<xmp id="kmuss"><menu id="kmuss"></menu>
 • <menu id="kmuss"></menu>
  <tt id="kmuss"><sup id="kmuss"></sup></tt>
  <menu id="kmuss"></menu>
 • <xmp id="kmuss"><nav id="kmuss"></nav>
  <input id="kmuss"></input>
  <nav id="kmuss"><code id="kmuss"></code></nav>
  <menu id="kmuss"></menu>
  <input id="kmuss"></input>
 • <xmp id="kmuss"><nav id="kmuss"></nav>

  我心中的諸葛亮

  六年級作文562字
  作者:王洪蔚
 •  
 •  
 • zhī
 • yào
 • xiǎng
 • dào
 • zhū
 • liàng
 • zhè
 • míng
 •  
 • jiù
 • huì
 • yǒu
 •  只要想到諸葛亮這個名字,就會有許
 • duō
 • guān
 • de
 • shì
 • zài
 • de
 • yǎn
 • qián
 • xiàn
 • chū
 • lái
 •  
 • 多關于他的故事在我的眼前浮現出來。
 •  
 •  
 • zài
 •  
 • sān
 • guó
 • yǎn
 •  
 • zhōng
 • de
 •  
 • sān
 • qǐng
 • zhū
 •  在我讀《三國演義》中的“三請諸葛
 • liàng
 •  
 • duàn
 • hòu
 •  
 • zhī
 • dào
 • le
 • zhū
 • liàng
 • shì
 • kuàng
 • shì
 • 亮”一段后,我知道了諸葛亮是一個曠世
 • cái
 •  
 • qián
 • liǎng
 • liú
 • bèi
 • men
 • xiōng
 • sān
 • rén
 • xiǎng
 • qǐng
 • zhū
 • 奇才。前兩次劉備他們兄弟三人想請諸葛
 • liàng
 • chū
 • shān
 • dàn
 • dōu
 • méi
 • yǒu
 • chéng
 • gōng
 •  
 • sān
 • zhū
 • liàng
 • xiān
 • 亮出山但都沒有成功。第三次把諸葛亮先
 • shēng
 • qǐng
 • chū
 • hòu
 •  
 • zhū
 • liàng
 • liú
 • bèi
 • zài
 • chī
 • fàn
 •  
 • zài
 • 生請出后,諸葛亮與劉備在一起吃飯,在
 • chuáng
 • shàng
 • shuì
 • jiào
 • lái
 • shāng
 • liàng
 • guó
 • jiā
 • shì
 •  
 • shǐ
 • zhī
 • dào
 • 一個床上睡覺來商量國家大事,使我知道
 • zhū
 • liàng
 • shì
 • guān
 • xīn
 • guó
 • jiā
 • shì
 • de
 • rén
 •  
 • 諸葛亮是一個關心國家大事的人。
 •  
 •  
 • dāng
 • kàn
 •  
 • cǎo
 • chuán
 • jiè
 • jiàn
 •  
 • zhè
 • duàn
 • shí
 •  
 • zhōu
 •  當我看“草船借箭”這一段時,周瑜
 • ràng
 • zhū
 • liàng
 • zài
 • tiān
 • zhī
 • nèi
 • zào
 • chū
 • shí
 • wàn
 • zhī
 • jiàn
 •  
 • dàn
 • zhū
 • 讓諸葛亮在幾天之內造出十萬支箭,但諸
 • liàng
 • bǎo
 • zhèng
 • néng
 • zài
 • sān
 • tiān
 • zhī
 • nèi
 • jiù
 • néng
 • zào
 • chū
 • shí
 • wàn
 • zhī
 • jiàn
 • 葛亮保證能在三天之內就能造出十萬支箭
 •  
 • tīng
 • zhe
 • zhū
 • liàng
 • xiōng
 • yǒu
 • chéng
 • zhú
 • de
 • huà
 •  
 • hái
 • shì
 • wéi
 • 。聽著諸葛亮胸有成竹的話,我還是為他
 • niē
 • le
 • hàn
 •  
 • guò
 •  
 • dào
 • le
 • zuì
 • hòu
 • de
 • tiān
 •  
 • zhū
 • 捏了一把汗。不過,到了最后的一天,諸
 • liàng
 • shén
 • miào
 • suàn
 •  
 • jìng
 • yòng
 • cǎo
 • chuán
 • lái
 •  
 • jiè
 •  
 • jiàn
 •  
 • zhōu
 • 葛亮神機妙算,竟用草船來“借”箭。周
 • zhī
 • dào
 • hòu
 •  
 • lián
 • chēng
 • kuì
 •  
 • lián
 • shí
 • fèn
 • 瑜知道后,連稱自愧不如。連一個十分嫉
 • zhū
 • liàng
 • de
 • rén
 •  
 • huì
 • chéng
 • rèn
 •  
 • kàn
 • 妒諸葛亮的人,也會承認自己不如他。看
 • lái
 •  
 • zhū
 • liàng
 • hái
 • zhēn
 • shì
 • shén
 • miào
 • suàn
 • ya
 •  
 • 來,諸葛亮還真是神機妙算呀!
 •  
 •  
 •  
 • dāng
 • tóu
 •  
 • zhū
 • liàng
 • men
 • lái
 •  一次,大敵當頭,諸葛亮他們來不及
 • kàng
 •  
 • jiā
 • dōu
 • jīng
 • huáng
 • shī
 • cuò
 •  
 • zhī
 • yǒu
 • zhū
 • liàng
 • fēi
 • cháng
 • 抵抗。大家都驚惶失措,只有諸葛亮非常
 • zhèn
 • ?
 •  
 • lìng
 • chī
 • jīng
 • de
 • shì
 •  
 • zhū
 • liàng
 • jìng
 • rán
 • ràng
 • 鎮定。令我大吃一驚的是,諸葛亮竟然讓
 • shì
 • bīng
 • bàn
 • chéng
 • lǎo
 • bǎi
 • xìng
 •  
 • zài
 • jiē
 • shàng
 • yōu
 • xián
 • zǒu
 • lái
 • zǒu
 • 士兵扮成老百姓,在大街上悠閑地走來走
 •  
 • zài
 • gāo
 • lóu
 • shàng
 • yōu
 • rán
 • dàn
 • zhe
 • qín
 • 去,他自己則在高樓上悠然自得地彈著琴
 •  
 • dāng
 • bīng
 • lín
 • chéng
 • xià
 • shí
 •  
 • wéi
 • zhū
 • liàng
 • huì
 • tōu
 • tōu
 • táo
 • 。當兵臨城下時,我以為諸葛亮會偷偷逃
 • zǒu
 •  
 • méi
 • xiǎng
 • dào
 • hái
 • zài
 • chéng
 • lóu
 • shàng
 • dàn
 • qín
 •  
 • rén
 • kàn
 • dào
 • 走,沒想到他還在城樓上彈琴。敵人看到
 • zhè
 • jǐng
 • xiàng
 • hòu
 •  
 • wéi
 • chéng
 • yǒu
 • mái
 •  
 • jiù
 • lián
 • máng
 • 這一景象后,誤以為城里有埋伏,就連忙
 • chè
 • zǒu
 • le
 •  
 • kàn
 • dào
 • zhè
 •  
 • cái
 • zhī
 • dào
 • zhū
 • liàng
 • de
 • yòng
 • 撤走了。看到這里,我才知道諸葛亮的用
 • shì
 • qiǎo
 • yòng
 •  
 • kōng
 • chéng
 •  
 • xià
 • tuì
 • bīng
 •  
 • yào
 • shì
 • 意是巧用“空城計”嚇退敵兵。要我是他
 •  
 • zǎo
 • jiù
 • táo
 • pǎo
 • le
 •  
 • zhū
 • liàng
 • zhēn
 • shì
 • shì
 • huāng
 • ,早就逃跑了,諸葛亮真是一個遇事不慌
 •  
 • cóng
 • róng
 • zhèn
 • ?
 • de
 • rén
 •  
 • ,從容鎮定的人。
 •  
 •  
 • zhū
 • liàng
 • shì
 • xīn
 • zhōng
 • de
 • jun1
 • shī
 •  
 • jiāo
 • huì
 • le
 •  諸葛亮是我心中的軍師,教會了我許
 • duō
 • zhī
 • shí
 •  
 • ràng
 • huò
 • le
 • zhì
 • huì
 •  
 • 多知識,讓我獲得了智慧。
 •  
 •  
 • zhǐ
 • dǎo
 •  
 •  指導 
   
  無注音版:
   
    只要想到諸葛亮這個名字,就會有許多關于他的故事在我的眼前浮現出來。
    在我讀《三國演義》中的“三請諸葛亮”一段后,我知道了諸葛亮是一個曠世奇才。前兩次劉備他們兄弟三人想請諸葛亮出山但都沒有成功。第三次把諸葛亮先生請出后,諸葛亮與劉備在一起吃飯,在一個床上睡覺來商量國家大事,使我知道諸葛亮是一個關心國家大事的人。
    當我看“草船借箭”這一段時,周瑜讓諸葛亮在幾天之內造出十萬支箭,但諸葛亮保證能在三天之內就能造出十萬支箭。聽著諸葛亮胸有成竹的話,我還是為他捏了一把汗。不過,到了最后的一天,諸葛亮神機妙算,竟用草船來“借”箭。周瑜知道后,連稱自愧不如。連一個十分嫉妒諸葛亮的人,也會承認自己不如他。看來,諸葛亮還真是神機妙算呀!
    一次,大敵當頭,諸葛亮他們來不及抵抗。大家都驚惶失措,只有諸葛亮非常鎮定。令我大吃一驚的是,諸葛亮竟然讓士兵扮成老百姓,在大街上悠閑地走來走去,他自己則在高樓上悠然自得地彈著琴。當兵臨城下時,我以為諸葛亮會偷偷逃走,沒想到他還在城樓上彈琴。敵人看到這一景象后,誤以為城里有埋伏,就連忙撤走了。看到這里,我才知道諸葛亮的用意是巧用“空城計”嚇退敵兵。要我是他,早就逃跑了,諸葛亮真是一個遇事不慌,從容鎮定的人。
    諸葛亮是我心中的軍師,教會了我許多知識,讓我獲得了智慧。
    指導 

   我心中的樂園

   六年級作文480字
   作者:未知
  •  
  • xīn
  • zhōng
  • de
  • yuán
  • 我心中的樂園
  •  
  •  
  • guǎng
  • dōng
  • shěng
  • guǎng
  • zhōu
  • shì
  •  
  • huáng
  • wén
  • chuán
  • xiǎo
  • xué
  • liù
  • ?
  •  廣東省廣州市 黃埔區文船小學六(
  •    
  •  
  • bān
  •  
  • huáng
  • màn
  • dān
  • 3)班 黃曼丹
  • 閱讀全文

   我心中的黃河

   六年級作文893字
   作者:未知
  •  
  • xīn
  • zhōng
  • de
  • huáng
  • 我心中的黃河
  •  
  •  
  •    
  •  
  •  
  •  
  • qián
  •  
  •  
  • xiè
  • huī
  •  
  • yuè
  •  
  •  
  • jiǒng
  •  /ㄊ∪?蕁∪?菔械詼?笛樾⊙?迥耆
  •  
  •  
  • jiè
  • tuì
  • ?唷∩蚧褪
  • 閱讀全文

   我心中的廣州

   六年級作文555字
   作者:未知
  •  
  • xīn
  • zhōng
  • de
  • guǎng
  • zhōu
  • 我心中的廣州
  •  
  •  
  • guǎng
  • dōng
  • shěng
  • guǎng
  • zhōu
  •  
  • guǎng
  • zhōu
  • dōng
  • shān
  • péi
  • zhèng
  • xiǎo
  • xué
  • liù
  • nián
  •  廣東省廣州 廣州東山培正小學六年
  •    
  • bān
  •  
  • huáng
  • jiā
  • 3班 黃嘉懿
  • 閱讀全文

   將“八榮八恥”刻在心中

   六年級作文1241字
   作者:葉子
  • ài
  • guó
  • shì
  • zhǒng
  • quán
  •  
  • wéi
  • mín
  • shì
  • zhǒng
  • fèng
  • xiàn
  •  
  • qín
  • láo
  • 愛國是一種權利;為民是一種奉獻;勤勞
  • shì
  • zhǒng
  • fèn
  • xiǎng
  •  
  • xué
  • shì
  • zhǒng
  • zhì
  • huì
  •  
  • tuán
  • jié
  • shì
  • 是一種分享;科學是一種智慧;團結是一
  • zhǒng
  • liàng
  •  
  • chéng
  • xìn
  • shì
  • zhǒng
  • měi
  •  
  • shǒu
  • ?
  • shì
  • zhǒng
  • 種力量;誠信是一種美德;守法是一種義
  • 閱讀全文

   我心中的老師

   六年級作文593字
   作者:張雅楠
  •  
  • yǒu
  • wèi
  • zhī
  • shí
  • yuān
  •  
  • duì
  • xué
  • shēng
  • ǎi
  • qīn
  • de
  • 我有一位知識淵博,對學生和藹可親的
  • hǎo
  • lǎo
  • shī
  •  
  • shuāng
  • míng
  • liàng
  • de
  • yǎn
  • jīng
  • tòu
  • zhe
  • chún
  • 好老師,她那雙明亮的大眼睛里透露著淳
  •  
  • wēn
  • qíng
  •  
  • wéi
  • jiāo
  • shì
  • jìn
  • xīn
  • jìn
  •  
  • shí
  • shí
  • 樸、溫情,她為教育事業盡心盡力,時時
  • 閱讀全文

   我心中的魯迅

   六年級作文1091字
   作者:劍氣如虹
  •  
  • duì
  • lái
  • shuō
  •  
  • yǒu
  • liǎng
  • xùn
  •  
  •  
  •  
  •  
  • shì
  • 對我來說,有兩個魯迅。  一個是
  • gòng
  • zài
  •  
  • shén
  • kān
  •  
  • de
  • xùn
  •  
  • shì
  • dào
  • liǎng
  • zhōu
  • 供在“神龕”里的魯迅,他去世不到兩周
  • nián
  •  
  •  
  • shì
  • hào
  •  
  • jiù
  • yǒu
  • le
  • duō
  •  
  • duō
  • 年,“謚號”就有了許多,多得我必須細
  • 閱讀全文

   祖國在我心中

   六年級作文679字
   作者:羅思旗
  • jìng
  • ài
  • de
  • lǎo
  • shī
  • qīn
  • ài
  • de
  • tóng
  • xué
  • men
  •  
  • 敬愛的老師和親愛的同學們:
  •  
  •  
  • men
  • hǎo
  •  
  •  你們好!
  •  
  •  
  • měi
  • dāng
  • men
  • chuān
  • zhe
  • zhěng
  • de
  • xiào
  •  
  • dài
  • zhe
  • xiān
  •  每當我們穿著整齊的校服,戴著那鮮
  • 閱讀全文

   祖國在我心中

   六年級作文1085字
   作者:謝蕊霓
  • huí
  • kàn
  • shǐ
  •  
  • zhèn
  • xìng
  • zhōng
  • huá
  • 回看歷史 振興中華
  •  
  • jìng
  • ài
  • de
  • lǎo
  • shī
  •  
  • qīn
  • ài
  • de
  • tóng
  • xué
  •  
  • 敬愛的老師、親愛的同學:
  •  
  •  
  • jiā
  • hǎo
  •  
  • jīn
  • tiān
  • yǎn
  • jiǎng
  • de
  • shì
  •  
  • huí
  • kàn
  •  大家好!今天我演講的題目是《回看
  • 閱讀全文

   祖國在我心中

   六年級作文697字
   作者:小小大人…
  • jìng
  • ài
  • de
  • lǎo
  • shī
  • qīn
  • ài
  • de
  • tóng
  • xué
  • men
  • 敬愛的老師親愛的同學們
  •  
  • jiā
  • hǎo
  • 大家好
  •  
  •       
  • duō
  • nián
  • qián
  • dài
  • wěi
  • rén
  • máo
  • dōng
  • miàn
  • duì
  • guó
  • de
  • zhuàng
  • 50多年前一代偉人毛澤東面對祖國的壯麗
  • 閱讀全文

   祖國在我心中

   六年級作文594字
   作者:王凌鋒
  • zūn
  • jìng
  • de
  • lǎo
  • shī
  •  
  • qīn
  • ài
  • de
  • tóng
  • xué
  •  
  • 尊敬的老師,親愛的同學:
  •  
  • jiā
  • hǎo
  •  
  • 大家好!
  •  
  • měi
  • dāng
  • kàn
  • dào
  • bèi
  • xiān
  • xuè
  • rǎn
  • hóng
  • de
  • xīng
  • hóng
  • rǎn
  • rǎn
  • 我每當看到被鮮血染紅的五星紅旗冉冉
  • 閱讀全文

   祖國在我心中

   六年級作文562字
   作者:揚帆啟航
  • jìng
  • ài
  • de
  • lǎo
  • shī
  •  
  • tóng
  • xué
  • men
  •  
  •  
  •  
  • 敬愛的老師,同學們: 
  •  
  •  
  • jiā
  • hǎo
  •  
  •  
  •  
  •  大家好! 
  •  
  •  
  • dāng
  • shuō
  • men
  • shì
  • rén
  • de
  • shí
  • hòu
  •  
  • ?
  •  當我說你們是哪里人的時候,你一定
  • 閱讀全文

   藏在我心中的一件事

   六年級作文598字
   作者:黃新貴
  •  
  •  
  • cáng
  • zài
  • xīn
  • zhōng
  • de
  • jiàn
  • shì
  •  
  •  
  •  藏在我心中的一件事 
  •  
  •  
  •  
  • zài
  • de
  • xīn
  • zhōng
  •  
  • cáng
  • zhe
  • xiǎo
  •  
  • zhè
  •  在我的心中,藏著一個小秘密,這
  • jiàn
  • shì
  • zhēn
  • de
  • ràng
  • hěn
  • nán
  • wàng
  •  
  •  
  •  
  • 件事真的讓我很難忘記。 
  • 閱讀全文

   祖國在我心中

   六年級作文678字
   作者:羅晶
  •  
  •  
  • xiàng
  • xìn
  • zuò
  • wéi
  • yán
  • huáng
  • sūn
  • de
  • men
  • ?
  • hěn
  • shú
  •  我相信作為炎黃子孫的我們一定很熟
  • zài
  • zhōng
  • huá
  • zhè
  • zhī
  • jīn
  • shàng
  • de
  • hǎo
  • shān
  • ba
  • qiáo
  • 悉在中華這只金雞上的大好河山吧你瞧那
  • mián
  • yán
  • wàn
  • de
  • lóng
  •       
  • zhǎng
  • chéng
  • duō
  • yǒu
  • shì
  • kàn
  • wēi
  • é
  • 綿延萬里的巨龍--長城多有氣勢你看那巍峨
  • 閱讀全文

   祖國在我心中(演講稿)

   六年級作文663字
   作者:徐瑤
  •  
  •  
  • guó
  • zài
  • xīn
  • zhōng
  •  祖國在我心中
  • wèi
  • zūn
  • jìng
  • de
  • lǎo
  • shī
  •  
  • qīn
  • ài
  • de
  • tóng
  • xué
  • men
  •  
  • 各位尊敬的老師,親愛的同學們:
  •  
  •  
  • jiā
  • hǎo
  •  
  • jīn
  • tiān
  • wéi
  • jiā
  • yǎn
  • jiǎng
  • de
  • shì
  •  大家好!今天我為大家演講的題目是
  • 閱讀全文

   我心中的英雄--李小龍

   六年級作文611字
   作者:78153795…
  •  
  •  
  • zuì
  • jìn
  • měi
  • tiān
  • xià
  • fàng
  • xué
  • hòu
  • dōu
  • zhuā
  • jǐn
  • wán
  • chéng
  • zuò
  •  最近我每天下午放學后都抓緊完成作
  • jiù
  • shì
  • wéi
  • le
  • néng
  • kàn
  • dào
  • zhōng
  • yāng
  • diàn
  • shì
  • tái
  • měi
  • wǎn
  • lián
  • liǎng
  • 業就是為了能看到中央電視臺每晚連播兩
  • de
  •  
  • xiǎo
  • lóng
  • chuán
  •  
  • zhè
  • shì
  • fēi
  • cháng
  • yǐn
  • rén
  • 集的《李小龍傳奇》這是一部非常吸引人
  • 閱讀全文

   我心中的諸葛亮

   六年級作文562字
   作者:王洪蔚
  •  
  •  
  • zhī
  • yào
  • xiǎng
  • dào
  • zhū
  • liàng
  • zhè
  • míng
  •  
  • jiù
  • huì
  • yǒu
  •  只要想到諸葛亮這個名字,就會有許
  • duō
  • guān
  • de
  • shì
  • zài
  • de
  • yǎn
  • qián
  • xiàn
  • chū
  • lái
  •  
  • 多關于他的故事在我的眼前浮現出來。
  •  
  •  
  • zài
  •  
  • sān
  • guó
  • yǎn
  •  
  • zhōng
  • de
  •  
  • sān
  • qǐng
  • zhū
  •  在我讀《三國演義》中的“三請諸葛
  • 閱讀全文

   祖國在我心中

   六年級作文621字
   作者:黃慧
  •  
  •  
  • guó
  • zài
  • xīn
  • zhōng
  • yǎn
  • jiǎng
  • gǎo
  •  
  •  祖國在我心中演講稿)
  • jìng
  • ài
  • de
  • jiāo
  • shī
  •  
  • qīn
  • ài
  • de
  • tóng
  • xué
  • men
  •  
  • 敬愛的教師、親愛的同學們:
  •  
  •  
  • jiā
  • hǎo
  •  
  • měi
  • yǎng
  • wàng
  • piāo
  • yáng
  • de
  • xīng
  • hóng
  •  大家好!每一次仰望飄揚的五星紅旗
  • 閱讀全文

   祖國在我心中

   六年級作文1039字
   作者:未知
  • xīn
  • zhōng
  •  
  • 我心中 
  •  
  •  
  •             
  • nián
  •       
  • yuè
  •    
  •  
  • máo
  • zhǔ
  • zài
  • tiān
  • ān
  • mén
  • chéng
  • lóu
  • xiàng
  • quán
  • shì
  •  1949101日,毛主席在天安門城樓向全世
  • jiè
  • zhuāng
  • yán
  • xuān
  • gào
  •  
  • zhōng
  • huá
  • rén
  • mín
  • gòng
  • guó
  • zhōng
  • yāng
  • rén
  • mín
  • zhèng
  • 界莊嚴宣告“中華人民共和國中央人民政
  • 閱讀全文

   《祖國在我心中》演講稿

   六年級作文319字
   作者:陳承繼
  • men
  • yǒu
  • méi
  • yǒu
  • xiǎng
  • guò
  •  
  • shì
  • shuí
  • ràng
  • guó
  • biàn
  • 你們有沒有想過,是誰讓祖國變得地大物
  • ā
  •  
  • shì
  • xiē
  • wéi
  • guó
  • zhēng
  • guāng
  • de
  • rén
  •  
  • shì
  • xiē
  • kàng
  • 博啊?是那些為國爭光的人,是那些抵抗
  • wài
  • guó
  • qīn
  • luè
  • zhě
  • de
  • yīng
  • xióng
  • men
  •  
  • 外國侵略者的英雄們。
  • 閱讀全文

   我心中的質量(學習)

   六年級作文829字
   作者:劉秋煜1
  • men
  • xué
  • shēng
  • lái
  • shuō
  •  
  • zhì
  • liàng
  • gèng
  • shì
  • men
  • pān
  • gāo
  • fēng
  • de
  • 我們學生來說,質量更是我們攀入高峰的
  • chǔ
  •  
  • men
  • shuí
  • néng
  • bǎo
  • zhèng
  • zhī
  • yào
  • men
  • rèn
  • zhēn
  • xué
  • 基礎。我們誰也不能保證只要我們認真學
  • le
  •  
  • men
  • de
  • de
  • xué
  • chéng
  • ?
  • jiù
  • shì
  • liú
  • de
  •  
  • 習了,我們的的學習成績就是一流的。
  • 閱讀全文

   祖國在我心中

   六年級作文837字
   作者:小術碟
  • yào
  • yǎn
  • jiǎng
  • de
  • shì
  •  
  • guó
  • zài
  • xīn
  • zhōng
  •  
  •  
  • xiàn
  • 我要演講的題目是《祖國在我心中》。現
  • zài
  •  
  • zhōng
  • guó
  • de
  • le
  •  
  • men
  • rén
  • rén
  • dōu
  • guò
  • shàng
  • 在,中國的科技發達了,我們人人都過上
  • le
  • xìng
  • de
  • xiǎo
  • kāng
  • shēng
  • huó
  •  
  • dàn
  • men
  • zhī
  • dào
  • ma
  •  
  •       
  • nián
  • dài
  • 了幸福的小康生活。但你們知道嗎?50年代
  • 閱讀全文

   紅旗在我心中

   六年級作文574字
   作者:嫦娥
  •  
  •  
  • tīng
  • lái
  • yuàn
  • zuò
  • de
  • rén
  • men
  •  
  •  
  • xīng
  • hóng
  •  聽起來不愿做奴隸的人們……五星紅
  • shàng
  • shēng
  • xīng
  • hóng
  •  
  • shì
  • men
  • zhōng
  • huá
  • mín
  • de
  • 旗徐徐上升五星紅旗,是我們中華民族的
  • biāo
  • zhì
  •  
  • dài
  • biǎo
  • zhe
  • men
  • zhōng
  • guó
  • rén
  • de
  • guāng
  • róng
  •  
  • níng
  • 標志,她代表著我們中國人的光榮!她凝
  • 閱讀全文

   祖國在我心中作文

   六年級作文1417字
   作者:gao123
  •  
  • jìng
  • shì
  • zhǎng
  • chéng
  •  
  • dòng
  • shì
  • huáng
  •  
  • guó
  • 你我,靜脈是長城,動脈是黃河。祖國五
  • qiān
  • nián
  • de
  • wén
  • huà
  • shǐ
  • shì
  • shēng
  • shēng
  • de
  •  
  • zhuàng
  • 千年的文化歷史是生生不息的脈搏,壯麗
  • xiù
  • měi
  • de
  • shān
  • ?
  •  
  • shǐ
  • yōu
  • jiǔ
  • de
  • wén
  • huà
  •  
  • chuán
  • biàn
  • guó
  • 秀美的山川,歷史悠久的文化,傳遍祖國
  • 閱讀全文

   祖國在我心中

   六年級作文470字
   作者:ycf2176
  •  
  •  
  •  
  • de
  • guó
  •  
  • xiàng
  • hǎi
  • làng
  • ?g
  • duǒ
  •  
  •  “我的祖國和我,像海和浪花一朵,
  • làng
  • shì
  • hǎi
  • de
  • chì
  •  
  • hǎi
  • shì
  • làng
  • de
  • tuō
  •  
  •  
  •  
  • měi
  • dāng
  • 浪是海的赤子,海是浪的依托……”每當
  • chàng
  • dào
  • huò
  • tīng
  • dào
  • zhè
  • shǒu
  •  
  • de
  • nèi
  • xīn
  • dòng
  •  
  • 唱到或聽到這首歌,我的內心激動不已。
  • 閱讀全文

   我心中的父母

   六年級作文612字
   作者:王建瑩
  • xīn
  • zhōng
  • de
  •  
  •  
  • 我心中的父母 
  •  
  •  
  • hóng
  • yàn
  • wài
  • liù
  • nián
  •  
  • wáng
  • ?
  • yíng
  •  鴻雁外語六年級 王建瑩
  •  
  •  
  • yǒu
  • de
  • hái
  • xiàng
  • kuài
  • bǎo
  •  
  • yǒu
  • de
  • hái
  • xiàng
  •  有媽的孩子像塊寶,有爸的孩子也像
  • 閱讀全文

   祖國在我心中

   六年級作文859字
   作者:張添議
  • xīn
  • zhōng
  •  
  •  
  • 我心中 
  •  
  •  
  • zhāng
  • tiān
  •  
  •  
  •  張添議 
  •  
  •  
  • lǎo
  • shī
  • men
  •  
  • tóng
  • xué
  • men
  •  
  • jiā
  • hǎo
  •  
  •  
  •  
  •  老師們,同學們,大家好! 
  • 閱讀全文

   《祖國在我心中》演講稿

   六年級作文642字
   作者:陳蕾
  • xīn
  • zhōng
  •  
  • yǎn
  • jiǎng
  • gǎo
  •  
  •  
  •  
  • 我心中》演講稿  
  • jìng
  • ài
  • de
  • lǎo
  • shī
  •  
  • qīn
  • ài
  • de
  • tóng
  • xué
  •  
  •  
  •  
  • 敬愛的老師,親愛的同學: 
  •  
  •  
  • jiā
  • hǎo
  •  
  • jīn
  • tiān
  • yǎn
  • jiǎng
  • de
  • shì
  •  
  • guó
  •  大家好!今天我演講的題目是《祖國
  • 閱讀全文

   我心中的魯迅先生

   六年級作文623字
   作者:吳雪0320
  • xīn
  • zhōng
  • de
  • xùn
  • xiān
  • shēng
  • 我心中的魯迅先生
  •  
  •    
  • chěng
  • gǎn
  • rén
  •  
  •  
  • chuō
  • shùn
  • huáng
  • sòng
  • zhēng
  •  
  • *逞趕壬??嗝戳瞬黃鸕娜宋錚?揖屠刺
  • gān
  • gān
  • nào
  • xiè
  • chěng
  • gǎn
  • rén
  •  
  • 柑肝倚鬧械穆逞趕壬?
  • 閱讀全文

   祖國永在我心中

   六年級作文818字
   作者:呂昌駿
  •  
  •  
  • guó
  • yǒng
  • zài
  • xīn
  • zhōng
  •  
  •  
  •  祖國永在我心中 
  •  
  •  
  • liù
  • nián
  •  
  • chāng
  • jun4
  •  
  •  
  •  六年級 呂昌駿 
  •  
  •  
  • měi
  • dāng
  • kàn
  • dào
  • suí
  • fēng
  • piāo
  • yáng
  • de
  • xīng
  • hóng
  • shí
  •  
  • měi
  •  每當看到隨風飄揚的五星紅旗時,每
  • 閱讀全文

   祖國在我心中

   六年級作文424字
   作者:小嵐
  • qīn
  • ài
  • de
  • lǎo
  • shī
  •  
  • jìng
  • ài
  • de
  • tóng
  • xué
  • men
  •  
  • 親愛的老師,敬愛的同學們:
  •  
  •  
  • jiā
  • hǎo
  •  
  •  大家好!
  •  
  •  
  • jīn
  • tiān
  • yào
  • yǎn
  • jiǎng
  • de
  • shì
  •  
  • guó
  • zài
  • xīn
  •  今天我要演講的題目是《祖國在我心
  • 閱讀全文
  蚂蚁彩票 www.pj5906.com | 9737ii.me | www.77755545.com | www.50080w.com | 507dh.com | www.55526t.com | www.178211.com | www.6491h.com | www.71399d.com | cc3405.com | www.5446hh.com | 228888x.com | www.00829p.com | www.2934k.com | 20160913.vip | www.33303.com | 28288hh.com | www.02272.com | www.liuguan000.com | www.ao499.com | www.50026d.com | 4152e.com | www.jsdc9333.com | j77304.com | www.8967m.com | l00351.com | www.7855yl.com | www.526411.com | www.498888k.com | www.59191.cc | h8381.com | www.75600w.com | www.amxj8855.com | www.85857y.com | 256777gcom | www.550021k.com | www.5777933.com | dh3868.com | www.sa606.com | www.38200y.com | vns9188.co | www.xx888.cc | www.326365.com | JS1388v.com | www.1206c.com | www.7893w13.com | 6220ss.com | www.39957g.com | www.js9857.com | 0638kkk.net | www.gyfc7.com | www.449999.com | 2078i.com | www.229075.com | www.673888w.com | feicai0354.com | 60959999.com | www.68993232.com | www.7392022.com | i14666.com | www.702152.com | www.1168i.com | 30007k.com | 22291177.com | www.33598p.com | www.777753.com | 88021u.com | www.275073.com | www.6687.com | www.bj9093.com | 4270uu.com | www.598300.com | www.15365z.com | bwinrrr.com | 728eee.com | www.6611e.cc | www.b3065.com | 47300.com | afcp07.com | www.7793q.com | www.50999z.com | 97618b.com | 982365.com | www.hm5522.com | www.4996tl.com | www.yinhe9507d.com | 111cp.com | www.367137.com | www.4546.com | www.41685.com | 11pp8331.com | c388o.com | www.86889.cc | www.00772t.com | www.fcbmp.com | 33599ff.com | www.550207.com | www.73990b.com | www.4625j.com | 713jc.com | 0885r.com | www.80065h.com | www.c44xx.com | www.pj5901.com | 0008.io | www.576590.com | www.858674.com | www.cs505.com | 2019d.cc | s1915s.com | www.rcw789.com | www.win1238.com | www.156kai.com | zhcp15.com | 1775rr.com | www.542676.com | www.1466d.com | www.beb111.org | www.789pj.com | 71707l.com | 2418l.com | www.29277d.com | www.0088xpj.net | www.67797x.com | 998t.cc | 4477634.com | www.187397.com | www.66653j.com | www.829797f.com | www.333133k.com | 7720i.net | 11005i.com | www.187397.com | www.16878h.com | www.704908.com | www.9225z.com | 2709r.com | 3846yyy.com | 23233p.com | www.444059.com | www.91233k.com | www.55070p.com | www.hgaa01.com | 50024422.com | 50067f.com | 2544b4.com | www.055972.com | www.1368n.cc | www.5953188.com | www.10999m.com | www.w9630.com | 3016ddd.com | y67890.com | 71366l.com | www.80075e.com | www.qilc3.com | www.hd8674.com | www.89599k.com | www.663m.com | www.88837i.com | 29918mm.com | 28288ee.com | 36401144.com | dd00558.com | www.71399u.com | www.621441.com | www.36788k.com | www.yh7788.bet | www.04567q.com | www.hg8447.com | www.lb0044.com | 37570.com | js345b.com | 7771008.com | r61788.com | 9949zhao.com | www.43131z.com | www.608520.com | www.5095g.com | www.flb177.com | www.xpj16684.com | www.e456x.com | www.6123fff.com | www.43288e.com | www.76543p.com | tt4675.com | 0747ww.com | 159666m.com | 8037ggg.com | 33432k.com | 7935w.com | pj88ll.com | pj12567.com | 55331h.com | 9822.bz | 5589k.com | 2613p.com | 3648.net | 84498833.com | 66771381.com | 4630000.com | 606469.com | 883399t.com | 7779z.cc | 93996a.com | 52688a.com | 667766r.com | 3078i.com | xpj99.am | 3844oo.com | 131ww.net | 7893w23.com | qq365q.com | 4116w.com | 889q.net | 3412288.com | 9679p.com | 67890ll.com | 555445.com | 36408833.com | 2776l.com | 4023f.com | 2019dd.cc | 7js345.com | www.7777ag4.com | www.hgbet00.com | www.888255.com | www.v99950.com | www.3506s.com | www.hgaa01.com | www.ty143.com | www.3171113.com | www.3122d.com | www.c559.com | www.256531.com | www.509236.com | www.48330s.com | www.9646b.com | www.68568s.com | www.160wt.com | www.868433.com | www.378017.com | www.26878o.com | 66885002.com | u72227.com | yumingty5.com | gds.bet | yth15.net | www.6033n.com | www.h990.com | www.538598.com | www.20199ff.com | www.694916.com | www.12136f.com | www.js18684.com | www.16878g.com | www.868422.com | www.030628.com | 998a.cc | 8381d.com | 36408899.com | 9439911.com | www.77537x.com | www.amh00.com | www.j3065.com | www.07679j.com | www.3978a.com | www.66ffg.com | www.401267.com | 5005q.com | 8a8u.com | 3948722.com | www.6491y.com | www.5254y.com | www.85857a.com | www.86339f.com | www.34788j.com | www.588767.com | 888991155.com | 680556.com | hhhhh333.com | www.yl0399.com | www.55526f.com | www.5446z.com | www.8816aa.com | www.332807.com | 55984e.com | ww8159.cc | hg9695.com | www.ylg122.com | www.5099qq.com | www.974209.com | www.700626.com | 365288.bet | 0805o.com | 0747xx.com | www.06111.com | www.57800m.com | www.15355e.com | www.377823.com | ttt5701.com | 00048x.com | www.88807y.com | www.209035.com | www.456369.net | www.890994.com | by305.com | 88903636.com | www.333133s.com | www.yzcp2025.com | www.80075g.com | www.038059.com | 99151j.com | 26444o.com | www.hg8201.com | www.3a003.com | www.671966.com | 61326600.com | vip1524.com | www.b21365.com | www.60886d.com | www.fc78.com | 5005w.com | 2061155.com | www.z9163.com | www.js89v.vip | www.910883.com | 4066d.com | ee4675.com | www.87865.com | www.3691z.com | www.569380.com | 267365.com | www.68666r.com | www.998855i.com | www.88266s.com | 55tt8332.com | 2018385188.com | www.21819q.com | www.1558666.com | www.244747.com | 4379y.com | www.365775.com | www.3116r.com | www.c9332.com | sha9922.com | 39830d.com | www.jinbocp.com | www.02500w.com | 3222t.cc | 60266.com | www.4212b.com | www.959zf.com | 838388a.com | www.js883388.com | www.4996lj.com | www.810872.com | 553322VV.com | www.330099f.com | www.3775u.com | 4441164.com | hwcp.com | www.c155d.com | www.3890m.com | j5756.com | www.28758l.com | www.820568.com | www.082707.com | 80368bb.com | www.385626.com | 7744fff.com | 2767y.com | www.97060h.com | www.932312.com | 8381xx.com | www.11008016.com | www.83993y.com | xpj04000.com | www.a50336.com | www.6687z.com | www.155233.com | 8989774.com | www.z456x.com | www.744559.com | s7726.com | www.pj3333.com | www.160wt.com | yth67.com | www.zrdc2277.com | www.9149k.com | 55ee8331.com | www.hg0818.com | www.9149a.com | 7722209.com | www.amh008.com | www.3933d.cc | 44303.com | www.450880.com | www.en06.com | 6487iii.com | www.706222.com | www.808791.com | 4445.com | www.4694i.com | www.178652.com | 28484000.com | www.4809k.com | 18438cj.com | www.77537m.com | www.41518h.com | 9479.com | www.9981msc.com | www.598411.com | b887.xyz | www.c12189.com | 6830f.com | www.831813.com | www.52072j.com | 86811ee.com | www.55526j.com | www.330295.com | 925160.com | www.959718.com | x48q.com | www.457777.com | www.825126.com | act88.cc | www.252018.com | 18438p.com | www.js60a.com | www.946854.com | 22299tt.com | www.97994d.com | 6888zx.com | www.84303.com | www.666055.cc | 28483000.com | www.37377g.com | 4633300.com | www.6789wh.com | www.50788o.com | www.8124x.com | www.50233.cc | 2096h.com | www.209576.com | 30019rr.com | www.55526z.com | bet28a.com | www.192022.com | www.qucp4.com | bbc51133.com | www.4988s.cc | 4488l.com | www.45598z.com | 8040ggg.com | www.422835.com | 29918q.com | www.21365rr.com | www.987434.com | c51iggd.com | www.15355u.com | 6701n.com | www.78680v.com | 2709m.com | www.7415nn.com | 52xpj.org | www.4516.com | 99111nn.com | www.tyc180.com | www.167090.com | www.00829p.com | www.758799.com | www.a1a333.cc | www.03czj.com | 500000914.com | www.54400h.com | hg0555.com | www.1080.com | 00773ee.com | www.82894d.com | 2226gp.com | www.6889773.com | f1915f.com | www.amjs779.com | 4022ii.com | www.flb907.com | 13222t.com | www.7758.com | 33560055.com | www.866471.com | 32126m.net | www.81678f.com | 6150s.com | www.26299x.com | 500000477.com | www.5086z.com | 11162018.com | www.926280.com | www.1818xl.com | www.606634.com | www.4972pp.com | www.183676.com | www.882618.com | 16690022.com | www.938o.cc | hh.bet | www.1559505.com | 2021eee.com | www.7758.com | 0033u.cc | www.c5823.com | www.995055.com | www.338082.com | www.133414.com | 9645nn.com | www.799666t.com | 4136.com | www.1764a.com | 7686q.com | www.3416w.com | www.b3653.com | www.239838.com | www.66333666.com | bozhijia168.com | www.5189555.com | yhdhz.com | www.78949h.com | www.81866g.com | www.451770.com | www.hg0658.com | 3644j.com | www.pj1707.com | swin10.com | www.58fcw.com | www.67797l.com | 0729b.com | www.28000w.com | 36409955.com | www.58181.cc | www.8694r.com | 4338099.com | www.8313q.com | 1113865.com | www.22270.com | www.42424688.com | 3399vn77.com | www.91779u.com | 56787mm.com | www.891079.com | www.57798c.com | o14666.com | www.950058.com | www.e26055.vip | p5377.com | www.55070b.com | 70118r.com | www.ch8678.com | www.8k365.com | 3805.com | www.83033n.com | www.365109g.com | www.665772.com | www.3650092.com | 37688l.com | www.16878k.com | www.88837l.com | 428428ss.com | www.0601r.com | www.xpj8818.com | 44zz8332.com | www.blr6644.com | 4123yy.com | 8988444.com | www.93955d.com | hg5582.com | www.178761.com | www.hg8ll.com | 7742nn.com | www.389044.com | www.8967o.com | xl15.net | www.221836.com | www.89599w.com | 0600q.cc | qq365t.com | www.62979c.com | x48u.com | q2894.com | www.065795.com | www.vns6n6.com | 0057a.com | www.71399l.com | www.js7444.com | 12742f.com | www.ac3311.com | www.0077jj.com | 38853885.com | www.256238.com | www.00778a.com | 11558331.com | 2127kk.com | www.3978l.com | www.hg21.com | 30688a.com | www.729937.com | www.rycp164.com | 057360.com | dl71017.com | www.4561.am | www.88807r.com | 123888.me | www.915366.com | www.72710.com | jjjj004.com | P35s.com | www.25688n.com | www.333777k.com | 00773ll.com | 4647u.com | www.7886277.com | www.1389v.com | 5856aaa.com | www.328806.com | www.js58908.com | www.7893w28.com | w9620.com | www.795917.com | www.bet63m.com | www.89422.com | lswjs189.com | www.810355.com | www.7892.ag | www.v0060.com | 69096c.com | www.501237.com | www.32031q.com | www.pj15778.com | 67890mm.com | www.178726.com | www.i98478.com | www.56855r.com | zunyi801.com | 08159y.com | www.5095i.com | www.0669777.com | www.pj6633.com | 44077d.com | www.338017.com | www.0072721.com | www.66146.net | h8855.net | 7720q.net | www.03czj.com | www.4996nj.com | www.87680r.com | pj00ff.com | 2224661.com | www.50732m.com | www.v3065.com | www.404ks.com | rr3336.com | 1219.com | www.5522l.cc | www.4058ss.com | www.xpj178.com | 2490g.com | 1665dd.com | www.899465.com | www.402997.com | www.62007.com | 256777b.com | 9506z.com | www.dcw345.com | www.39500hh.com | www.tyc748.com | www.7630679.com | 38345l.com | 52688f.com | www.673290.com | www.456137.net | www.23699u.com | www.7435g.com | hhh5657.com | 909182.com | www.715121.com | www.ykylc07.com | www.5504d.com | www.pj444222.com | 22992007.com | 3189qq.com | www.50788u.com | www.3478c.cc | www.5446v.com | www.flp1681.com | www.8494s.com | 159666147.com | 3678kkk.com | www.155792.com | www.3890j.com | www.07679b.com | www.3122v.com | www.wnsr800.com | qq365a.com | 009900n.com | 8547d.com | www.904857.com | www.4923q.com | www.55070d.com | www.01899.com | www.bet888365.com | 01885i.com | 66090022.com | 9895o.com | www.548338.com | www.29277x.com | www.483903.com | www.5504w.com | www.hg0799.com | www.1869c.com | 08159n.com | 4646088.com | 5855hh.com | 3936m.com | www.606647.com | www.12455g.com | www.rrqp333.com | www.9737nn.com | www.291234.com | www.88807k.com | btt897.com | 25288n.com | 3566vv.com | 20833c.com | 51133hh.com | www.50989i.com | www.770816.com | www.89798.com | www.ejylc18.com | www.4521z.com | www.081355.com | www.91399a.com | www.xin777888.com | www.033033w.com | 6830v.com | 61652a.com | 4038.com | 3454777.com | 3222.cc | 1434b.com | 2019aa.cc | 910088.com | www.296380.com | www.790991.com | www.3479aa.com | www.77210l.com | www.ykylc08.com | www.c93919.com | www.91779x.com | www.16181w.com | www.5049l.com | www.102666.com | www.095985.com | www.44116609.com | www.q30226.com | www.hg50999.com | 7334e.com | 59889x.com | jjj2267.com | f85686.com | qifa168.net | 01885s.com | dh0853.com | 2824.cc | 55797e.com | tt38648.cc | s61788.com | 5005c.com | 38244e.com | hjsxjgj.com | r14666.com | 5003hh.com | hga017.com | wlb222.com | evere168.cn | wnsr8816.com | 234901.com | 500000756.com | 2545.com | 55nn8332.com | 2820a.com | 11163399.com | www.6009844.com | www.933966.com | www.28758w.com | www.www-866766.com | www.p1186.com | www.3668722.com | www.09569w.com | www.66am4455.com | www.618888.cc | www.466799.com | www.vns3938.com | www.js5599.vip | www.8967x.com | www.sha2244.com | www.331068.com | www.3846e.com | www.68993236.com | www.88266f.com | www.8667s.com | www.616777a.com | www.659776.com | www.187515.com | 2078u.com | 77606u.com | 4499vn77.com | o40033.com | 00774dd.com | 8290h.com | www.hj4888.com | www.77537a.com | www.84303.com | www.dzh1133.com | www.bwinyz04.com | www.4102q.com | www.ya2019r.com | www.3126z.com | www.674007.com | www.040451.com | 228888n.com | zz01234.com | 5219.com | 85558.com | www.u32126.cc | www.rycp13.com | www.hjcp6.com | www.1429e8.com | www.q98478.com | www.16878b.com | www.739908.com | 074a7.com | xpj90618.com | 6261l.com | 3559oo.com | 7736f.com | www.8679822.com | www.67810.com | www.7225y.com | www.6628229.com | www.089d.cc | www.lcw997.com | 8003xl.com | 4488i.com | ss56988.com | www.yh5579.com | www.4756.com | www.p063801.com | www.99677r.com | www.792587.com | 71017x.com | 500000790.com | 411yh.com | www.vns68.com | www.777540.com | www.33111199.com | www.991qp.com | www.619939.com | 73999x.com | 13377a.com | 99151n.com | www.yh1618.com | www.2350.com | www.525995.com | www.978217.com | xifuny.com | 37688p.com | 7935d.com | www.xb0010.com | www.80969y.com | www.333682.com | www.671466.com | bet3659091.com | 3242g.com | www.blr0055.com | www.js7575.com | www.xpj13666.com | www.hm2299.com | 500000938.com | 4255jjj.com | www.sjg900.com | www.660tk.com | www.815818.com | www.ascp6.com | 6040044.com | 677070.com | www.76060i.com | www.881.ag | www.37377c.com | www.582909.com | 87665.com | 2709o.com | www.1213699.com | www.982935.com | www.064wy.com | 33560006.com | rbbet88.com | www.77537f.com | www.bet63e.com | www.3126d.com | 77663885.com | x33d.vip | www.ylzz1119.com | www.5679527.com | www.ck6787.com | 2222k28.com | feicai0838.com | www.blrggb01.com | www.3421b.com | www.630675.com | 2229tz.com | 621155.com | www.9920992.com | www.6939u.com | www.098286.com | 55888.com | www.4111.cc | www.9971331.com | www.022p.cc | 66458f.com | 3178v.com | www.60884.com | www.0073.com | 2381007.com | i7742.com | www.ffvns.com | www.0343g.com | www.175903.com | 3467g.com | www.330099z.com | www.815818.com | www.348499.com | 4955p.com | www.6677msc.com | www.12136k.com | www.330271.com | 3614j.com | www.5559193.com | www.436bbb.com | www.335247.com | 3846o.com | www.ozhou7.com | www.6678695.com | 38648nn.cc | wxc0126.com | www.445466.com | www.43818c.com | 1463c.com | 00064066.com | www.9737ff.me | www.739908.com | 838388t.com | www.88837c.com | www.663189.com | 6647x.com | 0080h.com | www.674886.com | www.953500.com | 6199344.com | www.5004dd.com | www.vip5888.com | 908080f.com | 8742v.com | www.5182889.com | www.398118.com | sss40033.com | www.3987999.com | www.1777ac.com | 15566.com | www.32666y.com | www.10888.com | 1077ss.com | www.494905.com | www.xj6005.com | www.50054i.com | 2864t.com | www.pj88e.com | www.452803.com | 0015zz.com | www.js16288.com | www.987425.com | 3522vv.cc | www.hg8297.com | www.lqc4.com | 38398.com | www.ok533.com | www.tang777.com | ahga017.com | www.tm003.cc | www.089e.cc | hwcp2222.com | www.57418.com | www.c4529.com | 3559pp.com | www.js968.com | www.701524.com | qg292.com | www.58118c.com | www.318073.com | 2613i.com | www.377666r.com | 44992007.com | www.9464hh.com | www.444999qipai.com | 1389qq.com | www.88807d.com | www.54400p.com | 19991d.com | www.bbb839.com | www.816464.com | 9569822.com | www.4078t.com | 55984x.com | www.pj57777.com | www.x888789.com | 5804v.com | www.lefa888.com | www.c4534.com | b9962.com | www.800795.com | 3685v.com | www.85770j.com | www.4323g.com | 2267h.com | www.dmgbet95.com | www.599840.com | 6830b.com | www.773570.com | 22556e.com | www.550js.com | www.665478.com | kk56988.com | www.087f.com | huangma21.com | www.14900b.com | www.599309.com | 2613r.com | www.68993233.com | 25288t.com | www.cfcp789.com | www.77803v.com | www.0000wnsr.com | www.66621h.com | 22098t.com | www.hyi664.com | 33560006.com | www.40033.1940033.com | www.938454.com | 5589b.com | www.pj9080.com | 2222.VIP | www.c456x.com | 85698i.com | www.58777n.com | www.900845.com | 3245t.com | www.0601i.com | 01234ooo.com | www.7893.com | 6112hh.com | www.3987999.com | 281001.com | www.7025b.com | www.950606.com | 55899b.com | www.80767m.com | 822051.com | www.1764e.com | bwin68222.cc | www.930210.com | 78112233.com |