<xmp id="kmuss"><menu id="kmuss"></menu>
 • <menu id="kmuss"></menu>
  <tt id="kmuss"><sup id="kmuss"></sup></tt>
  <menu id="kmuss"></menu>
 • <xmp id="kmuss"><nav id="kmuss"></nav>
  <input id="kmuss"></input>
  <nav id="kmuss"><code id="kmuss"></code></nav>
  <menu id="kmuss"></menu>
  <input id="kmuss"></input>
 • <xmp id="kmuss"><nav id="kmuss"></nav>

  我的祖國

  六年級作文749字
  作者:吳益缽
 •  
 •  
 • de
 • guó
 •  我的祖國
 •  
 •  
 • huí
 • xiǎng
 • lái
 •  
 • men
 • de
 • guó
 • zài
 • jīng
 • guò
 • le
 •  回想起來,我們的祖國在經歷過了無
 • jìn
 • cāng
 • sāng
 • de
 • xiǎn
 •  
 • dào
 • xiàn
 • zài
 •  
 • jīng
 • chéng
 • wéi
 • le
 • tiáo
 • 盡滄桑的歷險,到現在,已經成為了一條
 • yīng
 • fèn
 • de
 • jiāo
 • lóng
 •  
 •  
 • fēng
 • huàn
 •  
 •  
 •  
 • shàng
 • tiān
 • 英姿奮發的蛟龍,“呼風喚雨”、“上天
 •  
 •  
 • suǒ
 • néng
 •  
 • ràng
 • qián
 • guò
 • men
 • de
 • 入地”,無所不能,讓以前欺負過我們的
 • rén
 •  
 • xīn
 • kǒu
 •  
 • ràng
 • men
 • zhī
 • dào
 • men
 • zhōng
 • guó
 • jiāo
 • lóng
 • 人,心服口服,讓他們知道我們中國蛟龍
 • de
 • shí
 •  
 • 的實力。
 •  
 •  
 • ér
 • jīn
 •  
 • men
 • zhōng
 • guó
 • zhè
 • tiáo
 • jiāo
 • lóng
 • de
 • fèn
 • quán
 •  而今,我們中國這條蛟龍的奮發也全
 • shì
 • kào
 • guò
 • de
 • lǎo
 • bèi
 • mìng
 • zhàn
 • shì
 • pīn
 • ér
 • lái
 • de
 •  
 • 是靠過去的老一輩革命戰士拼搏而來的,
 • guǒ
 • méi
 • yǒu
 • men
 •  
 • men
 • lái
 • de
 • jīn
 • tiān
 •  
 • lái
 • de
 • 如果沒有他們,我們哪來的今天?哪來的
 • jīn
 • tiān
 • xiàn
 • měi
 • hǎo
 • de
 • shēng
 • huó
 •  
 • shì
 • men
 •  
 • yīn
 • wéi
 • men
 • 今天無限美好的生活?是他們,因為他們
 • shì
 • bǎo
 • wèi
 • guó
 •  
 • xiǎng
 •  
 • jīn
 • tiān
 • men
 • 誓死不屈地保衛祖國,我想,今天我們不
 • shì
 • zhàn
 • zài
 • zhè
 •  
 • ér
 • shì
 • bèi
 • bié
 • rén
 •  
 • liú
 • luò
 • jiē
 • tóu
 • 是站在這里,而是被別人欺辱,流落街頭
 • le
 •  
 • 了!
 •  
 •  
 • xiǎng
 • guó
 • de
 • guò
 •  
 • jìn
 • yǒu
 • diǎn
 • àn
 • rán
 • shén
 •  想起祖國的過去,我不禁有點黯然神
 • shāng
 •  
 • guǒ
 • shuō
 • xiàn
 • zài
 • de
 • guó
 • shì
 • tiáo
 • jiāo
 • lóng
 •  
 • me
 • 傷。如果說現在的祖國是一條蛟龍,那么
 • guò
 • de
 • guó
 • jiù
 • shì
 • tiáo
 • xiǎo
 • qiū
 •  
 • tiáo
 • shēng
 • huó
 • zài
 • 過去的祖國就是一條小泥鰍,一條生活在
 • xiǎo
 • shuǐ
 • táng
 • de
 • xiǎo
 • qiū
 •  
 • suí
 • shí
 • bèi
 • rén
 • zhuā
 • lái
 • zǎi
 • 小水塘里的小泥鰍,隨時被人抓起來宰割
 • shí
 • yòng
 •  
 • dàn
 • shì
 • men
 • de
 • guó
 • bìng
 • méi
 • yǒu
 • něi
 •  
 • fǎn
 • 食用,但是我們的祖國并沒有氣餒,她反
 • ér
 • shì
 • yuè
 • cuò
 • yuè
 • yǒng
 •  
 • zài
 • rén
 • de
 • shǒu
 • zhōng
 • pīn
 • mìng
 • zhèng
 • zhā
 • 而是越挫越勇,在敵人的魔手中拼命掙扎
 • fèn
 • fǎn
 • kàng
 •  
 • cóng
 • ér
 • le
 • jīn
 • lìng
 • rén
 • háo
 • 奮力反抗,從而取得了今日如此令人自豪
 • de
 • chéng
 • jiù
 •  
 • 的成就。
 •  
 •  
 • men
 • de
 • guó
 • xiàn
 • zài
 • shì
 •  
 • tiān
 • zhī
 • jiāo
 •  
 •  
 • zài
 •  我們的祖國現在是“天之驕子”,在
 • duàn
 • shí
 • xiàn
 • zhe
 • de
 • mèng
 • xiǎng
 •  
 • zài
 •             
 • nián
 •    
 • yuè
 •       
 •  
 • men
 • 不斷實現著自己的夢想。在1970424日,我們
 • chéng
 • gōng
 • shè
 • le
 • rén
 • zào
 • wèi
 • xīng
 •  
 • chéng
 • wéi
 • shì
 • jiè
 • shàng
 • 成功發射了一顆人造衛星,成為世界上第
 •    
 • néng
 • gòu
 • shè
 • wèi
 • xīng
 • de
 • guó
 • jiā
 •  
 •             
 • nián
 •       
 • yuè
 •       
 •  
 • guó
 • 5個能夠發射衛星的國家;20031015日,我國自
 • háng
 • yán
 • zhì
 • de
 •  
 • shén
 • zhōu
 • hào
 •  
 • zǎi
 • rén
 • fēi
 • chuán
 • shàng
 • le
 • tài
 • kōng
 • 行研制的“神舟五號”載人飛船上了太空
 •  
 • zhōng
 • guó
 • yòu
 • chéng
 • wéi
 • sān
 • zhǎng
 • zǎi
 • rén
 • háng
 • tiān
 • ,中國又成為第三個獨立掌握載人航天技
 • shù
 • de
 • guó
 • jiā
 •  
 •  
 • 術的國家……
 •  
 •  
 • jīn
 • de
 • zhōng
 • guó
 •  
 • xiàng
 • qián
 • de
 • nuò
 • ruò
 •  
 • jīng
 •  如今的中國,不像以前的懦弱,已經
 • kāi
 • shǐ
 • biàn
 • qiáng
 • le
 •  
 • ràng
 • qiē
 • yǐn
 • yòu
 •  
 • qiáng
 • zhōng
 • 開始變強了。她讓一切企圖引誘、強迫中
 • guó
 • zǒu
 • shàng
 • xié
 •  
 • xiàn
 • zhì
 • zhōng
 • guó
 • zhǎn
 • de
 • měi
 • mèng
 • chǎn
 • le
 • 國走上邪路,限制中國發展的美夢破產了
 •  
 •  
 •  
 •             
 • nián
 •  
 • zhōng
 • guó
 • gòng
 • chǎn
 • dǎng
 • zhào
 • kāi
 • le
 • yǒu
 • zhòng
 •  1978年,中國共產黨召開了一次具有重大
 • de
 • shí
 • jiè
 • sān
 • zhōng
 • quán
 • huì
 •  
 • chè
 • gǎi
 • biàn
 • le
 • zhōng
 • guó
 • 意義的十一屆三中全會,徹底改變了中國
 • de
 • mìng
 • yùn
 •  
 • zhè
 • shǐ
 • xìng
 • de
 • gǎi
 •  
 • zhe
 • zhe
 • shí
 • shí
 • ràng
 • 的命運,這次歷史性的改革,著著實實讓
 • suǒ
 • yǒu
 • de
 • rén
 • jīng
 • dāi
 • le
 •  
 •  
 • zěn
 • me
 • huì
 • yǒu
 • zhè
 • me
 • kuài
 • de
 • 所有的敵人驚呆了:“怎么會有這么快的
 • biàn
 • huà
 •  
 • zhōng
 • guó
 • shí
 • zài
 • shì
 • tiáo
 • yǒu
 • chāo
 • qián
 • de
 • 變化,中國實在是條具有超級潛發力的一
 • tiáo
 • jiāo
 • lóng
 •  
 •  
 • ér
 • men
 • de
 • gǎi
 • kāi
 • fàng
 • zǒng
 • shè
 • shī
 • dèng
 • 條蛟龍!”而我們的改革開放總設計師鄧
 • xiǎo
 • píng
 • céng
 • jīng
 • chī
 • jīng
 • guò
 •  
 •  
 • zhōng
 • guó
 • shēn
 • de
 • zhǎn
 •  
 • 小平也曾經吃驚過:“中國自身的發展,
 • shì
 • de
 • hái
 • yào
 • kuài
 • de
 •  
 • lián
 • xiǎng
 • dōu
 • méi
 • xiǎng
 • dào
 • 是比我的預測還要快的,我連想都沒想到
 •  
 •  
 • !”
 •  
 •  
 • zhōng
 • guó
 •  
 • shén
 • de
 • míng
 •  
 • yòu
 • shì
 • chōng
 •  中國,一個神奇的名字,又是一個充
 • mǎn
 • shēng
 • de
 • guó
 •  
 • zài
 • zhè
 • guó
 • jiā
 • zhōng
 • shēng
 • huó
 • jiào
 • 滿生氣的國度,在這個國家中生活我覺得
 • hěn
 • xìng
 •  
 • hěn
 • kuài
 •  
 • yīn
 • wéi
 • zhè
 • shì
 • zhōng
 • guó
 •  
 • shì
 • 很幸福,也很快樂,因為這是中國,是一
 • tiáo
 • jiāo
 • lóng
 •  
 • zài
 • jiāo
 • lóng
 • de
 • yòu
 • xià
 •  
 • shuí
 • néng
 • gǎn
 • dào
 • xìng
 • 條蛟龍,在蛟龍的庇佑下,誰能不感到幸
 • ne
 •  
 •  
 •  
 • 福呢? 
   
  無注音版:
   
    我的祖國
    回想起來,我們的祖國在經歷過了無盡滄桑的歷險,到現在,已經成為了一條英姿奮發的蛟龍,“呼風喚雨”、“上天入地”,無所不能,讓以前欺負過我們的人,心服口服,讓他們知道我們中國蛟龍的實力。
    而今,我們中國這條蛟龍的奮發也全是靠過去的老一輩革命戰士拼搏而來的,如果沒有他們,我們哪來的今天?哪來的今天無限美好的生活?是他們,因為他們誓死不屈地保衛祖國,我想,今天我們不是站在這里,而是被別人欺辱,流落街頭了!
    想起祖國的過去,我不禁有點黯然神傷。如果說現在的祖國是一條蛟龍,那么過去的祖國就是一條小泥鰍,一條生活在小水塘里的小泥鰍,隨時被人抓起來宰割食用,但是我們的祖國并沒有氣餒,她反而是越挫越勇,在敵人的魔手中拼命掙扎奮力反抗,從而取得了今日如此令人自豪的成就。
    我們的祖國現在是“天之驕子”,在不斷實現著自己的夢想。在1970年4月24日,我們成功發射了一顆人造衛星,成為世界上第5個能夠發射衛星的國家;2003年10月15日,我國自行研制的“神舟五號”載人飛船上了太空,中國又成為第三個獨立掌握載人航天技術的國家……
    如今的中國,不像以前的懦弱,已經開始變強了。她讓一切企圖引誘、強迫中國走上邪路,限制中國發展的美夢破產了。
    1978年,中國共產黨召開了一次具有重大意義的十一屆三中全會,徹底改變了中國的命運,這次歷史性的改革,著著實實讓所有的敵人驚呆了:“怎么會有這么快的變化,中國實在是條具有超級潛發力的一條蛟龍!”而我們的改革開放總設計師鄧小平也曾經吃驚過:“中國自身的發展,是比我的預測還要快的,我連想都沒想到!”
    中國,一個神奇的名字,又是一個充滿生氣的國度,在這個國家中生活我覺得很幸福,也很快樂,因為這是中國,是一條蛟龍,在蛟龍的庇佑下,誰能不感到幸福呢?
   

   我的拿手好菜

   六年級作文489字
   作者:未知
  •  
  • de
  • shǒu
  • hǎo
  • cài
  • 我的拿手好菜
  •  
  •  
  •  
  • shān
  • dōng
  • shěng
  • qīng
  • dǎo
  • shì
  • shì
  • běi
  •  
  • shì
  • běi
  • shí
  • xiǎo
  • liù
  •  山東省青島市市北區 市北實小六
  • èr
  •  
  • liú
  • jīn
  • yàn
  • 二 劉金燕
  • 閱讀全文

   我的小雞

   六年級作文562字
   作者:未知
  •  
  • de
  • xiǎo
  • 我的小雞
  •  
  •  
  •  
  • běi
  • shěng
  • xíng
  • tái
  •  
  • xīn
  • huá
  • nán
  • xiǎo
  • xué
  • liù
  • sān
  • bān
  •  河北省邢臺 新華南路小學六三班
  •  
  • niàn
  • yuè
  • 栗念躍
  • 閱讀全文

   我的媽媽

   六年級作文588字
   作者:未知
  •  
  • de
  • 我的媽媽
  •  
  •  
  •  
  • běi
  • shěng
  • cāng
  • zhōu
  • shì
  • dōng
  • guāng
  •  
  • cāng
  • zhōu
  • dōng
  • guāng
  • shí
  • yàn
  •  河北省滄州市東光 滄州東光實驗
  • xiǎo
  • xué
  • liù
  • nián
  • bān
  •  
  • hǎi
  • shèng
  • 小學六年級一班 于海圣
  • 閱讀全文

   我的老師

   六年級作文2973字
   作者:未知
  •  
  • de
  • lǎo
  • shī
  • 我的老師
  •  
  •  
  •  
  • ?
  • shěng
  • yáng
  •  
  • yáng
  • wài
  • guó
  • xiǎo
  • xué
  • liù
  • nián
  •  四川省德陽 德陽外國語小學六年
  • bān
  •  
  • mèng
  • jié
  • 級一班 俞夢婕
  • 閱讀全文

   我的弟弟

   六年級作文810字
   作者:未知
  •  
  • de
  • 我的弟弟
  •  
  •  
  •  
  • nán
  • shěng
  • zhǎng
  • shā
  • shì
  •  
  • fēng
  • shù
  • shān
  • xiǎo
  • xué
  • liù
  • ?
  •    
  •  
  •  湖南省長沙市 楓樹山小學六(4
  • bān
  •  
  • liú
  • qīng
  • 班 劉梓青
  • 閱讀全文

   我的課余生活

   六年級作文573字
   作者:未知
  •  
  • de
  • shēng
  • huó
  • 我的課余生活
  •  
  •  
  •  
  • zhè
  • jiāng
  • shěng
  • níng
  • ?
  • shì
  • yín
  • zhōu
  •  
  • zhàn
  • zhèn
  • zhōng
  • xīn
  •  浙江省寧波市鄞州區 占岐鎮中心
  • xiǎo
  • xué
  •          
  •  
  • xiè
  • chāo
  • zhí
  • 小學603 謝超植
  • 閱讀全文

   我的同桌

   六年級作文759字
   作者:未知
  •  
  • de
  • tóng
  • zhuō
  • 我的同桌
  •  
  •  
  •  
  • liáo
  • níng
  • shěng
  • xīn
  • shì
  •  
  • mín
  • jiē
  • xiǎo
  • xué
  • liù
  • nián
  • sān
  •  遼寧省阜新市 民族街小學六年三
  • bān
  •  
  • míng
  • 班 李鳴一
  • 閱讀全文

   我的心愿

   六年級作文597字
   作者:未知
  •  
  • de
  • xīn
  • yuàn
  • 我的心愿
  •  
  •  
  •  
  • guǎng
  • dōng
  • shěng
  • shēn
  • zhèn
  • shì
  •  
  • shēn
  • zhèn
  • shì
  • bǎo
  • ān
  • shí
  • yán
  •  廣東省深圳市 深圳市寶安區石巖
  • luó
  • xiǎo
  • xué
  • liù
  • ?
  •    
  •  
  • bān
  • liù
  • ?
  •    
  •  
  • bān
  •  
  • chén
  • huì
  • mèi
  • 羅租小學六(2)班六(2)班 陳惠妹
  • 閱讀全文

   我的老師

   六年級作文742字
   作者:未知
  •  
  • de
  • lǎo
  • shī
  • 我的老師
  •  
  •  
  •  
  • guǎng
  • dōng
  • shěng
  • fān
  •  
  • nán
  • shā
  • jīn
  • zhōu
  • xiǎo
  • xué
  •    
  • nián
  •    
  • bān
  •  
  •  廣東省番禺 南沙金洲小學61班 
  • guān
  • míng
  • 關明祺
  • 閱讀全文

   我的伯伯

   六年級作文727字
   作者:未知
  •  
  • de
  • 我的伯伯
  •  
  •  
  •  
  • guǎng
  • dōng
  • shěng
  • jiāng
  • mén
  • shì
  •  
  • chá
  • xiǎo
  • xué
  • liù
  • nián
  • ?
  •    
  •  
  •  廣東省江門市 紫茶小學六年(5
  • bān
  •  
  • luó
  • jīng
  • 班 羅晶
  • 閱讀全文

   我的一件傻事

   六年級作文665字
   作者:未知
  •  
  • de
  • jiàn
  • shǎ
  • shì
  • 我的一件傻事
  •  
  •  
  •  
  • jiāng
  • shěng
  • cháng
  • shú
  • shì
  •  
  • zhāng
  • qiáo
  • zhōng
  • xīn
  • xiǎo
  • xué
  • liù
  • bān
  •  江蘇省常熟市 張橋中心小學六班
  •  
  • qián
  • shū
  • lín
  • 錢舒琳
  • 閱讀全文

   我的小天堂

   六年級作文477字
   作者:未知
  •  
  • de
  • xiǎo
  • tiān
  • táng
  • 我的小天堂
  •  
  •  
  •  
  • ?
  • shěng
  • nèi
  • jiāng
  • shì
  •  
  • nèi
  • jiāng
  • shì
  • shí
  • xiǎo
  • xué
  •  四川省內江市 內江市第十一小學
  • liù
  • èr
  • bān
  •  
  • zhū
  • chén
  • xīn
  • 六二班 朱晨昕
  • 閱讀全文

   我的弟弟

   六年級作文553字
   作者:未知
  •  
  • de
  • 我的弟弟
  •  
  •  
  •  
  • ?
  • shěng
  • nèi
  • jiāng
  • shì
  •  
  • nèi
  • jiāng
  • shì
  • shí
  • xiǎo
  • xué
  •  四川省內江市 內江市第十一小學
  • liù
  • nián
  • zuò
  • wén
  • bān
  •  
  • luó
  • huī
  • 六年級作文班 羅旭輝
  • 閱讀全文

   我的長高秘訣

   六年級作文581字
   作者:未知
  •  
  • de
  • zhǎng
  • gāo
  • jué
  • 我的長高秘訣
  •  
  •  
  •  
  • guǎng
  • dōng
  • shěng
  • guǎng
  • zhōu
  • shì
  •  
  • guǎng
  • zhōu
  • shì
  • dōng
  • shān
  • huá
  • qiáo
  •  廣東省廣州市 廣州市東山區華僑
  • wài
  • guó
  • xué
  • xiào
  • liù
  • nián
  • bān
  •  
  • wáng
  • zhì
  • háo
  • 外國語學校六年四班 王智豪
  • 閱讀全文

   我的座右銘

   六年級作文818字
   作者:未知
  •  
  • de
  • zuò
  • yòu
  • míng
  • 我的座右銘
  •  
  •  
  •  
  •    
  •  
  •  
  •  
  •    
  • píng
  • tán
  • xiàn
  •  
  •    
  •  
  •  
  • jiāo
  • duàn
  • yáo
  • qīn
  • háng
  •  /ㄊ「V菔-平潭縣 /ㄊ∑教斷爻侵行
  •  
  •  
  •  
  • yāng
  •  
  •          
  • hào
  •  
  • liù
  • nián
  • bān
  •  
  • lín
  • ⊙Вㄎ鞅ψ128號)六年五班 林
  • 閱讀全文

   走進我的家鄉——鐘村

   六年級作文955字
   作者:未知
  •  
  • zǒu
  • jìn
  • de
  • jiā
  • xiāng
  •  
  •  
  • zhōng
  • cūn
  • 走進我的家鄉——鐘村
  •  
  •  
  •  
  • guǎng
  • dōng
  • shěng
  • guǎng
  • zhōu
  • shì
  • fān
  •  
  • zhōng
  • cūn
  • zhèn
  • zhōng
  • xīn
  •  廣東省廣州市番禺區 鐘村鎮中心
  • xiǎo
  • xué
  • liù
  • nián
  •    
  • bān
  •  
  • huáng
  • yán
  • wèi
  • 小學六年2班 黃炎蔚
  • 閱讀全文

   《100位名人成材故事》給我的啟示

   六年級作文997字
   作者:未知
  •  
  •  
  •          
  • wèi
  • míng
  • rén
  • chéng
  • cái
  • shì
  •  
  • gěi
  • de
  • shì
  • 《100位名人成材故事》給我的啟示
  •  
  •  
  •  
  • guǎng
  • dōng
  • shěng
  • dōng
  • wǎn
  • mén
  •  
  • zhōng
  • xīn
  • xiǎo
  • xué
  • liù
  • bān
  •  
  •  廣東省東莞虎門 中心小學六班 
  • zhào
  • wěi
  • cōng
  • 趙煒聰
  • 閱讀全文

   我的媽媽

   六年級作文560字
   作者:未知
  •  
  • de
  • 我的媽媽
  •  
  •  
  •  
  • zhè
  • jiāng
  • shěng
  • wēn
  • zhōu
  • shì
  •  
  • wēn
  • zhōu
  • yùn
  • dòng
  • xué
  • xiào
  •  浙江省溫州市 溫州體育運動學校
  •  
  • máo
  • xuán
  • xuán
  • 體 毛璇璇
  • 閱讀全文

   我的同齡人

   六年級作文676字
   作者:未知
  •  
  • de
  • tóng
  • líng
  • rén
  • 我的同齡人
  •  
  •  
  •  
  • běi
  • jīng
  • shì
  • shí
  • jǐng
  • shān
  •  
  • shī
  • fàn
  • shǔ
  • xiǎo
  • xué
  • liù
  •  北京市石景山區 師范附屬小學六
  • ?
  •    
  •  
  • bān
  •  
  • dèng
  • tián
  • 2)班 鄧宇田
  • 閱讀全文

   我的小天地

   六年級作文609字
   作者:未知
  •  
  • de
  • xiǎo
  • tiān
  • 我的小天地
  •  
  •  
  •  
  • jiāng
  • shěng
  •  
  • xīn
  • shí
  • yàn
  • xiǎo
  • xué
  • liù
  •  江蘇省無錫 無錫新區實驗小學六
  •  
  • zhào
  • chén
  • 一 趙晨
  • 閱讀全文

   我的讀書生活

   六年級作文666字
   作者:未知
  •  
  • de
  • shū
  • shēng
  • huó
  • 我的讀書生活
  •  
  •  
  •  
  • jiāng
  • shěng
  •  
  • xīn
  • shí
  • yàn
  • xiǎo
  • xué
  • liù
  •  江蘇省無錫 無錫新區實驗小學六
  •  
  • zhào
  • chén
  • 一 趙晨
  • 閱讀全文

   我的妹妹

   六年級作文699字
   作者:未知
  •  
  • de
  • mèi
  • mèi
  • 我的妹妹
  •  
  •  
  •  
  • guǎng
  • dōng
  • shěng
  • guǎng
  • zhōu
  • shì
  •  
  • huá
  • nán
  • shī
  • fàn
  • xué
  • shǔ
  •  廣東省廣州市 華南師范大學附屬
  • xiǎo
  • xué
  •  
  • xiè
  • mǐn
  • 小學 謝敏
  • 閱讀全文

   我的同齡人

   六年級作文676字
   作者:未知
  •  
  • de
  • tóng
  • líng
  • rén
  • 我的同齡人
  •  
  •  
  •  
  • běi
  • jīng
  • shì
  • shí
  • jǐng
  • shān
  •  
  • shī
  • fàn
  • shǔ
  • xiǎo
  • xué
  • liù
  •  北京市石景山區 師范附屬小學六
  • ?
  •    
  •  
  • bān
  •  
  • dèng
  • tián
  • 2)班 鄧宇田
  • 閱讀全文

   我的好舅舅

   六年級作文614字
   作者:未知
  •  
  • de
  • hǎo
  • jiù
  • jiù
  • 我的好舅舅
  •  
  •  
  • zhè
  • jiāng
  • shěng
  •  
  • jiā
  • shàn
  • xiàn
  • wèi
  • táng
  • zhèn
  • xiǎo
  • xué
  •  
  • féng
  •  浙江省 嘉善縣魏塘鎮里澤小學 馮
  • jīng
  • jié
  • 晶杰
  • 閱讀全文

   我的啟蒙老師

   六年級作文693字
   作者:未知
  •  
  • de
  • méng
  • lǎo
  • shī
  • 我的啟蒙老師
  •  
  •  
  • zhè
  • jiāng
  • shěng
  • zhū
  • shì
  •  
  • zhū
  • shì
  • shí
  • yàn
  • xiǎo
  • xué
  • liù
  • ?
  •  浙江省諸暨市 諸暨市實驗小學六(
  •    
  •  
  • bān
  •  
  • 1)班 斯澤雨
  • 閱讀全文

   我的夢想

   六年級作文561字
   作者:未知
  •  
  • de
  • mèng
  • xiǎng
  • 我的夢想
  •  
  •  
  • zhè
  • jiāng
  • shěng
  •  
  • shào
  • xìng
  • xiàn
  • píng
  • shuǐ
  • zhèn
  • xià
  • zào
  • wán
  • xiǎo
  • liù
  • nián
  •  浙江省 紹興縣平水鎮下灶完小六年
  •  
  • chén
  • fāng
  • yuán
  • 級 陳方圓
  • 閱讀全文

   我的同班同學

   六年級作文573字
   作者:未知
  •  
  • de
  • tóng
  • bān
  • tóng
  • xué
  • 我的同班同學
  •  
  •  
  • zhè
  • jiāng
  • shěng
  •  
  • shào
  • xìng
  • xiàn
  • píng
  • shuǐ
  • zhèn
  • wáng
  • huà
  • fèn
  • xiào
  • liù
  • nián
  •  浙江省 紹興縣平水鎮王化分校六年
  •  
  • zhù
  • 級 祝莉莉
  • 閱讀全文

   我的夢——讀《講公德守法紀》

   六年級作文1201字
   作者:未知
  •  
  • de
  • mèng
  •  
  •  
  •  
  • jiǎng
  • gōng
  • shǒu
  • ?
  •  
  • 我的夢——讀《講公德守法紀》
  •  
  •  
  •    
  •  
  •  
  • bìng
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • tán
  • dīng
  •  
  • yáo
  •  /ㄊ∧習病」?ㄐ⊙Я?曇丁±詈肴
  •  
  • 
  • 閱讀全文

   我的“打工”記

   六年級作文799字
   作者:未知
  •  
  • de
  •  
  • gōng
  •  
  • 我的“打工”記
  •  
  •  
  • jiāng
  • shěng
  •  
  • lián
  • yún
  • gǎng
  • shì
  • jiě
  • fàng
  • xiǎo
  • xué
  • liù
  • ?
  •    
  •  
  •  江蘇省 連云港市解放路小學六(2
  • bān
  •  
  • wáng
  • 班 王思雨
  • 閱讀全文

   我的“老師”

   六年級作文1056字
   作者:未知
  •  
  • de
  •  
  • lǎo
  • shī
  •  
  • 我的“老師”
  •  
  •  
  • shān
  • shěng
  • tài
  • yuán
  • shì
  • qīng
  • xiàn
  •  
  • shí
  • yàn
  • xiǎo
  • xué
  • liù
  • sān
  •  山西省太原市清徐縣 實驗小學六三
  • bān
  •  
  • mèng
  • 班 孟亞琦
  • 閱讀全文
  蚂蚁彩票平台蚂蚁彩票主页蚂蚁彩票网站蚂蚁彩票官网蚂蚁彩票娱乐 1705o.com | www.0343u.com | 22299bb.com | www.6832k.com | www.4625m.com | 9737tt.me | www.38345s.com | 026688.com | www.50080w.com | www.70398.com | www.318187.com | www.55526f.com | v444000.com | www.54400m.com | www.88837y.com | 0234ee.com | www.7893w38.com | e99345.am | www.2350x.com | www.8655msc.com | 55899h.com | www.47506j.com | 9737003.com | www.594277.com | www.www-737475.com | 500000454.com | www.hg0081.com | 3844nn.com | x292888.com | www.917056.com | nn500c.com | www.358773.com | www.hjcp1.com | 7r3777.com | www.022cq.cc | www.8996hh.com | dzj17.com | www.hj7776.com | www.8rr.com | shen5511.com | www.710930.com | www.twcp05.com | 6150k.com | www.606865.com | www.93342.com | j3405.com | www.558413.com | www.720c75.com | 2127ll.com | www.407872.com | www.50999b.com | 70118n.com | www.102386.com | www.w69096.com | blhvip15.com | 566777q.com | www.hg6767a.com | www.362878.com | 3066nmn.com | www.8667c.com | www.hg7651.com | 9659j.com | www.737884.com | www.00773d.com | zhcp15.com | 95gamevip6.com | www.9971i.com | www.vns9968.com | 56988bb.com | www.fhfh8.com | www.18228.net | 8977ss.com | 00773e.com | www.68993238.com | www.yh795.com | www.3978r.com | www.h70717.com | 4461x.com | www.444237.com | www.ag3344.com | www.85770s.com | 3y123.com | www.655096.com | www.3066ll.com | www.76060d.com | 7141.com | www.182498.com | www.1434n.com | www.df2220.com | 4541p.com | www.71233o.com | www.x22678.com | www.20550577.com | js75776.com | 54770.com | www.86267l.com | www.79111bb.com | 123456oo.cc | 364810.com | www.967699.com | www.91779s.com | www.7025w.com | 2222c9.com | www.003851.com | www.9989575.com | www.450880.com | www.11018.cc | www.o32031.com | www.hg9388.org | tcdtf.com | 0044886.com | www.2350t.com | www.xpj558888.com | www.7720g.com | 4152q.com | 95gamevip6.com | www.2632u.com | www.89677r.com | www.msc77.la | 80900.com | bwinkkk.com | www.2373h.com | www.5981e.com | www.656012.com | 4182b.com | 80892dd.com | www.629813.com | www.4809q.com | www.47bm.com | www.653502.com | z3405.com | 14140524.com | www.187152.com | www.4323l.com | www.255793.com | www.8814e8.com | 2373n.com | 5856j.com | www.183799.com | www.16878h.com | www.ag0234.com | www.930756.com | zhcp06.com | 78666g.com | 230466.com | www.866248.com | www.hb858.cc | www.00773b.com | www.h509.com | www.81866j.com | 3534i.com | 2222k13.com | www.wcp686.com | www.5091k.com | www.js18456.com | www.7335xx.com | 500000455com | 009900u.com | www.607252.com | www.16588t.com | www.423bbb.com | www.hndf333.com | www.67797w.com | 463wu.com | 3807l.com | 92226.com | www.068627.com | www.hy2522.com | www.ihg5555.com | www.q1432.com | www.693suncity.com | www.7830g.com | 11228331.com | 80368ll.com | 66300.com | t5429.com | 112j.net | www.221095.com | www.0014h.com | www.8003xl.com | www.11tyc.com | www.402115.com | www.28758a.com | 168cp-u.com | 4152i.com | p888vip.com | dd2649.com | 30174455.com | www.175969.com | www.677038.com | www.df79.com | www.7782d.com | www.71399k.com | www.t94600.com | www.4058aa.com | www.88xxcp.com | www.4058s.com | www.805kj.com | www.58777g.com | www.y32126.cc | 5077888.com | 500000771.com | 8381aa.com | ylzz1115.com | 44268888.com | 88851w.com | 3522f.vip | 3807c.com | 26119g.com | 2021a.com | 3522ii.com | 759hd.com | 8547mm.com | 1665y.com | hy814.com | 2381aaa.com | 1665y.com | 45637x.com | blr878.com | 9856pp.com | www.17784.com | www.88166t.com | www.xpj2040.com | www.xpj2040.com | www.00773d.com | www.1122xpj.net | www.04567p.com | www.dy4488.com | www.94099.com | www.5966rrr.com | www.158cai.com | www.7779566.com | www.ly09.com | www.4136q.com | www.bet63k.com | www.678js555.com | www.vns998.me | www.55676c.com | www.6768991.com | www.705wb.com | www.02500w.com | www.2934y.com | www.fo03.com | www.378017.com | www.178752.com | 8569811t.com | 4270hh.com | 1468rrr.com | pp67890.com | 33382a.com | xhtd3559.com | www.a1a444.cc | www.mgm007.com | www.f5566.com | www.277577.com | www.dggcp100.com | www.44118q.com | www.68993279.com | www.9149j.com | www.959581.com | www.498166.com | 299770.com | ambjlc.com | x83377.com | 44445309.com | bcylc7.com | www.333133l.com | www.66458v.com | www.5504b.com | www.7366002.com | www.68993259.com | www.6cpb.com | www.150935.com | 1168n.com | 538vns.cc | 1865.com | 776059.com | www.929467.com | www.173434.com | www.9961331.com | www.4331e.com | www.216777a.com | www.89894w.com | yin076.com | xxx4165.com | 2778xl.com | www.e30226.com | www.849suncity.com | www.e063801.com | www.80075h.com | www.788572.com | 22betbet365.com | 4880q.com | 2078a.com | www.4938w.com | www.61msxfpt2.com | www.r999996.com | www.528qx.com | www.51515b.com | 206404.com | pjjiangsu.com | www.yddc05.com | www.597567a.com | www.490804.com | www.0014g.com | zl58.com | 32212g.com | www.wugou135.com | www.777800.cc | www.5446q.com | www.070wy.com | 2237hb.com | 12274444.com | www.a3a666.cc | www.y00888.com | www.hg6833.com | www.aj3383.com | 8988w.com | 33382oo.com | www.o30226.com | www.75jsjs.com | www.80065k.com | www.203552.com | dichan580.com | 500000735.com | www.hg8779.com | www.5446bb.com | www.808793.com | xpj677u.com | 6868tt.cc | www.64717.com | www.9187i.com | www.725422.com | 1168i.com | mry456.com | www.174666.com | www.9646l.com | www.84499e.com | c444000.com | www.ww.t7888.com | www.38138r.com | www.hcjt1.com | 696.net | bwin8t.com | www.336246.com | www.2418j.com | h7742.com | 86611a.com | www.368012.com | www.280772.com | www.501342.com | tt6832.com | www.995f.net | www.333xx.cc | www.010986.com | 4289h.com | www.zr305.com | www.rrqp111.com | www.117015.com | s7726.com | www.vb003.com | www.222387.com | www.66332v.com | 33111177.com | www.868444.com | www.32123g.com | 7811aa.com | hg999333c.com | www.7415k.com | www.808793.com | bogou2222.com | www.pj5756.com | www.16065i.com | 4195d.com | 667766k.com | www.89599f.com | www.638262.com | 04666f.com | www.65866.com | www.68568l.com | youfa111.vip | www.2090933.com | www.22468.com | 3202.com | 9964a.com | www.4058c.com | www.254499.com | 983888u.com | www.751cp44.com | www.808761.com | 4196r.com | www.443558.com | www.gai40.com | 4052mm.com | www.987559.com | www.5484f.com | 91019p.net | www.d50336.com | www.15355z.com | pjxinjiang.com | www.s99927.com | www.41518g.com | 8381ii.com | www.mng88.com | www.50069.com | 4182n.com | www.145377.com | www.3136aa.com | o7742.com | www.yh215.com | www.hg1966.com | www.bet73k.com | 7003tt.com | www.38144144.com | www.3658766.com | www.60108r.com | 28839x.com | www.203rs.com | www.725898.com | JS1388.com | www.h7764.com | 3018hh.com | www.pj7019.com | www.35155n.com | pj223322.com | www.wz2255.com | www.413552.com | 0747n.com | www.68365x.com | www.316411.com | j2649.com | www.984008.com | 5855uu.com | www.81776.com | www.583792.com | 9995b.cc | www.89777d.com | 87965ii.com | www.888365q.com | www.172346.com | www.8520k.com | www.29496b.com | so.cc | www.472701.com | bet3650759.com | www.776577.com | www.978931.com | hg91778.com | www.0343o.com | 9993657.com | www.331194.com | 3202.com | www.df5550.com | www.684944.com | 66681.com | www.20677.com | tt444000.com | www.d6969.com | 65366.com | www.09569k.com | www.802837.com | 3644v.com | www.36787j.com | 808vns.com | www.rrqp111.com | 2778bb.com | www.4996dd.com | 2365.com | www.80969u.com | www.621361.com | 670.cc | www.575hc.com | 44112229.com | www.16878t.com | 5525.us | www.25688i.com | mm33.vip | www.868339.com | 88851d.com | www.1239999.cc | 67890zzz.com | www.68365.com | 6487eee.com | www.hgbet5.com | 5853.com | www.2299nsb.com | jj8159.cc | www.86339s.com | 7599zz.com | www.56011v.com | 2214x.com | www.487bbb.com | 30688j.com | www.9971002.com | 2618z.com | www.js18688.com | swin1.com | www.26878q.com | ff555c.com | www.kc56.com | www.535xpj.com | www.677397.com | www.3459e.com | www.188737.com | www.yh48826.com | 2078o.com | www.666629.com | www.dzj0404.com | feicai0858.com | www.0099psb.com | 2824.cc | www.52303s.com | 55885156.com | www.609719.com | www.32666k.com | 876878.com | www.cctv577.com | pj75.com | www.206335.com | netsoft2012.com | www.26878q.com | www.yxlm33.com | www.375793.com | www.0153.com | 1770f.com | www.c1432.com | 3656jj.com | www.71399g.com | www.xjs8880.com | www.335248.com | www.82627.com | 1213611.com | www.44118m.com | evere168.cn | www.qmkl9.com | www.2846g.com | 9707365.com | www.686102b.com | lc99y.com | www.26163g.com | www.v0070.com | 44ydgj.com | www.55545g.com | hjcp7.com | www.50052vip.com | www.995n.net | 3775w.com | www.y063801.com | baliren.com | www.bxcp66.com | www.78k78.com | 3566gg.com | www.272259.com | 1859009.com | www.50054i.com | www.8967p.com | mhc8888.info | www.c1396.com | www.js2889.com | 5456p.com | www.55268.vip | www.4763006.com | 81511d.com | www.vns887.com | 2267c.com | www.354977.com | www.a81f.cc | 35222q.com | www.955474.com | www.72477b.com | 9993657.com | www.15010.cc | www.15b19.net | 28288mm.com | www.41518k.com | www.22gg940.com | 7599ss.com | www.77114j.com | www.98717s.com | 4812a.com | www.81233l.com | www.0860t.com | 316c.cc | www.35918k.com | www.32666b.com | ks3334.com | www.34788c.com | www.kx151.com | 6261ww.com | www.58ipo.com | www.01304.com | 1104006.com | www.758799.com | www.8k002.com | tour76.com | www.60007e.com | www.xj7003.com | www.9846k.com | 3389.com | www.83033x.com | www.ra8804.com | 22ll145.com | www.920564.com | www.1168f.com | 3844am.com | tt6831.com | www.55676e.com | www.8694i.com | ww01365.com | www.qj35.com | www.tc8802.com | 7792y.com | 9949.com | www.6000hd.com | www.xpj2638.com | 3640x.com | www.299078.com | www.758567g.com | x88833.com | www.11czt.com | www.daf005.com | 034408.com | i99345.am | www.65707d.com | www.3350.com | hga018.com | 7196n.com | www.35918hh.com | www.56748.com | 00048g.com | 500000853.com | www.96386s.com | www.988505.com | 55545d.com | yin3131.com | www.29277t.com | www.799666u.com | 8827ggg.com | x0022.tv | www.881805.com | www.hs066.com | www.9374d.com | 0419g.com | www.210927.com | www.77jsc.com | www.63248.com | 3661yh.com | dd38648.cc | www.hy5508.com | www.huangma27.com | www.vip7897.com | 7726zzz.com | www.68682o.com | www.bet379.com | www.088tyc.com | LDZ333.com | 3678uu.com | www.001879.com | www.0270i.com | www.64717.com | hg0068.com | 1483g.com | www.319989.com | www.6482.com | www.cp66611.com | www.6491k.com | ee01234.com | 8742g.com | www.hy2811.com | www.00878.com | www.hg2809.com | 01dd.cc | blr969.com | 18775m.com | www.3933f.cc | www.58665m.com | www.119941.com | 8801885.com | 6699vn77.com | www.399210.com | www.162323.com | www.255783.com | www.b8867.com | 4647j.com | 62222c.com | xcant.net | www.yi816.com | www.52062o.com | www.pj9346.com | www.349177.com | www.66621j.com | www.35252g.com | www.56754.com | www.88864400.com | 899523.com | 6175a.com | www.60123a.com | www.2408a.cc | www.144235.com | www.20199tt.com | www.vvww.6693005.com | 2776dh.com | 54249955.com | yhzhejiang.vip | www.358939.com | www.56588.com | www.vns44.me | www.caipioa33.com | www.cs6663.com | hg128.com | 9569822.com | bet22222.com | 2649g.com | www.362322.com | www.7793m.com | www.3398788.com | www.ktmrocks.com | www.331393.com | www.vns0n0.com | 2443e.com | 5856a.com | 365vip500.cc | zz620.com | www.153328.com | www.cb3988.com | www.81233m.com | www.56011w.com | www.16181b.com | www.ld003.com | www.hg375.com | www.797xj.com | 88807j.com | 2359933.com | 7570k1.com | 8faaa.com | 7989v.com | www.112070.com | www.820933.com | www.7782o.com | www.hg57977.com | www.12136k.com | www.71071i.com | www.8zhizun.com | www.89880033.com | www.21365mm.com | www.4123020.com | 2613b.com | qjdy004.com | bet3658806.com | 703.com | 58535555.com | 3775799.com | hb7377.com | v3686.com | jnbzsj.com | www.43131p.com | www.hggj2288.com | www.365815d.com | www.28758o.com | www.bmcp1344.com | b3405.com | 667766w.com | 0025i.com | 67877m.com | 86811f.com | 56987yy.com | 4288r.com | 316960.com | 3033d.com | l21148com | 98345i.com | 0419y.com | ll00558.com | 4812b.com | 58535555.com | 4776600.com | 0253.com | 4694t.com | vipvip6666.com | 998i.cc | 3807o.com | 4488cc.com | 3846bbb.com | 3467h.com | 44222007.com | 45637k.com | 5309z.com | mm99911.com | 123456aa.cc | 55818x.com | 2013.com | 12742j.com | www.hg11768.com | www.pj2768.com | www.9976755.com | www.4938y.com | www.88021ii.com | www.60582.com | www.569369.com | www.76775i.com | www.303015.me | www.C63.COM? | www.net567.com | www.c83377.com | www.v1068.com | www.4520088.com | www.585.cc | www.58688.cc | www.aa3126.com | www.599546.com | www.180209.com | 33318z.com | 1669u.com | 9649f.com | 4255jjj.com | 63389.com | 3122o.com | www.2222wnsr.com | www.2078t.com | www.hg8487.com | www.2945i.com | www.hg98vip8.com | www.c93919.com | www.4737.com | www.90egg.com | www.629683.com | www.36166u.com | 1077ss.com | 38989f.com | 4255l.com | 3121x.com | www.63877y.com | www.1213699.com | www.799666h.com | www.068526.com | www.221222.cc | www.7116a.com | www.606694.com | 00552007.com | 33599oo.com | 4717.com | 3834222.com | www.21365ff.com | www.leyu988.com | www.55070v.com | www.7249f.com | www.07163l.com | www.580667.com | 50000988.com | 2146o.com | 皇冠总公司.com | www.jsjsjs59567.com | www.16076.com | www.998855w.com | www.880317.com | www.50026b.com | www.627792.com | 3betbet365.com | bh55234.com | j3144.com | www.yh17.com | www.35877c.com | www.sands2006.com | www.52303r.com | www.540877.com | P35zz.com | 54146644.com | hg168l.com | www.am5833.com | www.bwin900.co | www.9646z.com | www.775701.com | 3196.com | 4239.com | JS191.com | www.207622.com | www.r063801.com | www.00840h.com | www.108065.com | 73567tg3.com | 8547ii.com | www.swin988.mobi | www.71071z.com | www.79579.com | www.391110.com | hhhhh.com | 3522oo.com | www.zz8633.com | www.99113x.com | www.904029.com | www.329209.com | ks3334.com | 3121uu.com | www.781msc.com | www.69567z.com | www.gocp4.com | ojk238.com | 88yzc.com | www.87680c.com | www.5446ff.com | www.36787b.com | 1259l.com | www.089728.com | www.671466.com | 3304ff.com | zhcpqq.com | www.hg8549.com | www.68365z.com | www.645477.com | 8520v.com | hgyz77.com | www.gd3658.com | 8977qq.com | www.s0311.com | www.a94600.com | www.743552.com | xpj72.com | 31780000.com | www.jjjj004.com | www.7714d.com | 131365.com | 3559j.com | www.88021ii.com | www.0600q.cc | www.602475.com | 15566.com | www.js80388.com | www.4446aaa.com | www.022jl.cc | 44gg8332.com | 6220m.com | www.dzcp4444.com | www.16055.com | 9679a.com | 2595s.com | www.2y936.com | www.12455t.com | 59889r.com | 2846n.com | www.3033c.com | www.23636m.com | 18438b.com | pp2649.com | www.500888.net | www.gocp4.com | 55155z.com | www.pj2768.com | www.2544g6.com | www.527477.com | 3775s.com | www.20161100.com | www.flb905.com | www.069965.com | 33ee8332.com | www.333980.com | www.50074h.com | igcp.com | 79889g.com | www.16181o.com | www.705059.com | 0615018.com | www.078678.com | www.ya2019i.com | cn.man853.com | 365vip07.win | www.666jyh.com | www.578860.com | 3242g.com | www.hg287.com | www.43818k.com | 0363.com | www.bet36576.com | www.55676x.com | 39992266.com | 2222k00.com | www.758455.com | www.33598y.com | 1348.com | www.365815f.com | www.89777i.com | 131f.net | www.yddc666.com | www.vinisi08.com | 566670000.com | lshtq.cn | www.j3123.com | www.80075i.com | feicai0572.com | www.c32939.com | www.346277.com | 4182m.com | www.s32939.com | www.327556.com | hc9960.com | www.00773g.com | www.173880.com | feicai0455.com | www.bet63y.com | www.66376e.com | 44ww8331.com | www.63606z.com | 6647x.com | www.cp2y.com | www.81608n.com | 5003j.com | www.77537f.com | www.52072t.com | 19991d.com | www.88606.com | www.939623.com | 44222007.com | www.4963tt.com | www.040425.com | da620.com | www.68365g.com | 818555.vip | www.2k604.com | www.2350o.com | 71707o.com | www.199424.com | www.136031.com | 354152.com | www.916177.com | 6063331.com | www.bc581.com | www.912339.com | 4647l.com | www.j3123.com | 3644y.com | www.2211sb.com | www.05881.cc | 3568xx.com | www.55545b.com | 6594ff.com | www.g2006.com | www.35918l.com | 40033zz.com | www.c32939.com | 4809f.com | www.10051122.com | www.3416l.com | wlb66.com | www.115527n.com | 5231007.com | www.xb0021.com | www.56520q.com | www.078wy.com | hh1088.com | www.w84q.com | 23300e.com | www.332010.com | www.xpj238886.com | www.869619.com | 8030j.com | www.5856858.com | 35000.com | www.55545a.com | judingbo0.com | www.vns1668.cc | www.558429.com | 58802p.com | www.50026p.com | 2146d.com | www.a3846.com | 6645365.com | www.hdcp886.com | 7945ss.com | www.773339.cc | www.582914.com | www.lbj682.com | www.35155s.com | 80850w.com | www.rrqp555.com | 30179933.com | www.z6777.com | www.187393.com | www.67797i.com | www.731091.com | www.02188.cx | www.14czj.com |