  •  
  •  
  • ?
  • shěng
  • yáng
  •  
  • yáng
  • wài
  • guó
  • xiǎo
  • xué
  • liù
  • nián
  •  四川省德陽 德陽外國語小學六年
  • bān
  •  
  • mèng
  • jié
  • 級一班 俞夢婕
  • 閱讀全文

   老師,我想您!

   六年級作文676字
   作者:未知
  •  
  • lǎo
  • shī
  •  
  • xiǎng
  • nín
  •  
  • 老師,我想您!
  •  
  •  
  •  
  • jiāng
  • shěng
  • jiǔ
  • jiāng
  • shì
  •  
  • xīng
  • xiàn
  •  
  • dōng
  • shān
  • xiǎo
  •  江西省九江市、星子縣 東牯山小
  • xué
  •    
  • ?
  •    
  •  
  •  
  • huān
  • 61) 徐歡
  • 閱讀全文

   我的老師

   六年級作文742字
   作者:未知
  •  
  • de
  • lǎo
  • shī
  • 我的老師
  •  
  •  
  •  
  • guǎng
  • dōng
  • shěng
  • fān
  •  
  • nán
  • shā
  • jīn
  • zhōu
  • xiǎo
  • xué
  •    
  • nián
  •    
  • bān
  •  
  •  廣東省番禺 南沙金洲小學61班 
  • guān
  • míng
  • 關明祺
  • 閱讀全文

   老師我想對您說

   六年級作文572字
   作者:未知
  •  
  • lǎo
  • shī
  • xiǎng
  • duì
  • nín
  • shuō
  • 老師我想對您說
  •  
  •  
  •  
  •    
  •  
  •  
  •  
  •  
  • yǎn
  • xīn
  • xiǎng
  •  
  • gāo
  •  
  • huī
  • háng
  • nán
  •  
  •  
  •  /ㄊ ∪?魘忻饗?睪?恢行男⊙В
  • dīng
  • jǐng
  •  
  • wèi
  • wèi
  • 叮跡玻景唷『渭渭
  • 閱讀全文

   《100位名人成材故事》給我的啟示

   六年級作文997字
   作者:未知
  •  
  •  
  •          
  • wèi
  • míng
  • rén
  • chéng
  • cái
  • shì
  •  
  • gěi
  • de
  • shì
  • 《100位名人成材故事》給我的啟示
  •  
  •  
  •  
  • guǎng
  • dōng
  • shěng
  • dōng
  • wǎn
  • mén
  •  
  • zhōng
  • xīn
  • xiǎo
  • xué
  • liù
  • bān
  •  
  •  廣東省東莞虎門 中心小學六班 
  • zhào
  • wěi
  • cōng
  • 趙煒聰
  • 閱讀全文

   老師,您真關心我們

   六年級作文668字
   作者:未知
  •  
  • lǎo
  • shī
  •  
  • nín
  • zhēn
  • guān
  • xīn
  • men
  • 老師,您真關心我們
  •  
  •  
  •  
  •    
  •  
  •  
  •  
  • xiǎo
  •  
  •    
  •  
  •  
  •  
  • xīng
  •  
  • dǒu
  • jiǎo
  • tiào
  •  /ㄊ∪?菔小「/ㄊ∪?菔惺Ψ陡絞糶
  •  
  •  
  •  
  • kuí
  • huà
  •  
  •  
  • ⊙Я?暌話唷『槭?
  • 閱讀全文

   我的啟蒙老師

   六年級作文693字
   作者:未知
  •  
  • de
  • méng
  • lǎo
  • shī
  • 我的啟蒙老師
  •  
  •  
  • zhè
  • jiāng
  • shěng
  • zhū
  • shì
  •  
  • zhū
  • shì
  • shí
  • yàn
  • xiǎo
  • xué
  • liù
  • ?
  •  浙江省諸暨市 諸暨市實驗小學六(
  •    
  •  
  • bān
  •  
  • 1)班 斯澤雨
  • 閱讀全文

   九月,獻給老師(二首)

   六年級作文407字
   作者:未知
  •  
  • jiǔ
  • yuè
  •  
  • xiàn
  • gěi
  • lǎo
  • shī
  • èr
  • shǒu
  •  
  • 九月,獻給老師二首)
  •  
  •  
  • zhè
  • jiāng
  • shěng
  • zhū
  • shì
  •  
  • zhū
  • shì
  • shí
  • yàn
  • xiǎo
  • xué
  • liù
  • ?
  •  浙江省諸暨市 諸暨市實驗小學六(
  •    
  •  
  • bān
  •  
  • fāng
  • dàn
  • 1)班 方復旦
  • 閱讀全文

   難忘的一位老師

   六年級作文525字
   作者:未知
  •  
  • nán
  • wàng
  • de
  • wèi
  • lǎo
  • shī
  • 難忘的一位老師
  •  
  •  
  • guǎng
  • nán
  • níng
  • shì
  •  
  • nán
  • níng
  • mín
  • zhǔ
  • xiǎo
  • xué
  • liù
  • ?
  •    
  •  
  •  廣西南寧市 南寧民主路小學六(2
  • bān
  •  
  • pān
  • yáng
  • róng
  • 班 潘陽融
  • 閱讀全文

   老師與我

   六年級作文162字
   作者:未知
  •  
  • lǎo
  • shī
  • 老師與我
  •  
  •  
  • guǎng
  • dōng
  • shěng
  • shēn
  • zhèn
  • shì
  • tián
  •  
  • xīn
  • zhōu
  • xiǎo
  • xué
  • liù
  • ?
  •  廣東省深圳市福田區 新洲小學六(
  •    
  •  
  • bān
  •  
  • chén
  • xīn
  • 3)班 陳菊欣
  • 閱讀全文

   我的“老師”

   六年級作文1056字
   作者:未知
  •  
  • de
  •  
  • lǎo
  • shī
  •  
  • 我的“老師”
  •  
  •  
  • shān
  • shěng
  • tài
  • yuán
  • shì
  • qīng
  • xiàn
  •  
  • shí
  • yàn
  • xiǎo
  • xué
  • liù
  • sān
  •  山西省太原市清徐縣 實驗小學六三
  • bān
  •  
  • mèng
  • 班 孟亞琦
  • 閱讀全文

   “星”際老師大碰撞

   六年級作文775字
   作者:未知
  •  
  •  
  • xīng
  •  
  • lǎo
  • shī
  • pèng
  • zhuàng
  • “星”際老師大碰撞
  •  
  •  
  • jiāng
  • shěng
  •  
  • jiāng
  • shěng
  • hǎi
  • ān
  • xiàn
  • zhèn
  • èr
  • zhōng
  •  江蘇省 江蘇省海安縣胡集鎮第二中
  • xīn
  • xiǎo
  • xué
  • liù
  • sān
  •  
  • jǐng
  • jun1
  • 心小學六三 景伯軍
  • 閱讀全文

   我第一次當老師

   六年級作文829字
   作者:未知
  •  
  • dāng
  • lǎo
  • shī
  • 我第一次當老師
  •  
  •  
  • běi
  •  湖北
  • gǎn
  • chù
  •  
  •  
  • qiǎo
  • juàn
  • kāng
  • gǎn
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • huà
  • 齬橄亍∽は愀鄄慷語齬橄M?⊙Я?話唷
  • 閱讀全文

   我的好老師

   六年級作文489字
   作者:未知
  •  
  • de
  • hǎo
  • lǎo
  • shī
  • 我的好老師
  •  
  •  
  • guǎng
  • qīn
  • zhōu
  • shì
  • běi
  • xiàn
  •  
  • guǎng
  • qīn
  • zhōu
  • shì
  • shí
  •  廣西區欽州市浦北縣 廣西欽州市實
  • yàn
  • xiǎo
  • xué
  • liù
  • ?
  •    
  •  
  • bān
  •  
  • wáng
  • lín
  • 驗小學六(5)班 王琳
  • 閱讀全文

   老師呀,您真負責任

   六年級作文639字
   作者:未知
  •  
  • lǎo
  • shī
  • ya
  •  
  • nín
  • zhēn
  • rèn
  • 老師呀,您真負責任
  •  
  •  
  •    
  •  
  •  
  •  
  •  
  • xiǎo
  •  
  • qiāo
  • qiú
  • zhuō
  • gǎn
  •  
  •  
  • zhuō
  • gǎn
  •  
  •  /ㄊ×?J小〗敲勒虬捉感⊙О捉感⊙
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • chóu
  • Я?耆?唷×?躊
  • 閱讀全文

   跟老師說心里話

   六年級作文509字
   作者:未知
  •  
  • gēn
  • lǎo
  • shī
  • shuō
  • xīn
  • huà
  • 跟老師說心里話
  •  
  •  
  • ?
  • shěng
  • zhōu
  • shì
  •  
  • tōng
  • ?
  • xiǎo
  • xué
  • liù
  • ?
  •  四川省達州市 通川區第七小學六(
  •    
  •  
  • bān
  •  
  • huáng
  • shǔ
  • juān
  • 3)班 黃蜀娟
  • 閱讀全文

   我的李老師

   六年級作文444字
   作者:未知
  •  
  • de
  • lǎo
  • shī
  • 我的李老師
  •  
  •  
  • guǎng
  • dōng
  • shěng
  • shēn
  • zhèn
  •  
  • hòu
  • hǎi
  • xiǎo
  • xué
  • liù
  •  
  •    
  •  
  •  
  • qiū
  • míng
  •  廣東省深圳 后海小學六〈3〉 邱銘
  •  
  • 
  • 閱讀全文

   老師,您好

   六年級作文176字
   作者:未知
  •  
  • lǎo
  • shī
  •  
  • nín
  • hǎo
  • 老師,您好
  •  
  •  
  • ?
  • shěng
  • zhōu
  • shì
  •  
  • tōng
  • ?
  • xiǎo
  • xué
  • liù
  • ?
  •  四川省達州市 通川區第七小學六(
  •    
  •  
  • bān
  •  
  • péng
  • hào
  • rán
  • 3)班 彭浩然
  • 閱讀全文

   盡責的老師

   六年級作文430字
   作者:未知
  •  
  • jìn
  • de
  • lǎo
  • shī
  •  
  • 盡責的老師 
  •  
  •  
  • guǎng
  • dōng
  • shěng
  • zhàn
  • jiāng
  • shì
  • xiá
  • shān
  •  
  • shí
  • xiǎo
  • xué
  • liù
  • bān
  •  廣東省湛江市霞山區 十一小學六班
  • liù
  • ?
  •    
  •  
  • bān
  •  
  • huáng
  • huá
  • 六(5)班 黃華富
  • 閱讀全文

   慈母般的“兇”老師

   六年級作文869字
   作者:未知
  •  
  • bān
  • de
  •  
  • xiōng
  •  
  • lǎo
  • shī
  • 慈母般的“兇”老師
  •  
  •  
  • jiāng
  • shěng
  • jiāng
  •  
  • dōu
  • zhèn
  • zhōng
  • xīn
  • xiǎo
  • xué
  • liù
  • bān
  •  
  •  江蘇省吳江 七都鎮中心小學六班 
  • miù
  • wēi
  • 繆紫薇
  • 閱讀全文

   給向老師的一封信

   六年級作文467字
   作者:未知
  •  
  • gěi
  • xiàng
  • lǎo
  • shī
  • de
  • fēng
  • xìn
  • 給向老師的一封信
  •  
  •  
  • běi
  • shěng
  • dōng
  • xiàn
  •  
  • liǔ
  • yīn
  • xiǎo
  • xué
  • liù
  • ?
  •    
  •  
  •  
  • sòng
  •  湖北省巴東縣 柳蔭小學六(2) 宋
  • jié
  • 雅潔
  • 閱讀全文

   老師,您辛苦了!

   六年級作文407字
   作者:未知
  •  
  • lǎo
  • shī
  •  
  • nín
  • xīn
  • le
  •  
  • 老師,您辛苦了!
  •  
  •  
  • guǎng
  • nán
  • níng
  •  
  • guǎng
  • xué
  • xiǎo
  • liù
  • bān
  •  廣西區南寧 廣西醫科大學附小六班
  •  
  • wáng
  • yáng
  • 王力陽
  • 閱讀全文

   我看老師眼中的好作文

   六年級作文717字
   作者:未知
  •  
  • kàn
  • lǎo
  • shī
  • yǎn
  • zhōng
  • de
  • hǎo
  • zuò
  • wén
  • 我看老師眼中的好作文
  •  
  •  
  •    
  •  
  •  
  • xiān
  • jiǎo
  • xiǎo
  •  
  • cháo
  •  
  • jué
  • yuè
  •  
  •  
  •  
  •    
  •  
  • bān
  •  /ㄊ∧掀絞小∷巢?厥笛樾⊙Я?3)班
  •  
  • zhāng
  • bīng
  • 張冰
  • 閱讀全文

   楊老師的二三事

   六年級作文626字
   作者:未知
  • bān
  •  
  • yīng
  • zhī
  • xián
  •  
  •  
  •  
  • yáng
  • lǎo
  • shī
  • shì
  • zài
  • xué
  • qián
  • bān
  • de
  • 班 應之賢  楊老師是我在學前班的
  • méng
  • lǎo
  • shī
  •  
  • 啟蒙老師。
  •  
  • shàng
  • jiù
  • tóng
  • zài
  • máng
  • máng
  • hǎi
  • zhōng
  • kàn
  • dào
  • le
  • zuò
  • 遇上她就如同在茫茫大海中看到了一座
  • 閱讀全文

   我的老師

   六年級作文765字
   作者:未知
  •  
  • zhòng
  • qìng
  • shì
  • zhōng
  •  
  • zhòng
  • qìng
  • tóng
  • shí
  • yàn
  • xué
  • xiào
  •  
  • liù
  • 重慶市渝中區 重慶大同實驗學校 六
  • nián
  • èr
  • bān
  •  
  • sòng
  • shān
  • 年級二班 宋山
  •  
  • kuài
  • lái
  • tīng
  •  
  • dài
  • chéng
  • dōu
  • wèi
  • de
  • tōng
  • huà
  •  
  • yòu
  • dòu
  • 快來聽,她那帶成都味的普通話,又逗
  • 閱讀全文

   老師

   六年級作文552字
   作者:未知
  •  
  •  
  • rén
  • men
  • cháng
  • lǎo
  • shī
  • zuò
  • fèng
  • xiàn
  • de
  • chūn
  • cán
  •  
  •  人們常把老師比做無私奉獻的春蠶,
  • zuò
  • zhào
  • liàng
  • bié
  • rén
  • rán
  • shāo
  • de
  • zhú
  •  
  • shì
  • jiào
  • 比做照亮別人燃燒自己的蠟燭。可是我覺
  • lǎo
  • shī
  • gèng
  • xiàng
  • wéi
  • xiǎo
  • shù
  • miáo
  • shōu
  • yǎng
  • liào
  • děng
  • dài
  • 得老師更像默默地為小樹苗吸收養料等待
  • 閱讀全文

   啊,老師!

   六年級作文223字
   作者:唐嘉麗
  •  
  • lǎo
  • shī
  •  
  • duō
  • me
  • yuè
  • ěr
  • de
  • míng
  • chēng
  •  
  • duō
  • me
  • 老師,一個多么悅耳的名稱,一個多么
  • shén
  • shèng
  • de
  • zhí
  • wèi
  •  
  • shì
  • men
  •  
  • ràng
  • men
  • zài
  • zhī
  • shí
  • de
  • hǎi
  • 神圣的職位。是她們,讓我們在知識的海
  • yáng
  • áo
  • yóu
  •  
  • ràng
  • men
  • dǒng
  • le
  • gèng
  • duō
  • de
  • dào
  •  
  • 洋里遨游,讓我們懂得了更多的道理,她
  • 閱讀全文

   給老師的一封信

   六年級作文320字
   作者:高琳
  • gěi
  • lǎo
  • shī
  • de
  • fēng
  • xìn
  • 給老師的一封信
  •  
  • qīn
  • ài
  • de
  • zhū
  • lǎo
  • shī
  •  
  • 親愛的朱老師:
  •  
  • nín
  • hǎo
  •  
  • 您好!
  • 閱讀全文

   老師,我要贊美您!

   六年級作文336字
   作者:唐嘉麗
  •  
  •  
  • chūn
  • tiān
  •  
  •  春天 
  •  
  • zhǒng
  • de
  • jiē
  •  
  •  
  • 播種的季節。 
  • xīn
  • qín
  • de
  • yuán
  • dīng
  • xià
  • zhǒng
  •  
  •  
  • 辛勤的園丁撒下粒粒種子, 
  • 閱讀全文

   我敬愛的老師

   六年級作文622字
   作者:惜緣
  •  
  • 
  •  
  • dài
  • lǎo
  • shī
  • shì
  • men
  • bān
  • de
  • bān
  • zhǔ
  • rèn
  •  
  • jīng
  •       
  • duō
  • suì
  • 戴老師是我們班的班主任,她已經40多歲
  • le
  •  
  • cóng
  • shì
  • jiāo
  • shì
  • jīng
  • yǒu
  •       
  • duō
  • nián
  •  
  • jiāo
  • gěi
  • le
  • 了,從事教育事業已經有20多年。她教給了
  • 閱讀全文
  蚂蚁彩票 www.a3a999.cc | r2490.com | www.55268oo.com | www.25688p.com | 307590.com | www.xpj618.com | 6175c.com | www.900671.com | www.kc53.com | 584575.com | www.jgj.205115.com | ww222hg.com | www.8850w3.com | 33432t.com | www.0267x.com | www.863012.com | 55aa8332.com | www.hg09d.com | tt6829.com | www.087p.com | 00882007.com | www.1234168.com | 58222e.com | www.4963ww.com | 1483oo.com | www.904044.com | www.188721.com | www.8494r.com | www.924377.com | 5622t.com | www.99677k.com | 61322299.com | www.00797b.com | 99589q.net | www.js89p.vip | haocaipiao.net | www.834817.com | 0860b.com | www.047222.com | www.36788v.com | www.44116609.com | 7779s.cc | www.890555.com | 0526.com | www.924971.com | 77605i.com | www.dfh281.com | 0dc.com | www.532159.com | n7454.com | www.cp0028.com | c99345.am | www.28000o.com | aa67890.com | www.5hg6668.com | 983888d.com | www.b063801.com | r8009.com | www.9187.com | f954.com | www.2632u.com | 6176007.com | www.960923.com | www.8124t.com | www.511059.com | www.pj5767.com | 2224661.com | www.3195555.com | 99772007.com | www.58404b.com | 32666u.com | www.6613633.com | 0747b.com | www.yi770.com | www.9566879.com | www.680477.com | www.142336.com | 28839j.com | www.yh558866.com | youhui074.com | www.6zz66.com | 77882007.com | www.911059.com | www.09569z.com | 33778016.com | www.bb673888.com | pj88dd.com | www.26878w.com | www.591109.app | www.192880.com | www.28686.com | b778877.com | www.06386622.com | 1077ooo.com | www.901376.com | www.yxinct.com | 0245g.com | www.532327931.com | 28839l.com | www.c177.com | www.224605.com | 9339999l.com | www.99638d.com | www.85770m.com | 55tt8332.com | www.70976.net | uc07.cc | www.620557.com | www.7099666.com | 9697444.com | www.954321m.com | 5509n.com | www.77114i.com | www.44c.com | yabo6008.com | www.ascp3.com | www.7165502.com | 8569811k.com | www.77dwj.com | www.zrdc2277.com | 838388v.com | www.gocp0.com | www.339788.com | 0729w.com | www.32123h.com | www.4449193.com | 1479i.com | www.206269.com | www.h7788z.com | ppp4165.com | www.83993f.com | www.3336358.com | 5019kzb.com | www.8656.cc | www.611msc.com | pj8dd.com | www.6832n.com | www.y0001.cc | 13222s.com | www.566668.com | www.7334d.com | spj80.net | www.80065o.com | www.xj7002.com | www.1869n.com | 5446gg.com | www.k63568.com | www.3643n.com | 3846vv.com | www.26878p.com | www.092365.com | 90307q.com | www.196148.com | www.30350d.com | www.1869g.com | qjdy032.com | www.ya2019z.com | www.238288.com | 61322222.com | hg5583.com | www.832090.com | www.sun7708.com | 466365.com | www.670477.com | www.7hg6668.com | www.414133.com | o77304.com | www.957806.com | www.b35pp.com | www.hg2218.com | 8569811x.com | www.529799.com | www.30350b.com | www.ylg09.com | 8159a.cc | www.80767e.com | www.37377q.com | www.2244-0880.com | 2418q.com | 228888i.com | www.6364y.com | www.5agcpw.com | 37570t.com | 1770r.com | www.lqc7.com | www.115496.com | www.655666g.com | 38365i.com | www.66653i.com | www.bet73z.com | www.932285555.com | 26444o.com | vns8y.com | www.632750.com | www.773530.com | www.rycp665.com | 4809u.com | 99775156.com | www.345839.com | www.186664.com | www.9999kk.com | 88445156.com | 4488m.com | 66339193.com | www.88266c.com | www.490804.com | www.443344.com | 6868nn.cc | 55331m.com | www.hcw018.com | www.68682m.com | www.hyi9.com | www.vns1668.cc | 9149j.com | JS1388j.com | 3304n.com | www.955474.com | www.4561.am | www.7668888.com | www.jsh955.com | 3405eee.com | 168c5.com | www.278206.com | www.66652g.com | www.38138c.com | www.xg808.cc | www.hg083.com | t888c.com | 2778.com | zoudayun88.com | www.328477.com | www.7793c.com | www.3846h.com | www.938k.cc | www.msc00.la | 8827hh.com | 3559kk.com | 44jj8331.com | 43456.com | www.031069.com | www.hjin7.com | www.954321f.com | www.45598m.com | www.788789.com | www.9996ll.com | 2613o.com | 3482l.com | 4694b.com | 97297t.com | www.431770.com | www.33clf.com | www.794478.com | www.1754o.com | www.27363y.com | www.666suncity.com | www.85770q.com | 2019k.cc | 11bb8332.com | 8742u.com | wfcp.com | 3659699.com | 2924222.com | 38648nn.cc | www.444037.com | www.flff4.com | www.10113.com | www.00840a.com | www.flb677.com | www.302572.com | www.1168p.com | www.449688.com | www.4272000.com | www.3653306.com | www.56733h.com | 2381c.com | 365qxw.am | 365-818.com | 4488cc.com | 749101.com | 8xj.vip | 19991e.com | 2381a.com | 26444d.com | 88903737.com | 32126l.net | o08199.com | 2007.com | 178120.com | 771381.com | 345678.com | 3467n.am | hg28.com | 7945aa.com | qqcp.com | 54146611.com | 4717.com | xinhao88.com | 168cp-k.com | 2851p.com | aipin99.me | 760gg.cc | www.66313.com | www.1113hg.com | www.825909.com | www.40686a.com | www.88837c.com | www.704178.com | www.h2272.com | www.688558.com | www.123588.com | www.c44nn.com | www.2018fh.com | www.bet91484.com | www.3032ii.com | www.07679u.com | www.1764f.com | www.321.ceo | www.60007t.com | www.qilc2.com | www.809571.com | www.339281.com | 29918d.com | 111p1.cc | 463a8.com | 3559vv.com | haobocaiwang.net | www.15144.com | www.00618z.com | www.9679e.com | www.77699.com? | www.5900666.com | www.1466e.com | www.54400h.com | www.c1968.com | www.317299.com | qg0707.com | 66300vip41.com | f21148.com | 8036o.com | www.747xpj.com | www.9103ss.com | www.77731t.com | www.1754u.com | www.x888789.com | www.00840p.com | www.607316.com | 11018k.com | 316c.cc | f423.com | www.32126w.net | www.38144144.com | www.9570117.com | www.89777g.com | www.955381.com | 710136.com | 703669.com | 08159i.com | www.zun371.com | www.9679003.com | www.00772u.com | www.3208.com | www.599840.com | 63305a.com | 87965cc.com | c2649.com | www.58777x.com | www.808888x.com | www.h94600.com | www.66czj.com | 9649a.com | 272c.net | 2355v.com | www.11008016.com | www.9931331.com | www.153280.com | www.524077.com | 441343.com | 3522cc.com | www.7830l.com | www.38345a.com | www.99677w.com | www.375931.com | 2257016.com | 36500365.com | www.js8894.com | www.xj6009.com | www.dan70.com | 5003xx.com | 8790o.com | www.3412277.com | www.4136a.com | www.35918p.com | 7894k.com | 5856h.com | www.lbgj.com | www.bwinyz26.com | www.fl62.com | 0729h.com | 55ii8332.com | www.9426.com | www.t639.com | 6146a.com | p4212.com | www.sb5205.com | www.06820z.com | www.318548.com | 5906ee.com | 33115f.com | www.588277.com | www.aobo191.com | 99567r.com | hd71966.com | www.40033.1640033.com | www.178633.com | www.579199.com | blhvip13.com | www.546001.com | www.10999m.com | www.tlcp4.com | bwinkkkcom | www.hg8880.biz | www.04567i.com | www.854766.com | 7893w49.com | www.986686.com | www.055260.com | www.542672.com | www.n30226.com | www.k4625.com | 6e604.com | www.6613622.com | 22885144.com | www.hg78789.com | www.762918.com | c47479.com | www.3a.com | tz1333.com | www.allcity888.com | www.173225.com | www.hg250.com | www.33112c.com | mg887788.com | www.38775ll.com | b11988.com | www.5055msc.com | hg3211.com | www.9068rr.com | www.ycp0.com | kk56988.com | www.ribo23.cc | 8159ss.cc | www.xpj16682.com | 9737dh.com | www.185hwx.com | jsok258.com | www.7111v.com | www.621431.com | www.777xin2.com | www.21202l.com | 6118t.com | www.37377m.com | 55967z.com | www.b83377.com | 9679o.com | www.88850.com | 4288.com | www.85857n.com | 9995z.cc | www.55526m.com | xpj718.com | www.309993.com | 2008hh.com | www.45hg.com | 6647q.com | www.vns2018.com | www.77114i.com | www.26yh76.com | www.383566.com | www.76543e.com | www.589879.com | www.63877r.com | www.858776.com | www.7435d.com | www.848166.com | www.5554dhy.com | www.809573.com | www.yh4444.cc | www.635477.com | www.hg6339.com | www.585116.com | www.yh6679.com | www.299494.com | www.78221.com | 9106.com | www.44438.com | 2677ooo.com | www.c44xx.com | 1389i.com | www.7225s.com | pj520.com | www.hg241.com | df8f.com | www.55885l.com | q35151.com | www.962779.com | www.3236588.com | www.175906.com | www.33455b.com | 818vc.com | www.88166k.com | zhcpuu.com | www.1434v.com | 3301885.com | www.6364y.com | www.85770r.com | www.293788.com | www.22248.com | pj677r.com | www.xpj958.net | c86226.com | www.61233s.com | sun7766.com | www.466780.com | www.0488.net | 3678a.com | www.506930.com | bet36500600.com | www.2373t.com | www.hg701n.com | 08119.net | www.50999r.com | 444000uu.com | www.80065t.com | www.a8a8567.com | www.126509.com | www.yhgjk.net | hb63305.com | www.dy310.com | www.45601.com | www.54400e.com | www.dzcp6666.com | 86226t.com | www.33598z.com | www.617702.com | 10222.com | www.55070o.com | 61323399.com | www.974090.com | www.suncity553.com | 205.com | www.58qp.cc | wns940.com | www.50051v.com | www.901148.com | 53358i.com | www.hjin7.com | www.3170004.com | 29918t.com | www.hg09.com | www.hg2328.com | 3616f.com | www.55676s.com | 4066ll.com | 35tt.vip | www.509530.com | 7779d.cc | www.80075v.com | www.5981d.com | y68147.com | www.566921.com | www.ii6241.com | tt6836.com | www.695037.com | www.640suncity.com | 3559aaaa.com | www.814646.com | www.ag8820.com | 66681i.com | www.701564.com | www.hj676.com | 4255.com | www.574577.com | www.qmc0022.com | 0919666.com | www.339531.com | www.4136x.com | 11989s.com | 423342.com | www.v1028.com | www.tyc9907.com | xici.net | www.ihg5555.com | www.00829o.com | 5856ff.com | www.5441r.com | www.43380a.com | 4152i.com | www.401281.com | www.b35rr.com | 9964q.com | 89777o.com | www.9646a.com | www.456qqq.com | nn500o.com | www.676285.com | www.848777j.com | 66876z.com | 3202d.com | www.71399t.com | www.hg3837.com | 2324yyy.com | www.196016.com | www.9895v.com | www.tqdc444.com | o86811com | www.fhfh8.com | www.yk222c.com | 83086s.com | 88850ff.com | www.9928f.com | www.327msc.com | 2649s.com | 87665x.com | www.20016.cc | www.c155e.com | 30007k.com | yabo9000.com | www.3416c.com | www.dggcp.com | 31325l.com | 8881482.com | www.876747.com | www.xpj16683.com | www.127788.net | r1458.com | www.168153.com | www.7886261.com | www.hg8903.com | 78118877.com | 1356.com | www.969317.com | www.630611.com | www.dy1188.com | 3568d.com | www.41518o.com | www.525011.com | www.613177.com | t365c.com | 38244q.com | www.602985.com | www.9187x.com | www.9289988.com | 0448099.com | 4477634.com | www.799849.com | www.jsdc9777.com | www.msc83.com | 3078t.com | 914907.com | www.599843.com | www.42456699.com | www.808msc.com | 3544e.com | 2222k5.com | www.66376i.com | www.81520y.com | www.bd2019f.com | www.747365d.com | wlb55.com | 1665e.com | www.788572.com | www.flb377.com | www.766649.com | www.0686000.com | xxx40033.com | xici.net | www.698771.com | www.66655.com | www.255030.com | www.hg8987.com | nn500k.com | 8294x.com | www.026350.com | www.08588n.com | www.j83377.com | www.xpj269.com | www.f67783.com | 7140588.com | 5478a.com | www.390500.com | www.83033p.com | www.9570119.com | www.234333.com | www.yh66609.com | 79889w.com | 28288jj.com | www.001059.com | www.65yb.com | www.48330b.com | www.331133.com | www.hg8801.com | vns0044.com | 82365b.com | 52688s.com | 7727.com | www.608115.com | www.50732q.com | www.3w27.com | www.170676.com | www.026319.com | 61652r.com | 84494411.com | 10878.com | 20833e.com | www.89894f.com | www.cf9909.com | www.ky1004.com | www.4447795.com | www.23 | www.888vip7.com | www.xpj1560.com | 9949c.com | bbb4255.com | 3y5500.com | 58222ee.com | 97297l.com | www.591411.com | www.8667d.com | www.2418w.com | www.33678vv.com | www.5049r.com | www.26yh.com | www.718msc.com | www.gh0030.com | 7989i.com | 80850hh.com | 2757f.com | 2757ucom | 4323j.com | 683bet.com | www.41518b.com | www.551416.com | www.flff2.com | www.29277z.com | www.115107.com | www.8577c.cc | www.377666l.com | www.6666yh.com | www.2289msc.com | www.09809.com | www.3506s.com | www.7830k.com | www.8473d.com | 572755g.com | 44pp8331.com | 59889h.com | 8381ff.com | 2096o.com | xx3344.com | 3957v.com | pj88nn.com | 33313b.com | 7893w8.com | zhcp41.com | 9007570.com | 4036xx.com | 73567tg7.com | 61652b.com | zun016.com | ag88.com | yy909.com | 2997703.com | emv6868.com | miyaonv.com | P7570.com | bwin8r.com | pj12567.com | 4052n.com | hjdc988.com | 5858394.com | qy002.vip | 05071100.com | dzj002.com | 3467y.cc | 2096w.com | 8569811y.com | zb152.com | 2190w.com | 3544b.com | www.pj550055.com | www.pj6522.com | www.p78888.com | www.29886k.com | www.9785333.com | www.bm9998.com | www.vnsr188.com | www.111msc.com | www.c5c11.com | www.85xpj.com | www.pj1308.com | www.78680m.com | www.x999678.com | www.3978z.com | www.32123s.com | www.chi32.com | www.764918.com | www.374311.com | 56987jj.com | 4195z.com | 8040.am | 02019991.com | 44444ylg.com | 9694f.com | 748.net | www.ylg05.com | www.hg0998.com | www.245899.com | www.50999i.com | www.pj1707.com | www.x4449.com | www.50788y.com | www.960777a.com | www.324770.com | ooo444000.com | blhvip666.com | 6150i.com | 998t.cc | 11018e.com | www.535msc.com | www.238288.com | www.4972g.com | www.1067777.com | www.77055.com | www.wycp1.com | www.231844.com | 3822c.com | 61320066.com | 44445309.com | 88033.com | www.pj7058.com | www.66dihao.com | www.06386677.com | www.3978r.com | www.995684.com | www.90305e.com | 2078v.com | 566777w.com | 44077o.com | www.79884.com | www.827hg.com | www.huangma24.com | www.6939j.com | www.cpkk.com | 4116o.com | 3178nn.com | 8381006.com | www.vns383.com | www.699603.com | www.yh234h.com | www.78949t.com | www.571477.com | 3550s.com | l1915l.com | 566670055.com | www.40033.1340033.com | www.xy048.com | www.8998887.com | www.c147.vip | zguvgd.com | 0805p.com | 131iii.net | www.3332xj.com | www.10999x.com | www.86267l.com | www.560529.com | 50067j.com | c61653.com | www.22xpjdc.com | www.5966kkk.com | www.3566.com | www.814646.com | 3559qqqq.com | tyc1512.com | www.85770l.com | www.68277777.com | www.fg9905.com | www.609387.com | jixiang8.com | o99345.am | www.09569s.com | www.04567p.com | www.js00858.com | www.577032.com | 500000436.com | 76744.com | www.z47.cc | www.xj7009.com | www.qml4.com | 3189ss.com | 33rr8331.com | www.w61654.com | www.35252b.com | www.79gcw.com | 3511.sbf822.com | 61322299.com | www.44112055.com | www.20000.cc | www.955381.com | 4165b.com | 2306e.com | www.9f33.com | www.js8600 | www.298396.com | 0683g.com | www.xj9900.com | www.4972u.com | www.6364c.com | 63305a.com | 8522dddd.com | www.xpj3210.com | www.99094q.com | www.393121.com | cai89.cc | www.yh677.com | www.673888q.com | www.hld33.com | bcbm688.com | P35v.com | www.57157.com | www.5854p.cc | 80567s.com | 76543p.com | www.597567d.com | www.60123f.com | 131ggg.net | df8z.com | www.0561drf.com | www.71399f.com | urmillionaire168.com | 3344000.com | www.4901b.com | www.99099hh.com | xpj98618.com | 2190j.com | www.2y929.com | www.2350l.com | js66661.com | 5855zz.com | www.234kk.com | www.711448.com | 463e8.com | www.09569r.com | www.575477.com | 5756-5856.com | t77304.com | www.hg8903.com | www.84499z.com | 7196ss.com | 224sun.com | www.17784.com | www.669278.com | 88764.com | www.y73333.com | www.79670.com | 35.vip | 73999e.com | www.38138r.com | www.545669.com | v0141.com | www.hg8452.com | www.50051k.com | 3678.com | www.js30859.com | www.hbet97.com | 105boo.com | 3202r.com | www.9737ss.me | www.540377.com | s86226.com | www.2850899.com | www.461.cc | 1294n.com | www.xpj1938.com | www.12455f.com | i8381.com | www.5955333.com | www.76520w.com | 51439522.com | www.21365qq.com | www.88801.com | j3410.com | www.yinhe9507d.com | www.3775k.com | whadqc.com | www.pjhebei.com | www.5856866.com | 5478a.com | www.77788807.com | www.9646m.com | 51337.com | www.330099l.com | www.50788m.com | 138T.Com | www.bh99o.com | www.005hy.cc | v0141.com | www.hyl8.com | www.530995.com | wlb999.com | www.9570100.com | 1592n.com | www.ylg9939.com | www.6768995.com | 28824c.com | www.j7191.com | www.22dwj.com | 53262c.com | www.79500h.com | www.rcw8811.com | 131mm.net | www.1764s.com | 820vv.com | www.js7888.co | www.lczg7.com | 8037ll.com | www.26123jj.com | 22rr8332.com | www.98723.com | www.703097.com | 3936x.com | www.xj666q.com | www.376387.com | 2864k.com | www.5677758.com | 1596b.com | www.326tk.com | www.575872.com | 30007c.com | www.428.com | dichan580.com | www.hg8449.com | www.343133.com | 80188u.com | www.hg118444.com | 61999pp.com | www.50000993.com | www.68568u.com | www.888vip3.com | www.51331m.com | w3405.com | www.4996lj.com | 3788dd.com | www.hg1996.cc | www.648668.com | 55gg8331.com | www.xb99aa.com | 5906nn.com | www.99113s.com | urmillionaire168.com | www.7111b.com | www.918375.com | 168cp-m.com | www.376500.com | 837885.com | www.1429g7.com | 4323y.com | www.dr1199.com | www.33112v.com | www.21365bb.com | www.960307.com | 3169t.com | www.77802c.com | 4036vv.com | www.69488.com | 654237.com | www.pj66119.com | 3404w.cc | www.gf8888.com | amjs0161.com | www.57775777.com |