<xmp id="kmuss"><menu id="kmuss"></menu>
 • <menu id="kmuss"></menu>
  <tt id="kmuss"><sup id="kmuss"></sup></tt>
  <menu id="kmuss"></menu>
 • <xmp id="kmuss"><nav id="kmuss"></nav>
  <input id="kmuss"></input>
  <nav id="kmuss"><code id="kmuss"></code></nav>
  <menu id="kmuss"></menu>
  <input id="kmuss"></input>
 • <xmp id="kmuss"><nav id="kmuss"></nav>

  二十年后的同學聚會

  六年級作文409字
  作者:陳雨暖
 •  
 •  
 • zhuǎn
 • yǎn
 • jiān
 •  
 • kāi
 • jiā
 • xiāng
 • yǒu
 • èr
 • shí
 • nián
 • le
 •  轉眼間,我離開家鄉已有二十幾年了
 •    
 • kèn
 • hán
 • qiáng
 • tǎng
 •  
 • zhǒng
 •  
 • shí
 • páng
 • lán
 • nán
 • liáng
 •  
 • měng
 • /裉焓墻淌?冢?一匙龐淇斕男那椋?己猛
 •  
 •  
 • qiě
 • huáng
 • jiáo
 • xiān
 •  
 • nào
 •  
 •  
 •  
 •  
 • qiàn
 • nán
 •  
 • ??且黃鸕嚼鮮Φ淖∷??賜?頤塹男⊙
 •  
 • mèi
 • wēi
 •  
 •  
 • dào
 • xiān
 •  
 •  
 •  
 • О嘀魅巍??道鮮Α! 
 •  
 •  
 •  
 • lǎo
 • shī
 • zhù
 • de
 • chéng
 • shì
 • biàn
 • huà
 • zhēn
 • ā
 •  
 • jīng
 • biàn
 •  老師住的城市變化真大啊!已經變
 • chéng
 • le
 • zuò
 • fán
 • huá
 • de
 • chéng
 • shì
 •  
 • méi
 • yǒu
 • le
 • rǎn
 •  
 • 成了一座繁華的城市,也沒有了污染。汽
 • chē
 • fēi
 • quán
 • yóu
 • tài
 • yáng
 • néng
 • dòng
 •  
 • gōng
 • chǎng
 • de
 • fèi
 • shuǐ
 • 車和飛機全部由太陽能驅動,工廠的廢水
 • jīng
 • guò
 • chù
 • hòu
 • fǎn
 • shǐ
 • yòng
 •  
 •  
 •  
 • 經過處理后可以反復使用。 
 •  
 •  
 •  
 • lái
 • dào
 • lǎo
 • shī
 • zhù
 • de
 • xīng
 • shà
 • de
 • tíng
 • chē
 • chǎng
 •  我來到老師住的星際大廈的停車場
 •  
 • tài
 • yáng
 • néng
 • chē
 • tíng
 • zài
 • shàng
 • miàn
 •  
 • lái
 • dào
 • le
 •          
 • céng
 •             
 • fáng
 • jiān
 • ,把太陽能汽車停在上面。來到了1051055房間
 •  
 • àn
 • xià
 • mén
 • líng
 •  
 • kāi
 • mén
 •  
 • chī
 • jīng
 •  
 •       
 • duō
 • ,按一下門鈴,打開門,我大吃一驚,70
 • suì
 • de
 • lài
 • lǎo
 • shī
 • kàn
 • lái
 • jìng
 • rán
 • zhè
 • me
 • nián
 • qīng
 •  
 • lài
 • lǎo
 • shī
 • 歲的賴老師看起來竟然這么年輕。賴老師
 • xiào
 • zhe
 • shuō
 •  
 •  
 • shì
 • de
 • xué
 • shēng
 • zhì
 • zuò
 • le
 •  
 • zhǎng
 • chūn
 • bǎo
 •  
 • 笑著說:“是我的學生制做了“長春寶”
 • gěi
 •  
 • yǒu
 • zhè
 • xué
 • shēng
 • zhēn
 • shì
 • de
 • fèn
 • ā
 •  
 • shuō
 • 給我,有這個學生真是我的福分啊”我說
 •  
 •  
 •  
 • guǒ
 • shì
 • nín
 • de
 • jiāo
 •  
 • men
 • gēn
 • běn
 • :“不,如果不是您的教育,我們根本不
 • néng
 • chéng
 • cái
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 能成材。” 
 •  
 •  
 •  
 • zài
 • lái
 • kàn
 • kàn
 • tóng
 • xué
 • men
 •  
 • jiā
 • jié
 • chéng
 • le
 •  
 •  再來看看同學們,何嘉杰成了“故
 • shì
 • wáng
 •  
 •  
 • lín
 • yào
 • chéng
 • le
 • xué
 • jiā
 •  
 • liú
 • xīn
 • chéng
 • 事大王”,林澤耀成了科學家,劉沐鑫成
 • le
 • liáo
 • huà
 • de
 • shì
 •  
 • wáng
 • jun1
 • zuò
 • le
 • xué
 • jiāo
 • shī
 •  
 • 了醫療化的博士,王君娜做了大學教師,
 • ér
 • zài
 • jiā
 • gōng
 • dāng
 • zǒng
 • jīng
 •  
 •  
 •  
 • 而我在一家大公司當總經理。 
 •  
 •  
 •  
 • zhè
 • qiē
 • de
 • qiē
 • dōu
 • shì
 • lài
 • lǎo
 • shī
 • de
 • gōng
 • láo
 • ya
 •  這一切的一切都是賴老師的功勞呀
 •  
 • guǒ
 • shì
 • xīn
 • jiāo
 • men
 •  
 • men
 • !如果不是她不辭辛苦地教育我們,我們
 • jiù
 • néng
 • chéng
 • cái
 • le
 •  
 • zài
 •  
 • xiǎng
 • duì
 • shuō
 •  
 •  
 • xiè
 • 就不能成材了。在此,我想對她說:“謝
 • xiè
 • nín
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 謝您!” 
 •  
 •  
 •  
   
  無注音版:
   
    轉眼間,我離開家鄉已有二十幾年了/裉焓墻淌?冢?一匙龐淇斕男那椋?己猛??且黃鸕嚼鮮Φ淖∷??賜?頤塹男⊙О嘀魅巍??道鮮Α!
   
    老師住的城市變化真大啊!已經變成了一座繁華的城市,也沒有了污染。汽車和飛機全部由太陽能驅動,工廠的廢水經過處理后可以反復使用。
   
   
   我來到老師住的星際大廈的停車場,把太陽能汽車停在上面。來到了105層1055房間,按一下門鈴,打開門,我大吃一驚,70多歲的賴老師看起來竟然這么年輕。賴老師笑著說:“是我的學生制做了“長春寶”給我,有這個學生真是我的福分啊”我說:“不,如果不是您的教育,我們根本不能成材。”
   
   
   再來看看同學們,何嘉杰成了“故事大王”,林澤耀成了科學家,劉沐鑫成了醫療化的博士,王君娜做了大學教師,而我在一家大公司當總經理。
   
   
   這一切的一切都是賴老師的功勞呀!如果不是她不辭辛苦地教育我們,我們就不能成材了。在此,我想對她說:“謝謝您!”
   
    

   我的同桌

   六年級作文759字
   作者:未知
  •  
  • de
  • tóng
  • zhuō
  • 我的同桌
  •  
  •  
  •  
  • liáo
  • níng
  • shěng
  • xīn
  • shì
  •  
  • mín
  • jiē
  • xiǎo
  • xué
  • liù
  • nián
  • sān
  •  遼寧省阜新市 民族街小學六年三
  • bān
  •  
  • míng
  • 班 李鳴一
  • 閱讀全文

   我的同齡人

   六年級作文676字
   作者:未知
  •  
  • de
  • tóng
  • líng
  • rén
  • 我的同齡人
  •  
  •  
  •  
  • běi
  • jīng
  • shì
  • shí
  • jǐng
  • shān
  •  
  • shī
  • fàn
  • shǔ
  • xiǎo
  • xué
  • liù
  •  北京市石景山區 師范附屬小學六
  • ?
  •    
  •  
  • bān
  •  
  • dèng
  • tián
  • 2)班 鄧宇田
  • 閱讀全文

   我的同齡人

   六年級作文676字
   作者:未知
  •  
  • de
  • tóng
  • líng
  • rén
  • 我的同齡人
  •  
  •  
  •  
  • běi
  • jīng
  • shì
  • shí
  • jǐng
  • shān
  •  
  • shī
  • fàn
  • shǔ
  • xiǎo
  • xué
  • liù
  •  北京市石景山區 師范附屬小學六
  • ?
  •    
  •  
  • bān
  •  
  • dèng
  • tián
  • 2)班 鄧宇田
  • 閱讀全文

   我的同班同學

   六年級作文573字
   作者:未知
  •  
  • de
  • tóng
  • bān
  • tóng
  • xué
  • 我的同班同學
  •  
  •  
  • zhè
  • jiāng
  • shěng
  •  
  • shào
  • xìng
  • xiàn
  • píng
  • shuǐ
  • zhèn
  • wáng
  • huà
  • fèn
  • xiào
  • liù
  • nián
  •  浙江省 紹興縣平水鎮王化分校六年
  •  
  • zhù
  • 級 祝莉莉
  • 閱讀全文

   我的同桌

   六年級作文719字
   作者:未知
  •  
  • de
  • tóng
  • zhuō
  • 我的同桌
  •  
  •  
  • běi
  • shěng
  • xián
  • níng
  •  
  • shí
  • yàn
  • xiǎo
  • xué
  • liù
  • ?
  • èr
  •  
  •  
  • wáng
  •  湖北省咸寧 實驗小學六(二) 王
  • shī
  • tíng
  • 詩婷
  • 閱讀全文

   我的同桌

   六年級作文564字
   作者:韓胤宥
  •  
  • de
  • tóng
  • zhuō
  • 我的同桌
  •  
  •  
  •  
  • liàn
  • kuáng
  •  
  •  “自戀狂”
  •  
  •  
  • de
  • tóng
  • zhuō
  • shì
  • míng
  • shí
  • de
  •  
  • liàn
  • kuáng
  •  我的同桌是一個名副其實的“自戀狂
  • 閱讀全文

   二十年后的世界

   六年級作文809字
   作者:楊勝捷
  •  
  •  
  • huí
  • chōng
  • mǎn
  • měi
  • hǎo
  • zhǎn
  • wàng
  • chōng
  • mǎn
  • yáng
  • guāng
  • èr
  • shí
  • nián
  • hòu
  •  回憶充滿美好展望充滿陽光二十年后
  • de
  • shì
  • jiè
  • huì
  • shì
  • shí
  • me
  • yàng
  • de
  • ne
  •  
  • 的世界會是什么樣的呢 
  •  
  •  
  • èr
  • shí
  • nián
  • hòu
  • de
  • shì
  • jiè
  • de
  • yōu
  • diǎn
  • shì
  • zhù
  •  二十年后的世界的第一大優點是居住
  • 閱讀全文

   我的同學

   六年級作文693字
   作者:聶浩
  • de
  • tóng
  • xué
  • 我的同學
  •  
  • dào
  • zhēn
  • xiàn
  • xiǎo
  • xué
  • liù
  • nián
  • ?
  •    
  •  
  • bān
  •  
  • niè
  • hào
  • 道真縣玉溪小學六年級(5)班 聶浩
  •  
  •  
  •  
  • 閱讀全文

   我的同桌

   六年級作文690字
   作者:天國的公…
  •  
  • yǒu
  • fēi
  • cháng
  • ài
  • de
  • tóng
  • zhuō
  •  
  • jiào
  • máo
  • 我有一個非常可愛的同桌,她叫毛璐璐
  •  
  • máo
  • máo
  • chóng
  •  
  •          
  • xíng
  • zhī
  • lèi
  • de
  • wài
  • hào
  • jiù
  • yóu
  • ér
  • lái
  • le
  •  
  • 。毛毛蟲、ABB型之類的外號就由此而來了。
  •  
  •  
  • liú
  • zhe
  • tóu
  • hēi
  • xiù
  • de
  • zhǎng
  •  
  • zhí
  • dào
  • yāo
  •  她留著一頭烏黑秀麗的長發,直到腰
  • 閱讀全文

   20年后的同學聚會

   六年級作文772字
   作者:范祺琳
  •  
  • shí
  • guāng
  • shuǐ
  •  
  • bēn
  • liú
  • ér
  • guò
  •  
  • zhuǎn
  • yǎn
  • jiān
  •       
  • nián
  • guò
  • le
  • 時光如水,奔流而過。轉眼間20年過去了
  •  
  • jīng
  • zhǎng
  • chéng
  • rén
  • le
  •    
  • kèn
  •  
  •  
  •  
  • wèi
  • yǒu
  •  
  • ,我已經長大成人了/裉歟?矣ρ?渭有⊙
  •  
  •  
  •  
  • chú
  • màn
  •  
  • hūn
  • dǎng
  •  
  • ā
  •  
  •  
  • fǒu
  • pín
  • chuò
  •  
  • ??Ь芻幔?氐閽讜4錒??缶頻輟!
  • 閱讀全文

   難忘的同學

   六年級作文581字
   作者:袁滿
  •  
  • nán
  • wàng
  • de
  • tóng
  • xué
  • 難忘的同學
  •  
  • chāng
  • shì
  • jiā
  • gǎng
  • xiǎo
  • xué
  •          
  • bān
  • yuán
  • mǎn
  •  
  • zhǐ
  • dǎo
  • jiāo
  • shī
  • zōu
  • 宜昌市伍家崗小學601班袁滿 指導教師鄒
  • hóng
  • xiá
  • 紅霞
  • 閱讀全文

   二十年后的家鄉

   六年級作文868字
   作者:追風富翁
  • èr
  • shí
  • nián
  • hòu
  • de
  • jiā
  • xiāng
  • 二十年后的家鄉
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • yán
  • jiū
  • suǒ
  • zhōng
  • de
  • guāng
  • ?
  • xiǎng
  • le
  •  
  • “嘀嘀……”研究所中的光報機響了,
  • hái
  • shí
  • fèn
  • yǒu
  • jiē
  • zòu
  •  
  • tīng
  • jiù
  • zhī
  • dào
  • kěn
  • ?
  • shì
  • shàng
  • 還十分有節奏,我一聽就知道肯定是上級
  • 閱讀全文

   我的同學

   六年級作文896字
   作者:周璨
  • de
  • tóng
  • xué
  • 我的同學
  •  
  •  
  • de
  • tóng
  • xué
  • ruò
  • jìng
  •  
  • shì
  • bān
  • de
  •  
  • shū
  •  我的同學許若靜,是班級里的“圖書
  • guǎn
  • yuán
  •  
  •  
  • cóng
  • lǎo
  • shī
  • jiāo
  • gěi
  • zhè
  • xiàng
  • rèn
  • zhī
  • hòu
  • 管理員”。自從老師交給她這項任務之后
  • 閱讀全文

   二十年后回故鄉

   六年級作文841字
   作者:甜+0
  •  
  •       
  • nián
  • hòu
  • de
  • jīn
  • tiān
  •  
  • chéng
  • zuò
  • shí
  • jiān
  • fēi
  • chuán
  •  
  • chuān
  • yuè
  • shì
  • 20年后的今天,我乘坐時間飛船,穿越世
  •  
  • lái
  • dào
  • le
  •             
  • nián
  • de
  • xiāng
  •  
  • 紀,來到了2028年的故鄉。
  •  
  •  
  •  
  • zǒu
  • chū
  • shí
  • jiān
  • fēi
  • chuán
  • de
  • mén
  •  
  • kàn
  • jiàn
  • liàng
  •  我走出時間飛船的大門,看見一輛
  • 閱讀全文

   20年后的同學聚會

   六年級作文270字
   作者:邱星杰
  •  
  • róu
  • róu
  • méng
  • lóng
  • de
  • shuì
  • yǎn
  •  
  • rén
  • tāng
  • jiào
  • 我揉揉朦朧的睡眼,機器人湯姆把我叫
  • xǐng
  • le
  •  
  • shuō
  •  
  •  
  • zhǔ
  • rén
  •  
  • jiù
  • yào
  • chí
  • dào
  • le
  •  
  • huì
  • 醒了,說:“主人,你就要遲到了!聚會
  • kuài
  • lái
  • le
  • měng
  • xiǎng
  • jīn
  • tiān
  • shì
  •       
  • nián
  • hòu
  • de
  • tóng
  • xué
  • 快來不及了我猛想起今天是20年后的同學聚
  • 閱讀全文

   二十年后回故鄉

   六年級作文664字
   作者:盧浙鑌
  • èr
  • shí
  • nián
  • hòu
  • huí
  • xiāng
  • 二十年后回故鄉
  •  
  • shèng
  • zhōu
  • shì
  • shān
  • xiǎo
  • xué
  • zhè
  • bīn
  • 嵊州市鹿山小學盧浙鑌
  •  
  •  
  • èr
  • shí
  • nián
  • hòu
  •  
  • shì
  • wèi
  • chéng
  • gōng
  • de
  • shī
  •  
  •  二十年后,我已是一位成功的律師。
  • 閱讀全文

   二十年后的同學聚會

   六年級作文409字
   作者:陳雨暖
  •  
  •  
  • zhuǎn
  • yǎn
  • jiān
  •  
  • kāi
  • jiā
  • xiāng
  • yǒu
  • èr
  • shí
  • nián
  • le
  •  轉眼間,我離開家鄉已有二十幾年了
  •    
  • kèn
  • hán
  • qiáng
  • tǎng
  •  
  • zhǒng
  •  
  • shí
  • páng
  • lán
  • nán
  • liáng
  •  
  • měng
  • /裉焓墻淌?冢?一匙龐淇斕男那椋?己猛
  •  
  •  
  • qiě
  • huáng
  • jiáo
  • xiān
  •  
  • nào
  •  
  •  
  •  
  •  
  • qiàn
  • nán
  •  
  • ??且黃鸕嚼鮮Φ淖∷??賜?頤塹男⊙
  • 閱讀全文

   我的同學

   六年級作文230字
   作者:小銳
  •  
  •  
  • xiǎo
  • bīn
  • shì
  • de
  • tóng
  • xué
  •  
  • shì
  • lín
  •    
  •       
  • suì
  •  
  •  李曉斌是我的同學,也是鄰居/15歲,
  •    
  • xué
  • dào
  • mǒu
  • fàn
  • diàn
  • gōng
  •  
  • de
  • zāo
  • shǐ
  • dào
  • shēn
  • Y學到某飯店打工。他的遭遇使我得到深
  • shēn
  • tóng
  • qíng
  •  
  • 深同情 
  • 閱讀全文

   共同成長的同學

   六年級作文508字
   作者:傷心’之…
  •  
  •  
  • gòng
  • tóng
  • chéng
  • zhǎng
  • de
  • tóng
  • xué
  •  
  •  共同成長的同學 
  •  
  •  
  • xiàng
  • chù
  • le
  • liù
  • nián
  • de
  • tóng
  • xué
  • men
  •  
  • qīn
  • ài
  • de
  •  與我相處了六年的同學們:我親愛的
  • mèi
  • mèi
  • ā
  •  
  • de
  • sǎo
  • péng
  • yǒu
  • guó
  • bǎo
  •  
  • de
  • 媚媚和啊姨婆,我的掃地朋友國寶,我的
  • 閱讀全文

   二十年后回故鄉

   六年級作文1221字
   作者:雪花飄絮
  • jīng
  • xué
  • yǒu
  • chéng
  •  
  • bié
  • jiā
  • xiāng
  • jīng
  • shí
  • nián
  • le
  • 我已經學業有成,離別家鄉已經十余年了
  •  
  • měi
  • dào
  • zhōng
  • qiū
  • jiā
  • jiē
  •  
  • xiāng
  • zhī
  • qíng
  • jiù
  • huì
  • yóu
  • rán
  • ér
  • shēng
  • 。每到中秋佳節,思鄉之情就會油然而生
  •  
  • lìng
  • wàn
  • qiān
  •  
  • zài
  • hǎo
  • xīn
  • de
  • biān
  • xià
  •  
  • ,令我思緒萬千。在好奇心的鞭打下,我
  • 閱讀全文

   二十年后回故鄉

   六年級作文693字
   作者:桑江南
  •  
  •  
  • pán
  • shān
  • xiǎo
  • xué
  •  
  • liù
  • nián
  •  
  •    
  •  
  •  
  •  棋盤山第一小學 六年級 /?稀 
  •  
  •  
  •             
  • nián
  • shēng
  • zhōng
  • zuì
  • shì
  • nán
  • wàng
  • de
  • nián
  •  
  • shì
  •  2008年里我一生中最是難忘的一年,也是
  • zǒu
  • jìn
  • rén
  • shēng
  • de
  • nián
  •  
  • yīn
  • wéi
  • kāi
  • le
  • 我走進人生底谷的一年,因為我離開了我
  • 閱讀全文

   二十年后回故鄉

   六年級作文785字
   作者:楊蕾
  •  
  •  
  • pán
  • shān
  • xiǎo
  • xué
  •  
  • liù
  • nián
  •  
  • yáng
  • lěi
  •  
  •  
  •  棋盤山第一小學 六年級 楊蕾 
  •  
  •  
  •  
  • zhǔ
  • rén
  • zhǔ
  • rén
  •  
  • chuáng
  • le
  •  
  •  
  • de
  • rén
  •  “主人主人!起床了!”我的機器人
  • ěr
  • jiào
  • chuáng
  •  
  • zhēng
  • kāi
  • méng
  • lóng
  • de
  • shuì
  • yǎn
  •  
  • kàn
  • 拉爾叫我起床。我睜開朦朧的睡眼,一看
  • 閱讀全文

   我的同學

   六年級作文1201字
   作者:王一諾
  • men
  • hái
  • zài
  • nián
  • de
  • táng
  • zhōng
  • dèng
  • yǎn
  • jīng
  • tīng
  • lǎo
  • shī
  • 我們還在一年級的課堂中瞪大眼睛聽老師
  • jiǎng
  •  
  • ér
  • zhè
  • liù
  • nián
  • de
  • shí
  • jiān
  • huǎng
  • jiù
  • guò
  • le
  •  
  • zhuǎn
  • 講課。而這六年的時間一晃就過去了,轉
  • yǎn
  • jiān
  •  
  • men
  • lái
  • dào
  • le
  • kǎo
  • shì
  • zǒng
  • de
  • jiē
  • duàn
  • 眼間,我們來到了畢業考試總復習的階段
  • 閱讀全文

   二十年后的祖國

   六年級作文483字
   作者:溫建斌
  • men
  • de
  • guó
  • yuè
  • cóng
  • yuán
  • lái
  • de
  • zhǎn
  • zhōng
  • guó
  • jiā
  • chéng
  • wéi
  • 我們的祖國一躍從原來的發展中國家成為
  • le
  • chāo
  • guò
  • měi
  • guó
  • de
  • guó
  • jiā
  •  
  • zhè
  • hái
  • yào
  • guī
  • gōng
  • 了超過美國的發達國家。這還要歸功于我
  • men
  • guó
  • jiā
  • me
  • duō
  • de
  • dòng
  • liáng
  • zhī
  • cái
  •  
  •  
  •  
  • 們國家那么多的棟梁之材。 
  • 閱讀全文

   我的同桌

   六年級作文526字
   作者:楊健琿
  • de
  • tóng
  • nián
  • shēng
  • huó
  • zhōng
  •  
  • jié
  • shí
  • le
  • shǎo
  • de
  • xiǎo
  • huǒ
  • bàn
  • 我的童年生活中,我結識了不少的小伙伴
  •  
  • gěi
  • liú
  • xià
  • yìn
  • xiàng
  • zuì
  • shēn
  • de
  • huǒ
  • bàn
  • shì
  • de
  • tóng
  • zhuō
  • ,給我留下印象最深的伙伴是我的同桌顧
  • lóng
  •  
  • 玉龍。
  • 閱讀全文

   二十年后的我

   六年級作文625字
   作者:王圣杰
  •  
  •  
  • zuò
  • tiān
  • shà
  • sǒng
  • zài
  • shì
  • zhōng
  • xīn
  •  
  • zhí
  • chā
  • yún
  •  一座摩天大廈聳立在市中心,直插云
  • xiāo
  •  
  • shà
  • de
  • dǐng
  • duān
  • jiù
  • shì
  • de
  • shí
  • yàn
  • shì
  •  
  • èr
  • shí
  • nián
  • 霄。大廈的頂端就是我的實驗室。二十年
  • 閱讀全文

   一天二十八小時

   六年級作文485字
   作者:謝佳
  •  
  •  
  • hóng
  • yàn
  • wài
  • xué
  • xiào
  • liù
  • nián
  •  
  • xiè
  • jiā
  •  
  •  
  •  鴻雁外語學校六年級 謝佳 
  •  
  •  
  • shì
  • cán
  • ér
  • tóng
  •  
  • yòu
  • ěr
  • xiān
  • tiān
  • shī
  • cōng
  •  
  •  他是一個殘疾兒童,右耳先天失聰,
  • zuǒ
  • yǎn
  • hái
  • shì
  • ruò
  • shì
  •  
  • gèng
  • de
  • shì
  • shì
  • qué
  •  
  • 左眼還是弱視,更可怕的是他是個瘸子,
  • 閱讀全文

   二十年后的中國

   六年級作文321字
   作者:吳韶澤
  •  
  •  
  • zhōng
  • guó
  • men
  • wěi
  • de
  • qīn
  •  
  • zài
  • shì
  • jiè
  •  中國我們偉大的母親,它屹立在世界
  • de
  • dōng
  • fāng
  •  
  • men
  • zài
  • zhè
  • wéi
  • wěi
  • de
  • qīn
  • de
  • huái
  • bào
  • 的東方,我們在這為偉大的母親的懷抱里
  • kuài
  • de
  • shēng
  • huó
  • zhe
  •  
  • 快樂的生活著。
  • 閱讀全文

   夕日的同坐桌

   六年級作文:夕日的同坐桌
   作文字數:617
   作者:王書明
  •  
  •  
  •  
  • péng
  • yǒu
  • shēng
  • zǒu
  •  
  • xiē
  • zài
  • yǒu
  •  “朋友一生一起走,那些日子不再有
  •  
  • huà
  •  
  • bèi
  •  
  • shēng
  • qíng
  •  
  • bēi
  • jiǔ
  •  
  •  
  • ,一句話,一輩子,一生情,一杯酒……
  •  
  • duō
  • me
  • měi
  • miào
  • de
  • xuán
  •  
  • duō
  • me
  • dòng
  • rén
  • de
  •  
  • měi
  • tīng
  • ”多么美妙的旋律,多么動人的歌!每聽
  • 閱讀全文

   我的同桌

   六年級作文:我的同桌
   作文字數:445
   作者:楊一龍
  •  
  •  
  • dào
  • de
  • tóng
  • zhuō
  •  
  • jiù
  • xiǎng
  • dào
  • yàn
  •  一提到我的同桌,我就想到一句諺語
  •  
  • cán
  • dòu
  • kāi
  • huā
  •  
  •  
  • hēi
  • xīn
  •  
  • guǒ
  • tán
  • dào
  • chǎo
  •  
  • shì
  • “蠶豆開花——黑心”如果談到吵,那是
  • tiān
  • tiān
  • yǒu
  •  
  • guǒ
  • tán
  • dào
  •  
  •  
  • sān
  •  
  •  
  • 天天有,如果談到打,一、三、五。
  • 閱讀全文
  蚂蚁彩票 WWW.89883.COM | WWW.563664.COM | 2334vip4.com | WWW.529195.COM | www.2y933.com | www.672166.com | www.4996xt.com | www.84378.com | www.5856863.com | 4880s.com | www.2875d.com | 4005dh.com | WWW.110022.COM | 9539y.com | www.498166.com | www.8905i.com | xpjdc.tw | WWW.57108.COM | 159666z.com | WWW.219448.COM | www.673888g.com | b762.xyz | www.ck6587.com | u7742.com | WWW.745432.COM | www.89677z.com | 73999x.com | www.hczx2.com | 2fll8.com | WWW.627776.COM | www.4546900.com | 11669980.com | WWW.178195.COM | 2266buyu.com | www.550304.com | www.qiji111.com | 896606.com | WWW.802969.COM | 5004ooo.com | www.146656.com | www.80065m.com | 55323u.com | WWW.894165.COM | www.1116yl.com | 075tt.com | WWW.409183.COM | www.hg8pp.com | yin3131.com | WWW.796884.COM | rr4675.com | 175030.com | WWW.106890.COM | 78110033.com | 2222k15.com | WWW.589850.COM | www.255817.com | 009900u.com | WWW.140199.COM | www.28000c.com | 2649x.com | WWW.398380.COM | www.751cp1.com | wns88b.com | WWW.329395.COM | www.67df.com | 1489w.com | WWW.495298.COM | www.77786yh.com | 01234n.com | WWW.911489.COM | www.680508.com | 40033jjj.com | www.517105.com | WWW.607557.COM | xpj8118.com | 234907.com | WWW.86038.COM | www.38775qq.com | 22668448.com | www.369499.com | www.en06.com | 1775bb.com | 5443u.com | WWW.558462.COM | www.4972h.com | 77605k.com | WWW.790370.COM | www.h6640.com | 7806.com | sapu66.com | WWW.400146.COM | www.1754p.com | jing6333.com | www.342077.com | www.yi816.com | www.808888v.com | 80850ee.com | WWW.451543.COM | www.444xm.cc | www.347600.com | 5004mm.com | www.616888.com | www.3416t.com | www.x948x.com | 18438h.com | www.912183.com | www.tctx6.com | www.2y929.com | 4647f.com | www.rcw8833.com | www.qucw1.com | www.twcp03.com | 06386969.com | www.00028.com | WWW.538845.COM | www.56011c.com | 0015gg.com | xpj677s.com | WWW.529433.COM | www.614586.com | WWW.709285.COM | WWW.521441.COM | www.c528.vip | www.cha64.com | www.77210c.com | www.587815.com | www.7920b.com | www.i3410.com | www.sbd024.net | www.97cp678.com | 28483000.com | 51200aa.com | iii8827.com | 8449qq.com | mgm20.vip | 3568aa.com | am775.cc | 3522aa.cc | 550111a.com | alpk8.com | spj08.com | quyoudaren.com | so1111.cc | 13222o.com | 77775309.com | sjg002.com | 7555l.com | 69446600.com | 7599dd.com | 5856aaa.com | 3662l.com | 610659.com | 34k35.com | 07.tt | 7686v.com | 00048x.com | 9339999t.com | 99993885.com | www.jjjj004.com | www.85857v.com | www.35733.com | www.15595.com | www.http://489633.com/ | www.33678bb.com | www.69567z.com | www.7434.com | www.ky1008.com | www.36166l.com | www.en06.com | WWW.771809.COM | WWW.33072.COM | WWW.759778.COM | WWW.334888.COM | WWW.710589.COM | www.755016.com | www.263289.com | 234cfw.com | 7YL7999.com | 86688001.com | 2383cc.com | 3559u.com | 2455u.com | www.97cp123.com | www.8883hj.com | www.69567m.com | www.wd05.cc | www.5441k.com | WWW.295706.COM | WWW.673133.COM | WWW.651566.COM | www.911283.com | www.dwj0066.com | 69444.com | 3156ppp.com | 99567f.com | 3559uu.com | 2506e.com | www.04567l.com | www.126a56.com | www.26878y.com | WWW.677845.COM | WWW.389664.COM | www.899465.com | www.61233o.com | js14r.com | sjg007.com | 2844m.com | www.848777n.com | www.7249f.com | www.hqcp6.com | WWW.425005.COM | www.915231.com | www.904044.com | 606469.com | www67890.com | www.79500m.com | www.52062q.com | www.00840r.com | WWW.802969.COM | WWW.457209.COM | 146333.com | 61326622.com | 655661133.com | www.58665j.com | www.1466w.com | WWW.551005.COM | WWW.104799.COM | www.220892.com | xsj.com | l4212.com | www.8888yh.com | www.0327.com | WWW.888586.COM | www.656121.com | 333.gg | 4255aa.com | www.193195.com | www.37377d.com | WWW.469369.COM | WWW.326980.COM | 80368j.com | 0683g.com | 00014066.com | www.379801.com | WWW.665984.COM | www.857981.com | 6647x.com | 4022gg.com | www.90665.com | www.aobo190.com | WWW.93278.COM | www.581905.com | yd12302.cc | 88851j.com | www.yh67.net | WWW.861361.COM | WWW.173191.COM | 658089.com | 9506e.com | www.00778n.com | www.ya717.com | WWW.226680.COM | xmhouse.com | q2490.com | www.8c999.com | WWW.571336.COM | www.355242.com | 3726l.com | 32355oo.com | www.ky1002.com | WWW.784888.COM | 703456.com | 4022q.com | www.j3410.com | WWW.176852.COM | www.566217.com | 1216.com | www.557789.com | www.5095n.com | WWW.118590.COM | 2677lll.com | 500000890.com | www.644103.com | WWW.545443.COM | pcdd.net | 3434lll.com | www.ya2019l.com | WWW.15544.COM | 5804z.com | xl224.com | www.0601s.com | WWW.486898.COM | 1077hhh.com | zg163.net | www.64059.com | www.992358.com | 20833c.com | www.5146z4.com | WWW.234265.COM | www.391110.com | hg10g.com | www.69567d.com | WWW.356629.COM | 99589o.net | jx2400.com | www.910021.com | WWW.722489.COM | a5595.net | www.0044xpj.net | WWW.55320.COM | 380678.com | 2127p.com | www.j77929.com | WWW.113048.COM | sj889.net | www.4996jc.com | WWW.333357.COM | 196979.com | 897kk.cc | WWW.929071.COM | 9978789.com | x87.com | www.hy2811.com | 181622.com | 3258.com | WWW.17018.COM | 45553.com | 8883.cc | www.lczg6.com | www.52303v.com | 20160913.pw | www.01063.com | www.338995.com | 11bb8331.com | www.6832w.com | www.89894e.com | 7792a.com | 44303.com | www.4331a.com | www.839565.com | 888991133.com | www.26163o.com | www.544097.com | wns173.com | www.11260.cc | 3888kj.com | 6868ii.cc | WWW.204324.COM | 80368h.com | www.8313q.com | WWW.920091.COM | zhcp42.com | www.2021a.com | WWW.282411.COM | 4647055.com | www.20365vip.com | www.675686.com | 867720.com | www.ya248.com | am2017111.com | www.qm8668.com | WWW.95438.COM | peiyinla.com | www.99080088.com | www.178213.com | 0033h.cc | WWW.7138.COM | 00778u.com | www.7239u.com | www.221678.com | 58802i.com | WWW.111096.COM | 50022211.com | www.77802y.com | www.505444.com | www.k3k3k3.com | WWW.188057.COM | 2137.com | www.2109k.com | 11452233.com | www.xpj3.net | www.595813.com | hg00200.com | WWW.30716.COM | tz1333.com | www.89894y.com | 585890.com | www.bet91489.com | www.858776.com | 168c7.com | WWW.830044.COM | bg222333.com | www.5095v.com | 38821100.com | www.00xpj58.com | www.259989.com | www.601066.com | WWW.632315.COM | 22ff8332.com | WWW.848957.COM | js89h.vip | www.yfa3.com | sha9909.com | www.js000a.com | 520666.com | www.3337795.com | www.354918.com | www.90305c.com | WWW.10212.COM | 2544b7.com | WWW.826883.COM | www.491122.com | www.www | www.101363.com | www.4136w.com | www.599581.com | www.20199ss.com | WWW.541669.COM | 87665i.com | WWW.149969.COM | 76886b.com | WWW.745422.COM | 55797n.com | WWW.806299.COM | 3614m.com | WWW.441050.COM | xpj66112.com | WWW.318345.COM | 51133ooo.com | WWW.136741.COM | rbbet88.com | WWW.250455.COM | zzcp668.com | WWW.117072.COM | b08199.com | WWW.260205.COM | m8381.com | WWW.130691.COM | 258702.com | WWW.727055.COM | 50028822.com | www.803244.com | www.4963xx.com | www.444956.com | www.7225f.com | 78679.com | www.js21666.com | 7141pp.com | www.83033z.com | 60540022.com | WWW.189633.COM | 809h39.com | WWW.687695.COM | yf2777.com | WWW.838547.COM | 61652r.com | www.599416.com | www.7225g.com | www.48447.com | www.89777h.com | y2516.com | www.38wcp.com | ww0332.com | WWW.908512.COM | 8030q.com | www.934277.com | www.bwin990.co | 916855.com | www.ya2019x.com | 66331381.com | WWW.642933.COM | 00ff8331.com | WWW.849838.COM | www.5446mm.com | www.4398800.com | www.588vip.top | 4195yy.com | WWW.614428.COM | 9149j.com | www.630958.com | www.vnsr378.com | 73999i.com | www.ct8855.com | 40033jjj.com | WWW.110936.COM | www.77658zz.com | 1919xpj.com | www.669by.com | 4152q.com | WWW.471611.COM | www.bwin990.co | 9964h.com | www.hm6988.com | 33382a.com | www.910977.com | www.wns123a.com | aa4675.com | WWW.775702.COM | 76543m.com | www.309825.com | www.ribo88.com | 2709n.com | WWW.862050.COM | www.tt55826.com | 2190n.com | WWW.647006.COM | 990.am | www.308908.com | www.bet73g.com | 9659f.com | WWW.676651.COM | www.467155.com | 77151.com | WWW.875119.COM | www.cp0016.com | 701679.com | WWW.203633.COM | 7945cc.com | www.50064o.com | www.11081.cc | 44332007.com | www.101363.com | www.9818m.cc | e58955.com | www.165595.com | www.9356m.com | 84494444.com | www.190883.com | www.07163g.com | 55810.com | www.301667.com | www.33598f.com | bet28f.com | www.105180.com | www.76wcp.com | 83086k.com | 086738.com | WWW.904940.COM | www.7793k.com | 3178p.com | WWW.7138.COM | www.4058nn.com | 611666.com | WWW.829994.COM | www.7681005.com | k67890.com | www.579020.com | www.33997g.com | 53777z.com | www.59228.com | WWW.587782.COM | www.55545d.com | 1213611.com | WWW.386830.COM | www.0343x.com | aobo74.com | www.61233o.com | WWW.879344.COM | www.1168b.com | 9694y.com | WWW.787593.COM | www.947004.com | 008.so | man587.com | WWW.848957.COM | www.x2894.com | rrr5701.com | www.394077.com | www.lycp886.com | www.1700.com | x48m.com | www.673730.com | www.19czj.com | www.a81c.cc | 1775nn.com | www.931786.com | www.4189c.com | 88535u.com | 0698d.com | WWW.801879.COM | www.5484b.com | www.c44gg.com | 192929.com | www.783386.com | www.44clf.com | www.80969y.com | 228888f.com | www.369062.com | WWW.807499.COM | www.9822ac.com | 4488g.com | www.82468.com | WWW.380933.COM | www.js02349.com | 888p1.cc | 11018x.com | www.607992.com | WWW.294019.COM | www.06386633.com | 35nn.vip | 28758j.com | WWW.362959.COM | www.2109j.com | www.4136f.com | 3559pp.com | 99988807.com | WWW.773868.COM | www.8499a.com | www.98698w.com | 3559kkkk.com | 28837711.com | WWW.197956.COM | www.19czj.com | www.3116e.com | j1505.com | 99111mm.com | WWW.197862.COM | WWW.12708.COM | www.506930.com | hh2649.com | 1665kk.com | www.279556.com | WWW.318597.COM | www.81678r.com | www.yh8878a.com | z3410.com | p88890.com | www.621312.com | WWW.829197.COM | www.bj399.com | www.509029.com | mm3336.com | 19990.com | www.611036.com | WWW.89438.COM | www.4323b.com | www.3157n.com | 3365.com | 1331h.com | 899299.com | WWW.329455.COM | WWW.610160.COM | www.81608y.com | www.5049z.com | 36406655.com | 889345.com | www.178775.com | WWW.42844.COM | www.hf0666.com | www.7920e.com | www.799666u.com | 82365d.com | 9002p.com | www.095335.com | WWW.50535.COM | WWW.684654.COM | www.16065a.com | www.00618b.com | 6118t.com | 2418o.com | yphbuy.com | www.372477.com | WWW.355299.COM | WWW.913309.COM | www.3978t.com | www.huangma23.com | 55818o.com | 4005.com | bet99331.com | 00774qq.com | www.339215.com | WWW.580280.COM | WWW.91891.COM | www.3479m.com | www.065795.com | www.04567p.com | feicai0352.com | 2214t.com | 85698c.com | hg77704.com | 345178.com | www.652699.com | WWW.452225.COM | WWW.230866.COM | www.9478z.com | www.x22789.com | www.xpj448888.com | 60876.com | 2096h.com | z15666.com | 66331381.com | 8988c.com | yao626.com | www.202419.com | WWW.777875.COM | WWW.237503.COM | WWW.385755.COM | www.az0908.com | www.50064r.com | www.bjl917.com | www.519345.com | www.6696877.com | 38989a.com | tyc73.com | 3559bbbb.com | 7742ee.com | c388r.com | k2146.com | 43456.com | 33dd8332.com | www.399555.com | www.77210a.com | www.444081.com | www.870300.com | WWW.839228.COM | WWW.264789.COM | WWW.121957.COM | WWW.598108.COM | WWW.794099.COM | WWW.641232.COM | www.2875w.com | www.60007s.com | www.105607.com | www.5856859.com | www.880478.com | www.361148.com | www.32031x.com | www.i3410.com | www.yh234d.com | 56988vv.com | 500000951.com | 2776l.com | 1109758.com | 58222nn.com | 1077kkk.com | bet577n.com | ds00000.com | 2698b.com | 2864f.com | zhcp66.com | 518cp66.com | 2418g.com | 50020099.com | vnswt.net | www.20199vv.com | www.rgcp111.com | www.hy9881.com | www.80969a.com | www.4136r.com | www.3066ee.com | www.06387722.com | www.32031j.com | www.4102h.com | www.1941.cc | www.ykylc02.com | www.6613644.com | www.98528h.com | www.12455t.com | www.66ffj.com | WWW.517844.COM | WWW.246116.COM | WWW.67775.COM | WWW.133050.COM | WWW.630533.COM | WWW.566878.COM | WWW.329269.COM | www.767397.com | www.357876.com | www.26878e.com | 5599ty.com | 51335m.com | 0652h.com | 5099ii.com | 3890f.com | 皇冠总公司.com | 8827qq.com | www.g948g.com | www.5981w.com | www.12136d.com | www.954321g.com | www.56718.com | WWW.2106.COM | WWW.665481.COM | WWW.705906.COM | www.959591.com | www.276608.com | 32424g.com | 15a38.net | 9566560.com | 6146s.com | 5804y.com | www.65066cc.com | www.69567.com | www.dayou266.com | www.csgc6.com | WWW.140199.COM | WWW.313667.COM | www.744418.com | 369678.com | 021717.com | 3143.cc | 28839l.com | www.751cp2.com | www.6386a.com | www.89894s.com | WWW.55308.COM | WWW.682206.COM | WWW.548431.COM | www.89894o.com | l45638.com | 4776611.com | shun8.com | www.98698l.com | www.zzwyl.com | www.2934v.com | WWW.172664.COM | WWW.325275.COM | www.29178e.com | 1389e.com | kkk3405.com | 3049b.com | www.jinsha51.com | www.77801h.com | WWW.24559.COM | WWW.507347.COM | www.60123e.com | zz8159.cc | hg00000.com | 054007.com | www.1119yl.com | www.75gcw.com | WWW.170582.COM | www.599894.com | feicai0890.com | 6haocom | 88y66.vip | www.087k.com | www.c1968.com | WWW.94759.COM | www.203035.com | 3405e.com | 53262pp.com | www.09888cp.com | www.2418v.com | WWW.334156.COM | WWW.77077.COM | P35q.com | 1813h.com | 890346.com | www.826015.com | WWW.152623.COM | WWW.48696.COM | 38238a | 55323u.com | www.yzcp2025.com | www.108011.com | WWW.472887.COM | www.638477.com | 5443rr.com | hubo8.cc | www.513950.com | www.lc03.com | WWW.309071.COM | ly88888829.com | qile260.com | www.rg6.vip | www.77114s.com | WWW.160788.COM | www.51515p.com | 38850066.com | 7375.com | www.26163a.com | WWW.898540.COM | www.025727.com | hg999333l.com | www.2945e.com | www.97655s.com | WWW.30771.COM | www.26878e.com | 0907hb.com | www.77ok.com | www.66710.cc | WWW.893477.COM | 2546n.com | df8bet.com | www.js58111.com | WWW.70466.COM | www.629012.com | 6177012.com | 5010.com | www.23579d.com | WWW.789582.COM | 99151y.com | 55588.com | www.89789v.com | WWW.296448.COM | 550089.com | 3435.com | www.v2894.com | WWW.189788.COM | www.202405.com | 4778822.com | www.57800x.com | WWW.82311.COM | www.536411.com | jixiangfang.com | www.97060c.com | www.flff7.com | www.695037.com | 3522p.vip | www.jj55826.com | www.flff4.com | www.587944.com | 11018z.com | www.666jyh.com | WWW.65093.COM | www.187380.com | 0011buyu.com | www.73990m.com | WWW.68227.COM | www.44887.com | 86811zz.com | www.42456622.com | WWW.900714.COM | 3938hh.com | 3089h.com | www.5854y.cc | www.642977.com | 08820033com | www.377666y.com | WWW.216888.COM | rml0.com | hg00200.com | www.81455.com | www.628987.com | hg0886.tv | www.32031i.com | WWW.605313.COM | 2381uu.com | www.jjjj008.com | www.hy5503.com | www.217630.com | 8159nnn.cc | www.410087.com | WWW.811025.COM | 00774yy.com | www.26123ee.com | WWW.583527.COM | 93936b.com | xpj000555.com | WWW.670055.COM | 882444.com | 8577l.cc | www.657zf.com | www.264499.com | 11005p.com | www.80075b.com | www.628987.com | lc99y.com | www.799076.com | www.737884.com | 93922i.com | www.5555bj.com | www.901572.com | 69440055.com | www.7969.com | www.912481.com | 316960.com | www.0134008.com | www.771745.com | 51133tt.com | www.4323u.com | www.570477.com | ra6662.com | www.95458.com | www.060888.com | 88807w.com | www.878zf.com | www.667288.com | 80878z.com | WWW.190563.COM | p2894.com | www.3333yh.vip | WWW.313458.COM | ub66.net | www.pj55714.com | WWW.487223.COM | p4389.com | www.33598b.com | www.43131j.com | 668cp66.com | WWW.329582.COM | 2127kk.com | www.hgdc300.com | WWW.746239.COM | 01885w.com | www.87668n.com | www.091150.com | 0080d.com | WWW.268599.COM | 1466l.com | www.32031y.com | www.927670.com | 0069.com | www.c229.net | 2844g.com | www.4196a.com | WWW.77264.COM | 4196u.com | www.55cmc.com | 2349001.com | www.hgw6668.com | WWW.365685.COM | g4255.com | www.uucp300.com | 88048.com | www.8889yh.com | WWW.826613.COM | 20073365.com | WWW.885304.COM | hg999333n.com | www.js58111.com | www.550314.com | 0080i.com | WWW.137306.COM | 8030p.com | www.36788d.com | 3616.com | www.64566c.com | www.955334.com | 3178tt.com | WWW.802969.COM | 80878o.com | www.65707c.com | bet009900.com | www.8645004.com | www.841077.com | 59889t.com | WWW.809212.COM | 7681003.com | www.108ak.com | 3379.com | www.68993266.com | www.77803v.com | www.20hga.com | WWW.530790.COM | 4997f.com | WWW.614660.COM | ttt1915.com | WWW.260076.COM | 45460001.com | www.80767l.com | 66648x.com | www.5446d.com | www.195322.com | www.27363a.com | WWW.701551.COM | 5214.com | WWW.727920.COM | 33318o.com | WWW.27929.COM | 924022.com | WWW.730345.COM | ddd4255.com | www.2632e.com | 2061.com | www.73736f.com | 6641aa.com | www.88806.com | jbb83.cc | www.598282b.com | www.822822.com | www.81508y.com | www.54400v.com | www.631609.com | www.288645.com | www.673888x.com | www.335243.com | www.8bet005.com | www.514677.com |