<xmp id="kmuss"><menu id="kmuss"></menu>
 • <menu id="kmuss"></menu>
  <tt id="kmuss"><sup id="kmuss"></sup></tt>
  <menu id="kmuss"></menu>
 • <xmp id="kmuss"><nav id="kmuss"></nav>
  <input id="kmuss"></input>
  <nav id="kmuss"><code id="kmuss"></code></nav>
  <menu id="kmuss"></menu>
  <input id="kmuss"></input>
 • <xmp id="kmuss"><nav id="kmuss"></nav>

  假如我會克隆

  六年級作文517字
  作者:未知
 •  
 • jiǎ
 • huì
 • lóng
 • 假如我會克隆
 •  
 •  
 •  
 • běi
 • shěng
 • táng
 • shān
 • shì
 •  
 • luán
 • xiàn
 • luán
 • zhōu
 • zhèn
 • jiǎ
 • guān
 • yíng
 •  河北省唐山市 灤縣灤州鎮賈官營
 • xiǎo
 • xué
 • liù
 • sān
 • bān
 •  
 • jīn
 • tāo
 • 小學六三班 吳金濤
 •  
 • 
 •  
 • lóng
 • shì
 • zhǒng
 • gāo
 • shù
 •  
 • yòng
 • zhè
 • zhǒng
 • shù
 • 克隆是一種高科技技術,利用這種技術
 • men
 • wéi
 • rén
 • lèi
 • jiǎn
 • zāi
 • zào
 •  
 • guǒ
 • huì
 • lóng
 • 我們可以為人類減災造福。如果我會克隆
 • gāi
 • duō
 • hǎo
 • ya
 •  
 • rén
 • men
 • yào
 • shí
 • me
 • jiù
 • lóng
 • 那該多好呀!人們需要什么我就把他克隆
 • chū
 • lái
 •  
 • wéi
 • rén
 • lèi
 •  
 • wéi
 • rén
 • lèi
 • zào
 •  
 • 出來,去為人類服務,去為人類造福!
 •  
 • jiǎ
 • huì
 • lóng
 •  
 • yào
 • wéi
 • men
 • de
 • rén
 • lèi
 • lóng
 • 假如我會克隆,我要為我們的人類克隆
 • chū
 • duō
 • chì
 • bǎng
 •  
 • ràng
 • rén
 • men
 • néng
 • gòu
 • zài
 • tiān
 • kōng
 • zhōng
 • xiàng
 • niǎo
 • ér
 • 出許多翅膀,讓人們能夠再天空中象鳥兒
 • yàng
 • áo
 • xiáng
 •  
 • xiǎng
 • jiù
 •  
 • néng
 • fēi
 • chū
 • 那樣翱翔,想去哪里就去哪里,能飛出地
 • qiú
 • dào
 • zhòu
 • zhōng
 • tàn
 • suǒ
 •  
 • mǎn
 • měi
 • rén
 • de
 • fēi
 • tiān
 • mèng
 • 球到宇宙中去探索,滿足每個人的飛天夢
 • xiǎng
 •  
 • 想。
 •  
 • jiǎ
 • huì
 • lóng
 •  
 • yào
 • lóng
 • chū
 • tài
 • yáng
 •  
 • 假如我會克隆,我要克隆出太陽,把他
 • fàng
 • zài
 • rén
 • men
 • yào
 • de
 • fāng
 •  
 • ràng
 • tài
 • yáng
 • zhào
 • yào
 • zhe
 • 放在人們需要的地方,比如讓太陽照耀著
 • nán
 • běi
 •  
 • ràng
 • zài
 • me
 • hán
 • lěng
 • xiàng
 • wēn
 • dài
 • 南極和北極,讓那里不再那么寒冷象溫帶
 • yàng
 • fèn
 • míng
 •  
 • ràng
 • rén
 • lèi
 • dào
 • shēng
 • cún
 •  
 • 那樣四季分明,讓人類移居到那里生存,
 • wéi
 • rén
 • lèi
 • kāi
 • xīn
 • de
 • tiān
 •  
 • jiě
 • jué
 • rén
 • lèi
 • yōng
 • de
 • wèn
 • 為人類開辟新的天地,解決人類擁擠的問
 •  
 • 題。
 •  
 • jiǎ
 • huì
 • lóng
 •  
 • yào
 • lóng
 • chū
 • duō
 • míng
 • guì
 • de
 • 假如我會克隆,我要克隆出許多名貴的
 • yào
 • cái
 •  
 • rén
 • cān
 •  
 • líng
 • zhī
 •  
 • ràng
 • rén
 • lèi
 • néng
 • gòu
 • chī
 • dào
 • 藥材,比如人參、靈芝,讓人類能夠吃到
 • zhè
 • xiē
 • yǒu
 • de
 • yào
 • cái
 •  
 • fáng
 • rén
 • lèi
 • bìng
 • de
 • shēng
 •  
 • 這些稀有的藥材,預防人類疾病的發生,
 • shǐ
 • rén
 • lèi
 • néng
 • gòu
 • miǎn
 • bìng
 • de
 • shé
 •  
 • rén
 • lèi
 • néng
 • gòu
 • zhǎng
 • 使人類能夠避免疾病的折磨,人類能夠長
 • mìng
 • bǎi
 • suì
 •  
 • xiǎng
 • shòu
 • shēng
 • mìng
 • de
 • kuài
 •  
 • 命百歲,享受生命的快樂。
 •  
 • jiǎ
 • huì
 • lóng
 •  
 • huì
 •  
 •  
 • ?
 • huì
 • àn
 • zhào
 • 假如我會克隆,我會……我一定會按照
 • rén
 • men
 • de
 • yào
 • de
 • gōng
 • zuò
 •  
 • zhǒng
 • duì
 • rén
 • lèi
 • 人們的需要去努力的工作,把各種對人類
 • yǒu
 • de
 • dōng
 • lóng
 • chū
 • lái
 •  
 • bāng
 • zhù
 • rén
 • lèi
 • jiě
 • jué
 • zhǒng
 • 有益的東西克隆出來,幫助人類解決各種
 • kùn
 • nán
 •  
 • wéi
 • rén
 • lèi
 • jiǎn
 • shǎo
 • zāi
 • nán
 •  
 • wéi
 • rén
 • lèi
 • zào
 •  
 • 困難,為人類減少災難,為人類造福。
 •  
 • xiǎng
 •  
 • cóng
 • xiàn
 • zài
 • kāi
 • shǐ
 •  
 • men
 • jiù
 • yīng
 • gāi
 • xué
 • 我想:從現在開始,我們就應該積極學
 • xué
 • wén
 • huà
 • zhī
 • shí
 •  
 • wéi
 • men
 • mèng
 • xiǎng
 • de
 • xià
 • jiān
 • shí
 • 習科學文化知識,為我們夢想的打下堅實
 • de
 • wén
 • huà
 • chǔ
 •  
 • wéi
 • men
 • chōng
 • jǐng
 • de
 • wèi
 • lái
 • shì
 • jiè
 • zhā
 • shí
 • 的文化基礎,為我們憧憬的未來世界扎實
 •  
 • wéi
 • men
 • de
 • měi
 • hǎo
 • míng
 • tiān
 • fèn
 • dòu
 •  
 • 努力,為我們的美好明天努力奮斗。
 •  
 •  
 • zhǐ
 • dǎo
 • jiāo
 • shī
 •  
 • xiù
 • qín
 •  
 •  指導教師:李秀琴 
   
  無注音版:
   
   假如我會克隆
   
   河北省唐山市 灤縣灤州鎮賈官營小學六三班 吳金濤
   
   克隆是一種高科技技術,利用這種技術我們可以為人類減災造福。如果我會克隆那該多好呀!人們需要什么我就把他克隆出來,去為人類服務,去為人類造福!
   假如我會克隆,我要為我們的人類克隆出許多翅膀,讓人們能夠再天空中象鳥兒那樣翱翔,想去哪里就去哪里,能飛出地球到宇宙中去探索,滿足每個人的飛天夢想。
   假如我會克隆,我要克隆出太陽,把他放在人們需要的地方,比如讓太陽照耀著南極和北極,讓那里不再那么寒冷象溫帶那樣四季分明,讓人類移居到那里生存,為人類開辟新的天地,解決人類擁擠的問題。
   假如我會克隆,我要克隆出許多名貴的藥材,比如人參、靈芝,讓人類能夠吃到這些稀有的藥材,預防人類疾病的發生,使人類能夠避免疾病的折磨,人類能夠長命百歲,享受生命的快樂。
   假如我會克隆,我會……我一定會按照人們的需要去努力的工作,把各種對人類有益的東西克隆出來,幫助人類解決各種困難,為人類減少災難,為人類造福。
   我想:從現在開始,我們就應該積極學習科學文化知識,為我們夢想的打下堅實的文化基礎,為我們憧憬的未來世界扎實努力,為我們的美好明天努力奮斗。
    指導教師:李秀琴 

   假如我有一雙翅膀

   六年級作文410字
   作者:未知
  •  
  • jiǎ
  • yǒu
  • shuāng
  • chì
  • bǎng
  • 假如我有一雙翅膀
  •  
  •  
  •  
  • shān
  • dōng
  • shěng
  • lín
  • shì
  •  
  • lín
  • èr
  • xiǎo
  • shí
  • bān
  •  
  • wáng
  •  山東省臨沂市 臨沂二小十班 王
  • qíng
  • 雨晴
  • 閱讀全文

   假如我會克隆

   六年級作文517字
   作者:未知
  •  
  • jiǎ
  • huì
  • lóng
  • 假如我會克隆
  •  
  •  
  •  
  • běi
  • shěng
  • táng
  • shān
  • shì
  •  
  • luán
  • xiàn
  • luán
  • zhōu
  • zhèn
  • jiǎ
  • guān
  • yíng
  •  河北省唐山市 灤縣灤州鎮賈官營
  • xiǎo
  • xué
  • liù
  • sān
  • bān
  •  
  • jīn
  • tāo
  • 小學六三班 吳金濤
  • 閱讀全文

   假如時間可以倒流

   六年級作文752字
   作者:未知
  •  
  • jiǎ
  • shí
  • jiān
  • dǎo
  • liú
  • 假如時間可以倒流
  •  
  •  
  •  
  •    
  •  
  •  
  •  
  • xiǎo
  •  
  •    
  •  
  •  
  •  
  • xīng
  •  
  • dǒu
  • jiǎo
  • tiào
  •  /ㄊ∪?菔小「/ㄊ∪?菔惺Ψ陡絞糶
  •  
  •  
  •  
  • kuí
  • huà
  •  
  •  
  • ⊙Я?暌話唷『槭?
  • 閱讀全文

   假如我是一片云

   六年級作文895字
   作者:未知
  •  
  • jiǎ
  • shì
  • piàn
  • yún
  • 假如我是一片云
  •  
  •  
  •    
  •  
  •  
  •  
  • xiǎo
  •  
  •  
  • xiè
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • tán
  • dǒu
  •  /ㄊ「V菔小「V菔蟹êP⊙Я?曇抖
  •  
  •  
  • páng
  • duàn
  • ?唷≌旁斷
  • 閱讀全文

   假如我是一朵白云

   六年級作文744字
   作者:未知
  •  
  • jiǎ
  • shì
  • duǒ
  • bái
  • yún
  • 假如我是一朵白云
  •  
  •  
  • ?
  • shěng
  • péng
  • zhōu
  • shì
  •  
  • péng
  • zhōu
  • shì
  • shí
  • yàn
  • xiǎo
  • xué
  • liù
  • nián
  •  四川省彭州市 彭州市實驗小學六年
  • bān
  •  
  • liú
  • shǒu
  • 級四班 劉守
  • 閱讀全文

   假如我是環境衛士

   六年級作文668字
   作者:未知
  •  
  • jiǎ
  • shì
  • huán
  • jìng
  • wèi
  • shì
  • 假如我是環境衛士
  •  
  •  
  • běi
  • shěng
  • hán
  • dān
  • shì
  • cóng
  • tái
  •  
  • hán
  • dān
  • shì
  • mián
  • èr
  •  河北省邯鄲市叢臺區 邯鄲市棉二子
  • xué
  • xiào
  • liù
  • nián
  • sān
  • bān
  •  
  • zhāng
  • jìng
  • ēn
  • 弟學校六年級三班 張敬恩
  • 閱讀全文

   假如我是一名村長

   六年級作文914字
   作者:未知
  •  
  • jiǎ
  • shì
  • míng
  • cūn
  • zhǎng
  • 假如我是一名村長
  •  
  •  
  • běi
  • jīng
  • shì
  • hǎi
  • diàn
  •  
  • běi
  • jīng
  • shì
  • hǎi
  • diàn
  • shí
  • yàn
  • xiǎo
  •  北京市海淀區 北京市海淀區實驗小
  • xué
  • liù
  • nián
  • shí
  • bān
  •  
  • gāo
  • jiàn
  • wén
  • 學六年級十一班 高健文
  • 閱讀全文

   假如沒有大人

   六年級作文745字
   作者:未知
  •  
  • jiǎ
  • méi
  • yǒu
  • rén
  • 假如沒有大人
  •  
  •  
  • guǎng
  • dōng
  • shěng
  • zhàn
  • jiāng
  • shì
  • xiá
  • shān
  •  
  • shí
  • xiǎo
  • xué
  • liù
  • bān
  •  廣東省湛江市霞山區 十一小學六班
  •  
  • huáng
  • huá
  • 黃華富
  • 閱讀全文

   假如我是星球改造家

   六年級作文431字
   作者:未知
  •  
  • jiǎ
  • shì
  • xīng
  • qiú
  • gǎi
  • zào
  • jiā
  • 假如我是星球改造家
  •  
  •  
  • nán
  • shěng
  • huái
  • huà
  • shì
  •  
  • xiāng
  • wéi
  • xué
  • xiào
  • liù
  • nián
  •  湖南省懷化市 湘維子弟學校六年級
  • jiǎ
  • bān
  •  
  • yùn
  • 甲班 徐韻
  • 閱讀全文

   假如我會克隆,我要克隆士兵

   六年級作文509字
   作者:未知
  •  
  • jiǎ
  • huì
  • lóng
  •  
  • yào
  • lóng
  • shì
  • bīng
  • 假如我會克隆,我要克隆士兵
  •  
  •  
  • jiāng
  • shěng
  • xìng
  • huà
  • shì
  •  
  • xìng
  • huà
  • shì
  • èr
  • shí
  • yàn
  • xiǎo
  • xué
  •  江蘇省興化市 興化市第二實驗小學
  • liù
  • ?
  •    
  • bān
  •  
  •  
  • zhāng
  • yuè
  • 六(3班) 張越
  • 閱讀全文

   假如我是歌星

   六年級作文432字
   作者:李涵
  •  
  • cóng
  • xiǎo
  • jiù
  • huān
  • tīng
  • yīn
  • cóng
  • hái
  • huì
  • shuō
  • huà
  • de
  • 從小我就喜歡聽音樂我從還不會說話的
  • shí
  • hòu
  • jiù
  • kāi
  • shǐ
  • hēng
  • hēng
  • shēng
  • cóng
  • huì
  • shuō
  • huà
  • kāi
  • shǐ
  • jiù
  • xué
  • chàng
  • 時候就開始哼哼聲從會說話開始就學唱歌
  • zuì
  • xiàn
  • de
  • rén
  • shì
  • xīng
  • zuì
  • chóng
  • bài
  • de
  • rén
  • shì
  • zhōu
  • jié
  • lún
  • 我最羨慕的人是歌星最崇拜的人是周杰倫
  • 閱讀全文

   假如我獨自旅行

   六年級作文380字
   作者:王蘇鴻
  • jiǎ
  • háng
  • 假如我獨自旅行
  •  
  • jiǎ
  • háng
  •  
  • huì
  • dài
  • diàn
  • nǎo
  •  
  • yīn
  • 假如我獨自旅行,我會帶一個電腦,因
  • wéi
  • diàn
  • nǎo
  • gōng
  • néng
  • duō
  •  
  • 為電腦功能多。
  • 閱讀全文

   假如我是

   六年級作文246字
   作者:陳婉潔
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • jiǎ
  • shì
  •       假如我是
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • jiǎ
  • shì
  • duǒ
  • yún
  •      假如我是一朵云
  •  
  • 閱讀全文

   假如我是一滴水

   六年級作文500字
   作者:劉高成
  •  
  • jiǎ
  • shì
  • shuǐ
  • 假如我是一滴水
  •  
  •  
  • zài
  • jiǔ
  • de
  • sān
  • shí
  • shì
  •  
  • men
  • rén
  • lèi
  • yòng
  • shuǐ
  • liàng
  •  在不久的三十世紀,我們人類用水量
  • yuè
  • lái
  • yuè
  • gāo
  •  
  • zài
  • qiú
  • shàng
  • shǎo
  • le
  • duō
  • lán
  • de
  • hǎi
  • yáng
  • 越來越高。在地球上少了許多藍色的海洋
  • 閱讀全文

   假如我有一對翅膀

   六年級作文415字
   作者:飛女飛
  •  
  • jiǎ
  • yǒu
  • duì
  • chì
  • bǎng
  •  
  • me
  • huì
  • fēi
  • dào
  • 假如我有一對翅膀,那么我會飛到各個
  • fāng
  •  
  • bāng
  • zhù
  • duō
  • yào
  • bāng
  • zhù
  • de
  •  
  • ràng
  • kùn
  • zài
  • tòng
  • 地方,去幫助許多需要幫助的,讓困在痛
  • de
  • nán
  • rén
  • zhòng
  • huò
  • kuài
  •  
  • 苦的苦難人重獲快樂。
  • 閱讀全文

   假如我有一對翅膀

   六年級作文353字
   作者:道真縣玉…
  •  
  • 
  •  
  • jiǎ
  • yǒu
  • duì
  • chì
  • bǎng
  •  
  • huì
  • xiàng
  • lǎo
  • yīng
  • yàng
  •  
  • 假如我有一對翅膀,我會象老鷹一樣,
  • zài
  • tiān
  • kōng
  • zhōng
  • dòu
  •  
  • fēi
  • xiáng
  •  
  • ràng
  • bié
  • de
  • niǎo
  • jiàn
  • le
  •  
  • wéi
  • 在天空中搏斗、飛翔,讓別的鳥見了,惟
  • 閱讀全文

   假如我有一支馬良神筆

   六年級作文439字
   作者:汪蒙
  •  
  • xiǎo
  • shí
  • hòu
  •  
  • zǒng
  • shì
  • gěi
  • jiǎng
  • liáng
  • de
  • shì
  •  
  • 小時候,媽媽總是給我講馬良的故事。
  • shí
  •  
  • měi
  • dōu
  • huì
  •  
  • zài
  • zhǐ
  • shàng
  • huà
  • xiē
  • 那時,我每次都會拿起筆,在紙上畫一些
  • xíng
  • guài
  • zhuàng
  • de
  • dōng
  •  
  • rán
  • hòu
  • huì
  • tiān
  • zhēn
  • wèn
  •  
  • 奇形怪狀的東西。然后會天真地問媽媽:
  • 閱讀全文

   假如時間可以倒流

   六年級作文438字
   作者:何群
  • jiǎ
  •  
  •  
  • shí
  •  
  • jiān
  •  
  •  
  •  
  • dǎo
  •  
  • liú
  • 假 如 時 間 可 以 倒 流
  • gān
  • shěng
  • huá
  • chí
  • xiàn
  • róu
  • yuǎn
  • xiǎo
  • xué
  • liù
  • nián
  • sān
  • bān
  • xué
  • shēng
  •  
  • 甘肅省華池縣柔遠小學六年級三班學生:
  • qún
  • 何群
  • 閱讀全文

   假如我是發明家

   六年級作文353字
   作者:唐培根
  • jiǎ
  • shì
  • míng
  • jiā
  • 假如我是發明家
  •  
  •  
  •  
  • jiǎ
  • shì
  • míng
  • jiā
  •  
  • yào
  • míng
  • zhǒng
  • gāo
  •  假如我是發明家,我要發明一種高
  • shǒu
  • diàn
  • nǎo
  •  
  • 級手提電腦。
  • 閱讀全文

   假如我會克隆

   六年級作文626字
   作者:黃儀珊
  •  
  • jiǎ
  • huì
  • lóng
  • 假如我會克隆
  •  
  •  
  • jìn
  • nián
  •  
  • xué
  • shù
  • fēi
  • zhǎn
  •  
  • lóng
  •  近幾年,科學技術飛速發展,克隆技
  • shù
  • gāo
  •  
  • dào
  • le
  • guǎng
  • fàn
  • yùn
  • yòng
  •  
  • zhè
  • qián
  • 術也日益提高,得到了廣泛運用。這不前
  • 閱讀全文

   假如我會克隆

   六年級作文454字
   作者:黃儀珊
  •  
  • jiǎ
  • huì
  • lóng
  • 假如我會克隆
  •  
  •  
  •  
  • jiǎ
  • huì
  • lóng
  •  
  • jiù
  • yào
  • lóng
  • hǎo
  • duō
  • hǎo
  •  假如我會克隆,我就要克隆好多好
  • duō
  • de
  •  
  • ràng
  • néng
  • zài
  • tóng
  • shí
  • jiān
  • nèi
  • gàn
  • 多的自己,讓我自己能在同一時間內干許
  • 閱讀全文

   假如我會克隆

   六年級作文673字
   作者:楊陽
  •  
  • jìn
  • nián
  • lái
  •  
  • xué
  • shù
  • fēi
  • zhǎn
  •  
  • lóng
  • 近幾年來,科學技術飛速發展,克隆技
  • shù
  • gāo
  •  
  • dào
  • le
  • guǎng
  • fàn
  • de
  • yīng
  • yòng
  •  
  • xiǎng
  • 術也日益提高,得到了廣泛的應用。我想
  •  
  • guǒ
  • huì
  • lóng
  •  
  • yào
  • lóng
  • chū
  • duō
  • duō
  • duì
  • :如果我會克隆,我要克隆出許許多多對
  • 閱讀全文

   假如我會克隆,我要……

   六年級作文661字
   作者:黃舒婷
  • lóng
  • shù
  • shì
  • shì
  • jiè
  • shàng
  • zuì
  • wěi
  • de
  • míng
  •  
  •             
  • nián
  • shì
  • jiè
  • 克隆技術是世界上最偉大的發明,1997年世界
  • tóu
  • lóng
  • yáng
  •  
  • duō
  •  
  • dàn
  • shēng
  • le
  •  
  • zhè
  • xiāo
  • 第一頭克隆羊“多利”誕生了,這個消息
  • shǐ
  • rén
  • men
  • dōu
  • zhèn
  • jīng
  • le
  •    
  • cáo
  • yòu
  • niú
  •  
  •             
  • nián
  • hóu
  • lóng
  • chéng
  • 使人們都震驚了/艚幼牛?2000年獼猴也克隆成
  • 閱讀全文

   假如時間可以移動

   六年級作文247字
   作者:高若塵
  • jiǎ
  • shí
  • jiān
  • dòng
  •  
  • yào
  • dào
  • wèi
  • lái
  • kàn
  • kàn
  • 假如時間可以移動,我要到未來看一看我
  • de
  • sūn
  • guò
  • de
  • zěn
  • yàng
  •  
  • 的子孫過的怎樣;
  •  
  • jiǎ
  • shí
  • jiān
  • dòng
  •  
  • yào
  • dào
  • yuǎn
  • shí
  • dài
  • kàn
  • 假如時間可以移動,我要到遠古時代看
  • 閱讀全文

   假如我會克隆

   六年級作文866字
   作者:田磊
  • jiǎ
  • huì
  • lóng
  • 假如我會克隆
  •  
  •  
  •  
  •  
  • lóng
  • shù
  • shì
  • zhǒng
  • lún
  • de
  •  
  • ?
  • shù
  •  
  •  
  • 克隆技術是一種無以倫比的“法術”,
  • 閱讀全文

   假如我會克隆

   六年級作文458字
   作者:王海云
  • jiǎ
  • huì
  • lóng
  • 假如我會克隆
  •  
  • liù
  • nián
  •  
  • wáng
  • hǎi
  • yún
  • 六年級 王海云
  •  
  •  
  • jiǎ
  • huì
  • lóng
  •  
  • huì
  • lóng
  • duō
  • kàng
  • hàn
  • de
  •  假如我會克隆,我會克隆許多抗旱的
  • 閱讀全文
 • 閱讀全文

   假如我是媽媽

   六年級作文588字
   作者:liyuqin
  •  
  • jiǎ
  • shì
  •  
  • jiāng
  • gěi
  • de
  • hái
  • xiàn
  • 假如我是媽媽,我將給予我的孩子無限
  • de
  • guān
  • ài
  •  
  • tiān
  •  
  • gāng
  • chuáng
  •  
  • jiù
  • tīng
  • jiàn
  • hái
  • bào
  • 的關愛。一天,我剛起床,就聽見孩子抱
  • yuàn
  • dào
  •  
  •  
  •  
  • hǎo
  • fán
  •  
  • zuó
  • tiān
  • wǎn
  • shàng
  • gēn
  • shuō
  • 怨道:“媽媽,你好煩,昨天晚上跟你說
  • 閱讀全文

   假如我有一只尼爾斯的鵝

   六年級作文527字
   作者:飛蝶
  •  
  • jīn
  • tiān
  • wǎn
  • shàng
  • lái
  • dào
  • gōng
  • yuán
  • sàn
  • zuò
  • zài
  • liǔ
  • 今天晚上我來到公園散步我坐在一棵柳
  • shù
  • xià
  • wàng
  • zhe
  • zhè
  • fán
  • xīng
  • zhī
  • jiào
  • jìn
  • le
  • mèng
  • xiāng
  • 樹下望著這繁星不知不覺進入了夢鄉
  •  
  •  
  • shì
  •  
  • zěn
  • me
  • huì
  • zài
  • zhè
  • ér
  • qǐng
  •  咦那不是馬 它怎么會在這兒請與我
  • 閱讀全文

   假如我是語文老師

   六年級作文523字
   作者:朱廣正
  •  
  • jiǎ
  • shì
  • wén
  • lǎo
  • shī
  • 假如我是語文老師
  •  
  • zhōu
  • pèi
  • xiàn
  • shí
  • yàn
  • xiǎo
  • xué
  •  
  • zhū
  • guǎng
  • zhèng
  • 徐州沛縣實驗小學 朱廣正
  •  
  •  
  • jīn
  • de
  • tóng
  • nián
  •  
  • chún
  • zhēn
  • de
  • mèng
  • huàn
  •  
  • xiàng
  • dào
  •  金色的童年,純真的夢幻,像一道七
  • 閱讀全文
 • 蚂蚁彩票 www.xpj1633.com | www.hg3222.com | www.hg9930.com | 00773.com | 84494477.com | www.63500.cc | www.5981i.com | www.yh77706.com | 3568w.com | www.627029.com | www.511106.com | www.hg9388.org | 6766vv.com | b01234.com | www.937652.com | www.69567e.com | www.358888f.com | 24670011.com | biying930vip.com | www.332760.com | www.44447375.com | www.8k002.com | www.yh6001.com | 0245y.com | www.316686.com | www.91233q.com | www.3846u.com | www.yh1666.com | 2757q.com | 3405aaa.com | www.w058.com | www.78680x.com | www.922646.com | qmbfw.com | 8722vvvv.com | 2848.com | www.681770.com | www.506612.com | www.450098.com | www.0860t.com | 9655365.com | 61326644.com | www.68689o.com | www.7793k.com | www.45598e.com | www.348458.com | 3018yy.com | 333790a.com | tz1555.com | www.606624.com | www.106795.com | www.0002737.com | www.am4444.com | 12742x.com | jjj40033.com | 4136l.com | 188qq44.com | www.843933.com | www.ya2019a.com | www.huangma27.com | www.07991.com | 88779193.com | ha080.com | 4444sands.com | www.547177.com | www.4756.com | www.7830m.com | 8290f.com | bh33123.com | 77226556.com | www.062166.com | www.sxyl8.com | www.81608e.com | www.57800m.com | www.5626k.com | www.hj91888.com | 2757.co | yth005.net | 78114422.com | 6220x.com | www.103658.com | www.599046.com | www.35918h.com | www.883399a.com | www.950163.com | www.amdc55.com | www.1113939.com | 2146v.com | 71707g.com | 33318a.com | 2127uu.com | u45638.com | www.599843.com | www.gai57.com | www.582010.com | www.44118w.com | www.sscb66.cc | www.cmssjm.com | www.777444j.com | www.0882389.com | 518cp6.com | f85686.com | 3938vv.com | amhg007.com | 7720796.com | p1458.com | 8988dd.com | www.196065.com | www.589244.com | www.606187.com | www.930155.com | www.02czj.com | www.53537.cc | www.63500.cc | www.5095x.com | www.50732n.com | www.9646a.com | www.hg194.com | www.w84c.com | www.56011q.com | www.6386b.com | www.biying950vip.com | www.5446gg.com | www.1168e.com | www.0788msc.com | www.xpj2033.com | www.bw123123.com | www.hg8779.com | www.162288.cc | www.x8882.com | www.88570.com | www.slr000.com | www.hg773999.com | www.jing6667.com | www.3691d.com | www.ddpahv.com | www.3122e.com | www.05.bet | www.5377msc.com | www.85857p.com | www.88166a.com | www.7415f.com | www.b35xx.com | www.l69096.com | www.b35gg.com | www.xpj16685.com | www.07679f.com | www.flb977.com | www.984707.com | www.98528g.com | www.50080x.com | www.3933s.cc | www.799436.com | www.374511.com | www.176223.com | 196600.com | 3775f.com | ll76669.com | 38820055.com | 88993r.com | cc00558.com | 0434355.com | www.4759cc.com | www.330099i.com | www.vip7311.com | www.548866.com | www.c44zz.com | www.38345w.com | www.xpjok.com | www.8905v.com | www.997263.com | www.76520p.com | www.070wy.com | www.816464.com | www.178113.com | 1483oo.com | 89892tt.com | 305.com | 4288b.com | 83377n.com | www.xhtd0011.com | www.hg6929.com | www.bet91484.com | www.81608u.com | www.08992.com | www.799481.com | www.54400a.com | 99567z.com | 3467z.cc | js61z.com | www.6491s.com | www.166249.com | www.ag6215.com | www.1851115.com | www.55717h.com | www.21202m.com | www.602857.com | 01019991.com | xgsaimahui.com | nyty08.com | www.830678.com | www.js9615.com | www.4996tl.com | www.460433.com | www.926576.com | 888.SK | 272c.net | 00773xx.com | www.38200d.com | www.065666.com | www.00772e.com | www.574119.com | www.904857.com | 55oo8332.com | 6572n.com | uu2649.com | www.j27229.com | www.d948d.com | www.78680k.com | www.89wcp.com | www.50026u.com | 2757y.com | 228888.com | www.tqdc555.com | www.4694a.com | www.20wb.top | www.332807.com | qy8.com | bet8688.net | www.xpj1t1.com | www.98698l.com | www.95999w.com | www.308126.com | 61652t.com | by309.com | www.88jt555.com | www.77658yy.com | www.7782z.com | 88992007.com | 4488o.com | www.63877m.com | www.77731m.com | www.6653c.com | www.193161.com | 55331vv.com | 6601.am | www.403333.com | www.ihg5555.com | www.399046.com | pj88ww.com | 588rrr.cc | www.87849.com | www.ax630.com | www.392477.com | ambyc8.com | 22883v.com | www.hg1266.com | www.6653i.com | man152.com | 2214bb.com | www.7830d.com | www.t32031.com | www.791537.com | 6396u.com | j83377.com | www.77fh.com | www.0719.cc | 44005156.com | 28288dd.com | www.6574d.com | www.89777b.com | 054892.com | 40033h.com | www.hg1322.com | www.08727.com | www.191059.com | 4018.com | www.665888005.com | www.6613644.com | 3616.com | 0765211.com | www.55466.com | www.dy964.com | 1665456.com | 83086k.com | www.811129.com | www.hx6693.com | 62222c.com | www.717xpj.com | www.07679s.com | www.179237.com | xfshzn.com | www.2233kk.net | www.0099wd.com | 20188w.com | 7945mm.com | www.9b004.com | www.676065.com | 2021x.com | www.ozhou7.com | www.ya2019l.com | xx888b.com | www.hg148.com | www.88325i.com | www.302591.com | 93922g.com | www.55650.com | www.33997t.com | u4212.com | www.362811.com | www.004829.com | 2418h.com | www.3983128.com | www.048888.com | www.1035y.com | 83378o.com | www.224333222.com | www.50026x.com | 4152x.com | www.2846m.com | www.80075b.com | 0234e.com | www.hg2267.com | www.708282.com | 43456.com | www.38200p.com | www.37377e.com | 44077a.com | www.hg9689.com | www.2418001.com | 2381f.com | www.00829p.com | www.3978d.com | 1654j.com | www.am33333.com | www.00840t.com | 3414400.com | www.93818a.com | www.hc8878.com | 1294d.com | www.f526688.com | www.316411.com | 1077oo.com | www.1538222.com | 65335.com | www.88807u.com | www.50064q.com | 7w3777.com | www.939728.com | www.755908.com | 6766bb.com | www.704902.com | 679bet.com | www.365815g.com | www.8667b.com | 8h888.com | www.58665r.com | www.090040.com | www.a3a000.net | www.tyc44666.com | dzj112.com | www.84230.com | www.602436.com | 500000736.com | www.883399c.com | 5309i.com | www.pj5757.com | www.cp8005.cc | 655661199.com | www.2021t.com | blm385.com | www.a6389.com | www.976281.com | xiaowei889.com | www.senurcare.com | 32355aa.com | www.600kk.com | www.451117.com | pj11345.com | www.2418g.com | 55kka.com | www.c75.cc | 659pj.com | www.p222222.com | www.931518.com | 444p1.cc | www.08588i.com | 40033nn.com | www.306654.com | aipin88.me | www.5555566666.com | www.366098.com | www.ag9811.com | www.3890z.com | 3656.ch | www.961865.com | 0241t.com | www.bwinyz28.com | 61789y.com | www.b4127.com | 4694r.com | www.3a332.com | www.288645.com | www.pjyunnan.com | www.808761.com | www.js736736.com | www.5441s.com | 64111n.com | www.ky1006.com | 4488v.com | www.99094t.com | 7r3777.com | www.115527j.com | 4997y.com | www.7225r.com | c388n.com | www.55070z.com | y7063.com | www.4963aa.com | 7007570.com | www.5504r.com | 56988ff.com | www.82gew.com | 22117c.com | www.797009.com | 55ll8331.com | www.950163.com | 0270098.com | www.4212z.com | p76.com | www.8313n.com | 7599kk.com | www.4078b.com | 98955z.com | www.80188c.com | 2267h.com | www.63606m.com | 88993q.com | www.zzyl61.com | xpj677r.com | www.1178058.com | 36989a.com | www.41855.cc | www.drf881.com | www.660686.com | www.m30226.com | www.83033o.com | www.33396.com | bet3659091.com | www.28168.com | 66559193.com | www.3775c.com | 76886f.com | www.9478s.com | 2924444.com | www.591029.com | www.yh8352.com | jbs6689.com | www.808888p.com | 50067l.com | www.52062w.com | k72227.com | www.088wy.com | www.yh8213.com | www.77114i.com | www.zgzcw.com | 5855uu.com | www.xpj8816.com | 4400203.com | www.084wy.com | www.656012.com | 2287f.com | www.668cp33.com | pj88.com | www.87668c.com | www.8804js.com | www.253230.com | www.23394.com | mi789.vip | www.738586.com | 8742d.com | www.553028.com | www.555030a.com | 3189uu.com | www.5958126.com | 500000354.com | www.472717.com | www.0869a.com | 1407y.com | www.737202.com | www.dhy0707.com | 7742w.com | www.pj88u.com | 9506d.com | www.3552n.com | www.22753.com | 61789w.com | www.087d.com | vnswt.net | 99bjlvip.com | www.475333.com | 82299.com | www.732400.com | www.442336.com | 1294i.cc | www.07163s.com | www.pj9704.com | 33599oo.com | www.tyc88000.com | www.33928a07.com | 2008oo.com | www.81608q.com | www.s1043.com | 50128.com | www.6687d.com | 79964l.com | 80368vv.com | www.6880mm.com | zhcpff.com | www.112669.com | www.00772o.com | 9895n.com | www.069965.com | www.5981d.com | 64111n.com | www.26878a.com | www.45598y.com | 2927.com | 92266m.com | www.h94600.com | www.81a88.com | 97799k.com | www.hd8676.com | www.9068mm.com | 1104013.com | www.63500.cc | www.291234.com | 4025a.com | www.611506.com | www.4963s.com | 22556k.com | zl58.com | www.4809u.com | www.6635oo.com | 563447.com | www.5086n.com | www.6677104.com | 185301.com | www.319126.com | www.8080999c.com | 1274kc.com | 34i35.com | www.51515c.com | www.139835.com | 3662.com | www.097638.com | www.4102d.com | www.bet365606.com | 6396g.com | www.6cpb.com | www.5504w.com | 500000371.com | 30006s.com | www.50732s.com | www.34388a.com | w77304.com | love102.com | www.115966.com | www.78k78.com | 3552g.com | www.26299u.com | www.7240y.com | www.25288m.com | 4577.com | www.71399e.com | www.y98c.com | www.698js.com | xinhao3559.com | 30019q.com | www.9646q.com | www.846622.com | 228888j.com | 2334dh.com | www.87171.cc | www.089.cc | www.422442.com | y8381.com | www.602327.com | www.3w25.com | www.fh9000.com | 33xx8331.com | 908080p.com | www.50064b.com | www.ggx.99233x.com | 670.cc | 0099066.com | www.497918.com | www.48330u.com | www.38144144.com | 386kzi.com | 80567n.com | www.975367.com | www.3032ii.com | www.hg0799.com | 26668u.com | 0033f.cc | www.641638.com | www.803sun.com | www.07991.com | 55tt8331.com | u2146.com | www.177478.com | www.035647.com | www.799666o.com | www.ab943.com | b9961.com | cdlipu.com | www.20016.cc | www.5183889.com | www.9999304.com | 44cc8331.com | 22772007.com | www.78949e.com | www.36788p.com | www.686102b.com | www.yh8461.com | 98345h.com | bet3658.com | www.209213.com | www.66652g.com | www.js6829.com | www.hai6666.com | 2190w.com | 1654g.com | 1591.com | www.95.la | www.123456.cc | www.5566bifa.com | www.vns7777.cc | t7742.com | 88894f.com | www.50080a.com | www.055v.cc | www.56011v.com | www.xpj699699.com | www.44yh765.com | 777818a.com | 999p1.cc | w32689.net | www.701549.com | www.ya2019y.com | www.c30666.com | www.31268.com | www.01a88.com | 99567c.com | 8569811k.com | ylzz633.com | www.647311.com | www.71399k.com | www.l32031.com | www.088878.com | www.76543u.com | jz7.com | 3482i.com | 56787ii.com | qjdy037.com | www.868433.com | www.ky1005.com | www.33678jj.com | www.807239.com | www.9679u.com | www.kima99.net | 8569833.com | 874755.com | 28758a.com | hg77720.com | www.602436.com | www.5086m.com | www.4058nn.com | www.47711.com | www.hg0770.com | www.ao799.com | 33432r.com | www.394811.com | www.5183889.com | www.3846w.com | 4590v.com | a8159.cc | 668cp99.com | www.196501.com | www.775720.com | www.022nx.cc | www.6126w.com | www.jsggb02.com | www.9981331.com | www.sz2888.com | www.1010160.com | www.00829l.com | www.hg2239.net | 2306l.com | ffb88.com | youfa22.vip | j4255.com | baliren137.com | 550111t.com | 94948633.com | 2934q.com | JS1388w.com | www.106395.com | www.699915.com | www.ycp4.com | www.6364p.com | www.61655r.com | www.566493.com | www.393968.com | www.91779j.com | www.cn365q.com | www.6666yh.vip | www.809014.com | www.hf9015.com | www.097779f.com | www.156kai.com | www.3534y.com | www.hga8181.com | www.954555.com | www.hg56555.com | www.yxinct.com | www.5888868.com | www.js3838.com | www.xb0021.com | www.hg0198.com | www.33885940.com | www.hg88mm.com | www.hg1557.com | www.xy9999.com | www.xpj3200.com | www.706sunbet.com | www.22334100.com | www.hx3386.com | www.688558.com | www.3814.hk | www.hg4799.com | www.2011.vip | www.jw799.com | www.1707222.com | www.28000s.com | www.65066ee.com | www.0011xpj.net | www.b35ww.com | www.d12189.com | www.f2894.com | www.44118n.com | www.68365c.com | www.h6650.com | www.hg3155.com | www.62118g.com | www.5095r.com | www.hjin9.com | www.763226.com | www.330295.com | www.106167.com | wn99.com | 7720h.net | hg1558.com | 0289e.com | vvv40033.com | dzc09.com | 2820y.com | www.xw111111.com | www.39695y.com | www.32666v.com | www.76775a.com | www.61343.com | www.am520520.com | www.531bbb.com | www.939781.com | www.5086m.com | www.828521.com | www.217880.com | 68228m.com | 61999ff.com | 0729w.com | 6789blr.com | 2247x.com | www.lbgj.com | www.jing6663.com | www.5049m.com | www.2000b.cc | www.xj1992.com | www.8816aa.com | www.521787.com | hg77701.com | 66000.com | x088088.com | 8722cccc.com | www.7435p.com | www.58505.com | www.hf9012.com | www.06386688.com | www.hg28866.com | www.fc78.com | www.053059.com | 021717.com | 078xl.com | df8y.com | www.38200l.com | www.hg586.com | www.16181v.com | www.hg9388.com | www.5091i.com | www.444070.com | 5003jjj.com | rrr5144.com | JS1388.com | www.yinhe9507a.com | www.370370.com | www.bet63k.com | www.d98478.com | www.938518.com | 0033l.cc | feicai0552.com | wlb555.com | www.95679.com | www.yh684.com | www.63606v.com | www.50074h.com | www.602470.com | 2467.com | 3679aa.com | 226688c.net | www.80js.com | www.7225d.com | www.41518x.com | www.429689.com | xh066.com | 7892.com | www.vns8893.com | www.490034.com | www.73990a.com | www.27776.cc | 99567t.com | 6261aa.com | jl77777.com | www.xpj8874.com | www.8473e.com | www.0270v.com | www.372879.com | 915907854.com | jinshabet.com | www.i7727.cc | www.4136s.com | www.99677w.com | www.191079.com | 3679cc.com | 3136mm.com | www.y18kk.com | www.30350v.com | www.33yfa.com | zhcpss.com | 7140588.com | www.7435q.com | www.20199kk.com | www.89777l.com | www.549377.com | u4212.com | D8.com | www.822834.com | www.s94600.com | www.rcw567.com | vgjnk781jh.com | nn500h.com | www.00868.com | www.69567b.com | www.852021.com | sbd1224.com | vnsr.at | www.331333.com | www.087w.com | www.561502.com | 88850ii.com | omp156.com | www.80365.bet | www.15355e.com | yf5599.com | sss4165.com | www.7779193.com | www.44pjjt.com | www.828326.com | 6423n.com | 866666z.com | www.566652.com | www.22270.com | 074f7.com | 9149q.com | www.578811.com | www.ya2019b.com | 9193.am | 61328800.com | www.98333.com | www.ykylc00.com | www.50080u.com | 3467a.cc | www.5604q.com | www.4102b.com | www.209713.com | 316k.cc | www.629595.com | www.v904488.com | www.83993a.com | 66136j.com | www.282456.com | www.2418a.com | hg4299.com | sj7377.com | www.206000.com | www.78949c.com | 365225.tw | 66300vip43.com | www.c25aaa.com | www.cp718.vip | 4809s.com | www.c6635.net | www.6687n.com | www.335484.com | 3775h.com | www.hg7853.com | www.80075h.com | 9149u.com | 1495.com | www.55070f.com | www.569829.com | 3405vvv.com | www.77288ii.com | www.88266z.com | 78808l.com | www.1869p.com | www.7366007.com | www.456639.com | bet36550000.com | www.s4158.com | www.75345.cc | 11163322.com | www.87680z.com | www.5951990.com | 253590.com | 1407h.com | www.4521r.com | www.022190.com | 00940.com | www.38345z.com | www.550264.com | 8569811n.com | www.1919msc.com | www.c5908.com | oo67890.com | www.066983.com | www.22dwj.com | 1122589.com | www.vns916.com | www.7782o.com | 9068qq.com | www.js6169.com | www.51515g.com | 9679x.com | www.377088.com | www.80175.com | 2237.com | www.hg6913.com | www.081wy.com | so9999.cc | www.js403.com | www.828521.com | ylhg2233.com | www.rgcp444.com | www.570323.com | 36504w.com | www.yh8878n.com | www.112559.com | 2019c.cc | www.5557795.com | 56988z.com | www.7435t.com | www.28229.com | 98345k.com | www.2tgpd.com | www.6364c.com | 78782325.com | www.hq5177.com | www.689169.com | 55331d.com | www.1754u.com | 87965qq.com | www.vns0n0.com | www.29277hh.com | 91019p.net | www.488633.com | www.606370.com | feicai0370.com | www.p32031.com | l45638.com | www.w27229.com | www.9478y.com | 51133oo.com | www.6776ee.com | zhcb2.com | www.8494p.com | www.54400w.com | baijiaboylc6.com | www.3agcpw.com | www.126438.com | www.dz578.com | www.7239l.com | 3678bbb.com | www.18765.com | www.092603.com | www.ab943.com | www.71233s.com | 3748.com | www.0099xpj.net | 1429t.com | www.58777n.com | www.w935.com | df6512.com | www.78680o.com | 6594yy.com | www.333wh.com | www.055975.com | www.pj4858.com | www.50026s.com | qpby2277.com | www.62979e.com | 77605z.com | www.yyyy0066.com | www.001059.com | www.98699.com | www.28czj.com | 7742o.com | www.7886263.com | 83138p.com | www.9b008.com | 99151m.com | www.20288w.com | www.494969.com | www.js31567.com | www.6364w.com | jbb93.cc | www.68993256.com | f2825.com | www.848777i.com | 9359977.com | www.1www.0079988.com | www.66332e.com | www.alpk11.com | www.ch8911.com | zzc222.com | www.66376d.com | 40400.com | www.7240q.com | c9699c.com | www.4058jj.com | js02.app | www.5360.com | 6137g.net | www.s | k99345.am | www.79tyc.com | www.66376a.com | www.0153h.com | www.506906.com | www.bet25365.com | www.916270.com | 1489r.com | www.dqz7.com | 38989x.com | www.3890k.com | 0033r.cc | www.9356n.com | 55cc8332.com | www.3933y.cc | 5002s.com |