<xmp id="kmuss"><menu id="kmuss"></menu>
 • <menu id="kmuss"></menu>
  <tt id="kmuss"><sup id="kmuss"></sup></tt>
  <menu id="kmuss"></menu>
 • <xmp id="kmuss"><nav id="kmuss"></nav>
  <input id="kmuss"></input>
  <nav id="kmuss"><code id="kmuss"></code></nav>
  <menu id="kmuss"></menu>
  <input id="kmuss"></input>
 • <xmp id="kmuss"><nav id="kmuss"></nav>

  讀書是一種享受

  六年級作文591字
  作者:鮑京
 • shū
 • shì
 • zhǒng
 • xiǎng
 • shòu
 • 讀書是一種享受
 •  
 • bào
 • jīng
 • 鮑京
 •  
 • xīng
 •  
 • xián
 • liáo
 •  
 • gǎn
 • jiào
 • xīn
 • hěn
 • fán
 • zào
 • 星期日,我閑得無聊,感覺心里很煩燥
 •  
 • xiǎng
 • zhǎo
 • dōng
 • jiě
 • mèn
 •  
 • rán
 •  
 • xiàn
 • shū
 • zhuō
 • shàng
 • ,想找個東西解悶,突然,我發現書桌上
 • fàng
 • zhe
 • běn
 • shū
 •  
 • shū
 • míng
 • jiào
 •  
 • míng
 • jiā
 • sàn
 • wén
 •  
 •  
 • 放著一本書,書名叫《名家散文集》,于
 • shì
 •  
 • jiù
 • zhè
 • běn
 • shū
 • kàn
 • le
 • lái
 •  
 • 是,我就拿起這本書看了起來。
 •  
 • rèn
 • zhēn
 • kàn
 • zhe
 •  
 • kàn
 • le
 • piān
 • yòu
 • piān
 •  
 • kàn
 • zhe
 • 我認真地看著,看了一篇又一篇,看著
 • kàn
 • zhe
 •  
 • jiàn
 • jiàn
 • bèi
 • zhè
 • xiē
 • míng
 • jiā
 • xiě
 • de
 • sàn
 • wén
 • yǐn
 • 看著,我漸漸地被這些名家寫的散文吸引
 • zhù
 • le
 •  
 • fǎng
 • zǒu
 • jìn
 • le
 • dāng
 • shí
 • de
 • qíng
 • jǐng
 •  
 • 住了,仿佛自己也走進了當時的情景,體
 • huì
 • dào
 • le
 • míng
 • jiā
 • men
 • xià
 • xiě
 • chū
 • de
 • tóng
 • xīn
 • qíng
 • gǎn
 • shòu
 • 會到了名家們筆下寫出的不同心情和感受
 •  
 • jiù
 • bīng
 • xīn
 • de
 • sàn
 • wén
 • lái
 • shuō
 • ba
 •  
 • xiě
 • de
 •  
 • guó
 • 。就拿冰心的散文來說吧!她寫的《去國
 •  
 • zhè
 • piān
 • wén
 • zhāng
 • xiàn
 • le
 • zhǔ
 • rén
 • wēng
 • yīng
 • shì
 • bēi
 • shāng
 •  
 • nǎo
 • 》這篇文章體現了主人翁英士悲傷、苦惱
 • de
 • xīn
 • qíng
 •  
 • shǐ
 • kàn
 • hòu
 • dùn
 • shí
 • xīn
 • qíng
 • luò
 •  
 • lùn
 • kàn
 • 的心情,使我看后頓時心情低落,無論看
 • shí
 • me
 • dōu
 • jiào
 • shùn
 • xīn
 •  
 • kàn
 • le
 • hǎo
 • piān
 • tóng
 • míng
 • jiā
 • 什么都覺得不順心。看了好幾篇不同名家
 • xiě
 • de
 • sàn
 • wén
 • hòu
 •  
 • chū
 • le
 • míng
 • jiā
 • men
 • fēng
 • de
 • tóng
 • 寫的散文后,我悟出了名家們筆鋒的不同
 •  
 • luó
 • lán
 • de
 • sàn
 • wén
 • qīng
 • xīn
 • rán
 •  
 • shǐ
 • rén
 • kàn
 • hòu
 • xīn
 • qíng
 • shū
 • 。羅蘭的散文清新自然,使人看后心情舒
 • chàng
 •  
 • bīng
 • xīn
 • de
 • sàn
 • wén
 • róu
 • wǎn
 • diǎn
 •  
 • shǐ
 • rén
 • kàn
 • hòu
 • 暢;冰心的散文柔婉典雅,使人看后思緒
 • wàn
 • qiān
 •  
 • lǎo
 • shě
 • de
 • sàn
 • wén
 • huī
 • xié
 • yōu
 •  
 • shǐ
 • rén
 • kàn
 • hòu
 • xīn
 • 萬千;老舍的散文詼諧幽默,使人看后心
 • qíng
 • kāi
 • lǎng
 •  
 • jiē
 • zhe
 • kàn
 • xià
 •  
 • jiē
 • zhe
 • duàn
 • jiē
 • chù
 • 情開朗。我接著看下去,接著不斷地接觸
 • zhè
 • xiē
 • tóng
 • de
 • zuò
 • pǐn
 •  
 • wén
 • zhōng
 • àn
 • xiāng
 • dòng
 • de
 • jìng
 • jiè
 • 這些不同的作品、文字中暗香浮動的境界
 •  
 • jiàn
 • jiàn
 •  
 • cóng
 • zhè
 • xiē
 • sàn
 • wén
 • zhōng
 • suǒ
 • dào
 • le
 • xiē
 • ,漸漸地,我從這些散文中摸索到了一些
 • xiě
 • zuò
 • fāng
 • ?
 • qiǎo
 •  
 • tóng
 • shí
 • gǎn
 • shòu
 • dào
 • le
 • míng
 • jiā
 • men
 • 寫作方法和技巧,同時也感受到了名家們
 • xiě
 • zuò
 • shí
 • zhǒng
 • tóng
 • de
 • xīn
 • jìng
 •  
 • dāng
 • dào
 • piān
 • chōng
 • 寫作時各種不同的心境。當我讀到一篇充
 • mǎn
 • le
 • nóng
 • de
 • shēng
 • huó
 •  
 • qíng
 • jǐng
 • jiāo
 • róng
 • de
 • yōu
 • měi
 • diào
 • 滿了濃郁的生活氣息、情景交融的優美調
 •  
 • chū
 • zhòng
 • de
 • shù
 • gǎn
 • rǎn
 • de
 • piāo
 • liàng
 • sàn
 • wén
 • shí
 •  
 • jiù
 • huì
 • ,出眾的藝術感染力的漂亮散文時,就會
 • gǎn
 • jiào
 • dào
 • men
 • zài
 • de
 • shēn
 • biān
 • huán
 • rào
 •  
 • ràng
 • yuán
 • běn
 • xīn
 • 感覺到它們在我的身邊環繞,讓原本心浮
 • zào
 • de
 • biàn
 • wēn
 • wén
 • ér
 •  
 • ràng
 • de
 • xīn
 • jiàn
 • jiàn
 • míng
 • 氣燥的我變得溫文而雅,讓我的心漸漸明
 • lǎng
 • le
 • lái
 •  
 • ràng
 • de
 • shēn
 • xīn
 • dào
 • le
 • zhǒng
 • měi
 • de
 • xiǎng
 • 朗了起來,讓我的身心得到了一種美的享
 • shòu
 • xiū
 •  
 • hái
 • ràng
 • gǎn
 • dào
 • kàn
 • de
 • shì
 • shū
 •  
 • 受和休息,還讓我感到自己看的不是書,
 • ér
 • shì
 • zài
 • kàn
 • zhǒng
 • yùn
 • wèi
 •  
 • zhǒng
 • xīn
 • xiān
 •  
 • 而是在看一種韻味,一種新鮮。
 •  
 • shū
 • shì
 • fēng
 • duō
 • cǎi
 • de
 •  
 • shū
 • shì
 • qióng
 • jìn
 • de
 •  
 • shū
 • 書是豐富多彩的,書是無窮無盡的,書
 • shì
 • rén
 • lèi
 • jìn
 • de
 • jiē
 •  
 • zài
 • shū
 • de
 • hǎi
 • yáng
 • zhōng
 • chàng
 • yóu
 • 是人類進步的階梯,我在書的海洋中暢游
 •  
 • jǐn
 • xué
 • dào
 • le
 • duō
 • zhī
 • shí
 •  
 • hái
 • táo
 • le
 • de
 • qíng
 • ,不僅學到了許多知識,還陶冶了我的情
 • cāo
 •  
 • zǒng
 • zhī
 •  
 • jiào
 •  
 • shū
 • jiù
 • shì
 • zhǒng
 • xiǎng
 • shòu
 •  
 • 操。總之,我覺得,讀書就是一種享受。
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
   
  無注音版:
   讀書是一種享受
   鮑京
   星期日,我閑得無聊,感覺心里很煩燥,想找個東西解悶,突然,我發現書桌上放著一本書,書名叫《名家散文集》,于是,我就拿起這本書看了起來。
   我認真地看著,看了一篇又一篇,看著看著,我漸漸地被這些名家寫的散文吸引住了,仿佛自己也走進了當時的情景,體會到了名家們筆下寫出的不同心情和感受。就拿冰心的散文來說吧!她寫的《去國》這篇文章體現了主人翁英士悲傷、苦惱的心情,使我看后頓時心情低落,無論看什么都覺得不順心。看了好幾篇不同名家寫的散文后,我悟出了名家們筆鋒的不同。羅蘭的散文清新自然,使人看后心情舒暢;冰心的散文柔婉典雅,使人看后思緒萬千;老舍的散文詼諧幽默,使人看后心情開朗。我接著看下去,接著不斷地接觸這些不同的作品、文字中暗香浮動的境界,漸漸地,我從這些散文中摸索到了一些寫作方法和技巧,同時也感受到了名家們寫作時各種不同的心境。當我讀到一篇充滿了濃郁的生活氣息、情景交融的優美調,出眾的藝術感染力的漂亮散文時,就會感覺到它們在我的身邊環繞,讓原本心浮氣燥的我變得溫文而雅,讓我的心漸漸明朗了起來,讓我的身心得到了一種美的享受和休息,還讓我感到自己看的不是書,而是在看一種韻味,一種新鮮。
   書是豐富多彩的,書是無窮無盡的,書是人類進步的階梯,我在書的海洋中暢游,不僅學到了許多知識,還陶冶了我的情操。總之,我覺得,讀書就是一種享受。
   
   
   
    

   吸毒是一場可怕的悲劇

   六年級作文979字
   作者:未知
  •  
  • shì
  • chǎng
  • de
  • bēi
  • 吸毒是一場可怕的悲劇
  •  
  •  
  •  
  • guǎng
  • dōng
  • shěng
  • zhōng
  • shān
  •  
  • zhōng
  • shān
  • shì
  • shí
  • zhōng
  • xīn
  • xiǎo
  • xué
  •  廣東省中山 中山市石岐中心小學
  •  
  • liù
  • ?
  •    
  •  
  • bān
  •  
  • dān
  • yán
  • 六(6)班 盧丹妍
  • 閱讀全文

   我的讀書生活

   六年級作文666字
   作者:未知
  •  
  • de
  • shū
  • shēng
  • huó
  • 我的讀書生活
  •  
  •  
  •  
  • jiāng
  • shěng
  •  
  • xīn
  • shí
  • yàn
  • xiǎo
  • xué
  • liù
  •  江蘇省無錫 無錫新區實驗小學六
  •  
  • zhào
  • chén
  • 一 趙晨
  • 閱讀全文

   我愛讀書

   六年級作文562字
   作者:未知
  •  
  • ài
  • shū
  • 我愛讀書
  •  
  •  
  • jiāng
  • shěng
  • tōng
  • zhōu
  • shì
  •  
  • tōng
  • zhōu
  • shì
  • jiē
  • xiǎo
  • xué
  • liù
  • ?
  •  江蘇省通州市 通州市五接小學六(
  •    
  •  
  •  
  • juān
  • 1) 馬娟
  • 閱讀全文

   假如我是一片云

   六年級作文895字
   作者:未知
  •  
  • jiǎ
  • shì
  • piàn
  • yún
  • 假如我是一片云
  •  
  •  
  •    
  •  
  •  
  •  
  • xiǎo
  •  
  •  
  • xiè
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • tán
  • dǒu
  •  /ㄊ「V菔小「V菔蟹êP⊙Я?曇抖
  •  
  •  
  • páng
  • duàn
  • ?唷≌旁斷
  • 閱讀全文

   假如我是一朵白云

   六年級作文744字
   作者:未知
  •  
  • jiǎ
  • shì
  • duǒ
  • bái
  • yún
  • 假如我是一朵白云
  •  
  •  
  • ?
  • shěng
  • péng
  • zhōu
  • shì
  •  
  • péng
  • zhōu
  • shì
  • shí
  • yàn
  • xiǎo
  • xué
  • liù
  • nián
  •  四川省彭州市 彭州市實驗小學六年
  • bān
  •  
  • liú
  • shǒu
  • 級四班 劉守
  • 閱讀全文

   我是一滴水

   六年級作文623字
   作者:未知
  •  
  • shì
  • shuǐ
  • 我是一滴水
  •  
  •  
  • jiāng
  • shěng
  • yán
  • chéng
  • shì
  •  
  • níng
  • xiàn
  • shí
  • yàn
  • xiǎo
  • xué
  • liù
  • ?
  •  江蘇省鹽城市 阜寧縣實驗小學六(
  •    
  •  
  • bān
  •  
  • wáng
  • xiǎo
  • 5)班 王曉藝
  • 閱讀全文

   我是一個小小的男孩

   六年級作文194字
   作者:未知
  •  
  • shì
  • xiǎo
  • xiǎo
  • de
  • nán
  • hái
  • 我是一個小小的男孩
  •  
  •  
  • guǎng
  • dōng
  • shěng
  • zhàn
  • jiāng
  • shì
  • kāi
  •  
  • zhàn
  • jiāng
  • shì
  • zhōng
  • yīng
  • wén
  •  廣東省湛江市開發區 湛江市中英文
  • xué
  • xiào
  • liù
  • bān
  •  
  • huáng
  • jīng
  • 學校六一班 黃京
  • 閱讀全文

   假如我是一名村長

   六年級作文914字
   作者:未知
  •  
  • jiǎ
  • shì
  • míng
  • cūn
  • zhǎng
  • 假如我是一名村長
  •  
  •  
  • běi
  • jīng
  • shì
  • hǎi
  • diàn
  •  
  • běi
  • jīng
  • shì
  • hǎi
  • diàn
  • shí
  • yàn
  • xiǎo
  •  北京市海淀區 北京市海淀區實驗小
  • xué
  • liù
  • nián
  • shí
  • bān
  •  
  • gāo
  • jiàn
  • wén
  • 學六年級十一班 高健文
  • 閱讀全文

   我愿是一棵樹

   六年級作文201字
   作者:未知
  •  
  • yuàn
  • shì
  • shù
  • 我愿是一棵樹
  •  
  •  
  • guǎng
  • dōng
  • shěng
  • zhōng
  • shān
  •  
  • zhōng
  • shān
  • shì
  • nán
  • lǎng
  • zhèn
  • cuì
  • hēng
  • xué
  • xiào
  •  廣東省中山 中山市南朗鎮翠亨學校
  • liù
  • nián
  •  
  • xiǎo
  • lěi
  • 六年級 伍曉蕾
  • 閱讀全文

   讀書的感覺

   六年級作文621字
   作者:未知
  •  
  • shū
  • de
  • gǎn
  • jiào
  • 讀書的感覺
  •  
  •  
  • guǎng
  • dōng
  • shěng
  • shān
  • shì
  •  
  • nán
  • xiǎo
  • xué
  • liù
  • ?
  •    
  •  
  • bān
  •  
  •  廣東省佛山市 紫南小學六(3)班 
  • pān
  • fèng
  • méi
  • 潘鳳梅
  • 閱讀全文

   讀書,真好

   六年級作文575字
   作者:未知
  •  
  • shū
  •  
  • zhēn
  • hǎo
  • 讀書,真好
  •  
  •  
  • guǎng
  • dōng
  • shěng
  • shān
  • shì
  • ?
  • chán
  • chéng
  •  
  •  
  • shān
  • shì
  • chán
  •  廣東省佛山市(禪城區) 佛山市禪
  • chéng
  • nán
  • zhuāng
  • zhèn
  • nán
  • xiǎo
  • xué
  • liù
  • ?
  •    
  •  
  • bān
  •  
  • pān
  • fèng
  • méi
  • 城區南莊鎮紫南小學六(3)班 潘鳳梅
  • 閱讀全文

   那兒,曾經是一片綠洲

   六年級作文576字
   作者:未知
  •  
  • ér
  •  
  • céng
  • jīng
  • shì
  • piàn
  • zhōu
  • 那兒,曾經是一片綠洲
  •  
  •  
  • níng
  • xià
  • yín
  • ?
  • shì
  •  
  • níng
  • xià
  • yín
  • ?
  • shì
  • shí
  • jiǔ
  • xiǎo
  •  寧夏區銀川市 寧夏銀川市第十九小
  • xué
  • liù
  • ?
  •  
  •  
  • chén
  • rǎn
  • 學六(四) 陳冉
  • 閱讀全文

   我是一只蝴蝶

   六年級作文574字
   作者:胡曉煒
  • shì
  • tiān
  • shēng
  • de
  • dǎo
  • jiā
  •  
  • jiā
  • dōu
  • zàn
  • yáng
  • de
  • 我是一個天生的舞蹈家,大家都贊揚我的
  • měi
  •  
  • jiā
  • dōu
  • fēi
  • cháng
  • huān
  •  
  • jiù
  • shì
  • zhī
  • rén
  • 美麗,大家都非常喜歡我。我就是一只人
  • rén
  • dōu
  • zhī
  •  
  • rén
  • xiǎo
  •  
  • měi
  • de
  • dié
  •  
  • 人都知,無人不曉,美麗的蝴蝶。
  • 閱讀全文

   讀書人

   六年級作文1448字
   作者:未知
  •  
  • nián
  • bān
  • 四年一班
  •  
  • tiān
  • yào
  •  
  • 天耀 
  •  
  •  
  •  
  • 閱讀全文

   我是一條魚

   六年級作文421字
   作者:葉曉雅
  •  
  • shì
  • tiáo
  •  
  • tiáo
  • shēng
  • huó
  • zài
  • chí
  • táng
  • de
  • xiǎo
  • 我是一條魚,一條生活在池塘里的小魚
  •  
  • jué
  • huì
  • bèi
  • diào
  • shàng
  • àn
  •  
  • yào
  • gēn
  • de
  • hǎo
  • jiě
  • mèi
  • 。我絕不會被釣上岸。我要跟我的好姐妹
  • wán
  • shuǎ
  •  
  • duǒ
  • zài
  • kuài
  • shí
  • tóu
  •  
  • biān
  • chī
  • dōng
  • biān
  • 一去玩耍。躲在一塊石頭里,邊吃東西邊
  • 閱讀全文

   假如我是一滴水

   六年級作文500字
   作者:劉高成
  •  
  • jiǎ
  • shì
  • shuǐ
  • 假如我是一滴水
  •  
  •  
  • zài
  • jiǔ
  • de
  • sān
  • shí
  • shì
  •  
  • men
  • rén
  • lèi
  • yòng
  • shuǐ
  • liàng
  •  在不久的三十世紀,我們人類用水量
  • yuè
  • lái
  • yuè
  • gāo
  •  
  • zài
  • qiú
  • shàng
  • shǎo
  • le
  • duō
  • lán
  • de
  • hǎi
  • yáng
  • 越來越高。在地球上少了許多藍色的海洋
  • 閱讀全文

   我讀書我快樂

   六年級作文930字
   作者:語文老子
  •  
  • ér
  • shí
  • de
  •  
  • zài
  •  
  • chú
  • dāng
  •  
  • hàn
  • xià
  • 兒時的我,在“鋤禾日當午,汗滴何下
  •  
  • de
  • shī
  • shēng
  • zhōng
  • zhǎng
  •  
  • měi
  • duān
  • shū
  •  
  • kàn
  • zhe
  • 土”的詩歌聲中長大,每次端起書,看著
  • háo
  • shēng
  • mìng
  • de
  • fāng
  • kuài
  •  
  • zǒng
  • shì
  • hǎn
  • méi
  • 那毫無生命的方塊字,我總是大喊沒意思
  • 閱讀全文

   那是一次刻苦銘心的嘗試

   六年級作文810字
   作者:謝文靜
  •  
  • shì
  • míng
  • xīn
  • de
  • cháng
  • shì
  • 那是一次刻苦銘心的嘗試
  •  
  •  
  • shì
  • míng
  • xīn
  • de
  • cháng
  • shì
  •  
  • huà
  • shuō
  • de
  • suī
  •  那是一次刻苦銘心的嘗試,話說的雖
  • rán
  • yǒu
  • xiē
  • kuā
  • zhāng
  • le
  • diǎn
  •  
  • dàn
  • què
  • shì
  • fēi
  • cháng
  • yǒu
  • 然有些夸張了點,但卻是一次非常具有意
  • 閱讀全文

   我的讀書生活

   六年級作文642字
   作者:吖``快+油…
  •  
  • zài
  • màn
  • màn
  • de
  • rén
  • shēng
  • zhōng
  •  
  • shū
  • shì
  • de
  • jīng
  • shén
  • shí
  • 在漫漫的人生旅途中,書是我的精神食
  • liáng
  •  
  • jīng
  • cháng
  • shǔn
  • zhe
  • zhī
  • shí
  • de
  • gān
  • lín
  •  
  • bìng
  • jiāng
  • 糧,我經常吮吸著它那知識的甘霖,并將
  • xiāo
  • huà
  • chéng
  • zhè
  • shì
  • jiān
  • rén
  • shēng
  • zhī
  • shàng
  • de
  • jīng
  • shén
  • dòng
  • 其消化成這世間人生之路上的精神驅動力
  • 閱讀全文

   讀書是一種享受

   六年級作文591字
   作者:鮑京
  • shū
  • shì
  • zhǒng
  • xiǎng
  • shòu
  • 讀書是一種享受
  •  
  • bào
  • jīng
  • 鮑京
  •  
  • xīng
  •  
  • xián
  • liáo
  •  
  • gǎn
  • jiào
  • xīn
  • hěn
  • fán
  • zào
  • 星期日,我閑得無聊,感覺心里很煩燥
  • 閱讀全文

   那是一次大膽的嘗試

   六年級作文612字
   作者:崔皚霖
  •  
  • ?
  • de
  • cháng
  • shì
  •  
  • ràng
  • rén
  • liàn
  • ?
  • liàng
  •  
  • yǒu
  • de
  • cháng
  • 大膽的嘗試,讓人磨練膽量,有趣的嘗
  • shì
  •  
  • shǐ
  • rén
  • xīn
  • ruò
  • kuáng
  •  
  • shī
  • bài
  • de
  • cháng
  • shì
  •  
  • lìng
  • rén
  • 試,使人欣喜若狂,失敗的嘗試,令人刻
  • míng
  • xīn
  •  
  • ér
  • chéng
  • gōng
  • de
  • cháng
  • shì
  •  
  • ràng
  • rén
  • shòu
  • fěi
  • qiǎn
  • 骨銘心,而成功的嘗試,則讓人受益匪淺
  • 閱讀全文

   我是一個勤奮好學的孩子

   六年級作文537字
   作者:李杰林
  •  
  • shì
  • qín
  • fèn
  • hǎo
  • xué
  • de
  • hái
  • 我是一個勤奮好學的孩子
  •  
  • zài
  • lǎo
  • shī
  • tóng
  • xué
  • men
  • de
  • yǎn
  •  
  • shì
  • qín
  • fèn
  • 在老師和同學們的眼里,我是一個勤奮
  • hǎo
  • xué
  • de
  • hái
  •  
  • rán
  • ér
  • zài
  • zhè
  • diǎn
  •  
  • què
  • yǒu
  • xiē
  • 好學的孩子。然而在這一點,我卻有一些
  • 閱讀全文

   我是一條溪流

   六年級作文359字
   作者:張銘
  •  
  •  
  • shì
  • tiáo
  • liú
  •  
  • zhuī
  • zhú
  • zhe
  • ér
  •  
  • huǎn
  • huǎn
  •  我是一條溪流,我追逐著魚兒,緩緩
  • liú
  • xiàng
  • yuǎn
  • fāng
  •  
  • 流向遠方。
  •  
  •  
  • tiān
  •  
  • lái
  • dào
  • tiáo
  • qīng
  • chè
  • měi
  • de
  • xiǎo
  •  
  •  一天,我來到一條清澈美麗的小河,
  • 閱讀全文

   我是一條溪流

   六年級作文361字
   作者:張銘
  •  
  •  
  • shì
  • tiáo
  • liú
  •  
  • zhuī
  • zhú
  • zhe
  • ér
  •  
  • huǎn
  • huǎn
  •  我是一條溪流,我追逐著魚兒,緩緩
  • liú
  • xiàng
  • yuǎn
  • fāng
  •  
  • 流向遠方。
  •  
  •  
  •  
  • tiān
  •  
  • lái
  • dào
  • tiáo
  • qīng
  • chè
  • měi
  • de
  • xiǎo
  •  一天,我來到一條清澈美麗的小河
  • 閱讀全文

   那是一種另類的享受

   六年級作文793字
   作者:liu2008
  • shì
  • zhǒng
  • lìng
  • lèi
  • de
  • xiǎng
  • shòu
  •  
  •  
  • 那是一種另類的享受 
  •  
  • jiāo
  • wěi
  • zhōng
  • xīn
  • xiǎo
  • xué
  •  
  • liú
  • mèng
  • quán
  •  
  •  
  • 郊尾中心小學 劉孟權 
  •  
  •  
  •  
  •  
  • ràng
  • zài
  • chī
  • kuài
  •  
  • jiù
  • kuài
  •  
  •  
  •  “媽媽,讓我再吃一塊,就一塊!”
  • 閱讀全文

   我是一只蝴蝶

   六年級作文449字
   作者:劉昕怡
  • shì
  • zhī
  • dié
  • 我是一只蝴蝶
  •  
  •  
  •  
  • jiě
  • mèi
  • men
  •  
  • kuài
  • chuáng
  •  
  • men
  • yào
  • cǎi
  •  “姐妹們,快起床,我們要去采蜜啦
  •  
  •  
  • xiǎo
  • dié
  • kāi
  • shǐ
  • hǎn
  • lái
  •  
  • de
  • hǎn
  • shēng
  • chǎo
  • !”小紫蝶開始呼喊起來。她的呼喊聲吵
  • 閱讀全文

   童年是一個美麗的夢

   六年級作文512字
   作者:劉丹
  •  
  •  
  • zǒng
  • jiào
  • tóng
  • nián
  • shì
  • měi
  • yòu
  • nán
  • wàng
  • de
  • mèng
  •  我總覺得童年是一個美麗又難忘的夢
  •  
  • tóng
  • nián
  • shì
  • shēng
  • mìng
  • zhōng
  • zhòng
  • yào
  • de
  • jiē
  • duàn
  •  
  • wéi
  • 。童年是生命中重要的一個階段,它為許
  • duō
  • rén
  • liú
  • xià
  • le
  • měi
  • hǎo
  • de
  • huí
  •  
  • tóng
  • nián
  • shì
  • zhù
  • ?
  • 多人留下了美好的回憶。童年是一個注定
  • 閱讀全文

   又是一堂體育課

   六年級作文415字
   作者:吳益缽
  •  
  •  
  •  
  • yòu
  • shì
  • táng
  •  
  •  
  •  “又是一堂體育課!”
  •  
  •  
  •  
  • zhī
  • dào
  • dǎo
  • dàn
  • guǐ
  • jiào
  • le
  • shēng
  •  
  • quán
  •  也不知道哪個搗蛋鬼叫了一聲,全
  • bān
  • tóng
  • xué
  • dōu
  • huān
  • yuè
  • lái
  •  
  • yǒu
  • de
  • bào
  • zài
  •  
  • yǒu
  • de
  • 班同學都歡悅起來,有的抱在一起,有的
  • 閱讀全文

   寬容是一種美德

   六年級作文400字
   作者:韋宗掉
  • kuān
  • róng
  • shì
  • zhǒng
  • měi
  •  
  •  
  • 寬容是一種美德 
  •  
  •  
  •  
  • wéi
  • zōng
  •    
  •  
  •  
  •  韋宗t 
  •  
  •  
  •  
  • xià
  • le
  •  
  • jiāo
  • shì
  • jìng
  • qiāo
  • qiāo
  • de
  •  
  • rán
  • chuán
  •  下課了,教室里靜悄悄的,突然傳
  • 閱讀全文

   讀書,真好

   六年級作文1035字
   作者:李佶成
  • shū
  •  
  • zhēn
  • hǎo
  •  
  •  
  • 讀書,真好 
  •  
  • jìn
  • yún
  • xiàn
  • shuǐ
  • nán
  • xiǎo
  • xué
  • liù
  • ?
  •    
  •  
  • bān
  •  
  • chéng
  •  
  •  
  • 縉云縣水南小學六(2)班 李佶成 
  •  
  •  
  •  
  • 閱讀全文
  蚂蚁彩票 3435x.com | www.cp55569.com | www.526052.com | 9474.com | www.799657.com | www.2090900.com | www.33598p.com | 01365.com | www.621351.com | www.hg789.xyz | www.027107.com | www.70704.net | qhc50.com | www.2y930.com | swtyrrr.com | www.88599.com | 667766.com | www.0014h.com | www.8768011.com | 66300vip13.com | www.209558.com | balidao666.com | www.3116r.com | pp3336.com | www.50064s.com | 3024t.com | www.378016.com | www.800hm.com | 88188a.cc | www.4196k.com | tb2223.com | www.61233h.com | www.yh8217.com | h99345.am | www.837292.com | 123456dd.cc | www.786126.com | www.47272x.com | 17979455.com | www.7714s.com | 9002.com | 314474.com | www.hyi5.com | 00882007.com | www.837887.com | www.kj88a.com | 3614b.com | www.8839n.com | www.ca1066.com | 5446v.com | www.u063801.com | 9694n.com | www.7793t.com | www.69880.com | jj4255.com | www.33997w.com | www.yl222.com | 7240l.com | www.624201.com | 1669jt.com | 9339999s.com | www.pj56ii.com | www.7653.cc | 9193.com | www.50080l.com | www.p5550.com | 0193377.com | www.16878g.com | www.782881.com | 8547cc.com | www.68568d.com | www.05125c.com | 88993u.com | www.http://448378.com/ | 3254.com | 664975.com | www.87680o.com | www.86339q.com | www.yinhecc55.com | 9411qqq.com | www.cpkk9.com | www.21365zz.com | 091717.com | www.775678.com | bet577v.com | www.621329.com | www.60886d.com | www.34788w.com | www.512988.com | yl6944.com | www.339968.com | www.499904.com | www.ch8900.com | www.bz7888.com | eee67890.com | www.279556.com | www.4996zj.com | www.pj678.com | yyy40033.com | www.307996.com | www.52072g.com | www.919205.com | 28288aa.com | www.52072v.com | www.28891h.com | www.v30226.com | 0234z.com | www.178993.com | www.js89o.vip | www.v15528.com | 55331oo.com | 9121904.com | www.764169.com | www.4261122.com | blm599.com | yiqunhs.com | www.yh7772.com | www.3696699.com | hg91778.com | 3392958.com | www.783709.com | www.06400.com | www.wanda00.com | 2146q.com | 1389uu.com | www.9478d.com | www.bd2019j.com | www.pjbet555.com | 36500365.com | 6944009.com | www.567106.com | www.v2662.com | www.4965a.com | 1407o.com | 2ub.com | dl2883.com | www.fcyl5.com | www.5446aa.com | www.ca338.com | 272x.net | 35222i.com | 68228c.com | www.768997.com | www.js520988.com | www.30350p.com | www.am9999.cc | 1116dh.com | 38238k.com | 2851v.com | x48x.com | www.3478j.cc | www.06400.com | www.55526h.com | www.4972qq.com | ambyc6.com | 4060xx.com | 111122uu.com | www.946689.com | www.12345604.cc | www.171717.cc | www.80amjs.com | h4389.com | 20042.com | 18787h.com | www.815055.com | www.78700d.com | www.630269.com | www.490000.com | www.440567.com | 23800a.com | 3405w.com | bet577b.com | www.504633.com | www.80767l.com | www.o63568.com | www.23699u.com | www.10ff8.com | www.7830u.com | 18775w.com | 0747j.com | 3522qq.cc | 2229822.com | 45637w.com | www.198109.com | www.848566.com | www.55587.com | www.2418p.com | www.837292.com | www.1754i.com | www.58665l.com | www.hg8449.com | www.652005.com | www.2078m.com | www.alpk88.com | www.ylg4444.com | 4647dh.com | c444000.com | 3846pp.com | 239086.com | P35bb.com | www.811257.com | www.hcjt2.com | www.8816f.com | www.25688o.com | www.wns123c.com | www.06386699.com | www.ao3399.com | www.5966mmm.com | www.8888tm.com | www.77cmsc.net | www.xpj6666.cc | xpj88877.com | www.86611e.com | 3458940.com | t8705.com | 26444q.com | 3178tt.com | 2389.com | 1463k.com | ylzz7.cc | www.ag9.com | www.22832333.com | www.pjdc4488.com | www.aicaicc.com | 51200jj.com | www.sjs14.com | www.617704.com | www.87680j.com | www.2899msc.com | www.2078h.com | www.jf600.com | www.3844zz.com | www.710jcjc.com | www.98698f.com | www.zte444.com | www.19019r.com | www.5504u.com | www.85857c.com | www.848777m.com | www.99113a.com | www.9170115.com | www.6687d.com | www.pj888l.com | www.3421.com | www.334777.com | www.8039w.com | www.981060.com | www.976291.com | www.349277.com | 33382y.com | js777js.com | 32126o.net | 1479b.com | 3568kk.com | jjttj.com | www.hg5455.com | www.330099o.com | www.666629.com | www.4996bx.com | www.aa15.cc | www.7239y.com | www.cb7388.com | www.332092.com | 11335156.com | 30006a.com | 89777r.com | 68228n.com | www.yh66607.com | www.vns68.com | www.345188.com | www.4694v.com | www.hjdc2008.com | www.707wb.com | www.qbwc6.com | www.277320.com | 6220s.com | 3807o.com | 7935d.com | www.hg4111.com | www.hg5506.com | www.19019j.com | www.6678573.com | www.26299x.com | www.656121.com | 80060404.com | 80878w.com | 61652u.com | 3990055.com | 0080y.com | www.js89y.vip | www.60007j.com | www.593411.com | 28839j.com | 196600.com | 143572.com | 2277bet.com | 3559ggg.com | lts2883.com | www.03719a.com | www.pjc99.vip | www.025155.com | www.707619.com | www.33997u.com | 2767x.com | zhcp25.com | www.99950020.com | www.99552hh.com | www.1333ac.com | www.530196.com | 4774b.com | 9649t.com | www.5303v.com | www.365055.bet | www.68689z.com | 336611.com | 13377a.com | 8827oo.com | www.77cmsc.net | www.t1432.com | www.tx27.com | dz8222.com | 1h-9.cc | www.22770168.com | www.04567s.com | www.2408c.cc | xh99.pw | 028365365.com | www.5555by.com | www.3846e.com | www.626310.com | js16858.com | 69990c.com | www.zr6668.com | www.81608u.com | www.210955.com | 6487www.com | www.1869u.com | www.qmc0055.com | www.50051n.com | z2894.com | JS1388f.com | www.b868.com | www.tyc88666.com | 463e7.com | yulecheng888.com | www.4987.com | www.506600.com | 44446.com | wns6.net | www.3846q.com | www.81520s.com | 5003xx.com | le888y.com | www.55526z.com | www.5484a.com | 0906vip7.com | 45460009.com | www.89677u.com | www.689169.com | 4270bb.com | www.d27229.com | www.2234.cc | qq365t.com | 2146j.com | www.jw2299.com | www.4331y.com | 5099oo.com | 68963.com | www.pj88t.com | www.60ksw.com | ss4675.com | www.033033c.com | www.295002.com | www.389744.com | 54140088.com | www.o9993122.com | www.hy5506.com | 0802.com | www.hg6009.com | www.99431.cc | ambyc3com | www.25288w.com | www.624202.com | hb7377.com | www.yhuuu.com | www.jsc2018.com | 5589p.com | 1259j.com | www.vns11.me | 28824n.com | www.821558.com | www.98488.com | www.89894c.com | 8381oo.com | www.56655q.com | www.r7793.com | www.890723.com | y52777.com | www.8124q.com | www.5856858.com | 0860n.com | www.h7788i.com | www.r999992.com | 3679oo.com | www.hg0051.com | www.206065.com | 1679bb.com | www.hg9940.com | www.7782v.com | 37688z.com | www.9101901.com | www.flff0.com | 4189111.com | www.jj9991.com | www.205059.com | feicai0791.com | www.40288a.com | 77778940.com | www.323567.com | www.11260.cc | 3566jj.com | www.jz95599.com | 7720o.com | www.8520o.com | www.4331vip.com | 1094bo.com | www.10870.com | www.690776.com | 8036o.com | www.4520099.com | 5856k.com | www.110483.com | www.423552.com | 272gg.net | www.vip4331.com | bm1105.com | www.a948a.com | 9649h.com | www.yh3377.cc | www.9818g.cc | 9xh.vip | www.4499nsb.com | 7726ttt.com | www.soxi588.com | www.84499v.com | www.vns6005.com | www.5095t.com | 61329900.com | www.773570.com | wfcp.com | www.8473s.com | 3552d.com | www.f8118.com | www.312102.com | www.hg05567.com | www.75679.com | t72227.com | www.yz7701.com | wnsr88.com | www.v3065.com | 78808s.com | www.72747.com | www.50054u.com | www.21365ll.com | www.855310.com | zzylc7.com | www.69998.cc | 588eee.cc | www.771496.com | ylzz2221.com | www.977008.com | 3467i.am | www.hg8884.com | 3640i.com | www.4102r.com | 365bet2018.net | www.d83377.com | 34200222.com | www.0849j.com | 99044.com | www.wp9977.com | 44ee8331.com | www.700555.com | 3089u.com | www.hg743.com | bcylc11.com | www.tw8888.net | 5446rr.com | www.133suncity.com | 2554.com | www.20199ll.com | 38244w.com | www.pj88u.com | 4182003.com | www.377666q.com | 73055r.com | www.780780f.com | 67888y.cc | www.456333.net | 54240055.com | www.52303z.com | 7935d.com | www.962779.com | www.u32126.cc | www.444037.com | www.10050755.com | www.127880.com | www.7830p.com | 3315.com | www.h976.com | 3568w.com | www.0600r.cc | 6150z.com | www.16878f.com | www.68666b.com | www.548611.com | www.hg10978.com | 4379l.com | www.38345j.com | 37775145.com | www.0028229.com | 7989d.com | www.898304.com | www.25288e.com | 50024466.com | www.cn365r.com | x33k.vip | www.365007.cc | 3245k.com | www.825799.com | www.7636.com | 08820066.com | www.5583066.com | 4242001.com | www.ztc7.com | www.p7890.com | P35zz.com | www.o2894.com | 11105.com | www.995772.com | www.4052i.com | 3482k.com | www.pjc22.vip | 2381rr.com | www.607995.com | www.hy985.com | 1483b.com | www.975510.com | www.pj2666.com | 134345.com | www.89599h.com | 4195n.com | www.hf0668.com | www.as0003.com | 6175ss.com | www.565548.com | feicai0370.com | www.622105.com | www.hg131d.com | 8789801.com | www.9478g.com | www.0005156.com | vns.com | www.120655.com | www.ou95990.com | zz6199.com | www.y8859.com | 8290h.com | www.91233i.com | www.hg8ee.com | l08199.com | www.599546.com | www.03.bet | 40033dd.com | www.898304.com | www.01885d.com | 35222s.com | www.55czt.com | www.pj5747.com | 53206666.com | www.hjin2.com | www.4901a.com | 5856bb.com | www.969949.com | www.201081.com | 7003oo.com | www.582909.com | www.cp9538.com | df8y.com | www.062566.com | www.4196i.com | 3868amyhzz.com | 88553885.com | www.1466a.com | www.4625p.com | 1168y.com | www.9478e.com | www.18484.com | yk222.com | www.330691.com | www.bwinyz04.com | 3377vn77.com | 70118h.com | www.73166k.com | www.566115.com | p8159.cc | www.420421.com | www.6880gg.com | 0747y.com | 0559600.com | www.588904.com | www.hg285.com | 4136b.com | www.523121.com | www.3066gg.com | www.gh0091.com | 60540022.com | www.022tw.cc | www.b456x.com | 88807s.com | rr8159.cc | www.49956d.com | www.jinsha8.net | 3522c.vip | 22296nn.com | www.83993g.com | www.72747.com | dzc94.com | 4647033.com | www.36787c.com | www.dw982.com | 632910.com | 58222x.com | www.fh7577.com | www.80969a.com | www.0555hg.com | 11005x.com | www.550314.com | www.44118j.com | www.55155h.com | 5804vcom | www.389233.com | www.yz7702.com | www.hg55328.com | 61326633.com | 26444w.com | www.5484a.com | www.28000d.com | www.8494t.com | 0615018.com | www.022175.com | www.ampj3434.com | www.hz4567.com | ylg9888.com | mgm3242u.com | www.330832.com | www.624204.com | www.5966www.com | www.long6668.com | 8006010.com | www.41518e.com | www.998855k.com | www.hg514.com | 769vv.com | app3544.com | www.250756.com | www.99997148.com | www.138cpj.com | www.66098.com | 6707888.com | s444000.com | www.0014x.com | www.js79905.com | www.yhc573.com | 2060088.com | 1591ppp.com | www.938849.com | www.7737cc.com | www.2233ok.com | 2998z.com | 3421a.com | 66300vip11.com | www.960923.com | www.087t.com | www.jl11111.com | www.9374e.com | 00003365.com | 44qq8332.com | www.196280.com | www.32123z.com | www.58404c.com | www.pj5664.com | 38822211.com | hhh4255.com | 81366d.com | www.226705.com | www.26299k.com | www.js99938.com | www.k1235.com | www.bet3651014.com | JS1388t.com | hg168f.com | 2418w.com | www.938905.com | www.8656.cc | www.3983151.com | www.49f8.com | www.7720e.com | 5309z.com | 8006010.com | 86811oo.com | www.105636.com | www.hw82.com | www.3978x.com | www.1754p.com | www.zgzcw.com | www.25288p.com | www.8520j.com | 6868269.com | 83378t.com | 9068tt.com | www.177534.com | www.ya022.com | www.amdwc.net | www.f32031.com | www.68277555.com | www.xb0021.com | www.hg4498.com | zhcp76.com | 1104.net | 23300f.com | 7335m.com | hg77750.com | www.507670.com | www.11csj.com | www.511204.com | www.xpj3123.com | www.88166s.com | www.hg7857.com | www.a80070.com | www.28758p.com | 5350w.com | feicai0899.com | 2998yh.com | 0485e.com | 1466s.com | 29522dd.com | 667766j.com | www.068652.com | www.606684.com | www.yi628.com | www.65707l.com | www.5500ra8.com | www.80868e.com | www.huangma22.com | www.1168j.com | www.657714.com | www.344559.com | www.9679v.com | www.4442558.com | www.914700.net | w0595.com | 66876z.com | a35151.com | pj911a.cc | 22dd8331.com | pj7702.com | dhydhydhy.com | 3846uu.com | 4288x.com | hd55331.com | 218uu.com | 6137h.net | 461653.com | s99345.am | j2489.com | vip332.com | 7599uu.com | 8159mm.cc | 6008590.com | 57157k.com | 23800d.com | qq444000.com | 5478.com | 57157u.com | hg2886.com | 38244e.com | 496.es | s7742.com | 55545n.com | y08199.com | qq3405.com | 3788hh.com | 2757i.com | 80368o.com | zhcp63.com | LXYL364.com | 2000524.com | www.xpj1560.com | www.hg73.com | www.78929.com | www.pj5955.com | www.842211.com | www.7335zz.com | www.c5c77.com | www.v4v5v6.com | www.8080999b.com | www.8905m.com | www.424277.com | www.869934.com | www.35898g.com | www.00840u.com | www.5091w.com | www.975627.com | www.390366.com | 55331t.com | 1294w.cc | yinhe100.cc | hgcn.com | wnsr8802.com | wefa6.com | www.hg2269.com | www.yhc573.com | www.54555.com | www.xpj2006.com | www.651928.com | www.730555.com | www.9356y.com | www.715585.com | www.196072.com | z6528.com | 1168a.com | 40033zz.com | aa7570a.com | www.sjs07.com | www.530405.com | www.wsvip0.com | www.16181p.com | www.s94600.com | www.66376f.com | www.957806.com | www.175905.com | zhcp47.com | 7616.net | 2146r.com | www.agg8887.com | www.p222222.com | www.2y932.com | www.109007.com | www.4323k.com | www.975627.com | 4195jj.com | 1294b.com | 550111i.com | www.68666o.com | www.hg0399.com | www.wank3.com | www.i63568.com | www.00840q.com | www.341977.com | xx888g.com | 4955m.com | qq01234.com | www.026319.com | www.jj9991.com | www.410063.com | www.cp8018.cc | nn7742.com | spj04.com | hwcp4444.com | www.36536509.com | www.770405.com | www.32031u.com | www.18593.com | www.rcw321.com | 118888777.com | 61324444.com | www.fcbmp.com | www.28mscc.com | www.0343b.com | www.904867.com | vip201678.com | 39199z.com | ms888.com | www.644577.com | www.4546.com | www.2934r.com | 88559vip.com | p9601.com | 3936b.com | www.111153.com | www.8577e.cc | www.860958.com | 56988h.com | t888c.com | www.hg1767.com | www.xpj29777.com | www.50024j.com | zzylc5.com | 8am.cip | www.588msc.com | www.57289.com | www.300716.com | www.530951.com | 3178dd.com | 925190.com | www.3680.com | www.hg20.co | www.558402.com | 3424z.com | yhw4.cc | www.27119.com | www.c94600.com | www.612918.com | 1484vipc.com | dd.cc | www.49522.com | www.6613622.com | www.186759.com | 69443399.com | www.hg2877.org | www.720c51.com | www.7782y.com | 8977gg.com | ca8033.com | www.7t68.com | www.hg77704.com | www.178075.com | xxx40033.com | www.76543e.com | www.http://09991.com | www.c9221.com | 22227893.com | yh888i.com | www.jxcp5555.com | www.50989f.com | 6641z.com | 7720a.net | www.39666.com | www.86333.com | 89777t.com | 985599.com | www.js436.com | www.87668n.com | 2373f.com | 3136ll.com | www.hjcp33.com | www.9478j.com | 4023r.com | 18438n.com | www.57800c.com | www.846631.com | 2146p.com | www.hg66668.cc | www.32031d.com | www.330872.com | 3656xx.com | www.jp328.com | www.pj56.com | 36404444.com | cbw15.com | www.8bet005.com | www.631918.com | 7742z.com | www.1389u.com | www.6939n.com | 500000972.com | 56988b.com | www.668cp44.com | www.c96683.com | 1331ee.com | www.yh8461.com | www.89777a.com | 3121a.com | 7945qq.com | www.4996tl.com | www.444083.com | r58955.com | www.11223885.com | www.ct6675.com | www5682.com | www.swj68.com | www.71233j.com | 7811cc.com | www.966345.com | www.68993272.com | 8007570.com | www.7727bet.com | www.44118p.com | 35tt.vip | b2894.com | www.678js333.com | 9964p.com | 3144vip.co | www.06820o.com | www.87668i.com | zhcp92.com | www.766169.com | 884192.com | 88665004.com | www.i2894.com | 2546q.com | www.vns0800.com | www.h36524.com | xsj.com | www.32126q.net | www.0601b.com | 60952222.com | www.60168b.com | www.66ffs.com | 3405l.com | www.66dihao.com | www.548177.com | qq365u.com | www.c80288.com | gfcptz.com | www.hmgj07.com | www.ampj.com | 603144.COM | www.026789.com | www.445888a.com | 33599nn.com | www.16181q.com | 61322277.com | www.pj0004.com | www.xb8844.com | 22225002.com | www.86939.com | www.627797.com | uuu5682.com | www.ag3333.com | zhcp88.com | www.30772.com | www.igcp5.com | 2757.co | www.33678kk.com | 3559qqqq.com | www.1423kkk.com | www.c5986.com | 1413.com | 444p1.cc | www.86333b.com | 20773388.com | www.309993.com | www.612918.com | 131a.net | www.777723.com | c31hyu57.com | www.hjcp2.com | 2757j.com | www.5555365.com | www.18399.com | x33z.vip | www.4521g.com | 3473p.com | www.4116j.com | www.508533.com | 4774u.com | www.99099hh.com | 53262s.com | www.1429g2.com | 11989b.com | www.987111.com | www.177249.com | www.pj678.com | www.00tdc.com | 2613j.com | www.35898a.com | 39199z.com | www.7225k.com | 55822.com | www.591111.com | 4809b.com | ff555r.com | www.42842809.com | www.68568i.com | www.hg789.xyz | www.766898.com | 1669jt.com | www.5086e.com |