<xmp id="kmuss"><menu id="kmuss"></menu>
 • <menu id="kmuss"></menu>
  <tt id="kmuss"><sup id="kmuss"></sup></tt>
  <menu id="kmuss"></menu>
 • <xmp id="kmuss"><nav id="kmuss"></nav>
  <input id="kmuss"></input>
  <nav id="kmuss"><code id="kmuss"></code></nav>
  <menu id="kmuss"></menu>
  <input id="kmuss"></input>
 • <xmp id="kmuss"><nav id="kmuss"></nav>

  我的老師

  六年級作文526字
  作者:李亞君
 •  
 •  
 • de
 • lǎo
 • shī
 •  我的老師
 •  
 •  
 •  
 • rèn
 • lǎo
 • shī
 •  
 • shì
 • men
 • de
 • shù
 • xué
 • lǎo
 • shī
 •  
 • tóu
 •  任老師,是我們的數學老師。她頭
 • jiān
 •  
 • hēi
 • zhōng
 • jīng
 • tiān
 • le
 • gēn
 • yín
 •  
 • néng
 • 發齊肩,黑發中已經添了幾根銀絲,可能
 • shì
 • wéi
 • men
 • ér
 • guò
 • láo
 • lèi
 • de
 • ba
 •  
 • xiǎo
 • xiǎo
 • de
 • yǎn
 • jīng
 • shí
 • 是為我們而過度勞累的吧!小小的眼睛十
 • fèn
 • ruì
 •  
 • men
 • shàng
 • zuò
 • xiǎo
 • dòng
 • zuò
 •  
 • dōu
 • táo
 • guò
 • 分利銳,我們上課做小動作,都逃不過她
 • de
 •  
 • huǒ
 • yǎn
 • jīn
 • jīng
 •  
 •  
 • rèn
 • lǎo
 • shī
 • píng
 • shí
 • duì
 • dài
 • tóng
 • xué
 • hěn
 • 的“火眼金睛”。任老師平時對待同學很
 • yán
 •  
 • shàng
 • zǒng
 • shì
 • bǎn
 • zhe
 • liǎn
 •  
 • shǐ
 • men
 • shàng
 • 嚴肅,上課總是板著個臉,使我們上她課
 • de
 • shí
 • hóu
 • yǒu
 •    
 • xiē
 • kǒng
 •  
 • 的時侯有-些恐懼。
 •  
 •  
 •  
 • rèn
 • lǎo
 • shī
 • shàng
 • shí
 •  
 • zǒng
 • huì
 • nèi
 • róng
 • jiǎng
 • shí
 •  任老師上課時,總會把內容講得十
 • fèn
 •  
 • měi
 • dāng
 • men
 • yǒu
 • wèn
 • shí
 •  
 • zǒng
 • shì
 • xiān
 • ràng
 • 分具體。每當我們有疑問時,她總是先讓
 • men
 • kǎo
 •  
 • xiǎng
 • dào
 • àn
 •  
 • cái
 • gào
 • 我們獨立思考,想到答案,才把它告訴我
 • men
 • duàn
 • liàn
 • men
 • de
 • kǎo
 • néng
 •  
 • jǐn
 • shì
 • de
 • liáng
 • 們鍛煉我們的思考能力。她不僅是我的良
 • shī
 • hái
 • shì
 • de
 • yǒu
 •  
 • 師還是我的益友。
 •  
 •  
 •  
 • yǒu
 • dào
 • le
 • nán
 • jiù
 • tóng
 • xué
 •  有一次我遇到了難題就和同學一起
 • zhǎo
 •  
 • dào
 • le
 • rèn
 • lǎo
 • shī
 • qǐn
 • shì
 •  
 • ràng
 • men
 • zuò
 • xià
 • 去找她。到了任老師寢室,她讓我們坐下
 •  
 • hái
 • gěi
 • men
 • shuǐ
 • chī
 • bǐng
 • gàn
 •  
 • shuǐ
 • guǒ
 •  
 • gěi
 • men
 • nài
 • ,還給我們喝水吃餅干,水果。給我們耐
 • xīn
 • de
 • jiǎng
 • jiě
 • nán
 •  
 • zhí
 • dào
 • men
 • nòng
 • dǒng
 • cái
 • tíng
 •  
 • men
 • 心的講解難題,直到我們弄懂才停。我們
 • dào
 • qǐn
 • shì
 • wán
 • zǒng
 • shì
 • qíng
 • de
 • zhāo
 • dài
 • men
 • péi
 • 到她寢室里去玩她總是熱情的招待我們陪
 • men
 • tán
 • xīn
 •  
 • hái
 • guān
 • xīn
 • men
 • zài
 • xué
 • xiào
 • shēng
 • huó
 • 我們談心,還關心我們在學校生活習不習
 • guàn
 • hán
 • lěng
 • tiān
 • jiào
 • duō
 • chuān
 •  
 • 慣寒冷天氣她叫我多穿衣服。
 •  
 •  
 •  
 • rèn
 • lǎo
 • shī
 • jǐn
 • shàng
 • shí
 • fèn
 • zhuān
 • xīn
 •  
 • méi
 • yǒu
 • bàn
 •  任老師不僅上課十分專心,沒有半
 • diǎn
 • ér
 • qiě
 • kōng
 • shí
 • jiān
 • wài
 •  
 • xià
 • shí
 • hái
 • 點馬虎而且空余時間也不例外。下課時還
 • yào
 • zhuā
 • jǐn
 • shí
 • jiān
 • gǎi
 • zuò
 •  
 • fàng
 • xué
 • hòu
 •  
 • hěn
 • wǎn
 • cái
 • 要抓緊時間批改作業。放學后,她很晚才
 • tuō
 • zhe
 • juàn
 • de
 • shēn
 • kāi
 • bàn
 • gōng
 • shì
 •  
 • wǎn
 • shàng
 • hái
 • yào
 • huí
 • 拖著疲倦的身體離開辦公室。晚上還要回
 • shì
 • bèi
 • zhēn
 • xīn
 • ya
 • zhè
 • shì
 • hěn
 • duō
 • lǎo
 • shī
 • de
 • suō
 • yǐng
 •  
 • 室備課真辛苦呀這是很多個老師的縮影。
 • lǎo
 • shī
 • men
 • men
 • xiē
 • xiē
 • le
 •  
 • 老師們你們可以歇歇了。
 •  
 •  
 •  
 • lǎo
 • shī
 • shì
 • yòng
 • xīn
 • qín
 • de
 • hàn
 • shuǐ
 • le
 • men
 •  老師是你用辛勤的汗水哺育了我們
 • xiàng
 • zhú
 • yàng
 •  
 • rán
 • shāo
 • zhào
 • liàng
 • men
 •  
 • lǎo
 • shī
 • 你像蠟燭一樣,燃燒自己照亮我們。老師
 •  
 • zuì
 • xiǎng
 • duì
 • shuō
 • xīn
 • le
 • yǒng
 • yuǎn
 • ài
 •  
 •  
 • ,我最想對你說你辛苦了我永遠愛你!”
 •  
 • 
 •  
 •  
 •  
 • liù
 • nián
 • bān
 •  
 • jun1
 •  六年級一班:李亞君
 •  
 •  
 •  
 • ?
 • dǎo
 • lǎo
 • shī
 •  
 • zhāng
 • hóng
 • méi
 •  輔導老師:張紅梅
 •  
 •  
 •  
   
  無注音版:
   
    我的老師
   
   任老師,是我們的數學老師。她頭發齊肩,黑發中已經添了幾根銀絲,可能是為我們而過度勞累的吧!小小的眼睛十分利銳,我們上課做小動作,都逃不過她的“火眼金睛”。任老師平時對待同學很嚴肅,上課總是板著個臉,使我們上她課的時侯有-些恐懼。
   
   任老師上課時,總會把內容講得十分具體。每當我們有疑問時,她總是先讓我們獨立思考,想到答案,才把它告訴我們鍛煉我們的思考能力。她不僅是我的良師還是我的益友。
   
   有一次我遇到了難題就和同學一起去找她。到了任老師寢室,她讓我們坐下,還給我們喝水吃餅干,水果。給我們耐心的講解難題,直到我們弄懂才停。我們到她寢室里去玩她總是熱情的招待我們陪我們談心,還關心我們在學校生活習不習慣寒冷天氣她叫我多穿衣服。
   
   任老師不僅上課十分專心,沒有半點馬虎而且空余時間也不例外。下課時還要抓緊時間批改作業。放學后,她很晚才拖著疲倦的身體離開辦公室。晚上還要回室備課真辛苦呀這是很多個老師的縮影。老師們你們可以歇歇了。
   
   老師是你用辛勤的汗水哺育了我們你像蠟燭一樣,燃燒自己照亮我們。老師,我最想對你說你辛苦了我永遠愛你!”
   
   
   六年級一班:李亞君
   
   輔導老師:張紅梅
    

   我的老師

   六年級作文2973字
   作者:未知
  •  
  • de
  • lǎo
  • shī
  • 我的老師
  •  
  •  
  •  
  • ?
  • shěng
  • yáng
  •  
  • yáng
  • wài
  • guó
  • xiǎo
  • xué
  • liù
  • nián
  •  四川省德陽 德陽外國語小學六年
  • bān
  •  
  • mèng
  • jié
  • 級一班 俞夢婕
  • 閱讀全文

   老師,我想您!

   六年級作文676字
   作者:未知
  •  
  • lǎo
  • shī
  •  
  • xiǎng
  • nín
  •  
  • 老師,我想您!
  •  
  •  
  •  
  • jiāng
  • shěng
  • jiǔ
  • jiāng
  • shì
  •  
  • xīng
  • xiàn
  •  
  • dōng
  • shān
  • xiǎo
  •  江西省九江市、星子縣 東牯山小
  • xué
  •    
  • ?
  •    
  •  
  •  
  • huān
  • 61) 徐歡
  • 閱讀全文

   我的老師

   六年級作文742字
   作者:未知
  •  
  • de
  • lǎo
  • shī
  • 我的老師
  •  
  •  
  •  
  • guǎng
  • dōng
  • shěng
  • fān
  •  
  • nán
  • shā
  • jīn
  • zhōu
  • xiǎo
  • xué
  •    
  • nián
  •    
  • bān
  •  
  •  廣東省番禺 南沙金洲小學61班 
  • guān
  • míng
  • 關明祺
  • 閱讀全文

   老師我想對您說

   六年級作文572字
   作者:未知
  •  
  • lǎo
  • shī
  • xiǎng
  • duì
  • nín
  • shuō
  • 老師我想對您說
  •  
  •  
  •  
  •    
  •  
  •  
  •  
  •  
  • yǎn
  • xīn
  • xiǎng
  •  
  • gāo
  •  
  • huī
  • háng
  • nán
  •  
  •  
  •  /ㄊ ∪?魘忻饗?睪?恢行男⊙В
  • dīng
  • jǐng
  •  
  • wèi
  • wèi
  • 叮跡玻景唷『渭渭
  • 閱讀全文

   老師,您真關心我們

   六年級作文668字
   作者:未知
  •  
  • lǎo
  • shī
  •  
  • nín
  • zhēn
  • guān
  • xīn
  • men
  • 老師,您真關心我們
  •  
  •  
  •  
  •    
  •  
  •  
  •  
  • xiǎo
  •  
  •    
  •  
  •  
  •  
  • xīng
  •  
  • dǒu
  • jiǎo
  • tiào
  •  /ㄊ∪?菔小「/ㄊ∪?菔惺Ψ陡絞糶
  •  
  •  
  •  
  • kuí
  • huà
  •  
  •  
  • ⊙Я?暌話唷『槭?
  • 閱讀全文

   我的啟蒙老師

   六年級作文693字
   作者:未知
  •  
  • de
  • méng
  • lǎo
  • shī
  • 我的啟蒙老師
  •  
  •  
  • zhè
  • jiāng
  • shěng
  • zhū
  • shì
  •  
  • zhū
  • shì
  • shí
  • yàn
  • xiǎo
  • xué
  • liù
  • ?
  •  浙江省諸暨市 諸暨市實驗小學六(
  •    
  •  
  • bān
  •  
  • 1)班 斯澤雨
  • 閱讀全文

   九月,獻給老師(二首)

   六年級作文407字
   作者:未知
  •  
  • jiǔ
  • yuè
  •  
  • xiàn
  • gěi
  • lǎo
  • shī
  • èr
  • shǒu
  •  
  • 九月,獻給老師二首)
  •  
  •  
  • zhè
  • jiāng
  • shěng
  • zhū
  • shì
  •  
  • zhū
  • shì
  • shí
  • yàn
  • xiǎo
  • xué
  • liù
  • ?
  •  浙江省諸暨市 諸暨市實驗小學六(
  •    
  •  
  • bān
  •  
  • fāng
  • dàn
  • 1)班 方復旦
  • 閱讀全文

   難忘的一位老師

   六年級作文525字
   作者:未知
  •  
  • nán
  • wàng
  • de
  • wèi
  • lǎo
  • shī
  • 難忘的一位老師
  •  
  •  
  • guǎng
  • nán
  • níng
  • shì
  •  
  • nán
  • níng
  • mín
  • zhǔ
  • xiǎo
  • xué
  • liù
  • ?
  •    
  •  
  •  廣西南寧市 南寧民主路小學六(2
  • bān
  •  
  • pān
  • yáng
  • róng
  • 班 潘陽融
  • 閱讀全文

   老師與我

   六年級作文162字
   作者:未知
  •  
  • lǎo
  • shī
  • 老師與我
  •  
  •  
  • guǎng
  • dōng
  • shěng
  • shēn
  • zhèn
  • shì
  • tián
  •  
  • xīn
  • zhōu
  • xiǎo
  • xué
  • liù
  • ?
  •  廣東省深圳市福田區 新洲小學六(
  •    
  •  
  • bān
  •  
  • chén
  • xīn
  • 3)班 陳菊欣
  • 閱讀全文

   我的“老師”

   六年級作文1056字
   作者:未知
  •  
  • de
  •  
  • lǎo
  • shī
  •  
  • 我的“老師”
  •  
  •  
  • shān
  • shěng
  • tài
  • yuán
  • shì
  • qīng
  • xiàn
  •  
  • shí
  • yàn
  • xiǎo
  • xué
  • liù
  • sān
  •  山西省太原市清徐縣 實驗小學六三
  • bān
  •  
  • mèng
  • 班 孟亞琦
  • 閱讀全文

   “星”際老師大碰撞

   六年級作文775字
   作者:未知
  •  
  •  
  • xīng
  •  
  • lǎo
  • shī
  • pèng
  • zhuàng
  • “星”際老師大碰撞
  •  
  •  
  • jiāng
  • shěng
  •  
  • jiāng
  • shěng
  • hǎi
  • ān
  • xiàn
  • zhèn
  • èr
  • zhōng
  •  江蘇省 江蘇省海安縣胡集鎮第二中
  • xīn
  • xiǎo
  • xué
  • liù
  • sān
  •  
  • jǐng
  • jun1
  • 心小學六三 景伯軍
  • 閱讀全文

   我第一次當老師

   六年級作文829字
   作者:未知
  •  
  • dāng
  • lǎo
  • shī
  • 我第一次當老師
  •  
  •  
  • běi
  •  湖北
  • gǎn
  • chù
  •  
  •  
  • qiǎo
  • juàn
  • kāng
  • gǎn
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • huà
  • 齬橄亍∽は愀鄄慷語齬橄M?⊙Я?話唷
  • 閱讀全文

   我的好老師

   六年級作文489字
   作者:未知
  •  
  • de
  • hǎo
  • lǎo
  • shī
  • 我的好老師
  •  
  •  
  • guǎng
  • qīn
  • zhōu
  • shì
  • běi
  • xiàn
  •  
  • guǎng
  • qīn
  • zhōu
  • shì
  • shí
  •  廣西區欽州市浦北縣 廣西欽州市實
  • yàn
  • xiǎo
  • xué
  • liù
  • ?
  •    
  •  
  • bān
  •  
  • wáng
  • lín
  • 驗小學六(5)班 王琳
  • 閱讀全文

   老師呀,您真負責任

   六年級作文639字
   作者:未知
  •  
  • lǎo
  • shī
  • ya
  •  
  • nín
  • zhēn
  • rèn
  • 老師呀,您真負責任
  •  
  •  
  •    
  •  
  •  
  •  
  •  
  • xiǎo
  •  
  • qiāo
  • qiú
  • zhuō
  • gǎn
  •  
  •  
  • zhuō
  • gǎn
  •  
  •  /ㄊ×?J小〗敲勒虬捉感⊙О捉感⊙
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • chóu
  • Я?耆?唷×?躊
  • 閱讀全文

   跟老師說心里話

   六年級作文509字
   作者:未知
  •  
  • gēn
  • lǎo
  • shī
  • shuō
  • xīn
  • huà
  • 跟老師說心里話
  •  
  •  
  • ?
  • shěng
  • zhōu
  • shì
  •  
  • tōng
  • ?
  • xiǎo
  • xué
  • liù
  • ?
  •  四川省達州市 通川區第七小學六(
  •    
  •  
  • bān
  •  
  • huáng
  • shǔ
  • juān
  • 3)班 黃蜀娟
  • 閱讀全文

   我的李老師

   六年級作文444字
   作者:未知
  •  
  • de
  • lǎo
  • shī
  • 我的李老師
  •  
  •  
  • guǎng
  • dōng
  • shěng
  • shēn
  • zhèn
  •  
  • hòu
  • hǎi
  • xiǎo
  • xué
  • liù
  •  
  •    
  •  
  •  
  • qiū
  • míng
  •  廣東省深圳 后海小學六〈3〉 邱銘
  •  
  • 
  • 閱讀全文

   老師,您好

   六年級作文176字
   作者:未知
  •  
  • lǎo
  • shī
  •  
  • nín
  • hǎo
  • 老師,您好
  •  
  •  
  • ?
  • shěng
  • zhōu
  • shì
  •  
  • tōng
  • ?
  • xiǎo
  • xué
  • liù
  • ?
  •  四川省達州市 通川區第七小學六(
  •    
  •  
  • bān
  •  
  • péng
  • hào
  • rán
  • 3)班 彭浩然
  • 閱讀全文

   盡責的老師

   六年級作文430字
   作者:未知
  •  
  • jìn
  • de
  • lǎo
  • shī
  •  
  • 盡責的老師 
  •  
  •  
  • guǎng
  • dōng
  • shěng
  • zhàn
  • jiāng
  • shì
  • xiá
  • shān
  •  
  • shí
  • xiǎo
  • xué
  • liù
  • bān
  •  廣東省湛江市霞山區 十一小學六班
  • liù
  • ?
  •    
  •  
  • bān
  •  
  • huáng
  • huá
  • 六(5)班 黃華富
  • 閱讀全文

   慈母般的“兇”老師

   六年級作文869字
   作者:未知
  •  
  • bān
  • de
  •  
  • xiōng
  •  
  • lǎo
  • shī
  • 慈母般的“兇”老師
  •  
  •  
  • jiāng
  • shěng
  • jiāng
  •  
  • dōu
  • zhèn
  • zhōng
  • xīn
  • xiǎo
  • xué
  • liù
  • bān
  •  
  •  江蘇省吳江 七都鎮中心小學六班 
  • miù
  • wēi
  • 繆紫薇
  • 閱讀全文

   給向老師的一封信

   六年級作文467字
   作者:未知
  •  
  • gěi
  • xiàng
  • lǎo
  • shī
  • de
  • fēng
  • xìn
  • 給向老師的一封信
  •  
  •  
  • běi
  • shěng
  • dōng
  • xiàn
  •  
  • liǔ
  • yīn
  • xiǎo
  • xué
  • liù
  • ?
  •    
  •  
  •  
  • sòng
  •  湖北省巴東縣 柳蔭小學六(2) 宋
  • jié
  • 雅潔
  • 閱讀全文

   老師,您辛苦了!

   六年級作文407字
   作者:未知
  •  
  • lǎo
  • shī
  •  
  • nín
  • xīn
  • le
  •  
  • 老師,您辛苦了!
  •  
  •  
  • guǎng
  • nán
  • níng
  •  
  • guǎng
  • xué
  • xiǎo
  • liù
  • bān
  •  廣西區南寧 廣西醫科大學附小六班
  •  
  • wáng
  • yáng
  • 王力陽
  • 閱讀全文

   我看老師眼中的好作文

   六年級作文717字
   作者:未知
  •  
  • kàn
  • lǎo
  • shī
  • yǎn
  • zhōng
  • de
  • hǎo
  • zuò
  • wén
  • 我看老師眼中的好作文
  •  
  •  
  •    
  •  
  •  
  • xiān
  • jiǎo
  • xiǎo
  •  
  • cháo
  •  
  • jué
  • yuè
  •  
  •  
  •  
  •    
  •  
  • bān
  •  /ㄊ∧掀絞小∷巢?厥笛樾⊙Я?3)班
  •  
  • zhāng
  • bīng
  • 張冰
  • 閱讀全文

   楊老師的二三事

   六年級作文626字
   作者:未知
  • bān
  •  
  • yīng
  • zhī
  • xián
  •  
  •  
  •  
  • yáng
  • lǎo
  • shī
  • shì
  • zài
  • xué
  • qián
  • bān
  • de
  • 班 應之賢  楊老師是我在學前班的
  • méng
  • lǎo
  • shī
  •  
  • 啟蒙老師。
  •  
  • shàng
  • jiù
  • tóng
  • zài
  • máng
  • máng
  • hǎi
  • zhōng
  • kàn
  • dào
  • le
  • zuò
  • 遇上她就如同在茫茫大海中看到了一座
  • 閱讀全文

   我的老師

   六年級作文765字
   作者:未知
  •  
  • zhòng
  • qìng
  • shì
  • zhōng
  •  
  • zhòng
  • qìng
  • tóng
  • shí
  • yàn
  • xué
  • xiào
  •  
  • liù
  • 重慶市渝中區 重慶大同實驗學校 六
  • nián
  • èr
  • bān
  •  
  • sòng
  • shān
  • 年級二班 宋山
  •  
  • kuài
  • lái
  • tīng
  •  
  • dài
  • chéng
  • dōu
  • wèi
  • de
  • tōng
  • huà
  •  
  • yòu
  • dòu
  • 快來聽,她那帶成都味的普通話,又逗
  • 閱讀全文

   老師

   六年級作文552字
   作者:未知
  •  
  •  
  • rén
  • men
  • cháng
  • lǎo
  • shī
  • zuò
  • fèng
  • xiàn
  • de
  • chūn
  • cán
  •  
  •  人們常把老師比做無私奉獻的春蠶,
  • zuò
  • zhào
  • liàng
  • bié
  • rén
  • rán
  • shāo
  • de
  • zhú
  •  
  • shì
  • jiào
  • 比做照亮別人燃燒自己的蠟燭。可是我覺
  • lǎo
  • shī
  • gèng
  • xiàng
  • wéi
  • xiǎo
  • shù
  • miáo
  • shōu
  • yǎng
  • liào
  • děng
  • dài
  • 得老師更像默默地為小樹苗吸收養料等待
  • 閱讀全文

   啊,老師!

   六年級作文223字
   作者:唐嘉麗
  •  
  • lǎo
  • shī
  •  
  • duō
  • me
  • yuè
  • ěr
  • de
  • míng
  • chēng
  •  
  • duō
  • me
  • 老師,一個多么悅耳的名稱,一個多么
  • shén
  • shèng
  • de
  • zhí
  • wèi
  •  
  • shì
  • men
  •  
  • ràng
  • men
  • zài
  • zhī
  • shí
  • de
  • hǎi
  • 神圣的職位。是她們,讓我們在知識的海
  • yáng
  • áo
  • yóu
  •  
  • ràng
  • men
  • dǒng
  • le
  • gèng
  • duō
  • de
  • dào
  •  
  • 洋里遨游,讓我們懂得了更多的道理,她
  • 閱讀全文

   給老師的一封信

   六年級作文320字
   作者:高琳
  • gěi
  • lǎo
  • shī
  • de
  • fēng
  • xìn
  • 給老師的一封信
  •  
  • qīn
  • ài
  • de
  • zhū
  • lǎo
  • shī
  •  
  • 親愛的朱老師:
  •  
  • nín
  • hǎo
  •  
  • 您好!
  • 閱讀全文

   老師,我要贊美您!

   六年級作文336字
   作者:唐嘉麗
  •  
  •  
  • chūn
  • tiān
  •  
  •  春天 
  •  
  • zhǒng
  • de
  • jiē
  •  
  •  
  • 播種的季節。 
  • xīn
  • qín
  • de
  • yuán
  • dīng
  • xià
  • zhǒng
  •  
  •  
  • 辛勤的園丁撒下粒粒種子, 
  • 閱讀全文

   我敬愛的老師

   六年級作文622字
   作者:惜緣
  •  
  • 
  •  
  • dài
  • lǎo
  • shī
  • shì
  • men
  • bān
  • de
  • bān
  • zhǔ
  • rèn
  •  
  • jīng
  •       
  • duō
  • suì
  • 戴老師是我們班的班主任,她已經40多歲
  • le
  •  
  • cóng
  • shì
  • jiāo
  • shì
  • jīng
  • yǒu
  •       
  • duō
  • nián
  •  
  • jiāo
  • gěi
  • le
  • 了,從事教育事業已經有20多年。她教給了
  • 閱讀全文

   老師,我想對您說

   六年級作文875字
   作者:舒丹丹
  •  
  • lǎo
  • shī
  •  
  • xiǎng
  • duì
  • nín
  • shuō
  • 老師,我想對您說
  •  
  •  
  • shì
  • shuí
  •  
  •  
  •  是誰——
  •  
  •  
  • kāi
  • zhī
  • shí
  • de
  • chuāng
  •  
  •  打開我知識的窗?
  • 閱讀全文
  蚂蚁彩票 www.5522m.cc | www.135398.com | 129111.com | www.bet63m.com | 7894n.com | WWW.930606.COM | 0003890.com | www.900248.com | www.68689d.com | 3656991.com | www.324077.com | www.36788z.com | swtyxxx.com | www.106235.com | www.kc53.com | www.e4042.com | 56987vv.com | WWW.140019.COM | www.cp08.com | 35ss.vip | www.791571.com | www.8839p.com | ub66.com | 67877u.com | WWW.866560.COM | www.389190.com | 77605d.com | 093375.com | WWW.741125.COM | www.56011e.com | 44264444.com | 817733.com | WWW.77447.COM | www.0600q.cc | 35222dd.com | 1294o.cc | WWW.118558.COM | www.77802n.com | www.yk222a.com | 3788b.com | www.756693.com | WWW.681048.COM | www.38138q.com | pu38839.com | www.256968.com | WWW.541232.COM | www.361148.com | zhcp23.com | js66661.com | WWW.521173.COM | www.zg39.com | www.b35vv.com | 0080x.com | 2381w.com | www.278206.com | WWW.778107.COM | www.gyfc5.com | 85698k.com | www.033826.com | WWW.827315.COM | www.66376q.com | www.5146z1.com | 0729w.com | 11betbet365.com | www.976381.com | WWW.908395.COM | www.js36686.com | w2894.com | e4255.com | 1665m.com | www.32123d.com | WWW.687490.COM | www.2350i.com | www.472741.com | k70111.com | 66681l.com | www.43131c.com | WWW.590888.COM | WWW.762673.COM | www.345452.com | www.7029.com | 159666m.com | 50067j.com | www.667877.com | WWW.127169.COM | WWW.719543.COM | www.461113.com | www.874858.com | qg292.com | 3568n.com | www.192733.com | WWW.850834.COM | www.5091k.com | www.flb277.com | 5429u.com | bwin62.com | l62365.com | www.680352.com | WWW.761670.COM | www.33068.cc | www.11599119.com | www.53097777.com | gg56988.com | q82365.com | 7766881.com | www.85f8.com | WWW.80218.COM | WWW.143098.COM | www.2632g.com | www.110073.com | www.7340333.com | www.9822ac.com | 3434uuu.com | 7003t.com | 3559dddd.com | 3225s.com | www.236844.com | www.989569.com | WWW.313667.COM | WWW.540003.COM | www.6364d.com | www.c387387.com | www.115527g.com | kj4899.com | www.9958c.com | www.0601r.com | 518cp22.com | 86811.com | 6175gg.com | xpj-3730.com | 00669193.com | ma76.com | 496.bi | 67888e.cc | zhcp100.com | 97618u.com | 69969.com | www.480555.com | 4952.com | 2543.am | 0332o.com | 257v.com | sha0006.com | 2648.com | 9420z.com | 8722oooo.com | 7249.com | 3189x.com | q83377.com | 2229.net | 83378a.com | 6654888.com | 25250524.com | vns22.me | 55331l.com | amjs68332.com | 4590b.com | 44222007.com | 878365mm.com | v62.com | 3002535.com | 2019g.cc | www.57800q.com | www.6880ii.com | www.3116s.com | www.xpj16682.com | www.606010.com | www.50811.com | www.ya2019z.com | www.60007b.com | www.063wy.com | www.6364u.com | WWW.30628.COM | WWW.689362.COM | WWW.533880.COM | WWW.655920.COM | WWW.463678.COM | WWW.582579.COM | www.901387.com | www.341977.com | www.602465.com | WWW.650490.COM | www.301823.com | 22117o.com | 98345k.com | aa33332.com | 52520524.com | 20167744.com | www.4212e.com | www.89599r.com | www.4102j.com | www.50732q.com | www.85wcp.com | WWW.45958.COM | WWW.888748.COM | www.854266.com | www.529411.com | www.338035.com | bbxylqq.com | 08820055com | 463j8.com | 20054499.com | www.0088xpj.net | www.6238.am | www.yi543.com | WWW.928908.COM | www.895030.com | 920kj.com | 9737qq.me | hga088.rs | 883399e.com | www.848777b.com | www.6678698.com | www.77803p.com | WWW.721039.COM | WWW.175782.COM | www.258015.com | 4379.com | qq40033.com | 3616v.com | www.91779u.com | www.21202x.com | WWW.450885.COM | WWW.875840.COM | www.763226.com | 00773b.com | 30173366.com | 20779966.com | www.37377f.com | WWW.785989.COM | WWW.663564.COM | www.495770.com | m.37118.com | 57bet.cc | www.94675.com | www.33678gg.com | www.0099wd.com | WWW.113938.COM | www.902271.com | bet056vip.com | 4255uuu.com | www.c44kk.com | www.bj399.com | WWW.72927.COM | www.652631.com | 7196t.com | zunyi18.com | 36403311.com | www.917090.com | www.6832p.com | WWW.777302.COM | www.716003.com | 553322EE.com | www.hg173d.com | www.169082.com | WWW.260340.COM | www.175904.com | 226688f.vip | 22296xx.com | www.8577g.cc | WWW.670821.COM | WWW.860486.COM | hcp7777.com | 69111a.com | www.hr1222.com | WWW.893679.COM | www.763227.com | 3550c.com | 538.cc | www.2283066.com | www.3tdc.com | www.949430.com | js395.com | 11005f.com | www.78680x.com | WWW.928239.COM | www.186759.com | 23300f.com | www.jz6988.com | www.mcw4.com | www.325477.com | 70221.com | www.10999x.com | www.2875i.com | www.810730.com | 90307i.com | 2267v.com | www.904028.com | WWW.428318.COM | a1654.com | 3678i.com | www.3978o.com | WWW.747005.COM | ll7742.com | www.97cp456.com | www.1368w.cc | www.501866.com | 88119f.com | www.81619.com | WWW.20833.COM | www.055979.com | 9068r.com | www.388158.com | WWW.79480.COM | e62365.com | j2146.com | www.hg0296.com | WWW.930985.COM | 33318z.com | vns88.com | www.50080b.com | www.911710.com | 112o.net | www.mgm868005.com | WWW.761345.COM | 6677104.com | 667766v.com | www.99343.cc | www.530396.com | 3890.com | www.999999qipai.com | WWW.157779.COM | 74399999.com | www.99113b.com | WWW.410234.COM | www.012288.com | 57157d.com | www.0055wd.com | www.820687.com | 8159d.cc | www.6000hd.com | www.775703.com | pj00xx.com | www.jsyl.cm | www.976500.com | 04666m.com | www.pjzxyl.co | www.755690.com | 4288xx.com | www.73736c.com | www.501433.com | 5309.com | www.9149a.com | 13669a.com | 皇冠总公司.com | www.26001.com | www.77114i.com | 2019t.cc | WWW.782214.COM | 424999.com | www.35252g.com | WWW.385755.COM | 86688001.com | www.32031o.com | WWW.361398.COM | 4194com | www.813016.com | www.293255.com | 83086h.com | www.ya989.com | 138763.com | www.jz95566.com | WWW.160228.COM | 655660022.com | www.68993229.com | www.689613.com | 6766ee.com | www.c8701.com | www.37118.com | www.77731x.com | WWW.801373.COM | 2566h6.com | www.87668r.com | www.548177.com | 8036b.com | WWW.775702.COM | 18438YL.com | www.7737gg.com | WWW.823746.COM | am556.cc | WWW.627580.COM | 8080102.com | www.v88130.com | WWW.805329.COM | 8977zz.com | www.2934m.com | 3122vip7.com | www.xpj8856.com | www.602742.com | 56988vv.com | WWW.910234.COM | 51133ttt.com | WWW.686880.COM | 6146n.com | www.6889783.com | 4799.com | www.4447795.com | www.665772.com | jnn006.com | WWW.501379.COM | bwin8l.com | www.15355j.com | 1077cc.com | www.587189.com | www.195622.com | www.1168b.com | WWW.763507.COM | 17998.cc | WWW.75742.COM | 7003n.com | WWW.522012.COM | dd38648.com | www.3552b.com | 29522dd.com | www.sx139974.com | jinguan5555.com | www.h6630.com | www.667877.com | www.3032ff.com | www.266991.com | www.4963pp.com | www.767387.com | www.799666s.com | WWW.824877.COM | 8905j.com | WWW.887049.COM | 3242t.com | WWW.565010.COM | 8790vns11.com | WWW.802868.COM | 87965cc.com | WWW.31553.COM | 37688p.com | WWW.269646.COM | 8449oo.com | www.2934h.com | 3189x.com | www.rrle2.com | 1259r.com | WWW.460028.COM | hg22007.com | WWW.456181.COM | 3656mm.com | WWW.417163.COM | 08159i.com | WWW.509616.COM | 7945nn.com | WWW.54830.COM | www.63msxfptb.com | www.620983.com | www.06617a.com | www.040416.com | www.839282.com | 888.tf | www.12455e.com | 1294y.com | www.tx27.com | 32555t.com | WWW.477782.COM | feicai0571.com | WWW.308667.COM | www.cp505b.com | www.348577.com | www.js89e.vip | w66.com | www.ra017.com | 78110099.com | WWW.789435.COM | 91019a.com | WWW.774045.COM | 3024p.com | www.rcw8877.com | www.69567u.com | 68228a.com | www.5086k.com | 00005145.com | WWW.763466.COM | 00442007.com | www.951816.com | www.45598b.com | 66648a.com | www.27280.cc | 3552p.com | WWW.426848.COM | www.138136.com | www.240689.com | www.9989572.com | u32365.com | WWW.130924.COM | 7744uuu.com | www.315019.com | www.293.com | 9002y.com | WWW.457311.COM | 79964g.com | www.101698.com | www.9646b.com | 2757g.com | WWW.499468.COM | www.310935.com | dc1103.com | www.77fzc.com | nn00558.com | www.950633.com | www.63800v.com | 80032277.com | WWW.161724.COM | www.901148.com | 2012bet8.com | WWW.723323.COM | 44077c.com | www.648689.com | www.x4449.com | 2643z.com | WWW.908609.COM | www.jz5777.com | 0747uu.com | WWW.493322.COM | 3mya.com | www.31809.com | www.3668t.com | 20160913.in | www.444739.com | www.99677n.com | ddd5657.com | www.853053.com | www.scfyou.com | 23599p.com | www.864155.com | www.ykylc05.com | kkk67890.com | www.936250.com | www.954321a.com | 7599nn.com | www.644680.com | www.0270t.com | 40033tt.com | www.338063.com | www.5091y.com | 预览0747f.com | 42298.com | WWW.453046.COM | 1116.com | kf121.net | WWW.250058.COM | www.3032nn.com | vip61788.com | WWW.537510.COM | www.91709.com | zb11.com | www.39957a.com | WWW.597455.COM | www.61msxfpt2.com | g15666.com | WWW.647168.COM | www.o94600.com | 3662x.com | www.264499.com | www.gyfc8.com | 20779966.com | 4255q.com | WWW.555638.COM | www.xb8844.com | 00uu8331.com | www.233188.com | WWW.768007.COM | www.80188x.com | 69444488.com | www.390685.com | www.16878l.com | 3838jsc.com | feicai0378.com | WWW.421884.COM | www.8582cc.com | 6766kk.com | 228888c.com | WWW.193195.COM | www.97828r.vip | 3685y.com | 06113.com | WWW.79033.COM | www.00765.com | man966.com | blr6644.com | WWW.279251.COM | www.001170.com | 2247y.com | 22yy8332.com | WWW.484825.COM | www.00840c.com | www.c44ee.com | 33382jj.com | www.379969.com | WWW.58005.COM | www.y8921.com | 4340y.com | 2349014.com | WWW.335481.COM | www.50026z.com | www.5504y.com | amxj123.com | www.luck885.com | WWW.140199.COM | www.656659.com | 44077c.com | 2373r.com | www.401279.com | WWW.829234.COM | www.168a56.com | le888y.com | 53166n.com | www.546477.com | WWW.258567.COM | www.9187d.com | 3156jjj.com | x48m.com | www.030310.com | WWW.583075.COM | www.81520f.com | www.1168b.com | 4288f.com | 2616.com | www.839991.com | WWW.100416.COM | www.714115.com | 168cp-w.com | xhgt.com | www.58246.com/www.7777137.com | WWW.211203.COM | www.40288p.com | m85686.com | 1489f.com | www.viptk.com/  | WWW.22448.COM | www.hx1162.com | www.7036hh.com | 29977xpj.com | 58222n.com | 2490x.com | www.689144.com | WWW.22292.COM | www.71399b.com | www.biying910vip.com | 7276776.com | 3700688.com | wap.wz118.com | www.978231.com | WWW.84296.COM | www.54400j.com | www.0096aa.com | tl850.com | hgc388.com | www.z246.net | www.866309.com | WWW.60599.COM | www.3890i.com | www.55755.com | www.gd35155.com | mg437722.com | 31325o.com | 1364.com | www.401281.com | WWW.660168.COM | WWW.5940.COM | www.9646z.com | www.mgm868009.com | 588xxx.cc | vvv1915.com | tt3405.com | www.235693.com | WWW.895035.COM | WWW.641655.COM | www.36788r.com | www.38775xx.com | www.35252h.com | 492uu.com | 5360r.com | 8290m.com | 990991.com | www.578393.com | WWW.313999.COM | www.917gc.com | www.bj699.com | www.http://448378.com/ | www.w4042.com | yhliaoning.vip | 0208pp.com | 3346.com | 8742ll.com | www.276608.com | www.870080a.com | WWW.573692.COM | WWW.73538.COM | www.hw52.com | www.50052x.com | www.878777.cc | www.y32031.com | www.cp9538.com | 6245f.com | 52599a.com | 4196u.com | 0419qq.com | 1479o.com | 78900.cc | 55899h.com | 82810a.com | www.65707a.com | www.452805.com | www.936126.com | WWW.111063.COM | WWW.862050.COM | WWW.34138.COM | WWW.652355.COM | www.022z.cc | www.506600.com | www.37377d.com | www.yyy10000.com | www.8700666.com | www.4996cd.com | www.38345d.com | www.c558.cc | bcylc33.com | 2649pp.com | hcp3333.com | 0747p.com | vip7704.cc | 00aa8331.com | 80850vv.com | 8159pp.cc | 3405fff.com | 7240h.com | 5219d.com | 4590d.com | x40033.com | 3404m.cc | 61322299.com | 87965kk.com | dz2111.com | 7686q.com | 58802o.com | 20772277.com | 835.cc | 6137c.com | 81511a.com | 9964k.com | t2894.com | bet893.com | 54140044.com | 33557.com | 0289q.com | 0099228.com | 063939.com | 33jj8331.com | yhhebei.vip | vip4114.com | zg163.net | www.3737.cc | www.7415ww.com | www.4996qh.com | www.4546600.com | www.b94600.com | www.2418e.com | www.66652c.com | www.2934u.com | WWW.517828.COM | WWW.799498.COM | WWW.179325.COM | WWW.834631.COM | WWW.110459.COM | www.847677.com | www.390126.com | www.9545a.com | v995.com | yy5144.com | 998q.cc | 54146611.com | t2490.com | BY30838.com | www.xcw988.com | www.w3410.com | www.37377n.com | www.15355s.com | WWW.877933.COM | WWW.362355.COM | WWW.434301.COM | WWW.720553.COM | www.375983.com | www.167kj.com | 4008590.com | vns55545.com | 71707u.com | 2677hhh.com | www.8967c.com | www.7783066.com | www.9646n.com | www.hczx2.com | WWW.454603.COM | WWW.362887.COM | www.682880.com | 374567.com | 38244k.com | 4912d.com | 2127.com | www.ac771.com | www.hg7833.com | www.50054p.com | WWW.138516.COM | WWW.47745.COM | www.684335.com | www.hk4949.com | 55332007.com | 4288ll.com | feicai0712.com | www.4996ln.com | www.ya2019j.com | WWW.398012.COM | WWW.651468.COM | www.577369.com | x62365.com | 547856.com | 0652n.com | www.z32939.com | www.6939z.com | WWW.636309.COM | WWW.719411.COM | www.394689.com | 2998a.com | 8159v.cc | 1222.com | www.h36524.com | www.bei08.com | WWW.890653.COM | WWW.330518.COM | www.576679.com | 66775004.com | 4556g.com | 5429u.com | www.flb177.com | www.ch8933.com | WWW.22448.COM | www.80767a.com | 4508dd.com | 22299qq.com | www.6880ii.com | www.50051t.com | WWW.773543.COM | www.560251.com | 28839u.com | 6261p.com | www.v88130.com | www.34788z.com | WWW.362850.COM | www.359932.com | js06.app | 8569811p.com | www.33678xx.com | www.yi876.com | WWW.809618.COM | www.74499.com | 218uu.com | 59599y.com | www.566493.com | WWW.841609.COM | www.506932.com | 0136365.com | 0241.com | www.68365f.com | WWW.741122.COM | www.775701.com | 3559uuu.com | 214app.net | www.07679f.com | WWW.292733.COM | www.934680.com | 3178vv.com | y45638.com | www.52062d.com | WWW.185106.COM | www.619989.com | 00773t.com | 2844j.com | www.587819.com | WWW.875119.COM | www.101282.com | 0289e.com | www.8316.com | www.2373i.com | WWW.32977.COM | 7508x.com | 3009w.com | www.kj333888.com | WWW.327972.COM | 67543.com | 55967x.com | www.dingxin999.xin | WWW.788682.COM | www.370583.com | 44077d.com | www.55545n.com | www.5xct.com | www.796933.com | 12742z.com | www.039907.com | www.1368z.cc | www.901758.com | 33678hh.com | www.dzcp4444.com | www.575hc.com | www.848766.com | 9679r.com | www.wy8008.com | www.gocp2.com | www.612210.com | 2190g.com | www.829797d.com | WWW.25155.COM | www.028082.com | mmm4255.com | www.9187v.com | WWW.922306.COM | 7346600.com | 3379aa.com | www.33598h.com | www.926013.com | x33y.vip | www.00773x.com | WWW.250979.COM | bbptz.com | 61328811.com | www.ya2019w.com | WWW.482456.COM | js78886.com | www.55060u.com | WWW.191817.COM | www.509987.com | 048967.com | www.6939o.com | WWW.205705.COM | 6200js.com | www.08bet8.com | WWW.842852.COM | 7811yy.com | 4023l.com | www.35wcp.com | www.187135.com | 1489q.com | www.0194000.com | WWW.318521.COM | 64111s.com | www.07679u.com | WWW.702671.COM | 77605t.com | www.77vn777.com | WWW.747402.COM | pppp0099.com | www.172270.com | WWW.87348.COM | vic81.com | 56988gg.com | WWW.567836.COM | www.359629.com | 9101906.com | www.50732c.com | www.399160.com | 55331ff.com | www.35155t.com | www.305988.com | y08199.com | www.3478z.cc | www.33598e.com | 2247ee.com | WWW.52353.COM | www.yq4.net | ms888.com | WWW.293020.COM | 07377.com | www.16181l.com | WWW.789354.COM | 027659.com | www.509236.com | WWW.233896.COM | 28288h.com | www.wd0066.com | www.957588.com | 7742q.com | www.c1959.com | 4233.com | www.38345u.com | WWW.707129.COM | 11163311.com | www.ff4625.com | www.810895.com | pj300.cc | www.54p.com | 5651u.com | www.bb55826.com | WWW.643678.COM | 00w22.vip | www.871453.com | www.209213.com | 7792q.com | WWW.552013.COM | 12016.com | www.8577f.cc | www.805681.com | p5555.com | WWW.652355.COM | 2306m.com | www.u3410.com | www.978951.com | 7894x53.com | WWW.682838.COM | 5651q.com | www.388581.com | www.670137.com | 0332x.com | WWW.488688.COM | 90307w.com | www.hg118.com | www.111505.com | www.7793o.com | WWW.230815.COM | 1213633.com | www.6832g.com | 4499buyu.com | www.567678.cc | www.903019.com | 2677mmm.com | WWW.456142.COM | 56988m.vip | www.50788r.com | bjocfju.cn | www.2021f.com | www.767200.com | hcp999.com | WWW.49746.COM | 9659f.com | www.88jcw.com | 30019xx.com | www.80032266.com | www.71399i.com | www.88166g.com | WWW.82006.COM | 2677mmm.com | WWW.46799.COM | b40033.com | WWW.705976.COM | 4022o.com | www.70203d.cc | 1665gg.com | www.js89u.vip | www.178615.com | www.38345w.com | WWW.113405.COM | zz3189.com | WWW.141088.COM | 6175u.com | WWW.561668.COM | 115959.com | www.c6386.com | 31325k.com | www.23636h.com | 44488b.com | www.fg9908.com | mi967.com | www.zzjxyt.com | 228040.com | www.519345.com | www.108097.com | www.hg98j.com | www.543977.com | www.705905.com | www.802865.com | www.138cpl.com | WWW.549631.COM | 8520m.com | WWW.318647.COM | 5509n.com | www.938849.com | www.20199zz.com |