<xmp id="kmuss"><menu id="kmuss"></menu>
 • <menu id="kmuss"></menu>
  <tt id="kmuss"><sup id="kmuss"></sup></tt>
  <menu id="kmuss"></menu>
 • <xmp id="kmuss"><nav id="kmuss"></nav>
  <input id="kmuss"></input>
  <nav id="kmuss"><code id="kmuss"></code></nav>
  <menu id="kmuss"></menu>
  <input id="kmuss"></input>
 • <xmp id="kmuss"><nav id="kmuss"></nav>

  菊花表真情

  六年級作文759字
  作者:未知
 •  
 • ?g
 • biǎo
 • zhēn
 • qíng
 • 菊花表真情
 •  
 •  
 •  
 • guǎng
 • liǔ
 • zhōu
 • shì
 •  
 • lóng
 • chéng
 • zhōng
 • xué
 • chū
 •             
 • shí
 • yàn
 •  廣西區柳州市 龍城中學初2004級實驗
 • bān
 •  
 • shí
 • 四班 石璐
 •  
 • 
 •  
 • yáng
 • guāng
 • yòu
 • mǎn
 • le
 •  
 • bèi
 • shū
 • bāo
 • bèng
 • 陽光又一次灑滿了大地,我背起書包蹦
 • bèng
 • tiào
 • tiào
 • wǎng
 • xué
 • xiào
 • zǒu
 •    
 • kèn
 • hán
 •    
 • yuè
 •       
 •  
 • shì
 • nián
 • 蹦跳跳地往學校走去/裉焓910日,是一年一
 • de
 • jiāo
 • shī
 • jiē
 •  
 • zǎo
 • jiù
 • xiǎng
 • hǎo
 • le
 •  
 • jīn
 • tiān
 • yào
 • 度的教師節。我早就想好了,今天要把自
 • qīn
 • shǒu
 • zāi
 • zhǒng
 • de
 • ?g
 • xiàn
 • gěi
 • zhāng
 • lǎo
 • shī
 •  
 • guò
 • shì
 • 己親手栽種的菊花獻給張老師。不過不是
 • miàn
 • duì
 • miàn
 • sòng
 • gěi
 •  
 • ér
 • shì
 • qiāo
 • qiāo
 • sòng
 •  
 • ràng
 • lǎo
 • shī
 • cāi
 • 面對面送給她,而是悄悄地送,讓老師猜
 • zhe
 •  
 • 不著。
 •  
 • xiào
 • yuán
 • jìng
 • qiāo
 • qiāo
 • de
 •  
 • lián
 • shū
 • bāo
 • shàng
 • fàng
 • 校園里靜悄悄的,我連書包也顧不上放
 •  
 • jiù
 • zhe
 • ?g
 • niè
 • shǒu
 • niè
 • jiǎo
 • lái
 • dào
 • zhāng
 • lǎo
 • shī
 • de
 • bàn
 • ,就拿著菊花躡手躡腳地來到張老師的辦
 • gōng
 • shì
 • chuāng
 • qián
 •  
 • xiàng
 • chǒu
 • le
 • chǒu
 •  
 • hái
 • hǎo
 •  
 • bàn
 • gōng
 • shì
 • 公室窗前。我向里瞅了瞅,還好,辦公室
 • méi
 • yǒu
 • rén
 •  
 • xīn
 • àn
 • gāo
 • xìng
 •  
 • zhī
 • jiàn
 • zhāng
 • lǎo
 • shī
 • 里沒有人,我心里暗地高興。只見張老師
 • de
 • bàn
 • gōng
 • zhuō
 • shàng
 • bǎi
 • fàng
 • zhe
 • běn
 • kāi
 • de
 •  
 • wén
 • liàn
 • 的辦公桌上擺放著一本打開的《語文練習
 •  
 •  
 • zhōng
 • jiān
 • jiá
 • zhe
 • zhī
 • méi
 • tào
 • gài
 • ér
 • de
 • hóng
 • gāng
 •  
 • 冊》,中間夾著一支沒套蓋兒的紅鋼筆,
 • páng
 • biān
 • bǎi
 • zhe
 • píng
 • bàn
 • kāi
 • de
 • hóng
 • yán
 • pái
 • shuǐ
 •  
 • zhā
 • hòu
 • 旁邊擺著一瓶半開的紅巖牌墨水,一扎厚
 • hòu
 • de
 • wén
 • liàn
 •  
 • hái
 • yǒu
 • běn
 • fān
 • dào
 •  
 •  
 • yuè
 •       
 • 厚的語文練習冊,還有一本翻到“9月10
 •  
 • zhōng
 • guó
 • jiāo
 • shī
 • jiē
 •  
 • de
 •  
 •  
 •  
 •  
 • hái
 • xiǎng
 • zài
 • ,中國教師節”的日歷,……。我還想在
 • zhāng
 • lǎo
 • shī
 • shàng
 • bān
 • qián
 •  
 • ?g
 • fàng
 • dào
 • zhāng
 • lǎo
 • shī
 • de
 • bàn
 • gōng
 • 張老師上班前,把菊花放到張老師的辦公
 • zhuō
 • shàng
 • de
 •  
 • zhēn
 • méi
 • xiǎng
 • dào
 • zhāng
 • lǎo
 • shī
 • zhè
 • me
 • zǎo
 • jiù
 • dào
 • le
 •  
 • 桌上的,真沒想到張老師這么早就到了。
 • zhè
 • huì
 • ér
 •  
 • ?
 • shì
 • chá
 • zhǎo
 • liào
 • le
 •  
 • xiǎng
 • dào
 • zhè
 • 這會兒,一定是去查找資料去了。想到這
 •  
 • de
 • nǎo
 • hǎi
 • zhōng
 • xiàn
 • le
 •  
 • zài
 • bái
 • tiān
 •  
 • zhāng
 • lǎo
 • shī
 • 里,我的腦海中浮現了:在白天,張老師
 • zài
 • míng
 • liàng
 • de
 • jiāo
 • shì
 • juàn
 • wéi
 • men
 • jiǎng
 •  
 • 在明亮的教室里孜孜不倦地為我們講課;
 • zài
 • wǎn
 •  
 • yòu
 • zài
 • dēng
 • guāng
 • xià
 • zhī
 • juàn
 • wéi
 • men
 • 在夜晚,她又在燈光下不知疲倦地為我們
 • gǎi
 • zuò
 • de
 • huà
 • miàn
 •  
 • zhāng
 • lǎo
 • shī
 •  
 • nín
 • wéi
 • le
 • men
 • 批改作業的畫面。張老師,您為了把我們
 • péi
 • chéng
 • cái
 •  
 • nín
 • liú
 • xià
 • le
 • duō
 • shǎo
 • hàn
 • shuǐ
 •  
 • hào
 • fèi
 • le
 • duō
 • shǎo
 • 培成才,您流下了多少汗水,耗費了多少
 • xīn
 • xuè
 • ya
 •  
 • 心血呀!
 •  
 • xiǎng
 • le
 •  
 • zǒu
 • jìn
 • liǔ
 • zhōu
 •  
 • zhǔ
 • bān
 • huì
 • 我想起了那一次“走進柳州”主題班會
 •  
 • shì
 • men
 • bān
 • dài
 • biǎo
 • xué
 • xiào
 • cān
 • jiā
 • chéng
 • zhōng
 • sài
 • de
 • ,那是我們班代表學校參加城中區比賽的
 • zhǔ
 • bān
 • huì
 •  
 • zhāng
 • lǎo
 • shī
 • jiē
 • dào
 • rèn
 •  
 • jiù
 • shàng
 • 主題班會。張老師一接到任務,就馬上組
 • zhī
 • men
 • shōu
 • liào
 •  
 • pái
 • liàn
 •  
 • měi
 • xiū
 •  
 • 織我們收集資料、排練。每一個休息日,
 • zhāng
 • lǎo
 • shī
 • dōu
 • fàng
 • xiū
 •  
 • zhī
 • men
 • pái
 • liàn
 •  
 • jīng
 • cháng
 • 張老師都放棄休息,組織我們排練,經常
 • dào
 • wǎn
 • shàng
 •    
 • diǎn
 • duō
 • cái
 • huí
 • jiā
 •  
 • jīng
 • guò
 •    
 • duō
 • yuè
 • men
 • shī
 • shēng
 • 到晚上7點多才回家。經過1個多月我們師生
 • de
 • gòng
 • tóng
 •  
 • zhōng
 • zài
 • sài
 • zhōng
 • huò
 • le
 • jiào
 • hǎo
 • de
 • 的共同努力,終于在比賽中獲得了較好的
 • chéng
 • ?
 •  
 • wéi
 • xué
 • xiào
 • zhēng
 • le
 • róng
 •  
 • 成績,為學校爭得了榮譽。
 •  
 • āi
 • ya
 •  
 • shì
 • jiǎo
 • shēng
 •  
 • ?
 • shì
 • zhāng
 • lǎo
 • shī
 • huí
 • lái
 • le
 • 哎呀!是腳步聲,一定是張老師回來了
 •  
 • máng
 • shēn
 • xiàng
 • qián
 • qīng
 • xié
 •  
 • miàn
 • dài
 • wēi
 • xiào
 • de
 • yòng
 • yòu
 • ,我忙把身體向前傾斜,面帶微笑的用右
 • shǒu
 • ?g
 • chā
 • jìn
 • de
 • tǒng
 •  
 • rán
 • hòu
 • liū
 • yān
 • 手把菊花插進她的筆筒里,然后一溜煙似
 • de
 • pǎo
 • xiàng
 • jiāo
 • shì
 •  
 • dào
 • le
 • jiāo
 • shì
 •  
 • xiǎng
 • dào
 • zhāng
 • lǎo
 • shī
 • kàn
 • 的跑向教室。到了教室,我想到張老師看
 • dào
 • ?g
 • shí
 • gāo
 • xìng
 • de
 • qíng
 • jǐng
 •  
 • tián
 • tián
 • xiào
 • le
 •  
 • 到菊花時高興的情景,甜甜地笑了。
 •  
 • zhāng
 • lǎo
 • shī
 •  
 • nín
 • chūn
 • cán
 •  
 • zhú
 •  
 • de
 • 張老師,您似春蠶,似蠟燭,把自己的
 • měi
 • gēn
 •  
 • měi
 • fèn
 •  
 • háo
 • bǎo
 • liú
 • xiàn
 • gěi
 • le
 • rén
 • 每根絲,每一份熱,毫不保留地獻給了人
 • mín
 •  
 • xiàn
 • gěi
 • le
 • men
 •  
 • ràng
 • zhè
 • shù
 • qīn
 • shǒu
 • 民,獻給了我們。讓我把這束我自己親手
 • zāi
 • zhǒng
 • de
 • ?g
 • xiàn
 • gěi
 • nín
 •  
 • lǎo
 • shī
 •  
 • nín
 • xīn
 • le
 •  
 • zhù
 • 栽種的菊花獻給您,老師,您辛苦了。祝
 • nín
 • jiē
 • kuài
 •  
 • táo
 • mǎn
 • tiān
 • xià
 •  
 • 您節日快樂,桃李滿天下。
 •  
 • 
   
  無注音版:
   
   菊花表真情
   
   廣西區柳州市 龍城中學初2004級實驗四班 石璐
   
   陽光又一次灑滿了大地,我背起書包蹦蹦跳跳地往學校走去/裉焓9月10日,是一年一度的教師節。我早就想好了,今天要把自己親手栽種的菊花獻給張老師。不過不是面對面送給她,而是悄悄地送,讓老師猜不著。
   校園里靜悄悄的,我連書包也顧不上放,就拿著菊花躡手躡腳地來到張老師的辦公室窗前。我向里瞅了瞅,還好,辦公室里沒有人,我心里暗地高興。只見張老師的辦公桌上擺放著一本打開的《語文練習冊》,中間夾著一支沒套蓋兒的紅鋼筆,旁邊擺著一瓶半開的紅巖牌墨水,一扎厚厚的語文練習冊,還有一本翻到“9月10日,中國教師節”的日歷,……。我還想在張老師上班前,把菊花放到張老師的辦公桌上的,真沒想到張老師這么早就到了。這會兒,一定是去查找資料去了。想到這里,我的腦海中浮現了:在白天,張老師在明亮的教室里孜孜不倦地為我們講課;在夜晚,她又在燈光下不知疲倦地為我們批改作業的畫面。張老師,您為了把我們培成才,您流下了多少汗水,耗費了多少心血呀!
   我想起了那一次“走進柳州”主題班會,那是我們班代表學校參加城中區比賽的主題班會。張老師一接到任務,就馬上組織我們收集資料、排練。每一個休息日,張老師都放棄休息,組織我們排練,經常到晚上7點多才回家。經過1個多月我們師生的共同努力,終于在比賽中獲得了較好的成績,為學校爭得了榮譽。
   哎呀!是腳步聲,一定是張老師回來了,我忙把身體向前傾斜,面帶微笑的用右手把菊花插進她的筆筒里,然后一溜煙似的跑向教室。到了教室,我想到張老師看到菊花時高興的情景,甜甜地笑了。
   張老師,您似春蠶,似蠟燭,把自己的每根絲,每一份熱,毫不保留地獻給了人民,獻給了我們。讓我把這束我自己親手栽種的菊花獻給您,老師,您辛苦了。祝您節日快樂,桃李滿天下。
   

   菊花表真情

   六年級作文759字
   作者:未知
  •  
  • ?g
  • biǎo
  • zhēn
  • qíng
  • 菊花表真情
  •  
  •  
  •  
  • guǎng
  • liǔ
  • zhōu
  • shì
  •  
  • lóng
  • chéng
  • zhōng
  • xué
  • chū
  •             
  • shí
  • yàn
  •  廣西區柳州市 龍城中學初2004級實驗
  • bān
  •  
  • shí
  • 四班 石璐
  • 閱讀全文

   太陽菊花

   六年級作文927字
   作者:未知
  •  
  • tài
  • yáng
  • ?g
  • 太陽菊花
  •  
  •  
  •  
  •    
  •  
  •  
  • cháo
  •  
  •  
  • cháo
  •  
  • jué
  • yuè
  •  
  •  
  •  
  • còu
  •    
  •  
  •  /ㄊ∷巢?∷巢?厥笛樾⊙Я?輳1
  • bān
  •  
  • chén
  • shū
  • wén
  • 班 陳舒雯
  • 閱讀全文

   菊花

   六年級作文676字
   作者:未知
  •  
  • ?g
  • 菊花
  •  
  •  
  •  
  • jiāng
  • shěng
  •  
  • xīn
  • shí
  • yàn
  • xiǎo
  • xué
  • liù
  •  江蘇省無錫 無錫新區實驗小學六
  •  
  • zhào
  • chén
  • 一 趙晨
  • 閱讀全文

   大山的精靈——野菊花

   六年級作文666字
   作者:未知
  •  
  • shān
  • de
  • jīng
  • líng
  •  
  •  
  • ?g
  • 大山的精靈——野菊花
  •  
  •  
  • zhòng
  • qìng
  • shì
  • yún
  • yáng
  • xiàn
  •  
  • yún
  • yáng
  • xiàn
  • pán
  • shí
  • zhèn
  • lǐng
  • xiǎo
  •  重慶市云陽縣 云陽縣盤石鎮革嶺小
  • xué
  • liù
  • nián
  •  
  • céng
  • 學六年級 曾藝
  • 閱讀全文

   樹葉表真情

   六年級作文861字
   作者:未知
  •  
  • shù
  • biǎo
  • zhēn
  • qíng
  • 樹葉表真情
  •  
  •  
  • běi
  • shěng
  • shí
  • jiā
  • zhuāng
  • shì
  •  
  • zhōng
  • shān
  • xiǎo
  • xué
  • liù
  • bān
  •  河北省石家莊市 中山路小學六四班
  •  
  • zhāng
  • jīng
  • 張兢
  • 閱讀全文

   一束野菊花

   六年級作文605字
   作者:未知
  •  
  • shù
  • ?g
  • 一束野菊花
  •  
  •  
  • jiāng
  • shěng
  • yáng
  • zhōu
  • shì
  •  
  • shòu
  • xiǎo
  • xué
  • ?
  •    
  •  
  • bān
  •  
  •  江蘇省揚州市 瘦西湖小學(1)班 
  • zhèng
  • ?
  • yáng
  • 鄭川揚
  • 閱讀全文

   社會充滿真情

   六年級作文547字
   作者:未知
  •  
  • shè
  • huì
  • chōng
  • mǎn
  • zhēn
  • qíng
  • 社會充滿真情
  •  
  •  
  •    
  •  
  •  
  •  
  • suī
  •  
  • qiāng
  • guǐ
  •  
  •  
  •  
  • hào
  •  
  • zhǒng
  • bāo
  •  /ㄊ「G濉〕槍匭⊙Я?晡灝唷×種煲
  •  
  • 
  • 閱讀全文

   菊花飄香

   六年級作文661字
   作者:未知
  •  
  • ?g
  • piāo
  • xiāng
  • 菊花飄香
  •  
  •  
  • ?
  • shěng
  • nán
  • xiàn
  •  
  • nán
  • xiàn
  • nán
  • lóng
  • zhèn
  • èr
  • xiǎo
  •  四川省南部縣 南部縣南隆鎮第二小
  • xué
  • liù
  • nián
  • bān
  •  
  • chén
  • 學六年級四班 陳璐
  • 閱讀全文

   社會充滿真情

   六年級作文528字
   作者:未知
  •  
  • shè
  • huì
  • chōng
  • mǎn
  • zhēn
  • qíng
  • 社會充滿真情
  •  
  •  
  •    
  •  
  •  
  •  
  • suī
  •  
  • qiāng
  • guǐ
  •  
  •  
  •  
  • hào
  •  
  • zhǒng
  • bāo
  •  /ㄊ「G濉〕槍匭⊙Я?晡灝唷×種煲
  •  
  • 
  • 閱讀全文

   小徑見真情

   六年級作文807字
   作者:吳圣昊
  • de
  • hǎo
  • péng
  • yǒu
  • jiā
  • zhù
  • zài
  • líng
  • yún
  • xīn
  • cūn
  •  
  • yǒu
  • dào
  • 我的好朋友家住在凌云新村,有一次我到
  • jiā
  • zuò
  •  
  • dài
  • lǐng
  • yóu
  • lǎn
  • le
  • xīn
  • cūn
  •  
  • zài
  • xīn
  • 他家去做客。他帶領我游覽了新村,在新
  • cūn
  • yǒu
  • piàn
  • nóng
  • de
  • shù
  • lín
  •  
  • shù
  • lín
  • zhōng
  • yǒu
  • tiáo
  • háo
  • 村里有一片濃密的樹林,樹林中有一條毫
  • 閱讀全文

   一束菊花——送給老師的禮物

   六年級作文759字
   作者:筱優
  •  
  • shù
  • ?g
  •    
  • sòng
  • gěi
  • lǎo
  • shī
  • de
  •  
  • 一束菊花D送給老師的禮物 
  •  
  • jīn
  • tiān
  •  
  • shì
  •    
  • yuè
  •       
  •  
  • bié
  • de
  •    
  • jiāo
  • shī
  • jiē
  • 今天,是910日,一個特別的日子D教師節
  •  
  • 閱讀全文

   一束野菊花

   六年級作文549字
   作者:范祺琳
  •  
  • qīng
  • shuǎng
  • de
  • zǎo
  • chén
  •  
  • yáng
  • guāng
  • róu
  •  
  • wēi
  • fēng
  •  
  • wān
  • 清爽的早晨,陽光柔和,微風習習。彎
  • wān
  • de
  • shān
  • dào
  • liǎng
  • páng
  • kāi
  • mǎn
  • le
  • měi
  • de
  • ?g
  •  
  • 彎曲曲的山道兩旁開滿了美麗的野菊花。
  • hóng
  • de
  •  
  • huáng
  • de
  •  
  • bái
  • de
  •  
  • lán
  • de
  •  
  •  
  • měi
  • le
  •  
  • 紅的,黃的,白的,藍的……美極了。一
  • 閱讀全文

   看菊花展

   六年級作文528字
   作者:周宜航
  • kàn
  • ?g
  • zhǎn
  • 看菊花展
  •  
  • chāng
  • shì
  • jiā
  • gǎng
  • xiǎo
  • xué
  •          
  • bān
  • zhōu
  • háng
  •  
  • zhǐ
  • dǎo
  • jiāo
  • shī
  • 宜昌市伍家崗小學601班周宜航 指導教師
  • zōu
  • hóng
  • xiá
  • 鄒紅霞
  • 閱讀全文

   好一杯菊花茶

   六年級作文792字
   作者:邵依楠
  •  
  • hǎo
  • bēi
  • ?g
  • chá
  • 好一杯菊花茶
  •  
  •  
  • wēn
  • lǐng
  • shì
  • fāng
  • chéng
  • xiǎo
  • xué
  •  
  • shào
  • nán
  •  溫嶺市方城小學 邵依楠
  •  
  •  
  • ?g
  • shì
  • guó
  • shí
  • míng
  • ?g
  • zhī
  •  
  • quán
  • guó
  •  菊花是我國十大名花之一,全國各地
  • 閱讀全文

   人間處處有真情

   六年級作文553字
   作者:陳俊宇
  • rén
  • jiān
  • chù
  • chù
  • yǒu
  • zhēn
  • qíng
  • 人間處處有真情
  •  
  •             
  •  
  •       
  •  
  • 200810
  •  
  •  
  • zài
  • men
  • de
  • cháng
  • shēng
  • huó
  • zhōng
  •  
  • zhī
  • yào
  • néng
  • gòu
  • rèn
  • zhēn
  •  在我們的日常生活中,只要能夠認真
  • 閱讀全文

   看菊花

   六年級作文507字
   作者:劉諾萱
  •  
  • jīn
  • tiān
  •  
  • dài
  • kàn
  • ?g
  •  
  • mài
  • ?g
  • de
  • ā
  • 今天,爸爸帶我去看菊花。賣花的阿姨
  • yǎng
  • le
  • duō
  • ?g
  •  
  • zhōng
  • ?g
  • kāi
  • zuì
  • zuì
  • piāo
  • liàng
  •  
  • 養了許多花,其中菊花開得最大最漂亮,
  • hóng
  • de
  •  
  • bái
  • de
  •  
  • huáng
  • de
  •  
  • de
  •  
  •  
  •  
  • yán
  • liù
  • 紅的、白的、黃的、紫的……,五顏六色
  • 閱讀全文

   真情是無界的

   六年級作文1514字
   作者:lovejoy0…
  •  
  •  
  • zhēn
  • qíng
  • shì
  • jiè
  • de
  •  
  •  
  •  真情是無界的 
  •  
  •  
  • xiǎo
  • shí
  • hòu
  •  
  • jīng
  •    
  • tán
  • jiā
  • yáo
  • hái
  •  
  • chài
  •  小時候,爸爸媽媽經/痰嘉遙骸扒?蠆
  • huī
  •  
  • tuān
  • ba
  •  
  • shùn
  • yǎn
  • āi
  •  
  • huī
  •  
  • yuè
  • ba
  •  
  • dài
  • qiān
  • tǒng
  •  
  • 灰?湍吧?舜罨埃?灰?閱吧?迨搴桶⒁
  • 閱讀全文

   真情

   六年級作文744字
   作者:王澤蓬
  •  
  •  
  • zhēn
  • qíng
  •  真情
  •  
  •  
  • jīn
  • tiān
  • shì
  • shū
  • de
  •  
  • xiǎo
  • ?g
  • zǎo
  • jiù
  •  今天是個特殊的日子。小花一大早就
  • lái
  •  
  • cōng
  • cōng
  • shù
  • wán
  •  
  • chī
  • le
  • kǒu
  • zǎo
  • diǎn
  •  
  • bèi
  • 起來,匆匆洗漱完畢,吃了幾口早點,背
  • 閱讀全文

   雨中見真情

   六年級作文832字
   作者:吳航
  •  
  •  
  • zuò
  • zhě
  •  
  • háng
  • ?
  • hǎi
  • yáng
  • èr
  • xiǎo
  •  
  •  
  •  
  •  作者:吳航(海陽二小) 
  •  
  •  
  • hán
  • fēng
  • xiào
  •  
  • lěng
  • jiāo
  • jiā
  • de
  • wǎn
  •  
  •  一個寒風呼嘯、冷雨交加的夜晚。雨
  •                   
  • xià
  • zhe
  •  
  • fēng
  •                
  • qiáng
  • jìn
  • hǒu
  • zhe
  •  
  • mǎn
  • tiān
  • de
  • yún
  • ------凄厲地下著,風-----強勁地吼著。滿天的烏云
  • 閱讀全文

   真情永在

   六年級作文591字
   作者:陳姝帆
  •  
  •  
  • zhēn
  • qíng
  • zhè
  •  
  • fǎng
  • zài
  • fèn
  • rén
  • de
  • nǎo
  •  真情這個詞,仿佛在部分人的腦子里
  • jiàn
  • jiàn
  • dàn
  • wàng
  •  
  • qīng
  •  
  • shèn
  • zhì
  • yǒu
  • de
  • rén
  • hái
  • zuò
  • chū
  • 漸漸淡忘,模糊不清,甚至有的人還做出
  • xiè
  • de
  • yàng
  •  
  • zuǐ
  • hái
  • nāng
  • zhe
  •  
  •  
  • zhè
  • shì
  • 不屑一顧的樣子,嘴里還嘟囔著:“這世
  • 閱讀全文

   身邊處處有真情

   六年級作文738字
   作者:李東旭
  • men
  • háng
  • dòng
  • lái
  • ba
  •  
  • yòng
  • háng
  • dòng
  • chuán
  • zhēn
  • qíng
  •  
  •  
  •  
  • 我們行動起來吧,用行動傳遞真情。 
  •  
  • yàn
  • tóng
  • xué
  •  
  • zài
  • gāng
  • gāng
  • zhuǎn
  • dào
  • men
  • xué
  • xiào
  • shí
  •  
  • 李晏旭同學,在剛剛轉到我們學校時,
  • xué
  • hǎo
  •  
  • pǐn
  • xìng
  • hǎo
  •  
  • ài
  • shuō
  • huà
  •    
  •  
  •  
  • 學習不好,品性也不好,愛說大話/ソサ兀
  • 閱讀全文
  蚂蚁彩票 www.0270y.com | www.12656.cc | yhhebei.vip | www.375931.com | www.07163n.com | 66136xpj.com | 70118w.com | WWW.803875.COM | www.52062f.com | 4379s.com | www.805835.com | www.50024f.com | 44488e.com | 866666c.com | WWW.33417.COM | www.9737oo.com | 18438888.com | www.949410.com | www.ky1001.com | 30006hd.com | 0015yy.com | WWW.255686.COM | www.88325u.com | 0615009.com | www.324377.com | www.am7979.com | www.u32939.com | 5856k.com | WWW.651566.COM | www.5484h.com | ylg2002.com | yataibet5.com | WWW.555876.COM | www.34788c.com | 35252m.com | 6245w.com | WWW.619665.COM | www.78949s.com | 9566474.com | 6446vip.com | www.855312.com | www.99jte.com | www.88470.com | 76886x.com | www.367562.com | WWW.495090.COM | www.377666f.com | 3807yy.com | P35o.com | WWW.760517.COM | www.3005y.com | www.55545l.com | 9yuhe.com | www.202434.com | WWW.460042.COM | www.1764l.com | 4997e.com | 6423o.com | www.768996.com | WWW.40440.COM | www.6880ww.com | yh88133.vip | 3544t.com | WWW.389144.COM | www.2373w.com | www.hg8kk.com | 1233015.com | hg1688l.com | www.506739.com | WWW.179297.COM | www.bet365yazhou.com | 7811mm.com | bb0168.com | 5588336.com | WWW.702067.COM | WWW.708705.COM | www.55676e.com | q5002.com | ddd67890.com | 0652h.com | www.209875.com | WWW.158749.COM | www.8499g.com | www.yh234a.com | 55797u.com | 4107i.com | www.234778.com | www.99jtc.com | www.9187p.com | 5804l.com | 58222ii.com | 5002fff.com | www.810625.com | WWW.820890.COM | www.33588j.com | www.469701.com | t2306.com | 341qqq.com | 3679ii.com | www.207882.com | WWW.786718.COM | WWW.567880.COM | www.06088.com | www.4996ly.com | 0747kk.com | 0208pp.com | 3552a.com | www.68568o.com | WWW.665018.COM | WWW.647599.COM | www.2373f.com | www.55717v.com | www.7415v.com | 66005156.com | 62222z.com | vv879404.com | 8036zz.com | 68228e.com | www.653192.com | WWW.173825.COM | WWW.321676.COM | www.5854d.cc | www.525011.com | www.80188g.com | 39520.net | 78332.com | 83378o.com | 7335y.com | xpj816.com | www.698777.com | www.712012.com | WWW.457811.COM | WWW.311001.COM | WWW.508535.COM | www.88065c.com | www.97828k.vip | www.4694a.com | www.68277333.com | 99111.com | 2018185188.com | 86226m.com | 33599ff.com | 61789p.com | 5350k.com | q72227.com | 1187.cc | www.348377.com | www.832795.com | WWW.139240.COM | WWW.645779.COM | WWW.910078.COM | WWW.145979.COM | WWW.177840.COM | www.cai004.vip | www.09xyc.com | www.60007n.com | www.065825.com | www.088365.com | www.0600w.cc | www.xyh6002.com | www.738055.com | www.4996lj.com | www.sb5501.com | www.caipiao33.com | 73999e.com | 3245k.com | 9149j.com | 2443d.com | yh8899.bet | 11442007.com | 3009e.com | 11989u.com | zhcp08.com | 44488u.com | 668cp66.com | js11888.com | 50000922.com | 6363p.com | 5437t.com | 3656gg.com | 4546vip9.com | www.a81a.cc | www.764499.com | www.88166v.com | www.xpj718.com | www.9895d.com | www.81508z.com | www.1764v.com | www.55238c.com | www.68682w.com | www.64422.cc | www.hf1680.com | WWW.221647.COM | WWW.637530.COM | WWW.25202.COM | WWW.57335.COM | WWW.193987.COM | www.630155.com | www.231002.com | www.41738.com | 12743.com | 9068jj.com | 6146u.com | 4025o.com | hh7742.com | 66876l.com | 4630077.com | www.6880nn.com | www.0612g.com | www.8d878.com | www.8667b.com | WWW.44955.COM | WWW.50104.COM | WWW.478942.COM | www.598300.com | www.x2x6.com | 3559qqq.com | 78666r.com | sha0003.com | www.500500.com | www.308956.com | www.2200ra8.com | www.8839c.com | WWW.56528.COM | WWW.111841.COM | www.88djcp.com | www.49166.com | 9539k.com | 1259r.com | 38850088.com | www.hc779.com | www.1754n.com | www.83033x.com | WWW.388752.COM | WWW.544009.COM | WWW.347818.COM | 558.hk | 55zz8332.com | hhh4165.com | 3424t.com | www.780780e.com | www.7782r.com | WWW.683083.COM | WWW.433204.COM | www.29277u.com | ss4675.com | 35222w.com | www.307015.me | www.869934.com | www.39500z.com | WWW.361164.COM | www.888258.com | 66300vip37.com | 0201bb.com | 253501.com | www.w063801.com | www.16878j.com | WWW.6560.COM | www.332709.com | 33ydgj.com | 8977ee.com | www.9737hh.com | www.78949x.com | WWW.148577.COM | www.501347.com | feicai0453.com | 4018nn.com | www.8850w4.com | www.50054r.com | WWW.927990.COM | www.296979.com | dlzzx.com | xue9999.com | www.1754x.com | www.22tdc.com | WWW.807949.COM | www.43131x.com | 4379v.com | 668866.com | www.68993253.com | WWW.449988.COM | www.395411.com | 33888016.com | 4812444.com | www.9646x.com | WWW.7138.COM | www.022193.com | 7508p.com | www.jy878.com | www.999258.com | WWW.580047.COM | www.99638e.com | 60266tc.com | www.2y936.com | www.288963.com | WWW.487522.COM | www.49956o.com | quannengsoft.cn | www.3157b.com | www.5666hc.com | WWW.623617.COM | g3405.com | 3156rrr.com | www.575477.com | WWW.715291.COM | www.669888.com | 77260022.com | www.46630.vip | WWW.687666.COM | www.557595.com | pj8114.com | www.www | www.c6823.com | www.629293.com | 55663885.com | www.huayi660.com | WWW.761066.COM | 33210a.com | t4212.com | www.7920.com | WWW.645939.COM | 54443v.com | 8036f.com | www.6653g.com | WWW.111063.COM | ude184.com | www.796813.com | www.qmkl0.com | www.383571.com | shen6600.com | www.835993.com | WWW.357654.COM | 2140055.com | 64111u.com | www.5095h.com | www.602891.com | 0683e.com | www.86339r.com | WWW.696187.COM | 3435p.com | www.5049z.com | WWW.774429.COM | www.183587.com | 3788aa.com | www.4331u.com | WWW.358183.COM | 550099com | www.0072737.com | WWW.787367.COM | yphbuy.com | 80892ss.com | WWW.189458.COM | www.342699.com | 26444y.com | www.3479d.com | www.330197.com | 2096x.com | www.50024g.com | www.424988.com | 7599cc.com | www.yd7017.com | www.638807.com | 6664553.com | www.xb8833.com | www.877876.com | 40420011.com | www.15365b.com | www.609812.com | 2078.com | www.055e.cc | www.768999.com | 83377f.com | WWW.741979.COM | 97618i.com | j15hh.com | WWW.123567.COM | 390390.com | www.6687g.com | WWW.475651.COM | c89od261.com | www.96386s.com | www.316530.com | 28288ll.com | WWW.515973.COM | 4694r.com | www.50999a.com | WWW.34994.COM | 1407j.com | www.86339k.com | www.957806.com | 66287g.com | www.8499n.com | 688302.com | www.799666u.com | WWW.712608.COM | 2019f.cc | www.89777y.com | www.394211.com | 2267i.com | WWW.574155.COM | 26668l.com | www.166490.com | www.572539.com | 56988b.com | WWW.857495.COM | 53262aa.com | www.ylylc05.com | www.271902.com | 3024p.com | WWW.799780.COM | 209dh.com | www.8816y.com | 2147004.com | www.8645005.com | WWW.248009.COM | r5429.com | WWW.176825.COM | 8449oo.com | www.502206.com | 14855.cc | www.bet63x.com | WWW.552805.COM | 048967.com | WWW.888786.COM | 33432o.com | www.624204.com | 393333.com | www.00772c.com | WWW.777832.COM | 22998332.com | WWW.908302.COM | 57157m.com | WWW.400243.COM | 38238y.com | www.66376n.com | 4400634.com | www.86339h.com | www.80767v.com | www.16181v.com | www.907556.com | 588www.cc | WWW.647168.COM | 888jxf.com | WWW.909119.COM | so444.cc | WWW.808354.COM | qq444000.com | WWW.400869.COM | 3405yy.com | www.022m.cc | xh044.cc | www.3933f.cc | 55009193.com | www.ya707.com | bet99331.com | www.1035d.com | 55984m.com | www.7782o.com | 66c51.com | www.5091u.com | 3678.com | www.ya313.com | 878hg.com | www.qucp4.com | qjdc555.com | WWW.701556.COM | 0245j.com | WWW.715281.COM | www.okw8.com | tc88.com | WWW.269889.COM | www.hqcp4.com | bet99939.com | www.3155hd.com | www.341077.com | 77c51.com | WWW.188236.COM | 3467n.am | www.97828v.vip | www.685044.com | v997.com | WWW.658336.COM | 55984b.com | www.866067.com | www.133902.com | www.56655t.com | WWW.65618.COM | 9479.com | www.99cmc.com | 5295o.com | www.56011n.com | www.370833.com | www.l7793.com | WWW.908966.COM | 7340111.com | WWW.686537.COM | dzyy076.com | www.321.ceo | 6339.com | www.869934.com | www.178271.com | www.8839c.com | WWW.566109.COM | 7141rr.com | WWW.303766.COM | 8159kk.cc | WWW.745563.COM | 60953333.com | www.9356d.com | 7552.com | www.52072y.com | 81511a.com | www.9989576.com | www.990776.com | www.63606.com | www.188975.com | www.bwinyz41.com | www.394077.com | www.19019c.com | www.762918.com | www.dfh300.com | WWW.62272.COM | 79889o.com | www.445888a.com | 3659.com | www.876433.com | www.agcpw.com | WWW.879163.COM | www.998855e.com | www.885345.com | www.guocai667.com | www.960885.com | www.20199zz.com | www.768806.com | www.899523.com | www.407870.com | www.00778p.com | www.055520.cc | www.33959.com | 9539a.com | www.bd2019a.com | dzc333.com | www.16878m.com | 6423a.com | WWW.495009.COM | 28288s.com | WWW.107699.COM | 37255.com | WWW.116060.COM | 1389aa.com | www.671466.com | www.16181o.com | www.062766.com | www.4102j.com | 83378v.com | www.26878j.com | 8855670.com | WWW.526808.COM | 22117r.com | WWW.701066.COM | www.o9478.com | www.355294.com | www.ba303.com | z47479.com | www.66730.cc | 39199u.com | WWW.194535.COM | 8866vn77.com | www.346511.com | WWW.576656.COM | 55aa8332.com | 334335.com | WWW.924082.COM | www.56655y.com | 7720p.com | WWW.60486.COM | www.33678ii.com | xinu222.com | www.959581.com | www.6666y.cc | 3522j.cc | WWW.303213.COM | www.5209666.com | 11116556.com | www.2875o.com | 4590x.com | WWW.431818.COM | www.00772o.com | 11452233.com | www.am7979.com | 11pp8332.com | www.767397.com | www.rrqp000.com | 1775rr.com | WWW.387768.COM | vip201538.com | www.666118a.com | www.50732g.com | 51133z.com | WWW.180471.COM | www.60886a.com | g86811.com | WWW.810570.COM | www.99393.com | JS1388a.com | WWW.590064.COM | 8036c.com | www.77803v.com | www.21202b.com | 6363xx.com | www.669548.com | www.16065v.com | 3566mm.com | WWW.879411.COM | www.11599068.com | 30007l.com | WWW.362887.COM | www.e3410.com | 1489h.com | WWW.81855.COM | www.http://459155.com/ | www.973709.com | www.5zz66.com | 341qqq.com | WWW.686777.COM | www.37377i.com | 3416t.com | www.621416.com | www.99677h.com | yabo1188.com | www.203552.com | www.3416q.com | 08820022com | 3589668.com | WWW.262218.COM | 1213yyy.com | 33005003.com | WWW.659678.COM | www.678js444.com | 30006z.com | WWW.412310.COM | www.460433.com | bwin8d.com | www.73166i.com | WWW.22135.COM | www.468546.com | 30007j.com | WWW.22107.COM | www.4809k.com | xhtd12345.com | www.444067.com | www.371k.cc | 5004gg.com | 115505.com | WWW.465212.COM | www.81608t.com | 33318u.com | 9888kj.com | WWW.644123.COM | www.6687y.com | rrr5701.com | www.376361.com | www.c6770.com | www.27363.com | cabet266.com | www.769211.com | www.6tdc.com | www.1168c.com | 3616g.com | www.919709.com | www.3479j.com | 1594004.com | tz757.com | www.770640.com | www.lqc4.com | www.99113r.com | 7741716.com | www.403189.com | WWW.899403.COM | www.704909.com | 40033f.com | 422w.com | WWW.551323.COM | www.660066.vip | ff555l.com | q3144.com | WWW.640074.COM | www.66ffj.com | www.7415ss.com | 3559jjjj.com | 013238.com | WWW.890991.COM | www.La166518.com | 51200nn.com | 1331o.com | www.374877.com | WWW.180932.COM | www.zzyl62.com | qycp05.com | r8381.com | www.338063.com | WWW.687055.COM | www.3691o.com | 2864g.com | 82997.co | www.339531.com | WWW.78081.COM | www.1108788.com | 1479t.com | blhvip66.com | www.6aabb.cc | WWW.113048.COM | www.qmkl2.com | www.3032ee.com | 87578y.bet | 2757v.com | www.049049.com | WWW.514655.COM | www.50088c.com | www.78888js.com | 3662.com | kf121.net | www.383571.com | WWW.68190.COM | www.22743.com | www.91779j.com | bb888822.com | 3225q.com | 5099tt.com | WWW.823883.COM | WWW.640702.COM | www.520860.com | www.8860tt.com | 25288v.com | 35442444.com | www.39957a.com | WWW.602888.COM | WWW.479229.COM | www.68070.com | www.c5c99.com | 88851y.com | 77229193.com | www.11146.com | www.901025.com | WWW.385044.COM | www.9478g.com | www.99552oo.com | 243d2.com | 53358h.com | cp088s.com | 3374.com | www.599734.com | WWW.665834.COM | WWW.824099.COM | www.7714l.com | www.781617.com | 97618h.com | xxx01234.com | 3157777.com | ojk238.com | www.791589.com | www.c760c.com | WWW.655439.COM | WWW.686059.COM | www.2632k.com | www.bet365gf.co | www.0169b.com | 3049g.com | bodog57.com | 8030p.com | 88051.com | wz117.com | www.475711.com | WWW.772935.COM | WWW.155251.COM | WWW.516163.COM | www.60007n.com | www.42456611.com | www.1429h1.com | www.s9478.com | 30006b.com | xym97.com | 88993g.com | 87578004.xyz | 3559qq.com | ttdl4008123.com | www.254455.com | www.hcw266.com | WWW.109749.COM | WWW.899403.COM | WWW.557030.COM | WWW.253296.COM | www.2934k.com | www.0270m.com | www.3775w.com | www.99552mm.com | www.6880uu.com | www.klcp88.com | www.cp55569.com | 55818i.com | 666df8.com | 8381002.com | 3967v.com | 86226q.com | ll3336.com | 3640zz.com | 65561155.com | 2267w.com | 3355vn77.com | 7599uu.com | q6q66.com | 56787ww.com | 69443344.com | 35442111.com | wns888.com | 6403l.com | 30179900.com | lc99k.com | 7343355.com | 2222k9.com | 9679r.com | 3656ss.com | 55331vv.com | 4812.com | 4136c.com | 3568o.com | 3534k.com | vip7033.com | 8977xx.com | 9030z.com | 3136ee.com | xpj55658.com | www.56655x.com | www.163a1.com | www.6776bb.com | www.531789.com | www.5517ccc.com | www.v1028.com | www.087j.com | www.68993252.com | www.18690a.com | www.50732c.com | www.622by.com | WWW.208909.COM | WWW.297650.COM | WWW.818827.COM | WWW.70366.COM | WWW.898559.COM | www.976516.com | www.477373.com | www.80075e.com | www.tiqianwang.com | n00351.com | 345678.com | ee5443.com | 7003r.com | tzvip2018.com | omp156.com | www.bet91480.com | www.63606n.com | www.55238e.com | www.5484h.com | WWW.913159.COM | WWW.664234.COM | WWW.906097.COM | WWW.473726.COM | www.303053.com | lhc48.com | 52688a.com | 22299vv.com | a18880.com | 3049g.com | www.04567f.com | www.97jsc.com | www.39459.cc | WWW.690063.COM | WWW.13425.COM | www.864876.com | www.61233e.com | laoshi2.com | 26119a.com | 5309d.com | www.tt1525.com | www.06387799.com | www.vip3303.net | www.ay7799.com | WWW.50104.COM | www.901593.com | www.50052i.com | 6245w.com | 3566mm.com | 2643v.com | www.b35xx.com | www.333682.com | WWW.355124.COM | WWW.415899.COM | www.723095.com | 88kj.cc | 2019.cc | v62365.com | www.50999z.com | www.j98478.com | www.gei30.com | WWW.80538.COM | www.792587.com | 56987qq.com | 99151j.com | 2978.com | www.4521c.com | www.50051n.com | WWW.472007.COM | www.927260.com | ditu.so.com | 3685g.com | xsj027.cc | www.627464.com | www.5854l.cc | WWW.376646.COM | www.375805.com | 1591002.com | 35442999.com | www.pj88t.com | www.bet73m.com | WWW.730025.COM | www.904829.com | dz22555.com | 3405rrr.com | www.85857r.com | www.4988g.cc | WWW.307328.COM | www.703906.com | 5858jsc.com | l01234.com | www.hg8.com | www.8499a.com | WWW.749667.COM | www.744788.com | yh888k.com | 54443h.com | www.4331d.com | WWW.707147.COM | www.435050.com | 3304w.com | nn2205.com | www.99094b.com | WWW.345037.COM | www.588980.com | bwin68888.net | zhcp08.com | www.5856862.com | WWW.914962.COM | www.502892.com | 4688jt.com | 748.net | www.91233d.com | WWW.362119.COM | www.08kj.cc | s4212.com | www.6880aa.com | www.ban02.com | WWW.175821.COM | 77b.com | 2554com.com | www.66136.com | WWW.567124.COM | www.622206.com | c53.net | www.ldz333.com | WWW.318196.COM | www.560721.com | 66671g.com | www.661559.com | www.513.vip | www.876488.com | 706804.net | www.865820.com | www.575hc.com | www.917233.com | 444000zz.com | www.jxcp3333.com | www.7793z.com | www.915056.com | 91019u.net | www.120529.com | www.fcyl4.com | www.599476.com | 3049c.com | www.185147.com | WWW.77447.COM | 494999.com | 97297e.com | www.1434l.com | WWW.877808.COM | 3178d.com | 996622qq.com | www.52303d.com | www.965666.com | 32355.com | www.57800e.com | WWW.113425.COM | www.518555.com | 9485666.com | www.954321y.com | WWW.914800.COM | 0434344.com | www.3157k.com | WWW.115777.COM | m.60345.hk | 168cp.com | www.16878h.com | www.599684.com | 1443f.com | www.zzyl67.com | WWW.898364.COM | 12742n.com | www.bet63t.com | WWW.30479.COM | 6363dd.com | www.zte333.com | www.cp0123.cc | www.54400i.com | 8522wwww.com | www.50054k.com | www.512411.com | vip332.net | www.13434b.com | WWW.741125.COM | 495.gg | www.614377.com | WWW.208755.COM | 33382xx.com | www.hg88.vip | WWW.709045.COM | 73567tg9.com | www.535220.com | WWW.292377.COM | cao618.com | www.5856887.com | www.953500.com | 4340n.com | www.07088.com | www.517844.com | xpj11558.com | www.08588s.com | www.178673.com | 8905p.com | WWW.87411.COM | 9964n.com | www.5049e.com | WWW.701563.COM | 113365.com | www.685029.com | WWW.65284.COM | 1122589.com | www.3978k.com | www.330871.com | 8722cccc.com | www.c166.vip | 12274411.com | www.hg8ff.com | WWW.422111.COM | 5504q.com | www.0270u.com | www.063766.com | 59964vv.com | WWW.570739.COM | 1592c.com | www.js21666.com | www.677879.com | 55331.com | WWW.133213.COM | 3049u.com | www.7036h.com | www.775701.com | www.bwinyz15.com | www.998294.com | 3379vv.com | WWW.393306.COM | 4340y.com | WWW.201491.COM |