<xmp id="kmuss"><menu id="kmuss"></menu>
 • <menu id="kmuss"></menu>
  <tt id="kmuss"><sup id="kmuss"></sup></tt>
  <menu id="kmuss"></menu>
 • <xmp id="kmuss"><nav id="kmuss"></nav>
  <input id="kmuss"></input>
  <nav id="kmuss"><code id="kmuss"></code></nav>
  <menu id="kmuss"></menu>
  <input id="kmuss"></input>
 • <xmp id="kmuss"><nav id="kmuss"></nav>

  我的老師

  六年級作文526字
  作者:李亞君
 •  
 •  
 • de
 • lǎo
 • shī
 •  我的老師
 •  
 •  
 •  
 • rèn
 • lǎo
 • shī
 •  
 • shì
 • men
 • de
 • shù
 • xué
 • lǎo
 • shī
 •  
 • tóu
 •  任老師,是我們的數學老師。她頭
 • jiān
 •  
 • hēi
 • zhōng
 • jīng
 • tiān
 • le
 • gēn
 • yín
 •  
 • néng
 • 發齊肩,黑發中已經添了幾根銀絲,可能
 • shì
 • wéi
 • men
 • ér
 • guò
 • láo
 • lèi
 • de
 • ba
 •  
 • xiǎo
 • xiǎo
 • de
 • yǎn
 • jīng
 • shí
 • 是為我們而過度勞累的吧!小小的眼睛十
 • fèn
 • ruì
 •  
 • men
 • shàng
 • zuò
 • xiǎo
 • dòng
 • zuò
 •  
 • dōu
 • táo
 • guò
 • 分利銳,我們上課做小動作,都逃不過她
 • de
 •  
 • huǒ
 • yǎn
 • jīn
 • jīng
 •  
 •  
 • rèn
 • lǎo
 • shī
 • píng
 • shí
 • duì
 • dài
 • tóng
 • xué
 • hěn
 • 的“火眼金睛”。任老師平時對待同學很
 • yán
 •  
 • shàng
 • zǒng
 • shì
 • bǎn
 • zhe
 • liǎn
 •  
 • shǐ
 • men
 • shàng
 • 嚴肅,上課總是板著個臉,使我們上她課
 • de
 • shí
 • hóu
 • yǒu
 •    
 • xiē
 • kǒng
 •  
 • 的時侯有-些恐懼。
 •  
 •  
 •  
 • rèn
 • lǎo
 • shī
 • shàng
 • shí
 •  
 • zǒng
 • huì
 • nèi
 • róng
 • jiǎng
 • shí
 •  任老師上課時,總會把內容講得十
 • fèn
 •  
 • měi
 • dāng
 • men
 • yǒu
 • wèn
 • shí
 •  
 • zǒng
 • shì
 • xiān
 • ràng
 • 分具體。每當我們有疑問時,她總是先讓
 • men
 • kǎo
 •  
 • xiǎng
 • dào
 • àn
 •  
 • cái
 • gào
 • 我們獨立思考,想到答案,才把它告訴我
 • men
 • duàn
 • liàn
 • men
 • de
 • kǎo
 • néng
 •  
 • jǐn
 • shì
 • de
 • liáng
 • 們鍛煉我們的思考能力。她不僅是我的良
 • shī
 • hái
 • shì
 • de
 • yǒu
 •  
 • 師還是我的益友。
 •  
 •  
 •  
 • yǒu
 • dào
 • le
 • nán
 • jiù
 • tóng
 • xué
 •  有一次我遇到了難題就和同學一起
 • zhǎo
 •  
 • dào
 • le
 • rèn
 • lǎo
 • shī
 • qǐn
 • shì
 •  
 • ràng
 • men
 • zuò
 • xià
 • 去找她。到了任老師寢室,她讓我們坐下
 •  
 • hái
 • gěi
 • men
 • shuǐ
 • chī
 • bǐng
 • gàn
 •  
 • shuǐ
 • guǒ
 •  
 • gěi
 • men
 • nài
 • ,還給我們喝水吃餅干,水果。給我們耐
 • xīn
 • de
 • jiǎng
 • jiě
 • nán
 •  
 • zhí
 • dào
 • men
 • nòng
 • dǒng
 • cái
 • tíng
 •  
 • men
 • 心的講解難題,直到我們弄懂才停。我們
 • dào
 • qǐn
 • shì
 • wán
 • zǒng
 • shì
 • qíng
 • de
 • zhāo
 • dài
 • men
 • péi
 • 到她寢室里去玩她總是熱情的招待我們陪
 • men
 • tán
 • xīn
 •  
 • hái
 • guān
 • xīn
 • men
 • zài
 • xué
 • xiào
 • shēng
 • huó
 • 我們談心,還關心我們在學校生活習不習
 • guàn
 • hán
 • lěng
 • tiān
 • jiào
 • duō
 • chuān
 •  
 • 慣寒冷天氣她叫我多穿衣服。
 •  
 •  
 •  
 • rèn
 • lǎo
 • shī
 • jǐn
 • shàng
 • shí
 • fèn
 • zhuān
 • xīn
 •  
 • méi
 • yǒu
 • bàn
 •  任老師不僅上課十分專心,沒有半
 • diǎn
 • ér
 • qiě
 • kōng
 • shí
 • jiān
 • wài
 •  
 • xià
 • shí
 • hái
 • 點馬虎而且空余時間也不例外。下課時還
 • yào
 • zhuā
 • jǐn
 • shí
 • jiān
 • gǎi
 • zuò
 •  
 • fàng
 • xué
 • hòu
 •  
 • hěn
 • wǎn
 • cái
 • 要抓緊時間批改作業。放學后,她很晚才
 • tuō
 • zhe
 • juàn
 • de
 • shēn
 • kāi
 • bàn
 • gōng
 • shì
 •  
 • wǎn
 • shàng
 • hái
 • yào
 • huí
 • 拖著疲倦的身體離開辦公室。晚上還要回
 • shì
 • bèi
 • zhēn
 • xīn
 • ya
 • zhè
 • shì
 • hěn
 • duō
 • lǎo
 • shī
 • de
 • suō
 • yǐng
 •  
 • 室備課真辛苦呀這是很多個老師的縮影。
 • lǎo
 • shī
 • men
 • men
 • xiē
 • xiē
 • le
 •  
 • 老師們你們可以歇歇了。
 •  
 •  
 •  
 • lǎo
 • shī
 • shì
 • yòng
 • xīn
 • qín
 • de
 • hàn
 • shuǐ
 • le
 • men
 •  老師是你用辛勤的汗水哺育了我們
 • xiàng
 • zhú
 • yàng
 •  
 • rán
 • shāo
 • zhào
 • liàng
 • men
 •  
 • lǎo
 • shī
 • 你像蠟燭一樣,燃燒自己照亮我們。老師
 •  
 • zuì
 • xiǎng
 • duì
 • shuō
 • xīn
 • le
 • yǒng
 • yuǎn
 • ài
 •  
 •  
 • ,我最想對你說你辛苦了我永遠愛你!”
 •  
 • 
 •  
 •  
 •  
 • liù
 • nián
 • bān
 •  
 • jun1
 •  六年級一班:李亞君
 •  
 •  
 •  
 • ?
 • dǎo
 • lǎo
 • shī
 •  
 • zhāng
 • hóng
 • méi
 •  輔導老師:張紅梅
 •  
 •  
 •  
   
  無注音版:
   
    我的老師
   
   任老師,是我們的數學老師。她頭發齊肩,黑發中已經添了幾根銀絲,可能是為我們而過度勞累的吧!小小的眼睛十分利銳,我們上課做小動作,都逃不過她的“火眼金睛”。任老師平時對待同學很嚴肅,上課總是板著個臉,使我們上她課的時侯有-些恐懼。
   
   任老師上課時,總會把內容講得十分具體。每當我們有疑問時,她總是先讓我們獨立思考,想到答案,才把它告訴我們鍛煉我們的思考能力。她不僅是我的良師還是我的益友。
   
   有一次我遇到了難題就和同學一起去找她。到了任老師寢室,她讓我們坐下,還給我們喝水吃餅干,水果。給我們耐心的講解難題,直到我們弄懂才停。我們到她寢室里去玩她總是熱情的招待我們陪我們談心,還關心我們在學校生活習不習慣寒冷天氣她叫我多穿衣服。
   
   任老師不僅上課十分專心,沒有半點馬虎而且空余時間也不例外。下課時還要抓緊時間批改作業。放學后,她很晚才拖著疲倦的身體離開辦公室。晚上還要回室備課真辛苦呀這是很多個老師的縮影。老師們你們可以歇歇了。
   
   老師是你用辛勤的汗水哺育了我們你像蠟燭一樣,燃燒自己照亮我們。老師,我最想對你說你辛苦了我永遠愛你!”
   
   
   六年級一班:李亞君
   
   輔導老師:張紅梅
    

   我的老師

   六年級作文2973字
   作者:未知
  •  
  • de
  • lǎo
  • shī
  • 我的老師
  •  
  •  
  •  
  • ?
  • shěng
  • yáng
  •  
  • yáng
  • wài
  • guó
  • xiǎo
  • xué
  • liù
  • nián
  •  四川省德陽 德陽外國語小學六年
  • bān
  •  
  • mèng
  • jié
  • 級一班 俞夢婕
  • 閱讀全文

   老師,我想您!

   六年級作文676字
   作者:未知
  •  
  • lǎo
  • shī
  •  
  • xiǎng
  • nín
  •  
  • 老師,我想您!
  •  
  •  
  •  
  • jiāng
  • shěng
  • jiǔ
  • jiāng
  • shì
  •  
  • xīng
  • xiàn
  •  
  • dōng
  • shān
  • xiǎo
  •  江西省九江市、星子縣 東牯山小
  • xué
  •    
  • ?
  •    
  •  
  •  
  • huān
  • 61) 徐歡
  • 閱讀全文

   我的老師

   六年級作文742字
   作者:未知
  •  
  • de
  • lǎo
  • shī
  • 我的老師
  •  
  •  
  •  
  • guǎng
  • dōng
  • shěng
  • fān
  •  
  • nán
  • shā
  • jīn
  • zhōu
  • xiǎo
  • xué
  •    
  • nián
  •    
  • bān
  •  
  •  廣東省番禺 南沙金洲小學61班 
  • guān
  • míng
  • 關明祺
  • 閱讀全文

   老師我想對您說

   六年級作文572字
   作者:未知
  •  
  • lǎo
  • shī
  • xiǎng
  • duì
  • nín
  • shuō
  • 老師我想對您說
  •  
  •  
  •  
  •    
  •  
  •  
  •  
  •  
  • yǎn
  • xīn
  • xiǎng
  •  
  • gāo
  •  
  • huī
  • háng
  • nán
  •  
  •  
  •  /ㄊ ∪?魘忻饗?睪?恢行男⊙В
  • dīng
  • jǐng
  •  
  • wèi
  • wèi
  • 叮跡玻景唷『渭渭
  • 閱讀全文

   老師,您真關心我們

   六年級作文668字
   作者:未知
  •  
  • lǎo
  • shī
  •  
  • nín
  • zhēn
  • guān
  • xīn
  • men
  • 老師,您真關心我們
  •  
  •  
  •  
  •    
  •  
  •  
  •  
  • xiǎo
  •  
  •    
  •  
  •  
  •  
  • xīng
  •  
  • dǒu
  • jiǎo
  • tiào
  •  /ㄊ∪?菔小「/ㄊ∪?菔惺Ψ陡絞糶
  •  
  •  
  •  
  • kuí
  • huà
  •  
  •  
  • ⊙Я?暌話唷『槭?
  • 閱讀全文

   我的啟蒙老師

   六年級作文693字
   作者:未知
  •  
  • de
  • méng
  • lǎo
  • shī
  • 我的啟蒙老師
  •  
  •  
  • zhè
  • jiāng
  • shěng
  • zhū
  • shì
  •  
  • zhū
  • shì
  • shí
  • yàn
  • xiǎo
  • xué
  • liù
  • ?
  •  浙江省諸暨市 諸暨市實驗小學六(
  •    
  •  
  • bān
  •  
  • 1)班 斯澤雨
  • 閱讀全文

   九月,獻給老師(二首)

   六年級作文407字
   作者:未知
  •  
  • jiǔ
  • yuè
  •  
  • xiàn
  • gěi
  • lǎo
  • shī
  • èr
  • shǒu
  •  
  • 九月,獻給老師二首)
  •  
  •  
  • zhè
  • jiāng
  • shěng
  • zhū
  • shì
  •  
  • zhū
  • shì
  • shí
  • yàn
  • xiǎo
  • xué
  • liù
  • ?
  •  浙江省諸暨市 諸暨市實驗小學六(
  •    
  •  
  • bān
  •  
  • fāng
  • dàn
  • 1)班 方復旦
  • 閱讀全文

   難忘的一位老師

   六年級作文525字
   作者:未知
  •  
  • nán
  • wàng
  • de
  • wèi
  • lǎo
  • shī
  • 難忘的一位老師
  •  
  •  
  • guǎng
  • nán
  • níng
  • shì
  •  
  • nán
  • níng
  • mín
  • zhǔ
  • xiǎo
  • xué
  • liù
  • ?
  •    
  •  
  •  廣西南寧市 南寧民主路小學六(2
  • bān
  •  
  • pān
  • yáng
  • róng
  • 班 潘陽融
  • 閱讀全文

   老師與我

   六年級作文162字
   作者:未知
  •  
  • lǎo
  • shī
  • 老師與我
  •  
  •  
  • guǎng
  • dōng
  • shěng
  • shēn
  • zhèn
  • shì
  • tián
  •  
  • xīn
  • zhōu
  • xiǎo
  • xué
  • liù
  • ?
  •  廣東省深圳市福田區 新洲小學六(
  •    
  •  
  • bān
  •  
  • chén
  • xīn
  • 3)班 陳菊欣
  • 閱讀全文

   我的“老師”

   六年級作文1056字
   作者:未知
  •  
  • de
  •  
  • lǎo
  • shī
  •  
  • 我的“老師”
  •  
  •  
  • shān
  • shěng
  • tài
  • yuán
  • shì
  • qīng
  • xiàn
  •  
  • shí
  • yàn
  • xiǎo
  • xué
  • liù
  • sān
  •  山西省太原市清徐縣 實驗小學六三
  • bān
  •  
  • mèng
  • 班 孟亞琦
  • 閱讀全文

   “星”際老師大碰撞

   六年級作文775字
   作者:未知
  •  
  •  
  • xīng
  •  
  • lǎo
  • shī
  • pèng
  • zhuàng
  • “星”際老師大碰撞
  •  
  •  
  • jiāng
  • shěng
  •  
  • jiāng
  • shěng
  • hǎi
  • ān
  • xiàn
  • zhèn
  • èr
  • zhōng
  •  江蘇省 江蘇省海安縣胡集鎮第二中
  • xīn
  • xiǎo
  • xué
  • liù
  • sān
  •  
  • jǐng
  • jun1
  • 心小學六三 景伯軍
  • 閱讀全文

   我第一次當老師

   六年級作文829字
   作者:未知
  •  
  • dāng
  • lǎo
  • shī
  • 我第一次當老師
  •  
  •  
  • běi
  •  湖北
  • gǎn
  • chù
  •  
  •  
  • qiǎo
  • juàn
  • kāng
  • gǎn
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • huà
  • 齬橄亍∽は愀鄄慷語齬橄M?⊙Я?話唷
  • 閱讀全文

   我的好老師

   六年級作文489字
   作者:未知
  •  
  • de
  • hǎo
  • lǎo
  • shī
  • 我的好老師
  •  
  •  
  • guǎng
  • qīn
  • zhōu
  • shì
  • běi
  • xiàn
  •  
  • guǎng
  • qīn
  • zhōu
  • shì
  • shí
  •  廣西區欽州市浦北縣 廣西欽州市實
  • yàn
  • xiǎo
  • xué
  • liù
  • ?
  •    
  •  
  • bān
  •  
  • wáng
  • lín
  • 驗小學六(5)班 王琳
  • 閱讀全文

   老師呀,您真負責任

   六年級作文639字
   作者:未知
  •  
  • lǎo
  • shī
  • ya
  •  
  • nín
  • zhēn
  • rèn
  • 老師呀,您真負責任
  •  
  •  
  •    
  •  
  •  
  •  
  •  
  • xiǎo
  •  
  • qiāo
  • qiú
  • zhuō
  • gǎn
  •  
  •  
  • zhuō
  • gǎn
  •  
  •  /ㄊ×?J小〗敲勒虬捉感⊙О捉感⊙
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • chóu
  • Я?耆?唷×?躊
  • 閱讀全文

   跟老師說心里話

   六年級作文509字
   作者:未知
  •  
  • gēn
  • lǎo
  • shī
  • shuō
  • xīn
  • huà
  • 跟老師說心里話
  •  
  •  
  • ?
  • shěng
  • zhōu
  • shì
  •  
  • tōng
  • ?
  • xiǎo
  • xué
  • liù
  • ?
  •  四川省達州市 通川區第七小學六(
  •    
  •  
  • bān
  •  
  • huáng
  • shǔ
  • juān
  • 3)班 黃蜀娟
  • 閱讀全文

   我的李老師

   六年級作文444字
   作者:未知
  •  
  • de
  • lǎo
  • shī
  • 我的李老師
  •  
  •  
  • guǎng
  • dōng
  • shěng
  • shēn
  • zhèn
  •  
  • hòu
  • hǎi
  • xiǎo
  • xué
  • liù
  •  
  •    
  •  
  •  
  • qiū
  • míng
  •  廣東省深圳 后海小學六〈3〉 邱銘
  •  
  • 
  • 閱讀全文

   老師,您好

   六年級作文176字
   作者:未知
  •  
  • lǎo
  • shī
  •  
  • nín
  • hǎo
  • 老師,您好
  •  
  •  
  • ?
  • shěng
  • zhōu
  • shì
  •  
  • tōng
  • ?
  • xiǎo
  • xué
  • liù
  • ?
  •  四川省達州市 通川區第七小學六(
  •    
  •  
  • bān
  •  
  • péng
  • hào
  • rán
  • 3)班 彭浩然
  • 閱讀全文

   盡責的老師

   六年級作文430字
   作者:未知
  •  
  • jìn
  • de
  • lǎo
  • shī
  •  
  • 盡責的老師 
  •  
  •  
  • guǎng
  • dōng
  • shěng
  • zhàn
  • jiāng
  • shì
  • xiá
  • shān
  •  
  • shí
  • xiǎo
  • xué
  • liù
  • bān
  •  廣東省湛江市霞山區 十一小學六班
  • liù
  • ?
  •    
  •  
  • bān
  •  
  • huáng
  • huá
  • 六(5)班 黃華富
  • 閱讀全文

   慈母般的“兇”老師

   六年級作文869字
   作者:未知
  •  
  • bān
  • de
  •  
  • xiōng
  •  
  • lǎo
  • shī
  • 慈母般的“兇”老師
  •  
  •  
  • jiāng
  • shěng
  • jiāng
  •  
  • dōu
  • zhèn
  • zhōng
  • xīn
  • xiǎo
  • xué
  • liù
  • bān
  •  
  •  江蘇省吳江 七都鎮中心小學六班 
  • miù
  • wēi
  • 繆紫薇
  • 閱讀全文

   給向老師的一封信

   六年級作文467字
   作者:未知
  •  
  • gěi
  • xiàng
  • lǎo
  • shī
  • de
  • fēng
  • xìn
  • 給向老師的一封信
  •  
  •  
  • běi
  • shěng
  • dōng
  • xiàn
  •  
  • liǔ
  • yīn
  • xiǎo
  • xué
  • liù
  • ?
  •    
  •  
  •  
  • sòng
  •  湖北省巴東縣 柳蔭小學六(2) 宋
  • jié
  • 雅潔
  • 閱讀全文

   老師,您辛苦了!

   六年級作文407字
   作者:未知
  •  
  • lǎo
  • shī
  •  
  • nín
  • xīn
  • le
  •  
  • 老師,您辛苦了!
  •  
  •  
  • guǎng
  • nán
  • níng
  •  
  • guǎng
  • xué
  • xiǎo
  • liù
  • bān
  •  廣西區南寧 廣西醫科大學附小六班
  •  
  • wáng
  • yáng
  • 王力陽
  • 閱讀全文

   我看老師眼中的好作文

   六年級作文717字
   作者:未知
  •  
  • kàn
  • lǎo
  • shī
  • yǎn
  • zhōng
  • de
  • hǎo
  • zuò
  • wén
  • 我看老師眼中的好作文
  •  
  •  
  •    
  •  
  •  
  • xiān
  • jiǎo
  • xiǎo
  •  
  • cháo
  •  
  • jué
  • yuè
  •  
  •  
  •  
  •    
  •  
  • bān
  •  /ㄊ∧掀絞小∷巢?厥笛樾⊙Я?3)班
  •  
  • zhāng
  • bīng
  • 張冰
  • 閱讀全文

   楊老師的二三事

   六年級作文626字
   作者:未知
  • bān
  •  
  • yīng
  • zhī
  • xián
  •  
  •  
  •  
  • yáng
  • lǎo
  • shī
  • shì
  • zài
  • xué
  • qián
  • bān
  • de
  • 班 應之賢  楊老師是我在學前班的
  • méng
  • lǎo
  • shī
  •  
  • 啟蒙老師。
  •  
  • shàng
  • jiù
  • tóng
  • zài
  • máng
  • máng
  • hǎi
  • zhōng
  • kàn
  • dào
  • le
  • zuò
  • 遇上她就如同在茫茫大海中看到了一座
  • 閱讀全文

   我的老師

   六年級作文765字
   作者:未知
  •  
  • zhòng
  • qìng
  • shì
  • zhōng
  •  
  • zhòng
  • qìng
  • tóng
  • shí
  • yàn
  • xué
  • xiào
  •  
  • liù
  • 重慶市渝中區 重慶大同實驗學校 六
  • nián
  • èr
  • bān
  •  
  • sòng
  • shān
  • 年級二班 宋山
  •  
  • kuài
  • lái
  • tīng
  •  
  • dài
  • chéng
  • dōu
  • wèi
  • de
  • tōng
  • huà
  •  
  • yòu
  • dòu
  • 快來聽,她那帶成都味的普通話,又逗
  • 閱讀全文

   老師

   六年級作文552字
   作者:未知
  •  
  •  
  • rén
  • men
  • cháng
  • lǎo
  • shī
  • zuò
  • fèng
  • xiàn
  • de
  • chūn
  • cán
  •  
  •  人們常把老師比做無私奉獻的春蠶,
  • zuò
  • zhào
  • liàng
  • bié
  • rén
  • rán
  • shāo
  • de
  • zhú
  •  
  • shì
  • jiào
  • 比做照亮別人燃燒自己的蠟燭。可是我覺
  • lǎo
  • shī
  • gèng
  • xiàng
  • wéi
  • xiǎo
  • shù
  • miáo
  • shōu
  • yǎng
  • liào
  • děng
  • dài
  • 得老師更像默默地為小樹苗吸收養料等待
  • 閱讀全文

   啊,老師!

   六年級作文223字
   作者:唐嘉麗
  •  
  • lǎo
  • shī
  •  
  • duō
  • me
  • yuè
  • ěr
  • de
  • míng
  • chēng
  •  
  • duō
  • me
  • 老師,一個多么悅耳的名稱,一個多么
  • shén
  • shèng
  • de
  • zhí
  • wèi
  •  
  • shì
  • men
  •  
  • ràng
  • men
  • zài
  • zhī
  • shí
  • de
  • hǎi
  • 神圣的職位。是她們,讓我們在知識的海
  • yáng
  • áo
  • yóu
  •  
  • ràng
  • men
  • dǒng
  • le
  • gèng
  • duō
  • de
  • dào
  •  
  • 洋里遨游,讓我們懂得了更多的道理,她
  • 閱讀全文

   給老師的一封信

   六年級作文320字
   作者:高琳
  • gěi
  • lǎo
  • shī
  • de
  • fēng
  • xìn
  • 給老師的一封信
  •  
  • qīn
  • ài
  • de
  • zhū
  • lǎo
  • shī
  •  
  • 親愛的朱老師:
  •  
  • nín
  • hǎo
  •  
  • 您好!
  • 閱讀全文

   老師,我要贊美您!

   六年級作文336字
   作者:唐嘉麗
  •  
  •  
  • chūn
  • tiān
  •  
  •  春天 
  •  
  • zhǒng
  • de
  • jiē
  •  
  •  
  • 播種的季節。 
  • xīn
  • qín
  • de
  • yuán
  • dīng
  • xià
  • zhǒng
  •  
  •  
  • 辛勤的園丁撒下粒粒種子, 
  • 閱讀全文

   我敬愛的老師

   六年級作文622字
   作者:惜緣
  •  
  • 
  •  
  • dài
  • lǎo
  • shī
  • shì
  • men
  • bān
  • de
  • bān
  • zhǔ
  • rèn
  •  
  • jīng
  •       
  • duō
  • suì
  • 戴老師是我們班的班主任,她已經40多歲
  • le
  •  
  • cóng
  • shì
  • jiāo
  • shì
  • jīng
  • yǒu
  •       
  • duō
  • nián
  •  
  • jiāo
  • gěi
  • le
  • 了,從事教育事業已經有20多年。她教給了
  • 閱讀全文

   老師,我想對您說

   六年級作文875字
   作者:舒丹丹
  •  
  • lǎo
  • shī
  •  
  • xiǎng
  • duì
  • nín
  • shuō
  • 老師,我想對您說
  •  
  •  
  • shì
  • shuí
  •  
  •  
  •  是誰——
  •  
  •  
  • kāi
  • zhī
  • shí
  • de
  • chuāng
  •  
  •  打開我知識的窗?
  • 閱讀全文
  蚂蚁彩票平台蚂蚁彩票主页蚂蚁彩票网站蚂蚁彩票官网蚂蚁彩票娱乐 lll4165.com | www.126hg.tv | www.pj56d.com | pj1314.com | www.5966mmm.com | 2805j.com | www.60468277.com | 80850ss.com | www.829797d.com | 5309m.com | www.4196y.com | shen3322.com | www.1239999.cc | 34k35.com | www.76520y.com | yth15.net | www.ban57.com | www.bet365601.com | www.565378.com | www.hhgg29.com | 99889193.com | www.86339q.com | 4036r.com | www.4923x.com | 5002s.com | www.666507.com | www.ok755.com | 52599j.com | www.suncity112.com | 3522dd.com | www.45598j.com | 62222l.com | www.2934c.com | www.8124e.com | www.183380.com | www.kk1778.com | vv5443.com | www.905647.com | www.4972qq.com | 22hh8332.com | www.5446u.com | 111hg.com | pcdd.net | www.8645004.com | 00773ee.com | www.321953.com | www.q948q.com | 867wn.com | www.0194008.com | www.88837s.com | 5651q.com | www.377666n.com | 7744nnn.com | www.489770.com | www.pj8980.com | 1591007.com | www.hb598.net | www.am9977.com | 18787h.com | www.8882hj.com | 00009193.com | www.842223.com | www.0022524.com | l82365.com | www.ylylc02.com | www.xpj2t2.com | 2146u.com | www.910xj.com | www.101717.com | blhvip66.com | www.6364p.com | www.ks1384.com | 55967.com | www.619477.com | www.dzh1133.com | 28839d.com | www.w408.com | www.bwin970.co | 11kk8331.com | ly88888881.com | www.ba505.com | js11213.com | www.351376.com | www.7334e.com | 11989i.com | shtzjg.com | www.06820g.com | www.888vip8.com | 54140044.com | www.997666.com | www.04tyc.com | 320007.com | 20776688.com | www.68312.com | www.vns77999.com | z88XX.com | www.36166u.com | www.7225p.com | www.98599.com | a3665.com | www.84499b.com | www.9679o.com | w88984.com | www.7782o.com | www.ss55826.com | vip31447.com | 3121q.com | www.1358001.com | www.34666.com | 3807p.com | www.81520i.com | www.262018.com | www.44992055.com | mm99977.com | 48286666.com | www.8839m.com | www.dzj0555.com | www.7830e.com | 7605v.com | t67890.com | www.5441x.com | www.6776ff.com | www.hg7787.com | bet3650760.com | 3018cc.com | www.39500z.com | www.yham999.com | jing7771.com | 23233s.com | www.401268.com | www.7240f.com | www.hg0634.com | wlb666.com | 2844f.com | www.167356.com | www.28850.com | www.349989.com | 588fff.cc | 3522p.vip | www.43131u.com | www.36166l.com | www.222367.com | www.365109b.com | 26668g.com | wfcp333222.com | www.775702.com | www.792085.com | www.vns77999.com | www.9374z.com | 4541q.com | 0015dd.com | www.58ipo.com | www.cheng55.com | www.5552558.com | 69990a.com | 87965vv.com | www.082985.com | www.xy52.com | www.06820l.com | www.27363o.com | www.09569c.com | 44077p.com | b4389.com | 54141166.com | www.943077.com | www.qiji222.com | www.38345o.com | www.193234.com | 3fll8.com | 6003822.com | q72227.com | www.596702.com | www.41518q.com | www.4809m.com | www.7415ww.com | www.2x0048.com | www.v65999.com | 8801885.com | boyingyule.com | 7240k.com | www.564648.com | www.1368a.cc | www.361gc.com | www.53900f.com | www.078121.top | www.3987999.com | www.bet3650077.com | 0747dd.com | 55797o.com | n888vv.com | 78110077.com | 9539k.com | w9622.com | www.351376.com | www.916370.com | www.5854j.cc | www.60123t.com | www.pj99n.com | www.12136h.com | www.1168j.com | www.3775677.com | www.333133j.com | 209899.com | pp56988.com | df8m.com | 86811kk.com | 3685.com | ti999.net | yzc329.com | 20160913.com | 86811.com | jing822.com | 8344222.com | 0207893.com | 2017dh.com | 98345k.com | 11005h.com | 30007o.com | 23800u.com | 496ww.com | www.399130.com | www.565378.com | www.700590.com | www.913gc.com | www.361gc.com | www.ya707.com | www.979500.com | www.939623.com | www.966829.com | www.987443.com | www.847568.com | www.656650.com | www.566011.com | www.394577.com | www.202434.com | www.43131n.com | 0088.com | 99909w.com | 50066.com | 99909k.com | 3435a.com | 30173311.com | 83138n.com | 54140088.com | 4116r.com | 58802i.com | 22005003.com | www.383050.com | www.www--77658.cc | www.3691d.com | www.57sun.com | www.www-79489.com | www.98698j.com | www.4058nn.com | www.80188z.com | www.0600p.cc | www.66653k.com | www.5xcv.com | www.500823.com | 16690088.com | vic9308.com | zhcp26.com | 4036hh.com | 3189hd.com | 66876w.com | www.3236544.com | www.tyc55.com | www.tai444.com | www.8967h.com | www.3421d.com | www.53900h.com | www.891085.com | www.607992.com | 333.gg | hgw168v.com | 75959s.com | 333ths.com | www.3643l.com | www.js934.com | www.g44c.com | www.07679u.com | www.66652h.com | www.826552.com | xin98556.com | 98345bb.com | 3016sss.com | www.y00000.com | www.862365.com | www.3589333.com | www.38138b.com | www.56011p.com | www.3890f.com | www.083019.com | 78114422.com | 2012.com | www.55268ii.com | www.998855e.com | www.m63568.com | www.yi816.com | www.52303o.com | 3630.com | 88113885.com | www.58695.com | www.7415jj.com | www.55111122.com | www.77yfa.com | 4242.com | 3822t.com | 77115003.com | www.777348.com | www.30350r.com | www.8839g.com | 32424g.com | 239430.com | 272t.net | www.426326.com | www.67777.am | www.606187.com | swtyhhh.com | 305225.com | www.hg990077.com | www.5446vv.com | www.26878r.com | www.701548.com | 15856r.com | 4167.com | www.111xpj22.com | www.5506132.com | www.78919d.com | www.zcwf1.com | jsok258.com | 40033ooo.com | www.bm1101.vip | www.ylg20000.com | www.699679.com | www.401276.com | yyy8827.com | www.dz829.com | www.668cp33.com | www.50026k.com | 3178ss.com | 3775s.com | www.cr1112.com | www.cn365u.com | www.qucp6.com | 88894s.com | 022570.com | www.hd2894.com | www.y98c.com | www.420421.com | TY5509.com | yyh916.com | www.0082909.com | www.3978p.com | www.308126.com | 4488ss.com | www.6020200.com | www.p63568.com | www.136057.com | 33389.cc | www.833898.com | www.4833045.com | 7196hh.com | 38850088.com | www.22557712.com | www.91233w.com | 3679oo.com | 2709s.com | www.9c567.com | www.hcjt9.com | 2jsnnn.com | www.hg066.com | www.55676h.com | 4hg7788.com | 425511.com | www.77699.com | www.c9662.com | YL7999.com | www.99yh765.com | www.3846a.com | woaidrf.com | 3222h.cc | www.p7764.com | www.323518.com | drcp333.com | www.78854.com | www.663by.com | 27878uu.com | www.1495s6.com | www.97655j.com | 178120.com | www.22xpjdc.com | www.87087.com | 51200xx.com | oo5144.com | www.44118j.com | www.290252.com | yf2111.com | www.88166r.com | www.377291.com | 7720h.com | www.tyc131.com | www.530961.com | a1915.com | www.90653.com | www.986420.com | 3890j.com | www.5504j.com | www.flff8.com | 418626.com | www.5966hhh.com | www.652361.com | p88812.com | www.04567x.com | www.36788a.com | 50028822.com | www.hg8884.com | 159666f.com | www.v15552.com | www.21202r.com | bwin68222.cc | www.56655b.com | www.370933.com | 8827yy.com | www.869934.com | 80567n.com | www.114915.com | www.2408e.cc | hubo8.cc | www.11888js.com | 30006y.com | www.wnsr999.com | www.011ac.com | 4022uu.com | www.7893w31.com | 33382p.com | www.7111u.com | www.588yc.com | vns00cc.com | www.33111177.com | 7334y.com | www.6786j.com | www.gai06.com | 2400xl.com | www.12136b.com | r8381.com | www.6123fff.com | www.205882.com | 8030j.com | www.0883888.com | 81366t.com | www.caipiao88e.com | www.262072.com | www.48696.com | www.99080044.com | 3242g.com | www.2000b.cc | 4288.com | www.hg8127.com | www.50080o.com | www.8694v.com | www.939884.com | k10k120.com | www.83033s.com | 08778g.com | www.4058pp.com | shen5544.com | www.998948.com | 188.cc | www.hg5689.com | www.131873.com | www.9068rr.com | www.708609.com | www.pu1828.com | www.ya044.com | dd.cc | www.41518.com | qq365z.com | www.35898a.com | sbc288.com | www.hr1222.com | 86226s.com | www.280sun.com | 4018kk.com | www.58908.com | pj520.com | www.w84d.com | 4018kk.com | www.86339w.com | 2214p.com | www.56011z.com | 67890ooo.com | www.5856873.com | 4647p.com | www.36581111.com | 8722eeee.com | www.26878p.com | 588rrr.cc | www.2tdc.com | www.379568.com | www.638806.com | www.z22365.com | www.233591.com | www.hnjxjd.cn | 80850bb.com | www.hq5177.com | 8003xl.com | www.ee55826.com | 38989n.com | www.69567t.com | 3559u.com | www.345452.com | le888s.com | www.ai772.com | www.ao199.com | www.506433.com | www.qiudala.org | 7334t.com | www.58665j.com | 87665m.com | www.3691a.com | 41178961.com | www.fen00.com | www.hg701n.com | www.36166a.com | www.435776.com | zz1331.com | www.4058jj.com | p4389.com | www.80767y.com | 32355oo.com | www.375990.com | www.t2005.net | ab0056.com | www.vns98.me | 8905p.com | www.882186.com | www.xpj810.com | 66876k.com | www.1754o.com | dzhcp3.com | www.hy5755.com | www.25288q.com | 67888k.cc | www.c83377.com | 55331xx.com | www.fcff2.com | www.142336.com | 111000rr.com | www.4996nx.com | 029555.com | www.152012.com | www.3459g.com | 33382kk.com | www.33678cc.com | 7935.com | www.ch8922.com | www.939081.com | tiexin88.com | www.75600d.com | 25288s.com | www.rcw8899.com | www.7668888.com | 797720.com | www.8816i.com | www.sb276.com | 11uu8331.com | www.93gj.com | www.63877k.com | aoxueqi.com | www.78680s.com | hg33382.com | am2948.com | www.c7764.com | 1077rr.com | www.89656a.com | www.673888b.com | 50067t.com | www.xcw866.com | www.jz6788.com | hb9038.com | www.346311.com | www.88166t.com | 951201.com | www.223065.com | www.9737xx.com | 2455.com | 00774aa.com | www.04567z.com | yh66.app | zhcb2.com | www.2566y9.com | www.30099.com | 01234zzz.com | www.12136.com | www.692tyc.com | 3467l.cc | www.yi648.com | www.447858.com | lq0578.net | www.bizhong55.com | 477106.net | www.890886.com | www.35252o.com | 36566.bet | zzylc5.com | www.7920.com | www.h7788l.com | 00773z.com | www.flcb2.com | www.5504r.com | xl224.com | 26668z.com | www.37377h.com | www.09527a.com | 382228.com | www.641477.com | www.bwinyz32.com | www.81866j.com | 8449vv.com | www.2632t.com | www.77731i.com | 009900s.com | 131ee.net | www.50051c.com | www.901690.com | 096.com | 54241177.com | www.43818f.com | www.184kj.com | 7945kk.com | gg8159.cc | www.6661a.cc | www.xy046.com | 47300.com | bet365bet365005.com | www.lczg0.com | 6137h.net | www.544093.com | www.0600z.cc | www.q13608.com | 7022004.com | 60959999.com | www.91233b.com | www.k3374.com | 014458.com | bet365v.com | www.934689.com | www.pjgw99.com | www.yl0399.com | 4018mm.com | q5429.com | www.98255.com | www.sscb00.cc | www.01a88.com | swin9.com | www.33112v.com | www.99099hh.com | www.063261.com | www.js7288.com | hc.cc | www.62118e.com | www.550021l.com | www.228667.com | 159666e.com | 2158wx.com | www.771746.com | www.851895.com | www.10852.com | 4634455.com | pjliaoning.com | 1389.com | www.78wcp.com | www.g2894.com | www.446677.com | 2864e.com | 0652g.com | 0033.cc | www.022j.cc | www.40288n.com | www.g0518.com | js29391.com | 7192004.com | djbet338.com | www.816830.com | www.68993269.com | www.27363t.com | www.21365pp.com | pc5162.cn | 138T.Com | 0132.com | www.906880.com | www.302551.com | www.456788.com | www.xpj99896.com | 50000027.com | 085365.com | 0853dh.com | www.196148.com | www.5854u.cc | www.55676k.com | www.c44yy.com | www.7111w.com | 97799q.com | 3807z.com | ll76669.com | www.101156.com | www.zfcp5.com | www.48330a.com | www.71071t.com | www.334msc.com | www.js507713.com | tz397.com | 55kka.com | hr255.com | www.52072i.com | www.cp500.biz | www.yh76vv.com | www.xj6009.com | www.2y931.com | www.ao299.com | www.pj550000.com | t666c.com | 4488qq.com | 4052n.com | 365225c.com | www.dcw566.com | www.wycp2.com | www.1855ff.com | www.xpj3123.com | www.8864tt.com | www.49788.com | www.cblftib.com | 888234.com | 7276776.com | 173203.com | 7249j.com | 3356.com | 3245o.com | www.129989.com | www.774311.com | www.5522x.cc | www.77929.com | www.4102m.com | www.4996hz.com | www.cp0017.com | www.889123.com | www.hg6208.com | www.866890.com | www.1869z.com | 2844x.com | 33318n.com | y8287.com | hg1818.net | bwin8o.com | hgw168w.com | w5222.com | dl.hg258.in | rbbet66.com | www.128368.com | www.514177.com | www.803243.com | www.hy5755.com | www.3416m.com | www.50052q.com | www.16878e.com | www.16065p.com | www.0343n.com | www.7920n.com | www.69567t.com | www.530056.com | www.969306.com | www.848777q.com | www.7777yh.com | www.yk222d.com | www.jy883.com | www.pj111111.com | www.334579.com | www.hg8449.com | www.hg6912.com | www.xpj144.com | www.ra7088.com | www.hg8059.com | www.8058n.com | www.jqb8.com | www.hg849.com | www.2302326.com | www.hj676.com | www.888c31.com | www.68277.com | www.50999.com | www.7415cc.com | www.hyi5.com | www.2021h.com | www.40288n.com | www.1119yl.com | www.99094h.com | www.5856865.com | www.tyc88555.com | www.77114f.com | www.82636.cc | www.gocp3.com | www.824879.com | www.599642.com | www.306922.com | qq365d.com | 854817.com | dlzzx.com | 8449yht.com | 3950m.com | bet28j.com | feicai0593.com | 6403i.com | www.8xinhao.com | www.y36h.com | www.090091.com | www.mhcp5.com | www.3066vv.com | www.1861222.com | www.tyc88555.com | www.11018.cc | www.858776.com | www.249770.com | 495b.cc | 36517.info | 6269qq.com | 2018plus.com | 228888l.com | www.32126i.net | www.163888ll.com | www.lu8810.com | www.bet63g.com | www.7240t.com | www.39500s.com | www.946380.com | www.152918.com | 97799g.com | 118888l.com | kbv8832.com | 4136n.com | www.5757msc.com | www.659200.com | www.cn365m.com | www.585731.com | www.3416m.com | www.359215.com | xpj4828.com | 999p1.cc | 35cc.vip | www.112888.com | www.818sbet.com | www.4963ll.com | www.4j5.com | www.11044.cc | www.303471.com | 2851b.com | 3967b.com | 23800z.com | www.9908633.com | www.37111m.com | www.xpj5.net | www.86079.cc | www.312012.com | 1294z.com | 4556w.com | 3mya.com | www.85886.la | www.111jyh.com | www.9646t.com | www.743966.com | 22883r.com | 5504j.com | 26444o.com | www.36989c.com | www.8850w5.com | www.pujing85.com | www.684544.com | 2418h.com | 88993.com | www.444jsc.com | www.277577.com | www.630468.com | www.055h.cc | 0222.com | jjj01234.com | www.81866h.com | www.987125.com | www.2997779.com | www.gai40.com | 4270cc.com | 30019cc.com | www.js507710.com | www.tc5551.com | www.5958116.com | www.622209.com | 8722oooo.com | u86811.com | www.bet881.com | www.7225b.com | www.2109n.com | 2642004.com | 7003uu.com | www.bet36578.com | www.365033.bet | www.52072h.com | www.50732u.com | 3y5511.com | www.hg8400.com | www.twcp02.com | www.77210f.com | dytj365.com | 4107k.com | www.10899g.com | www.0169h.com | www.5854p.cc | z58955.com | 01885l.com | www.xpj9780.com | www.23819.am | www.684344.com | 7811ii.com | 8290v.com | www.303365.com | www.15365c.com | 20188k.com | 7240s.com | www.35441777.com | www.12136x.com | www.599748.com | 61328833.com | www.7435j.com | www.4136r.com | www.sytg6.com | 7893w23.com | 4195k.com | www.533163.com | www.3890t.com | 80878.com | 5589e.com | www.cp505c.com | www.5086b.com | 2677kkk.com | 50128a.com | www.sscb00.cc | www.ovfd2.com | 5592958.com | www.pj5568.com | www.sha2211.com | www.810620.com | 563451.com | www.3729.com | www.2997771.com | www.303766.com | 3846hh.com | www.jing6663.com | www.c17848.com | hg999333t.com | 83377f.com | www.90644.com | www.978351.com | 1665q.com | www.yl00444.com | www.111128.com | 55aa8331.com | 6220rr.com | www.yl258.com | www.935026.com | 8040hhh.com | www.hg988801.com | www.89677.com | 3421r.com | 5369l.com | www.1559501.com | www.320661.com | 2078c.com | www.1156oo.com | www.cpkk6.com | 444000kk.com | www.yh33566.com | www.89894s.com | 7605f.com | www.jjj5025.com | www.159957.com | ee76669.com | bcylc7.com | www.wns123i.com | P35x.com | b2554.com | www.7225a.com | www.77801o.com | 0747kk.com | www.bet63k.com | www.130511.com | 8901j.com | www.22vn777.com | www.djcp002.com | 500000919.com | www.c30666.vip | www.132918.com | ff2205.com | www.590561.com | 9949w.com | 80878b.com | www.4102w.com | amjs9944.com | www.8494w.com | www.1128229.com | 3522z.vip | www.5y.cc | www.15355r.com | 80892m.com | www.665888001.com | www.588088a.com | 5080.cc | www.167679.com | www.165595.com | hg9695.com | www.087c.com | aipin888.net | www.vns9603.com | www.3478l.cc | 57157t.com | www.1700.com | www.063766.com | youle307.com | www.1466j.com | 1654oo.com | www.hg9948.com | www.820687.com | b887.xyz | www.1500777.com | 8577s.cc | www.66939988.com | www.022qh.cc | 777659111.com | www.bet63k.com | pj677l.com | www.8694p.com | www.7782l.com | ccc3405.com | www.6600ra8.com | bcylc22.com | www.88837s.com | www.ybao3.com | aobo26.com | www.aaa2848.com | lswjs568.com | www.18shenbo.com | www.ya160.com | jinshabet.com | www.74737.com | 58802e.com | www.1111ee.com | www.297757.com | www.vns0600.com | www.54400k.com | 4156.com | www.73990v.com | 2365.com | www.3171114.com | www.80065o.com | www.32126a.net | www.1368o.cc | gg00558.com | www.97828u.vip | 2355xcom | www.90544.com | 38345f.com | www.xpj5299.com | www.330637.com | www.6999blr.com | www.918li.com | d35151.com | www.16065q.com | 67890hhh.com | www.r3410.com | blmdc6.com | www.7415a.com | feicai0311.com | www.788sb.21.sb |