<xmp id="kmuss"><menu id="kmuss"></menu>
 • <menu id="kmuss"></menu>
  <tt id="kmuss"><sup id="kmuss"></sup></tt>
  <menu id="kmuss"></menu>
 • <xmp id="kmuss"><nav id="kmuss"></nav>
  <input id="kmuss"></input>
  <nav id="kmuss"><code id="kmuss"></code></nav>
  <menu id="kmuss"></menu>
  <input id="kmuss"></input>
 • <xmp id="kmuss"><nav id="kmuss"></nav>

  又是一堂體育課

  六年級作文415字
  作者:吳益缽
 •  
 •  
 •  
 • yòu
 • shì
 • táng
 •  
 •  
 •  “又是一堂體育課!”
 •  
 •  
 •  
 • zhī
 • dào
 • dǎo
 • dàn
 • guǐ
 • jiào
 • le
 • shēng
 •  
 • quán
 •  也不知道哪個搗蛋鬼叫了一聲,全
 • bān
 • tóng
 • xué
 • dōu
 • huān
 • yuè
 • lái
 •  
 • yǒu
 • de
 • bào
 • zài
 •  
 • yǒu
 • de
 • 班同學都歡悅起來,有的抱在一起,有的
 • zài
 • tǎo
 • lùn
 • děng
 • xià
 • yào
 • wán
 • shí
 • me
 •  
 • hái
 • yǒu
 • de
 • zài
 • tǎo
 • lùn
 • 在討論等下要玩什么,還有的在討論哪個
 • rén
 • pǎo
 • de
 • gèng
 • kuài
 • xiē
 •  
 • suī
 • rán
 • shì
 • zuò
 • zài
 • shàng
 • děng
 • zhe
 • 人跑的更快些。雖然我是坐在椅子上等著
 • shàng
 • líng
 • xiǎng
 •  
 • shí
 • xīn
 • shuí
 • dōu
 • yào
 • dòng
 •  
 • 上課鈴響,其實我心里比誰都要激動,我
 • de
 • xīn
 • zǎo
 • jiù
 • jīng
 • fēi
 • dào
 • cāo
 • chǎng
 • shàng
 • le
 •  
 •  
 •  
 • 的心早就已經飛到操場上了。 
 •  
 •  
 •  
 • jīn
 • tiān
 • de
 • líng
 • shēng
 • bìng
 • le
 •  
 • màn
 • tūn
 • tūn
 • de
 •  
 •  今天的鈴聲似乎病了,慢吞吞的,
 • men
 • děng
 • le
 • hǎo
 • jiǔ
 • cái
 • xiǎng
 •  
 • jiā
 • dōu
 • duān
 • duān
 • zhèng
 • zhèng
 • zuò
 • 我們等了好久才響,大家都端端正正地坐
 • zài
 • shàng
 • děng
 • zhe
 • lǎo
 • shī
 • de
 • dào
 • lái
 •  
 • lǎo
 • shī
 • zhōng
 • lái
 • le
 • 在椅子上等著老師的到來。老師終于來了
 •  
 • men
 • de
 •       
 • shuāng
 • yǎn
 • jīng
 • shuā
 • shuā
 • xiàng
 • lǎo
 • shī
 • wàng
 •  
 • ,我們的64雙眼睛齊刷刷地向老師望去,可
 • shì
 • lǎo
 • shī
 • què
 • chū
 • ràng
 • men
 • tǎo
 • yàn
 • de
 • huà
 •  
 •  
 • jīn
 • 是老師卻吐出一句讓我們討厭的話:“今
 • tiān
 • yào
 • sài
 • pǎo
 •  
 • jiā
 • zhǔn
 • bèi
 • xià
 • men
 • xià
 •  
 • 天要比賽跑步,大家準備一下我們下去。
 •  
 • jiā
 • tīng
 • le
 • zhè
 • huà
 •  
 • zài
 • le
 • zhuō
 • shàng
 •  
 • ”大家聽了這句話,立即趴在了桌上,大
 • jiào
 • mìng
 •  
 •  
 •  
 • 叫命苦。 
 •  
 •  
 •  
 • men
 • xià
 • lái
 •  
 • jiù
 • kāi
 • shǐ
 • xié
 • tuō
 • le
 • zhǔn
 • bèi
 •  我們一下來,就開始把鞋脫了準備
 • pǎo
 •  
 • lún
 • dào
 • pǎo
 • shí
 •  
 • de
 • jiǎo
 • niǔ
 • le
 • xià
 •  
 • 跑步。輪到我跑時,我的腳扭了一下,于
 • shì
 • lǎo
 • shī
 • jiù
 • ràng
 • xiū
 •  
 • suī
 • rán
 • hěn
 • tòng
 • dàn
 • shì
 • xīn
 • 是老師就讓我去休息,我雖然很痛但是心
 • què
 • gāo
 • xìng
 • le
 •  
 • yīn
 • wéi
 • lǎo
 • shī
 • ràng
 • men
 • sài
 • pǎo
 •          
 • 里卻高興極了,因為老師讓我們比賽跑200
 •  
 • ér
 • qiě
 • shì
 • tàng
 • yòu
 • tàng
 •  
 • lián
 • le
 • tóng
 • xué
 • men
 •  
 • ,而且是一趟又一趟。可憐了同學們,他
 • men
 • suàn
 • shì
 • cǎn
 • dào
 • jiā
 • le
 •  
 • jiào
 • tiān
 • tiān
 • yīng
 •  
 • jiào
 • 們算是慘到家了,叫天天不應,叫地地不
 • líng
 •  
 • qiú
 • shuí
 • méi
 • rén
 • bāng
 • men
 • jiě
 • wéi
 • le
 •  
 •  
 •  
 • 靈,求誰也沒人幫他們解圍了! 
 •  
 •  
 •  
 • zhè
 • jiē
 • zhēn
 • shì
 • tài
 • è
 • le
 •  
 •  
 •  
 •  這節體育課可真是太可惡了! 
 •  
 •  
 •  
 • āi
 •  
 • yòu
 • shì
 • táng
 •  
 •  
 •  
 •  唉!又是一堂體育課! 
 •  
 • 
   
  無注音版:
   
    “又是一堂體育課!”
   
   也不知道哪個搗蛋鬼叫了一聲,全班同學都歡悅起來,有的抱在一起,有的在討論等下要玩什么,還有的在討論哪個人跑的更快些。雖然我是坐在椅子上等著上課鈴響,其實我心里比誰都要激動,我的心早就已經飛到操場上了。
   
   
   今天的鈴聲似乎病了,慢吞吞的,我們等了好久才響,大家都端端正正地坐在椅子上等著老師的到來。老師終于來了,我們的64雙眼睛齊刷刷地向老師望去,可是老師卻吐出一句讓我們討厭的話:“今天要比賽跑步,大家準備一下我們下去。”大家聽了這句話,立即趴在了桌上,大叫命苦。
   
   
   我們一下來,就開始把鞋脫了準備跑步。輪到我跑時,我的腳扭了一下,于是老師就讓我去休息,我雖然很痛但是心里卻高興極了,因為老師讓我們比賽跑200米,而且是一趟又一趟。可憐了同學們,他們算是慘到家了,叫天天不應,叫地地不靈,求誰也沒人幫他們解圍了!
   
   
   這節體育課可真是太可惡了!
   
   
   唉!又是一堂體育課!
   
   

   吸毒是一場可怕的悲劇

   六年級作文979字
   作者:未知
  •  
  • shì
  • chǎng
  • de
  • bēi
  • 吸毒是一場可怕的悲劇
  •  
  •  
  •  
  • guǎng
  • dōng
  • shěng
  • zhōng
  • shān
  •  
  • zhōng
  • shān
  • shì
  • shí
  • zhōng
  • xīn
  • xiǎo
  • xué
  •  廣東省中山 中山市石岐中心小學
  •  
  • liù
  • ?
  •    
  •  
  • bān
  •  
  • dān
  • yán
  • 六(6)班 盧丹妍
  • 閱讀全文

   假如我是一片云

   六年級作文895字
   作者:未知
  •  
  • jiǎ
  • shì
  • piàn
  • yún
  • 假如我是一片云
  •  
  •  
  •    
  •  
  •  
  •  
  • xiǎo
  •  
  •  
  • xiè
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • tán
  • dǒu
  •  /ㄊ「V菔小「V菔蟹êP⊙Я?曇抖
  •  
  •  
  • páng
  • duàn
  • ?唷≌旁斷
  • 閱讀全文

   假如我是一朵白云

   六年級作文744字
   作者:未知
  •  
  • jiǎ
  • shì
  • duǒ
  • bái
  • yún
  • 假如我是一朵白云
  •  
  •  
  • ?
  • shěng
  • péng
  • zhōu
  • shì
  •  
  • péng
  • zhōu
  • shì
  • shí
  • yàn
  • xiǎo
  • xué
  • liù
  • nián
  •  四川省彭州市 彭州市實驗小學六年
  • bān
  •  
  • liú
  • shǒu
  • 級四班 劉守
  • 閱讀全文

   我是一滴水

   六年級作文623字
   作者:未知
  •  
  • shì
  • shuǐ
  • 我是一滴水
  •  
  •  
  • jiāng
  • shěng
  • yán
  • chéng
  • shì
  •  
  • níng
  • xiàn
  • shí
  • yàn
  • xiǎo
  • xué
  • liù
  • ?
  •  江蘇省鹽城市 阜寧縣實驗小學六(
  •    
  •  
  • bān
  •  
  • wáng
  • xiǎo
  • 5)班 王曉藝
  • 閱讀全文

   我是一個小小的男孩

   六年級作文194字
   作者:未知
  •  
  • shì
  • xiǎo
  • xiǎo
  • de
  • nán
  • hái
  • 我是一個小小的男孩
  •  
  •  
  • guǎng
  • dōng
  • shěng
  • zhàn
  • jiāng
  • shì
  • kāi
  •  
  • zhàn
  • jiāng
  • shì
  • zhōng
  • yīng
  • wén
  •  廣東省湛江市開發區 湛江市中英文
  • xué
  • xiào
  • liù
  • bān
  •  
  • huáng
  • jīng
  • 學校六一班 黃京
  • 閱讀全文

   假如我是一名村長

   六年級作文914字
   作者:未知
  •  
  • jiǎ
  • shì
  • míng
  • cūn
  • zhǎng
  • 假如我是一名村長
  •  
  •  
  • běi
  • jīng
  • shì
  • hǎi
  • diàn
  •  
  • běi
  • jīng
  • shì
  • hǎi
  • diàn
  • shí
  • yàn
  • xiǎo
  •  北京市海淀區 北京市海淀區實驗小
  • xué
  • liù
  • nián
  • shí
  • bān
  •  
  • gāo
  • jiàn
  • wén
  • 學六年級十一班 高健文
  • 閱讀全文

   我愿是一棵樹

   六年級作文201字
   作者:未知
  •  
  • yuàn
  • shì
  • shù
  • 我愿是一棵樹
  •  
  •  
  • guǎng
  • dōng
  • shěng
  • zhōng
  • shān
  •  
  • zhōng
  • shān
  • shì
  • nán
  • lǎng
  • zhèn
  • cuì
  • hēng
  • xué
  • xiào
  •  廣東省中山 中山市南朗鎮翠亨學校
  • liù
  • nián
  •  
  • xiǎo
  • lěi
  • 六年級 伍曉蕾
  • 閱讀全文

   那兒,曾經是一片綠洲

   六年級作文576字
   作者:未知
  •  
  • ér
  •  
  • céng
  • jīng
  • shì
  • piàn
  • zhōu
  • 那兒,曾經是一片綠洲
  •  
  •  
  • níng
  • xià
  • yín
  • ?
  • shì
  •  
  • níng
  • xià
  • yín
  • ?
  • shì
  • shí
  • jiǔ
  • xiǎo
  •  寧夏區銀川市 寧夏銀川市第十九小
  • xué
  • liù
  • ?
  •  
  •  
  • chén
  • rǎn
  • 學六(四) 陳冉
  • 閱讀全文

   有意義的一堂課

   六年級作文514字
   作者:未知
  •  
  • yǒu
  • de
  • táng
  • 有意義的一堂課
  •  
  •  
  • guǎng
  • dōng
  • shěng
  • guǎng
  • zhōu
  • shì
  • ?g
  • dōu
  •  
  • zhōng
  • xīn
  • xiǎo
  • xué
  • liù
  • ?
  •  廣東省廣州市花都區 中心小學六(
  •    
  •  
  • bān
  •  
  • guō
  • xián
  • jun1
  • 2)班 郭賢均
  • 閱讀全文

   我是一只蝴蝶

   六年級作文574字
   作者:胡曉煒
  • shì
  • tiān
  • shēng
  • de
  • dǎo
  • jiā
  •  
  • jiā
  • dōu
  • zàn
  • yáng
  • de
  • 我是一個天生的舞蹈家,大家都贊揚我的
  • měi
  •  
  • jiā
  • dōu
  • fēi
  • cháng
  • huān
  •  
  • jiù
  • shì
  • zhī
  • rén
  • 美麗,大家都非常喜歡我。我就是一只人
  • rén
  • dōu
  • zhī
  •  
  • rén
  • xiǎo
  •  
  • měi
  • de
  • dié
  •  
  • 人都知,無人不曉,美麗的蝴蝶。
  • 閱讀全文

   我是一條魚

   六年級作文421字
   作者:葉曉雅
  •  
  • shì
  • tiáo
  •  
  • tiáo
  • shēng
  • huó
  • zài
  • chí
  • táng
  • de
  • xiǎo
  • 我是一條魚,一條生活在池塘里的小魚
  •  
  • jué
  • huì
  • bèi
  • diào
  • shàng
  • àn
  •  
  • yào
  • gēn
  • de
  • hǎo
  • jiě
  • mèi
  • 。我絕不會被釣上岸。我要跟我的好姐妹
  • wán
  • shuǎ
  •  
  • duǒ
  • zài
  • kuài
  • shí
  • tóu
  •  
  • biān
  • chī
  • dōng
  • biān
  • 一去玩耍。躲在一塊石頭里,邊吃東西邊
  • 閱讀全文

   假如我是一滴水

   六年級作文500字
   作者:劉高成
  •  
  • jiǎ
  • shì
  • shuǐ
  • 假如我是一滴水
  •  
  •  
  • zài
  • jiǔ
  • de
  • sān
  • shí
  • shì
  •  
  • men
  • rén
  • lèi
  • yòng
  • shuǐ
  • liàng
  •  在不久的三十世紀,我們人類用水量
  • yuè
  • lái
  • yuè
  • gāo
  •  
  • zài
  • qiú
  • shàng
  • shǎo
  • le
  • duō
  • lán
  • de
  • hǎi
  • yáng
  • 越來越高。在地球上少了許多藍色的海洋
  • 閱讀全文

   那是一次刻苦銘心的嘗試

   六年級作文810字
   作者:謝文靜
  •  
  • shì
  • míng
  • xīn
  • de
  • cháng
  • shì
  • 那是一次刻苦銘心的嘗試
  •  
  •  
  • shì
  • míng
  • xīn
  • de
  • cháng
  • shì
  •  
  • huà
  • shuō
  • de
  • suī
  •  那是一次刻苦銘心的嘗試,話說的雖
  • rán
  • yǒu
  • xiē
  • kuā
  • zhāng
  • le
  • diǎn
  •  
  • dàn
  • què
  • shì
  • fēi
  • cháng
  • yǒu
  • 然有些夸張了點,但卻是一次非常具有意
  • 閱讀全文

   讀書是一種享受

   六年級作文591字
   作者:鮑京
  • shū
  • shì
  • zhǒng
  • xiǎng
  • shòu
  • 讀書是一種享受
  •  
  • bào
  • jīng
  • 鮑京
  •  
  • xīng
  •  
  • xián
  • liáo
  •  
  • gǎn
  • jiào
  • xīn
  • hěn
  • fán
  • zào
  • 星期日,我閑得無聊,感覺心里很煩燥
  • 閱讀全文

   那是一次大膽的嘗試

   六年級作文612字
   作者:崔皚霖
  •  
  • ?
  • de
  • cháng
  • shì
  •  
  • ràng
  • rén
  • liàn
  • ?
  • liàng
  •  
  • yǒu
  • de
  • cháng
  • 大膽的嘗試,讓人磨練膽量,有趣的嘗
  • shì
  •  
  • shǐ
  • rén
  • xīn
  • ruò
  • kuáng
  •  
  • shī
  • bài
  • de
  • cháng
  • shì
  •  
  • lìng
  • rén
  • 試,使人欣喜若狂,失敗的嘗試,令人刻
  • míng
  • xīn
  •  
  • ér
  • chéng
  • gōng
  • de
  • cháng
  • shì
  •  
  • ràng
  • rén
  • shòu
  • fěi
  • qiǎn
  • 骨銘心,而成功的嘗試,則讓人受益匪淺
  • 閱讀全文

   我是一個勤奮好學的孩子

   六年級作文537字
   作者:李杰林
  •  
  • shì
  • qín
  • fèn
  • hǎo
  • xué
  • de
  • hái
  • 我是一個勤奮好學的孩子
  •  
  • zài
  • lǎo
  • shī
  • tóng
  • xué
  • men
  • de
  • yǎn
  •  
  • shì
  • qín
  • fèn
  • 在老師和同學們的眼里,我是一個勤奮
  • hǎo
  • xué
  • de
  • hái
  •  
  • rán
  • ér
  • zài
  • zhè
  • diǎn
  •  
  • què
  • yǒu
  • xiē
  • 好學的孩子。然而在這一點,我卻有一些
  • 閱讀全文

   一堂有趣的語文課

   六年級作文699字
   作者:曹晶晶
  • táng
  • yǒu
  • de
  • wén
  • 一堂有趣的語文課
  •  
  •  
  • nuǎn
  • zhōng
  • xué
  • liù
  • nián
  • ?
  •    
  •  
  • bān
  •  
  • cáo
  • jīng
  • jīng
  •  鴨暖中學六年級(2)班 曹晶晶
  •  
  •  
  •  
  • dīng
  • líng
  • líng
  •  
  •  
  •  
  • shàng
  • líng
  • xiǎng
  • le
  •  
  • tóng
  • xué
  • men
  •  “叮零零……”上課鈴響了,同學們
  • 閱讀全文

   我是一條溪流

   六年級作文359字
   作者:張銘
  •  
  •  
  • shì
  • tiáo
  • liú
  •  
  • zhuī
  • zhú
  • zhe
  • ér
  •  
  • huǎn
  • huǎn
  •  我是一條溪流,我追逐著魚兒,緩緩
  • liú
  • xiàng
  • yuǎn
  • fāng
  •  
  • 流向遠方。
  •  
  •  
  • tiān
  •  
  • lái
  • dào
  • tiáo
  • qīng
  • chè
  • měi
  • de
  • xiǎo
  •  
  •  一天,我來到一條清澈美麗的小河,
  • 閱讀全文

   我是一條溪流

   六年級作文361字
   作者:張銘
  •  
  •  
  • shì
  • tiáo
  • liú
  •  
  • zhuī
  • zhú
  • zhe
  • ér
  •  
  • huǎn
  • huǎn
  •  我是一條溪流,我追逐著魚兒,緩緩
  • liú
  • xiàng
  • yuǎn
  • fāng
  •  
  • 流向遠方。
  •  
  •  
  •  
  • tiān
  •  
  • lái
  • dào
  • tiáo
  • qīng
  • chè
  • měi
  • de
  • xiǎo
  •  一天,我來到一條清澈美麗的小河
  • 閱讀全文

   一堂緊張的班會課

   六年級作文566字
   作者:羅知雨
  • táng
  • jǐn
  • zhāng
  • de
  • bān
  • huì
  •  
  • 一堂緊張的班會課 
  •  
  •  
  • dīng
  • dīng
  • dīng
  •  
  •  
  • suí
  • zhe
  • qīng
  • cuì
  • ér
  • yòu
  • xiǎng
  • liàng
  • de
  • shàng
  • “叮叮叮”,隨著清脆而又響亮的上課
  • líng
  • shēng
  •  
  • de
  • xīn
  • jǐn
  • zhāng
  • lái
  •  
  • yīn
  • wéi
  • zhè
  • jiē
  • bān
  • huì
  • 鈴聲,我的心也緊張起來,因為這節班會
  • 閱讀全文

   記一堂有趣的手工課

   六年級作文438字
   作者:羅知雨
  • táng
  • yǒu
  • de
  • shǒu
  • gōng
  • 記一堂有趣的手工課
  •  
  •  
  • líng
  •  
  • líng
  •  
  • líng
  •  
  •  
  • shàng
  • líng
  • shēng
  • xiǎng
  • le
  •  
  • kāi
  • “鈴、鈴、鈴,”上課鈴聲響起了,開
  • shǐ
  • shàng
  • le
  •  
  • tóng
  • xué
  • men
  • dōu
  • duān
  • duān
  • zhèng
  • zhèng
  • zuò
  • zài
  • 始上課了,同學們都端端正正地坐在椅子
  • 閱讀全文

   那是一種另類的享受

   六年級作文793字
   作者:liu2008
  • shì
  • zhǒng
  • lìng
  • lèi
  • de
  • xiǎng
  • shòu
  •  
  •  
  • 那是一種另類的享受 
  •  
  • jiāo
  • wěi
  • zhōng
  • xīn
  • xiǎo
  • xué
  •  
  • liú
  • mèng
  • quán
  •  
  •  
  • 郊尾中心小學 劉孟權 
  •  
  •  
  •  
  •  
  • ràng
  • zài
  • chī
  • kuài
  •  
  • jiù
  • kuài
  •  
  •  
  •  “媽媽,讓我再吃一塊,就一塊!”
  • 閱讀全文

   我是一只蝴蝶

   六年級作文449字
   作者:劉昕怡
  • shì
  • zhī
  • dié
  • 我是一只蝴蝶
  •  
  •  
  •  
  • jiě
  • mèi
  • men
  •  
  • kuài
  • chuáng
  •  
  • men
  • yào
  • cǎi
  •  “姐妹們,快起床,我們要去采蜜啦
  •  
  •  
  • xiǎo
  • dié
  • kāi
  • shǐ
  • hǎn
  • lái
  •  
  • de
  • hǎn
  • shēng
  • chǎo
  • !”小紫蝶開始呼喊起來。她的呼喊聲吵
  • 閱讀全文

   童年是一個美麗的夢

   六年級作文512字
   作者:劉丹
  •  
  •  
  • zǒng
  • jiào
  • tóng
  • nián
  • shì
  • měi
  • yòu
  • nán
  • wàng
  • de
  • mèng
  •  我總覺得童年是一個美麗又難忘的夢
  •  
  • tóng
  • nián
  • shì
  • shēng
  • mìng
  • zhōng
  • zhòng
  • yào
  • de
  • jiē
  • duàn
  •  
  • wéi
  • 。童年是生命中重要的一個階段,它為許
  • duō
  • rén
  • liú
  • xià
  • le
  • měi
  • hǎo
  • de
  • huí
  •  
  • tóng
  • nián
  • shì
  • zhù
  • ?
  • 多人留下了美好的回憶。童年是一個注定
  • 閱讀全文

   又是一堂體育課

   六年級作文415字
   作者:吳益缽
  •  
  •  
  •  
  • yòu
  • shì
  • táng
  •  
  •  
  •  “又是一堂體育課!”
  •  
  •  
  •  
  • zhī
  • dào
  • dǎo
  • dàn
  • guǐ
  • jiào
  • le
  • shēng
  •  
  • quán
  •  也不知道哪個搗蛋鬼叫了一聲,全
  • bān
  • tóng
  • xué
  • dōu
  • huān
  • yuè
  • lái
  •  
  • yǒu
  • de
  • bào
  • zài
  •  
  • yǒu
  • de
  • 班同學都歡悅起來,有的抱在一起,有的
  • 閱讀全文

   寬容是一種美德

   六年級作文400字
   作者:韋宗掉
  • kuān
  • róng
  • shì
  • zhǒng
  • měi
  •  
  •  
  • 寬容是一種美德 
  •  
  •  
  •  
  • wéi
  • zōng
  •    
  •  
  •  
  •  韋宗t 
  •  
  •  
  •  
  • xià
  • le
  •  
  • jiāo
  • shì
  • jìng
  • qiāo
  • qiāo
  • de
  •  
  • rán
  • chuán
  •  下課了,教室里靜悄悄的,突然傳
  • 閱讀全文

   我是一只小甲蟲

   六年級作文598字
   作者:何昊
  •  
  •  
  • shì
  • zhī
  • xiǎo
  • jiǎ
  • chóng
  •  
  •  
  •  我是一只小甲蟲 
  •  
  • 
  •  
  •  
  • shì
  • zhī
  • xiǎo
  • jiǎ
  • chóng
  •  
  • zhī
  • hóng
  • ér
  • xiǎo
  • de
  •  我是一只小甲蟲,一只紅色而細小的
  • 閱讀全文

   母愛是一縷春風

   六年級作文534字
   作者:閆紫菱
  •  
  •  
  • zuì
  • huān
  • chūn
  • fēng
  •  
  • néng
  • ràng
  • gǎn
  • shòu
  • dào
  • chūn
  • de
  •  最喜歡春風,它能讓我感受到春的氣
  •  
  • wàn
  •  
  • ér
  • yuè
  • lái
  •  
  • niǎo
  • ér
  • fēi
  • huí
  • lái
  • 息,萬物復蘇,魚兒躍起來,鳥兒飛回來
  •  
  • nuǎn
  • fēng
  • miàn
  •  
  • duō
  • me
  • shū
  •  
  • 。絲絲暖風拂面,多么舒服。
  • 閱讀全文

   那是一次有趣的嘗試

   六年級作文613字
   作者:羽心
  •  
  •  
  • shì
  • yǒu
  • de
  • cháng
  • shì
  •  那是一次有趣的嘗試
  •  
  •  
  • jiāng
  • shěng
  • nán
  • fēng
  • xiàn
  • xiǎo
  • xué
  •  
  • tíng
  •  江西省南豐縣子固小學 吳宇婷
  •  
  • 
  • 閱讀全文

   一堂別開生面的作文課

   六年級作文763字
   作者:黃美文
  •  
  •  
  •  
  • āi
  •  
  • yòu
  • shì
  • zuò
  • wén
  •  
  •  
  • tóng
  • xué
  • men
  • shí
  • shuāng
  •  “哎!又是作文課!”同學們幾十雙
  • yǎn
  • jīng
  • cháo
  • gōng
  • gòng
  • biǎo
  • shàng
  • wàng
  •  
  •  
  • āi
  •  
  •  
  • měi
  • tóng
  • xué
  • dōu
  • 眼睛朝公共表上望。“哎”!每個同學都
  • yáo
  • tóu
  • tàn
  •  
  •  
  •  
  •  
  • 搖頭嘆氣。  
  • 閱讀全文
  蚂蚁彩票 www.6020400.com | www.288msc.com | 69448822.com | www.1112737.com | 3522p.cc | www.3126o.com | www.2226358.com | 915904310.com | www.4521j.com | 26668w.com | www.889688.com | www.138ppp.com | 3405jj.com | www.8905t.com | tyc73.com | www.805595.com | www.988505.com | b1915b.com | www.65707g.com | www.717xpj.com | qjdy032.com | www.99552rr.com | hg0068.com | www.137165.com | www.848777e.com | 28758k.com | www.394577.com | www.455361.com | 8037vvv.com | www.88djcp.com | www.38333.com | hhvip666.com | www.745126.com | www.850750.com | vip80188.com | www.544010.com | www.85857f.com | 112m.net | 288339.com | www.89677o.com | 99111ss.com | 01885j.com | www.7240q.com | www.76060i.com | zhcpll.com | www.8582cc.com | www.7025t.com | 3679rr.com | www.8499b.com | www.1484vip3.com | 67888o.cc | www.332709.com | www.38138m.com | ambyc5.com | 0015ww.com | www.256095.com | www.9976733.com | 1408y.com | www.c9218.com | www.38333.com | 88807j.com | 78666c.com | www.68993273.com | www.068500.com | 8790o.com | www.087069.com | www.33678aa.com | www.05a88.com | 1665kk.com | www.2109l.com | www.751cp22.com | zhcp93.com | 4809j.com | www.5095t.com | www.98698x.com | 55155d.com | gm13800.com | www.3478o.cc | www.4963gg.com | www.033033p.com | 15a5.net | www.602475.com | www.7366005.com | www.wns5678.com | 39990055.com | 060.com | www.81520n.com | www.345345.com | 44uu8332.com | 4008590.com | www.h679.com | www.4828668.com | www.x7088.com | 23599i.com | www.108095.com | www.2418003.com | www.772345.com | p2824.com | 2618e.com | www.857981.com | www.60886b.com | www.cs11666.com | 888992266.com | 3315.com | www.47370.cc | www.03a88.com | www.3643s.com | 7240q.com | 6220f.com | www.07163w.com | www.19yh4.com | www.vns993.cc | r14666.com | 8742ii.com | www.951077.com | www.44118n.com | www.hggj2288.com | kk56988.com | bt2088.com | www.330871.com | www.4323t.com | www.sj52488.com | www.32126x.net | 73055b.com | c388x.com | www.338031.com | www.00840v.com | www.7bet005.com | www.uu0096.com | 2767l.com | mf703.com | 0747uu.com | www.901376.com | www.81608f.com | www.w456x.com | www.4107w.com | 46474647.com | 99567w.com | 2075.com | www.659776.com | www.hg6767a.com | www.0052737.com | www.294294.com | www.wns8828.com | pjhebei.com | 3957d.com | www.26878u.com | www.585hc.com | www.59999.am | www.4521r.com | www.tz1555.com | www.o22365.com | BY30838.com | 3640x.com | 38365z.com | pj38839.com | www.927986.com | www.870884.com | www.4996bt.com | www.198hg.com | www.a4737.com | 2535hd.com | yabo4303.com | caipiao99.com | 3522ww.com | www.031079.com | www.aa3890.com | www.86267j.com | www.669112.com | www.hg098765.com | www.555030a.com | www.82980.com | 88535f.com | 234901.com | 3559y.com | alpk88.com | 15a22.net | 671147.com | 22117b.com | www.338035.com | www.599840.com | www.29400.com | www.28229.com | www.c063801.com | www.xcw988.com | www.k1235.com | www.40033.1940033.com | www.38200f.com | 5hg7788.com | 7989u.com | 0118.com | feicai0455.com | qmbc6.com | 7k7k.com | dadicp.com | 4541b.com | 3765.com | 563567.com | 51133ooo.com | pj00jj.com | 3614q.com | 64640029.com | 3957t.com | 3640ww.com | 39199u.com | 3890t.com | 77605y.com | 0166c.com | kkk5657.com | 4196t.com | 3559u.com | hggjtg19.com | 08159w.com | 61324411.com | 99111cc.com | kk2205.com | 7989j.com | 2455m.com | spj81.net | 7744hhh.com | 3156yyy.com | 83377i.com | 1592m.com | www.8520f.com | www.a8a8789.com | www.4759ll.com | www.xpj1144.cc | www.28758j.com | www.sb8889.com | www.0860w.com | www.pj6545.com | www.8148.com | www.5055msc.com | www.803503.com | www.673888u.com | www.sha0088.com | www.30350t.com | www.5446n.com | www.997286.com | www.0270b.com | www.6611d.cc | www.773618.com | www.364511.com | www.52072u.com | 7874.gg | alpk33.com | 23233i.com | 3778hh.com | 50067t.com | 71337.com | www.365168.cc | www.619757.com | www.531msc.com | www.56655b.com | www.35252g.com | www.9187n.com | www.15365c.com | www.66yfz.com | www.755860.com | www.50054e.com | f5429.com | 9646t.com | nn500k.com | 59599q.com | www.hy2266.com | www.tyc878.com | www.1559507.com | www.hg2300.com | www.41518.com | www.401285.com | 2189000.com | 5622e.com | 33382l.com | www.9464hh.com | www.msc66.com | www.bet365a7.com | www.68993252.com | www.775780.com | alpk22.com | www.602msc.com | 4647099.com | www.8d868.com | www.15b32.net | www.yinhennnn.com | www.658226.com | www.jz6788.com | www.90866.cc | www.5028hg.com | www.hjcp0.com | www.6687w.com | www.t201.com | www.721588.com | 36508w.com | 77605z.com | 3522s.cc | www.blr0088.com | www.77099.com | www.bwinyz47.com | www.1035u.com | www.hg6767a.com | www.68682b.com | www.77114j.com | www.66332n.com | www.33588x.com | www.50026t.com | www.07163k.com | www.tang777.com | www.ya499.com | www.ct6678.com | www.910883.com | www.702309.com | www.608799.com | www.376519.com | www.88266o.com | 7894k.com | 2677iii.com | j8381.com | w9625.com | 8989883.com | 365vip600.cc | 4242hd.com | 9030x.com | ag1515a.com | www.99yh765.com | www.2061vv.com | www.20553311.com | www.hg173j.com | www.63606z.com | www.390737.com | www.68568g.com | www.ac3311.com | www.622230.com | www.082707.com | 3399vn77.com | 3189e.com | 41188822.com | 33115u.com | www.hg988800.com | www.3000hm.net | www.998855j.com | www.8j3.com | www.954321c.com | www.c602.cc | www.139620.com | xl590.com | hc9966.com | m8381.com | 73567tg17.com | www.25288g.com | www.2302325.com | www.88325i.com | www.pj56k.com | www.946277.com | 138763.com | 144258.com | 33ww8331.com | www.6491v.com | www.026789.com | www.720799.com | www.633547.com | www.qucw3.com | 4880h.com | 2757g.com | hh308.com | www.4107f.com | www.998855l.com | www.7140988.com | www.qmkl0.com | 1669y.com | 7w3777.com | 500000378.com | www.9405511.com | www.86999.com | www.06088.com | www.599849.com | 39199l.com | 294650.com | www.63877p.com | www.66867.com | www.2020788.com | www.588229.com | 7893w05.com | 112l.net | www.223228.com | www.06820i.com | www.5095d.com | 9694i.com | pj88nn.com | www.333222u.com | www.998855r.com | www.226467.com | www.545669.com | 7599kk.com | 123456rr.cc | www.hg8903.com | www.7737bb.com | www.795535.com | 112y.net | 2418z.com | www.095889.com | www.48330.com | www.431770.com | 45637i.com | www.6668.cc | www.sj52188.com | www.61524s.com | 34512.com | emb8578.com | www.js4333.com | www.5446r.com | www.464689.com | ee5443.com | www.js80388.com | www.88166b.com | www.022jl.cc | 2643g.com | 365058.com | www.1168j.com | www.5441n.com | 55995004.com | bet36530000.com | www.199424.com | www.hw52.com | 500000790.com | www.9374f.com | www.80188j.com | www.766076.com | lh66z.com | www.809990.com | www.2566y9.com | www.026079.com | 66671h.com | www.hg72999.com | www.77801n.com | 7249.com | 1407h.com | www.4196p.com | www.564880.com | 550111.com | www.688222.com | www.97655w.com | 23456.net | 58801.com | www.246776.com | www.237399.com | dz3222.com | www.1181184.com | www.30xw.com | 9007893.com | www.fbs44.com | www.65707h.com | beiyong.bet | www.v3303.com | www.86333c.com | 1624aa.com | 3119.com | www.0072721.com | 3189ee.com | j1504.com | www.5886mm.com | wns2.net | www.tyc9907.com | www.838957.com | 45637w.com | yyh913.com | www.k63568.com | xici.net | www.0377365.com | www.55111122.com | hggjtg8.com | www.0009193.com | www.16878s.com | 83138o.com | www.yh215.com | www.894450.com | 2226gp.com | www.565578.com | www.202403.com | 8036o.com | www.40288t.com | 61652z.com | www.amvip555.com | www.68568b.com | 80878w.com | www.yingle99.com | www.262918.com | 996622tt.com | www.55717e.com | 1479o.com | www.hga8383.com | www.c6881.com | wnsr8827.com | www.519862.com | 44vv8332.com | www.pj7668.com | www.ya160.com | chengbet.cc | www.35252h.com | 5350r.com | www.a666666.com | www.ascp4.com | raybet39.com | www.12136c.com | 0152.com | www.331113.com | www.422626.com | 20772244.com | www.77803f.com | 4018nn.com | www.58404b.com | 1654nn.com | www.242222.com | www.452816.com | 20771188.com | www.26878j.com | 7742gg.com | www.877565.com | 559649.com | www.cp98.com | 9679a.com | www.pj3333.com | www.66652a.com | www.3046k.com | www.959553.com | 588ttt.cc | www.71399w.com | 22299.com | www.flb177.com | 2257013.com | www.55070q.com | mf704.com | www.g948g.com | 88021.com | www.38001.com | 9949zhao.com | www.hg0204.com | www.177806.com | www.3834504.com | www.603774.com | www.85770d.com | www.978257.com | 63305f.com | www.2109b.com | 54141188.com | www.5ecp.com | 1463h.com | www.962095.com | www.bh33345.com | www.cf9905.com | www.25678.com | www.978351.com | www.hgbb.com | www.552703.com | www.76543l.com | www.544091.com | www.js6667.com | www.236380.com | www.hg0728.com | 4242.com | www.32208d.com | 3122ff.com | www.ggy.99233y.com | bmw8099.com | www.cn365m.com | 7893w34.com | www.55676o.com | 2214t.com | www.3978g.com | 55899i.com | www.2373k.com | www.hg8880.hk | www.544646.com | www.js7888.co | 52599h.com | www.20199ii.com | 6487www.com | www.8877gvb.com | youfa22.vip | www.26163z.com | 1259g.com | www.560671.com | www.am5833.com | 22yy8332.com | www.185145.com | 32212k.com | www.71399f.com | www.9846j.com | www.327526.com | www.133774.com | 2158wx.com | www.9895n.com | 33vne.com | www.8667i.com | www.yinhe9507e.com | www.53900e.com | www.hhvip87.com | 2776u.com | www.947004.com | 2381ll.com | www.560671.com | www.399555.com | 3mgmddd.com | www.0343.com | 188qq22.com | www.362322.com | www.hg8376.com | 55331zz.com | www.37377o.com | pjbet444.com | www.033916.com | www.66973.am | lc99j.com | www.qucw2.com | www.4858189.com | 28824c.com | www.68993278.com | www.81866t.com | 5099tt.com | www.3157s.com | b5957.com | www.974688.com | www.166459.com | 3559pppp.com | www.97655b.com | www.dy1188.com | 15856p.com | www.m94600.com | www.1869h.com | 93936b.com | www.5700666.com | 3121v.com | www.50024v.com | www.biying920vip.com | 72239.com | www.305922.com | www.98698s.com | 654.so | www.554313.com | www.50021.com | a5aaa.com | www.511079.com | www.c63.com | nn500r.com | www.259291.com | www.sb5503.com | 3258x.com | www.43818v.com | www.623906.com | kk2205.com | 5956988.com | www.rrqp444.com | www.hg39899.com | 23800c.com | www.96386s.com | www.8007js.com | 60957777.com | www.ct8800.com | www.20199ee.com | 76744.com | www.035059.com | www.xpj53516.com | www.76060i.com | 3559ii.com | www.wo41.com | www.88562.com | 2190w.com | 6175c.com | www.99080044.com | www.hg5336.com | 9737xx.me | www.rcw8899.com | www.bwinyz17.com | www.sjg900.com | 97886699.com | www.3668z.com | www.tyc188.com | v35151.com | 35dd.vip | www.12455q.com | www.85966.com | 500000917.com | 3844u.com | www.sb4010.com | www.904044.com | 50067z.com | 9876blr.com | www.80767z.com | www.yh924.com | 97799o.com | 5856rrr.com | www.31930.cc | www.1168f.com | www.15000552959.com | 9694.com | www.599399.com | www.30350i.com | www.2061368.com | dede58.com | 7742k.com | www.ya2019b.com | www.744743.com | 3049d.com | 059j.cc | www.950920.com | www.88325c.com | www.649589.com | 3614m.com | 256777k.com | www.22505.cc | www.bwin940.co | www.050301.com | rrr1915.com | 4260022.com | www.8667b.com | www.88.net | www.g27229.com | 33vne.com | 6033p.com | www.821260.com | www.18617.com | www.38538.com | 6830x.com | YL18438.com | www.111505.com | www.83993w.com | www.1759.com | www.h7788g.com | b9962.com | 38455.com | www.755903.com | www.077578.com | www.hg039.com | www.hg0377.com | 01234oo.com | 2455.cc | www.828701.com | www.42456699.com | www.bai3355.com | www.a78ts.com | 43330.com | gm13800.com | www.363991.com | www.65707g.com | www.7893w34.com | www.8577k.cc | www.86611l.com | 158808.com | dejinbet.com | www.356477.com | www.71233r.com | www.7225o.com | www.hg9777.com | www.js883388.com | 3522v.vip | mi533.com | 65005.com | www.621351.com | www.83993d.com | www.083377.com | www.657714.com | www.77537t.com | 56988jj.com | 3957o.com | 52688q.com | 822365.cc | www.683944.com | www.66652l.com | www.89386.com | www.c44jj.com | www.140955.com | www.982suncity.com | 55966.cc | www.ks308.com | www.yh66609.com | www.68666h.com | 1185456.com | gg32355.com | 690008.com | 86888js.com | d00351.com | bb888bb888.com | 50128a.com | 1483hh.com | 6175i.com | www.8181sun.com | www.8973.cc | 123456bb.cc | 7200163.com | 3550r.com | 00773hh.com | h4255.com | l00351.com | www.191060.com | www.809572.com | www.7793p.com | www.3978k.com | www.55676o.com | www.630269.com | www.55545g.com | www.3239777.com | www.8422.com | www.yh8461.com | www.xpj9878.com | hg5588o.com | yin1022.com | le888h.com | j7570jj.com | bet37566.com | tt6830.com | 51133vv.com | 4518.com | 0860dh.com | 9007893.com | 793929.com | kb080.com | 78115544.com | sha9922.com | ll5144.com | 3258n.com | 99567d.com | 51335m.com | bwin910.co | 40661113.com | 8970399.com | 0044.cc | jixiang11.com | 77115156.com | pj677p.com | 5509o.com | 188qq777.com | 5003w.com | 01234d.com | 2566h9.com | 670916.com | 2019f.cc | 2146y.com | 5478222.com | 3y5511.com | j4255.com | 44264444.com | V87.com | 88807w.com | 2381ii.com | 1654jj.com | www.js66666.com | www.yh1555.com | www.40686f.com | www.006071.com | www.6618js.com | www.849958.com | www.fff3997.com | www.55545d.com | www.055260.com | www.9988gvb.com | www.lb5555.com | www.99788l.com | www.54844.com | www.55kcw.com | www.806375.com | www.267051.com | 3aobo.com | qile220.com | 90856e.com | 463h8.com | jj38648.com | 9995g.cc | www.b3656.com | www.v456456.com | www.50373.com | www.808888c.com | www.06820r.com | www.9996yy.com | www.52072s.com | www.hy6931.com | www.458689.com | 8294k.com | 1294z.com | 55331v.com | 001122332.com | 2247z.com | www.vns98.com | www.292030.com | www.qj2.co | www.40288j.com | www.52011.tv | www.915231.com | www.hcw018.com | 31414.com | 2021t.com | 28839o.com | www.6kk.com | www.5968j.com | www.28000p.com | www.hr1822.com | www.71789.cc | www.529106.com | 566670000.com | 7141.com | 00442007.com | www.3653306.com | www.2206132.com | www.q063801.com | www.77801l.com | www.629913.com | 2934k.com | sha9966.com | s47479.com | www.558js.com | www.779626.com | www.bet3651689.com | www.53wcp.com | www.77803o.com | 1479x.com | 526770.com | www.vns9998.com | www.35877c.com | www.abc288.com | www.0014b.com | 3650585.com | 53262e.com | aa7570a.com | www.e22365.com | www.68058888.com | www.37377p.com | www.778948.com | blr7033.com | 3g88.com | www.3459j.com | www.yfcp315.com | www.ra017.com | www.345897.com | 6220ss.com | tt6837.com | www.7779193.com | www.b35ss.com | www.33997h.com | 336611.com | 8488844.com | 63305c.com | www.3171114.com | www.1466s.com | www.589044.com | 51529.com | jinguan3355.com | www.hg035.com | www.78680o.com | www.887763.com | w2649.com | 9030k.com | www.tm3721.com | www.t94600.com | www.572899.com | 316p.cc | zz57686.com | www.3211msc.com | www.7406.Com | talshop.cn | 23599c.com | www.87680u.com | www.6880vv.com | www.bei05.com | 1591qqq.com | 857330.com | www.342488.com | www.1009.cc? | 99589o.net | 7022004.com | www.142351.com | www.4102u.com | www.500190.com | qg303.com | www.3333wnsr.com | www.55070z.com | www.cf9901.com | z35151.com | bm1394.com | www.98698j.com | www.500lian.com | ag88.com | 99835.com | www.pj88l.com | www.hm3777.com | hd9909.com | www.81866r.com | www.sb5502.com | www.937016.com | hw002.com | www.9444hg.com | www.44118d.com | www.547677.com | pp67890.com | www.pj05.com | www.28891a.com | 30174455.com | 667766h.com | www.35252p.com | www.hy5505.com | tz1666.com | www.pj6698.com | www.8818.tw | 8180v.com | 5360vv.com | www.27363u.com | www.946277.com | pj300.cc | www.0659ks.com | www.01088.com | ss8159.cc | www.yptang.com | www.6386d.com | www.50024a.com | 921290.com | www.sb5505.com | www.520462.com | 3967h.com | www.912006.com | www.3478j.cc | 00773pp.com | www.710868.com | www.60123k.com | 88993b.com | www.25288t.com | www.08182.com | hg0491.com | www.85770w.com | www.410087.com | mm3189.com | www.wns8818.com | www.pj9020.com | 123456vv.cc | www.1869v.com | www.3398744.com | 2146x.com | www.6635oo.com | www.1007.cc | m83377.com | www.6403jj.com | www.12455x.com | 553322KK.com | www.2005647.com | www.06czj.com | 39199d.com | www.799666s.com | www.591411.com | 7686q.com | www.bet63q.com | www.43131w.com | 7334z.com | www.q94600.com | 4052s.com | www.2078f.com | www.cll168.com | 36407799.com | www.2945l.com | www.338061.com | 2268.com | www.55676t.com | 2013022.com | www.j7191.com | www.hj2111.com | tt6836.com | www.xpj778899.com | 248301.com | www.223456s.com | www.77802s.com | 37111w.com | www.63msxfptb.com | www.101156.com | js29301.com | www.ya2019t.com | 0638kkk.net | www.668hyc.com | www.52072e.com | www.hg444.tv | www.77114x.com | 5657.com | www.sha2288.com | 3178qq.com | www.88msa.com | www.540477.com |