<xmp id="kmuss"><menu id="kmuss"></menu>
 • <menu id="kmuss"></menu>
  <tt id="kmuss"><sup id="kmuss"></sup></tt>
  <menu id="kmuss"></menu>
 • <xmp id="kmuss"><nav id="kmuss"></nav>
  <input id="kmuss"></input>
  <nav id="kmuss"><code id="kmuss"></code></nav>
  <menu id="kmuss"></menu>
  <input id="kmuss"></input>
 • <xmp id="kmuss"><nav id="kmuss"></nav>

  二十年后的同學聚會

  六年級作文409字
  作者:陳雨暖
 •  
 •  
 • zhuǎn
 • yǎn
 • jiān
 •  
 • kāi
 • jiā
 • xiāng
 • yǒu
 • èr
 • shí
 • nián
 • le
 •  轉眼間,我離開家鄉已有二十幾年了
 •    
 • kèn
 • hán
 • qiáng
 • tǎng
 •  
 • zhǒng
 •  
 • shí
 • páng
 • lán
 • nán
 • liáng
 •  
 • měng
 • /裉焓墻淌?冢?一匙龐淇斕男那椋?己猛
 •  
 •  
 • qiě
 • huáng
 • jiáo
 • xiān
 •  
 • nào
 •  
 •  
 •  
 •  
 • qiàn
 • nán
 •  
 • ??且黃鸕嚼鮮Φ淖∷??賜?頤塹男⊙
 •  
 • mèi
 • wēi
 •  
 •  
 • dào
 • xiān
 •  
 •  
 •  
 • О嘀魅巍??道鮮Α! 
 •  
 •  
 •  
 • lǎo
 • shī
 • zhù
 • de
 • chéng
 • shì
 • biàn
 • huà
 • zhēn
 • ā
 •  
 • jīng
 • biàn
 •  老師住的城市變化真大啊!已經變
 • chéng
 • le
 • zuò
 • fán
 • huá
 • de
 • chéng
 • shì
 •  
 • méi
 • yǒu
 • le
 • rǎn
 •  
 • 成了一座繁華的城市,也沒有了污染。汽
 • chē
 • fēi
 • quán
 • yóu
 • tài
 • yáng
 • néng
 • dòng
 •  
 • gōng
 • chǎng
 • de
 • fèi
 • shuǐ
 • 車和飛機全部由太陽能驅動,工廠的廢水
 • jīng
 • guò
 • chù
 • hòu
 • fǎn
 • shǐ
 • yòng
 •  
 •  
 •  
 • 經過處理后可以反復使用。 
 •  
 •  
 •  
 • lái
 • dào
 • lǎo
 • shī
 • zhù
 • de
 • xīng
 • shà
 • de
 • tíng
 • chē
 • chǎng
 •  我來到老師住的星際大廈的停車場
 •  
 • tài
 • yáng
 • néng
 • chē
 • tíng
 • zài
 • shàng
 • miàn
 •  
 • lái
 • dào
 • le
 •          
 • céng
 •             
 • fáng
 • jiān
 • ,把太陽能汽車停在上面。來到了1051055房間
 •  
 • àn
 • xià
 • mén
 • líng
 •  
 • kāi
 • mén
 •  
 • chī
 • jīng
 •  
 •       
 • duō
 • ,按一下門鈴,打開門,我大吃一驚,70
 • suì
 • de
 • lài
 • lǎo
 • shī
 • kàn
 • lái
 • jìng
 • rán
 • zhè
 • me
 • nián
 • qīng
 •  
 • lài
 • lǎo
 • shī
 • 歲的賴老師看起來竟然這么年輕。賴老師
 • xiào
 • zhe
 • shuō
 •  
 •  
 • shì
 • de
 • xué
 • shēng
 • zhì
 • zuò
 • le
 •  
 • zhǎng
 • chūn
 • bǎo
 •  
 • 笑著說:“是我的學生制做了“長春寶”
 • gěi
 •  
 • yǒu
 • zhè
 • xué
 • shēng
 • zhēn
 • shì
 • de
 • fèn
 • ā
 •  
 • shuō
 • 給我,有這個學生真是我的福分啊”我說
 •  
 •  
 •  
 • guǒ
 • shì
 • nín
 • de
 • jiāo
 •  
 • men
 • gēn
 • běn
 • :“不,如果不是您的教育,我們根本不
 • néng
 • chéng
 • cái
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 能成材。” 
 •  
 •  
 •  
 • zài
 • lái
 • kàn
 • kàn
 • tóng
 • xué
 • men
 •  
 • jiā
 • jié
 • chéng
 • le
 •  
 •  再來看看同學們,何嘉杰成了“故
 • shì
 • wáng
 •  
 •  
 • lín
 • yào
 • chéng
 • le
 • xué
 • jiā
 •  
 • liú
 • xīn
 • chéng
 • 事大王”,林澤耀成了科學家,劉沐鑫成
 • le
 • liáo
 • huà
 • de
 • shì
 •  
 • wáng
 • jun1
 • zuò
 • le
 • xué
 • jiāo
 • shī
 •  
 • 了醫療化的博士,王君娜做了大學教師,
 • ér
 • zài
 • jiā
 • gōng
 • dāng
 • zǒng
 • jīng
 •  
 •  
 •  
 • 而我在一家大公司當總經理。 
 •  
 •  
 •  
 • zhè
 • qiē
 • de
 • qiē
 • dōu
 • shì
 • lài
 • lǎo
 • shī
 • de
 • gōng
 • láo
 • ya
 •  這一切的一切都是賴老師的功勞呀
 •  
 • guǒ
 • shì
 • xīn
 • jiāo
 • men
 •  
 • men
 • !如果不是她不辭辛苦地教育我們,我們
 • jiù
 • néng
 • chéng
 • cái
 • le
 •  
 • zài
 •  
 • xiǎng
 • duì
 • shuō
 •  
 •  
 • xiè
 • 就不能成材了。在此,我想對她說:“謝
 • xiè
 • nín
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 謝您!” 
 •  
 •  
 •  
   
  無注音版:
   
    轉眼間,我離開家鄉已有二十幾年了/裉焓墻淌?冢?一匙龐淇斕男那椋?己猛??且黃鸕嚼鮮Φ淖∷??賜?頤塹男⊙О嘀魅巍??道鮮Α!
   
    老師住的城市變化真大啊!已經變成了一座繁華的城市,也沒有了污染。汽車和飛機全部由太陽能驅動,工廠的廢水經過處理后可以反復使用。
   
   
   我來到老師住的星際大廈的停車場,把太陽能汽車停在上面。來到了105層1055房間,按一下門鈴,打開門,我大吃一驚,70多歲的賴老師看起來竟然這么年輕。賴老師笑著說:“是我的學生制做了“長春寶”給我,有這個學生真是我的福分啊”我說:“不,如果不是您的教育,我們根本不能成材。”
   
   
   再來看看同學們,何嘉杰成了“故事大王”,林澤耀成了科學家,劉沐鑫成了醫療化的博士,王君娜做了大學教師,而我在一家大公司當總經理。
   
   
   這一切的一切都是賴老師的功勞呀!如果不是她不辭辛苦地教育我們,我們就不能成材了。在此,我想對她說:“謝謝您!”
   
    

   我的同桌

   六年級作文759字
   作者:未知
  •  
  • de
  • tóng
  • zhuō
  • 我的同桌
  •  
  •  
  •  
  • liáo
  • níng
  • shěng
  • xīn
  • shì
  •  
  • mín
  • jiē
  • xiǎo
  • xué
  • liù
  • nián
  • sān
  •  遼寧省阜新市 民族街小學六年三
  • bān
  •  
  • míng
  • 班 李鳴一
  • 閱讀全文

   我的同齡人

   六年級作文676字
   作者:未知
  •  
  • de
  • tóng
  • líng
  • rén
  • 我的同齡人
  •  
  •  
  •  
  • běi
  • jīng
  • shì
  • shí
  • jǐng
  • shān
  •  
  • shī
  • fàn
  • shǔ
  • xiǎo
  • xué
  • liù
  •  北京市石景山區 師范附屬小學六
  • ?
  •    
  •  
  • bān
  •  
  • dèng
  • tián
  • 2)班 鄧宇田
  • 閱讀全文

   我的同齡人

   六年級作文676字
   作者:未知
  •  
  • de
  • tóng
  • líng
  • rén
  • 我的同齡人
  •  
  •  
  •  
  • běi
  • jīng
  • shì
  • shí
  • jǐng
  • shān
  •  
  • shī
  • fàn
  • shǔ
  • xiǎo
  • xué
  • liù
  •  北京市石景山區 師范附屬小學六
  • ?
  •    
  •  
  • bān
  •  
  • dèng
  • tián
  • 2)班 鄧宇田
  • 閱讀全文

   我的同班同學

   六年級作文573字
   作者:未知
  •  
  • de
  • tóng
  • bān
  • tóng
  • xué
  • 我的同班同學
  •  
  •  
  • zhè
  • jiāng
  • shěng
  •  
  • shào
  • xìng
  • xiàn
  • píng
  • shuǐ
  • zhèn
  • wáng
  • huà
  • fèn
  • xiào
  • liù
  • nián
  •  浙江省 紹興縣平水鎮王化分校六年
  •  
  • zhù
  • 級 祝莉莉
  • 閱讀全文

   我的同桌

   六年級作文719字
   作者:未知
  •  
  • de
  • tóng
  • zhuō
  • 我的同桌
  •  
  •  
  • běi
  • shěng
  • xián
  • níng
  •  
  • shí
  • yàn
  • xiǎo
  • xué
  • liù
  • ?
  • èr
  •  
  •  
  • wáng
  •  湖北省咸寧 實驗小學六(二) 王
  • shī
  • tíng
  • 詩婷
  • 閱讀全文

   我的同桌

   六年級作文564字
   作者:韓胤宥
  •  
  • de
  • tóng
  • zhuō
  • 我的同桌
  •  
  •  
  •  
  • liàn
  • kuáng
  •  
  •  “自戀狂”
  •  
  •  
  • de
  • tóng
  • zhuō
  • shì
  • míng
  • shí
  • de
  •  
  • liàn
  • kuáng
  •  我的同桌是一個名副其實的“自戀狂
  • 閱讀全文

   二十年后的世界

   六年級作文809字
   作者:楊勝捷
  •  
  •  
  • huí
  • chōng
  • mǎn
  • měi
  • hǎo
  • zhǎn
  • wàng
  • chōng
  • mǎn
  • yáng
  • guāng
  • èr
  • shí
  • nián
  • hòu
  •  回憶充滿美好展望充滿陽光二十年后
  • de
  • shì
  • jiè
  • huì
  • shì
  • shí
  • me
  • yàng
  • de
  • ne
  •  
  • 的世界會是什么樣的呢 
  •  
  •  
  • èr
  • shí
  • nián
  • hòu
  • de
  • shì
  • jiè
  • de
  • yōu
  • diǎn
  • shì
  • zhù
  •  二十年后的世界的第一大優點是居住
  • 閱讀全文

   我的同學

   六年級作文693字
   作者:聶浩
  • de
  • tóng
  • xué
  • 我的同學
  •  
  • dào
  • zhēn
  • xiàn
  • xiǎo
  • xué
  • liù
  • nián
  • ?
  •    
  •  
  • bān
  •  
  • niè
  • hào
  • 道真縣玉溪小學六年級(5)班 聶浩
  •  
  •  
  •  
  • 閱讀全文

   我的同桌

   六年級作文690字
   作者:天國的公…
  •  
  • yǒu
  • fēi
  • cháng
  • ài
  • de
  • tóng
  • zhuō
  •  
  • jiào
  • máo
  • 我有一個非常可愛的同桌,她叫毛璐璐
  •  
  • máo
  • máo
  • chóng
  •  
  •          
  • xíng
  • zhī
  • lèi
  • de
  • wài
  • hào
  • jiù
  • yóu
  • ér
  • lái
  • le
  •  
  • 。毛毛蟲、ABB型之類的外號就由此而來了。
  •  
  •  
  • liú
  • zhe
  • tóu
  • hēi
  • xiù
  • de
  • zhǎng
  •  
  • zhí
  • dào
  • yāo
  •  她留著一頭烏黑秀麗的長發,直到腰
  • 閱讀全文

   20年后的同學聚會

   六年級作文772字
   作者:范祺琳
  •  
  • shí
  • guāng
  • shuǐ
  •  
  • bēn
  • liú
  • ér
  • guò
  •  
  • zhuǎn
  • yǎn
  • jiān
  •       
  • nián
  • guò
  • le
  • 時光如水,奔流而過。轉眼間20年過去了
  •  
  • jīng
  • zhǎng
  • chéng
  • rén
  • le
  •    
  • kèn
  •  
  •  
  •  
  • wèi
  • yǒu
  •  
  • ,我已經長大成人了/裉歟?矣ρ?渭有⊙
  •  
  •  
  •  
  • chú
  • màn
  •  
  • hūn
  • dǎng
  •  
  • ā
  •  
  •  
  • fǒu
  • pín
  • chuò
  •  
  • ??Ь芻幔?氐閽讜4錒??缶頻輟!
  • 閱讀全文

   難忘的同學

   六年級作文581字
   作者:袁滿
  •  
  • nán
  • wàng
  • de
  • tóng
  • xué
  • 難忘的同學
  •  
  • chāng
  • shì
  • jiā
  • gǎng
  • xiǎo
  • xué
  •          
  • bān
  • yuán
  • mǎn
  •  
  • zhǐ
  • dǎo
  • jiāo
  • shī
  • zōu
  • 宜昌市伍家崗小學601班袁滿 指導教師鄒
  • hóng
  • xiá
  • 紅霞
  • 閱讀全文

   二十年后的家鄉

   六年級作文868字
   作者:追風富翁
  • èr
  • shí
  • nián
  • hòu
  • de
  • jiā
  • xiāng
  • 二十年后的家鄉
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • yán
  • jiū
  • suǒ
  • zhōng
  • de
  • guāng
  • ?
  • xiǎng
  • le
  •  
  • “嘀嘀……”研究所中的光報機響了,
  • hái
  • shí
  • fèn
  • yǒu
  • jiē
  • zòu
  •  
  • tīng
  • jiù
  • zhī
  • dào
  • kěn
  • ?
  • shì
  • shàng
  • 還十分有節奏,我一聽就知道肯定是上級
  • 閱讀全文

   我的同學

   六年級作文896字
   作者:周璨
  • de
  • tóng
  • xué
  • 我的同學
  •  
  •  
  • de
  • tóng
  • xué
  • ruò
  • jìng
  •  
  • shì
  • bān
  • de
  •  
  • shū
  •  我的同學許若靜,是班級里的“圖書
  • guǎn
  • yuán
  •  
  •  
  • cóng
  • lǎo
  • shī
  • jiāo
  • gěi
  • zhè
  • xiàng
  • rèn
  • zhī
  • hòu
  • 管理員”。自從老師交給她這項任務之后
  • 閱讀全文

   二十年后回故鄉

   六年級作文841字
   作者:甜+0
  •  
  •       
  • nián
  • hòu
  • de
  • jīn
  • tiān
  •  
  • chéng
  • zuò
  • shí
  • jiān
  • fēi
  • chuán
  •  
  • chuān
  • yuè
  • shì
  • 20年后的今天,我乘坐時間飛船,穿越世
  •  
  • lái
  • dào
  • le
  •             
  • nián
  • de
  • xiāng
  •  
  • 紀,來到了2028年的故鄉。
  •  
  •  
  •  
  • zǒu
  • chū
  • shí
  • jiān
  • fēi
  • chuán
  • de
  • mén
  •  
  • kàn
  • jiàn
  • liàng
  •  我走出時間飛船的大門,看見一輛
  • 閱讀全文

   20年后的同學聚會

   六年級作文270字
   作者:邱星杰
  •  
  • róu
  • róu
  • méng
  • lóng
  • de
  • shuì
  • yǎn
  •  
  • rén
  • tāng
  • jiào
  • 我揉揉朦朧的睡眼,機器人湯姆把我叫
  • xǐng
  • le
  •  
  • shuō
  •  
  •  
  • zhǔ
  • rén
  •  
  • jiù
  • yào
  • chí
  • dào
  • le
  •  
  • huì
  • 醒了,說:“主人,你就要遲到了!聚會
  • kuài
  • lái
  • le
  • měng
  • xiǎng
  • jīn
  • tiān
  • shì
  •       
  • nián
  • hòu
  • de
  • tóng
  • xué
  • 快來不及了我猛想起今天是20年后的同學聚
  • 閱讀全文

   二十年后回故鄉

   六年級作文664字
   作者:盧浙鑌
  • èr
  • shí
  • nián
  • hòu
  • huí
  • xiāng
  • 二十年后回故鄉
  •  
  • shèng
  • zhōu
  • shì
  • shān
  • xiǎo
  • xué
  • zhè
  • bīn
  • 嵊州市鹿山小學盧浙鑌
  •  
  •  
  • èr
  • shí
  • nián
  • hòu
  •  
  • shì
  • wèi
  • chéng
  • gōng
  • de
  • shī
  •  
  •  二十年后,我已是一位成功的律師。
  • 閱讀全文

   二十年后的同學聚會

   六年級作文409字
   作者:陳雨暖
  •  
  •  
  • zhuǎn
  • yǎn
  • jiān
  •  
  • kāi
  • jiā
  • xiāng
  • yǒu
  • èr
  • shí
  • nián
  • le
  •  轉眼間,我離開家鄉已有二十幾年了
  •    
  • kèn
  • hán
  • qiáng
  • tǎng
  •  
  • zhǒng
  •  
  • shí
  • páng
  • lán
  • nán
  • liáng
  •  
  • měng
  • /裉焓墻淌?冢?一匙龐淇斕男那椋?己猛
  •  
  •  
  • qiě
  • huáng
  • jiáo
  • xiān
  •  
  • nào
  •  
  •  
  •  
  •  
  • qiàn
  • nán
  •  
  • ??且黃鸕嚼鮮Φ淖∷??賜?頤塹男⊙
  • 閱讀全文

   我的同學

   六年級作文230字
   作者:小銳
  •  
  •  
  • xiǎo
  • bīn
  • shì
  • de
  • tóng
  • xué
  •  
  • shì
  • lín
  •    
  •       
  • suì
  •  
  •  李曉斌是我的同學,也是鄰居/15歲,
  •    
  • xué
  • dào
  • mǒu
  • fàn
  • diàn
  • gōng
  •  
  • de
  • zāo
  • shǐ
  • dào
  • shēn
  • Y學到某飯店打工。他的遭遇使我得到深
  • shēn
  • tóng
  • qíng
  •  
  • 深同情 
  • 閱讀全文

   共同成長的同學

   六年級作文508字
   作者:傷心’之…
  •  
  •  
  • gòng
  • tóng
  • chéng
  • zhǎng
  • de
  • tóng
  • xué
  •  
  •  共同成長的同學 
  •  
  •  
  • xiàng
  • chù
  • le
  • liù
  • nián
  • de
  • tóng
  • xué
  • men
  •  
  • qīn
  • ài
  • de
  •  與我相處了六年的同學們:我親愛的
  • mèi
  • mèi
  • ā
  •  
  • de
  • sǎo
  • péng
  • yǒu
  • guó
  • bǎo
  •  
  • de
  • 媚媚和啊姨婆,我的掃地朋友國寶,我的
  • 閱讀全文

   二十年后回故鄉

   六年級作文1221字
   作者:雪花飄絮
  • jīng
  • xué
  • yǒu
  • chéng
  •  
  • bié
  • jiā
  • xiāng
  • jīng
  • shí
  • nián
  • le
  • 我已經學業有成,離別家鄉已經十余年了
  •  
  • měi
  • dào
  • zhōng
  • qiū
  • jiā
  • jiē
  •  
  • xiāng
  • zhī
  • qíng
  • jiù
  • huì
  • yóu
  • rán
  • ér
  • shēng
  • 。每到中秋佳節,思鄉之情就會油然而生
  •  
  • lìng
  • wàn
  • qiān
  •  
  • zài
  • hǎo
  • xīn
  • de
  • biān
  • xià
  •  
  • ,令我思緒萬千。在好奇心的鞭打下,我
  • 閱讀全文

   二十年后回故鄉

   六年級作文693字
   作者:桑江南
  •  
  •  
  • pán
  • shān
  • xiǎo
  • xué
  •  
  • liù
  • nián
  •  
  •    
  •  
  •  
  •  棋盤山第一小學 六年級 /?稀 
  •  
  •  
  •             
  • nián
  • shēng
  • zhōng
  • zuì
  • shì
  • nán
  • wàng
  • de
  • nián
  •  
  • shì
  •  2008年里我一生中最是難忘的一年,也是
  • zǒu
  • jìn
  • rén
  • shēng
  • de
  • nián
  •  
  • yīn
  • wéi
  • kāi
  • le
  • 我走進人生底谷的一年,因為我離開了我
  • 閱讀全文

   二十年后回故鄉

   六年級作文785字
   作者:楊蕾
  •  
  •  
  • pán
  • shān
  • xiǎo
  • xué
  •  
  • liù
  • nián
  •  
  • yáng
  • lěi
  •  
  •  
  •  棋盤山第一小學 六年級 楊蕾 
  •  
  •  
  •  
  • zhǔ
  • rén
  • zhǔ
  • rén
  •  
  • chuáng
  • le
  •  
  •  
  • de
  • rén
  •  “主人主人!起床了!”我的機器人
  • ěr
  • jiào
  • chuáng
  •  
  • zhēng
  • kāi
  • méng
  • lóng
  • de
  • shuì
  • yǎn
  •  
  • kàn
  • 拉爾叫我起床。我睜開朦朧的睡眼,一看
  • 閱讀全文

   我的同學

   六年級作文1201字
   作者:王一諾
  • men
  • hái
  • zài
  • nián
  • de
  • táng
  • zhōng
  • dèng
  • yǎn
  • jīng
  • tīng
  • lǎo
  • shī
  • 我們還在一年級的課堂中瞪大眼睛聽老師
  • jiǎng
  •  
  • ér
  • zhè
  • liù
  • nián
  • de
  • shí
  • jiān
  • huǎng
  • jiù
  • guò
  • le
  •  
  • zhuǎn
  • 講課。而這六年的時間一晃就過去了,轉
  • yǎn
  • jiān
  •  
  • men
  • lái
  • dào
  • le
  • kǎo
  • shì
  • zǒng
  • de
  • jiē
  • duàn
  • 眼間,我們來到了畢業考試總復習的階段
  • 閱讀全文

   二十年后的祖國

   六年級作文483字
   作者:溫建斌
  • men
  • de
  • guó
  • yuè
  • cóng
  • yuán
  • lái
  • de
  • zhǎn
  • zhōng
  • guó
  • jiā
  • chéng
  • wéi
  • 我們的祖國一躍從原來的發展中國家成為
  • le
  • chāo
  • guò
  • měi
  • guó
  • de
  • guó
  • jiā
  •  
  • zhè
  • hái
  • yào
  • guī
  • gōng
  • 了超過美國的發達國家。這還要歸功于我
  • men
  • guó
  • jiā
  • me
  • duō
  • de
  • dòng
  • liáng
  • zhī
  • cái
  •  
  •  
  •  
  • 們國家那么多的棟梁之材。 
  • 閱讀全文

   我的同桌

   六年級作文526字
   作者:楊健琿
  • de
  • tóng
  • nián
  • shēng
  • huó
  • zhōng
  •  
  • jié
  • shí
  • le
  • shǎo
  • de
  • xiǎo
  • huǒ
  • bàn
  • 我的童年生活中,我結識了不少的小伙伴
  •  
  • gěi
  • liú
  • xià
  • yìn
  • xiàng
  • zuì
  • shēn
  • de
  • huǒ
  • bàn
  • shì
  • de
  • tóng
  • zhuō
  • ,給我留下印象最深的伙伴是我的同桌顧
  • lóng
  •  
  • 玉龍。
  • 閱讀全文

   二十年后的我

   六年級作文625字
   作者:王圣杰
  •  
  •  
  • zuò
  • tiān
  • shà
  • sǒng
  • zài
  • shì
  • zhōng
  • xīn
  •  
  • zhí
  • chā
  • yún
  •  一座摩天大廈聳立在市中心,直插云
  • xiāo
  •  
  • shà
  • de
  • dǐng
  • duān
  • jiù
  • shì
  • de
  • shí
  • yàn
  • shì
  •  
  • èr
  • shí
  • nián
  • 霄。大廈的頂端就是我的實驗室。二十年
  • 閱讀全文

   一天二十八小時

   六年級作文485字
   作者:謝佳
  •  
  •  
  • hóng
  • yàn
  • wài
  • xué
  • xiào
  • liù
  • nián
  •  
  • xiè
  • jiā
  •  
  •  
  •  鴻雁外語學校六年級 謝佳 
  •  
  •  
  • shì
  • cán
  • ér
  • tóng
  •  
  • yòu
  • ěr
  • xiān
  • tiān
  • shī
  • cōng
  •  
  •  他是一個殘疾兒童,右耳先天失聰,
  • zuǒ
  • yǎn
  • hái
  • shì
  • ruò
  • shì
  •  
  • gèng
  • de
  • shì
  • shì
  • qué
  •  
  • 左眼還是弱視,更可怕的是他是個瘸子,
  • 閱讀全文

   二十年后的中國

   六年級作文321字
   作者:吳韶澤
  •  
  •  
  • zhōng
  • guó
  • men
  • wěi
  • de
  • qīn
  •  
  • zài
  • shì
  • jiè
  •  中國我們偉大的母親,它屹立在世界
  • de
  • dōng
  • fāng
  •  
  • men
  • zài
  • zhè
  • wéi
  • wěi
  • de
  • qīn
  • de
  • huái
  • bào
  • 的東方,我們在這為偉大的母親的懷抱里
  • kuài
  • de
  • shēng
  • huó
  • zhe
  •  
  • 快樂的生活著。
  • 閱讀全文

   夕日的同坐桌

   六年級作文:夕日的同坐桌
   作文字數:617
   作者:王書明
  •  
  •  
  •  
  • péng
  • yǒu
  • shēng
  • zǒu
  •  
  • xiē
  • zài
  • yǒu
  •  “朋友一生一起走,那些日子不再有
  •  
  • huà
  •  
  • bèi
  •  
  • shēng
  • qíng
  •  
  • bēi
  • jiǔ
  •  
  •  
  • ,一句話,一輩子,一生情,一杯酒……
  •  
  • duō
  • me
  • měi
  • miào
  • de
  • xuán
  •  
  • duō
  • me
  • dòng
  • rén
  • de
  •  
  • měi
  • tīng
  • ”多么美妙的旋律,多么動人的歌!每聽
  • 閱讀全文

   我的同桌

   六年級作文:我的同桌
   作文字數:445
   作者:楊一龍
  •  
  •  
  • dào
  • de
  • tóng
  • zhuō
  •  
  • jiù
  • xiǎng
  • dào
  • yàn
  •  一提到我的同桌,我就想到一句諺語
  •  
  • cán
  • dòu
  • kāi
  • huā
  •  
  •  
  • hēi
  • xīn
  •  
  • guǒ
  • tán
  • dào
  • chǎo
  •  
  • shì
  • “蠶豆開花——黑心”如果談到吵,那是
  • tiān
  • tiān
  • yǒu
  •  
  • guǒ
  • tán
  • dào
  •  
  •  
  • sān
  •  
  •  
  • 天天有,如果談到打,一、三、五。
  • 閱讀全文
  蚂蚁彩票平台蚂蚁彩票主页蚂蚁彩票网站蚂蚁彩票官网蚂蚁彩票娱乐 www.365003.cc | 11884747.com | fc9559.com | 5446e.com | www.cn365e.com | www.620977.com | 1389jj.com | www.7435g.com | www.zzw555.com | blm800.com | 7945qq.com | www.40288p.com | qq3189.com | www.68610022.com | www.16878q.com | 6261b.com | www.js12258.com | www.fcff6.com | 69111w.com | www.zr6668.com | www.6364p.com | 0729e.com | www.27119.com | www.060899.com | 97618f.com | www.bet73t.com | 5168cc.cc | www.32666r.com | www.78949j.com | 4025b.com | www.yh391.com | www.hm3377.com | 092120.com | www.858571.com | www.524677.com | q888.tv | www.78885.com | 1389o.com | www.hgw0088.com | www.75wcp.com | 666c96.com | www.2945i.com | www.025727.com | www.hy688.com | www.277ak.com | qq365k.com | www.659618.com | 2776b.com | www.xpj171.com | www.949410.com | 83086h.com | www.3398744.com | hgw168v.com | www.33ms33.com | fff2267.com | www.7830m.com | www.0014q.com | v997.com | www.8828229.com | 25288t.com | www.pj81619.com | 1775p.com | www.853721.com | 22234066.com | www.40033.1640033.com | www.530877.com | www.flb0033.com | www.755016.com | hg9695.com | www.qbwc5.com | www.ylg0099.com | www.50080l.com | 3552m.com | www.sha4000.com | 3009d.com | www.999530.com | 1669u.com | www.332159.com | 218.com | www.www8181msc.com | www.808751.com | www.ylg3999.com | www.8816x.com | www.621155z.com | www.ac3177.com | 33115dd.com | www.71399g.com | 3189kk.com | www.5441z.com | 2418u.com | www.54968g.com | 80188u.com | www.hm3377.com | www.06797r.com | 01885j.com | www.b2238.com | 76886x.com | www.0343p.com | 7742nn.com | www.fcyl1.com | www.4972uu.com | 3474000.com | www.633756.com | 7893w41.com | www.ybw18.com | miyaonv.com | www.t69096.com | 4370.com | www.36166z.com | www.333hwx.com | www.542116.com | www.218003.com | 3938722.com | www.12136s.com | j5069.com | www.11310.cc | www.282555c.com | 3404w.cc | www.jsggb02.com | 2381qqq.com | www.k796.com | www.777348.com | 37111j.com | www.98528h.com | www.hg12358.com | 55445156.com | www.1168w.com | 86811m.com | www.89777s.com | wnsr8816.com | www.351957.com | www.y186x.com | 38989i.com | www.xpj53516.com | www.799003.com | o2146.com | www.8998885.com | 2851h.com | www.209881.com | www.72747.com | 396605.com | www.60108g.com | www.4644444.com | www.997666.com | www.995h.net | jx2300.com | www.c4532.com | www.0003yh.com | 2095979.com | www.6687t.com | 4997e.com | 0906vip2.com | www.9989581.com | www.9068ii.com | 2998r.com | www.624201.com | www.jj881.com | 30007.com | www.bet3651689.com | www.76060w.com | js777js.com | www.89386e.com | 9149a.com | 99306d.com | www.6889773.com | www.pj15778.com | 2004877.com | www.cb7288.com | www.811202.com | 3136nn.com | 01234aaa.com | www.12455l.com | www.jsp19.com | 1h-9.cc | www.022a.cc | www.hg7760.com | nnn3405.com | www.217880.com | www.blr5544.com | www.wwwjs6899.com | 4123qq.com | www.938906.com | www.04567w.com | 6766ii.com | 99306e.com | www.916633.com | www.677506.com | 61321155.com | www.178763.com | www.45598w.com | 896230.com | js8800vip.com | www.4323t.com | www.yh22778.com | 53358n.com | 66449193.com | www.23hf.com | www.246776.com | www.hgcn888.com | pj88ww.com | www.530196.com | www.7681001.com | www.6655288.com | mgm11999.com | 3482k.com | www.844689.com | www.6880bb.com | www.hg2098.com | bb2348.com | 8890850.com | www.712012.com | www.ee55826.com | www.62284.com | 1724444.com | jj1331.com | www.80767m.com | www.71071f.com | www.pj8117.com | 01234bb.com | 30006m.com | www.csgc4.com | www.75600d.com | www.999450.com | www.js7888.com | y52777.com | www.43818i.com | www.hg7225.com | www.1200msc.com | www.14555a.com | 32126v.net | 00778b.com | www.868955.com | www.4196x.com | www.822992.com | www.227vns.com | 2214t.com | yhhainan.vip | 61325588.com | www.711414.com | www.bj399.com | www.xpj58111.com | www.79tyc.com | www.sb8003.com | 2334vip6.com | 4466303.com | 4116m.com | www.35918b.com | www.47506b.com | www.23886.com | www.js520234.com | www.wn68.com | 264811.com | 5350e.com | 3004.com | www.68689e.com | www.01883.cc | www.37377l.com | www.0022737.com | www.767613.com | www.y440044.com | 1489i.com | 36404411.com | shen5544.com | 567pj.com | 28hg.net | vip201528.com | www.649677.com | www.2875c.com | www.2418a.com | www.9895l.com | www.sb5509.com | www.366086.com | www.7607677.com | 52688h.com | 66185a.net | le888d.com | 5906oo.com | 9030w.com | www.236380.com | www.242005.com | www.9374b.com | 005495.com | 88553.com | 057360.com | 00ii8332.com | 8381r.com | 4052l.com | 9390009.com" | ff555i.com | 168cp-c.com | 3616.com | 2846g.com | 80368p.com | www.033916.com | www.335240.com | www.599048.com | www.809381.com | www.cp3.xyz | www.hx7766.com | www.mcw7.com | www.cc6769.com | www.zfcp7.com | www.hy2522.com | www.hm6622.com | www.960207.com | www.853548.com | www.767198.com | www.583792.com | www.cb2988.com | www.898463.com | www.731091.com | www.504638.com | www.4107t.com | www.cr4888.com | www.50086.net | 2677vvv.com | www.9374v.com | 9679l.com | 86226k.com | www.3730-251.com | www.50788n.com | 1407e.com | www.56520n.com | www.68993261.com | 610260.com | www.288kb.net | www.5287.com | 11422.com | www.yh201422.vip | www.084546.com | j1759.com | hg07111.com | www.18131.com | 37688.com | 56988q.vip | www.4058xx.com | www.514177.com | wns4.net | www.377666c.com | 5622m.com | z92266.com | www.bwinyz04.com | q759.top | www.892265555.com | www.w98478.com | 5802xx.com | www.653504.com | www.4331l.com | 77606l.com | www.306444a.com | www.wo41.com | 32126k.net | www.7893w35.com | 5802xx.com | www.4763118.com | www.12455hh.com | 2595m.com | www.4901b.com | www.022sc.cc | 11pp8331.com | www.2021y.com | 4632299.com | www.00829m.com | www.66095.cc | 3788h.com | www.00773h.com | bbb7570.com | www.3459z.com | www.6832p.com | fh801.com | www.9170116.com | 35.vip | www.xpj99896.com | www.838552.com | 22296jj.com | www.youxi1314.com | 3178g.com | www.10050939.com | www.550134.com | 86888js.com | www.0270q.com | vns00oo.com | www.5099qq.com | kk3397.com | www.w1525.com | www.687829.com | 33115a.com | www.681183.com | 55995004.com | www.44317.com | www.43131a.com | www.32126m.net | www.66ffl.com | 0747l.com | www.68993269.com | 9679p.com | www.4996zz.com | 7893w05.com | www.hg8423.com | nn32355.com | www.8814e4.com | www.827737.com | 97618a.com | www.62118b.com | yz5488.com | www.7240c.com | 69440055.com | www.06386699.com | shb777.com | www.340dh.com | 22296aa.com | www.5966aaa.com | www.66653e.com | www.32126y.net | www.362588.com | www.hg9812.com | www.799657.com | www.yh77702.com | www.6cpb.com | 5001f.com | www.21202g.com | feicai0572.com | www.39957d.com | 52239.com | www.77210c.com | 463svip.com | www.77802d.com | blr8033.com | www.54400y.com | 3121.com | www.126xc.com | 6177011.com | www.07czj.com | www.198488.com | www.937150.com | www.6177a.com | www.599690.com | www.7830s.com | www.235944.com | www.hg3422.com | 3y9944.com | www.js276.com | 67890vv.com | www.o3065.com | 0860u.com | www.8881hj.com | qg303.com | www.9187l.com | jib666666.com | www.7714f.com | 3049x.com | www.qucp3.com | www.8494i.com | www.297757.com | www.7025q.com | www.371935.com | www.365815x.com | 38989s.com | www.597567b.com | 14142400.com | www.12136w.com | 496uu.com | www.31330.cc | www.4763118.com | www.099323.com | www.ys0033.com | bb0666.com | www.i2894.com | v997b.com | www.3479q.com | www.vns71999.com | 32424q.com | www.20199bb.com | 2455g.com | www.32031o.com | 8406.com | www.89911.cc | www.hjdc2001.vip | 3286.com | www.x80288.com | 22117j.com | www.66ffm.com | www.7622900.com | xin888e.com | www.4996qj.com | jj00558.com | www.ya958.com | www.5559193.com | 1669c.com | www.18617.com | zhcp39.com | www.618393.com | www.599234.com | dh4005.com | www.110287.COM | www.am4411.com | 26668i.com | www.k69096.com | wdlywz.com | www.738500.com | www.hg4799.com | 7134433.com | www.50080f.com | www.4972vv.com | 11422.com | www.97828g.vip | 63305w.com | 11yy8331.com | www.00778e.com | 33432h.com | www.344747.com | www.535666h.com | 11005v.com | www.926799.com | www.tt55666.com | 37111w.com | www.984jc.com | www.g3838.com | 58802k.com | www.69096.com | www.9068xx.com | tt6827.com | www.6482.com | www.www8181sun.com | 86811c.com | www.hg6767.com | www.88807h.com | 71366l.com | www.77802w.com | www.ljw030.com | 8547mm.com | www.99788k.com | www.6199b.com | 3726s.com | www.8039e.com | www.sands6789.com | 3679jj.com | www.854277.com | www.c44tt.com | x33a.vip | 55545a.com | www.5446r.com | www.hg990033.com | 2267b.com | www.26878q.com | www.jsdc878.com | 218uu.com | www.912453.com | www.353560.com | hg00200.com | 7945ww.com | www.179101.com | www.09569r.com | 029.com | www.755874.com | www.19019o.com | xg9111.com | 00889193.com | www.988046.com | www.22201.com | hjcp188.com | www.260929.com | www.xpj2.net | www.4107f.com | 407.com | www.665993.com | www.1851138.com | www.rbet3365.com | 118888c.com | www.ck5578.com | www.19yh8.com | 2711333.com | 18438o.com | www.c1332.com | www.57800h.com | www.xjs8893.com | 4036i.com | www.795917.com | www.7366007.com | www.7669g.net | 78666d.com | www.375791.com | www.807sun.com | www.006071.com | 1h-1.cc | feicai0953.com | www.77114y.com | www.70389.com | TY5506.com | 3049p.com | www.99jtg.com | www.8313p.com | www.7720t.com | 7508j.com | www.202340.com | www.jbb400.cc | www.654234.com | 081792.com | b32365.com | www.607269.com | www.12345606.cc | www.699a.cc | 30006c.com | 7u3777.com | www.767387.com | www.12136a.com | www.rf615.com | s7742.com | 2820e.com | www.flff0.com | www.30350o.com | www.4270gg.com | 2383kk.com | 90307w.com | www.506972.com | www.954321w.com | www.js347.com | mgm3242m.com | pj1007.com | www.083065.com | 44pp8331.com | bet577v.com | 6868137.com | www.9155b.com | www.45598y.com | www.358nn.com | 9895s.com | by302.com | 8180v.com | www.2373m.com | www.88553.com | www.df7770.com | 1654gg.com | 4025h.com | 7141ee.com | www.865850.com | www.548185.com | www.94099.com | www.benz4444s.com | 6766.net | 1389ee.com | www.192733.com | www.91091.cc | www.38775hh.com | www.193789.com | www.wn285.com | yf2222.com | tz22666.com | 3033e.com | www.811675.com | www.46689.com | www.xy047.com | www.5500y8.com | 3225u.com | 57157t.com | 88857.com | www.108067.com | www.66653y.com | www.79095v.com | www.770405.com | www.8694y.com | zhcp97.com | dhy.net | 3788b.com | 1468kkk.com | 667766h.com | 3967z.com | 0239.cc | 69111l.com | www.606643.com | www.12455j.com | www.880478.com | www.4136i.com | www.hg8205.com | www.55268kk.com | o00351.com | 2490g.com | jzcp882.com | n7454.com | 6002u.com | www.346011.com | www.tx65.com | www.77803y.com | www.7681002.com | www.4996hh.com | www.2y933.com | www.hg8447.com | www.h7788b.com | www.yqf2.com | zhcp97.com | hg77702.com | 86611.com | vns8843.com | 2078v.com | amjs0161.com | 2618o.com | www.255811.com | www.869619.com | www.8299.cc | www.60123j.com | www.6939k.com | www.266820.com | www.06820u.com | www.28000y.com | www.79888.com | www.ym7171.com | www.57799vv.com | www.hg8086.com | www.hg5857.com | 6002m.com | 8036w.com | 2595t.com | baliren185.com | 56787pp.com | 3614u.com | 9063555.com | 53262ii.com | 3238.com | 19927.com | yhzhejiang.vip | kcai111.com | msyz818.com | 668cp00.com | 50099r.com | 28824b.com | js345d.com | 6hcc44.com | 29918aa.com | 66300vip16.com | www.49956u.com | www.108065.com | www.183587.com | www.197093.com | www.202430.com | www.178562.com | www.178075.com | www.178562.com | www.178673.com | www.031566.com | www.81678a.com | www.025738.com | c388p.com | 2127u.com | 588zzz.cc | 87665d.com | 92928633.com | www.bwinyz17.com | www.1754.com | www.490803.com | www.55676s.com | www.7886261.com | www.ya2019f.com | www.77996c.com | www.56579.cc | www.coz5.com | www.896846.com | www.587944.com | www.205882.com | www.kk6444.com | www.871817.com | www.1168z.com | www.969306.com | www.115527c.com | www.hg6833.com | www.1466f.com | www.88266z.com | www.5441z.com | www.960121.com | www.541611.com | www.54400o.com | 683bet.com | 27878.com | 7989f.com | 3640qq.com | ab0045.com | 500000757.com | www.hd1188.com | www.9996ll.com | www.883399u.com | www.cfcp222.com | www.55060q.com | www.9570115.com | www.i94600.com | www.88065d.com | www.gai57.com | www.500907.com | bc21888.com | 2805j.com | 496nn.com | hwapp1.com | 66876z.com | www.995l.net | www.43282.com | www.472701.com | www.587189.com | www.77803s.com | www.cp8001.cc | www.264499.com | 48281111.com | 8722nnnn.com | 85698q.com | 5hg7788.com | www.85288yh.com | www.bai3322.com | www.j3123.com | www.5647e.com | www.c5905.com | www.83993v.com | 11uu8331.com | 3568v.com | 7989y.com | www.58777q.com | www.dckpv.com | www.ls22.vip | www.50052vip.com | www.346311.com | 3467t.com | 71707i.com | 22556b.com | www.v0033.tv | www.20166.com | www.hr1844.com | www.58fcw.com | www.35155i.com | 20773322.com | 2146c.com | www.pjbet777.com | www.234894.com | www.y8853.com | www.50026n.com | www.rcw8866.com | www.89599l.com | www.99925866.com | www.602587.com | wfcp333222.com | xpj08000.com | 1466j.com | www.x8882.com | www.t3410.com | www.33588b.com | www.170569.com | dd5144.com | 83378c.com | www.v771177.com | www.dzj0666.com | www.99677g.com | www.377955.com | 1389w.com | shun8.com | www.hg298.com | www.8511msc.com | www.666999qipai.com | www.818646.com | x5816.com | 80850qq.com | www.s27229.com | www.t32939.com | www.66332t.com | www.89894a.com | hggjtg11.com | lshtq.cn | www.567722.com | www.81608i.com | www.590477.com | 2017dh.com | zhcpvv.com | www.hg2809.com | www.778305.com | www.646377.com | 66648t.com | 0747jj.com | www.771671c.com | www.48330e.com | www.554313.com | 500888.com | 73999e.com | www.dafa88181.net | www.486.cc | www.65707i.com | 1315553.com | www.v0040.com | www.222244.vip | www.2373g.com | 32126u.net | 91019t.com | www.hg6929.com | www.6678576.com | www.209880.com | 4182e.com | www.365109i.com | www.sha3111.com | www.c1370.com | 61326644.com | 44555156.com | www.615073.com | www.8667g.com | tzvip2019.com | 500000412.com | www.60884.com | www.80075d.com | 58xpj.cc | 50732.com | www.hj829.com | www.66332y.com | xpj90618.com | 258702.com | www.1156oo.com | www.23579f.com | www.560161.com | 56728i.com | www.00618q.com | www.86339f.com | www.210927.com | 999201.com | www.as0003.com | www.js00868.com | 22mm8331.com | bet28w.com | www.752suncity.com | 54443h.com | www.b30666.com | www.717772.com | 0310sands.com | www.4242ff.com | www.xjs733.com | 760hh.cc | xpj78333.com | www.77731.com | www.66ffh.com | 35441555.com | www.hg1966.com | www.hx99365.com | dx888.com | 66463.com | www.957938.com | www.990733.com | 0638kkk.net | www.js4333.com | www.710502.com | 8030s.com | www.yh66604.com | www.30350d.com | www.80075a.com | lp06.com | www.tyc748.com | www.602255.com | v82365.com | www.28003.com | www.2934i.com | a2848.com | www.969516.com | www.77801q.com | 3936d.com | www.21365nn.com | www.6011888.com | 15856f.com | www.jjj5025.com | www.211222.cc | 8957c.com | www.85770x.com | www.198a56.com | 3333740.com | www.888ldz.com | www.99094a.com | 2267x.com | www.60yyhh.com | www.2324.com | 55797x.com | www.3643a.com | www.771496.com | 4694q.com | www.88837o.com | www.68689h.com | 55112007.com | www.f8867.com | www.6fa500.com | 40033iii.com | www.060sunbet.com | www.609553.com | 17500.cn | www.cn365y.com | 56987zz.com | 159174.com | www.4520022.com | 4255q.com | www.58777a.com | www.16878t.com | 13377a.com | www.932285555.com | www.520462.com | 55899g.com | www.40288n.com | 996622xx.com | www.777444u.com | www.89959.cc | 3405dd.com | www.35252z.com | www.191079.com | 51200aa.com | www.065915.com | i5429.com | www.661990.com | www.721662.com | 588mmm.cc | www.8905p.com | 6002q.com | www.jp328.com | www.820687.com | csj600.com | www.883399i.com | 896606.com | www.xpj3210.com | www.820737.com | 822930.com | www.1434s.com | dd44d.net | www.hg8316.com | www.393937.com | 7075365.com | www.7714.net | bh889933.com | www.sscb11.cc | h00851jc.com | www.hgbet7.com | www.954688.com | 7792y.com | www.6678568.com | 7893w8.com | www.374317.com | 92266m.com | www.2078f.com | www.830523.com | 668cp66.com | www.ra8855.com | 026688.com | www.4058rr.com | 2455o.com | www.853789.com | www.085533.com | www.hg00188.net | www.hjin4.com | 2776g.com | www.574119.com | 3566qq.com | www.653968.com | 4441779.com | www.751cp11.com | 20777788.com | www.111356.com | www.202314.com | www.vns8892.com | www.hw7890.com | 2355o.com | www.65707z.com | 01885e.com | www.713929.com | 8037ss.com | www.63606q.com | JS1388j.com | www.04567r.com | b778877.com | www.hjcp222.com | 0496556.com | www.3814222.com | 3936z.com | www.du0005.com | www.090392.com | www.9679r.com | www.luck808.com | www.347177.com | www.67797b.com | www.596608.com | www.32126i.net | www.775714.com | www.7435b.com | www.901833.com | www.pj0004.com | www.903588.com | www.660727.com | www.715699.com |