<xmp id="kmuss"><menu id="kmuss"></menu>
 • <menu id="kmuss"></menu>
  <tt id="kmuss"><sup id="kmuss"></sup></tt>
  <menu id="kmuss"></menu>
 • <xmp id="kmuss"><nav id="kmuss"></nav>
  <input id="kmuss"></input>
  <nav id="kmuss"><code id="kmuss"></code></nav>
  <menu id="kmuss"></menu>
  <input id="kmuss"></input>
 • <xmp id="kmuss"><nav id="kmuss"></nav>

  東頂一日游

  六年級作文1209字
  作者:王瀚逸
 • dōng
 • dǐng
 • yóu
 • 東頂一日游
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • jīn
 • tiān
 •  
 • men
 • jiā
 • dōng
 • dǐng
 • shī
 • diàn
 • yóu
 • wán
 •  
 •  今天,我們一家去東頂祖師殿游玩。
 • dōng
 • dǐng
 • shī
 • diàn
 • wèi
 • dèng
 • zhōu
 • shì
 • nán
 •       
 • gōng
 •  
 • chēng
 • zuò
 • lín
 • 東頂祖師殿位于鄧州市南25公里,稱作麒麟
 • shān
 • de
 • gǎng
 • qiū
 • shàng
 •  
 • 山的崗丘上。
 •  
 •  
 • zǒu
 • chū
 • shì
 •  
 •          
 • guó
 • dào
 • liǎng
 • páng
 • chuí
 • liǔ
 •  
 • yǎn
 •  走出市區,207國道兩旁垂柳依依,一眼
 • wàng
 • dào
 • biān
 • de
 • tián
 •  
 • wēi
 • huáng
 • de
 • mài
 • làng
 • lián
 • mián
 • 望不到邊的田野里,微黃的麥浪連綿起伏
 •  
 • hǎo
 • fēng
 • shōu
 • de
 • jǐng
 • xiàng
 •  
 • ,好一幅豐收的景象!
 •  
 •  
 • tuō
 • chē
 • guǎi
 • xià
 • guó
 • dào
 •  
 • shǐ
 • shàng
 • qiū
 • gǎng
 •  
 • men
 • jìn
 •  摩托車拐下國道,駛上丘崗,我們進
 • le
 • shī
 • diàn
 • xióng
 • wěi
 • de
 • mén
 •  
 • shǒu
 • xiān
 • yìng
 • yǎn
 • lián
 • de
 • shì
 • 了祖師殿雄偉的大門,首先映入眼簾的是
 • jīn
 • huī
 • huáng
 • de
 • huáng
 • diàn
 •  
 • diàn
 • shàng
 • zuò
 • zhe
 • wēi
 • yán
 • de
 • 金碧輝煌的玉皇殿。殿上坐著威嚴無比的
 • huáng
 •  
 • zài
 •  
 • yóu
 •  
 • zhōng
 • zhī
 • dào
 • huáng
 • 玉皇大帝。我在《西游記》中知道玉皇大
 • shì
 • shì
 • jiè
 • de
 • zhǔ
 • zǎi
 •  
 • dàn
 • què
 • bèi
 • tiān
 •  
 • 帝是世界的主宰,但他卻被不怕天、不怕
 • de
 • sūn
 • kōng
 • zhàn
 • zhàn
 • jīng
 • jīng
 •  
 • 地的孫悟空打得戰戰驚驚。
 •  
 •  
 • chuān
 • guò
 • huáng
 • diàn
 • shì
 • lǎo
 • jun1
 • diàn
 •  
 • sūn
 • kōng
 • jiù
 • shì
 • zài
 •  穿過玉皇殿是老君殿,孫悟空就是在
 • tài
 • shàng
 • lǎo
 • jun1
 • de
 • liàn
 • dān
 • liàn
 • jiù
 • de
 • tóng
 • tóu
 • tiě
 •  
 • huǒ
 • 太上老君的煉丹爐里煉就的銅頭鐵臂、火
 • yǎn
 • jīn
 • jīng
 •  
 • 眼金睛。
 •  
 •  
 • zhuǎn
 • guò
 • lǎo
 • jun1
 • diàn
 • jiù
 • shì
 • jīn
 • diàn
 •  
 • jiù
 • shì
 • shī
 •  轉過老君殿就是金殿,也就是祖師爺
 • diàn
 •  
 • diàn
 • nèi
 • shī
 • de
 • liǎng
 • páng
 • zhàn
 • zhe
 • liǎng
 • zūn
 • shǒu
 • shén
 •  
 • 殿。殿內祖師爺的兩旁站著兩尊守護神,
 • yuán
 • lái
 • shī
 • xiū
 • háng
 • shí
 •  
 • de
 • liǎng
 • jiù
 • jiù
 • qiáo
 • 原來祖師爺修行時,他的兩個舅舅瞧不起
 •  
 • wéi
 • xiū
 • chéng
 • zhèng
 • guǒ
 •  
 • jiù
 • kuáng
 • yán
 •  
 • guǒ
 • 他,以為他修不成正果。就狂言:如果祖
 • shī
 • xiū
 • chéng
 • zhèng
 • guǒ
 •  
 • jiù
 • gěi
 • shī
 • dāng
 • shǒu
 • mén
 • shén
 •    
 • mǎo
 •  
 • 師爺修成正果,就給祖師爺當守門神/峁?
 •  
 • chī
 •  
 •  
 • shǎn
 • sòng
 • sāng
 •  
 •  
 • qīn
 • huǎn
 • méi
 •  
 •  
 • pài
 • ?媸σ?閃訟桑??侵緩酶?饃?筆孛派
 • chì
 •  
 • chǔn
 • chuáng
 • huàn
 • móu
 • cái
 • lǒng
 •  
 • huī
 •  
 • xiàn
 • kān
 • còu
 • 瘛?蠢床宦圩鍪裁詞攏?灰?獻劑四勘輳
 •  
 • xiù
 •  
 • huī
 • yóu
 •  
 •  
 • hái
 • chún
 • sòu
 • xiān
 •  
 • què
 • ?岫ú灰譜魷氯ィ?還鼙鶉嗽躚?涑叭確
 • huì
 •  
 • hái
 • bāo
 • jiǎo
 • cái
 • chún
 • ruì
 • yán
 • zhào
 • mào
 •  
 • jiǎo
 •  
 • ān
 • sǒng
 • 恚?膊還苡齙絞裁醇枘嚴兆瑁?絞ぁ鞍聳
 •  
 • huāng
 • xuǎn
 • bǎo
 •  
 • tuó
 • huān
 •  
 • xiàn
 •  
 • màn
 •  
 •  
 • bǎo
 •  
 • sǒng
 • ?荒選保?鴕歡?莧〉謾罷??保?竦米
 • shàn
 • nǎi
 •  
 •  
 • 詈蟮氖だ?
 •  
 •  
 •  
 • dào
 • guān
 • de
 • zuì
 • biān
 •  
 • shì
 • lín
 • shān
 • gǎng
 • de
 • zuì
 •  道觀的最西邊,也是麒麟山崗的最
 • gāo
 • chù
 •  
 • xiào
 • shùn
 • de
 • shī
 • wéi
 • ?
 • zhù
 • le
 • 高處,孝順父母的祖師爺為父母建筑了父
 • diàn
 •  
 • shī
 • de
 •  
 • xiào
 • xīn
 •  
 •  
 • zhí
 • měi
 • zuò
 • 母殿。祖師爺的“孝心”,值得每一個做
 • ér
 • de
 • rén
 • xué
 •  
 • 兒女的人學習。
 •  
 •  
 •  
 • dōng
 • dǐng
 • dào
 • guān
 • chú
 • le
 • zhè
 • zuò
 • zhǔ
 • diàn
 • wài
 •  
 • hái
 •  東頂道觀除了這四座主殿以外,還
 • zài
 • piān
 • diàn
 • gòng
 • fèng
 • yǒu
 • tiān
 • wáng
 •  
 • xiān
 •  
 •  
 • 在偏殿里供奉有四大天王、八仙、土地、
 • wén
 • chāng
 •  
 • tiān
 • lóng
 •  
 •  
 • yào
 • wáng
 •  
 • sān
 • niáng
 • niáng
 •  
 • 文昌、天聾、地啞、藥王、三娘娘、福祿
 • shòu
 • shén
 •  
 • sān
 • yuán
 • děng
 • dào
 • jiāo
 • shén
 • míng
 •  
 • 壽神、三元大地等道教神明。
 •  
 •  
 •  
 • kàn
 • sān
 • guān
 • diàn
 • zhōng
 • jiù
 • gòng
 • fèng
 • zhe
 • de
 • tiān
 • guān
 •  你看三官殿中就供奉著賜福的天官
 •  
 • shè
 • zuì
 • de
 • guān
 •  
 • jiě
 • è
 • de
 • shuǐ
 • guān
 •  
 • yào
 • wáng
 • diàn
 • zhōng
 • de
 • 、赦罪的地官、解厄的水官。藥王殿中的
 • yào
 • wáng
 • sūn
 • miǎo
 •  
 • shēn
 • biān
 • zhe
 • tuó
 • yào
 • de
 • měng
 •  
 • chuán
 • shuō
 • 藥王孫思邈,身邊臥著馱藥的猛虎,傳說
 • hái
 • néng
 • zhe
 • lóng
 • de
 • wéi
 • lóng
 • zhěn
 • bìng
 •  
 • zhè
 • jiù
 • shǐ
 • mín
 • 他還能摸著龍的胡須為龍診病,這就使民
 • jiān
 • suǒ
 • chēng
 • dào
 • de
 •  
 • zhěn
 • lóng
 •  
 •  
 • 間所稱道的“臥虎診龍”!
 •  
 •  
 •  
 • cái
 • shén
 • diàn
 • wén
 • chāng
 • diàn
 • xiāng
 • huǒ
 • hěn
 • shèng
 •  
 • qiú
 • cái
 • de
 •  財神殿和文昌殿香火很盛,求財的
 • shāng
 • rén
 • wéi
 • shēng
 • xué
 • chéng
 • cái
 • cāo
 • suì
 • xīn
 • de
 • dōu
 • qiú
 • 商人為子女升學成才操碎心的父母都去求
 • shén
 • bǎo
 • yòu
 •  
 • shí
 • cái
 • zhī
 • shí
 • de
 • yōng
 • yǒu
 •  
 • zhī
 • néng
 • kào
 • 神保佑。其實財富和知識的擁有,只能靠
 • de
 • cái
 • néng
 • dào
 •  
 • 自己的努力才能得到。
 •  
 •  
 •  
 • zhuǎn
 • yùn
 • diàn
 • hěn
 • yǒu
 •  
 • zài
 • hēi
 • yǐng
 • zhōng
 • zhuǎn
 • guò
 •  轉運殿很有趣,在黑影中轉過一個
 •  
 •    
 •  
 • xíng
 • de
 • tōng
 • dào
 •  
 • kàn
 • diàn
 • de
 • dào
 • shì
 • jiù
 • huì
 • hǎn
 •  
 •  
 • U”字形的通道,看殿的道士就會喊:“
 • zhuǎn
 • guò
 • lái
 • le
 • ma
 •  
 •  
 • jiāng
 • zǒu
 • chū
 • hēi
 • yǐng
 • de
 • rén
 • jiù
 • huì
 • 轉過來了嗎?”即將走出黑影的人就會大
 • shēng
 • yīng
 • dào
 •  
 •  
 • zhuǎn
 • guò
 • lái
 •  
 •  
 • dào
 • shì
 • jiē
 • zhe
 • shēng
 • shuō
 • 聲應到:“轉過來啦!”道士接著大聲說
 •  
 •  
 • huài
 • yùn
 • piě
 • zài
 • shān
 • shàng
 •  
 • hǎo
 • yùn
 • dài
 • huí
 • jiā
 •  
 • :“把壞運撇在山上,把好運帶回家去。
 •  
 • lái
 • zhuǎn
 • yùn
 • de
 • rén
 • dōu
 • shì
 • dào
 • shùn
 • xīn
 • de
 • shì
 •  
 • lái
 • ”來轉運的人大都是遇到不順心的事,來
 • qiú
 • xīn
 • shàng
 • de
 • ān
 • wèi
 •  
 • dǎo
 • jiào
 • zhuǎn
 • yùn
 • diàn
 • zhuǎn
 • 求得心理上的安慰。我倒覺得轉運殿轉不
 • lái
 • hǎo
 • yùn
 •  
 • hǎo
 • yùn
 • quán
 • shì
 • kào
 • rén
 • de
 • zhì
 • huì
 • qín
 • láo
 • chuàng
 • zào
 • 來好運,好運全是靠人的智慧和勤勞創造
 • chū
 • lái
 • de
 •  
 • 出來的。
 •  
 •  
 •  
 • zài
 • liù
 • shí
 • jiǎ
 • diàn
 •  
 • zhǎo
 • dào
 • le
 • de
 • shǔ
 • xiàng
 •  在六十甲子殿,我找到了我的屬相
 • dài
 • biǎo
 • de
 • shén
 • xiān
 •  
 • bǐng
 • tài
 • suì
 • guō
 • jiā
 • jiāng
 • jun1
 •  
 • shǔ
 •  
 • 代表的神仙:丙子太歲郭嘉大將軍、鼠。
 • zhè
 • àn
 • jiǎ
 • nián
 •  
 • ān
 • fàng
 • zhe
 • liù
 • shí
 • zūn
 • shǔ
 • xiàng
 • dài
 • biǎo
 • 這里按甲子紀年,安放著六十尊屬相代表
 • shén
 • xiàng
 •  
 • 神像。
 •  
 •  
 •  
 • zhàn
 • zài
 • dōng
 • dǐng
 • dào
 • guān
 • de
 • zhì
 • gāo
 • diǎn
 •  
 •  
 • diàn
 •  站在東頂道觀的至高點——父母殿
 • qián
 •  
 • xiàng
 • dōng
 • fāng
 • wàng
 •  
 • càn
 • làn
 • de
 • yáng
 • guāng
 • xià
 •  
 • de
 • 前,向東方望去,燦爛的陽光下,起伏的
 • qiū
 • líng
 • xiàng
 • tóu
 • tóu
 • tiào
 • yuè
 • de
 • shòu
 • xiàng
 • yuǎn
 • fāng
 • bēn
 •  
 • kàn
 • 丘陵像一頭頭跳躍的野獸向遠方奔去。看
 • zhe
 • lái
 • lái
 • wǎng
 • wǎng
 • qiú
 • shén
 • bǎo
 • yòu
 • de
 • yún
 • yún
 • zhòng
 • shēng
 •  
 • xiǎng
 •  
 • 著來來往往求神保佑的蕓蕓眾生,我想:
 • shì
 • jiān
 • de
 • yún
 • yún
 • zhòng
 • shēng
 •  
 • qiú
 • shén
 • xiān
 • bǎo
 • yòu
 •  
 • kào
 • 世間的蕓蕓眾生,求神仙保佑,不如靠自
 • fèn
 • tóu
 •  
 • chuàng
 • zào
 • xìng
 • de
 • shēng
 • huó
 •  
 • 己奮頭,創造幸福的生活!
 •  
 •  
 •  
 •  
 • jiǎn
 • píng
 •  
 • dōng
 • dǐng
 • shī
 • diàn
 • shì
 • fāng
 • dào
 • jiāo
 • shèng
 •  
 • xiǎo
 • 簡評:東頂祖師殿是一方道教圣地,小
 • zuò
 • zhě
 • zài
 • yóu
 • zhōng
 •  
 • suí
 • xiě
 • xià
 • de
 • gǎn
 • xiǎng
 •  
 • 作者在記游中,隨筆寫下自己的感想。既
 • xiě
 • le
 • diàn
 • de
 • shèng
 • kuàng
 •  
 • yòu
 • xiě
 • le
 • duì
 • shén
 • xiān
 • dào
 • shèng
 • de
 • gǎn
 • 寫了殿宇的盛況,又寫了對神仙道圣的感
 •  
 • xiàn
 • zhèng
 • què
 • de
 • rén
 • shēng
 • guān
 • jiàn
 • kāng
 • de
 • shén
 • dào
 • xiǎng
 • 悟,體現正確的人生觀與健康的神道思想
 •  
 •  
 • duì
 • rán
 • jǐng
 • guān
 • de
 • miáo
 • xiě
 • dào
 • le
 • hōng
 • tuō
 • huān
 • kuài
 • xīn
 • qíng
 • 對自然景觀的描寫起到了烘托歡快心情
 •  
 • yǒu
 • jiè
 • jǐng
 • yán
 • zhì
 • de
 • zuò
 • yòng
 •  
 • ,有借景言志的作用。
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • zuò
 • zhě
 •  
 • nán
 • shěng
 • dèng
 • zhōu
 • shì
 • zhào
 • zhèn
 • zhōng
 • xīn
 • xué
 • xiào
 • 作者:河南省鄧州市趙集鎮中心學校四
 • nián
 •  
 • wáng
 • hàn
 •  
 • ?
 • dǎo
 • jiāo
 • shī
 •  
 • wáng
 • lín
 • sēn
 • 年級 王瀚逸 輔導教師 王林森
 •  
 • tōng
 • xìn
 • zhǐ
 •  
 • nán
 • shěng
 • dèng
 • zhōu
 • shì
 • chéng
 • èr
 • chū
 • zhōng
 •  
 • 通信地址:河南省鄧州市城區二初中 
 • zhèng
 • xiǎo
 •  
 • shōu
 • 鄭曉 收
 •  
 • yóu
 • biān
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 郵編:474100 
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
   
  無注音版:
   東頂一日游
   
   
   今天,我們一家去東頂祖師殿游玩。東頂祖師殿位于鄧州市南25公里,稱作麒麟山的崗丘上。
    走出市區,207國道兩旁垂柳依依,一眼望不到邊的田野里,微黃的麥浪連綿起伏,好一幅豐收的景象!
    摩托車拐下國道,駛上丘崗,我們進了祖師殿雄偉的大門,首先映入眼簾的是金碧輝煌的玉皇殿。殿上坐著威嚴無比的玉皇大帝。我在《西游記》中知道玉皇大帝是世界的主宰,但他卻被不怕天、不怕地的孫悟空打得戰戰驚驚。
    穿過玉皇殿是老君殿,孫悟空就是在太上老君的煉丹爐里煉就的銅頭鐵臂、火眼金睛。
    轉過老君殿就是金殿,也就是祖師爺殿。殿內祖師爺的兩旁站著兩尊守護神,原來祖師爺修行時,他的兩個舅舅瞧不起他,以為他修不成正果。就狂言:如果祖師爺修成正果,就給祖師爺當守門神/峁??媸σ?閃訟桑??侵緩酶?饃?筆孛派瘛?蠢床宦圩鍪裁詞攏?灰?獻劑四勘輳?岫ú灰譜魷氯ィ?還鼙鶉嗽躚?涑叭確恚?膊還苡齙絞裁醇枘嚴兆瑁?絞ぁ鞍聳?荒選保?鴕歡?莧〉謾罷??保?竦米詈蟮氖だ?
   
   道觀的最西邊,也是麒麟山崗的最高處,孝順父母的祖師爺為父母建筑了父母殿。祖師爺的“孝心”,值得每一個做兒女的人學習。
   
   東頂道觀除了這四座主殿以外,還在偏殿里供奉有四大天王、八仙、土地、文昌、天聾、地啞、藥王、三娘娘、福祿壽神、三元大地等道教神明。
   
   你看三官殿中就供奉著賜福的天官、赦罪的地官、解厄的水官。藥王殿中的藥王孫思邈,身邊臥著馱藥的猛虎,傳說他還能摸著龍的胡須為龍診病,這就使民間所稱道的“臥虎診龍”!
   
   財神殿和文昌殿香火很盛,求財的商人為子女升學成才操碎心的父母都去求神保佑。其實財富和知識的擁有,只能靠自己的努力才能得到。
   
   轉運殿很有趣,在黑影中轉過一個“U”字形的通道,看殿的道士就會喊:“轉過來了嗎?”即將走出黑影的人就會大聲應到:“轉過來啦!”道士接著大聲說:“把壞運撇在山上,把好運帶回家去。”來轉運的人大都是遇到不順心的事,來求得心理上的安慰。我倒覺得轉運殿轉不來好運,好運全是靠人的智慧和勤勞創造出來的。
   
   在六十甲子殿,我找到了我的屬相代表的神仙:丙子太歲郭嘉大將軍、鼠。這里按甲子紀年,安放著六十尊屬相代表神像。
   
   站在東頂道觀的至高點——父母殿前,向東方望去,燦爛的陽光下,起伏的丘陵像一頭頭跳躍的野獸向遠方奔去。看著來來往往求神保佑的蕓蕓眾生,我想:世間的蕓蕓眾生,求神仙保佑,不如靠自己奮頭,創造幸福的生活!
   
    簡評:東頂祖師殿是一方道教圣地,小作者在記游中,隨筆寫下自己的感想。既寫了殿宇的盛況,又寫了對神仙道圣的感悟,體現正確的人生觀與健康的神道思想。
   對自然景觀的描寫起到了烘托歡快心情,有借景言志的作用。
   
   
   
   作者:河南省鄧州市趙集鎮中心學校四年級 王瀚逸 輔導教師 王林森
   通信地址:河南省鄧州市城區二初中 鄭曉 收
   郵編:474100
   
   
    

   東頂一日游

   六年級作文1209字
   作者:王瀚逸
  • dōng
  • dǐng
  • yóu
  • 東頂一日游
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • jīn
  • tiān
  •  
  • men
  • jiā
  • dōng
  • dǐng
  • shī
  • diàn
  • yóu
  • wán
  •  
  •  今天,我們一家去東頂祖師殿游玩。
  • 閱讀全文

   北戴河四日游

   六年級作文989字
   作者:高若塵
  • yuè
  • liù
  •  
  • zuò
  • shàng
  • le
  • qián
  • wǎng
  • běi
  • dài
  • de
  • 七月六日,我和媽媽坐上了前往北戴河的
  • huǒ
  • chē
  •  
  • sān
  • xiǎo
  • shí
  • hòu
  •  
  • men
  • dào
  • le
  • běi
  • dài
  •  
  • 火車,三個小時后,我們到達了北戴河,
  • hěn
  • kuài
  •  
  • men
  • zài
  • hǎi
  • biān
  • zhù
  • xià
  • lái
  • le
  •  
  • gāo
  • xìng
  • le
  • 很快,我們在海邊住下來了,我高興極了
  • 閱讀全文

   北京一日游

   六年級作文872字
   作者:曾思思
  •  
  •  
  • běi
  • jīng
  • yóu
  •  北京一日游
  •  
  •  
  • wén
  • hǎi
  • shí
  • ?g
  • xué
  • xiào
  • liù
  • nián
  •  
  • céng
  •  徐聞海石花學校六年級 曾思思
  •  
  • 
  • 閱讀全文

   廣安兩日游

   六年級作文1508字
   作者:鐘恒港
  •  
  •  
  • guó
  • qìng
  • jiē
  • dào
  • le
  •  
  • men
  • jiā
  • lái
  • dào
  • le
  • guǎng
  • ān
  •  
  •  國慶節到了,我們一家來到了廣安。
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • dào
  • le
  • guǎng
  • ān
  •  
  • men
  • xiān
  • zuò
  •    
  • gōng
  • jiāo
  • chē
  • lái
  • dào
  • le
  •  到了廣安,我們先坐8路公交車來到了
  • 閱讀全文

   君山一日游

   六年級作文1193字
   作者:潘紫儀
  •  
  •  
  • zǎo
  • tīng
  • shuō
  • jun1
  • shān
  • shì
  • dòng
  • tíng
  • shèng
  • jǐng
  •  
  • jīn
  •  早聽說君山是洞庭湖一大勝景,今日
  • néng
  • yǒu
  • huì
  • shēn
  • lín
  • jìng
  •  
  • rán
  •  
  • qīng
  • zǎo
  •  
  • 能有機會身臨其境,自然樂意!大清早,
  • bèi
  • hǎo
  • shí
  • pǐn
  • yǐn
  • liào
  •  
  • lái
  • dào
  • dòng
  • tíng
  • 我和爸爸媽媽備好食品飲料,來到洞庭湖
  • 閱讀全文

   澳門一日游

   六年級作文795字
   作者:新作文小…
  •  
  •  
  • jīn
  • tiān
  •  
  • men
  • jiā
  • lái
  • dào
  • le
  • ào
  • mén
  •  
  • tóng
  • háng
  • de
  •  今天,我們一家來到了澳門,同行的
  • hái
  • yǒu
  • wèi
  • de
  • tóng
  • xué
  •  
  •  
  •  
  • 還有一位媽媽的同學。 
  •  
  •  
  • men
  • jìn
  • gǒng
  • běi
  • kǒu
  • àn
  •  
  • zhè
  • rén
  • shān
  • rén
  • hǎi
  •  
  •  我們進入拱北口岸,這里人山人海。
  • 閱讀全文

   臺灣三日游

   六年級作文700字
   作者:劉鈺煒
  •  
  •  
  •  
  • hǒu
  • hǒu
  • hǒu
  •  
  • tái
  • wān
  •  
  • lái
  • le
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  “吼吼吼,臺灣,我來了~~ ~”
  • zhè
  • yuán
  • dàn
  • fàng
  • jiǎ
  •  
  • gēn
  • zhe
  • xué
  • xiào
  • lǎo
  • shī
  • le
  • tái
  • wān
  • 這個元旦放假,我跟著學校老師去了臺灣
  •  
  • jiào
  • měi
  • ā
  •  
  • guò
  •  
  • zhè
  • yóu
  •  
  • shì
  • ,那叫一個美啊!不過,這次旅游,可是
  • 閱讀全文

   丫山一日游

   六年級作文:丫山一日游
   作文字數:758
   作者:華尚
  •  
  •  
  • shān
  • yóu
  •  
  •  
  •  丫山一日游 
  •  
  •  
  • jīn
  • nián
  •  
  •  
  • huáng
  • jīn
  • zhōu
  •  
  • dài
  • dào
  • ān
  •  今年“五一”黃金周,爸爸帶我到安
  • huī
  • nán
  • líng
  • xiàn
  • de
  • shān
  • fēng
  • jǐng
  • yóu
  • wán
  •  
  •  
  •  
  • 徽蕪湖南陵縣的丫山風景區游玩。 
  • 閱讀全文

   最幸福的一日

   六年級作文:最幸福的一日
   作文字數:419
   作者:顏の之ぎ…
  •  
  •  
  • yǒu
  • xiē
  • rén
  • zǒng
  • shuō
  • de
  • shēn
  • biān
  • méi
  • yǒu
  • xìng
  •  有些人總說我的身邊沒有幸福可我不
  • jiào
  • nián
  • de
  • jiào
  • de
  • xìng
  • shí
  • dōu
  • zài
  • men
  • de
  • shēn
  • 覺年的我覺的幸福無時不刻都在我們的身
  • biān
  •  
  •  
  • kǎo
  • shì
  • kǎo
  • hǎo
  • le
  •  
  • dài
  • chū
  • wán
  •  
  • 邊。如,考試考好了、媽媽帶我出去玩…
  • 閱讀全文
  蚂蚁彩票 3178f.com | www.496408.com | 350833.com | www.7886263.com | c89ew41.com | www.8839g.com | 38989p.com | www.793500.com | www.hg5588l.com | ncw060.com | www.hjcp33.com | 3566nn.com | www.4j8.com | 2096z.com | www.846631.com | www.tyc717.com | targe889q.net | www.hg7850.com | 833.com | www.cc00668.com | 00ss8331.com | www.937016.com | www.ee2229.com | 828365.com | www.52062i.com | 2127m.com | www.980771.com | www.4972tt.com | ffff0000.com | www.68365b.com | 8827nnn.com | www.338035.com | www.58atv.com | 5622e.com | www.8582vv.com | www.34966.com | www.050955.com | www.42msxfpt5.com | 9354444.com | www.860505.com | www.6aobo.com | 423342.com | www.55070x.com | tt6836.com | www.ascp3.com | www.vnsr33888.com | 500000572.com | www.4996bj.com | 56988v.com | www.458689.com | www.jxcp5555.com | 36404411.com | www.hc8878.com | www.166349.com | 3189j.com | www.7714y.com | www.ylg3999.com | 5802xx.com | www.33111177.com | oo56988.com | www.205883.com | www.pj05x.com | 7792i.com | js22991.com | www.742022.com | www.yh6001.com | 00dd8331.com | www.88065f.com | www.xin888222.com | 6002s.com | www.6482v.com | www.4972uu.com | 1168y.com | www.00840b.com | www.ytvip98.com | pj88ee.com | www.526051.com | www.58665j.com | 1077lll.com | wzyxwz.com | www.b80288.com | www.81866p.com | r61788.com | www.15b32.net | www.306444b.com | 3467v.cc | www.178762.com | www.xj7006.com | www.6033j.com | 2618e.com | www.9149q.com | www.939728.com | 3938vv.com | www.040419.com | www.69567l.com | www.66313.com | hg6686.com | www.444067.com | www.4196b.com | 8827yy.com | 116005.com | www.80075p.com | www.599234.com | y08199.com | www.83033i.com | www.7737cc.com | www.y440044.com | 53262pp.com | www.037169.com | www.50dh.cc | www.16297755.com | 2490r.com | pt8338.com | www.83033p.com | www.5504.com | www.qam444.com | hc.cc | www.558363.com | www.wns123j.com | www.9566438.com | 7806.com | tyc9892.com | www.0014e.com | www.7415rr.com | www.85770q.com | 2228gp.com | 7196w.com | www.77114s.com | www.3131666.com | xpjbak.com | 8747.com | bet2018365.com | www.15355f.com | www.0099xpj.net | www.25288p.com | 22299yy.com | hd229.cc | www.558416.com | www.37377p.com | www.8808777.com | 1654jj.com | 37688k.com | 423342.com | www.33997s.com | www.o3065.com | www.yh16555.com | js58333.com | 4477634.com | www.400322.com | www.87668g.com | www.8839zz.com | www.boma0114.com | 7744ggg.com | 5478w.com | www.178329.com | www.77114f.com | www.1559508.com | www.884554.com | 0747r.com | 7720r.com | 8890815.com | www.507477.com | www.9646b.com | www.55070y.com | www.99997488.com | www.033033s.com | 36403377.com | 1413.com | 9121902.com | www.922069.com | www.xj1992.com | www.10999d.com | www.hg8289.com | www.sbd444.net | 2096a.com | 80032277.com | 910277.com | www.517602.com | www.00840t.com | www.22ok22.com | www.a81c.cc | www.0393901.com | 9964u.com | 3467l.am | 112n.net | 45637x.com | 22117i.com | www.653355.com | www.50074f.com | www.i2894.com | www.y4042.com | www.06111.com | www.0099hg.com | 6764999.com | 5856h.com | 242844.com | 234915.com | 00zz8332.com | www.520462.com | www.fl96.com | www.659zf.com | www.4923a.com | www.99552dd.com | www.hg2886.com | www.322113.com | www.a666666.com | www.d32126.cc | 3844ww.com | lymm188.com | www.dggcp100.com | www.563736.com | www.999450.com | www.z9163.com | www.s67811.com | www.56733z.com | 2546j.com | bwin8w.com | ss4255.com | 4165u.com | 30006.cc | 538vns.cc | p61653.com | 996622dd.com | 8betbet365.com | 88894m.com | www.32123f.com | www.17848.net | www.bett365.cc | www.877565.com | www.xj6003.com | www.16181z.com | www.cp9508.com | www.q456x.com | www.8058n.com | www.09856.com | www.567878.com | www.aa56108.com | www.67845.com | www.27799a.com | www.948884.com | www.js347.com | www.81776.com | www.hg7602.com | www.xaanf.com | www.333460.com | www.yh0188.net | www.xmsjzp.com | www.21819q.com | www.zr7377.com | www.330007.com | www.0400005.com | www.mgdc42.com | www.009.happy001.biz | www.1068.com | www.4058ss.com | www.http://489633.com/ | www.6880ff.com | www.a63568.com | www.2418h.com | www.68568l.com | www.00840f.com | www.82gcw.com | www.927816.com | www.605670.com | www.028082.com | 80850y.com | 59599h.com | 80878a.com | cai89.cc | q2146.com | 0033c.cc | www.08088006.com | www.2078d.com | www.88100.com | www.1122xpj.net | www.758567a.com | www.954321p.com | www.23579.cc | www.621351.com | www.256238.com | 88447.com | 0419n.com | 00664002.com | am6868.cc | www.cr448.com | www.v688.tv | www.1389nn.com | www.673888e.com | www.xpj8869.com | www.16878o.com | www.922873.com | www.90305a.com | daohang3801.com | 111000hh.com | o47479.com | www.yddc05.com | 70099.com | jk080.com | www.6033g.com | www.00057.com | www.xy0027.com | www.9350.vip | www.912481.com | 6hcc99.com | aobo44444.com | 565578.com | 538.cc | www.9777hg.com | www.vns3938.com | www.45598i.com | www.66653f.com | www.544086.com | 22296ii.com | 896288.com | 6363p.com | www.1423guo.com | www.6405pj04.com | www.yh08112.com | www.665039.com | 0055886.com | 69445511.com | 59599y.com | www.5577js.com | www.91779l.com | www.90305d.com | www.550806.com | ee76669.com | 7240a.com | www.68666r.com | www.yl222.com | www.h69096.com | www.181442.com | www.602913.com | 7792d.com | 97987-1.com | www.xhtd0099.com | www.c32.net | www.xb88kk.com | www.576679.com | zhcp21.com | 76886j.com | www.4972xx.com | www.71071f.com | www.91233r.com | www.191855.com | 98955w.com | jjj8827.com | www.dy1166.com | www.03a88.com | www.fo62.com | 1463a.com | zz56988.com | www.hg3756.com | www.zzwyl.com | www.506951.com | 20773333.com | 0080.com | www.41hd.com | www.78700h.com | youfa99.vip | 9158bo.com | www.hg1005.com | www.e63568.com | www.394511.com | 463.cm | www.25673d.com | www.7893w36.com | www.c5823.com | 3568cc.com | 500000701.com | www.2492.cc | www.66652n.com | 4052ii.com | 2247i.com | www.752suncity.com | www.52005.cc | 89892ss.com | 27878kk.com | www.7415xx.com | www.959079.com | qjdc555.com | www.hg97hg.com | www.689797.com | www.332092.com | 35222ee.com | www.as0003.com | www.4331h.com | 98955i.com | 667766f.com | www.r456x.com | www.29czj.com | dd44d.net | www.dz829.com | www.yh234b.com | www.375781.com | 4022jj.com | www.502000.com | www.26299r.com | js14u.com | www.ab142.com | www.12345606.cc | www.61233e.com | 88662007.com | www.i32939.com | www.557595.com | 2096j.com | www.678404.com | www.jcai1.com | 97340022.com | www.tqdc222.com | www.35155n.com | 550111t.com | www.msc99.la | www.60007m.com | 1331h.com | www.7111p.com | www.0270r.com | xx888u.com | www.9996jj.com | www.jzvip11.com | 0199955.com | www.77537o.com | www.7239j.com | aobo44444.com | www.o8867.com | www.83993m.com | 82365k.com | www.hg8561.com | www.26878b.com | v1155.tv | www.67333.com | www.641577.com | 7605v.com | www.4078b.com | P35bb.com | www.81866g.com | www.x88789.com | 2127k.com | www.3331p.com | www.5522d.cc | ff3336.com | www.10hga.com | 228888c.com | www.blr0055.com | www.4923f.com | 2698h.com | www.249696.com | www.653192.com | jsh7777.com | www.69567o.com | 11001468.com | www.7607600.com | www.981060.com | 7508k.com | www.v2894.com | 97799z.com | www.zr918.com | www.938849.com | xinhao88.com | www.33522s.cc | 1859004.com | www.3814.hk | www.235035.com | www.bmw555888.com | www.xb8833.com | 26849.com | www.5555zh.cm | 33318w.com | www.2846i.com | www.c141.vip | 22p88.cc | www.97655l.com | 8159u.cc | www.1429e2.com | 33599ee.com | www.66667666.com | www.160326.com | www.7720n.com | www.2934j.com | 577605.com | www.ejylc18.com | 54147711.com | www.bet63d.com | 4812j.com | www.75hk.com | 61327766.com | www.16297722.com | www.321953.com | www.333222f.com | www.hjin9.com | 2709d.com | www.07163u.com | lc99u.com | www.vns18158.com | 34q35.com | www.wns123f.com | 64111s.com | www.bwinyz12.com | 097979.com | www.98698e.com | 9002s.com | www.55526k.com | 54141155.com | www.729696.com | 44665002.com | www.12706.com | 3556js.com | www.833622.com | 0600w.cc | www.dmgbet95.com | 131x.net | www.dfh210.com | feicai0878.com | www.klcp3jc.com | 35252o.com | www.cr677.com | 7599ss.com | www.9911331.com | 341a.com | www.32031q.com | 4022p.com | www.97828e.vip | 76669.com | www.4923j.com | 0010422.com | www.24020.cc | www.a3a222.cc | www.755907.com | www.55115454.com | www.106573.com | www.hg474.com | zzylc6.com | www.808888y.com | 7508z.com | www.r999998.com | 3650329.com | www.99677r.com | 7792q.com | www.975367.com | www.56520h.com | www.53900a.com | www.09766.com | 32355nn.com | www.4996sy.com | 4022ii.com | www.379801.com | 3136ss.com | www.909935.com | www.u8867.com | 44pp8332.com | www.4963t.com | 553322NN.com | www.95555w.com | 2008tt.com | www.550342.com | www.hg4438.com | 6699vn77.com | www.y8917.com | 3522g.vip | www.66fft.com | www.v22365.com | 33115mm.com | www.0055xpj.net | 3568ww.com | www.36166b.com | www.ag8801.com | 9649033.com | www.480505.com | 3566mm.com | www.35155l.com | www.hg2087.com | yy5443.com | www.7415ff.com | 66681k.com | www.33ttz.com | www.v6558.com | 66883885.com | www.3775c.com | 77665156.com | www.80075i.com | www.8862tt.com | 8037nnn.com | www.qbwc2.com | www.888423.net | 38365h.com | www.588vip.net | www.80a88.com | 1483oo.com | www.77782yh.com | 8827kk.com | www.136031.com | www.138578.com | y1848.com | www.652331.com | www.01885d.com | 4488bbb.com | www.995772.com | www.593333.com | mmm5682.com | www.43818.com | www.4763666.com | rh66666.com | www.50052k.com | www.kelake55.com | 8668827.com | www.9928d.com | www.5555by.com | 7720s.net | www.9311c.com | www.90585.com | 703.ceo | www.bei08.com | www.kk377.com | 888991188.com | www.901512.com | www.19880s.com | 3559i.com | www.578411.com | www.19019g.com | 56988e.com | 5001s.com | www.0033sun.com | www.28758e.com | 667766t.com | www.49956f.com | www.b868.com | lll4165.com | www.702572.com | www.xcw988.com | vns345999.com | 3258k.com | www.25809.com | www.v3266.com | 5350t.com | www.506971.com | www.bwin900.co | 22555004.com | 80567d.com | www.61655z.com | www.73077d.com | hh4675.com | www.80075o.com | www.h36555.com | www.777444b.com | 44077d.com | www.901376.com | www.5146z1.com | 35441999.com | yl018.com | www.3126y.com | www.67msxfpt3.com | 3121oo.com | 99772007.com | www.29277n.com | www.soxi588.com | hh3189.com | 15a43.net | www.2934j.com | www.1168y.com | 6177009.com | 70661.com | www.995772.com | www.00773q.com | www.26y26.com | kb080.com | www.595707.com | www.60886z.com | www.330099y.com | hhh5657.com | 7196pp.com | www.615006.com | www.4512x.com | 111122mm.com | 2008kk.com | www.638805.com | www.12136r.com | www.964808.com | yhxizang.vip | 1077ss.com | www.60ksw.com | www.89599y.com | www.yh6996.com | bb3405.com | 1077bb.com | www.5086f.com | www.55060v.com | www.e22365.com | 4036111.com | 5443u.com | www.2373b.com | www.k69096.com | www.0279003.com | bb33338.com | xpj6666.vip | www.960913.com | www.xpj8856.com | www.822834.com | 0600s.cc | 6003822.com | www.78949e.com | www.50732l.com | www.4078x.com | www.2tgpd.com | 00773l.com | 5856eee.com | www.137518.com | www.50051n.com | www.5446yy.com | www.t8003.com | 8765blr.com | xpj-3730.com | www.65707a.com | www.22505.cc | www.44118w.com | www.500994.com | www.jsjsjs59567.com | 5853.com | s01234.com | www.586974.com | www.z77929.com | www.4444yh.vip | www.hg8968.com | 68963.com | 8159ee.cc | stsvip9.com | www.556346.com | www.78700m.com | www.2021e.com | www.tk828.com | www.0636f.com | 22tt8331.com | 98345r.com | 3556js.com | www.564676.com | www.66332y.com | www.40288b.com | www.hg126u.com | www.4853a.com | 5446q.com | y0000.com | 23015.com | 7334u.com | www.318097.com | www.6364v.com | www.s63568.com | www.jz95599.com | www.sun0003.com | www.63877g.com | 7935t.com | 40033.com | 28839k.com | fff3405.com | www.316530.com | www.igcp2.com | www.97655l.com | www.3846h.com | www.255723.com | www.49487.com | www.hg375.com | www.wn2028.com | gsq520.com | 9068p.com | 616.net | hgw168v.com | feicai0777.com | www.43131o.com | www.700590.com | www.6832k.com | www.js55785.com | www.33303.com | www.848777j.com | www.5966xxx.com | www.xpj386.com | www.3643u.com | www.1118xj.com | hg1228.com | lwjke.com | 3522ff.cc | 4289x.com | 3089s.com | 1294u.com | 4546119.com | 00885004.com | 76886y.com | www.140018.com | www.476669.com | www.770951.com | www.ycp0.com | www.53537.cc | www.52303t.com | www.4323t.com | www.633547.com | www.99094p.com | www.3846ff.com | www.44118d.com | www.am9888.tw | www.55060n.com | www.caipiao88f.com | www.5049e.com | www.hm99999.com | www.esb116.net | www.212323.com | www.14900c.com | www.6372008.com | www.vns77999.com | www.765543.com | www.53516n.com | www.d8867.com | www.dhygw46.com | www.xb0022.com | www.903253.com | www.35553999.com | www.098842.com | www.9949x.com | www.23386000.com | www.555kkk.com | www.556644.cc | www.722168.com | www.16602i.com | www.468546.com | www.609024.com | www.472705.com | www.i80288.com | www.4521.com | www.5583066.com | www.087h.com | www.265679.com | www.868557.com | www.80075z.com | www.58699.cc | www.55cmc.com | www.949403.com | www.566011.com | www.324377.com | emz7995.com | 908080f.com | 28824f.com | aobo77777.com | 39992211.com | 3726h.com | yf2111.com | 48283333.com | www.0223889.com | www.995q.net | www.039898.com | www.c559vip.com | www.55070d.com | www.99552bb.com | www.8998833.com | www.50080j.com | www.6fk.com | www.719969.com | www.178311.com | hsh88.com | 6594jj.com | kdcp5.com | 5360vv.com | www.jin444.com | www.0279003.com | www.073343.com | www.4694w.com | www.xpj71333.com | www.81678w.com | www.hjin1.com | www.286967.com | 6641v.com | mmm1915.com | 3890a.com | 219275.com | www.hg226.cm | www.88606.com | www.9737pp.com | www.rrqp444.com | www.33997c.com | www.660686.com | 660499.com | 9679x.com | 8722ffff.com | bm1395.com | www.44221.com | www.79500w.com | www.12136m.com | www.12455r.com | www.530861.com | 44229193.com | 3454777.com | w5429.com | www.amh09.com | www.46768.com | www.9170187.com | www.59899a.com | www.960923.com | bmw8002.com | 6150q.com | 2247zz.com | www.362858.com | www.77731r.com | www.50dh.cc | www.hx6627.com | 4023w.com | ww080.us | 2820i.com | www.pj0007.com | www.28000o.com | www.0005sc.com | www.852021.com | 88552007.com | 01234nnn.com | www.hd1239.com | www.he0055.com | www.vns55.me | www.hx6622.com | 668cp99.com | 3467z.com | pjbet444.com | www.2010889.com | www.12136k.com | www.ztc7.com | 5004qqq.com | 3656qq.com | www.vns62999.com | www.668cp44.com | www.0073.com | www.307816.com | t58955.com | 66876z.com | 84499911.com | www.77537f.com | www.4136v.com | www.35155t.com | c00351.com | 3846iii.com | www.ou95990.com | www.lfcp111.com | www.yun870.com | www.156050.com | 22668448.com | www.jbb2015.com | www.zte888.com | www.4323k.com | www.33598o.com | xc860.top | www.66098.com | www.1168i.com | www.36166g.com | 97799j.com | 3868yhzz.com | www.157479.com | www.4102a.com | www.581209.com | 4288hh.com | 2000524.com | www.27363z.com | www.35155j.com | hag8326.com | 159666t.com | www.49559.com | www.68993232.com | www.186756.com | j3569.com | www.00829k.com | www.2000a.cc | www.640505.com | 00w22.vip | www.483828.com | www.4058i.com | www.855876.com | 5005a.com | www.9464770.com | www.472706.com | www.994696.com | amhg022.com | www.a8a8456.com | www.8473m.com | www.976357.com | 972t.com | www.tyc665.com | www.469705.com | www.595411.com | ca7033.com | www.1389u.com | www.1466k.com | 29918dd.com | 35bb.vip | www.vs1368.com | www.3890q.com | 0729h.com | www.wns8828.com | www.620932.com | www.435050.com | 38244g.com | www.dx205.com | www.51331g.com | zxd2229.com | www.88315888.com | www.3308598.com | www.351781.com | 9068p.com | www.hg7949.com | www.555hy.cc | 9030v.com | www.vns6036.com | www.d17848.com | 6191js.com | www.882235y.com | www.js99938.com | rbbet66.com | 6868.cc | www.9737yy.com | www.rcw789.com | s7742.com | www.5049f.com | www.729987.com | 33112211.com | www.986msc.com | www.qucw2.com | 750.com | www.99857.com | www.001ac.com | 239430.com | www.bali777.com | www.6832u.com | 1168c.com | www.yh18826.com | www.9149g.com | 114644.com | www.22252055.com | www.371x.cc | xf0371.com | www.400131.com | www.974090.com | 51133uuu.com | www.yfcp5688.com | www.665993.com | 80368t.com | www.9737ff.me | www.80065e.com | 168cp-o.com | www.749758.com | 6a6a.com | www.pj8458.com | www.0601c.com | 3334661.com | www.vns95500.net | www.hw52.com | 3559bbbb.com | www.4972p.com | www.087079.com | 3121ss.com | www.8577g.cc | 2223805.com | www.6suncity.com | www.3005y.com | 3559dd.com | www.c63.com | 80368j.com | www.hg66768.com | www.635799.com | v3716.com | www.fzf058.com | www.526411.com | 284813.com | www.656659.com | 1347.com | www.555030a.com | www.599843.com | 2190t.com | www.562bbb.com | 44qq8332.com | www.32666l.com | www.564846.com | 023932.com | www.333682.com | 8535.com | www.tc8804.com | 771906.com | www.wnsr858.com | www.6611d.cc | wlb555.com | www.1067777.com |