<xmp id="kmuss"><menu id="kmuss"></menu>
 • <menu id="kmuss"></menu>
  <tt id="kmuss"><sup id="kmuss"></sup></tt>
  <menu id="kmuss"></menu>
 • <xmp id="kmuss"><nav id="kmuss"></nav>
  <input id="kmuss"></input>
  <nav id="kmuss"><code id="kmuss"></code></nav>
  <menu id="kmuss"></menu>
  <input id="kmuss"></input>
 • <xmp id="kmuss"><nav id="kmuss"></nav>

  菊花表真情

  六年級作文759字
  作者:未知
 •  
 • ?g
 • biǎo
 • zhēn
 • qíng
 • 菊花表真情
 •  
 •  
 •  
 • guǎng
 • liǔ
 • zhōu
 • shì
 •  
 • lóng
 • chéng
 • zhōng
 • xué
 • chū
 •             
 • shí
 • yàn
 •  廣西區柳州市 龍城中學初2004級實驗
 • bān
 •  
 • shí
 • 四班 石璐
 •  
 • 
 •  
 • yáng
 • guāng
 • yòu
 • mǎn
 • le
 •  
 • bèi
 • shū
 • bāo
 • bèng
 • 陽光又一次灑滿了大地,我背起書包蹦
 • bèng
 • tiào
 • tiào
 • wǎng
 • xué
 • xiào
 • zǒu
 •    
 • kèn
 • hán
 •    
 • yuè
 •       
 •  
 • shì
 • nián
 • 蹦跳跳地往學校走去/裉焓910日,是一年一
 • de
 • jiāo
 • shī
 • jiē
 •  
 • zǎo
 • jiù
 • xiǎng
 • hǎo
 • le
 •  
 • jīn
 • tiān
 • yào
 • 度的教師節。我早就想好了,今天要把自
 • qīn
 • shǒu
 • zāi
 • zhǒng
 • de
 • ?g
 • xiàn
 • gěi
 • zhāng
 • lǎo
 • shī
 •  
 • guò
 • shì
 • 己親手栽種的菊花獻給張老師。不過不是
 • miàn
 • duì
 • miàn
 • sòng
 • gěi
 •  
 • ér
 • shì
 • qiāo
 • qiāo
 • sòng
 •  
 • ràng
 • lǎo
 • shī
 • cāi
 • 面對面送給她,而是悄悄地送,讓老師猜
 • zhe
 •  
 • 不著。
 •  
 • xiào
 • yuán
 • jìng
 • qiāo
 • qiāo
 • de
 •  
 • lián
 • shū
 • bāo
 • shàng
 • fàng
 • 校園里靜悄悄的,我連書包也顧不上放
 •  
 • jiù
 • zhe
 • ?g
 • niè
 • shǒu
 • niè
 • jiǎo
 • lái
 • dào
 • zhāng
 • lǎo
 • shī
 • de
 • bàn
 • ,就拿著菊花躡手躡腳地來到張老師的辦
 • gōng
 • shì
 • chuāng
 • qián
 •  
 • xiàng
 • chǒu
 • le
 • chǒu
 •  
 • hái
 • hǎo
 •  
 • bàn
 • gōng
 • shì
 • 公室窗前。我向里瞅了瞅,還好,辦公室
 • méi
 • yǒu
 • rén
 •  
 • xīn
 • àn
 • gāo
 • xìng
 •  
 • zhī
 • jiàn
 • zhāng
 • lǎo
 • shī
 • 里沒有人,我心里暗地高興。只見張老師
 • de
 • bàn
 • gōng
 • zhuō
 • shàng
 • bǎi
 • fàng
 • zhe
 • běn
 • kāi
 • de
 •  
 • wén
 • liàn
 • 的辦公桌上擺放著一本打開的《語文練習
 •  
 •  
 • zhōng
 • jiān
 • jiá
 • zhe
 • zhī
 • méi
 • tào
 • gài
 • ér
 • de
 • hóng
 • gāng
 •  
 • 冊》,中間夾著一支沒套蓋兒的紅鋼筆,
 • páng
 • biān
 • bǎi
 • zhe
 • píng
 • bàn
 • kāi
 • de
 • hóng
 • yán
 • pái
 • shuǐ
 •  
 • zhā
 • hòu
 • 旁邊擺著一瓶半開的紅巖牌墨水,一扎厚
 • hòu
 • de
 • wén
 • liàn
 •  
 • hái
 • yǒu
 • běn
 • fān
 • dào
 •  
 •  
 • yuè
 •       
 • 厚的語文練習冊,還有一本翻到“9月10
 •  
 • zhōng
 • guó
 • jiāo
 • shī
 • jiē
 •  
 • de
 •  
 •  
 •  
 •  
 • hái
 • xiǎng
 • zài
 • ,中國教師節”的日歷,……。我還想在
 • zhāng
 • lǎo
 • shī
 • shàng
 • bān
 • qián
 •  
 • ?g
 • fàng
 • dào
 • zhāng
 • lǎo
 • shī
 • de
 • bàn
 • gōng
 • 張老師上班前,把菊花放到張老師的辦公
 • zhuō
 • shàng
 • de
 •  
 • zhēn
 • méi
 • xiǎng
 • dào
 • zhāng
 • lǎo
 • shī
 • zhè
 • me
 • zǎo
 • jiù
 • dào
 • le
 •  
 • 桌上的,真沒想到張老師這么早就到了。
 • zhè
 • huì
 • ér
 •  
 • ?
 • shì
 • chá
 • zhǎo
 • liào
 • le
 •  
 • xiǎng
 • dào
 • zhè
 • 這會兒,一定是去查找資料去了。想到這
 •  
 • de
 • nǎo
 • hǎi
 • zhōng
 • xiàn
 • le
 •  
 • zài
 • bái
 • tiān
 •  
 • zhāng
 • lǎo
 • shī
 • 里,我的腦海中浮現了:在白天,張老師
 • zài
 • míng
 • liàng
 • de
 • jiāo
 • shì
 • juàn
 • wéi
 • men
 • jiǎng
 •  
 • 在明亮的教室里孜孜不倦地為我們講課;
 • zài
 • wǎn
 •  
 • yòu
 • zài
 • dēng
 • guāng
 • xià
 • zhī
 • juàn
 • wéi
 • men
 • 在夜晚,她又在燈光下不知疲倦地為我們
 • gǎi
 • zuò
 • de
 • huà
 • miàn
 •  
 • zhāng
 • lǎo
 • shī
 •  
 • nín
 • wéi
 • le
 • men
 • 批改作業的畫面。張老師,您為了把我們
 • péi
 • chéng
 • cái
 •  
 • nín
 • liú
 • xià
 • le
 • duō
 • shǎo
 • hàn
 • shuǐ
 •  
 • hào
 • fèi
 • le
 • duō
 • shǎo
 • 培成才,您流下了多少汗水,耗費了多少
 • xīn
 • xuè
 • ya
 •  
 • 心血呀!
 •  
 • xiǎng
 • le
 •  
 • zǒu
 • jìn
 • liǔ
 • zhōu
 •  
 • zhǔ
 • bān
 • huì
 • 我想起了那一次“走進柳州”主題班會
 •  
 • shì
 • men
 • bān
 • dài
 • biǎo
 • xué
 • xiào
 • cān
 • jiā
 • chéng
 • zhōng
 • sài
 • de
 • ,那是我們班代表學校參加城中區比賽的
 • zhǔ
 • bān
 • huì
 •  
 • zhāng
 • lǎo
 • shī
 • jiē
 • dào
 • rèn
 •  
 • jiù
 • shàng
 • 主題班會。張老師一接到任務,就馬上組
 • zhī
 • men
 • shōu
 • liào
 •  
 • pái
 • liàn
 •  
 • měi
 • xiū
 •  
 • 織我們收集資料、排練。每一個休息日,
 • zhāng
 • lǎo
 • shī
 • dōu
 • fàng
 • xiū
 •  
 • zhī
 • men
 • pái
 • liàn
 •  
 • jīng
 • cháng
 • 張老師都放棄休息,組織我們排練,經常
 • dào
 • wǎn
 • shàng
 •    
 • diǎn
 • duō
 • cái
 • huí
 • jiā
 •  
 • jīng
 • guò
 •    
 • duō
 • yuè
 • men
 • shī
 • shēng
 • 到晚上7點多才回家。經過1個多月我們師生
 • de
 • gòng
 • tóng
 •  
 • zhōng
 • zài
 • sài
 • zhōng
 • huò
 • le
 • jiào
 • hǎo
 • de
 • 的共同努力,終于在比賽中獲得了較好的
 • chéng
 • ?
 •  
 • wéi
 • xué
 • xiào
 • zhēng
 • le
 • róng
 •  
 • 成績,為學校爭得了榮譽。
 •  
 • āi
 • ya
 •  
 • shì
 • jiǎo
 • shēng
 •  
 • ?
 • shì
 • zhāng
 • lǎo
 • shī
 • huí
 • lái
 • le
 • 哎呀!是腳步聲,一定是張老師回來了
 •  
 • máng
 • shēn
 • xiàng
 • qián
 • qīng
 • xié
 •  
 • miàn
 • dài
 • wēi
 • xiào
 • de
 • yòng
 • yòu
 • ,我忙把身體向前傾斜,面帶微笑的用右
 • shǒu
 • ?g
 • chā
 • jìn
 • de
 • tǒng
 •  
 • rán
 • hòu
 • liū
 • yān
 • 手把菊花插進她的筆筒里,然后一溜煙似
 • de
 • pǎo
 • xiàng
 • jiāo
 • shì
 •  
 • dào
 • le
 • jiāo
 • shì
 •  
 • xiǎng
 • dào
 • zhāng
 • lǎo
 • shī
 • kàn
 • 的跑向教室。到了教室,我想到張老師看
 • dào
 • ?g
 • shí
 • gāo
 • xìng
 • de
 • qíng
 • jǐng
 •  
 • tián
 • tián
 • xiào
 • le
 •  
 • 到菊花時高興的情景,甜甜地笑了。
 •  
 • zhāng
 • lǎo
 • shī
 •  
 • nín
 • chūn
 • cán
 •  
 • zhú
 •  
 • de
 • 張老師,您似春蠶,似蠟燭,把自己的
 • měi
 • gēn
 •  
 • měi
 • fèn
 •  
 • háo
 • bǎo
 • liú
 • xiàn
 • gěi
 • le
 • rén
 • 每根絲,每一份熱,毫不保留地獻給了人
 • mín
 •  
 • xiàn
 • gěi
 • le
 • men
 •  
 • ràng
 • zhè
 • shù
 • qīn
 • shǒu
 • 民,獻給了我們。讓我把這束我自己親手
 • zāi
 • zhǒng
 • de
 • ?g
 • xiàn
 • gěi
 • nín
 •  
 • lǎo
 • shī
 •  
 • nín
 • xīn
 • le
 •  
 • zhù
 • 栽種的菊花獻給您,老師,您辛苦了。祝
 • nín
 • jiē
 • kuài
 •  
 • táo
 • mǎn
 • tiān
 • xià
 •  
 • 您節日快樂,桃李滿天下。
 •  
 • 
   
  無注音版:
   
   菊花表真情
   
   廣西區柳州市 龍城中學初2004級實驗四班 石璐
   
   陽光又一次灑滿了大地,我背起書包蹦蹦跳跳地往學校走去/裉焓9月10日,是一年一度的教師節。我早就想好了,今天要把自己親手栽種的菊花獻給張老師。不過不是面對面送給她,而是悄悄地送,讓老師猜不著。
   校園里靜悄悄的,我連書包也顧不上放,就拿著菊花躡手躡腳地來到張老師的辦公室窗前。我向里瞅了瞅,還好,辦公室里沒有人,我心里暗地高興。只見張老師的辦公桌上擺放著一本打開的《語文練習冊》,中間夾著一支沒套蓋兒的紅鋼筆,旁邊擺著一瓶半開的紅巖牌墨水,一扎厚厚的語文練習冊,還有一本翻到“9月10日,中國教師節”的日歷,……。我還想在張老師上班前,把菊花放到張老師的辦公桌上的,真沒想到張老師這么早就到了。這會兒,一定是去查找資料去了。想到這里,我的腦海中浮現了:在白天,張老師在明亮的教室里孜孜不倦地為我們講課;在夜晚,她又在燈光下不知疲倦地為我們批改作業的畫面。張老師,您為了把我們培成才,您流下了多少汗水,耗費了多少心血呀!
   我想起了那一次“走進柳州”主題班會,那是我們班代表學校參加城中區比賽的主題班會。張老師一接到任務,就馬上組織我們收集資料、排練。每一個休息日,張老師都放棄休息,組織我們排練,經常到晚上7點多才回家。經過1個多月我們師生的共同努力,終于在比賽中獲得了較好的成績,為學校爭得了榮譽。
   哎呀!是腳步聲,一定是張老師回來了,我忙把身體向前傾斜,面帶微笑的用右手把菊花插進她的筆筒里,然后一溜煙似的跑向教室。到了教室,我想到張老師看到菊花時高興的情景,甜甜地笑了。
   張老師,您似春蠶,似蠟燭,把自己的每根絲,每一份熱,毫不保留地獻給了人民,獻給了我們。讓我把這束我自己親手栽種的菊花獻給您,老師,您辛苦了。祝您節日快樂,桃李滿天下。
   

   菊花表真情

   六年級作文759字
   作者:未知
  •  
  • ?g
  • biǎo
  • zhēn
  • qíng
  • 菊花表真情
  •  
  •  
  •  
  • guǎng
  • liǔ
  • zhōu
  • shì
  •  
  • lóng
  • chéng
  • zhōng
  • xué
  • chū
  •             
  • shí
  • yàn
  •  廣西區柳州市 龍城中學初2004級實驗
  • bān
  •  
  • shí
  • 四班 石璐
  • 閱讀全文

   太陽菊花

   六年級作文927字
   作者:未知
  •  
  • tài
  • yáng
  • ?g
  • 太陽菊花
  •  
  •  
  •  
  •    
  •  
  •  
  • cháo
  •  
  •  
  • cháo
  •  
  • jué
  • yuè
  •  
  •  
  •  
  • còu
  •    
  •  
  •  /ㄊ∷巢?∷巢?厥笛樾⊙Я?輳1
  • bān
  •  
  • chén
  • shū
  • wén
  • 班 陳舒雯
  • 閱讀全文

   菊花

   六年級作文676字
   作者:未知
  •  
  • ?g
  • 菊花
  •  
  •  
  •  
  • jiāng
  • shěng
  •  
  • xīn
  • shí
  • yàn
  • xiǎo
  • xué
  • liù
  •  江蘇省無錫 無錫新區實驗小學六
  •  
  • zhào
  • chén
  • 一 趙晨
  • 閱讀全文

   大山的精靈——野菊花

   六年級作文666字
   作者:未知
  •  
  • shān
  • de
  • jīng
  • líng
  •  
  •  
  • ?g
  • 大山的精靈——野菊花
  •  
  •  
  • zhòng
  • qìng
  • shì
  • yún
  • yáng
  • xiàn
  •  
  • yún
  • yáng
  • xiàn
  • pán
  • shí
  • zhèn
  • lǐng
  • xiǎo
  •  重慶市云陽縣 云陽縣盤石鎮革嶺小
  • xué
  • liù
  • nián
  •  
  • céng
  • 學六年級 曾藝
  • 閱讀全文

   樹葉表真情

   六年級作文861字
   作者:未知
  •  
  • shù
  • biǎo
  • zhēn
  • qíng
  • 樹葉表真情
  •  
  •  
  • běi
  • shěng
  • shí
  • jiā
  • zhuāng
  • shì
  •  
  • zhōng
  • shān
  • xiǎo
  • xué
  • liù
  • bān
  •  河北省石家莊市 中山路小學六四班
  •  
  • zhāng
  • jīng
  • 張兢
  • 閱讀全文

   一束野菊花

   六年級作文605字
   作者:未知
  •  
  • shù
  • ?g
  • 一束野菊花
  •  
  •  
  • jiāng
  • shěng
  • yáng
  • zhōu
  • shì
  •  
  • shòu
  • xiǎo
  • xué
  • ?
  •    
  •  
  • bān
  •  
  •  江蘇省揚州市 瘦西湖小學(1)班 
  • zhèng
  • ?
  • yáng
  • 鄭川揚
  • 閱讀全文

   社會充滿真情

   六年級作文547字
   作者:未知
  •  
  • shè
  • huì
  • chōng
  • mǎn
  • zhēn
  • qíng
  • 社會充滿真情
  •  
  •  
  •    
  •  
  •  
  •  
  • suī
  •  
  • qiāng
  • guǐ
  •  
  •  
  •  
  • hào
  •  
  • zhǒng
  • bāo
  •  /ㄊ「G濉〕槍匭⊙Я?晡灝唷×種煲
  •  
  • 
  • 閱讀全文

   菊花飄香

   六年級作文661字
   作者:未知
  •  
  • ?g
  • piāo
  • xiāng
  • 菊花飄香
  •  
  •  
  • ?
  • shěng
  • nán
  • xiàn
  •  
  • nán
  • xiàn
  • nán
  • lóng
  • zhèn
  • èr
  • xiǎo
  •  四川省南部縣 南部縣南隆鎮第二小
  • xué
  • liù
  • nián
  • bān
  •  
  • chén
  • 學六年級四班 陳璐
  • 閱讀全文

   社會充滿真情

   六年級作文528字
   作者:未知
  •  
  • shè
  • huì
  • chōng
  • mǎn
  • zhēn
  • qíng
  • 社會充滿真情
  •  
  •  
  •    
  •  
  •  
  •  
  • suī
  •  
  • qiāng
  • guǐ
  •  
  •  
  •  
  • hào
  •  
  • zhǒng
  • bāo
  •  /ㄊ「G濉〕槍匭⊙Я?晡灝唷×種煲
  •  
  • 
  • 閱讀全文

   小徑見真情

   六年級作文807字
   作者:吳圣昊
  • de
  • hǎo
  • péng
  • yǒu
  • jiā
  • zhù
  • zài
  • líng
  • yún
  • xīn
  • cūn
  •  
  • yǒu
  • dào
  • 我的好朋友家住在凌云新村,有一次我到
  • jiā
  • zuò
  •  
  • dài
  • lǐng
  • yóu
  • lǎn
  • le
  • xīn
  • cūn
  •  
  • zài
  • xīn
  • 他家去做客。他帶領我游覽了新村,在新
  • cūn
  • yǒu
  • piàn
  • nóng
  • de
  • shù
  • lín
  •  
  • shù
  • lín
  • zhōng
  • yǒu
  • tiáo
  • háo
  • 村里有一片濃密的樹林,樹林中有一條毫
  • 閱讀全文

   一束菊花——送給老師的禮物

   六年級作文759字
   作者:筱優
  •  
  • shù
  • ?g
  •    
  • sòng
  • gěi
  • lǎo
  • shī
  • de
  •  
  • 一束菊花D送給老師的禮物 
  •  
  • jīn
  • tiān
  •  
  • shì
  •    
  • yuè
  •       
  •  
  • bié
  • de
  •    
  • jiāo
  • shī
  • jiē
  • 今天,是910日,一個特別的日子D教師節
  •  
  • 閱讀全文

   一束野菊花

   六年級作文549字
   作者:范祺琳
  •  
  • qīng
  • shuǎng
  • de
  • zǎo
  • chén
  •  
  • yáng
  • guāng
  • róu
  •  
  • wēi
  • fēng
  •  
  • wān
  • 清爽的早晨,陽光柔和,微風習習。彎
  • wān
  • de
  • shān
  • dào
  • liǎng
  • páng
  • kāi
  • mǎn
  • le
  • měi
  • de
  • ?g
  •  
  • 彎曲曲的山道兩旁開滿了美麗的野菊花。
  • hóng
  • de
  •  
  • huáng
  • de
  •  
  • bái
  • de
  •  
  • lán
  • de
  •  
  •  
  • měi
  • le
  •  
  • 紅的,黃的,白的,藍的……美極了。一
  • 閱讀全文

   看菊花展

   六年級作文528字
   作者:周宜航
  • kàn
  • ?g
  • zhǎn
  • 看菊花展
  •  
  • chāng
  • shì
  • jiā
  • gǎng
  • xiǎo
  • xué
  •          
  • bān
  • zhōu
  • háng
  •  
  • zhǐ
  • dǎo
  • jiāo
  • shī
  • 宜昌市伍家崗小學601班周宜航 指導教師
  • zōu
  • hóng
  • xiá
  • 鄒紅霞
  • 閱讀全文

   好一杯菊花茶

   六年級作文792字
   作者:邵依楠
  •  
  • hǎo
  • bēi
  • ?g
  • chá
  • 好一杯菊花茶
  •  
  •  
  • wēn
  • lǐng
  • shì
  • fāng
  • chéng
  • xiǎo
  • xué
  •  
  • shào
  • nán
  •  溫嶺市方城小學 邵依楠
  •  
  •  
  • ?g
  • shì
  • guó
  • shí
  • míng
  • ?g
  • zhī
  •  
  • quán
  • guó
  •  菊花是我國十大名花之一,全國各地
  • 閱讀全文

   人間處處有真情

   六年級作文553字
   作者:陳俊宇
  • rén
  • jiān
  • chù
  • chù
  • yǒu
  • zhēn
  • qíng
  • 人間處處有真情
  •  
  •             
  •  
  •       
  •  
  • 200810
  •  
  •  
  • zài
  • men
  • de
  • cháng
  • shēng
  • huó
  • zhōng
  •  
  • zhī
  • yào
  • néng
  • gòu
  • rèn
  • zhēn
  •  在我們的日常生活中,只要能夠認真
  • 閱讀全文

   看菊花

   六年級作文507字
   作者:劉諾萱
  •  
  • jīn
  • tiān
  •  
  • dài
  • kàn
  • ?g
  •  
  • mài
  • ?g
  • de
  • ā
  • 今天,爸爸帶我去看菊花。賣花的阿姨
  • yǎng
  • le
  • duō
  • ?g
  •  
  • zhōng
  • ?g
  • kāi
  • zuì
  • zuì
  • piāo
  • liàng
  •  
  • 養了許多花,其中菊花開得最大最漂亮,
  • hóng
  • de
  •  
  • bái
  • de
  •  
  • huáng
  • de
  •  
  • de
  •  
  •  
  •  
  • yán
  • liù
  • 紅的、白的、黃的、紫的……,五顏六色
  • 閱讀全文

   真情是無界的

   六年級作文1514字
   作者:lovejoy0…
  •  
  •  
  • zhēn
  • qíng
  • shì
  • jiè
  • de
  •  
  •  
  •  真情是無界的 
  •  
  •  
  • xiǎo
  • shí
  • hòu
  •  
  • jīng
  •    
  • tán
  • jiā
  • yáo
  • hái
  •  
  • chài
  •  小時候,爸爸媽媽經/痰嘉遙骸扒?蠆
  • huī
  •  
  • tuān
  • ba
  •  
  • shùn
  • yǎn
  • āi
  •  
  • huī
  •  
  • yuè
  • ba
  •  
  • dài
  • qiān
  • tǒng
  •  
  • 灰?湍吧?舜罨埃?灰?閱吧?迨搴桶⒁
  • 閱讀全文

   真情

   六年級作文744字
   作者:王澤蓬
  •  
  •  
  • zhēn
  • qíng
  •  真情
  •  
  •  
  • jīn
  • tiān
  • shì
  • shū
  • de
  •  
  • xiǎo
  • ?g
  • zǎo
  • jiù
  •  今天是個特殊的日子。小花一大早就
  • lái
  •  
  • cōng
  • cōng
  • shù
  • wán
  •  
  • chī
  • le
  • kǒu
  • zǎo
  • diǎn
  •  
  • bèi
  • 起來,匆匆洗漱完畢,吃了幾口早點,背
  • 閱讀全文

   雨中見真情

   六年級作文832字
   作者:吳航
  •  
  •  
  • zuò
  • zhě
  •  
  • háng
  • ?
  • hǎi
  • yáng
  • èr
  • xiǎo
  •  
  •  
  •  
  •  作者:吳航(海陽二小) 
  •  
  •  
  • hán
  • fēng
  • xiào
  •  
  • lěng
  • jiāo
  • jiā
  • de
  • wǎn
  •  
  •  一個寒風呼嘯、冷雨交加的夜晚。雨
  •                   
  • xià
  • zhe
  •  
  • fēng
  •                
  • qiáng
  • jìn
  • hǒu
  • zhe
  •  
  • mǎn
  • tiān
  • de
  • yún
  • ------凄厲地下著,風-----強勁地吼著。滿天的烏云
  • 閱讀全文

   真情永在

   六年級作文591字
   作者:陳姝帆
  •  
  •  
  • zhēn
  • qíng
  • zhè
  •  
  • fǎng
  • zài
  • fèn
  • rén
  • de
  • nǎo
  •  真情這個詞,仿佛在部分人的腦子里
  • jiàn
  • jiàn
  • dàn
  • wàng
  •  
  • qīng
  •  
  • shèn
  • zhì
  • yǒu
  • de
  • rén
  • hái
  • zuò
  • chū
  • 漸漸淡忘,模糊不清,甚至有的人還做出
  • xiè
  • de
  • yàng
  •  
  • zuǐ
  • hái
  • nāng
  • zhe
  •  
  •  
  • zhè
  • shì
  • 不屑一顧的樣子,嘴里還嘟囔著:“這世
  • 閱讀全文

   身邊處處有真情

   六年級作文738字
   作者:李東旭
  • men
  • háng
  • dòng
  • lái
  • ba
  •  
  • yòng
  • háng
  • dòng
  • chuán
  • zhēn
  • qíng
  •  
  •  
  •  
  • 我們行動起來吧,用行動傳遞真情。 
  •  
  • yàn
  • tóng
  • xué
  •  
  • zài
  • gāng
  • gāng
  • zhuǎn
  • dào
  • men
  • xué
  • xiào
  • shí
  •  
  • 李晏旭同學,在剛剛轉到我們學校時,
  • xué
  • hǎo
  •  
  • pǐn
  • xìng
  • hǎo
  •  
  • ài
  • shuō
  • huà
  •    
  •  
  •  
  • 學習不好,品性也不好,愛說大話/ソサ兀
  • 閱讀全文
  蚂蚁彩票平台蚂蚁彩票主页蚂蚁彩票网站蚂蚁彩票官网蚂蚁彩票娱乐 518cp1.com | www.508970.com | www.81520o.com | 3167.com | www.yy888.cc | 4995m.com | www.k87087.com | www.3933c.com | 3405xxx.com | www.71585.com | www.237344.com | 6601.cc | www.33pjjt.com | jinshabb.com | www.6666zx.com | www.700231.com | 22555004.com | www.81233n.com | 570580.vip | www.28000u.com | 11qq8331.com | www.hg6733.com | www.530781.com | 5478e.com | www.yh66166.com | js2.cc | www.4963rr.com | 5099zz.com | www.665335.com | www.279556.com | www.hg1098.com | www.08gcw.com | 50000977.com | www.34788m.com | ylg123456.net | www.3032kk.com | aaa678.com | www.sg8886.com | www.330875.com | www.jsgj9.com | www.2688cai.com | 55331d.com | www.68993257.com | 2214t.com | www.8w08.com | 39199z.com | www.0600a.cc | tt40033.com | www.078121.top | 2060044.com | www.55545y.com | 6999009.com | 1669u.com | www.sscb3.com | cp088r.com | www.0057f.com | bmw8099.com | www.http://976880.com/ | 6641q.com | www.477518.com | P35o.com | www.965082.com | 59964yy.com | www.8517444.com | 1188589.com | www.331445.com | 118cp4008123.com | www.pj3598.com | 4018002.com | www.4963n.com | 365vip00.win | www.y2894.com | 37111w.com | www.flb377.com | 40014477.com | www.16055.com | 209899.com | www.702309.com | www.3643t.com | www.50024v.com | www.tyc57.com | y2894.com | www.304902.com | c388n.com | www.564288.com | 00jj8332.com | www.fei27.com | www.56733i.com | www.578860.com | www.0063501.com | 9964.com | www.5183889.com | 9679m.com | www.7239a.com | 6556g.com | www.586974.com | www.hg190.com | v47479.com | www.sha2299.com | 3435a.com | www.52022.tv | www.l30226.com | 2844d.com | www.06820q.com | 80368nn.com | www.hx1177.com | www.33997v.com | www.3846i.com | 7893w19.com | www.518pj.com | www.0111js.com | www.109026.com | www.msc-88msc.com | 11422b.com | www.9908.com | www.xpj7777.cc | 4195h.com | www.89677f.com | yf3355.com | www.828516.com | www.ms9998.com | 3846aa.com | www.38138i.com | 5219s.com | www.3978f.com | 55772007.com | www.393222.com | www.xpj618.com | www.995y.net | owlsllzv.cn | 5608.com | www.022174.com | www.66653t.com | www.4136t.com | www.t8003.com | 55545u.com | djbet.com | www.239838.com | www.83033t.com | www.66hg6.com | www.3215503.com | 38989a.com | 3950a.com | 91019z.com | www.672566.com | www.065815.com | www.58665f.com | www.4972ss.com | 30007t.com | 2009666.com | 1407r.com | www.513550.com | www.00840e.com | www.282654.com | www.624444d.com | www.o1688.net | x40033.com | 07789.com | huangguanwang6.com | www.4tdc.com | www.5856859.com | www.57800e.com | www.58695.com | www.hg3442.com | bs78933.com | 8fll8.com | feicai0577.com | www.373500.com | www.1333ac.com | www.d98478.com | www.478378.com | www.6789wh.com | www.660649.com | www.xjs8893.com | df-bet.net | 5853.com | 7726ttt.com | 1483u.com | www.199207.com | www.ya717.com | www.720650.com | www.89386d.com | www.5146z7.com | www.leyu988.com | www.4938y.com | 4195vv.com | hy738.com | 4488jj.com | 3225m.com | 1665dd.com | 06385757.com | www.112028.com | www.799417.com | www.6611d.cc | www.8039e.com | www.110272.COM | www.jsc2018.com | www.91779p.com | www.40hga.com | www.445466.com | www.11447712.com | www.hg663.com | www.682811.com | 37570t.com | 2247y.com | 8547ii.com | 2836516.com | sss1915.com | 8037y.com | dzc106.com | 53206622.com | 0612.am | youhui074.com | 3522ff.com | 77229193.com | 55967a.com | jidu9.com | hb7377.com | 1077www.com | 44488b.com | 071726.com | 3552d.com | zz4066.com | 6220x.com | 365808.com | 1288cc.com | 91019v.net | 58588r.com | 1591002.com | 5369e.com | 7am.vip | r8381.com | a62365.com | n8381.com | quannengsoft.cn | 915905208.com | hh8159.cc | 3404t.cc | 159666p.com | 3258y.com | js909019.com | www.653504.com | www.hgcn88.com | www.0279006.com | www.xpj8812.com | www.low8937.com | www.85857m.com | www.7415o.com | www.4996jl.com | www.07679d.com | www.7886265.com | www.78949y.com | www.1368x.cc | www.622105.com | www.177502.com | 91019y.com | blm385.com | 3405yy.com | 2214jj.com | bet8688.net | 63305c.com | www.21365ww.com | www.789270.com | www.811811.com | www.9997028.com | www.4569.am | www.60123l.com | www.959551.com | www.320477.com | 06006p.com | 31194444.com | 28839l.com | www.zun371.com | www.2078k.com | www.hg481.com | www.3066ss.com | www.178337.com | www.10113.com | www.652851.com | 3844u.com | 2008qq.com | shenlaoxi.com | ll56988.com | www.43677.com | www.28mscc.com | www.js99968.com | www.50024w.com | www.544949.com | ca1055.com | 73222.com | 3122ll.com | www.7893w62.com | www.3846q.com | www.5555287.com | www.2934v.com | www.29277v.com | x48d.com | 424138.com | www.pjbet333.com | www.10mscc.com | www.yh888a.com | www.21czj.com | 39830f.com | 88455.com | m35151.com | www.17011.com | www.7bet005.com | www.473783.com | www.401272.com | pj12678.com | drcp333.com | www.7337942.com | www.ok99.com | www.66376x.com | www.249711.com | 1483t.com | 3169u.com | www.348004.com | www.6880ll.com | www.5095m.com | f2490.com | y4389.com | www.xinhao1122.com | www.m948m.com | www.tyc44222.com | www.26878u.com | hg0088.sh | www.30099.com | www.bj563.com | www.3978n.com | www.112028.com | p888ab.com | www.v0050.com | www.750620.com | www.49956h.com | 44ff8331.com | 1294w.com | www.77537r.com | www.3577.ag | www.897030.com | 21379994.com | 4023d.com | www.93036511.com | www.68689k.com | 10222.com | 54141177.com | www.566858.com | www.234.pw | www.081305.com | 04666m.com | www.39695t.com | www.4521i.com | www.607993.com | vip268268.com | hcp5588.com | www.bmw111.com | www.50024z.com | 7003s.com | 2613u.com | www.cbvip.com | www.5095h.com | 80368kk.com | 5622t.com | www.19019t.com | www.c5963.com | 6363b.com | www.x32126.cc | www.47506p.com | www.621316.com | 33382yy.com | www.44447837.com | www.4331i.com | dzj227.com | feicai0913.com | www.79500m.com | www.qml1.com | 3454777.com | www.990333.net | www.7004k.com | 0747qq.com | vv9798.com | www.89677x.com | www.rcw8877.com | 3559yyyy.com | www.185hwx.com | www.37to.com | 0471sands.com | www.88993s.com | www.29277w.com | 364850.com | www.pjsichuan.com | www.4809j.com | 5956988.com | 20188n.com | www.3410.com | jxf964.com | 22883v.com | www.9464002.com | 88904141.com | 6137s.net | www.60886s.com | 2349014.com | 3659h.cc | www.750041.com | 01234ii.com | www.7652.cc | www.4331vip.com | xh066.com | www.21365oo.com | www.js20016.com | amhg022.com | www.5139sss.com | www.6769r.com | 8159ss.cc | www.allcity888.com | www.791397.com | 9649k.com | www.55060y.com | c388c.com | 2338tz.com | www.55717.com | 2096s.com | www.hg246.com | www.2350w.com | 55967z.com | www.232060.com | www.087079.com | 7744.com | www.6033888.com | 5856fff.com | www.429978.com | www.629683.com | zhcp39.com | www.837993.com | 15g1.net | www.hg8178.com | www.808910.com | 2455h.com | www.pj55712.com | 67877q.com | www.xpj3578.com | www.706126.com | 2767a.com | www.6889783.com | nce7998.com | www.3846s.com | 690824.com | www.hg2087.com | www.3005.am | 80368k.com | www.6688kcd.com | 93922q.com | www.4567749.com | www.095005.com | www.9374j.com | www.2934r.com | 98955p.com | www.0343s.com | 0005309.com | www.50999i.com | rtdqg.cn | www.771990.com | www.186287.com | www.32126p.net | www.wo41.com | 2381hh.com | www.7239t.com | 88894u.com | www.380870.com | 4379c.com | www.673888y.com | r2490.com | www.ra82.com | 3333740.com | www.66050.com | www.89656a.com | www.txck.cc | www.500227.com | www.7720p.com | www.890751.com | www.81866y.com | www.99clf.com | 8036ii.com | www.6364e.com | 6220ee.com | www.60123y.com | 951201.com | www.80075b.com | 7788.tt | www.80075c.com | emr9836.com | www.61233t.com | 0118.com | www.9155f.cc | 8790n.com | www.qucp1.com | jimei6666.com | www.c6002.com | www.xpj1560.com | www.796933.com | www.5197365.com | www.550174.com | www.sb273.com | www.140599.com | www.677506.com | www.hg849.com | biying910vip.com | www.bet63y.com | 0201kk.com | www.97828g.vip | 55797a.com | www.68682q.com | 8901x.com | www.959581.com | www.mgm004.com | www.193629.com | 9h2.com | www.f526688.com | 2505.com | www.pj9050.com | zevrez.cn | www.2875o.com | www.vns383.com | www.316686.com | www.cp08e.com | c388o.com | www.08bet8.com | 04666b.com | www.5502.app | 5hg7788.com | www.499680.com | www.487432.com | 66300vip19.com | www.9170187.com | 4022pp.com | www.36788w.com | www.hg520.com | www.hcw332.com | www.lxyl360.com | bet99338.com | www.u8999.com | 4195xx.com | www.235187.com | www.yh95678.com | bj2222.com | www.4520022.com | 0080m.com | www.355811.com | www.43282.com | 1654t.com | www.hg77033.com | 6977555.com | www.327836.com | www.2544k9.com | 3844mm.com | www.737202.com | www.28758s.com | 5lc8.com | www.369404.com | 33313c.com | www.548116.com | www.3777338.com | rf037.com | www.38396.com | www.sbet567.net | afcp07.com | www.826019.com | 14891489.com | 2096i.com | www.9895v.com | feicai0794.com | www.327836.com | www.97060e.com | 666789.com | www.778948.com | www.63328.cc | 3242f.com | www.cp3136.com | www.928668.com | 8015r.com | www.8667c.com | www.3002229.com | y00.com | www.9356y.com | www.kk2229.com | 88ff940.com | www.00ttz.com | www.500128.com | 55323u.com | www.821619.com | www.5966qqq.com | 36405500.com | www.566217.com | www.746824.com | 985599.com | www.229075.com | www.55070x.com | feicai020.com | feicai0511.com | www.jsdc9777.com | www.876445.com | 11018r.com | www.sx139972.com | www.5860n.com | 1227019.com | www.rcw8800.com | www.d948d.com | 951201.com | 70118x.com | www.4520011.com | www.9996aa.com | 28288ff.com | www.995168.com | www.79500f.com | 500000316.com | feicai0423.com | www.xj1990.com | www.245555.com | 35222oo.com | www.186756.com | www.60886c.com | www.vns0388.com | 28758s.com | www.911050.com | www.v32939.com | www.1869p.com | bet365yulecheng871.org | www.9818u.cc | www.l948l.com | 30006t.com | 1705p.com | www.50024.com | www.97cp123.com | 3434a.com | 0152.com | www.c6569.com | www.5981p.com | www.hg8125.com | 838388g.com | www.649880.com | www.280.cc | www.8814e3.com | 57157c.com | 690824.com | www.50052hh.com | www.0010013.com | 6220ee.com | 7720b.com | www.hf5880.com | www.biying920vip.com | www.wn869.com | 7240y.com | 00048a.com | www.80065r.com | www.5049z.com | www.vn696.com | qycps7.com | www.361706.com | www.55717a.com | www.kj8018.com | 33115qq.com | tzvip2028.com | www.346377.com | www.6889791.com | www.bb8888-1.com | www.81866p.com | 9539012.com | www.038079.com | www.151019.com | www.c5c22.com | www.65358.com | l4212.com | j15666.com | www.855876.com | www.js58111.com | www.448811.com | 32424h.com | eee5701.com | b99474.com | www.9fk.com | www.ag3333.com | www.ylg883.com | 2643t.com | 463.cc | 4789801.com | www.hx1113.com | www.78680d.com | www.103111.com | www.9374g.com | y58955.com | lehu80.com | www.77114e.com | www.8839e.com | www.d4.com | www.77365n.com | www.28758i.com | csy.bet | 3559s.com | www.50080a.com | www.5091z.com | www.32031m.com | www.5118.cc | www.10899f.com | pj08444.com | 9479a1.com | zhcp20.com | www.303853.com | www.9818t.cc | www.55676a.com | www.79500.vip | www.pj5938.com | yin2011.com | 3662b.com | 4288q.com | 3222e.cc | www.424223.com | www.33588x.com | www.r999996.com | www.cfcp555.com | www.y440044.com | www.pj55715.com | www.8898hg.com | www.hg00555.com | hh308.com | 35222ww.com | 66000.com | www.49956e.com | www.912278.com | www.83993y.com | www.07679h.com | www.yzcp2024.com | www.amjs4488.com | www.747365d.com | hg9695.com | 4400203.com | 42842827.com | 2018nsb.com | k1.z6528.com | www.26878o.com | www.607335.com | www.82gcw.com | www.7239k.com | www.8722.com | www.79095y.com | www.55545o.com | www.195666.com | www.56563b.com | www.hg97hg97.com | 88904242.com | 2546h.com | 9958988.com | 34z35.com | spj01.net | lc99c.com | 7003ss.com | 55268.net | tt888v.com | www.86267e.com | www.355204.com | www.901576.com | www.lu126.com | www.26878t.com | www.188666.com | www.68993271.com | www.9103yy.com | www.a83377.com | www.44mgm777.com | www.9b006.com | www.85857p.com | www.yhgjk.net | www.xx4499.com | www.xz1088.com | www.987msc.com | www.js60a.com | www.5tgpd.com | www.55268uu.com | www.39695s.com | www.ylg05.com | www.76060d.com | www.14555a.com | www.xw66666.com | www.pj5905.com | www.yh8004.com | www.pj23333.com | www.jh879.com | www.tbb001.com | www.0882389.com | www.7435x.com | www.333222m.com | www.e32126.cc | www.hg8707.com | www.56520w.com | www.55268ss.com | www.66930044.com | www.p222222.com | www.am4444.com | www.671100.com | www.5555566666.com | www.t2005.net | www.092779.com | www.25959a.com | www.5049z.com | www.7777yh.com | www.0041331.com | www.w063801.com | www.0012.com | www.683158.com | www.01822.com | www.89959.cc | www.fl96.com | www.632590.com | www.324229.com | 666ths.com | 35295c.com | 4195l.com | bbinsupport.com | 81207as3.com | 500000779.com | fzcrd.com | www.sun3305.com | www.ylg122.com | www.9374i.com | www.38345d.com | www.377666b.com | www.8081.am | www.61233q.com | www.sytg6.com | www.514077.com | 2418l.com | feicai0311.com | bet577.com | 3685j.com | 3016xxx.com | www.809990.com | www.xpj787.com | www.79500h.com | www.88325z.com | www.4988c.cc | www.220v.cc | www.508433.com | 22291166.com | 500000745.com | 4465q.com | 996622jj.com | www.hg66668.cc | www.771990.com | www.11tyc.com | www.126a56.com | www.8816o.com | www.585277.com | hy.cc | am1818.cc | 8381x.com | www.3983128.com | www.99951144.com | www.xy048.com | www.47707.co | www.8667v.com | www.461113.com | 1js345.com | w69441133.com | zhcp52.com | www.8814e8.com | www.0999888.com | www.52062k.com | www.50233.cc | www.297757.com | 1516.com | 4231b.com | www.86611l.com | www.13201f.com | www.4996ls.com | www.83993q.com | www.530126.com | 1294z.com | 36406688.com | www.ra8878.com | www.470555.com | www.js38678.com | www.0014r.com | 1770w.com | 8015f.com | 6868ii.cc | www.9558jsc.com | www.0022737.com | www.80075g.com | www.219077.com | 143573.com | 990.am | www.4261144.com | www.673888q.com | www.55228k.com | www.xinyc8.com | 66300.org | bb8888-1.com | www.896hg.com | www.29937.com | www.flcb1.com | 20777788.com | f1915f.com | www.1xinhao.com | www.668cp55.com | www.9646k.com | www.297790.com | 5651v.com | 97297i.com | www.70852a.com | www.368381.com | www.364616.com | kk3384.com | 500000990.com | www.hg8359.com | www.6889773.com | www.330732.com | t365f.com | 4255yy.com | www.447858.com | www.js00868.com | www.316083.com | 38380524.com | www.18xinli.cc | www.92820.com | www.23579d.com | 3136uu.com | 998t.cc | www.hg1817.com | www.632bbb.com | www.558423.com | dianzi580.com | 61652n.com | www.rg666.com | www.5522x.cc | bwinmmm.com | ff555b.com | www.1000suncity.com | www.566733.com | www.807266.com | 80368cc.com | www.ylg82.com | www.9737qq.com | www.627012.com | pj88zz.com | www.554js.com | www.89677a.com | www.901391.com | 87965tt.com | www.60yyhh.com | www.91779s.com | www.581166.com | y9926.com | www.58777q.com | www.56011t.com | www.768299.com | qqq4255.com | www.y186x.com | www.89777v.com | 386kzo.com | 2506w.com | www.5504u.com | www.ya838.com | 3846nn.com | www.j8877.com | www.74737.com | www.97655u.com | 9958966.com | www.88854.com | www.50074d.com | ll76669.com | www.jsh110.com | www.865336.com | www.316411.com | wnsr8822.com | www.tyc056.com | www.77dwj.com | 2649aa.com | www.9679y.com | www.hg3005.com | 3178g.com | www.56733y.com | www.3032dd.com | www.77114u.com | yd12300.cc | www.71071f.com | www.493356.com | 3559xx.com | www.bet365zh.com | www.ct8811.com | 248.com | www.336246.com | www.33csj.com | 01234s.com | www.158msc.com | www.32123s.com | 888991166.com | www.78937.com | www.39500m.com | vv00558.com | www.16290099.com | www.50052f.com | 7945aa.com | www.tyc95.com | www.055x.cc | 3807x.com | www.50025b.com | www.808466.com | 07.tt | www.88166w.com | www.196052.com | 33p1.cc | www.40288e.com | 0044.cc | www.206181.com | www.bet73q.com | 199888.com | www.pj2212.com | www.6cpb.com | 4231b.com | www.0057g.com | www.083065.com | 518cp6.com | www.86339j.com | js235.com | www.oo8702.com | www.3991.cc | 3775c.com | www.b86hg.com | 8547w.com | www.76060n.com | www.68689q.com | 7720m.net | www.29msxfptc.com | www.349677.com | 2677nnn.com | www.8082.am | 1005rv.com | www.4632.com | www.570981.com | hg91338.com | www.9822.am | yy4255.com | www.js403.com | www.524947.com | 3169m.com | www.89777w.com | 9484F.com | www.224.com | jianwei.com | www.85770d.com | www.21202j.com | cc1915.com | www.6880mm.com | 3089e.com | www.88msa.com | www.524947.com | hr616.com | www.77114s.com | 53262yy.com | www.848777l.com | 5855vv.com | www.pj8474.com | www.609813.com | 1654o.com | www.66376m.com | 0186556.com | www.8c777.com | 97618m.com | www.dzcp7777.com | 2767p.com | www.yd3555.com | www.622709.com | www.56733z.com | www.9818o.cc | 888zrgw58ylc.com | www.97828c.vip | 11077.com | www.9170105.com | 386kzk.com | www.5966uuu.com | 3992535.com | www.111358.com |